Область наук:
 • Комп'ютер та інформатика
 • Рік видавництва: 1995
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки

  Наукова стаття на тему 'Контрольно-навчальна система для ведення лабораторних робіт'

  Текст наукової роботи на тему «Контрольно-навчальна система для ведення лабораторних робіт»

  ?Известия ТРТУ

  Спеціальний випуск

  Тому пропонується перенести виклад ряду практичних понять в інші курси або в практичні заняття, що випереджають відповідний лекційний матеріал. Так, наприклад, фундаментальні поняття рекомендується перенести в більш ранні курси і по можливості продублювати в різних курсах, щоб, з одного боку, забезпечити проміжок часу для осмислення, з іншого - розглянути ці поняття з різних точок зору. Практичні заняття з даного курсу пропонується організувати також з випередженням викладу ряду понять і закріпити їх шляхом вирішення відповідних завдань і домашніх завдань. Важливе значення має відомий метод, заснований на попередній опрацювання матеріалу лекцій за підручником, однак цієї рекомендації слід меншість студентів.

  Цей підхід можна застосувати в курсі «Радіотехнічні ланцюги і сигнали» і в інших з великою кількістю понять, що викладаються в одиницю часу.

  З іншого боку, важливо оцінити кількість понять, які дають у одиницю часу, при якому ще зберігається засвоєння матеріалу більшістю студентів. Очевидно, що даний параметр буде залежати, перш за все, від змісту предмета і рівня підготовки студентів, а також від часу читання лекції (в ранкові години засвоєння матеріалу може бути кращим, ніж у вечірні).

  Відповідно до даного підходу, в курсі «Теорія і технологія програмування» (читається на рік раніше курсу ТОІІТ) в якості індивідуальних завдань розглядається розробка імітаційної моделі, яка включає в себе моделі сигналу, перешкоди, цифрового фільтру, побудова графіка і організацію діалогової програми управління моделлю. Як показала практика, це дозволяє чітко усвідомити поняття «безперервний сигнал», «цифровий сигнал», «дискретизація», «крок дискретизації», «цифровий фільтр», що значно покращує розуміння матеріалу подальшого курсу ТОІІТ.

  УДК 681.3.64

  Т. А. Мазурова, Г. І. Ткаченко, Ф. А. Стадник, Ю. В. Щеглов

  КОНТРОЛЬНО-НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ВЕДЕННЯ лабораторних робіт

  Сучасні умови вимагають від студентів-більш повного і глибокого оволодіння знаннями не тільки в області спеціальних дисциплін, а й навичками комп'ютерних знань. З іншого боку, викладач повинен швидко оцінювати знання студентів.

  На даний момент в вузах Росії спостерігається брак систем, що дозволяють студенту просто і наочно вивчити принцип дії різних технічних систем і проконтролювати якість засвоєння цих принципів.

  Очевидним способом реалізації подібної системи є застосування персональних ЕОМ (ПЕОМ) для емуляції технічних систем і контролю знань студентів.

  Метою цієї роботи є об'єднання в одній системі функцій контролю, навчання і демонстрації принципів роботи технічних систем.

  Справжня система являє собою контрольно-навчальну систему, що дозволяє вивчати текст теорії, контролювати якість знань шляхом

  Секція навчально-методична

  ц ветовим на контрольні питання, а також викликати будь-яку програму-емулятор деякої технічної системи.

  Система має дружній інтерфейс з користувачем і є універсальною і розширюється, тому що теоретичні дані, питання

  і відповіді на них, а також назви викликаються програм-емуляторів представляються в ній у вигляді бази даних.

  Для редагування бази даних є спеціальна програма редагування даних, також володіє зручним і дружнім користувачеві інтерфейсом, що дозволяє швидко і наочно керувати бази даних системи.

  В даний час для системи розроблені дві програми-емулятора, що імітують роботу системи з канальними процесорами нульового порядку і різними модуляторами-демодуляторами.

  УДК 681.3.60

  Г. І. Ткаченко

  ВИКОРИСТАННЯ персональних комп'ютерів ПРИ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ

  У доповіді розглядається пакет прикладних програм, призначений для автоматизації процесу навчання з використанням ПЕОМ. Розробка пакету прикладних програм спроба створення універсального інструменту викладача, що дозволяє повністю використовувати функціональні можливості ПЕОМ, такі як: розширена графіка, широка палітра кольорів, швидкодія, велика обчислювальна потужність, широкий спектр системного програмного забезпечення. Перераховані вище характеристики ПЕОМ дозволяють надавати інформацію студентам не тільки у вигляді виведеного на екран тексту, а й барвисто ілюструвати викладається динамічними малюнками з колірним виділенням ключових моментів, видачею графічного матеріалу і розрахунку його в реальному часі для різних варіантів аргументу. Таке виклад матеріалу має привести до поліпшення сприйняття навчальної інформації студентами і, як наслідок, до глибшого її засвоєнню.

  Відмінними рисами пакета є наступні:

  - дружній інтерфейс і широкі можливості контекстної допомоги, що дозволяють легко освоїти роботу з програмою;

  - універсальність, що дозволяє ілюструвати викладається малюнками, динамічними тимчасовими діаграмами, графіками;

  - можливість імпорту навчального матеріалу, що міститься на машинних носіях, що спрощує впровадження пакета програм;

  - індивідуальний підхід до навчання, тому що програма дозволяє змінювати складність запитань, їх число і мінімальний відсоток правильних відповідей;

  - усунуто можливість несанкціонованого доступу студентів до питань і відповідей, що значно зменшує ймовірність поширення таблиці правильних відповідей серед них;


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити