У статті досліджується історія розвитку кримінально-правових норм про відповідальності за контрабанду і заходи її попередження. Після того, як Росія почала перехід до ринкової економіки, стали виявлятися деякі недоліки в боротьбі з такими проявами як тероризм, екстремізм, тероризм, корупція, розкрадання, а також злочину в сфері економічної діяльності, в тому числі і контрабанда. На початку 90-х років в Російській Федерації спостерігалося зростання злочинів контрабанди. масштаби контрабанди стали досягати таких високих меж, що вони почали створювати велику загрозу національним інтересам Росії. Більш того, такі види контрабанди як контрабанда наркотичних засобів і психотропних речовин, зброї, культурно-історичних цінностей, сприяє тероризму, створюючи для нього поживний грунт. В рамках статті автор проводить порівняльно-історичне дослідження розвитку норм кримінального права, що регламентують відповідальність за контрабанду в Росії з Стародавньої Русі і до теперішнього часу. Беручи до уваги той факт, що закон не може бути статичним і повинен відповідати реаліям свого часу необхідно проводити роботу, спрямовану на підвищення ефективності норм права. Звісно ж необхідним у зв'язку з активним формуванням Митного економічного союзу, приділити належну увагу нормам, які регламентують кримінальну відповідальність за контрабанду.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Філіппова Олена Олегівна


SMUGGLING: HISTORY OF DEVELOPMENT OF CRIMINAL LEGAL NORMS OF RESPONSIBILITY FOR SMUGGLERS IN CUSTOMS AREA AND MEASURES FOR ITS PREVENTION

The article examines the history of the development of criminal law on liability for smuggling and measures to prevent it. After Russia began the transition to a market economy, some shortcomings in the fight against such manifestations as terrorism, extremism, banditry, corruption, theft and crimes in the sphere of economic activity, including smuggling, began to be revealed. In the early 1990s, an increase in smuggling crimes was observed in the Russian Federation. The scale of smuggling began to reach such high boundaries that they began to create a greater threat to Russia's national interests. Moreover, such types of smuggling as smuggling of narcotic drugs and psychotropic substances, weapons, cultural and historical values, contributes to terrorism, creating a fertile soil for it. As part of the article, the author conducts a comparative historical study of the development of criminal law norms governing liability for smuggling in Russia from Ancient Russia to the present. Taking into account the fact that the law can not be static and must meet the realities of its time, it is necessary to carry out work aimed at increasing the effectiveness of legal norms. It seems necessary in connection with the active formation of the Customs Economic Union, to pay due attention to the rules governing criminal responsibility for smuggling.


Область наук:
 • право
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Балтійський гуманітарний журнал

  Наукова стаття на тему 'Контрабанда: історія розвитку кримінально-правових норм про відповідальність за контрабанду в митній сфері та заходи її попередження'

  Текст наукової роботи на тему «Контрабанда: історія розвитку кримінально-правових норм про відповідальність за контрабанду в митній сфері та заходи її попередження»

  ?юридичні науки

  Філіппова Олена Олегівна КОНТРАБАНДА: ІСТОРІЯ ...

  УДК 340.5; 343.3

  DOI: 10.26140 / bgz3-2019-0802-0040

  КОНТРАБАНДА: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ В МИТНОЇ СФЕРІ І ЗАХОДИ ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

  © 2019

  Філіппова Олена Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри кримінального права Оренбурзький державний університет (460018, Росія, Оренбург, проспект Перемоги, 13, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Анотація. У статті досліджується історія розвитку кримінально-правових норм про відповідальність за контрабанду і заходи її попередження. Після того, як Росія почала перехід до ринкової економіки, стали виявлятися деякі недоліки в боротьбі з такими проявами як тероризм, екстремізм, тероризм, корупція, розкрадання, а також злочини в сфері економічної діяльності, в тому числі і контрабанда. На початку 90-х років в Російській Федерації спостерігалося зростання злочинів контрабанди. Масштаби контрабанди стали досягати таких високих меж, що вони почали створювати велику загрозу національним інтересам Росії. Більш того, такі види контрабанди як контрабанда наркотичних засобів і психотропних речовин, зброї, культурно-історичних цінностей, сприяє тероризму, створюючи для нього поживний грунт. В рамках статті автор проводить порівняльно-історичне дослідження розвитку норм кримінального права, що регламентують відповідальність за контрабанду в Росії з Стародавньої Русі і до теперішнього часу. Беручи до уваги той факт, що закон не може бути статичним і повинен відповідати реаліям свого часу необхідно проводити роботу, спрямовану на підвищення ефективності норм права. Звісно ж необхідним у зв'язку з активним формуванням Митного економічного союзу, приділити належну увагу нормам, які регламентують кримінальну відповідальність за контрабанду.

  Ключові слова: контрабанда, злочин, відповідальність, культурно-історичні цінності, Митний кодекс Євразійського Економічного Союзу, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Кримінальний кодекс Російської Федерації.

  SMUGGLING: HISTORY OF DEVELOPMENT OF CRIMINAL LEGAL NORMS OF RESPONSIBILITY FOR SMUGGLERS IN CUSTOMS AREA AND MEASURES FOR ITS PREVENTION

  © 2019

  Filippova Elena Olegovna, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of criminal law Department Orenburg State University (460018, Russia, Orenburg, PobedyAvenue, 13, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Abstract. The article examines the history of the development of criminal law on liability for smuggling and measures to prevent it. After Russia began the transition to a market economy, some shortcomings in the fight against such manifestations as terrorism, extremism, banditry, corruption, theft and crimes in the sphere of economic activity, including smuggling, began to be revealed. In the early 1990s, an increase in smuggling crimes was observed in the Russian Federation. The scale of smuggling began to reach such high boundaries that they began to create a greater threat to Russia's national interests. Moreover, such types of smuggling as smuggling of narcotic drugs and psychotropic substances, weapons, cultural and historical values, contributes to terrorism, creating a fertile soil for it. As part of the article, the author conducts a comparative historical study of the development of criminal law norms governing liability for smuggling in Russia from Ancient Russia to the present. Taking into account the fact that the law can not be static and must meet the realities of its time, it is necessary to carry out work aimed at increasing the effectiveness of legal norms. It seems necessary in connection with the active formation of the Customs Economic Union, to pay due attention to the rules governing criminal responsibility for smuggling.

  Keywords: smuggling, crime, responsibility, cultural and historical values, Customs code of the Eurasian Economic Union, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, criminal code of the Russian Federation.

  Такий злочин як контрабанда виникло в Х1У-ХУ ст. з появою капіталізму, в момент масового поширення товарно-грошових відносин, у зв'язку з чим, відкритий ввезення і вивезення товарів завдавав шкоди економіці.

  Питання контрабанди неодноразово досліджувалися як у світовій, так і в російській юридичній науці. Деякі проблемні питання кримінальної відповідальності за контрабанду вивчалися в роботах В.П. Верина [1], Д.В. Коземаслова [2], В.М. Колдаева [3], П.А. Модестова [4], А.В. Пантюхіна [5], А.В. Попенко [6], А.А. Сергєєва [7] та ін.

  У ранній період часу, в російських нормативних актах є норми, за змістом яких можна зробити висновок про те, що була встановлена ​​відповідальність за порушення різних правил провезення товарів. Однак, дані правила регламентували провезення товарів в межах території однієї країни, але не між суверенними державами [8, с. 98].

  Війна в Європі в ХУ1-ХУП століттях сприяла розвитку контрабанди в цілому, і зокрема появи нового виду контрабанди, такого як «військова контрабанда» ^, с. 102]. Цей вид контрабанди включав в себе постачання невоюючими країнами однією з країн-учасниць війни матеріалів і предметів, які були заборонені стороні конфлікту.

  Слід зазначити, що як в період воєн, так і в перервах між ними, контрабандна торгівля набирала обертів, з огляду на той факт, що цілим рядом держав були прийняті спеціальні закони і положення в цій сфері.

  У Росії контрабанда виникла в період, створення на державних кордонах митних бар'єрів і реалізації процесу утворення єдиного ринку. У прийнятому Соборному Уложенні 1649 року, є свідчення того, що урядом приймалися захисні заходи, які були спрямовані на розвиток і зміцнення внутрішнього ринку в сукупності з методами кримінального переслідування.

  У 1653 році був прийнятий Митний статут, а також в 1667 році Новоторговий статут. У даних нормативних актах того часу встановлювався строгий контроль, за дотриманням норм, що встановлюють правила переміщення товарів через державний кордон. Крім того, визначалася відповідальність за порушення правил, пов'язаних з ввезенням товарів, які заборонялися в вживанні, наприклад, тютюн, або спиртні напої, що становлять державну монополію. За ввезення контрабандних спиртних напоїв не тільки били батогом, а й відсікли ноги і руки. Будь-яке правопорушення правил ввезення товарів і цінностей через кордони зі приховуванням від перевірки митних органів, стало

  іменуватися контрабандою, і отримав своє закріплення в законі, і в вищевказаних нормативних актах, а винні у вчиненні таких дій підлягали відповідальності [8, с. 102].

  Мита в митній сфері, стали набувати місце інструменту в державній торговельній політичного життя разом з формуванням єдиного національного ринку.

  У зв'язку з прийняттям Митного статуту 1819 року і слідом за ним, Ухвала про покарання 1845 року, законодавство про контрабанду отримало системний підхід. Під контрабандою стали розуміти переміщення предметів і товарів через державні кордони, крім митниці, або через митницю, але приховуючи від митного контролю товари або предмети. Після закінчення деякого часу, вищезгадане визначення доповнювалося, або набувало інший зміст. Однак, і на сьогоднішній день за чинним Кримінальним кодексом Російської Федерації значенням кримінально-караною контрабанди є тільки незаконне переміщення предметів і товарів через державний кордон Російської Федерації, крім митниці або через митницю, скориставшись прийомами і способами, щоб уникнути митного контролю [9, с. 74].

  На зростання злочинів, пов'язаних з контрабандою в Російській Федерації, прямо або побічно може впливати ряд соціально-економічних чинників, а саме складне економічне становище в країні, невідповідність світових експортних і внутрішніх цін на товари, усталені зв'язки організованих злочинних груп, в тому числі і з державними службовцями, недостатнє врегулювання проблем взаємодії служб митного контролю з органами федеральної служби безпеки в сфері боротьби з контрабандою на міжнародному рівні.

  У зв'язку з тим, що контрабанда відноситься до протиправних діянь, так як вона зазіхає на життєво важливі інтереси суспільства, органи законодавчої влади всіх держав, вживають жорстких заходів щодо контрабандистів.

  Злочини, пов'язані контрабандою, завдають шкоди економіці держави і суспільству в цілому, і зазіхають на фінансово-економічну систему країни. Особа, що переміщує заборонені товари або товари, які обкладаються митом, без їх сплати або не дотримується норми заборони, є порушником митного законодавства, і підлягає притягненню до кримінальної відповідальності.

  На сьогоднішній день, про відповідальність за злочини, пов'язані з контрабандою, в законах і доктринах більшості країн йдеться неоднозначно. Слід відзначити той факт, що посилюються інтеграційні процеси, створюються митні союзи, єдині економічні простори, приймаються і видаються спільні митні закони.

  Однак, незважаючи на вищевикладене, є розбіжності, як у визначенні поняття контрабанди, так і у визначенні видів покарань за злочини, пов'язані з контрабандою.

  Необхідно також відзначити, що держави закріпили відповідальність за контрабанду в кримінальному законі або в митному законодавстві. Одні помістили норми, які передбачають відповідальність за контрабанду, повністю в кримінальне законодавство (країни колишнього СРСР, Андора, Китайська народна республіка) інші ж помістили тільки частина, небезпечні види контрабанди, які зазіхають не тільки на зовнішньоекономічну діяльність країни, а й на безпеку держави і його громадян (Австралія, Німеччина, Голландія, Франція).

  Основним нормативним актом, що регулює питання кримінальної відповідальності за контрабанду в митній сфері Росії, є Кримінальний кодекс Російської Федерації. 184

  Норми права, які фіксують кримінальну відповідальність за контрабанду в митній сфері, визначені двома розділами: розділ восьмий «Злочини у сфері економіки», де закріплена глава двадцять другий «Злочини у сфері економічної діяльності», зі статтями 200.1 «Контрабанда готівкових коштів і (або ) грошових інструментів », і стаття 200.2« Контрабанда алкогольної продукції і (або) тютюнових виробів, і розділ дев'ятий «Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку» з главою двадцять четвертої «Злочини проти громадської безпеки», яка містить в собі статтю 226.1 «Контрабанда сильнодіючих, отруйних отруйних вибухових, радіаційних джерел, і т.д. », главою двадцять п'ятий, що включає статтю 229.1« Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів або аналогів рослин, що містять наркотичні засоби і т.д. » [10].

  Отже, при скоєнні даних злочинів об'єктом будуть ті суспільні відносини, захист яких забезпечує відповідний розділ.

  Об'єктом дослідження є суспільні відносини в сфері застосування норм кримінального права, які регламентують відповідальність за злочини, пов'язані з контрабандою.

  Таким чином, спостерігається велика різниця, між розмірами, встановленими в законі і розмірами грошових коштів, фактично перевозяться через митні кордони. З огляду на факт, прив'язки до встановленого еквівалента в 10 тисяч доларів США, і перерахунку валюти за курсом Банку Росії, на день переміщення може виникнути деяке утруднення при кваліфікації по тій чи іншій частині ст. 200.1 Кримінального кодексу Російської Федерації [11, с. 29].

  Суб'єктами злочину про контрабанду стають з загальних підставах особи, які досягли на момент вчинення злочину 16-річного віку. Але, за певними видами контрабанди присутній і спеціальний суб'єкт. Криминологический портрет злочинця вчинила контрабанду становлять для переважної числа притягнутих до відповідальності такі риси, як наявність постійної роботи, позитивна характеристика по місцю роботи і проживання, відсутність судимості, наявність на утриманні дітей.

  Досліджувані види злочинів, пов'язані з контрабандою можуть бути здійснені, тільки навмисно. Дуже рідко зустрічаються апеляційні скарги, в яких оскаржуються вироки, в зв'язку з тим, що неправильно встановлена ​​форма провини засудженого.

  Наступні проблеми кваліфікації контрабанди пов'язані з появою ЄврАзЕС.

  Незважаючи на те, що Митний кодекс Митного союзу на сьогоднішній день втратив свою силу, вищезазначене положення отримало своє продовження в нормах Митного кодексу Євразійського Економічного Союзу, який вступив в силу з 01.01.2018 року. З цієї причини на внутрішніх кордонах контроль над переміщенням товару не здійснюється.

  Крім того, до недавнього часу в кримінальних законах Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан диспозиції норм, які передбачають відповідальність за контрабанду, не були належним чином узгоджені між собою, і фіксували відрізняються один від одного кріміноо-Бразил ознаки. Наприклад, в Кримінальному кодексі Республіки Білорусь, в статті 228 встановлюється відповідальність за незаконне переміщення через митний кордон Республіки Білорусь товарів і цінностей, заборонених або обмежених до переміщення.

  Отже, в диспозиції статті Кримінального Кодексу Республіки Білорусь не закріплено положення, що вказують на незаконне переміщення через митний кордон Митного союзу в рамках ЄврАзЕС

  [12, с. 141] ._

  Baltic Humanitarian Journal. 2019. Т. 8. № 2 (27)

  юридичні науки

  Філіппова Олена Олегівна КОНТРАБАНДА: ІСТОРІЯ ...

  У свою чергу, законодавець виключив до Кримінального кодексу Російської Федерації статті, які передбачають відповідальність за контрабанду готівки і (або) грошових інструментів, за контрабанду алкогольної і тютюнової продукції; за контрабанду сильнодіючих, отруйних речовин, отруйних, вибухових радіоактивних речовин; за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів або аналогів.

  З огляду на той факт, що якщо країни планують далі розвивати єдиний митний простір і загальну митний кордон Митного союзу в рамках ЄврАзЕС їм слід однаково позначити поняття контрабанди не тільки в кримінальних законах вищевказаних держав, а й інших держав входять в Євразійський Економічний Союз.

  Наступною проблемою при кваліфікації є визначення ступеня відповідальності за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів або аналогів, рослин, що містять наркотичні засоби, і т.д., а також сильнодіючих отруйних речовин. Так як на сьогоднішній день не встановлено єдиний перелік наркотичних засобів, психотропних речовин, сильнодіючих і отруйних речовин та інших предметів, вилучених з цивільного обороту державами-членами Митного союзу в рамках ЄврАзЕС, в Російській Федерації діє свій перелік, в якому позначені предмети контрабанди. Також на кожній території держав учасників ЄврАзЕС, діє індивідуальний перелік товарів вилучених з цивільного обороту.

  Вирішити дану проблему можна шляхом прийняття на законодавчому рівні єдиного для всіх членів Митного союзу в рамках ЄврАзЕС переліку, в якому будуть закріплені наркотичні засоби; психотропні речовини, сильнодіючі та отруйні речовини, і інші предмети, вилучені з цивільного обороту, або щодо яких встановлено спеціальні правила переміщення [13].

  Таким чином, підбиваючи підсумок вивченого матеріалу, слід зазначити, що злочини, пов'язані з контрабандою, закріплені в кримінальному законі відносяться до митних злочинів, які характеризуються високою латентністю в зв'язку різноманіттям способів скоєння контрабанди, та недостатнім митним контролем. Такі злочини перешкоджають проведенню економічних реформ і завдають великої шкоди економічним інтересам держави, а саме, за допомогою контрабанди готівки і грошових інструментів.

  Крім того, існує ще одна актуальна проблема застосування норм, що регламентують злочину в митній сфері - це конкуренція, кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність за контрабанду, і ухилення від сплати митних платежів.

  Дана проблема обговорюється теоретиками, але особливо гостро вона відчувається для практиків, так як для вирішення виникаючих питань недостатньо роз'яснень. У зв'язку з цим, необхідно встановити мету, що переслідується. Якщо умисел злочинця спрямований на переміщення у великому розмірі товарів чи предметів, заборонених до переміщення через митний кордон Російської Федерації, або через митний кордон ЄврАзЕС, то вчинене слід кваліфікувати як контрабанду. Якщо ж мета спрямована на ухилення від сплати митних платежів у повному обсязі або їх сплата в значно меншому розмірі, то в даному випадку слід кваліфікувати, як ухилення від сплати митних платежів. Що і викликає утруднення при прийнятті рішень. Аналогічну точку зору про проблеми практики застосування норм Кримінального кодексу РФ у справах про контрабанду висловлювали В.Ф.Матюшкін [14], Т.Н. Москалькова [15] і С.Л. Нудель [16] ._

  Припинення контрабанди - одна з ключових функцій митних органів. Це не тільки захист економічних інтересів країни, а й захист прав російських споживачів. Як правило, контрабандний товар ввозиться без будь-яких дозвільних документів. За безпеку такої продукції не може поручитися ніхто.

  У регіоні діяльності ЦТП контрабандні товари, переважно, ввозяться з Республіки Білорусь і країн Балтії. Незаконне ввезення виявляють при митному огляді на пунктах пропуску. Використання інспекційної-доглядових комплексів дозволяє виявити навіть ретельно заховану контрабанду. Але, як правило, в Росію, поза митним контролем так звані «човники», намагаються ввезти невеликі товарні партії товарів. Жителі прикордонних регіонів Росії, України, Білорусії, користуючись різницею цін на товари народного споживання в суміжних державах, в електричках, потягах, на автомобілях везуть на продаж в Росію різні товари. Про сертифікати якості, гігієнічних сертифікатах та іншої дозвільної документації не йдеться.

  Білгородськими митниками затримана велика партія товару, яку намагалися ввезти в нашу країну поза митним контролем на шести велосипедах. Вони були переобладнані в «великовантажні» транспортні засоби, конструкції були настільки перевантажені, що велосипедисти змушені були котити їх, як тачки. В цілому в шести «візках» виявилися 800 пар джинс, 208 жіночих сумок, 118 кімнатних тапочок на суму близько 500000 рублів. За фактами незаконного переміщення товару через митний кордон оформлені визначення по ч. 1 ст.16. 1 КоАП РФ.

  Щотижня співробітники прикордонних митниць порушують справи про адміністративні правопорушення за статтями ст.16.1 КоАП (Незаконне переміщення товарів і (або) транспортних засобів через митний кордон Російської Федерації) і 16.2 КоАП (Недекларування або недостовірне декларування товарів і (або) транспортних засобів).

  Для контрабанди товарів злочинці часто використовують гужовий транспорт, а самим «ходовим» автомобілем з подолання прикордонного бездоріжжя є вітчизняний УАЗ. Наприклад, в травні брянськими митниками був затриманий автомобіль УАЗ без реєстраційних знаків, що прямував з України в Росію. При огляді в автомобілі було виявлено 18 великих коробок і 2 мішки з товарами народного споживання. В цілому митники нарахували 632 упаковки з приблизною вартістю близько 200 тисяч рублів. У 2016 році за даними статистики митних органів РФ було порушено у справах про контрабанду в цілому 2235 кримінальних справ [17].

  Схеми незаконного провезення товарів через кордон постійно вдосконалюються, стають більш складними і витонченими, що вимагає від співробітників митниці постійного підвищення рівня аналітичної роботи, застосування сучасних технологій, ведення оперативних заходів в цілодобовому режимі. Результатом цієї наполегливої ​​роботи є неухильне зростання виявлених фактів правопорушень і зборів платежів до державного бюджету.

  Підводячи підсумок вивченого матеріалу, склалося більш узагальнене, на наш погляд, поняття про такий злочин як контрабанда.

  Контрабанда в Європі була позначена терміном illicit trafficking (перевезення, незаконне таємне переміщення) або 1гаЙск ^ (переміщення), тобто незаконне таємне переміщення товарів або предметів через митний кордон.

  А, згідно, нормам законодавства Російської Федерації, зокрема, Митного кодексу Євразійського Економічного Союзу, незаконним переміщень-

  ням є переміщення товарів через митні кордони Євразійського Економічного Союзу в обхід місць, в яких, відповідно до закону наказано здійснення переміщення товарів через митний кордон, або поза робочим часом митних органів, що знаходяться в певних місцях, або приховуючи від митного контролю, або з недостовірним митним декларуванням, або, недекларування товарів, або з використанням документів, які містять недостовірні відомості про товари, і (або) з використанням підроблених або відносяться до інших товарів засобів ідентифікації [18].

  Необхідно визначити, що контрабанда, як вид злочину з'явилася в момент розвитку товарно-грошових відносин і розвивається вже протягом не одного століття.

  Суспільна небезпека злочинів, пов'язаних з контрабандою, в сфері економіки завдають шкоди економічній безпеці та економічному суверенітету держави, а саме, діяння, які закріплені в статтях 200.1 і 200.2 Кримінального кодексу Російської Федерації. Як відомо, такі види контрабанди мають перспективи на репродукцію [19].

  Так як, в разі вдалої контрабанди в вигідному становищі залишається конкретна особа, яка таємно перемістило готівку грошові кошти або фінансові інструменти, або конкретний покупець, що придбає таємно привезену алкогольну продукцію, або тютюнові вироби. А, програють всі платники податків, внаслідок чого, така суспільна небезпека слабо усвідомлюється обивателями. У зв'язку з цим, на підтримку населення в боротьбі з цими видами контрабанди органам державної влади розраховувати не доводиться.

  Куди більш небезпечними є види контрабанди, закріплені в статтях 226.1 і 229.1 Кримінального кодексу Російської Федерації, які завдяки своїм предметам, не тільки не приносять користі конкретним людям, а й здатні завдати шкоди життю і здоров'ю всього суспільства, і підірвати безпеку держави [20].

  На закінчення слід підкреслити, що види злочинів пов'язані з контрабандою, мають формальні склади, які не вимагають настання шкідливих наслідків. Контрабанду завжди розглядають як закінчений злочин. При тому факті, що момент закінчення збігається з моментом безпосереднього перетину митних кордонів при в'їзді, або з моменту пред'явлення митної декларації, або вчинення інших дій, націлених на реалізацію наміри вивезти товари, або інші предмети при виїзді.

  Так само, суб'єктивна сторона злочинів, пов'язаних з контрабандою, характеризується присутністю провини тільки в формі прямого умислу стосовно товарів і предметів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації.

  На жаль, на сьогоднішній день є факти, які говорять про те, що контрабанда на митних кордонах ще буде існувати, так як спостерігаються деякі коливання в економіці країни, а також не малий вплив на контрабанду надає місце розташування деяких підприємств виробництва.

  Важливим є той факт, що рівень боротьби з контрабандою значно впливає як мінімум на чотири сфери держави. Отже, для усунення цього потрібно, щоб цілеспрямовано забезпечувався високий рівень розслідування у справах про контрабанду з реалізацією принципу невідворотності покарання за скоєне.

  Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що в умовах теперішнього часу стала гострою необхідність залучити більше уваги всієї світової спільноти до проблем, що назріли в юридичній суті злочинів, пов'язаних з контрабандою, і Консолідейшен-186

  ровать зусилля в плані розробки продуктивних заходів в боротьбі зі злочинами, пов'язаними з контрабандою. У зв'язку з цим, державам слід прийняти єдиний договір, який би, давав загальне поняття контрабанди та класифікував як міжнародний злочин. Крім того, повинен бути розроблений загальний підхід до боротьби з контрабандою.

  Також, в рамках Митного економічного союзу варто проводити велику роботу в плані уніфікації документів, що визначають, наприклад, наркотичні засоби; психотропні речовин, сильнодіючі і отруйні речовини та інші предмети, вилучені з цивільного обороту, або щодо яких встановлено спеціальні правила переміщення. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Верин В.П. Контрабанда: кримінально-правове та кримінологічне дослідження. Автореферат дис. ... кандидата юридичних наук / Рос. правова акад. М-ва юстиції РФ. Москва, 2004. 22с.

  2. Колдаев В.М. Історія і сучасні способи боротьби з контрабандою в ссср (криміналістичне, кримінально-правове та кримінально-процесуальне дослідження). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Ленінград, 1972. 315с.

  3. Коземаслов Д.В. Контрабанда (кримінально-правові аспекти). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Єкатеринбург, 2002. 183с.

  4. Модестов П.А. Контрабанда: суспільна небезпека, кваліфікація, питання відповідальності. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Нижній Новгород, 2002. 244с.

  5. Пантюхин А.В. Кримінально-правові та кримінологічні заходи боротьби з контрабандою товарів, що не обмежених у цивільному обороті. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Москва, 2005. 195с.

  6. Попенко О.В. Досвід боротьби з контрабандою на далекому сході Росії (1884 - кінець 20-х рр. ХХ ст.). Автореферат дис. ... кандидата історичних наук / Дальневост. держ. гуманітаріїв. ун-т. Хабаровськ, 2008. 25с.

  7. Сергєєва А.А. Контрабанда наркотичних засобів і психотропних речовин: кримінологічна характеристика та попередження. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Барнаул, 2006. 190с.

  8. Рогатих Л.Ф. Контрабанда. Проблеми кримінально-правової характеристики :. Дис. канд ... юрид. наук /Л.Ф. Рогатих. - Санкт-Петербург, 1999. 207 с.

  9. Карнішіна Г.В. Кримінально-правові та кримінологічні заходи боротьби з контрабандою :. Дис. канд. юрид. наук Г.В.. Карнішіна. -М., 2005. 220 с.

  10. Кримінальний кодекс Російської Федерації: офіц. текст: станом на 01.02. 2019 г. - М .: Маркетинг, 2019. 176 с.

  11. Крилов О.М. Дискусійні питання фінансово-правового регулювання грошового обігу в Російській Федерації // Фінансове право. 2014. № 8. С. 3-10.

  12. Кузнецов А.П. Контрабанда готівкових коштів і (або) грошових інструментів: кримінально-правова регламентація та питання кваліфікації // Російський слідчий. 2015. № 2. С.29-33.

  13. Малюков Ф.Б. Кримінальну право Росії. Особлива частина: короткий конспект лекцій / Ф.Б. Малюков. - Казань: Казанський (Приволзький) федеральний університет, 2014. 294 с.

  14. Матюшкін В.Ф. Законодавче забезпечення єдиного економічного простору країн-членів Митного союзу /В.Ф. Матюшкін // Митна справа. 2013. № 2. С. 2-5.

  15. Москалькова Т.Н. Удосконалення законодавчої бази функціонування Митного союзу / Т.М. Москалькова // Митна справа. 2013. № 2. С.6-8.

  16. Нудель С.Л. Деякі проблеми порушення кримінальних справ і звільнення від кримінальної відповідальності за контрабанду готівки і чи фінансових інструментів / С.Л. Нудель // Кримінальний процес: від минулого до майбутнього. Частина 1. 2014. С. 262-266.

  17. Показники правоохоронної діяльності митних органів Російської Федерації за 2016 года [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.customs.org.ua/index.php?option=com_ content&view = article&id =

  24719: -2016-&catid = 55: 2011-01-24-16-40-26&Itemid = 1 958

  18. Митний кодекс Євразійського Економічного союзу (додаток № 1 до Договору про Митний кодекс Євразійського економічного союзу) від 11 квітня 2017 р // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.consultant.org.ua/document/cons_doc_ ИЖ_215315 /

  19. ляскає А.Н. Кримінальна відповідальність за незаконні операції з переведення в готівку транзиту грошових коштів // Російський слідчий. 2014. № 17. С. 23-28.

  20. Рарог А.І. Коментар до Кримінального Кодексу Російської Федерації / А.І. Рарог. - М .: Проспект. 2015. 672 с.

  Стаття надійшла до редакції 21.02.2019 Стаття прийнята до публікації 27.05.2019

  Baltic Humanitarian Journal. 2019. Т. 8. № 2 (27)


  Ключові слова: КОНТРАБАНДА / ЗЛОЧИН / ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ / КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ЦІННОСТІ / МИТНИЙ КОДЕКС ЄВРАЗІЙСЬКОГО Економічного союзу / РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ / РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН / КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ / SMUGGLING / CRIME / RESPONSIBILITY / CULTURAL AND HISTORICAL VALUES / CUSTOMS CODE OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION / REPUBLIC OF BELARUS / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN / CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити