У статті проведено аналіз рівня та динаміки зорових і моторних реакцій гірськолижників. Розроблено комп'ютерну програму цього аналізу і ведення банку даних, що дозволяє реалізувати педагогічний контроль спеціальної підготовки гірськолижника.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Лісовський Андрій Федорович


Control of the level and dynamics of indicators of specific visual -motor reactions among athletes-mountain skiers with application of the computer methods

The article gives the analysis of level and dynamics of visual and motor reactions of mountain skiers. The computer program for this analysis and databank development is presented, allowing realizing the pedagogical control of special training of the mountain skier.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'Контроль рівня і динаміки показників специфічних зорово-моторних реакцій у спортсменів-гірськолижників із застосуванням комп'ютерної методики'

  Текст наукової роботи на тему «Контроль рівня і динаміки показників специфічних зорово-моторних реакцій у спортсменів-гірськолижників із застосуванням комп'ютерної методики»

  ?хлопчики (7-17 років) і дівчатка (8-12 років) і особливо з розвитку витривалості - у всіх вікових і статевих групах.

  3. Отримані результати підтверджують численні дослідження, що школярі, які проживають в різних кліматично-географічних умовах, мають різний рівень фізичної підготовленості за результатами тестування основних фізичних якостей і можуть служити підставою для диференційованого підходу до фізкультурному освіти учнів. Вивчення рухових здібностей школярів, особливо в різних кліматично-географічних районах, має велике практичне значення не тільки для поліпшення організації постановки шкільної фізичної культури, а й для більш цілеспрямованого застосування засобів і методів фізичного вдосконалення.

  4. Педагогічний експеримент показав ефективність підходу в удосконаленні процесу фізичного виховання школярів на основі оцінки індивідуального рівня фізичної кондиції, який дозволяє розставити пріоритети в фізкультурно-оздоровчій роботі з різними групами учнів виходячи з рівня їх фізичної підготовленості та місцевих особливостей середовища проживання.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бальсевіч, В.К. «Президентські змагання» в динаміці / В.К. Бальсевіч, Л.М. Куликов, Л.І. Лубишева // Фізична культура: виховання, освіту, тренування. - 1998. - № 3. - С. 16-18.

  2. Вавилов, Ю.Н. Перевір себе (до індивідуальної системі самовдосконалення людини) / Ю.М. Вавилов, Е.А. Яриш, Є.П. Кокоріна // Теорія і практика фізичної культури. - 1997. - № 9. - С. 58-63.

  3. ІЗААК, С.І. Моніторинг Фізичного розвитку і фізичної підготовленості: теорія і практика: монографія / С.І. ІЗААК. - М.: Радянський спорт, 2005. -196 с.

  4. Лубишева, Л.І. До проекту організації нового Всеросійського дитячо-юнацького фізкультурно-спортивного руху «Президентські змагання» / Л.І. Лубишева // Теорія і практика фізичної культури. - 1996. - № 10. - С. 63.

  5. Семенов, Л. А. Моніторинг кондиційної фізичної підготовленості в освітніх установах: монографія / Л.А. Семенов. - М.: Радянський спорт, 2007. - 168 с.

  6. Шагаліева, Ю.Н. Рівень фізичної підготовленості школярів 3-х класів на основі використання «Президентських тестів» / Ю.М. Шагаліева // Здоров'я, особистість, освіту: зб. науч. тр. / Ніжневарт. держ. пед. ін-т. - Нижньовартовськ, 2003.- С. 5-6.

  7. мішарей, Н. З. Організаційно-педагогічні умови підвищення фізичної підготовленості школярів-учасників програми «Президентські змагання»: дис. ... канд. пед. наук / мішарей Н. З. - Челябінськ, 1999. - 127 с.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  УДК 796.926

  КОНТРОЛЬ РІВНЯ І ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦИФІЧНИХ зорово-моторної РЕАКЦІЙ У СПОРТСМЕНІВ-гірськолижників З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕТОДИКИ

  Андрій Федорович Лісовський, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор,

  Чайковський філія Пермського державного технічного університету

  (ЧФ ПДТУ)

  анотація

  У статті проведено аналіз рівня та динаміки зорових і моторних реакцій гірничо-

  лижників. Розроблено комп'ютерну програму цього аналізу і ведення банку даних, що дозволяє реалізувати педагогічний контроль спеціальної підготовки гірськолижника.

  Ключові слова: гірськолижний спорт, зорово-моторні реакції, автоматизований контроль.

  CONTROL OF THE LEVEL AND DYNAMICS OF INDICATORS OF SPECIFIC VISUAL -MOTOR REACTIONS AMONG ATHLETES-MOUNTAIN SKIERS WITH APPLICATION OF THE COMPUTER METHODS

  Andrey Fedorovich Lissovsky, the doctor of pedagogical sciences, candidate of technical sciences, professor,

  Tchaikovsky branch of the Perm State Technical University

  Annotation

  The article gives the analysis of level and dynamics of visual and motor reactions of mountain skiers. The computer program for this analysis and databank development is presented, allowing realizing the pedagogical control of special training of the mountain skier.

  Keywords: mountain skiing, visually-motor reactions, automated control.

  ВСТУП

  Вивчення різних видів реакцій зорової сенсорної системи людини на подразники у вигляді переміщаються об'єктів проводиться не тільки в спорті, але в трудовій та військової діяльності [8,12].

  Дослідження величин показників зорово-моторних реакцій необхідно при виконанні спортсменами рухових дій, що вимагають швидкого рішення при виборі варіанта реагування (реакції РДО), при взаємодії зі сторонніми об'єктами, наприклад, летять м'яч або шайба у гравців, удар рукою або ногою супротивника в процесі єдиноборства. В інших випадках швидко реагувати на виникаючі перешкоди необхідно при виборі варіантів руху по пересіченій місцевості на велосипеді, мотоциклі, автомобілі, при спусках на гірських лижах по сніжному схилу (рухова реакція антиципації). У науковій літературі з питань спорту представлені методики вимірювання реакцій типу РДА та обробки їх результатів [10,14,15].

  Встановлено, що ефективність сенсомоторних реакцій у спортсменів обумовлена, в кінцевому рахунку, характеристиками зовнішнього джерела інформації, адекватністю його сприйняття людиною і провідним критерієм рухової завдання, відповідно до якого оптимізація антіціпаціонной ефектів може здійснюватися за критеріями точності, своєчасності, швидкості, перевагу. Особливості природи, прояви та критерії практичного вивчення реакцій антиципації в рухової діяльності спортсменів розглядалися в роботі О.М. Суркова [14].

  Однією з найважливіших проблем в гірськолижному спорті є необхідність контролю психомоторики спортсменів, яким в тренуваннях і змаганнях доводиться спускатися по сніжних схилах з попередньо підготовленою поверхнею зі значною середньою швидкістю (60-90км / год) по трасі заздалегідь розміченій спеціальними воротами, що складаються з жердин, на яких розміщені прапори двох кольорів: червоного і синього.

  При спусках спортсменів по сніжному схилу велике значення має їх своєчасне реагування на появу в поле зору «умовно наближаються» воріт розмітки траси, щоб з урахуванням швидкості спуску почати дії по формуванню правильної траєкторії свого спуску. Протікають при цьому процеси в свідомості гірськолижника реалізуються у вигляді психомоторной реакції на рухомий об'єкт (РДО) [8]. Рухова діяльність гірськолижника також нерозривно пов'язана з формуванням у нього анціпіцірующіх схем панорамного передбачення в процесі перегляду і вивчення змагальної або тренувальної траси [13]. Таким

  чином, однією з найважливіших задач в гірськолижному спорті є необхідність комп'ютерного контролю рівня і динаміки показників реакцій РДО і антиципації у спортсменів. Спочатку така необхідність розглядалася нами у вигляді припущень [4,5].

  МЕТОДИКА

  Практичний спосіб вивчення візуально-моторних реакції у спортсменів-гірськолижників запропонував Ю.В.Адамов [1]. У дослідах з гірськолижниками автор для вимірювання реакції у випробовуваних застосовував звичайний механічний секундомір. Така методика, звичайно, не могла дати досить точні результати.

  У наукових дослідженнях для вивчення тимчасової тривалості реакції антиципації у випробовуваних зазвичай використовувався секундомір з електричний з ключами для замикання ( «пуск») і розмикання контактів електричного кола ( «зупинка секундоміра») [6].

  На першому етапі наших досліджень також використовувалася згадана вище методика вимірювання реакції спортсменів на об'єкт, що рухається (РДО) із застосуванням електричного секундоміра ПВ-32 зі стрілкою, що робить один оборот в секунду. Завдання випробуваного складалося в зупинці рухається стрілки на певному розподілі шкали приладу. Після проведення серії випробувань, загальний результат представлявся як середня арифметична величина з урахуванням середньої величини похибки, яка розглядалася як помилка випробуваного. Результати вимірювань показали, що є кореляційні зв'язки між величинами реакції РДО і результатами змагальної діяльності спортсменів-гірськолижників. Відзначимо, що за допомогою описуваної методики можлива реєстрація і вивчення тільки реакції типу РДО.

  Автором даної статті було поставлено завдання розробки комп'ютерної програми, яка повинна в найкоротший термін забезпечувати отримання як необхідної інформації за допомогою вимірювань рухових реакцій різного типу у спортсменів, так і проводити обробку отриманих результатів з поданням необхідних кількісних показників.

  Для отримання всієї необхідної інформації при вимірюванні різних видів зорово-моторної реакцій у спортсменів-гірськолижників необхідна розробка спеціальних комп'ютерних програм. Такі програми повинні в найкоротший термін забезпечувати подання необхідної інформації за допомогою вимірювань часу рухових реакцій у спортсменів, і проводити обробку у вигляді видачі необхідних кількісних показників. В результаті досягнення зазначеної мети з'явиться можливість здійснювати поточний і етапний педагогічний контроль за специфічним станом спортсменів-гірськолижників по величинам і динаміці показників специфічних реакцій [10-12].

  Програма повинна підтримувати методики вимірювань з поданням інформації про величинах кількісних показників наступних видів реакцій:

  - зорово-моторна реакція на рухомий об'єкт (РДО);

  - реакція передбачення (антиципації, РА) в специфічних для гірськолижного спорту варіантах.

  Така програма створена автором за участю студентів Чайковського філії ПДТУ, які навчаються за спеціальністю «Інформатика та обчислювальна техніка» і передбачає завдання умов і реєстрацію часу реакції на рухомий об'єкт в специфічному варіанті: при умовному "наближенні" символу (воріт розмітки гірськолижної траси) в поле зору спортсмена на екрані монітора комп'ютера.

  Програма передбачає імітацію спуску гірськолижника у вигляді умовного "виростання" символу (воріт розмітки гірськолижної траси) в поле зору спортсмена. Випробуваний в процесі умовного «спуску» повинен реагувати на «виростання»

  воріт наперед заданим дією у вигляді зупинення цього процесу. Програма реєструє тривалість такої реакції, величину і знаки помилок реагування.

  Попередньо на комп'ютері встановлюються необхідні параметри часу «виростання» умовних воріт на екрані монітора. В якості стандартного зразка воріт використаний спеціальний маркер також у вигляді воріт гірськолижної траси, але постійних розмірів (Рис. А).

  Загальний результат вимірювань видається у вигляді середньої тимчасової помилки заданої серії спроб в мілісекундах. Інтервал завдань тимчасових інтервалів видимого «виростання» прапора: від нуля до 3000мс. Результат вимірювань представляється у вигляді середньої арифметичної помилки для заданої серії спроб в мілісекундах.

  Мал. А - схема «виростання» прапора розмітки траси на екрані при вимірах реакції типу РДО; Б - схема «виростання» прапора при вимірах реакції типу РДА.

  Вимірювання реакції типу РДА проводиться аналогічно попередньому варіанту, але процес «виростання» символу у вигляді воріт може бути заданий частково, а потім він зникає з екрану (Рис. Б), це дає можливість вимірювати у спортсменів реакцію передбачення (антиципації). Час завдання тимчасових інтервалів видимого «виростання» воріт до їх зникнення - від нуля до 3000мс., Невидимого - від нуля до 1000мс.

  У всіх випадках програма після закінчення виконання випробуваним заданого числа вимірювань надає результати у вигляді середньої помилки вимірювань, середніх величин перевищення або невиконання заданого часу «виростання» символу і кількості точних виконань завдання.

  Всі результати виконання завдань зберігаються в пам'яті комп'ютера у вигляді «банку даних» для кожного спортсмена.

  В результаті виконання представленої розробки з'явилася можливість здійснювати поточний і етапний педагогічний контроль специфічного стану спортсменів-гірськолижників по величинам і динаміці показників специфічної зорово-рухової реакцій.

  Для оцінки ефективності функціонування програми ми проводили дослідження двох груп спортсменів: гірськолижників віком 17-19 років (16 осіб) і лижників-гонщиків такого ж віку (17 осіб), рівень спортивної кваліфікації першого і другого спортивного розрядів, всі кандидати в молодіжні збірні команди Пермського краю, в більшості студенти вузів Пермського краю.

  Вимірювання показників реакції РДО і РДА проводилися в жовтні 2009 року на двох етапах: в жовтні 2008 року (перший етап) і в квітні 2009 року (другий етап). Встановлювалися наявність або відсутність відмінностей середніх цифрових значень між досліджуваними групами. Оцінки достовірності среднегруппових відмінностей проводилися за статистичним критерієм Уилкоксона [11] .

  Оброблені нами групові результати вимірювань у вигляді медіан (Ме) і центилей (д) представлені в таблиці.

  Таблиця

  Рівень і динаміка среднегруппових результатів РДО і РДА в експерименті,

  (Мс)

  Групи Види реакцій Перший етап Другий етап Достовірність.

  ме ме

  Гірськолижники РДО 18 4,8 12 4,4 <0,05

  РДА 20 5,8 15 6,6 <0,05

  Лижники-гонщики РДО 36 14,4 42 16,9 >0,05

  РДА 35 18,1 44 19,1 >0,05

  Результати виконаного експерименту із застосуванням розробленої нами комп'ютерної методики дозволяють зробити наступні висновки.

  1. В результаті проведеного експерименту показано, що розроблена комп'ютерна програма дозволяє ефективно вести контроль рівня і динаміки специфічних зорово-моторних реакцій у спортсменів-гірськолижників.

  2. Встановлено, що спортсмени-гірськолижники представленого рівня спортивної кваліфікації за отриманими в експерименті результатами достовірно перевершують лижників-гонщиків, що безсумнівно, пояснюється специфікою їх рухової діяльності, пов'язаної з необхідністю частого реагування на перешкоди на гірськолижних схилах у вигляді нерівностей схилів і розмітки трас.

  3. На основі даних проведеного експерименту слід зробити висновок, що застосування подібних комп'ютерних методик дозволяє не тільки отримувати результати вимірювань специфічних рухових реакцій у спортсменів, але надає можливість і необхідність створення та практичного використання банків комп'ютерних даних для кожного гірськолижника, що дозволить ефективно реалізувати педагогічний контроль його спеціальної підготовки.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Адамов, Ю.В. Удосконалення зорово-моторної реакції // Лижний спорт. - 1985. - Вип. 1. - С. 54-56.

  2. Бойко, Є.І. Час реакції людини / Є.І. Бойко. - М.: Медицина, 1964. -

  440 з.

  3. Вимірювання сенсомоторики // Інженерна психологія. - Прогрес, М .: ЛДУ, -

  123 з.

  4. Лісовський, А.Ф. Дослідження і діагностика зорово-моторних реакцій у спортсменів // Матеріали Міжнародна конференція «Сучасні інформаційні технології у фізичній культурі і спорті. - Іжевськ, 2001. - С. 71-73.

  5. Лісовський, А.Ф. Контроль показників психомоторики у спортсменів-гірськолижників // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту». - Перм, 2005. - С. 116-118.

  6. Лісовський, А.Ф. Пристрій для вимірювання і реєстрації специфічної реакції у гірськолижників / А.Ф. Лісовський, В.Я. Настин // Тез. доп. Всесоюз. конф. "Техніка і спорт". - Тула, 1983. - С. 56-58.

  7. Лісовський, А.Ф. Моторика і психомоторики спортсменів-гірськолижників / А.Ф. Лісовський, Ю.І. Смирнов; Московська держ. акад. фіз. культури. - Малаховка: [б.и.], 1997. - 83 с.

  8. Ломов, Б. Ф. Антиципація в структурі діяльності / Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков. - М.: Наука, 1980. - 280 с.

  9. Малопурін, І.І. Психологічні основи навчання танкістів / І.І. Ма-лопурін. - М.: Воениздат, 1973. - 197 с.

  10. Методики психодіагностики в спорті / В.Л. Марищук, Ю.М. Блудов, В.А. Плахтієнко, Л.К. Сєрова. - М.: Просвещение, 2005. - 352 с.

  11. Масальгін, Н.А. Математико-статистичні методи в спорті / Н.А. Маса-

  Лигин. - М.: Фізкультура і спорт, 1974. - 151 с.

  12. Методи психодіагностики надійності спортсмена / уклад. Л.Н. Даніліна, Б.А. Плахтієнко; Держ. центр. ін-т фіз. культури. - М.: [б.и.], 1980. - 42 с.

  13. Практикум з фізіології праці / під заг. ред. К.С. Точилова. - Л.: Вид-во Ленінградського ун-ту, 1970. - 251 с.

  14. Сурков, Е.Н. Антиципация в спорті / О.М. Сурков. - М.: Фізкультура і спорт, 1982. - 144 с.

  15. Уелфорд, А. Вимірювання сенсомоторики // Інженерна психологія. - Прогрес, М.: ЛДУ. - 103 с.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. УДК 37.042; 376.2; 797.21 «плавучість» УЧНЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ВПРАВ «ПОПЛАВОК»

  Марія Дмитрівна Мосунова, кандидат педагогічних наук, доцент,

  Дмитро Федорович Мосунов, доктор педагогічних наук, професор, Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров'я імені П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,

  (НДУ ім. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург)

  анотація

  Представлені результати дослідження умов формування «плавучості» учня з обмеженими фізичними / інтелектуальними можливостями при виконанні вправ «поплавок» у процесі педагогічної гідрореабілітаціі.

  Ключові слова: система «тренер - вода - учень», принцип «плавучості», вправа «поплавок».

  «BUOYANCY» OF A STUDENT WHILE DOING «FLOAT» EXERCISE Maria Dmitrievna Mosunova, the candidate of pedagogical science, senior lecturer,

  Dmitry Fedorovich Mosunov, the doctor of pedagogical sciences, professor,

  The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health,

  St.-Petersburg

  Annotation

  The data of research presented show the results of «buoyancy» conditions development for physically or intellectually disabled student when doing a «Float Exercise» during the pedagogical hydro-rehabilitation.

  Keywords: «coach - water - student», «buoyancy» principle, exercise «float».

  ВСТУП

  У паралімпійському плаванні і педагогічної гідрореабілітаціі формується нова парадигма, яка відображає зміни, що відбуваються в наукових дослідженнях і практичній діяльності в адаптивної фізичної культури [1,3,4]. Ці новації пов'язані, перш за все, з новими емпіричними даними і дидактичними принципами, розкритими в результаті розробки резонансного методу тренування плавців [4], а також вивчення умов формування гідродинамічної капсули плавця [3] підвищують ефективність теоретичної та спеціальної підготовки плавця.

  Поняття «гідродинамічна капсула» розкриває принципово нове бачення переміщення паралімпійського плавця в умовах плавального басейну, в тому числі, при організації педагогічної гідрореабілітаціі осіб з обмеженими фізичними та інтелектуальними можливостями. Засноване на фактичному матеріалі знання розкриває залишається досі без уваги, а тому недостатньо вивчене [2], властивість плавця формувати при зануренні у воду «капсулу» і пе-


  Ключові слова: ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ /Зорово-моторної РЕАКЦІЇ /АВТОМАТИЗОВАНЕ КОНТРОЛЬ /MOUNTAIN SKIING /VISUALLY-MOTOR REACTIONS /AUTOMATED CONTROL

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити