Область наук:

 • Комп'ютер та інформатика

 • Рік видавництва: +1997


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Конструкція мови нейротранспьютера'

  Текст наукової роботи на тему «Конструкція мови нейротранспьютера»

  ?Известия ТРТУ

  УДК 007.57: 681.3

  Ю.В. Чернухмн, М.А. Самарін КОНСТРУКЦІЯ МОВИ НЕЙРОТРАНСПИОТЕРА

  При розробці нової техніки необхідно створювати відповідні засоби управління, які були б досить гнучкими і зручними для користувача і найбільш повно використовували можливості нового пристрою. Для цифрової обчислювальної техніки таким засобом управління є мова програмування або більш широко - програмне забезпечення (ПО).

  При розробці нейротранспьютера (НТ) представляється малоефективним його адаптація під відомі і популярні мови програмування або ж, навпаки, адаптація широко поширених мовних засобів до нейротранспьютерной тематиці. І в тому, і в іншому випадках не вдасться максимально ефективно використовувати можливості НТ, оскільки можна повністю втратити або вимушено маскувати все те, що відрізняє транспьютерном техніку.

  Взаємодія користувача з НТ-мережею здійснюється за допомогою керуючої ЕОМ традиційного типу. Від постановки завдання для НТ-мережі до її реалізації необхідно пройти кілька етапів, кожен з яких виділяється в функціонально закінчений модуль ПО. Нижче перераховуються такі функціональні модулі.

  1. Для опису використовуваної моделі нейронної мережі пропонується проблемно-орієнтований Ярик програмування, який являє собою сукупність конструкцій, що описують ієрархію об'єктів нейромережі: моделі нейронів, типи зв'язків, моделі нейроансамблей.

  2. Модуль трансляції, який здійснює перетворення мовного опису мережі в сукупність незалежних процесів-нейронів у вигляді виконуваного НТ-коду. Отриманий код є незалежним від наявного НТ-обладнання.

  3. Планувальник процесів виконує тестування наявної НТ-мережі і в залежності від її конфігурації і заданих критеріїв здійснює розподіл процесів-нейронів по нейротранспьютерам мережі.

  4. Оброблювач подій пов'язує функціонуючу НТ-мережу з потоком даних, що надходять від керуючого комп'ютера і з зовнішнього середовища.

  УДК 007.57: 681

  Ю.В. Чернухін, М.А. Кізогло

  ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ штучних нейронних мереж зі зворотним

  зв'язок

  Метою даної роботи є дослідження моделі одношарових штучних нейронних мереж із зворотними зв'язками (НСОС), оцінка їх ефективності та функціональних можливостей.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити