У статті викладені результати розробки методики визначення супутніх домішок субстанції кокарбоксилаза гідрохлорид, методом прямофазной рідинної хроматографії. Наведено докладна методика і результати визначення валідаційних характеристик. На відміну від використовуваних в даний час методик, розроблена методика дозволяє виключити застосування органічних розчинників, при цьому скоротити час отримання однієї хроматограми до 10 хв. Результати валідаційних досліджень свідчать про відповідність методики вимогам фармакопеї.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Зінченко А. А.


Область наук:

 • фундаментальна медицина

 • Рік видавництва: 2013


  Журнал: Наукові відомості Бєлгородського державного університету. Серія: Медицина. фармація


  Наукова стаття на тему 'Контроль супутніх домішок в субстанції кокарбоксилаза гідрохлорид методом високоефективної рідинної хроматографії'

  Текст наукової роботи на тему «Контроль супутніх домішок в субстанції кокарбоксилаза гідрохлорид методом високоефективної рідинної хроматографії»

  ?ФАРМАЦЕВТИЧНА хімія та фармакогнозія

  УДК 615.35: 543.544.5

  КОНТРОЛЬ СУПУТНІХ ДОМІШОК У СУБСТАНЦІЇ Кокарбоксилази гідрохлорид методом високоефективної рідинної хроматографії

  У статті викладені результати розробки методики визначення супутніх домішок субстанції кокарбоксилаза гідрохлорид, методом прямофазной рідинної хроматографії. Наведено докладна методика і результати визначення валідаційних характеристик. На відміну від використовуваних в даний час методик, розроблена методика дозволяє виключити застосування органічних розчинників, при цьому скоротити час отримання однієї хроматограми до 10 хв. Результати валідаційних досліджень свідчать про відповідність методики вимогам фармакопеї.

  Ключові слова: кокарбоксилаза, фосфотіамін, тіамін, високоефективна рідинна хроматографія.

  Препарати вітаміну Ві широко використовується в медичній практиці. Одним з таких препаратів є «кокарбоксилаза», що представляє собою хлорид ефір тіаміну і піро-фосфорної кислоти. Цей препарат застосовують при легеневій і печінкової недостатності, діабеті, серцевої недостатності, хронічному алкоголізмі і ряду інших захворювань [і, 2]. У промисловості кокарбоксилазу отримують з тіаміну за схемою (рис. І):

  ТІАМІНУ ГІДРОХЛОРИД Кокарбоксилази гідрохлорид

  Мал. 1. Схема отримання кокарбоксилази

  У процесі отримання кокарбоксилази утворюються також ефір тіаміну і про фосфорної кислоти (фосфотіамін), ефір дітіамінмонофосфорной кислоти, а також ефір тіаміну і три-о-фосфорної кислоти (рис. 2). Основна частина цих з'єднань видаляється з кінцевого продукту в процесі очищення кокарбоксилази, проте частково, ці речовини потрапляють в готову субстанцію кокарбоксилази.

  АА ЗІНЧЕНКО

  Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів

  e-mail:

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ефір тіаміну і о- фосфорної кислоти ефір тіаміну і три-о-фосфорної кислоти (фосфотіамін)

  ефір дітіамінмонофосфорной кислоти Рис. 2. Можливі домішки субстанції кокарбоксилази гідрохлориду

  Іншою можливою домішкою цього препарату може бути не вступив в реакцію тіамін, а також фосфорна кислота. Таким чином, всі перераховані вище з'єднання можуть бути домішками субстанції кокарбоксилази, причому як технологічними, так і продуктами розпаду, за винятком ефіру тіаміну і три-о-фосфорної кислоти і ефіру дітіамінмонофосфорной кислоти. Відповідно до сучасних вимог до контролю якості лікарського препарату, всі можливі домішки субстанції кокарбоксилази підлягають контролю і методика їх визначення повинна бути включена аналітичний нормативний документ.

  Субстанція кокарбоксилази в фармакопеях провідних стан не описана. В СРСР було виробництво цього препарату і за чинною в той час фармакопейної статті вміст домішок контролювали методом ВЕРХ з використанням колонки розміром 80 мм х 2,0 мм, заповненої обернено-фазовим сорбентом. В якості рухомої фази застосовували розчин фосфатного буферного розчину рН 6,0 з Тетрабутиламоній гидросульфатом і ацетонітрилом в співвідношенні 95: 5. Умови хроматографування цієї методики були орієнтовані на використання мікроколоночного хроматографа «Міліхром», і методика дозволяла визначати основну домішка кокарбоксилази - фосфотіамін.

  За минулі з моменту розвалу СРСР роки в Російській Федерації та в деяких країнах СНД було організовано кілька виробництв субстанції кокарбоксилази. Оскільки технологічна схема виробництва цього препарату практично не змінилася, в нормативну документацію з невеликими змінами, пов'язаними з розмірами колонки і температурним режимом хроматографирования, включали методику, розроблену ще в СРСР. Однак зі зростанням вимог до якості субстанції і появою на ринку СНД препаратів європейських і китайських виробників [3] виникла практична необхідність в методиці, яка дозволить провести визначення всіх можливих домішок кокарбоксилази при мінімальних витратах на проведення аналізу.

  Метою даної роботи була розробка методики кількісного визначення можливих домішок, субстанції кокарбоксилази і вивчення основних метрологічних характеристик розробленої методики.

  Сама субстанція тіаміну хлориду описана у всіх фармакопеях провідних стан [4-8]. У фармакопейних монографіях на цей препарат, для визначення супутніх домішок застосовують метод ВЕРХ. Оскільки тіамін є катіоном, до складу рухомої фази вводять гексансульфонат натрію (або аналогічний реагент), який модифікує сорбент, перетворюючи колонку фактично в катионо-обмінну, що забезпечує прийнятні характеристики колонки для поділу домішок тіаміну. В процесі виробництва кокарбоксилази, при введенні в структуру молекули фрагмента пірофосфорної кислоти (рис. 1) тіамін вже входить в структуру аниона. Тому для поділу близьких за своєю природою супутніх домішок можна або використовувати відповідний йон-парний реагент, як це було зроблено в методиці, розробленої в СРСР, або застосувати аніоно-активну колонку. Порівнюючи основні характеристики двох варіантів методики, такі як час отримання однієї хроматограми,

  вартість розчинників, реактивів та витратних матеріалів, перевагу віддали другому варіанту.

  У літературі описано декілька методик спільного визначення тіаміну, фосфоті-аміну і кокарбоксилази. У більшості робіт визначення проводять на колонці з обернено-фазовим сорбентом з групами С18 або амід-С1б [9-11] або на двох послідовно з'єднаних колонках з октільнимі і амінними групами [12]. У всіх цих роботах в якості рухомої фази застосовують суміш фосфатного буферного розчину і ацетонітрилу або метанолу. У розробленій авторами методиці використовували одну колонку, заповнену сорбентом з щепленими пропіламіно групами. Цей сорбент дозволяє отримати прийнятне поділ визначених речовин з використанням рухомої фази, що складається тільки з води з добавками фосфорної кислоти. Змінюючи концентрацію фосфорної кислоти, можна змінювати час утримування і коефіцієнт симетрії піка кокарбоксилази, а також коефіцієнт поділу піків тіаміну і фосфотіаміна і час отримання однієї хроматограми (рис. 3).

  2330303;

  Мал. 3. Хроматограми модельного розчину, отримані при використанні рухомої фази з концентрацією фосфорної кислоти від 0,025% до 0,500%

  Характеристики хроматографічної системи при використанні рухомої фази з концентрацією фосфорної кислоти від 0,025% до 0,500% представлені в табл. 2.

  Таблиця 2

  Характеристики хроматографічної системи, при використанні рухомої фази з концентраціями фосфорної кислоти від 0,025% до 0,500%

  Найменування речовини Характеристика Концентрація фосфорної кислоти в ПФ (у%)

  0,025 0,050 0,100 0,250 0,500

  Тіамін Час утримування (хв.) 2,231 2,291 2,383 2,522 2,628

  Коефіцієнт симетрії Тю% 1,339 1,337 1,329 1,326 1,321

  Ефективність хроматографічної системи (теор. Тарілки) 2906 3061 3359 3758 3932

  Фосфотіамін Час утримування (хв.) 2,574 2,680 2,842 3,050 3,187

  Коефіцієнт симетрії Тю% 1,393 1,369 1,355 1,340 1,338

  Ефективність хроматографічної системи (теор. Тарілки) 3473 3709 4217 4823 5090

  Коефіцієнт поділу тіамін / фосфотіамін 2,015 2,272 2,703 3,108 3,229

  Кокарбоксилаза Час утримування (хв.) 12,407 9,942 8,773 8,021 7,652

  Коефіцієнт симетрії Тю% 2,801 2,641 2,508 2,198 2,096

  Ефективність хроматографічної системи (теор. Тарілки) 7277 7301 7459 8313 8624

  Зменшення часу утримування піків кокарбоксилази зі збільшенням концентрації фосфорної кислоти в рухомій фазі можна пояснити процесом витіснення фосфат-

  іонами фосфорної кислоти фрагментів пірофосфорної кислоти кокарбоксилази з активних центрів сорбенту. При цьому зростає кількість фосфат-іонів, які взаємодіють з амінними групами нерухомої фази, тобто на певний момент часу ця частина фосфат-іонів стає нерухомою. З цими нерухомими іонами взаємодіють фос-фотіамін і тіамін, за рахунок чого відбувається збільшення часу утримування і зростає коефіцієнт поділу цих речовин.

  Виходячи з хроматограм, представлених на рис. 3, перевагу, з точки зору критеріїв хроматографічного поділу, можна було б віддати рухомій фазі з максимальною концентрацією фосфорної кислоти - 0,5%. Але з огляду на, що з ростом концентрації кислоти час експлуатації колонки знижується, була обрана рухома фаза, яка містить

  0,1% фосфорної кислоти.

  В ході проведення попередніх досліджень на 5 серіях препарату виробництва ДП «Завод хімічних реактивів», Україна, було встановлено, що ефір тіаміну і три-о-фосфорної кислоти в препараті відсутній, тому в розроблену методику не було включено визначення цієї речовини.

  Матеріали та обладнання.

  При розробці методики і вивченні валідаційних характеристик використовували рідинний хроматограф моделі LC-20 Prominence (Shimadzu, Японія) наступній комплектації: два насоси LC-20AD, спектрофотометрический детектор SPD-20AV, автоматичний інжектор SIL-20, термостат колонок СТО-20А.

  Колонка сталева, розміром 150 мм х 4,0 мм, заповнена сорбентом «ReproSil-Pur NH2», розмір часток 3 мкм, виробництво «Dr. Maisch », Німеччина.

  Тіамін монофосфат хлорид дигідрат (фосфотіамін) - виробництво Sigma-Aldrich, кат № Т8637, з вмістом основної речовини 99,9%.

  Кокарбоксилаза, субстанція - виробництва ДП «Завод хімічних реактивів», Україна, вміст основної речовини 99,88%.

  Зразок ефіру дітіамінмонофосфорной кислоти отриманий в лабораторних умовах, при реакції надлишку тіаміну гідрохлориду з фосфорним ангідридом.

  При хроматографування використовували тричі перегнанную воду з електропровідністю 0,9 мкСм.

  Методика.

  Приготування випробуваного розчину. Близько 50 мг (точна наважка) препарату поміщають в мірну колбу місткістю 50 мл, розчиняють в 40 мл рухомої фази (ПФ), доводять об'єм розчину цим же розчинником до мітки і перемішують. Отриманий розчин фільтрують через фторопластовий фільтр з розміром пор не більше 0,5 мкм.

  Приготування розчину порівняння фосфотіаміна. Близько 30 мг (точна наважка) стандартного зразка (СО) фосфотіаміна поміщають в мірну колбу місткістю 100 мл, розчиняють в 80 мл ПФ, доводять об'єм розчину цим же розчинником до мітки і перемішують (вихідний розчин фосфотіаміна).

  3.0 мл отриманого розчину поміщають в мірну колбу місткістю 100 мл, доводять об'єм розчину ПФ до мітки і перемішують.

  Приготування розчину для перевірки придатності хроматографічної системи. 30 мг тіаміну гідрохлориду поміщають в мірну колбу місткістю 100 мл, розчиняють в 80 мл ПФ, доводять об'єм розчину цим же розчинником до мітки і перемішують.

  3.0 мл отриманого розчину поміщають в мірну колбу місткістю 100 мл, додають 3,0 мл вихідного розчину фосфотіаміна, доводять обсяг ПФ до мітки і перемішують.

  Вимірювання:

  За 5 мкл випробуваного розчину, розчину порівняння фосфотіаміна і розчину для перевірки придатності хроматографічної системи хроматографіруют на рідинному хроматографе в наступних умовах:

  - колонка сталева, розміром 150 мм х 4,0 мм, заповнена сорбентом «ReproSil-Pur NH2», розмір часток 3 мкм;

  - рухома фаза - 0,1% розчин кислоти фосфорної;

  - швидкість ПФ - 0,5 мл / хв;

  - температура колонки - 35 оС;

  - довжина хвилі детектування - 250 нм.

  Зміст фосфотіаміна і будь-який інший домішки в препараті (Х), у відсотках, розраховують за формулою:

  Si х mo х 50 х Ех P х100 Si х mo х Ех P

  X = -------------------- =-------------,

  So х m х100 х100 х100 So х m х 200

  де So - середнє значення площі піку фосфотіаміна, розраховане з хроматограм розчину порівняння фосфотіаміна;

  Si - середнє значення площі піку фосфотіаміна або будь-який інший домішки, розраховане з хроматограм випробуваного розчину;

  mo - маса навішення фосфотіаміна, в міліграмах; m - маса наважки препарату, в міліграмах;

  Р - вміст основної речовини в СО фосфотіаміна, у відсотках.

  Зміст фосфотіаміна в препараті повинно бути не більше i, o%.

  Зміст будь-якої іншої домішки, в перерахунку на фосфотіамін, в препараті повинно бути не більше o, l%.

  Сумарний вміст фосфотіаміна і інших домішок, в перерахунку на фосфотіамін, має бути не більше i, o%.

  В якості критеріїв придатності хроматографічної системи використані:

  - ефективність хроматографічної системи, розрахована за піку фосфотіаміна на хроматограмах розчину порівняння фосфотіаміна яка повинна бути щонайменше 3500 теоретичних тарілок;

  - коефіцієнт поділу піків тіаміну і фосфотіаміна, розрахований з хроматограм розчину для перевірки придатності хроматографічної системи, повинен бути не менше 2;

  - відносне стандартне відхилення площ піків фосфотіаміна, розраховане з хроматограм розчину порівняння фосфотіаміна, має бути: для з паралельних введень - не більше 1, з4%; для 4 паралельних введень - не більше 1,92%; для 5 паралельних введень - не більше 2, З7% [13].

  Типові хроматограми розчину порівняння випробуваного розчину препарату, СО фос-фотіаміна і розчину для перевірки хроматографічної системи представлені на рис. 4-6.

  Мал. 4. Хроматограмма випробуваного розчину

  Мал. 5. Хроматограмма розчину порівняння фосфотіаміна

  Мал. 6. Хроматограмма розчину для перевірки придатності хроматографічної системи

  Валідація методики:

  Відповідно до [l4], валідацію методики проводили за характеристиками селективність, правильність, прецизійність (збіжність), лінійність і діапазон застосування.

  Крім того, була розрахована граничне розрахункове невизначеність методики кількісного визначення фосфотіаміна і визначено межу виявлення фосфотіаміна. Всі розрахунки критеріїв прийнятності валідаційних характеристик були розраховані і прийняті як для випробувань кількісного визначення супутніх домішок, тобто невизначеність результату методики не повинна перевищувати 5%.

  Селективність методики підтверджується повним поділом піків тіаміну, фос-фотіаміна, ефіру дітіамінмонофосфорной кислоти і кокарбоксилази. А також збігом часів утримування перерахованих речовин на хроматограмах випробуваного розчину або модельних розчинів з часом утримування основних піків на хроматограмах розчинів порівняння (рис. 7).

  Мал. 7. Хроматограми модельного розчину препарату з добавкою фосфотіаміна (l), випробуваного розчину (2), розчину порівняння фосфотіаміна (з), розчину для перевірки придатності хроматографічної системи (4), розчину тіаміну (5), розчину ефіру дітіамінмонофосфорной кислоти (6) і розчинника (7)

  Дослідження характеристик правильність, прецизійність (збіжність), лінійність і діапазон застосування проводили на модельних розчинах препарату з добавками фосфотіа-міна в концентраціях, відповідних діапазону від 25% до 225% по відношенню до гранично допустимої концентрації (для даного випадку - 1,0%) . Вибір цього діапазону обумовлений значним розкидом гранично допустимої концентрації фосфотіаміна в кокарбоксіла-зе різних виробників (від 1% до 4%) і даними виробників субстанції про реальний зміст фосфотіаміна в препараті.

  Отримані при хроматографування модельних розчинів результати наведені в

  табл.3.

  Таблиця 3

  Результати аналізу модельних розчинів, що містять від 25% до 225% фосфотіаміна по відношенню до гранично допустимої концентрації, і їх статистична обробка

  № розчину Введено в% від номінальної концентрації (Xi, факт.,%) Знайдено в% від номінальної концентрації (Yi,%) Знайдено в% до введеного Zi = 100 • (Yi / Xi)

  1 25 24,86 99,43

  2 50 49,49 98,99

  3 75 75,60 100,80

  4 100 100,38 100,38

  5 125 125,22 100,17

  6 150 149,79 99,86

  7 175 174,28 99,59

  8 200 199,00 99,50

  9 225 225,58 100,26

  Середнє, Zcp,% = 99,886

  Відносне стандартне відхилення, RSDz,% = 0,566

  Відносний довірчий інтервал Az% = t (95%, 9 - 2) x RSDz = 1,895 x 0,566 = 1,076

  Критичне значення для збіжності результатів Aas,% = 1,6

  Систематична помилка 5% = | Zср - 100 | = 0,114

  Критерій незначущості систематичної помилки:

  1) статистична незначимість: 5 < Az: V9 = 1,076: 3 = 0,359% > 0,114% Виконується

  Якщо не виконується 1), то 5 < max 5: 2) практична незначимість: 5% < 0,32 х 1,6 = 0,51% > 0,114% Виконується

  Загальний висновок про методику коректно

  З даних, наведених в табл. 3, слід, що методика кількісного визначення фосфотіаміна не має статистично значущої систематичної помилки, характеризується достатньою правильністю та збіжністю (прецизійність) у всьому діапазоні концентрацій (від 25% до 225%) і є коректною.

  Графік лінійної залежності знайденого кількості фосфотіаміна від введеного і результати статистичної обробки представлені на рис. 8 і в табл. 4.

  Мал. 8. Лінійна залежність знайденої концентрації фосфотіаміна від його введеної концентрації (в нормалізованих координатах)

  = 100

  =

  >

  1 I 1 I 1 I 1 I linear Regression for Phosph-in У:

  Y = A + В * X

  Param Value sd

  A 0,06112 0.4428

  -B 0,9988 0,00315 m -

  R = 0.99997? S

  SD = 0,60951, N = 9

  P = 8.1484E-16 ^

  - Jr -

  Про 50 100 Всі 1S0 200

  X введена концентрація фосфотіаміна, в% по відношенню до КДК

  Таблиця 4

  Метрологічні характеристики лінійної залежності знайденої концентрації фосфотіаміна від його введеної концентрації

  Параметри Значення Вимоги l Вимоги 2 Висновок

  b 0,9988

  Sb 0,00315

  a 0,006112 < | 1,88 I <| 0,6831 Витримується по l критерієм

  Sa 0,4428

  RSDo 0,60951

  RSDo / b 0,6102 < 10,841 Виконуються

  r 0,99997 >| O, 99988 | виконуються

  Як випливає з представлених даних, вимоги до параметрів лінійної залежності виконуються, тобто лінійність методики кількісного визначення фосфотіаміна підтверджується в діапазоні концентрацій від 25% до 225% від гранично допустимого значення.

  Невизначеність методики (Ла) складається з невизначеності внесеної Пробопідготовка-підготовки C ^ sp) і невизначеності кінцевої аналітичної операції - хроматографирования і розрахунку площ піків визначається речовини (Леао):

  AAs = V ASP + AFAO

  Розрахункова невизначеність операцій приготування випробуваного розчину і розчину порівняння препарату становить o, 87%. Невизначеність кінцевої аналітичної операції розраховували за результатами хроматографирования модельного розчину з концентрацією фосфотіаміна відповідної гранично допустимої (l%) і розчину порівняння фосфотіаміна. Сумарне значення невизначеності результатів кінцевої хроматографічної операції, по трьох паралельних хроматограму кожного з розчинів становить o, 95%. Звідси випливає, що сумарна невизначеність методики (4as) становить l, 3%. Це значення не перевищує гранично допустиму величину - 1,6%.

  Проведені дослідження основних валідаційних характеристик методики визначення фосфотіаміна та інших супутніх домішок препарату кокарбоксилаза, субстанція показують, що за характеристиками селективність, правильність, прецизійність (збіжність), лінійність, розроблена методика задовольняє фармакопейним вимогам [l4] до методик кількісного визначення супутніх домішок.

  висновки.

  1. Розроблено методику визначення супутніх домішок в субстанції кокар-боксілази методом ВЕРХ. Методика відрізняється від використовуваної в даний час низькою собівартістю одного аналізу і значним скороченням часу отримання однієї хроматограми (менш lo хв.).

  2. Дослідження основних валідаційних характеристик методики показало, що методика відповідає вимогам, що пред'являються до методик кількісного визначення супутніх домішок.

  1. Машковський, М.Д. Лікарські засоби / М.Д. Машковський. - 15-е изд., Перераб., Испр. і доп. - М .: Нова Хвиля, 2006. - 1200 с.

  2. Островський Ю.М. Кокарбоксилаза і інші тіамін'-фосфати / Ю.М. Островський. - Мінськ: Наука і техніка, 1974.

  3. Регістр лікарських засобів Росії РЛС Енциклопедія ліків. - 15-й вип / Гл.ред. Г.Л.Вишковскій, - М .: РЛС-2007, 2006. - С.1488.

  4. European Pharmacopoeia. 7th ed. - Strasbourg: Council of Europe, V1, V2. 2010. - 3265 p

  5. The Japanese Pharmacopeia XVI ed. - 2011. - 2319 p.

  6. United States Pharmacopeia. 30 ed.- Rockville 2010 - 2569 p

  7. Pharmacopeia of the people's Rebublic of China (English Edition 2005) Vol. Ila, ^ emical Industry

  Press, Beijng, 2005 - p 830

  8. Кузьмін, С.В. Іон-парна звернуто-фазова високоефективна рідинна хроматографія в ідентифікації та кількісному визначенні домішки фосфотіаміна в гідрохлориду ко-карбоксилази / С.В. Кузьмін, О.Є. Ішина, М.Л. Шишкова, В.А. Козлов // Хім-фарм. журн. - 1997. - Т 31, № 5. - С.54-56.

  9. F. Aguilar, U.R. Charrondiere, B. Dusemund, P. Galtier, J. Gilbert, D.M. Gott, S. Grilli, R. Guertler, G.E.N. Kass, J. Koenig, C. Lambre, J-C. Larsen, J-C. Leblanc, A. Mortensen, D.Parent-Massin, I. Pratt, I. Rietjens, I. Stankovic, P. Tobback, T. Verguieva, R. Woutersen., Benfotiamine, thiamine monophosphate chloride and thiamine pyrophosphate chloride, as sources of vitamin B1 added for nutritional purposes to food supplements., The EFSA Journal (2008) 864, p. 1-31.

  10. Бендришев А.А. Визначення водорозчинних вітамінів у вітамінних комплексах, премікси, біологічно-активні добавки та фармацевтичних препаратах методом високоефективної хроматографії з градієнтним елюювання / А.А. Бендришев, Є.Б. Пашкова, А.В. Пирогов, О.А. Шпигун // Укр. Моск. ун-ту. Сер. Хімія. - 2010. - т.51, №4.

  11. Rada Amidzic, Jasmina Brboric, Ol.Ivera Cudina and Sote Vladimirov, RP-HPLC Determination of vitamins B1, B3, B6, folic acid and B12 in multivitamin tablets, О. Serb. Chem. Soc. 70 (10) 1229-1235 (2005).

  12. S. Backermann, C. Poel, W. Ternes., Thiamine Phosphates in Egg Yolk Granules and Plasma of Regular and Embryonated Eggs of Hens and in Five - and Seven-Day-Old Embryos. Poult. Sci., (2008) 87, 108-115.

  13. Державна Фармакопея Украши / Держ. Пвдпр-во «Науково-експертний фармакопейний центр». - 1-е вид. - Харюв: Р1РЕГ, 2001. - Доповнення 1, 2004. - 520 с.

  14. Керівництво по валідації методик аналізу лікарських засобів / За ред. Н.В. Юргеля, А.Л. Младенцева, А.В. Бурдейна та ін .; Розробники В.Л. Багірова, А.І. Гризодуб, Т.Х. Чібіляев, Д.А. Леонтьєв, Н.А. Ляпунов і ін. - М .: Фармацевтична промисловість, 2007. - 58 с.

  CONTROL OF RELATED SUBSTANCE IMPURITIES IN COCARBOXYLASE HYDROCHLORIDE BY METHOD OF HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

  література

  Ukrainian research center pharmaceutical grade quality of medicines

  E-mail:

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  A.A. ZINCHENKO

  The article presents results of the development of methods for determining the substance associated impurities kokarboksilaza hydrochloride pryamofaznoy by liquid chromatography. Provides a detailed definition of the method and results validation characteristics. Unlike the currently used techniques developed method avoids the use of organic solvents, and the time of reception of a chromatogram to 10 minutes. The results of validation studies suggest methods according to Pharmacopeia.

  Key words: kokarboksilaza, fosfotiamin, thiamine, high performance liquid chromatography


  Ключові слова: кокарбоксилазу /ФОСФОТІАМІН /ТІАМІН /Високоефективної рідинної хроматографії

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити