Розглянуто можливість пристрою плавальних басейнів в існуючих типових будівлях дитячих освітніх установах. Наведено нормативна база, яка регламентує пристрій плавальних басейнів в дитячих освітніх установах. Показані варіанти пристрою залізобетонної ванни басейну по грунту або з опорою на конструктивні елементи каркаса будівлі. Наведено приклад конструктивного рішення і армування ванни басейну. Розглянуто економічну доцільність реконструкції будівель з пристроєм ванни басейну.

Анотація наукової статті з будівництва та архітектури, автор наукової роботи - Малахова А.Н., Бігдан Н.Д..


CONSTRUCTIVE SOLUTIONS OF SWIMMING POOLS FOR EXISTING CHILDREN ''S EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The article discusses the possibility of swimming pools construction in existing standard buildings of children's educational institutions. The framework which regulates the arrangement of swimming pools in children's educational institutions is given in the paper. Several alternatives of the concrete bath of the basin along the ground or with the support on structural elements of the building frame are shown. An example of a constructive solution and reinforcement of a bath is also provided. The economic feasibility of the buildings reconstruction with the installation of a swimming pool is considered.


Область наук:
 • Будівництво та архітектура
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал
  Сучасне будівництво і архітектура
  Наукова стаття на тему 'КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ плавальних басейнів ДЛЯ ІСНУЮЧИХ ДИТЯЧИХ ОСВІТНІХ УСТАНОВ'

  Текст наукової роботи на тему «КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ плавальних басейнів ДЛЯ ІСНУЮЧИХ ДИТЯЧИХ ОСВІТНІХ УСТАНОВ»

  ?DOI: https://doi.org/10.18454/mca.2017.06.1 Малахова А.Н. 1, Бігдан Н.Д. 2

  кандидат технічних наук, доцент, 2студент Московський державний будівельний університет (МГСУ)

  КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ плавальних басейнів ДЛЯ ІСНУЮЧИХ ДИТЯЧИХ

  ОСВІТНІХ УСТАНОВ

  анотація

  Розглянуто можливість пристрою плавальних басейнів в існуючих типових будівлях дитячих освітніх установах. Наведено нормативна база, яка регламентує пристрій плавальних басейнів в дитячих освітніх установах. Показані варіанти влаштування залізобетонної ванни басейну по грунту або з опорою на конструктивні елементи каркаса будівлі. Наведено приклад конструктивного рішення і армування ванни басейну. Розглянуто економічну доцільність реконструкції будівель з пристроєм ванни басейну.

  Ключові слова: реконструкція, дитячі освітні установи, залізобетонна ванна басейну.

  Malahova A.N.1, Bigdan N.D.2

  : PhD in Engineering, Associate Professor, 2student Moscow State University of Civil Engineering (MGSU)

  CONSTRUCTIVE SOLUTIONS OF SWIMMING POOLS FOR EXISTING CHILDREN'S EDUCATIONAL

  INSTITUTIONS

  Abstract

  The article discusses the possibility of swimming pools construction in existing standard buildings of children's educational institutions. The framework which regulates the arrangement of swimming pools in children's educational institutions is given in the paper. Several alternatives of the concrete bath of the basin along the ground or with the support on structural elements of the building frame are shown. An example of a constructive solution and reinforcement of a bath is also provided. The economic feasibility of the buildings reconstruction with the installation of a swimming pool is considered.

  Keywords: reconstruction, children's educational institutions, reinforced concrete bath basin.

  Питання проектування та будівництва плавальних басейнів для дітей шкільного та дошкільного віку, призначених для проведення занять і вправ, як в спортивних секціях, так і в звичайних освітніх установах, стали актуальні останнім часом. У Федеральному державному загальноосвітньому стандарті, прийнятому в 2010 р, зазначено, що плавальні басейни включені до складу приміщень освітнього закладу. Згідно з цим стандартом освітні установи повинні забезпечувати оснащення освітнього процесу на ступені основної загальної освіти [1].

  Однак через високу вартість і, в більшості випадків, обмеженості в просторі територій дитячих садків зведення окремих будинків для розміщення басейнів на території дитячого навчального закладу видається складним.

  У статті розглядаються варіанти конструктивного рішення плавальних басейнів для існуючих дитячих освітніх установ. Пристрій басейну в дитячих освітніх установах має відповідати вимогам [2] і [3] і спиратися на досвід проектування плавальних басейнів, освітлений в

  [4].

  На малюнку 1 представлено конструктивне рішення басейну із залізобетонною ванній по грунту для вже побудованого за типовим проектом двоповерхової будівлі дитячого садка стіновий конструктивної системи без підвального приміщення. Басейн пропонується розмістити на першому поверсі будівлі. При цьому під басейн відійдуть кімнати, які за типовим проектом дитячого садка використовуються як спальні.

  Розглянутий дитячий плавальний басейн із залізобетонною ванній має габаритні розміри ванни 10х6 метрів; під ванною знаходиться ущільненої грунт. Вертикальні несучі конструкції існуючої будівлі не перешкоджають влаштуванню залізобетонної ванни басейну. За типовим проектом для будівлі дитячого садка використовується збірний стрічковий фундамент, тому процес розбирання підлоги не повинен викликати труднощів. Після демонтажних робіт проводиться видалення частини грунту під зведення майбутнього басейну на ущільненої піщаній подушці, а також влаштовується гідро- і теплоізоляція. Надалі гідроізоляція і теплоізоляція виконуються після зведення ванни басейну.

  Дно басейну відповідно до рекомендацій, наведених в [2], повинна мати ухил, який забезпечує мінімальну глибину басейну 60 см, максимальний - 80 см.

  !2

  1 про (5

  1 ..... л ........% • • • •. * .1 * .V * '* V * 1лТО ^ Р 4 "• *.' • * •. * • .|. • '* V *.» ••.: ••. •:>• '•. • »! - V

  1 і [4

  Рис.1 - Конструктивне рішення дитячого плавального басейну з залізобетонною ванній (1) з рівнем води (2), на піщаній подушці (3) з гідро-і теплоізоляцією (4) і отворами для організації освітлення (5)

  У басейні застосовується скіммерная система водообміну. Крім того, в стінах ванни передбачаються отвори під установку освітлення по всьому периметру басейну, а також для елементів кріплення підйомної сходи, переважно виконаної з пластмаси. Як матеріали для залізобетонної ванни басейну використовується арматура класу А500С і бетон В25 з маркою по водонепроникності W8.

  Другий варіант конструктивного рішення плавального басейну призначений для існуючих будівель дитячих освітніх установ, розміщених в будівлі каркасної конструктивної системи з підвалом (технічним підпіллям). Несучими елементами будівель каркасної конструктивної системи є колони і ригелі. Ці конструктивні елементи передбачається задіяти для улаштування залізобетонної ванни басейну, що може зажадати їх посилення.

  Технологічне обладнання при другому варіанті конструктивного рішення басейну розміщується в приміщеннях в безпосередній близькості (знизу або збоку) від ванни басейну.

  Для обох варіантів споруди басейну необхідно провести відповідну обробку (обробку) стін і стель самого басейну і його допоміжних приміщень (душ, роздягальні та ін.), Так як суттєво зміниться температурно-вологісний режим їх експлуатації.

  На малюнку 2а наведено фото басейну дитячого садка, а на малюнку 2б - варіант армування ванни басейну.

  ОС1 16Л500С

  Рис.2 - Загальний вид басейну дитячого садка (а) і армування ванни басейну (б)

  Пристрій басейну пов'язане з переплануванням приміщень. При цьому місткість дитячого садка скорочується приблизно на 20 місць. Тобто місткість типового дитячого садка може зменшитися з 80 до 60 місць.

  На погляд авторів статті, це досить скромні витрати, в порівнянні з витратами на зведення окремого будинку або прибудови під басейн, що також потребуватиме перепланування з можливим збільшенням території, прилеглої до дитячого дошкільного закладу. Зазначений спосіб модернізації будівлі дитячого садка також може бути застосовний до будівель шкіл та інших освітніх установ.

  література

  1. Федеральний державний освітній стандарт основної загальної освіти, п.24 (наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17 грудня 2010 року № 1897).

  2. Проектування басейнів. Довідковий посібник до СНиП 2.08.02-89. - М .: Стройиздат, 1991.

  3. СП 31-113-2004 Басейни для плавання. - М .: Держбуд Россия, 2005.

  4. Кедров В.С., Кедров Ю.В., Чухіна В.А. Плавальні басейни. - М .: Стройиздат, 2002,184 з.

  References

  1. Federalniy gosudarstvenniy obrazovatelniy standart osnovnogo obshchego obrazovaniya, p.24 (prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii ot 17 dekabriya 2010 g. № 1897) [Federal State Educational Standard of Basic General Education, item 24 (the order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation from December, 17th 2010 No.1897). [In Russian]

  2. Proektirovaniye basseynov. Spravochnoye posobiye k SNiP 2.08.02-89 [Design of Swimming Pools. Reference guide to SNiP 2.08.02-89] - M .: Stroiizdat, 1991. [In Russian]

  3. SP 31-113-2004 Basseyny dlia plavaniya [SP 31-113-2004 Swimming Pools]. - M .: Gosstroy of Russia, 2005. [In Russian]

  4. Kedrov V.S., Kedrov Yu.V., Chukhin V.A Plavatelniye basseyny [Swimming Pools]. - M .: Stroiizdat, 2002 184 p [In Russian]


  Ключові слова: РЕКОНСТРУКЦІЯ / RECONSTRUCTION / ДИТЯЧІ ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ / CHILDREN ''S EDUCATIONAL INSTITUTIONS / ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ВАННА БАСЕЙНУ / REINFORCED CONCRETE BATH BASIN

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити