Споживання алкоголю є однією з причин передчасної смерті від основних неінфекційних захворювань (НИЗ), таких як хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення і цукровий діабет. У країнах Партнерства Північного Вимірювання з охорони здоров'я і Соціальній Благополуччя (ПСІЗСБ) споживання алкоголю в перерахунку на чистий спирт на одну людину в рік коливається від низьких ~ 8 л, до високих? 12 л. У країнах ПСІЗСБ, населення яких споживає алкоголь в малих кількостях, ймовірність передчасної смерті від НИЗ нижче, ніж в країнах, де населення споживає велику кількість алкоголю. Показано, що заходи щодо обмеження доступу до алкоголю були більш суворими в країнах з малими кількостями споживання алкоголю і, відповідно, з більш низькою ймовірністю передчасної смерті від НИЗ. Всі країни ПСІЗСБ, крім Німеччини та Естонії, входять в число 20 країн з найбільшими кількостями балів відповідно до індексу політики контролю алкоголю, що свідчить про ефективне виконання заходів, спрямованих на зниження споживання алкоголю серед населення. Німеччина та Естонія знаходяться на початку політичних рішень і здійснення заходів з контролю за вживанням алкоголю. Таким чином, прийняття і виконання строгих заходів, може сприяти зниженню споживання алкоголю і, отже, рівня передчасної смерті від НИЗ.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я., Імаєва А.Е.


CONTROL OF ALCOHOL CONSUMPTION IN THE COUNTRIES OF NORTHERN DIMENSION PARTNERSHIP IN PUBLIC HEALTH AND SOCIAL WELLBEING

Alcohol consumption is one of the causes of premature death from the main non-communicable diseases (NCD), such as cardiovascular diseases, malignancies, diabetes. In the countries of Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHW) alcohol consumption calculated for pure ethanol per person per year ranges from low ~ 8 L to high? 12 L. In NDPHW countries where the inhabitants consume alcohol in low amounts, the probability of premature death from NCD is lower than in the countries with high consumption. It was shown that the events on alcohol approachability restriction were stricter in the countries with low consumption rate and hence with lower probability of premature NCD death. All NDPHW countries, except Germany and Estonia, are in the 20 of the countries with the highest score according to the politics of alcohol control that witness on effective implementation of the events for consumption control. Therefore acception and implementation of strict politics may facilitate the decrease of alcohol consumption and then, the rate of NCD premature death.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал
  Кардиоваскулярная терапія і профілактика
  Наукова стаття на тему 'КОНТРОЛЬ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ В КРАЇНАХ ПАРТНЕРСТВА ПІВНІЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ ПО ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я І соціального благополуччя'

  Текст наукової роботи на тему «КОНТРОЛЬ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ В КРАЇНАХ ПАРТНЕРСТВА ПІВНІЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ ПО ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я і соціального благополуччя»

  ?Контроль споживання алкоголю в країнах Партнерства Північного Вимірювання з охорони здоров'я і Соціальній Благополуччя

  Оганов Р. Г.1'2, Масленникова Г. Я.1'2, Імаєва А. Е.1'2

  !ФГБУ Національний медичний науковий центр профілактичної медицини Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації. Москва; 2Партнерство Північного Вимірювання з охорони здоров'я і Соціальній Благополуччя. Москва, Росія

  Споживання алкоголю є однією з причин передчасної смерті від основних неінфекційних захворювань (НИЗ), таких як хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення і цукровий діабет. У країнах Партнерства Північного Вимірювання з охорони здоров'я і Соціальній Благополуччя (ПСІЗСБ) споживання алкоголю в перерахунку на чистий спирт на одну людину в рік коливається від низьких ~ 8 л, до високих >12 л. У країнах ПСІЗСБ, населення яких споживає алкоголь в малих кількостях, ймовірність передчасної смерті від НИЗ нижче, ніж в країнах, де населення споживає велику кількість алкоголю. Показано, що заходи щодо обмеження доступу до алкоголю були більш суворими в країнах з малими кількостями споживання алкоголю і, відповідно, з більш низькою ймовірністю передчасної смерті від НИЗ. Всі країни ПСІЗСБ, крім Німеччини та Естонії, входять в число 20 країн з найбільшими кількостями балів відповідно до індексу політики контролю алкоголю, що свідок-

  ствует про ефективне виконання заходів, спрямованих на зниження споживання алкоголю серед населення. Німеччина та Естонія знаходяться на початку політичних рішень і здійснення заходів з контролю за вживанням алкоголю. Таким чином, прийняття і виконання строгих заходів, може сприяти зниженню споживання алкоголю і, отже, рівня передчасної смерті від НИЗ. Ключові слова: Партнерство Північне Вимірювання з охорони здоров'я і Соціальній Благополуччя, неінфекційні захворювання, серцево-судинні захворювання, згубний споживання алкоголю, заходи контролю споживання алкоголю.

  Кардиоваскулярная терапія і профілактика, 2018; 17 (2): 4-9 http://dx.doi.org/10.15829/1728-8800-2018-2-4-9

  Надійшла 30 / 03-2018 Прийнята до публікації 03 / 03-2018

  Control of alcohol consumption in the countries of Northern Dimension Partnership in Public Health abd Social Well-being

  Oganov R. G.1,2, Maslennikova G.Ya.1,2, Imaeva A. E.1,2

  National Research Center for Preventive Medicine of the Ministry of Health. Moscow; 2Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being. Moscow, Russia

  Alcohol consumption is one of the causes of premature death from the main non-communicable diseases (NCD), such as cardiovascular diseases, malignancies, diabetes. In the countries of Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHW) alcohol consumption calculated for pure ethanol per person per year ranges from low ~ 8 L to high >12 L. In NDPHW countries where the inhabitants consume alcohol in low amounts, the probability of premature death from NCD is lower than in the countries with high consumption. It was shown that the events on alcohol approachability restriction were stricter in the countries with low consumption rate and hence with lower probability of premature NCD death. All NDPHW countries, except Germany and Estonia, are in the 20 of the countries with the highest

  score according to the politics of alcohol control that witness on effective implementation of the events for consumption control. Therefore acception and implementation of strict politics may facilitate the decrease of alcohol consumption and then, the rate of NCD premature death.

  Key words: Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being, non-communicable diseases, cardiovascular diseases, harmful alcohol consumption, politics of alcohol consumption.

  Cardiovascular Therapy and Prevention, 2018; 17 (2): 4-9 http://dx.doi.org/10.15829/1728-8800-2018-2-4-9

  АЕ - алкогольна одиниця, БСК - хвороби системи кровообігу, ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я, ДТ - злоякісні новоутворення, ІПКА - індекс політики з контролю алкоголю, НИЗ - неінфекційні захворювання, ООН - Організація об'єднаних націй, ОР - відносний ризик, ПСІЗСБ - Партнерство Північного вимірювання з охорони здоров'я і Соціальній Благополуччя (Партнерство), СД - цукровий діабет, ЗМІ - засоби масової інформації, ФР - фактори ризику.

  * Автор, відповідальний за листування (Corresponding author): Тел .: +7 (499) 553-69-09 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  [Оганов Р. Г. - 1д.м.н., професор, академік РАН, м н.с., керівник відділу профілактики коморбідних станів, голова експертної групи з неінфекційних захворювань, Масленникова Г. Я. * - 1к.м. н., в.н.с. відділу профілактики коморбідних станів, Заступник голови експертної групи з неінфекційних захворювань, Імаєва А. Е. - 1к.м.н., с.н.с. відділу епідеміології хронічних неінфекційних захворювань, Міжнародний технічний радник експертної групи з неінфекційних захворювань].

  Вступ

  Неінфекційні захворювання (НИЗ) стають основною причиною захворюваності і смертності населення планети в 21 столітті. У зв'язку з цим, в міжнародних організаціях високого рівня, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Організація об'єднаних націй (ООН) обговорюються заходи щодо профілактики і контролю НИЗ. У відповідь на епідемію НИЗ, ВООЗ розробляє, погоджує та приймає з країнами-членами "Глобальний План ВООЗ з профілактики та контролю неінфекційних захворювань на період 2013-2020 рр.", Мета якого зниження передчасної смертності від основних НИЗ, таких як хвороби системи кровообігу ( БСК), злоякісні новоутворення (ЗН), хронічні захворювання бронхолегеневої системи і цукровий діабет (ЦД) на 25% до 2025р [1, 2].

  В продовження заходів по досягненню цілей розвитку тисячоліття, ООН приймає цілі сталого розвитку, серед яких позначена мета 3, завдання 4: "зниження передчасної смерті від основних НИЗ на одну третину до 2030 року за рахунок профілактики і лікування, збереження психічного здоров'я і підвищення добробуту населення" [3].

  У планах і програмних документах ВООЗ і ООН відзначено, що для досягнення заявлених цілей щодо зниження передчасної смертності від основних НИЗ необхідно серед всього населення знизити, і домогтися певних цільових значень за факторами, пов'язаними з нездоровим способом життя. Серед таких факторів - згубний

  (Шкідливий) споживання алкоголю, куріння, нездорове харчування і недостатня фізична активність. Відомо, що всі ці фактори, в тій чи іншій мірі, і особливо при їх поєднанні, сприяють розвитку і прогресуванню НИЗ.

  Такі ж цільові орієнтири "Зниження впливу неінфекційних захворювань шляхом посилення профілактики і усунення факторів ризику (ФР), пов'язаних зі способом життя", представлені і в стратегії країн Партнерства Північного Вимірювання з охорони здоров'я і Соціальній Благополуччя (ПСІЗСБ) - далі (Партнерство), в задачах роботи експертної групи з НИЗ Партнерства [4].

  Зв'язок споживання алкоголю з неінфекційними захворюваннями в країнах ПСІЗСБ

  За даними ВООЗ, в 2016р споживання алкоголю в перерахунку на чистий спирт на одну людину, відрізнявся в країнах Партнерства (рисунок 1) [5, 6]. У таких країнах ПСІЗСБ, як Норвегія і Швеція, споживання чистого алкоголю на одну людину у віці >15 років перебувало в межах 8 л, що умовно можна вважати низьким, в п'яти країнах: Фінляндія, Німеччина, Литва, Естонія і Польща, споживання алкоголю знаходилося в межах від 8 до 12 л і це умовно помірне його споживання, а в трьох країнах: РФ, Республіка Білорусь і Латвія, споживання чистого алкоголю перевищувала 12 л на людину, що також умовно можна вважати високим споживанням. У країнах Партнерства була виявлена ​​пряма зв'язок між кількістю споживання алкоголю і ймовірністю передчасної смерті від НИЗ [6]. У країнах з низьким споживанням алкоголю ймовірність преждевремен-

  20

  16

  ?2

  Світ Європа Норвегія Швеція Фінляндія Німеччина Литва Естонія Польща РоссійскаяРеспУбліка Латвія

  Федерація Білорусь

  Мал. 1 Споживання алкоголю на людину в рік. вік >15 років [5].

  3 12

  : Про 8

  4

  0

  Таблиця 1

  ОР смерті від НИЗ і дози споживання алкоголю

  Пол Низький ризик (ВР <1,0) Помірний ризик (ВР >1<2) Високий ризик * (ОР>2,0)

  жінки <1 АЕ >1<2 АЕ >2 АЕ

  чоловіки <2 АЕ >2<4 АЕ >4 АЕ

  Примітка: * - пияцтво; 1 АЕ = ~ 30 мл міцних (>40% алк.) Алкогольних напоїв (горілка, віскі, коньяк і ін.) Або 100 мл вина (~ 13% алк.), Або 250 мл пива (5% алк.) В добу.

  ної смерті від НИЗ мала, і не перевищує 10%: Норвегія - 9,6%, Швеція - 9,1%. У країнах з умовно помірним споживанням алкоголю ймовірність такої смертності знаходиться в діапазоні середніх величин від 10% до 20%: Фінляндія - 10,1%, Німеччина - 12%, Естонія і Польща - 17,2%, Литва - 20,4%, а з умовно високим споживанням алкоголю ймовірність такої смертності >20%: Литва - 22,9%, Республіка Білорусь - 28,6%, РФ - 29,3%.

  Проведені раніше наукові дослідження вже показали пряму лінійну зв'язок між кількістю споживання алкоголю і смертністю від основних НИЗ, таких як БСК, ЗН і СД; чим більше кількість споживаного алкоголю, тим вище ризик смертей від цих захворювань [7-12]. При цьому величина відносного ризику (ВР) >1,0, що свідчить про початок збільшення ризику смерті від НИЗ, з'являється при щоденному споживанні алкоголю, в перерахунку на чистий спирт, в дозі 1 алкогольної одиниці (АЕ) для жінок і 2 АЕ для чоловіків. У зв'язку з тим, що величина ЗР смерті від основних НИЗ лінійно залежить від кількості споживаних АЕ, то, в залежності від кількості таких АЕ, були запропоновані низькі, помірні і високі значення ОР такої смерті (таблиця 1) [13]. При цьому необхідно розуміти, що підвищений ризик смерті від НИЗ може існувати і при малих дозах добового споживання алкоголю - 1 АЕ жінками і 2 АЕ чоловіками, тому що його величина може залежати не тільки від кількості споживання алкоголю, але і від інших факторів. Таку думку пов'язано з тим, що в наукових дослідженнях з вивчення впливу споживання алкоголю на ризик смерті від НИЗ, не враховувалися індивідуальні особливості людини та інші ФР, такі як психосоціальний стрес, супутня патологія та, відповідно, терапія в порівнюваних групах людей, що вживають і не вживають алкоголь [13, 14].

  Результати моніторингу втручань щодо зниження згубного споживання алкоголю в країнах ПСІЗСБ

  Для зниження згубного споживання алкоголю запропоновані наступні втручання:

  | Розробка, використання та впровадження політичних і стратегічних програм, законодавчих та нормативно-правових актів локального, національного, регіонального та глобального

  рівнів, спрямованих на зниження згубного споживання алкоголю;

  | Створення і застосування освітніх програм, що сприяють підвищенню грамотності населення про згубний споживанні алкоголю: політиків, осіб, які приймають рішення, всього населення або цільових популяційних груп;

  | Розробка, видання та використання професійних керівництв щодо зниження споживання алкоголю, що включають діагностику, лікування, профілактику та реабілітацію серед всього населення і в цільових групах;

  | Моніторування споживання алкоголю, включаючи згубного, алкоголь-залежних станів і захворювань, а також ефективності втручань щодо зниження споживання алкоголю серед населення і в цільових групах.

  Широке залучення фахівців первинної ланки охорони здоров'я, а не тільки спеціалізованих медичних установ, в заходи по контролю згубного споживання алкоголю серед населення, що включає моніторування, короткі поради та лікування осіб з згубним споживанням алкоголю, є необхідною.

  Важливим є продовження наукових досліджень і проектів по вивченню зв'язку або впливу споживання алкоголю на здоров'я населення, визначення критеріїв та оцінки ефективності заходів щодо профілактики та зниження згубного споживання алкоголю серед населення (популяції-ційні дослідження). Деякі положення таких втручань в різних інтерпретаціях містяться в роботах [15-18]. В Європейському доповіді по алкогольної політики були представлені результати моніторингу втручань щодо зниження згубного споживання алкоголю в європейських країнах, в числі яких країни Партнерства [18]. Показано, що заходи щодо обмеження доступності до алкогольної продукції, такі як державна монополія на роздрібний продаж, вікові обмеження для продажу і маркетинг (реклама) алкогольної продукції були більш суворими (значними) в країнах з низькими рівнями споживання алкоголю і, відповідно, з більш низькою ймовірністю передчасної смерті від НИЗ, ніж в країнах з високими рівнями споживання алкоголю і більш високою ймовірністю передчасної смерті (таблиця 2). Наприклад, в Швеції,

  Таблиця 2

  Заходи щодо обмеження доступності до алкогольних напоїв в країнах ПСІЗСБ

  Країна Державна Вікові Реклама алкогольної продукції

  монополія на роздрібну обмеження Телебачення Інтернет Друкована Кіно

  продаж продажу продукція

  Швеція Так, для всіх напоїв 18+ ​​частково частково частково частково

  з вмістом спирту заборонена заборонена заборонена заборонена

  >3,5%

  Норвегія Так, для всіх напоїв з вмістом спирту >4,7% 18+ частково заборонена заборонена заборонена заборонена

  Фінляндія Так, для вина 18+ частково частково частково частково

  і спиртовмісних заборонена заборонена заборонена заборонена

  напоїв

  Німеччина Немає

  16+ - для пива частково і вина заборонена

  18+ - інші алкогольні напої

  регулюється самостійно

  регулюється регулюється

  самостійно самостійно

  Естонія

  немає

  18+

  заборонена

  регулюється самостійно

  частково заборонена

  частково заборонена

  Польща Ні 18+ частково частково частково частково

  заборонена заборонена заборонена заборонена

  Литва Немає 18+ частково заборонена регулюється самостійно частково заборонена частково заборонена

  Латвія Немає 18+ частково заборонена регулюється самостійно частково заборонена частково заборонена

  РФ Немає 18+ заборонена заборонена частково частково

  заборонена заборонена

  заборонений

  Норвегії та Фінляндії існує державна монополія на роздрібний продаж спиртовмісних напоїв, в той час як в інших країнах Партнерства такої монополії немає. У всіх країнах Партнерства, за винятком Німеччини, продаж алкогольних напоїв дозволено тільки особам >18 років. У Німеччині - продаж пива і вина дозволена особам >16 років, а інших, більш міцних алкогольних напоїв, - особам >18 років. Країни Партнерства відрізняються і за рівнями регулювання реклами алкогольної продукції в засобах масової інформації (ЗМІ): від повної заборони до часткової заборони і саморегулювання. При повній забороні - реклама будь-якого виду алкогольної продукції в ЗМІ заборонена. Тоді як при частковому заборону - заборона поширюється тільки на рекламу алкогольної продукції з вмістом певних концентрацій спирту. При саморегулювання - керівництво ЗМІ самостійно приймає рішення про повне або часткове заборону реклами щодо певних видів алкогольної продукції. Наприклад, в Швеції в усіх ЗМІ заборонено рекламувати будь-які алкогольні напої з вмістом спирту >3,5%, що, незважаючи на визначення часткової заборони,

  можна вже вважати повною забороною реклами алкогольної продукції. У Норвегії введена повна заборона на рекламу алкогольної продукції у всіх ЗМІ (інтернет, друкована продукція і фільми), крім телебачення, де обмежувальні заходи поширюються тільки на деякі види алкогольної продукції. У РФ, як і в Норвегії, повна заборона на рекламу алкогольної продукції введений на телебаченні і в інтернеті, а в інших ЗМІ - часткові заборони. У Німеччині у всіх ЗМІ, окрім телебачення, існує саморегулювання реклами алкогольної продукції, а на телебаченні - часткові заборони. В інших країнах Партнерства, в основному, введені часткові заборони на рекламу алкогольної продукції або здійснюється її саморегулювання.

  Для оцінки ефективності антиалкогольних заходів був розроблений індекс політики з контролю алкоголю (ІПКА) і опубліковані дані [19]. Індекс представлений сумою балів, за якими оцінювалася ефективність антиалкогольних політичних заходів по 10 напрямам в період 2014-2015гг в 167 країнах світу. Максимальна ефективність усіх політичних заходів оцінювалася сумою рівною

  ІПКА (бали) 100 -,

  89

  80 -I 60 -40 -

  20 -

  Швеція Норвегія Фінляндія Німеччина Ест ° ня Польща Литва Латвія Республіка Російська

  Білорусь Федерація

  Мал. 2 ІПКА в країнах ПСІЗСБ [19].

  100 балам. Таким чином, чим більше сума балів по ІПКА, тим ефективніше антиалкогольні заходи, що вказує на низьке споживання алкоголю населенням країни. Згідно з оцінкою, проведеною серед всіх країн Партнерства і навіть всіх розвинених країн світу, найвищий бал ІПКА, рівний 89, був у Швеції, країні з низьким споживанням алкоголю і більш низькою ймовірністю передчасної смерті від НИЗ (малюнок 2). Досить високі бали ІПКА, ~ 60, були у Норвегії та Фінляндії, країнах також з низьким споживанням алкоголю.

  Таким чином, строгі політичні заходи по контролю над споживанням алкоголю і їх ефективне виконання асоціюються з більш низькими рівнями споживання алкоголю. Інші країни Партнерства, за винятком Німеччини та Естонії, також увійшли до групи 20 розвинених європейських країн з найвищими балами ІПКА: від 55 (Литва) до 89 (Швеція). У той же час Німеччина (33 бали) і Естонія (42 бали) по використанню та ефективності таких заходів або значенням ІПКА не досягнули 50 балів. Можна вважати, що ці країни знаходяться на початку прийняття і / або виконання строгих політичних рішень з контролю за вживанням алкоголю. Проте, цей індекс має кілька обмежень [19]. На думку авторів, високі бали ІПКА в багатьох країнах з доходами вище середнього рівня, могли свідчити про створення та виконанні строгих політичних рішень як у відповідь заходів на високі рівні споживання алкоголю населенням цих країн. А виконання таких рішень сприяло зниженню споживання алкоголю в цих країнах. Однак бали ІПКА не відображають впливу термінів

  або тривалості дії політичних заходів на рівні споживання алкоголю. Було також відзначено, що низькі значення ІПКА в країнах, де переважає мусульманське населення (наприклад, Ірак, Іран, Тегеран, Туреччина), пов'язані не з малою ефективністю політичних заходів по контролю над споживанням алкоголем, а їх відсутністю. За релігійним звичаям населення цих країн не вживає зовсім або вживає малі кількості алкоголю, тому немає необхідності в прийнятті таких суворих рішень і, природно, їх виконанні. Однак, незважаючи на обмеження, це дослідження показало, що строгість політики контролю над споживанням алкоголем все ж асоціюється з більш низьким рівнем споживання алкоголю.

  висновок

  Країни ПСІЗБС:

  | Розрізняються по споживанню алкоголю від низьких, ~ 8 л, до більш високих, >12 л, рівнів споживання чистого алкоголю на одну людину (у віці >15 років) на рік;

  | З низькими рівнями споживання алкоголю мають більш низьку ймовірність передчасної смерті від НИЗ, в той час як з високими рівнями споживання алкоголю мають більш високу ймовірність таких смертей;

  | З низькими рівнями споживання алкоголю мають більш суворі заходи по обмеженню доступності до алкогольних напоїв;

  | Майже все, крім Німеччини та Естонії, входять в число 20 країн з найбільшими балами ІПКА, що свідчить про ефективне виконання політики контролю над споживанням алкоголю.

  0

  Що робити?

  Основна ідея рекомендацій по дозам споживання алкоголю, їх безпеки для здоров'я, тобто по допустимим дозам споживання алкоголю повинна слідувати головної мети "Чим менше, тим краще" [18]. Для цього "Правитель-

  література

  1. Resolution WHA66.10. www.who.int/entity/nmh/events/ncd_task_force/en.

  2. The United Nations General Assembly resolution 68/300, paragraph 30 (a) (i)& paragraph 30 (a) (ii).

  3. UN Agenda for Sustainable Development 2030 https: // sustainabledevelopment. un.org/post2015/transformingourworld/publication; www.who.int/sustainable-development-goals/en.

  4. NDPHS Strategy 2020 http://www.ndphs.org/?about_ndphs#New_NDPHS_ Strategy_2020_and_Action_Plan.

  5. World Health Statistics 2017: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals. Geneva: World Health Organization; 2017. License: CC BY-NCSA 3.0 IGO. ISBN 978-92-4-156548-6 ©, 116p.

  6. Maslennikova GYa, Oganov RG. Cardiovascular and other non-communicable diseases in the countries of the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being: priorities and better prevention approaches. Cardiovascular Therapy and Prevention 2017; 16 (5): 4-10. (In Russ.) Масленникова Г. Я., Оганов Р. Г. Серцево-судинні та інші неінфекційні захворювання в країнах, що входять в Партнерство Північне Вимірювання в області охорони здоров'я та соціального Благополуччя: вибір пріоритетів і кращих методів їх профілактики. Кардиоваскулярная терапія і профілактика 2017; 16 (5): 4-10. DOI: 10.15829 / 1728-8800-2017-5-4-10.

  7. Marmot M. G. Alcohol and coronary heart disease. Int J Epidemiol 2001; 30: 4: 724-9. DOI: 10.1093 / ije / 30.4.724.

  8. Korte JE, Brennan P, Henley SJ, Boffetta P. Dose-specific meta-analysis and sensitivity analysis of the relation between alcohol consumption and lung cancer risk. Am J Epidemiol 2002; 155: 6: 496-506. DOI: 10.1093 / aje / 155.6.496.

  9. Mukamal KJ, Chiuve SE, Rimm EB. Alcohol consumption and risk for coronary heart disease in men with healthy lifestyles. Arch Int Med 2006; 166: 2145-50. DOI: 10.1001 / archinte.166.19.2145.

  10. Konstantinov VV, Shalnova SA, Kireev CV, et al. Associations of mortality relative risk, smoking status, alcohol intake, and educational level in women. Cardiovascular Therapy and Prevention, 2007; 6 (3): 100-5. (In Russ.) Константинов В. В., Шальнова С. А., Кірєєв С. В. та ін. Відносний ризик смертності серед жіночого населення в зв'язку зі статусом куріння, вживання алкоголю

  ствам рекомендується розробляти і проводити сувору політику контролю над споживанням алкоголю, оскільки вона є ефективним інструментом для скорочення споживання алкоголю - очевидного чинника глобального тягаря хвороб "[18].

  і рівня освіти. Кардиоваскулярная терапія і профілактика 2007; 6 (3): 100-5.

  11. Rimm EB, Moats C. Alcohol and coronary heart disease: drinking patterns and mediators of effect. Ann Epidemiol 2007; 17: Suppl: 3-S. Special issue. DOI: 10.1136 / hrt.2009.173419.

  12. Fillmore KM, Stockwell T, Chikritzhs T, et al. Moderate alcohol use and reduced mortality risk: systematic error in prospective studies and new hypotheses. Ann Epidemiol 2007; 17: suppl: 16-23. DOI: 10.1016 / j.annepidem.2007.01.005.

  13. Oganov RG, Maslennikova GYa, Lepekhin VA. Alcohol unit and consumption doses: medical and socioeconomic aspects. Profilac Medicine 2010 року; 13 (5): 17-22. (In Russ.) Оганов Р. Г. Масленникова Г. Я. Алкогольна одиниця і дози споживання алкоголю: медичні та соціально-економічні аспекти. Профілактична медицина 2010 року; 13 (5): 17-22.

  14. Gronbak M. Confounders of the relation between type of alcohol and cardiovascular disease. Ann Epidemiol 2007; 17: suppl: 13-5. DOI: 10.1016 / j. annepidem.2007.01.004.

  15. International Drinking Guidelines http://icap.org/table/InternationalDrinkingGuide lines.

  16. WHO expert committee on problems related to alcohol consumption. Second Report. World Health Organization. Geneva 2007; 67. http://www.who.int/substance_abuse/ expert_committee_alcohol_trs944.pdf.

  17. Maslennikova GYa, Oganov RG. Alcohol and the risk of non-communicable disease: control strategies in the Russian Federation. Cardiovascular Therapy and Prevention 2013; 12 (4): 4-9. (In Russ.) Масленникова Г. Я., Оганов Р. Г. Алкоголь і ризик розвитку неінфекційних захворювань: стратегії контролю в Російській Федерації. Кардиоваскулярная терапія і профілактика 2013; 12 (4): 4-9. DOI: 10.15829 / 1728-8800-2013-4-4-9

  18. European Report on Alcohol Policy. A Review. 2016. World Health Organization (WHO) Global Status Report on Alcohol and Health, 2014; https: //www.drugsandalcohol. ie / 26737/1 / ERAH-2017 European% 20Report% 20on% 20Alcohol% 20Policy.pdf.

  19. Madureira-Lima J, Galea S. Alcohol control policies and alcohol consumption: an international comparison of 167 countries. J Epidemiol Community Health 2018; 72: 54-60. DOI: 10.1136 / jech-2017-209350.


  Ключові слова: ПАРТНЕРСТВО ПІВНІЧНЕ ВИМІР ПО ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я І соціального благополуччя / NORTHERN DIMENSION PARTNERSHIP IN PUBLIC HEALTH AND SOCIAL WELL-BEING / НЕІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ / NON-COMMUNICABLE DISEASES / СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ / CARDIOVASCULAR DISEASES / Згубно СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ / HARMFUL ALCOHOL CONSUMPTION / ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ / POLITICS OF ALCOHOL CONSUMPTION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити