З метою оптимізації взаємодії між Навчально-методичним управлінням (РОЗУМУ) і кафедрами ВНЗ запропонована комп'ютерна система, що дозволяє автоматизувати інформаційні процеси, пов'язані з формуванням розрахунків навантаження кафедр і розподілом навчальних доручень. Використання віддаленого сервера дозволило зібрати кафедральні відомості в одному сховищі і оперативно отримувати загальну і детальну картину за розрахунками навантаження і її розподілу по всьому ВУЗу. Практичне впровадження системи прискорило рішення різних організаційних завдань і прийняття управлінських рішень. Система дозволила більш строго контролювати цифровий матеріал, пов'язаний з організацією навчального процесу на кафедрі. Підсистема генерації різних документів на стороні РОЗУМУ і на стороні кафедри дозволила повністю автоматизувати підготовку ряду повсякденних документів в електронному вигляді, виключивши в багатьох випадках зайвий паперовий документообіг.

Анотація наукової статті з комп'ютерних та інформаційних наук, автор наукової роботи - Смольянов А.Г.


USING THE CONTROLLERS OF AUTOMATION OF MICROSOFT OFFICE APPLICATIONS IN THE MANAGEMENT ACTIVITY OF HIGH SCHOOL DEPARTMENTS

In order to optimize the interaction between the Educational-methodical management (EMM) and the departments of the university, a computer system is proposed that allows to automate the information processes associated with the calculation of the load of the departments and the distribution of training assignments . Using a remote server made possible to collect the department's information in one repository and quickly obtain a general and detailed picture of the load calculations and its distribution throughout the university. The practical implementation of the system accelerated the solution of various organizational tasks and the adoption of managerial decisions. The system allowed to more strictly control digital material related to the organization of the educational process at the department. The subsystem of generation of various documents on the side of the EMM and on the side of the department allowed to fully automate the preparation of a number of everyday documents electronically, eliminating in many cases excessive paperwork.


Область наук:
 • Комп'ютер та інформатика
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'контролерів АВТОМАТИЗАЦІЇ ДОДАТКІВ MICROSOFT OFFICE В УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ВНЗ'

  Текст наукової роботи на тему «контролерів АВТОМАТИЗАЦІЇ ДОДАТКІВ MICROSOFT OFFICE В УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ВНЗ»

  ?4. Kuznecov O.P., Adel'son-Vel'skij G.M. Diskretnaja matematika dlja inzhenera [Discrete mathematics for the engineer] / O.P. Kuznecov, G.M. Adelson-Velskij / - 2-e izd., Pererab. i dop. - M .: Jenergoatomizdat, 1988. - 480 p. [In Russian]

  5. Sdvizhkov O.A. Diskretnaja matematika i matematicheskie metody jekonomiki s primeneniem VBA Excel [Discrete mathematics and mathematical methods of economy with application VBA Excel] / O.A. Sdvizhkov - M .: DMK Press, 2012. -212 p. [In Russian]

  6. Sdvizhkov O.A. Matematika v Excel 2003 [Mathematics in Excel 2003] / O.A. Sdvizhkov - M .: SOLON-Press, 2005. -192 p. [In Russian]

  7. Sdvizhkov O.A. Matematika na komp'jutere: Maple 8 [Mathematics on the computer: Maple 8] / O.A. Sdvizhkov - M .: SOLON-Press, 2003. - 176 p. [In Russian]

  8. Sdvizhkov O.A. MathCAD-2000 [MathCAD-2000] / O.A. Sdvizhkov - M .: Izdatelsko-torgovaja korporacija «Dashkov and C», 2002. - 204 p. [In Russian]

  9. Suprun V.P. Osnovy teorii bulevyh funkcij [Bases of the theory Boolean functions] / V.P. Suprun - M .: LENAND, 2017. -208 p. [In Russian]

  10. Jablonskij S.V. Vvedenie v diskretnuju matematiku [Introduction in discrete mathematics] / S.V. Jablonskij - M .: Science, 1986. - 384 p. [In Russian]

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.64.026 Смольянов А.Г.

  Кандидат фізико-математичних наук, Національний дослідницький Мордовський державний університет ім. Н.П. Огарьова контролерів АВТОМАТИЗАЦІЇ ДОДАТКІВ MICROSOFT OFFICE В УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ВНЗ

  анотація

  З метою оптимізації взаємодії між Навчально-методичним управлінням (РОЗУМУ) і кафедрами ВНЗ запропонована комп'ютерна система, що дозволяє автоматизувати інформаційні процеси, пов'язані з формуванням розрахунків навантаження кафедр та розподілом навчальних доручень. Використання віддаленого сервера дозволило зібрати кафедральні відомості в одному сховищі і оперативно отримувати загальну і детальну картину за розрахунками навантаження і її розподілу по всьому ВУЗу. Практичне впровадження системи прискорило рішення різних організаційних завдань і прийняття управлінських рішень. Система дозволила більш строго контролювати цифровий матеріал, пов'язаний з організацією навчального процесу на кафедрі. Підсистема генерації різних документів на стороні РОЗУМУ і на стороні кафедри дозволила повністю автоматизувати підготовку ряду повсякденних документів в електронному вигляді, виключивши в багатьох випадках зайвий паперовий документообіг.

  Ключові слова: розрахунок навантаження кафедри, інформаційна система, технологія COM, сервер автоматизації, контролер автоматизації, Microsoft Office, генерація документів, комп'ютерна програма «Розрахунок: Розподіл».

  Smolyanov A.G.

  PhD in Physics and Mathematics, National Research Ogarev Mordovia State University USING THE CONTROLLERS OF AUTOMATION OF MICROSOFT OFFICE APPLICATIONS IN THE MANAGEMENT ACTIVITY OF HIGH SCHOOL DEPARTMENTS

  Abstract

  In order to optimize the interaction between the Educational-methodical management (EMM) and the departments of the university, a computer system is proposed that allows to automate the information processes associated with the calculation of the load of the departments and the distribution of training assignments . Using a remote server made possible to collect the department's information in one repository and quickly obtain a general and detailed picture of the load calculations and its distribution throughout the university. The practical implementation of the system accelerated the solution of various organizational tasks and the adoption of managerial decisions. The system allowed to more strictly control digital material related to the organization of the educational process at the department. The subsystem of generation of various documents on the side of the EMM and on the side of the department allowed to fully automate the preparation of a number of everyday documents electronically, eliminating in many cases excessive paperwork.

  Keywords: load calculation of the department, information system, COM technology, automation server, automation controller, Microsoft Office, documents generation, computer program "Calculation: Distribution".

  В останні роки в суспільстві позначилася стійка тенденція на масовий перехід до електронного документообігу та інтенсивного використання інструментальних засобів розробки програм, що дозволяють автоматизувати процеси генерації електронних документів різних форматів. З'явилася можливість інтегрувати прикладні програми з генераторами звітів, а також генерувати документи певних форматів за допомогою доступу до інтерфейсів «рідних» систем цих документів [1], [2], [3], [4], [5]. Технології web-програмування в цьому напрямку теж розвиваються. Як приклад нового інструменту для автоматизації документів можна назвати пакет PHPOffice [6], [7]. Сьогодні з'являються генератори звітів нового покоління, наприклад, на основі PHP. Одна з технологій дозволяє вставити в певні місця шаблону документа Microsoft Office код PHP і отримати готовий документ формату Microsoft Word або Microsoft Excel. Причому в якості джерел даних при формуванні документа можуть бути файли форматів DOS, ASCII, PDF, XML, dBase, ODBC, ORACLE, Microsoft SQL та інших. Таку чудову можливість дає, наприклад, продукт Script

  Reports. Це не тільки генератор документів у форматі Microsoft Word і Microsoft Excel, а й засіб для побудови діалогових форм користувача, що дозволяє здійснити зворотний по відношенню до генератора звітів функцію -прочітать дані з документів. Подібні інструменти значно підвищують продуктивність програміста при вирішенні різних офісних завдань.

  Додатки пакета Microsoft Office є об'єктами-сервери, які можуть управлятися зовнішніми програмами з використанням, зокрема, OLE і COM. Модель COM дає програмісту можливість створення багаторазово використовуваних об'єктів в різних додатках, що підтримують цей інтерфейс. Об'єктами COM є додатки-сервери, які спеціальним чином реєструються в системі. Ці сервери можуть завантажуватися і виконуватися як в адресному просторі викликає додатки, так і у вигляді самостійного процесу, або навіть на іншому комп'ютері мережі завдяки можливостям розподіленої версії моделі - DCOM. Такі додатки можуть бути створені в будь-якій системі програмування, яка дозволяє використовувати інтерфейс COM. Технологія OLE Automation помітно відрізняється від COM. Відмінність полягає в тому, що OLE Automation дозволяє використовувати можливості COM не тільки компіляторам, але і інтерпретаторів, забезпечуючи зв'язок з викликаються методами на стадії виконання програми. Нагадаємо, що такий спосіб виклику методу називається пізнім зв'язуванням. Методи при такому способі виклику виконуються повільніше, причому заздалегідь не можна перевірити правильність написання об'єктів і їх методів. Перевагою такого методу є незалежність вибору середовища розробки від об'єкта, який потрібно програмувати. Сервер автоматизації являє собою програму, яка може управлятися зовнішньої програмою - контролером автоматизації. Сервером в нашому випадку були програми Microsoft Word або Microsoft Excel.

  Виконані дослідження показало ефективність використання в повсякденній роботі програмних засобів, що дозволяють у великому територіально розподіленому установі вирішувати певні завдання на загальному інформаційному полі і оперативно генерувати різні документи, необхідні для повсякденної управлінської діяльності. Основою для генеруються документів стали заздалегідь підготовлені шаблони документів Microsoft Word і Microsoft Excel.

  В [8, С. 45-51], [9, С. 29-34], [10, С. 64-67] коротко описана інформаційна система «Розрахунок: Розподіл», яка структурно включає в себе блок функцій, пов'язаних з генерацією стандартних кафедральних документів.

  Блок «Розрахунок годин навчального навантаження» включає наступні функції, пов'язані з генерацією документів:

  - розрахунок навантаження за напрямом підготовки (Microsoft Word);

  - розрахунок навантаження за напрямом підготовки (Microsoft Excel);

  - зведений розрахунок навантаження за напрямками підготовки (Microsoft Word);

  - зведений розрахунок навантаження за напрямками підготовки з деталізацією за профілями-спеціалізаціями (Microsoft Word);

  - зведений розрахунок навантаження за напрямками підготовки в розрізі факультетів (Microsoft Word);

  - зведений розрахунок навантаження за напрямками підготовки в розрізі обраної форми навчання (Microsoft Word);

  - зведений розрахунок навантаження за напрямками підготовки в розрізі обраного факультету (Microsoft Word);

  - зведений розрахунок навантаження за напрямками підготовки (Microsoft Excel);

  - зведений розрахунок навантаження за напрямками підготовки з деталізацією за профілями-спеціалізаціями (Microsoft Excel);

  - довідка про контингент студентів за напрямом підготовки-спеціальності (Microsoft Word);

  - довідка про контингент студентів за всіма напрямами підготовки-спеціальностями (Microsoft Word);

  - довідка про контингент студентів за всіма напрямами підготовки-спеціальностями в розрізі факультетів (Microsoft Word).

  Фрагменти деяких вихідних документів показані на рис. 1-3.

  Мал. 1 - Фрагмент розрахунку годин за напрямом підготовки (спеціальністю)

  ФГБОУ ВО "МДУ ім. Н.П. Огарьова" Розрахунок навчального навантаження кафедри фундаментальної інформатики на 2017/18 навчальний рік

  S «s до 3 юноулі

  про # sa З о к л g & I про Спеціальність (напрям) О. J- CJ UD |tJ CJ Cl ^ З З > ? Про ш a про il з з: > 1 про UJ a про 0? 1 і про m t 3 лекції X (u n & s s? про з? з IX i го зі ф 3 X Ol Про S -. про в го з поточні 07 (В- X I & СО 1 ш s? заліки

  1 + 1 3 4 5 б 7 8 Е m 11 i;

  ОФО Агрономія (ПБ) 36 |I

  ОФО Аспірантура IS 18 5

  ОФО БИД [Б) 18 18 2

  ОФО БізнесІнф (Б) 16 зе 4

  ОФО Ветеринарія (С) 18 72 2

  ОФО ДМУ (Б)

  Мал. 2 - Фрагмент зведеного розрахунку годин по кафедрі

  Мал. 3 - Довідка про контингент студентів за напрямом підготовки (фрагмент)

  Блок «Розподіл навчальних доручень» включає наступні функції, пов'язані з генерацією документів:

  - індивідуальний план викладача (числова частина) по семестрах (Microsoft Word);

  - індивідуальний план викладача (числова частина) по семестрах (Microsoft Excel);

  - розподіл годин по конкретної навчальної дисципліни (Microsoft Word);

  - аналіз недовиконання-перевиконання навчального навантаження по кафедрі (Microsoft Word);

  - звіт про виконання навантаження кафедри за навчальний рік (Microsoft Word);

  - довідка про розподіл навчальних доручень по кафедрі на навчальний рік (Microsoft Word);

  - довідка про розподіл викладачів з навчальних дисциплін з урахуванням виду навчальної діяльності (Microsoft Word);

  - довідка про розподіл викладачів з навчальних дисциплін кафедри на навчальний рік (Microsoft Word);

  - числові таблиці до плану роботи кафедри по семестрах (Microsoft Word); Фрагменти деяких вихідних документів показані на рис. 4-6.

  ФГЕОУ ВО "МДУ ім. Н.П. Огарьова" Кафедра фундаментальної інформатики. Індивідуальний план викладача на 2017/18 навчальний г< Зможемо-янів АГ ПОСАДУ: ЗАВ КАФЕДРОЮ. СТАВ! пекло (СА; 1. Семестр: 1-2

  %? 6 I А в 1 до 'з г: Дисципліна або вид навчальної діяльності е е з | 2 & & ? § Н е з 1 з а л? Г? і 0 1? 1 і & а 4 3 ПС г аг о. «Ч Г У Н № З тс Е« Е I з 1? Ш? Е | 0 1

  41 X -1 & Е: \ !

  1 2 3 4 5 7 3 10 11

  &ееи даних 1 $ ее:

  РЙфОЮ Бази даних ЗЛ 54

  С1ЛІ7 1С / 0 * 0 Навчальна практика-III 2/1

  |1МТ О * 0 (ПРФ) Програмування та сучасні 1шегпемеііологіі -ІіКН ЗЯ 36

  Мал. 4 - Індивідуальний план викладача (фрагмент)

  ФГБОУ ВО "МДУ ім, Н, П, Огарьова-Звіт про випо.шсюш навчального навантаження Кафедра фундаментальної інфврматіхн

  & № Е 4) і О? Ж 1 0 е 1-й й => Про ОС? в I 401 ос | омо-Ільтьо.

  | Про про е Фаншпі І 0. & & про «1? г |15 1 Про йй! 5 ^ Е О. • В? 1 і ^ До? I Я п а. про | З 1 >- 1 ОС і I X? 1 3 В? я г р I з т

  1 2 3 * 5 в 7 8 9 10 11 13 13

  штатні:

  Б? Док і (і ТЕГ (Ст. Викладач, 1.05)

  04У |51 1 00 3 4 і

  КГН |51 1С-] 2 14

  Бікнуреннз Р.Р, (Доцент, 1.1)

  1 * 0 18 3& 2 + 2 6

  ЯО 12 1В 4 3 4

  то 16 99 244 1 2 5 в

  11) 014 * 8 106 254 в 4 9 14

  Мал. 5 - Звіт про виконання навчального навантаження кафедри (фрагмент)

  ФГ'ОУ ВО "МГУ ш Н.П. Огарьова" Кафедра фундаментальної інформатики. 2017 / 1В навчальний рік До плану роботи кафедри Семестр 1

  Е е про | ТЛ 1 i 0 аь 1 г йй ОС 1 I Е Шис-ртЛкТ.

  №КГ Прізвище Ім'я По батькові І а. й! 0 а | з: 1 S J 1 в а. ? Про 1 k & З 3 I г i Л О. S S 4) * >• | 1 5 f * г? Щ i а1 2 п

  1 3 'i 5 & 7 в i І

  \ БедскінзТ.Е., Должность- Доцент ставка-1 02 51 197 7 і

  2 Гаріна З должность- Доцент, стаька-1 Q7 240 & \ 1 24

  3 Дворянікова Н.Е., посаду-Ст.препсда&ательє, па®ка- 0.28 54

  Мал. 6 - Числові таблиці до плану роботи кафедри по семестрах (фрагмент)

  Практичний експеримент, проведений в ФГБОУ ВО «МДУ ім. Н.П. Огарьова », показав, що система« Розрахунок: Розподіл »легка в освоєнні і використанні. Вона змінила в позитивну сторону структуру взаємодії між усіма учасниками інформаційного процесу щодо вирішення питань розрахунку годин, розподілу навчальних доручень, управління навчальним процесом, а також між співробітниками самого управління, включаючи його керівництво. У багатьох випадках зникла необхідність паперового уявлення цифрового матеріалу, т. К. Система на основі даних з сервера генерує однакові стандартні документи в електронному вигляді як на стороні РОЗУМУ, так і на стороні кафедри. В процесі своєї експлуатації система практично не вимагає адміністрування та будь-якого додаткового обслуговуючого персоналу.

  Список літератури / References

  1. Матросов А. В. Microsoft Office XP: розробка додатків (+ CD-ROM) / А. В. Матросов, Ф. А. Новіков, Г. Е. Усаров, І. А. Харитонова. - СПб. : БХВ-Петербург, 2003. - 944 с.

  2. MSDN - мережа розробників Microsoft. Загальні завдання програмування Office. - URL: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ htx7t4k0 (v = vs.90) .aspx (дата звернення: 14.09.2017).

  3. Інтуїт. Основи офісного програмування та документи Excel. - URL: ww.intuit.org.ua/studies/courses/114/114/info (дата звернення: 14.09.2017).

  4. Інтуїт. Основи офісного програмування та документи Word. - URL: http://www.intuit.org.ua/studies/courses/2251/113/info (дата звернення: 14.09.2017).

  5. MSDN - мережа розробників Microsoft. Програмування додатків Office (інструкції по C #). - URL: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms186213(v=vs.90).aspx (дата звернення: 14.09.2017).

  6. Хабрахабр. Як створювати документи Microsoft Office за допомогою PHP. - URL: hрпрttps: //habrahabr.org.ua/post/31149/ (дата звернення: 15.09.2017).

  7. WebforMyself. PHPWord - створення MS Word документів засобами PHP. - URL: hрпрttps: //webformyself.com/phpword-sozdanie-ms-word-dokumentov-sredstvami-php/ (дата звернення: 15.09.2017).

  8. Смольянов А. Г. Управління кафедрою: автоматизований розрахунок навчального навантаження // Символ науки. - 2015. -№ 10-2. - С. 45-51.

  9. Смольянов А. Г. Управління Кафедрою: автоматизований розподіл навчальних доручень // Символ науки. - 2017. - Т. 2. № 2. - С. 29-34.

  10. Смольянов А. Г. Управління кафедрою ВНЗ: Інформаційна система «Розрахунок: Розподіл» // XXI століття: підсумки минулого і проблеми сьогодення плюс. - 2017. - № 02 (36) / 03 (37). - С. 64-67.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Matrosov A. V. Microsoft Office XP: razrabotka prilozhenij (+ CD-ROM) [Microsoft Office XP: application development (+ CD-ROM)] / A. V. Matrosov, F. A. Novikov, G. E. Usarov, I. A. Haritonova. - SPb .: BHV-Peterburg, 2003. - 944 p. [In Russian]

  2. MSDN - set 'razrabotchikov Microsoft. Obshhie zadachi programmirovanija Office [MSDN - the network of Microsoft developers. General tasks of programming Office]. - URL: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ htx7t4k0 (v = vs.90) .aspx (accessed: 14.09.2017). [In Russian]

  3. Intuit. Osnovy ofisnogo programmirovanija i dokumenty Excel. [Intuition. Basics of office programming and Excel documents] - URL: ww.intuit.org.ua/studies/courses/114/114/info (accessed: 14.09.2017). [In Russian]

  4. Intuit. Osnovy ofisnogo programmirovanija i dokumenty Word [Intuition. Fundamentals of office programming and Word documents]. - URL: http://www.intuit.org.ua/studies/courses/2251/113/info (accessed: 14.09.2017). [In Russian]

  5. MSDN - set 'razrabotchikov Microsoft. Programmirovanie prilozhenij Office (instrukcii po C #) [MSDN is a network of Microsoft developers. Programming Office applications (instructions for C #)]. - URL: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms186213(v=vs.90).aspx (accessed: 14.09.2017). [In Russian]

  6. Habrahabr. Kak sozdavat 'dokumenty Microsoft Office pri pomoshhi PHP [Habrahabr. How to create Microsoft Office documents with PHP]. - URL: hrprttps: //habrahabr.org.ua/post/31149/ (accessed: 15.09.2017). [In Russian]

  7. WebforMyself. PHPWord - sozdanie MS Word dokumentov sredstvami PHP [WebforMyself. PHPWord - creating MS Word documents using PHP]. - URL: hrprttps: //webformyself.com/phpword-sozdanie-ms-word-dokumentov-sredstvami-php/ (accessed: 15.09.2017). [In Russian]

  8. Smol'janov A. G. Upravlenie kafedroj: avtomatizirovannyj raschet uchebnoj nagruzki [Management of the department: the automated calculation of the educational load] // Simvol nauki [The symbol of science]. - 2015. - № 10-2. - P. 45-51. [In Russian]

  9. Smol'janov A. G. Upravlenie Kafedroj: avtomatizirovannoe raspredelenie uchebnyh poruchenij [Management of the Department: the automated distribution of educational assignments] // Simvol nauki [The symbol of science]. - 2017. - T. 2. № 2. - P. 29-34. [In Russian]

  10. Smol'janov AG Upravlenie kafedroj VUZa: Informacionnaja sistema «Raschet: Raspredelenie» [Management of the department of the university: Information system "Calculation: Distribution"] // XXI vek: itogi proshlogo i problemy nastojashhego pljus [XXI century: the results of the past and the problems of the present plus]. - 2017. - № 02 (36) / 03 (37). -P. 64-67. [In Russian]


  Ключові слова: MICROSOFT OFFICE / КОНТРОЛЛЕР АВТОМАТИЗАЦІЇ / AUTOMATION CONTROLLER / СЕРВЕР АВТОМАТИЗАЦІЇ / AUTOMATION SERVER / ТЕХНОЛОГІЯ COM / COM TECHNOLOGY / ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА / INFORMATION SYSTEM / РОЗРАХУНОК НАВАНТАЖЕННЯ КАФЕДРИ / LOAD CALCULATION OF THE DEPARTMENT / ГЕНЕРАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ / DOCUMENTS GENERATION / КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА "РОЗРАХУНОК: РОЗПОДІЛ" / COMPUTER PROGRAM "CALCULATION: DISTRIBUTION"

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити