Розроблено метод контролю технологічних стадій отримання донаксіна гідрохлориду з надземної частини Arundo donax L. Визначено вихід і основні втрати при виробництві основного продукту алкалоїду донаксіна з рослинної сировини.

Анотація наукової статті по промисловим біотехнологій, автор наукової роботи - Муталова Ділноза Карімбердіевна, Ботіров Руза Анварович, Валієв Не'матжон Валіжон Ў? Чи, Жураєв Обіджон Тухліевіч, Садиков Алімджан Заіровіч


POWDER CONTROL OF THE PRODUCTION OF THE SUBSTANCE OF DONAXIN HYDROCHLORIDE

Control was developed for the production of donaxin hydrochloride substance from the aerial part of Arundo donax L. according to the technological stages of production. The yield and loss of the main product of alkaloid donaxin in the process of its production from vegetable raw materials are determined.


Область наук:

 • промислові біотехнології

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Universum: хімія і біологія


  Наукова стаття на тему 'Контроль виробництва субстанції донаксіна гідрохлориду'

  Текст наукової роботи на тему «Контроль виробництва субстанції донаксіна гідрохлориду»

  ?КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА СУБСТАНЦІЇ ДОНАКСІНА ГІДРОХЛОРИДУ

  Муталова Ділноза Карімбердіевна

  мл. науч. співр. експериментально-технологічної лабораторії Інституту хімії рослинних речовин Академії наук Республіки Узбекистан,

  Узбекистан, м Ташкент

  Ботіров Руза Анварович

  д-р філософії по технічних наук експериментально-технологічної лабораторії Інституту хімії рослинних речовин Академії Наук Республіка Узбекистан,

  Узбекистан, м Ташкент E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Валієв Не'матжон Валіжон вугілля

  д-р філософії по техн. наук, мл. науч. співр. експериментально-технологічної лабораторії Інституту хімії рослинних речовин Академії наук Республіки Узбекистан,

  Узбекистан, м Ташкент

  Жураєв Обіджон Тухліевіч

  мл. науч. співр. експериментально-технологічної лабораторії Інституту хімії рослинних речовин Академії наук Республіки Узбекистан,

  Узбекистан, м Ташкент

  Садиков Алімджан Заіровіч

  д-р техн. наук, зав. Експериментально-технологічної лабораторії Інституту хімії рослинних речовин Академії наук Республіки Узбекистан,

  Узбекистан, м Ташкент

  Сагдуллаєв Шамансур Шахсаідовіч

  д-р техн. наук, проф. зав. Відділом технології Інституту хімії рослинних речовин Академії наук Республіки Узбекистан,

  Узбекистан, м Ташкент

  POWDER CONTROL OF THE PRODUCTION OF THE SUBSTANCE OF DONAXIN HYDROCHLORIDE

  Dilnoza Mutalova

  junior researcher of the experimental technological laboratory, Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of science of the Republic of Uzbekistan,

  Uzbekistan, Tashkent

  Ruzali Botirov

  doctor ofphilosophy in technical sciences of the experimental-technological laboratory of the Institute of Chemistry of Plant Substances Academy of Sciences of Uzbekistan,

  Uzbekistan, Tashkent

  Nematjon Valiev

  doctor ofphilosophy in technical sciences, junior researcher of the experimental technological laboratory, Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of science of the Republic of Uzbekistan,

  Uzbekistan, Tashkent

  Obidjon Juraev

  junior researcher of the experimental technological laboratory, Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of science of the Republic of Uzbekistan,

  Uzbekistan, Tashkent

  Бібліографічний опис: Контроль виробництва субстанції донаксіна гідрохлориду // Universum: Хімія і біологія: електрон. наук. журн. Муталова Д.К. [та ін.]. 2019. № 10 (64). URL: http://7universum.com/ru/nature/archive/item/7861

  Alimdjan Sadykov

  doctor of technical sciences, head of the Experimental-technological laboratory of the Institute of Chemistry of Plant Substances Academy of sciences of the Republic of Uzbekistan,

  Uzbekistan, Tashkent

  Shamansur Sagdullayev

  doctor of technical sciences, Professor, Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of sciences of the Republic of Uzbekistan,

  Uzbekistan, Tashkent

  АНОТАЦІЯ

  Розроблено метод контролю технологічних стадій отримання донаксіна гідрохлориду з надземної частини Arundo donax L. Визначено вихід і основні втрати при виробництві основного продукту - алкалоїду донаксіна з рослинної сировини.

  ABSTRACT

  Control was developed for the production of donaxin hydrochloride substance from the aerial part of Arundo donax L. according to the technological stages of production. The yield and loss of the main product of alkaloid donaxin in the process of its production from vegetable raw materials are determined.

  Ключові слова: Arundo donax L., сировина, екстракт, субстанція, безводну титрування, донаксіна гідрохлорид, технологія, афродизіак.

  Keywords: Arundo donax L., raw, extract, substance, anhydrous titration, donaxine hydrochloride, technology, aphrodisiac

  Вступ. Надземна частина Arundo donax L. є основною сировиною для промислового виробництва субстанції донаксіна гідрохлориду. Розроблено технологію виробництва субстанції донак-сина гідрохлориду з рослинної сировини [1].

  Донаксін є алкалоїдом індольної групи і має хімічну назву 3- (диметил-ламінометіл) індол, структурна формула нижченаведена:

  Алкалоїд донаксін (C11H14N2) являє собою безбарвна кристалічна речовина з температурою плавлення 138-139 ° C. Донаксіна гідрохлорид легко розчинний в спирті, ефірі, хлороформі, важко розчинний в ацетоні, погано розчинний у воді і петролейном ефірі [2]. Згідно з результатами досліджень, проведених фармакологами Інституту хімії рослинних речовин, алкалоїд донаксін за будовою аналогічний з нейромедіатором серотоні-ном. В результаті порівняльних фармакологічних досліджень серотоніну і донаксіна виявлені спільні та відмінні їх ознаки. Спільними ознаками є те, що вони підвищують тонус і скорочення м'язів матки in situ і in vitro, підвищують артеріальний тиск при внутрішньовенному введенні, підсилюють седативно-анксіолітичний ефект і збільшують час сну, викликане етамінал-натрієм. Відмінними властивості серотоніну і до-наксіна наступні: серотонін викликає спазм в товстій кишці білих щурів; донаксін усуває цей

  спазм, серотонін подовжує час сечовиділення у інтактних тварин, а донаксін - скорочує; в той час як серотонін є загальновідомим гемо- коагулятором, донаксін не впливає на гемостаз, якщо серотонін збільшує температуру тіла [3], донаксін не впливає на температуру [4]. Статева активність донаксіна була досліджена, у білих щурів методом Дж. Кларка [5] і було встановлено, що він володіє афродізійнимі властивостями [6], при цьому його фармакологічний ефект був в два рази вище, ніж у Іохімбін [7].

  Мета дослідження: Визначення виходу донаксіна в субстанції від вмісту в сировині, а також визначення втрат продукту на різних технологічних стадіях. Розробка методу постадийного контролю.

  В результаті були розроблені методи визначення кількості алкалоїду донаксіна в сировині, водно-спиртовому екстракті, шроті, Хлороформний екстракті, кислотному екстракті, технічному продукті, спиртовому залишку та інших технологічних відходах шляхом безводного титрування.

  Метод визначення кількості донаксіна в рослині. Аналітичну пробу сировини подрібнюють до розміру часток, що проходять крізь сито з отворами діаметром 5 мм (по ТУ 23.2.2068-89). Близько 20 г (точна наважка) подрібненої сировини поміщають в фарфорову чашку, змочують 20 мл 5% розчину натрію карбонату, перемішують, залишають на 60 хв, потім кількісно переносять в паперовий патрон, який поміщають в апарат Сокслета і вичерпно витягають донаксін хлороформом на водяній бані протягом 5 годин до негативної реакції з кислотою кремневольфрамовой. Хлороформний витяг збирають в колбі місткістю 500 мл, упарюють на водяній бані до об'єму близько 25

  мл, кількісно переносять в ділильну воронку, місткістю 200 мл і алкалоїди витягають послідовно 20, 15, 10 мл 5% розчину кислоти сірчаної до негативної реакції з кислотою крем-невольфрамовой. Сірчанокисле витяг подщелачивают 20% розчином натрію карбонату до рН 8-9 і алкалоїди витягають хлороформом до негативної реакції. До об'єднаному Хлороформний вилучення додають 5 г натрію сульфату безводного і фільтрують через паперовий фільтр, попередньо змочений хлороформом, в колбу для відгону. Фільтр промивають 4 рази хлороформом порціями по 5 мл і приєднують їх до основного извле-

  ню. Хлороформ відганяють на водяній бані насухо. Отримують сухий осад. Сухий осад розчиняють в суміші 10 мл кислоти оцтової льодяної і 5 мл розчину ртуті ацетату окисной. Титрують 0,1 моль / л розчином хлорного кислоти до переходу забарвлення від фіолетового в синю.

  1 мл розчину хлорної кислоти відповідає 0,02106 г донаксіна.

  На основі отриманих результатів аналізу 5 зразків сировини встановлено, що зміст донак-сина в сировина повинна бути не менше 0,1%.

  Розроблений метод безводного титрування дозволив визначити вихід і втрати донаксіна на всіх технологічних стадіях (таблиця).

  Таблиця 1.

  Вихід і втрати алкалоїду донаксіна за технологічними стадіями

  № Сировина, проміжні продукти і відходи Соді) жание донаксіна,%

  до маси сировини,% від вмісту в сировині,%

  1 Надземна частина Arundo donax L 0,14 100

  2 Водно-спиртовий екстракт 0,1344 96

  3 Шрот 0,0056 4

  4 Хлороформний екстракт-1 0,0042 3

  5 Кислотне витяг 0,0056 4

  6 Хлороформний екстракт-2 0,0042 3

  7 Технічний донаксін 0,1204 86

  8 Спиртовий залишок 0,0028 2

  9 Донаксіна гідрохлорид-фабрикат 0,10878 77,7

  10 Спиртовий залишок після перекристалізації 0,0042 6,3

  Як видно з таблиці, основні втрати в субстанції становлять 22,3% від вмісту в сировині, а вихід субстанції препарату становить 77,7%.

  На підставі вищевикладеного при проведенні контролю виробництва субстанції донаксіна гідрохлориду за розробленою технологією, вивчені втрати алкалоїду донаксіна. При цьому визначено, що

  основні втрати речовини спостерігаються при екстракції рослинної сировини, рідинно-рідинний-ної екстракції кислого екстракту і на стадії перекристалізації.

  В даний час продовжуються дослідження з метою підвищення виходу донаксіна гідрохлориду.

  Список літератури:

  1. Ботіров Р.А., Азизова М.А., Валієв Н.В., Жураєв О.Т., Садиков А.З., Сагдуллаєв Ш.Ш. Технологія виробництва субстанції лікарського препарату донаксіна гідрохлориду // Universum: Хімія і біологія: 2019. № 3 (57). С. 44-47.

  2. Орєхов А.П., Норкина С.С. Дослідження алкалоїдів Arundo donax. //Ж.органіч.хім. 1937. №7. С. 673.

  3. Mirzaev Yu., Aripova S., Jalolov I. Arundо donax plant - as potential sourse of serotoninergic compounds. - 5th International Symposium of the Chemistry of Natural Compounds. - Tashkent, Uzbekistan, - May 20-23, 2003 -p.65.

  4. Mirzaev Yu., Aripova S. Comparative pharmacological study of serotonine and donaxine. - 2nd International Symposium on Edible Plant Resources and the Bioactive Ingridients, - Urumqi, China, - July 28 - August 1, 2010 -p.122-123.

  5. Clark J., Smith E., Davidson J. Enhancement of sexual motivation in mail rats by yohimbine. Science, - 225 (4664), - 1984. - p. 847-849.

  6. Мірзаєв Ю.Р., Сано З. І., Садиков О.З., Аріпова С.Ф., Сагдуллаєв Ш.Ш., Нігматуллаев Б.А., Карімов У.Т., Абдуллаєв Н.Д., Ботіров Р.А. Засіб, що володіє афродізійной активністю № IAP 20140283 // Расмо ахборотнома. -2016. -№1. -З. 17-18.

  7. Мірзаєв Ю.Р., Сано З. І. Про афродізіаковой активності алкалоїду донаксіна на білих щурах самцях // The Fifth International Conference on Biology and Medical Sciences.- Vienna, Austria, - March 28, 2015-го, - p.141- 145.


  Ключові слова: ARUNDO DONAX L /СИРОВИНА /ЕКСТРАКТ /СУБСТАНЦІЯ /безводний титрування /ДОНАКСІНА ГІДРОХЛОРИД /ТЕХНОЛОГІЯ /афродизіак /RAW /EXTRACT /SUBSTANCE /ANHYDROUS TITRATION /DONAXINE HYDROCHLORIDE /TECHNOLOGY /APHRODISIAC

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити