Стаття присвячена розробці контрольно-перекладних нормативів і модельних характеристик спеціальної фізичної підготовленості в спортивної радіопеленгації.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Зеленський Костянтин Григорович


Control rates and model characteristics of young sporstmen specific physical readiness in sports radio direction finding

The article is dedicated to development of control and transfer rates and model characteristics of specific physical readiness in sports radio direction finding.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта

  Наукова стаття на тему 'Контрольні нормативи і модельні характеристики спеціальної фізичної підготовленості юних спортсменів у спортивній радіопеленгації'

  Текст наукової роботи на тему «Контрольні нормативи і модельні характеристики спеціальної фізичної підготовленості юних спортсменів у спортивній радіопеленгації»

  ?серед вищих навчальних закладів з олімпійських видів спорту, які включені в план проведення міжнародних та всеукраїнських заходів та підготовки до них Росспорттурізма.

  2. Для інтенсивного розвитку масового студентського спорту збірним командам вузів доцільно підключатися до участі в змаганнях, що проводяться ДСТ «Урожай», федераціями та студентськими асоціаціями, з національних видів спорту і видів спорту, які не ввійшли програму Олімпійських ігор.

  3. Для випереджаючого розвитку аграрного студентського спортивного руху, розробки стратегії і тактики проведення спортивних заходів Мінсель-Хоза Росії доцільно провести в 2009 році моніторинг запитів і потреб студентів у сфері фізичної культури у вищих навчальних закладах.

  4. Відзначаючи позитивну тенденцію по розробці і впровадженню інновацій в навчальний процес з фізичної культури, неопрацьовані напрямком є ​​змагальна діяльність студентів, які мають відхилення в стані здоров'я.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. УДК 796.015.865.1

  Контрольні нормативи І МОДЕЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  СПЕЦІАЛЬНИМ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ У спортивної радіопеленгації

  Костянтин Григорович Зеленський, кандидат педагогічних наук, заслужений тренер РРФСР, заслужений майстер спорту, Ставропольський державний університет

  анотація

  Стаття присвячена розробці контрольно-перекладних нормативів і модельних характеристик спеціальної фізичної підготовленості в спортивної радіопеленгації.

  Ключові слова: спортивна радіопеленгація, ретроспективний аналіз, спеціальна фізична підготовленість, кросовий біг, контрольно-перекладні нормативи, модельні характеристики.

  CONTROL RATES AND MODEL CHARACTERISTICS OF YOUNG SPORSTMEN SPECIFIC PHYSICAL READINESS IN SPORTS RADIO DIRECTION FINDING

  Konstantin Grigorjevich Zelenskiy, candidate of pedagogical sciences, honoured trainer of Russian Federation, honored master of sports,

  State Educational Establishment of Higher Professional Education,

  Stavropol State University

  Annotation

  The article is dedicated to development of control and transfer rates and model characteristics of specific physical readiness in sports radio direction finding.

  Keywords: sports radio direction finding, retrospective analysis, specific physical readiness, cross-country race, control and transfer rates, model characteristics.

  ВСТУП

  Як відомо контрольні нормативи, що характеризують рівень підготовленості юних спортсменів на різних етапах багаторічної вдосконалення, є важливою складовою частиною нормативної основи юнацького спорту [8]. Моделі підготовленості визначають основні напрями вдосконалення спортсменів.

  У спортивної радіопеленгації до теперішнього часу не було науково обґрунтованих контрольно-перекладних нормативів і модельних характеристик спеціальної

  фізичної підготовленості.

  Спортивна радіопеленгація (УРП) є одним з тих видів спорту, в якому поєднуються високі фізичні і розумові навантаження на тлі великих вольових і емоційних напружень. Довжина дистанції змагання в УРП для юнаків і дівчат 11-13 років складає - 1,5-3 км, для 14-15 років - 3-6 км, для юніорів і дівчат 16-19 років - 5-8 км, для дорослих спортсменів траси прокладаються, як правило, по пересіченій місцевості і мають довжину від 6 до 12 км. Залежно від рельєфу, характеру місцевості, тактичної складності дистанції швидкісний режим спортсмена постійно змінюється - від максимально можливого до переходу на повільний біг.

  За наявними даними [1], більшу частину дистанції в УРП кваліфіковані спортсмени проходять в аеробному (Ьа - до 4 ммольхл х, ЧСС 140 - 170 хв х) і змішаному аеробно-анаеробних (Ьа - до 8 ммольхл \ ЧСС 160 - 190 хв х ) режимах енергозабезпечення. Виходячи з цього, основним завданням спеціальної фізичної підготовки в спортивної радіопеленгації є розвиток витривалості.

  Тому виникла необхідність в розробці контрольно-перекладних нормативів і модельних характеристик рівня спеціальної фізичної підготовленості спортсменів на різних етапах багаторічної підготовки в УРП.

  Мета дослідження. Розробити контрольно-перекладні нормативи і модельні характеристики спеціальної фізичної підготовленості в процесі багаторічної підготовки в спортивної радіопеленгації.

  ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Дослідження проводилися з 1983 по 2010 рр. в формі поздовжніх (лонгитюд-ве дослідження) і поперечних зрізів. В процесі лонгитюдного дослідження протягом тривалого часу нами фіксувалися результати одних і тих же спортсменів у віці 10 - 18 років, показані ними на різних дистанціях контрольного або змагального бігу, починаючи з першого року тренувань.

  За допомогою дослідження, здійснюваного в формі поперечних зрізів, ми змогли простежити за рівнем фізичної підготовленості різних за віком і кваліфікації спортсменів в різні і щодо нетривалі тимчасові періоди спортивної підготовки. Всього було проаналізовано результати 266 спортсменів.

  При аналізі результатів дослідження враховувалися дані контрольних показників тільки тих спортсменів, які займалися УРП не менше одного року.

  Аналіз результатів багаторічного дослідження дозволив умовно розділити всіх спостережуваних спортсменів на три групи. До групи «А» у юнаків (п = 35) увійшли спортсмени, які виконали в юніорському або дорослому віці норматив МС - ЗМС, у дівчат (п = 22) норматив КМС - ЗМС, стаж занять УРП яких становив не менше 9 років, середні показники рівня спеціальної фізичної підготовленості отримані за результатами поздовжніх і поперечних зрізів. Група «В» у юнаків (п = 39) була складена зі спортсменів I і КМС розрядів, у дівчат (п = 48) з спортсменок I розряду і нижче. Спортивний стаж у юнаків в середньому становив 8 років, у дівчат до 5 років, середні показники цієї групи були визначені з урахуванням результатів як поздовжніх, так і поперечних зрізів. До групи «С» увійшли юнаки (п = 122) показали результати в УРП рівня 2 розряду і нижче, стаж занять спортом становив до 4 років, середні показники були отримані на підставі даних поперечних зрізів.

  Визначалися середньостатистичні значення (х) і стандартні відхилення (о). При розрахунку контрольно-перекладних нормативів використовувався метод довірчих інтервалів.

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Як показав аналіз спеціальної літератури [2,3,5-7], критерієм рівня витривалості юних спортсменів 10-12 років є біг (крос) на дистанції 600 - 1000 м, для 12-13 років на довгі дистанції - 1000 - 2000 м, 14-17 років - 3000 - 5000 м.

  Крім того, результат в бігу на 1000 м деякими фахівцями [6] використовувався в якості базового показника спеціальної фізичної підготовленості бігунів різного віку (12-26 років) і спортивної кваліфікації (від новачків до МСМК). Так само результат в бігу на 1000 м застосовувався в якості «базової величини» для визначення кореляційної залежності з основними антропометричними даними юних спортсменів і іншими показниками фізичної підготовленості.

  Виходячи з цього, а також на підставі ретроспективного аналізу тренувальних програм підготовки провідних спортсменів УРП, як показник, що характеризує рівень спеціальної фізичної підготовленості в багаторічному аспекті (з 10 до 18 років) нами було взято результат в кроссовом бігу на 1000 м.

  Починаючи з 14 років, також проводився контрольний кросовий біг на 3000 м, а з 15 років для юнаків крос на 5000 м.

  Аналіз отриманих в процесі лонгитюдного дослідження даних дозволив простежити вікову динаміку спеціальної фізичної підготовленості в УРП, ці результати наведені в таблицях 1, 2, 3.

  Таблиця 1

  Вікова динаміка результатів, показаних в контрольному кроссовом бігу на

  1000 м в УРП, хв, з

  Вік, років

  10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18

  юнаки

  Група С (п = 122) X 4.50,2 4.26,2 4.13,0 3.58,7

  з 0.13,1 0.21,1 0.18,5 0.19,6

  Група В (п = 34) X 4.22,0 4.16,6 4.09,0 3.37,1 3.34,4 3.10,9 3.08,3 3.07,3 3.05,3

  з 0.12,7 0.20,2 0.21,7 0.12,5 0.14,0 0.07,4 0.05,7 0.07,3 0.11,2

  Група А (п = 29) X 4.38,0 4.12,2 3.54,1 3.31,6 3.24,3 3.04,5 3.03,1 3.00,1 2.57,4

  з 0.12,7 0.22,5 0.20,1 0.08,2 0.14,8 0.08,4 0.06,1 0.06,7 0.06,2

  Дівчата

  Група В (п = 48) X 5.08,0 4.51,4 4.35,5 4.29,9 4.33,9

  з 0.19,2 0.20,9 0.23,0 0.18,2 0.12,5

  Група А (п = 20) X 5.01,0 4.46,2 4.34,0 4.17,1 3.58,7 3.54,0 3.49,0 3.39,0 3.31,0

  з 0.21,2 0.18,2 0.26,7 0.29,6 0.08,1 0.08,7 0.06,2 0.12,4 0.14,1

  Таблиця 2

  Вікова динаміка результатів, показаних в контрольному кроссовом бігу на ________________________________3000 м в УРП, хв, з _________________________________

  Вік, років

  13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18

  юнаки

  Група В (п = 37) X 12.09,4 11: 51,9 11.41,2 11.16,0 10.58,0 10.43,7

  з 1.06,3 0.33,6 0.26,0 0.32,2 0.31,4 0.41,6

  Група А (п = 34) X 11.50,6 11.10,3 10.58,6 10.46,7 10.31,5 10.21,7

  з 0.37,5 0.44,5 0.48,2 0.41,7 0.30,9 00.25,0

  Дівчата

  Група В (п = 35) X 15.41,0 15.12,5 14.44,0

  з 0.49,7 00.34,6 00.18,9

  Група А (п = 22) X 14.43,6 14.21,9 13.57,8 13.20,0 12.42,8 12.10,5

  з 1.30,6 1.26,5 0.44,5 0.33,9 0.39,0 0.50,2

  Таблиця 3

  Вікова динаміка результатів показаних в контрольному кроссовом бігу на ___________________________5000 м в УРП (юнаки), хв, з _____________________________

  Вік, років

  13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18

  Група В (п = 38) X 21.06,4 20: 19,6 19.52,6 19.34,0 18.51,0 18.29,7

  з 1.56,1 1.12,7 1.09,3 1.01,7 0.44,2 0.53,1

  Група А (п = 35) X 20.20,8 19.23,3 19.00,7 18.36,5 18.11,9 18.01,2

  з 1.29,1 1.17,6 1.17,2 1.03,1 0.45,2 0.43,4

  Так як середня тривалість занять спортом юнаків групи С становила 4 роки, а дівчат групи В - 5 років, прийом контрольних нормативів в кроссовом бігу на 1000 м у юнаків групи С здійснювався до 15-ти річного віку, у дівчат групи В в кроссовом бігу на 1000 м до 16-ти, а кроссовом бігу на 3000 м до 17-ти річного віку.

  Обговорення результатів І ВИСНОВКИ

  Проведений аналіз результатів показав, що спортсмени групи А в 18 років, це вік першій фазі етапу вищої спортивної майстерності, мали середні показники в кроссовом бігу на 1000, 3000 і 5000 м, практично рівні (у дівчат кілька перевищують) рівню 3 розряду в легкій атлетиці (евского 2010-2013). У віці 15-16 років, що відповідає 4-му році навчально-тренувального етапу, юнаки і дівчата мали результати, кілька перевищують нормативи 1-го юнацького розряду в легкій атлетиці. У віці 13-14 років, який відповідає 2-му році навчально-тренувального етапу, юнаки і дівчата груп А показували результати, що перевищують рівень 2-го юнацького розряду в легкій атлетиці.

  Крім того середні результати контрольного бігу в групах В і С, а також загальної вибірки досліджуваних на всіх дистанціях кросового бігу, як у юнаків, так і у дівчат знаходяться в межах довірчих інтервалів, розрахованих від середньостатистичних величин спортсменів групи А.

  На підставі цього нами були розраховані контрольно-перекладні нормативи, що характеризують рівень спеціальної фізичної підготовленості. Як орієнтири ми брали показники нижніх меж довірчих інтервалів від середньостатистичних результатів спортсменів групи А, так як «нижня межа довірчого інтервалу характеризує найменший кількісний показник, при збереженні якісних ознак даного рівня підготовленості спортсмена» [4]. Крім того, спираючись на дані, отримані під час лонгитюдного дослідження, контрольні нормативи зі спеціальної фізичної підготовленості в УРП, починаючи з навчально-тренувального етапу, повинні відповідати певному спортивному розряду в легкій атлетиці.

  З огляду на той факт, що змагання в УРП проходять в природних умовах на місцевості, вважаємо за доцільне в якості контрольного вправи, що оцінює рівень спеціальної фізичної підготовленості застосовувати кросовий біг.

  На підставі отриманих в процесі лонгитюдного дослідження даних, а також ретроспективного аналізу результатів найсильніших спортсменів нами були розроблені контрольно-перекладні і модельні характеристики спеціальної фізичної підготовленості.

  Контрольно-перекладні нормативи, що характеризують рівень спеціальної фізичної підготовленості в спортивної радіопеленгації в процесі багаторічного вдосконалення, наведені в таблиці 4.

  Наведені контрольно-перекладні нормативи призначені для дитячо-юнацьких установ фізкультурно-спортивної спрямованості.

  Таблиця 4

  Контрольно-перекладні нормативи зі спеціальної фізичної підготовки в ________________________________ СРП, хв, з _________________________________

  Контрольні вправи Етап початкової підготовки Навчально-тренувальний етап Етап СС * Етап ВСМ *

  Вік, років

  10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18

  юнаки

  Крос 1000 м 5.00,0 4.20,0 4.00,0 3.35,0 3.25,0 3.15,0 3.05,0 3.02,0 2.58,0

  Крос 3000 м 12.30,0 11.50,0 11.20,0 11.05,0 10.50,0 10.25,0

  Крос 5000 м 20.40,0 20.00,0 19.20,0 18.40,0 18.00,0

  Дівчата

  Крос 1000м 5.30,0 4.55,0 4.45,0 4.22,0 4.10,0 4.00,0 3.54,0 3.48,0 3.42,0

  Крос 3000м 15.30,0 14.35,0 14.05,0 13.35,0 13.00,0 12.35,0

  Примітка: СС - спортивне вдосконалення, ВСМ - вищу спортивну майстерність

  Для спортсменів, які в своїй підготовці орієнтуються на рівень, характерний для етапу вищої спортивної майстерності, були розраховані модельні характеристики спеціальної фізичної підготовленості. При розрахунку модельних характеристик ми орієнтувалися насамперед на верхні межі довірчих інтервалів спортсменів групи А, (таблиця 5).

  Таблиця 5

  Модельні характеристики спеціальної фізичної підготовленості в УРП,

  хв, з

  Контрольні вправи Вік, років

  13 14 15 16 17 18

  юнаки

  Крос 1000 м 3.20,0 3.10,0 3.02,0 2.58,0 2.55,0 2.50,0

  Крос 3000 м 11.50,0 11.05,0 10.40,0 10.25,0 10.15,0 9.55,0

  Крос 5000 м 20.00,0 18.40,0 18.10,0 17.40,0 17.15,0

  Дівчата

  Крос 1000м 4.10,0 3.55,0 3.45,0 3.40,0 3.30,0 3.22,0

  Крос 3000м 14.35,0 13.35,0 13.10,0 12.45,0 12.15,0 11.45,0

  Модельні характеристики, наведені в таблиці 5, є для спортсмена насамперед напрямком і орієнтиром у процесі багаторічної підготовки. Вони не можуть бути стандартом, так як «кожен обдарований спортсмен не схожий на своїх однолітків, які, як і він, прагнуть до перемоги. У кожного свій неповторний шлях, створений тільки для нього »[2].

  На підтвердження цього наводимо вікову динаміку результатів в контрольному кроссовом бігу на 1000 м юнаків, які стали переможцями та призерами першостей світу зі спортивної радіопеленгації (рис.1).

  Як видно з малюнка, далеко не всі спортсмени, що стали переможцями і призерами першостей світу, мали результати, які відповідали б модельним характеристикам зазначених в таблиці 5. Тому, як уже говорилося вище, модельні показники повинні бути тільки орієнтиром, а багаторічну спортивну підготовку необхідно проводити на основі диференційованого підходу і індивідуально-орієнтованих методів тренування.

  В цілому можна зробити висновок, що розроблені нами контрольно-перекладні нормативи і модельні характеристики спеціальної фізичної підготовленості за своєю придатності і доступності відповідають цільової спрямованості по відношенню до вищої спортивної майстерності та можуть застосовуватися тренерами дитячо-юнацьких спортивних шкіл та інших установ фізкультурно-спортивної спрямованості при роботі з перспективними спортсменами в спортивної радіопеленгації.

  04: 00,0

  03: 50,0

  03: 40,0

  03: 30,0

  03: 20,0

  03: 10,0

  03: 00,0

  02: 50,0 -I ------ I --------- | --------- I --------- I---------.---------

  13років 14років 15років 16 * років 17 років 18 років

  ---про - Панченко. (1990) - ^ - Жабін. (1990)

  * Караченцев Р. (1 997} ---? - Кобзєв М. (2008)

  - -Жирів О. (2 000) А Назаров В. (2006)

  Мал. 1. Вікова динаміка результатів в контрольному кроссовом бігу на 1000 м юнаків - переможців і призерів першостей світу зі спортивної радіопеленгації

  різних років.

  ? - переможці першості світу, ^ - призери першості світу, в дужках вказано рік, коли спортсмени показали результат на першості світу.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Зеленський, К.Г. Дослідження концентрації лактату в крові у висококваліфікованих спортсменів під час проходження дистанції в спортивної радіопеленгації / К.Г. Зеленський // Вісник спортивної науки. - 2009. - № 6. - С. 44 - 46.

  2. Козловський, Ю.І. Марафонський біг / Ю.І. Козловський. - Київ: Здоров'я, 1989. - 144 с.

  3. Зеліченок, В.Б. Легка атлетика: критерії відбору / В.Б. Зеліченок, В.Г. Нікітушкін, В.П. Губа. - М.: Терра-Спорт, 2000. - 240 с.

  4. Нікітушкін, В.Г. Формування програмно-нормативного забезпечення спортивних шкіл з олімпійських видів спорту // Теорія і практика фізичної культури. - 2003. - № 10. - С. 35 - 37.

  5. Сирис, П.З. Відбір та прогнозування здібностей у легкій атлетиці / П.З. Сирис, П.М. Гайдарска, К.І. Рачев. - М.: Фізкультура і спорт, 1983. - 103 с.

  6. Нікітушкін, В.Г. Підготовка юних бігунів / В.Г. Нікітушкін, Г.Н. Максименко, Ф.П. Суслов. - Київ: Здоров'я, 1988. - 112 с.

  7. Столів, І.І. Спортивна школа: початковий етап: навчальний посібник / І.І. Столів, В.В. Івочкіна. - М.: Радянський спорт, 2007. - 140 с

  8. Суслов, Ф.П. Теорія і методика спорту: навчальний посібник для училищ олімпійського резерву / Суслов Ф.П., Холодов Ж.К., Філін В.П. - М.: 4-й філія Воениздата, 1997. - 416 с.

  Контактна інформація: а ^ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: спортивної радіопеленгації / РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ / СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКУ / кросовий біг / КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕКЛАДНІ НОРМАТИВИ / МОДЕЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPORTS RADIO DIRECTION FINDING / RETROSPECTIVE ANALYSIS / SPECIFIC PHYSICAL READINESS / CROSS-COUNTRY RACE / CONTROL AND TRANSFER RATES / MODEL CHARACTERISTICS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити