Область наук:
 • Комп'ютер та інформатика
 • Рік видавництва: 2004
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки

  Наукова стаття на тему 'Контроль знань учнів як об'єкт автоматизації'

  Текст наукової роботи на тему «Контроль знань учнів як об'єкт автоматизації»

  ?Секція системного аналізу та телекомунікацій

  дання тимчасових і причинно-наслідкових (каузшгьних) залежностей в процесі функціонування ТО.

  Для вирішення поставленого завдання пропонується використовувати апарат темпоральной логіки - модальної логіки з тимчасової інтерпретацією відносини проходження між подіями і станами, який визначається за допомогою форми Бекуса-Наура. Суть полягає в створенні опису стану ТО і переходу з одного стану в наступні на основі системи предикатів, що визначають правила переходу і їх допустимість. У такій ситуації відповідність моделі функціонування ТО його реальному стану перевіряється шляхом доведення істинності формули темпоральной логіки, яка описує стан об'єкта. Передбачуваність поведінки ТО досягається за допомогою набору правил поведінки входу-виходу, які здійснюють кореляцію вхідних і вихідних подій. Дійсні відносини між входом і виходом, включаючи будь-яку залежність від стану компонента ТО, визначаються за допомогою аксіом поведінки компонентів.

  Темпоральний моніторинг ТО дозволяє представляти тимчасові залежності, а також тимчасові обмеження на події, що відбуваються в ТО; дозволяє істотно скоротити пошукові простору в задачах діагностики, планується-,

  часу функціонування ТО.

  681.3

  М.М. Бойченко, О.В. Бойченко КОНТРОЛЬ знань учнів як об'єкт АВТОМАТИЗАЦІЇ

  Останнім часом класичні методи контролю знань (проведення письмових контрольних робіт і безпосереднє спілкування учня з викладачем) доповнюються ще одним видом контролю - тестуванням. При цьому перед розробниками подібних систем стоїть завдання максимально наблизити процес проведення комп'ютерної перевірки знань до природного процесу контролю. Для вирішення поставленого завдання пропонується використовувати в якості сті,, на них, а й весь спектр мультимедійної інформації: звукові фрагменти, відеоряди і т.п. На жаль, навіть включення в питання всіх перерахованих еле,,. У проведеному дослідженні здійснюється доповнення системи контролю знань модулем евристичного аналізу відповіді учня. При цьому основна відмінність від подібних систем полягає в тому, що відповідь може бути представлений не тільки у вигляді сукупності елементів вибору (варіантів відповідей, виявлення

  ), -Вопрос необхідно у встановлений час і заздалегідь обумовленої формі виконати введення тексту відповіді. У процесі аналізу відповіді системою встановлюється, наскільки повно введений текст розкриває поставлене запитання. На даному етапі дослідження створено програмні середовища, що дозволяють виробляти такий аналіз на основі обробки статистичних даних по початкового тексту і відповіді учня. Надалі планується розробити модуль аналізу відповідей з використанням семантичних мереж, а також розширити лексико-смислове базу .


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити