Розроблена комплексна методика контролю змагальної діяльності та технічної підготовленості десятиборців в бар'єрному бігу. Представлені результати контролю технічної підготовленості десятиборців в бар'єрному бігу на основі змагальної діяльності, що здійснюється в три етапи: хронометраж бар'єрного бігу в ході обстежень змагальної діяльності, контроль кінематичних параметрів подолання бар'єру на тренуванні на основі порівняння з модельними характеристиками, контроль реалізації спринтерській підготовленості спортсмена в бар'єрному бігу.

Анотація наукової статті за технологіями матеріалів, автор наукової роботи - Оганджанов Олександр Леонович, Ципленкова Євгенія Сергіївна


CONTROL OF TECHNICAL READINESS OF QUALIFIED DECATHLETES IN HURDLING

A comprehensive methodology for monitoring competitive activity and technical readiness of decathletes in hurdling has been developed. The results of monitoring the technical readiness of decathletes in hurdling on the basis of competitive activity, carried out in three stages, are presented: timing hurdling during competitive activity surveys; control of kinematic parameters of overcoming the barrier in training based on comparison with model characteristics; monitoring the implementation of sprint preparedness of an athlete in hurdling.


Область наук:
 • технології матеріалів
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Известия Тульського державного університету. Фізична культура. Спорт
  Наукова стаття на тему 'КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ десятиборці У бар'єрному бігу'

  Текст наукової роботи на тему «КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ десятиборці У бар'єрному бігу»

  ?УДК 796.431 Б01: 10.24411 / 2305-8404-2020-10314

  КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ десятиборці У бар'єрному бігу

  А.Л. Оганджанов, Е.С. Ципленкова

  Розроблена комплексна методика контролю змагальної діяльності і технічної підготовленості десятиборців в бар'єрному бігу. Представлені результати контролю технічної підготовленості десятиборців в бар'єрному бігу на основі змагальної діяльності, що здійснюється в три етапи: хронометраж бар'єрного бігу в ході обстежень змагальної діяльності, контроль кінематичних параметрів подолання бар'єру на тренуванні на основі порівняння з модельними характеристиками, контроль реалізації спринтерській підготовленості спортсмена в бар'єрному бігу.

  Ключові слова: десятиборці, легкоатлетичне багатоборство, контроль підготовленості, технічна підготовленість, динаміка швидкості.

  Одним з основних напрямків вдосконалення спортивної підготовки в сучасному спорті вищих досягнень є здійснений -ствованіе управління тренувальним процесом на основі об'ектівіза ції знань про структуру змагальної діяльності і різних сторонах спеціальної підготовленості спортсменів [4, 5, 7, 8]. Даний напрямок, спираючись на сучасні методи діагностики спеціальної підготовленості і функціонального стану спортсмена з використанням комп'ютерних технологій, дозволяє створити необхідні умови для раціонального управління спеціальної працездатністю спортсмена і протікання адаптаційних процесів в його організмі [3, 5].

  Особлива роль в цьому процесі належить комплексному контролю технічної підготовленості спортсменів. Використання науково-методичних положень комплексного контролю дозволяє уніфікувати процес підготовки шляхом індивідуалізації норм навантажень і тренувальних засобів підготовки, вибіркового підходу до спеціальної фізичної та технічної підготовки [4, 7]. Комплексний контроль в легкоатлетичних багатоборстві включає оцінку змагального результату і змагальної діяльності спортсмена, техніко-тактичних дій, спеціальної фізичної підготовленості, оцінку функціонального стану спортсмена, його психологічної підготовленості, обсягу і інтенсивності проведених тренувальних навантажень [1, 2, 4, 5, 8]. Реалізується комплексний контроль спеціальної підготовленості багатоборців в рамках обстежень змагальної діяльності (ОСД), поточних обстежень (ТО) на тренуваннях і етапних комплексних обстежень (ЕКО).

  Технічна підготовленість - одна з найважливіших сторін підготовки легкоатлетів-багатоборців. У десятиборстві сім технічних видів (по три види стрибків і метань, бар'єрний біг). Управління технічною підготовкою кваліфікованих багатоборців можливо тільки при наявності точної кількісної інформації про технічну підготовленості атлетів в окремих видах багатоборства.

  Мета дослідження. Розробити комплексну методику контролю змагальної діяльності і технічної підготовленості десятиборців в бар'єрному бігу.

  Методика досліджень. Комплексна оцінка технічної підготовленості барьерістов включала використання відеозйомки з відеоаналіз (ВО «Дартфіш»). Відеозйомка змагальної діяльності багатоборців проводилася з відстані 60 м з проводкою від старту до фінішу. При поточних обстеженнях тренувальної діяльності для реєстрації кінематичних характеристик подолання другого бар'єру камера розташовується навпроти бар'єру на відстані 20 м.

  Результати досліджень. На першому етапі проведених досліджень сформовано програму обстеження змагальної діяльності (ОСД) з хронометражем проходження бар'єрної дистанції. Методика ОСД включає відеозйомку з подальшим відеоаналіз. У табл. 1 представлені показники змагальної діяльності десятиборців на бар'єрної дистанції на чемпіонаті Росії з багатоборства.

  Показники хронометражу проходження змагальної дистанції: час стартового розбігу до першого бар'єру, час пробіжки дев'яти межбарьерних відстаней, час фінішного відрізка після 10 -го бар'єру, дозволяють оцінити спеціальну підготовленість багатоборців за наступними показниками:

  1) ефективність старту і стартового розбігу;

  2) ефективність подолання бар'єрів і межбарьерного відстані;

  3) динаміка швидкості по дистанції;

  4) швидкісна витривалість спортсменів.

  Графік динаміки швидкості спортсмена М. Л-ко на бар'єрної дистанції показаний на малюнку.

  Порівняння динаміки швидкості по дистанції з модельними показниками динаміки (табл. 2) дозволяє судити про спеціальну бар'єрної витривалості багатоборця, скорегувати технічну підготовку в бар'єрному бігу спортсмена на майбутній етап підготовки щодо числа пробігаємо бар'єрів на тренуванні, програми вдосконалення швидкісної витривалості.

  Таблиця 1

  Хронометраж бігу десятиборців на дистанції 110 м з / б на чемпіонаті Росії з багатоборства

  № п / п Спортсмени Час, з

  Змагальний результат До 1-го бар'єру До 2-го бар'єру До 3-го бар'єру До 4-го бар'єру До 5-го бар'єру До 6-го бар'єру До 7-го бар'єру До 8-го бар'єру До 9-го бар'єру До 10- го бар'єру Фініш

  1 Б-ів 15,82 2,95 1,20 1,25 1,22 1,25 1,24 1,26 1,25 1,27 1,29 1,64

  2,95 4,15 5,40 6,62 7,87 9,11 10,37 11,62 12,89 14,18 15,82

  2 Д-ів 15,02 2,93 1,14 1,16 1,11 1,13 1,13 1,16 1,16 1,22 1,26 1,62

  2,93 4,07 5,23 6,34 7,47 8,60 9,76 10,92 12,14 13,40 15,02

  3 Т-ко 14,71 2,75 1,12 1,14 1,14 1,15 1,14 1,14 1,17 1,19 1,22 1,55

  2,75 3,87 5,01 6,15 7,30 8,44 9,58 10,75 11,94 13,16 14,71

  4 К-ов 14,78 2,76 1,13 1,15 1,15 1,16 1,15 1,15 1,17 1,19 1,22 1,55

  2,76 3,89 5,04 6,19 7,35 8,50 9,65 10,82 12,01 13,23 14,78

  5 З-їв 14,90 2,78 1,14 1,16 1,16 1,18 1,18 1,16 1,18 1,17 1,25 1,54

  2,78 3,92 5,08 6,24 7,42 8,60 9,76 10,94 12,11 13,36 14,90

  6 Л-ко 14,24 2,75 1,11 1,09 1,10 1,10 1,10 1,10 1,12 1,14 1,16 1,47

  2,75 3,86 4,95 6,05 7,15 8,25 9,35 10,47 11,61 12,77 14,24

  Примітка: перший рядок таблиці у кожного спортсмена показує час бігу

  до першого бар'єру і далі подолання кожного бар'єру дистанції, другий рядок - час сходу з кожного бар'єру і час спортсмена на фініші.

  8,4

  7,8

  12 3 456789

  Динаміка швидкості бігу десятиборця МС М. Л-ко на дев'яти межбарьерних ділянках дистанції 110 м з / б

  Таблиця 2

  Модельні характеристики змагальної діяльності в бар'єрному бігу на дистанції 110 м [6]

  Час сходу з бар'єрів, з Спортивний результат, з

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  2,61 3,67 4,71 5,74 6,77 7,81 8,85 9,91 10,97 12,06 13,50

  2,62 3,69 4,73 5,77 6,81 7,86 8,91 9,97 11,05 12,15 13,60

  2,64 3,71 4,76 5,81 6,85 7,90 8,97 10,04 11,13 12,23 13,70

  2,65 3,73 4,78 5,84 6,89 7,95 9,03 10,11 11,21 12,32 13,80

  2,67 3,75 4,81 5,87 6,94 8,00 9,09 10,18 11,29 12,41 13,90

  2,68 3,77 4,83 5,91 6,98 8,05 9,15 10,25 11,37 12,50 14,00

  2,70 3,79 4,86 ​​5,94 7,02 8,10 9,21 10,32 11,44 12,58 14,10

  2,71 3,81 4,89 5,98 7,07 8,15 9,27 10,39 11,52 12,67 14,20

  2,73 3,83 4,92 6,01 7,11 8,20 9,33 10,46 11,60 12,76 14,30

  2,74 3,85 4,94 6,04 7,15 8,25 9,39 10,53 11,68 12,85 14,40

  2,76 3,87 4,96 6,08 7,20 8,30 9,45 10,60 11,76 12,93 14,50

  2,77 3,89 4,99 6,11 7,24 8,35 9,51 10,67 11,84 13,02 14,60

  2,78 3,91 5,01 6,14 7,28 8,40 9,57 10,74 11,92 13,11 14,70

  2,80 3,93 5,04 6,18 7,32 8,45 9,63 10,80 12,00 13,20 14,80

  2,81 3,95 5,06 6,21 7,37 8,50 9,69 10,87 12,07 13,28 14,90

  2,83 3,97 5,09 6,25 7,41 8,54 9,75 10,94 12,15 13,37 15,00

  2,84 3,99 5,11 6,28 7,45 8,59 9,81 11,01 12,23 13,46 15,10

  2,86 4,01 5,13 6,31 7,50 8,64 9,87 11,08 12,31 13,54 15,20

  2,87 4,03 5,16 6,35 7,54 8,69 9,93 11,15 12,39 13,63 15,30

  2,89 4,05 5,19 6,38 7,58 8,74 9,99 11,22 12,47 13,72 15,40

  2,90 4,07 5,22 6,41 7,63 8,79 10,05 11,29 12,55 13,81 15,50

  На другому етапі в ході поточних обстежень на технічній тре -ніровке десятиборців зі всієї безлічі параметрів виділені інформативні показники техніки подолання бар'єру (11 кінематичних показників, табл. 3), що визначають ефективність подолання бар'єру (як модельні показників для біомеханічного аналізу використовувалися дані досліджень В. Балахнічева і Н. Михайлова [6]). Методом відеозйомки з подальшим відеоаналіз (ВО «Dartfish») фіксувалися кінематичні характеристики подолання другого бар'єру дистанції. Методика оцінки технічної підготовленості барьерістов в ході ТО включає оцінку індивідуальної техніки подолання бар'єру з використанням технологій відеоаналізу:

  - відеозапис і миттєвий перегляд подолання тренувальної бар'єрної дистанції з використанням технології «In the action»;

  - реєстрація та аналіз кінематичних характеристик подолання бар'єру після тренування з використанням технології відеоаналізу «Analizer»;

  - аналіз відеограми подолання бар'єру після тренування з використанням технології відеоаналізу «Stromotion».

  Таблиця 3

  Модельні характеристики техніки переходу бар'єру

  № п / п Характеристика Модель *

  1 Кут постановки ноги, град 78 ± 4

  2 Кут амортизації в КС, град 120-135

  3 Кут відштовхування, град 76 ± 3

  4 Кут махової ноги в момент відриву, град 28-36

  5 Час відштовхування, з 0,11-0,13

  6 Час польотної фази, з 0,38 ± 0,01

  7 Кут махової ноги над бар'єром, град 158 ± 9

  8 Кут нахилу тулуба над бар'єром, град 35-50

  9 Кут постановки ноги при приземленні, град 75

  10 Кут в КС махової ноги при приземленні, град 174-180

  11 Час опори при приземленні, з 0,116 ± 0,01

  Примітка: * - за даними В.Балахнічева і Н. Михайлова «Основні напрямки підготовки збірної команди СРСР з спринтерському і бар'єрного бігу до чемпіонату миру 1983 г.» [6].

  Контрольні кінематичні показники техніки подолання бар'єру кваліфікованими багатоборців в ході ТО на навчально-тренувальних зборах представлені в табл. 4.

  Таблиця 4

  Кінематичні параметри подолання бар'єру на дистанції 110 м з / б

  № п / п Характеристики Спортсмени Модель

  Д-ів Т-ла Б-ів

  1 Кут постановки ноги, град 76 74 77 78 ± 4

  2 Кут амортизації в КС, град 130 143 149 120-135

  3 Кут відштовхування, град 78 75 76 76 ± 3

  4 Кут махової ноги в момент відриву, град 49 36 34 28-36

  5 Час відштовхування, з 0,13 0,12 0,15 0,11-0,13

  6 Час польотної фази, з 0,34 0,36 0,37 0,38 ± 0,01

  7 Кут махової ноги над бар'єром, град 121 140 165 158 ± 9

  8 Кут нахилу тулуба над бар'єром, град 42 50 53 35-50

  9 Кут постановки ноги при приземленні, град 74 76 88 75

  10 Кут в КС махової ноги при приземленні, град 165 174 174 174-180

  11 Час опори при приземленні, з 0,14 0,12 0,13 0,116 ± 0,01

  На третьому етапі технічна підготовленість багатоборців в бар'єрному бігу оцінювалася по комплексним розрахункових показників реалізації спринтерській підготовленості (змагальний результат бігу на 100 м) на бар'єрної дистанції (табл. 5). Як модельні показників використовувалися дані В.Ф. Таранова, 1988, 2007,

  оцінюють техніку подолання бар'єрної дистанції по різниці змагальних результатів спортсмена в бігу на 110 з / б і гладкому бігу на 100 м.

  Таблиця 5

  Інтегральні модельні характеристики технічної підготовленості в бар'єрному бігу на 110 м з / б у чоловіків-десятиборців [6, перероблено]

  Параметр Результат в бар'єрному бігу на 110 м, з

  13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 14,75 15,00 15,50

  Різниця результатів в бігу на 110 м з / б і бігу на 100 м, з 3,10 13,25 3,40 13,55 3,70 4,10 4,25 4,40

  висновки.

  1. Комплексна оцінка технічної підготовленості десятиборців в бар'єрному бігу проводиться як в ході змагань (ОСД), так і в тренувальному процесі (ТО), і здійснюється за допомогою відеозйомки з подальшим відеоаналіз.

  В ході ОСД для хронометражу бар'єрного бігу по ділянках дистанції доцільно користуватися пристроєм, яка знімає біг спортсменів по дистанції з проводкою від старту до фінішу (реєструються час стартового і фінішного відрізків дистанції, а також час сходу з кожного бар'єру).

  В ході ТО на тренуванні камера розташовується навпроти другого бар'єру для контролю кінематичних характеристик подолання бар'єру. Обробка відеоматеріалів проводиться з використанням ПЗ «Дартфіш».

  2. Контроль технічної підготовленості десятиборців в бар'єрному бігу на основі змагальної діяльності здійснюється комплексно в три етапи:

  - хронометраж бар'єрного бігу в ході обстежень змагальної діяльності;

  - контроль кінематичних параметрів подолання бар'єру на тренуванні на основі порівняння з модельними характеристиками;

  - контроль реалізації спринтерській підготовленості спортсмена в бар'єрному бігу (по різниці змагальних результатів багатоборця на бар'єрної і спринтерській дистанціях).

  Список літератури

  1. Балахничев В. Основні напрями підготовки збірної команди СРСР з спринтерському і бар'єрного бігу до чемпіонату миру 1983 р М .: Комітет з ФКиС при Раді Міністрів СРСР, 1983. 142 с.

  2. Дубограй І.Д. Стан фізичної і спортивно-технічної підготовленості кваліфікованих десятиборців і шляхи їх вдосконалення: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Тарту, 1975. 27 с.

  3. Кириченко М.Г. Деякі модельні характеристики найсильніших легкоатлетів-десятиборців // Проблеми фізичної культури, спорту і туризму: матеріали наук. конф. Хабаровськ: ДВГАФК, 2002. С. 133-134.

  4. Куду Ф.О. Десятиборстві. М .: Фізкультура і спорт, 1982. 56 с.

  5. Плотніков В.М. Управління тренувальним процесом десятиборців на етапі початкової спеціалізації з використанням системного підходу: дис. ... канд. пед. наук. Омськ, 2003. 145 с.

  6. Таранов В.Ф., Чемов В.В. Становлення і вдосконалення спортивної майстерності в бігу на 100 і 110 м з бар'єрами. Волгоград: ВГАФК, 2007. 232 с.

  7. McNab T. The Decathlon (Mathematics in Sport) // US. 2001. P. 17-23.

  8. Russell J. Athletics at the 2008 Summer Olympics - Men's decathlon. 2012. P. 89-101.

  Оганджанов Олександр Леонович, д-р пед. наук, доц., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Росія, Москва, Московський міський педагогічний університет,

  Ципленкова Євгенія Сергіївна, канд. пед. наук, доц., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Росія, Тула, Тульський державний університет

  CONTROL OF TECHNICAL READINESS OF QUALIFIED DECATHLETES IN HURDLING

  A.L. Ogandganov, E.S. Tsyplenkova

  A comprehensive methodology for monitoring competitive activity and technical readiness of decathletes in hurdling has been developed. The results of monitoring the technical readiness of decathletes in hurdling on the basis of competitive activity, carried out in three stages, are presented: timing hurdling during competitive activity surveys; control of kinematic parameters of overcoming the barrier in training based on comparison with model characteristics; monitoring the implementation of sprint preparedness of an athlete in hurdling.

  Key words: track and field all-around, decathlon, fitness control, technical readiness, speed dynamics.

  Ogandjhanov Aleksandr Leonovich, doctor of pedagogical sciences, associate professor, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Russia, Moscow, Moscow City Pedagogical University,

  Tsyplenkova Evgeniya Sergeevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor, evgesha8ts @ yandex. ru, Russia, Tula, Tula State University

  Reference

  1. Balahnichev V. Osnovnye napravleniya podgotovki sbornoj komandy SSSR po sprinterskomu i bar'ernomu begu k chempionatu mira 1983 g. [The main directions of training the USSR national team in sprinting and hurdling for the 1983 World Cup]. M: Committee on FCS under the Council of Ministers of the USSR, 1983. 142 p.

  2. Dubograev I.D. Sostoyanie fizicheskoj i sportivno-tekhnicheskoj podgotovlennosti kvalificirovannyh desyatiborcev i puti ih sovershenstvovaniya [The state of physical and sports-technical readiness of qualified decathletes and the ways of their improvement]: abstract. dis. ... cand. ped sciences. Tartu, 1975. 27 p.

  3. Kirichenko M.G. Nekotorye model'nye harakteristiki sil'nejshih legkoatletov-desyatiborcev [Some model characteristics of the strongest decathletes] // Problems of physical culture, sports and tourism: materials of scientific. conf. Khabarovsk: DVGAFK, 2002. P. 133-134.

  4. Kudu F.O. Desyatibor'e [Decathlon]. M .: Physical education and sport, 1982. 56 p.

  5. Plotnikov V.M. Upravlenie trenirovochnym processom desyatiborcev na etape nachal'noj specializacii s ispol'zovaniem sistemnogo podhoda [Management of the training process of decathletes at the stage of initial specialization using a systematic approach]: dis. ... cand. ped sciences. Omsk, 2003. 145 p.

  6. Taranov V.F., Chemov V.V. Stanovlenie i sovershenstvovanie sportivnogo masterstva v bege na 100 i 110 m s bar'erami [Formation and improvement of sportsmanship in the 100 and 110 meters hurdles]. Volgograd: VGAFK, 2007. 232 p.

  7. McNab T. The Decathlon (Mathematics in Sport) // US. 2001. P. 17-23.

  8. Russell J. Athletics at the 2008 Summer Olympics - Men \ 's decathlon. 2012. P. 89-101.


  Ключові слова: десятиборці / легкоатлетичне багатоборство / контроль підготовленості / технічна підготовленість / динаміка швидкості. / track and field all-around / decathlon / fitness control / technical readiness / speed dynamics.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити