У статті описуються бурятские причинні і цільові конструкції з додатковою оцінною характеристикою. Вперше в монголоведенія проводиться дослідження, мета якого полягає у виявленні специфічних обставинних конструкцій, ускладнених різними видами оцінки. В результаті аналізу поліпредикативних конструкцій причини і цілі автор приходить до висновку, що система обставинних конструкцій в бурятском мові характеризується вагомою роллю оцінки, причому як позитивної і негативної, так і надпозитивні і кількісної.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Даржаева Надія Баіровна


Buryat Constructions of Cause and Purpose with Evaluative Component

The article describes the Buryat constructions of cause and purpose with an additional evaluative component. For the first time in the Mongolian studies, the author identifies the Buryat adverbial constructions complicated with an evaluative component. Having analysed polypredicative constructions of cause and purpose, the researcher concludes that evaluation, positive and negative, excessively positive and quantitative, is an important component in the system of the Buryat adverbial constructions.


Область наук:
 • Мовознавство та літературознавство
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Філологічні науки. Питання теорії і практики

  Наукова стаття на тему 'КОНСТРУКЦІЇ ПРИЧИНИ ТА ЦІЛІ З оцінний компонент В бурятської мови'

  Текст наукової роботи на тему «КОНСТРУКЦІЇ ПРИЧИНИ ТА ЦІЛІ З оцінний компонент В бурятської мови»

  ?https://doi.Org/10.30853/filnauki.2020.3.25

  Даржаева Надія Баіровна

  Конструкції причини і цілі з оцінним компонентом в бурятском мовою

  У статті описуються бурятские причинні і цільові конструкції з додатковою оцінною характеристикою. Вперше в монголоведенія проводиться дослідження, мета якого полягає у виявленні специфічних обставинних конструкцій, ускладнених різними видами оцінки. В результаті аналізу поліпредикативних конструкцій причини і цілі автор приходить до висновку, що система обставинних конструкцій в бурятском мові характеризується вагомою роллю оцінки, причому як позитивної і негативної, так і надпозитивні і кількісної. Адреса статті: www.gramota.net/materials/2/2020/3/25.html

  джерело

  Філологічні науки. Питання теорії і практики

  Тамбов: Грамота, 2020. Том 13. Випуск 3. C. 120-124. ISSN 1997-2911.

  Адреса журналу: www.gramota.net/editions/2.html

  Зміст даного номера журналу: www .gramota.net / mate rials / 2/2020/3 /

  © Видавництво "Грамота"

  Інформація про можливість публікації статей в журналі розміщена на Інтернет сайті видавництва: www.gramota.net Питання, пов'язані з публікаціями наукових матеріалів, редакція просить направляти на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  7. Кожевникова Т. Поезія великого серця [Електронний ресурс]. URL: https://almanac.ekimovka.org.ua/pdl/ kozhevnikova_1.pdf (дата звернення: 05.10.2019).

  8. Маслова В. А. Когнітивна лінгвістика: навчальний посібник. Мн .: ТетраСистемс, 2005. 256 с.

  9. Маслова В. А. Лингвокультурология: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. М .: Академія,

  2001. 208 с.

  10. Прохоров Ю. Е. У пошуках концепту. М .: Флинта; Наука, 2009. 176 с.

  11. Ревенко І. В. Реалізація складових концепту «Дім» в «Останньому поклоні» В. П. Астаф'єва // Вісник Красноярського державного педагогічного університету ім. В. П. Астаф'єва. 2017. № 4 (42). С. 168-175.

  12. Романова Г. І. Автобіографічні жанри // Літературна навчання. 2003. № 6. С. 195-199.

  13. Стилістичний енциклопедичний словник російської мови [Електронний ресурс] / за ред. М. Н. Кожин. Изд-е 2-е, стереотип. М .: Флинта; Наука, 2011. 696 с. URL: http://uchitel-slovesnosti.org.ua/slovari/10.pdf (дата звернення: 06.10.2019).

  14. Тлумачний словник Карачаєво-балкарського мови: в 3-х т. Нальчик: Ель-Фа, 1996. Т. 1. А - Ж. 1016 с .;

  2002 Т. 2. З - Р. 1168 с .; 2005. Т. 3. С - Я. 1157 з.

  Linguistic Personality of Khalimat Bairamukova: Value Aspect

  Alieva Tamara Kazievna, Doctor in Philology, Professor Edieva Radmila Yusufovna Bidzhieva Lyudmila Yusufovna

  Karachay-Circassian State University named after U. D. Aliev, Karachayevsk tamali09 @ mail. ru

  The article describes the linguistic personality of the national writer of the Karachay-Cherkess Republic Khalimat Bashchievna Bairamukova considered as a generalized image of a bearer of cultural and linguistic values ​​of the Karachay people. By the example of the concept ЮЙ (HOME) in the autobiographical book "Джашауум (My Life)" the paper examines representation of cultural concepts in the authoress's creative work. Metonymic and metaphorical nominations verbalizing the concept ЮЙ (HOME) are analysed. The conclusion is made that cultural concepts represent specificity of the Karachay people's national consciousness and determine originality of the writer's language and worldview.

  Key words and phrases: linguo-culturology; linguistic personality; culture; value aspect; literary text; concept ЮЙ (HOME); dictionaries; lexical units; verbalization.

  УДК 81'36 = 512.31 Дата надходження рукопису: 06.12.2019

  https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.3.25

  У статті описуються бурятские причинні і цільові конструкції з додатковою оцінною характеристикою. Вперше в монголоведенія проводиться дослідження, мета якого полягає у виявленні специфічних обставинних конструкцій, ускладнених різними видами оцінки. В результаті аналізу поліпредикативних конструкцій причини і цілі автор приходить до висновку, що система обставинних конструкцій в бурятском мові характеризується вагомою роллю оцінки, причому як позитивної і негативної, так і надпозитивні і кількісної.

  Ключові слова і фрази: поліпредикативних конструкції причини; поліпредикативних конструкції мети; оцінне ускладнення значення причини; оцінне ускладнення значення мети; семантичний синтаксис; синтаксис монгольських мов.

  Даржаева Надія Баіровна, к. Філол. н.

  Інститут монголоведенія, буддології і тибетології Сибірського відділення Російської академії наук, м Улан-Уде dnadezhda @ mail. ги

  Конструкції причини і цілі з оцінним компонентом

  в бурятском мовою

  Стаття підготовлена ​​в рамках державного завдання (Х11.193.1.5. Ментальність монгольських народів у дзеркалі мови, номер держреєстрації № АААА-А17-117021310266-8).

  Актуальність проведеного дослідження визначається тим, що в семантиці бурятських обставинних конструкцій виявляються нові відтінки і різного роду ускладнення базового сенсу, які раніше не описані в лінгвістичній літературі. Мета цієї статті полягає у виявленні спеціалізованих конструкцій зі специфічними оціночними компонентами. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: виділити серед конструкцій причини і цілі конструкції з додатковим

  оцінним компонентом; проаналізувати і виявити серед них конструкції зі специфічними оціночними ускладненнями базового сенсу. Наукова новизна дослідження полягає в описі нових семантичних підтипів серед конструкцій причини і цілі. Методами дослідження є лінгвістичне спостереження, опис, метод компонентного аналізу, інтроспекція. Результати аналізу будуть сприяти розширенню уявлень про семантичних типах конструкцій причини і цілі і будуть корисні для типологічних досліджень. Основним джерелом матеріалу послужили приклади з електронного ресурсу «Бурятський корпус» (далі - БК) [4], а також художні твори на бурятском мовою.

  В результаті дослідження системи поліпредикативних конструкцій (далі - ППК) обстоятельственного типу в бурятском мовою ми прийшли до висновку, що істотну роль в ній грає оцінка [11, с. 295], причому не тільки серед конструкцій причини ( 'завдяки', 'через те, що', 'через те, що сильно / багато'), а й, зокрема, серед конструкцій мети. Слід зазначити, що серед монгольських мов тільки в бурятском спостерігається оцінне ускладнення базового сенсу в конструкціях з цільовими відносинами.

  Спочатку розглянемо причинні конструкції, які виражають поряд з базовим змістом додаткові оціночні значення. Тут задіяні послелог гемеер 'через те що' і причетне-відмінковий афікс -Кан-Каа для вираження додаткового негативного сенсу і послелоги hайгаар 'завдяки', ашаар 'завдяки', урманда 'в честь того, що', а також конструкція з ЕРЕ-кен-ей-ХІІ-е для вираження позитивної оцінки. У бурятском мові є також спеціальна конструкція з ускладненням базового причинного сенсу значенням інтенсивності породжує ситуації (скрепа ехеде 'через те, що сильно / багато').

  У зоні негативної оцінки використовуються, як говорилося вище, дві конструкції: одна зі спеціальним послелогом Гем-ЕЕР (від слова ГЕМ 'вина' в орудно відмінку), в ній породжує ситуація завжди оцінюється негативно:

  (1) Хеден Кілька

  Хандо-hан-ай ставитися-рс р ^ єп

  хYн-ей людина ^ єп

  гемеер р ^ р

  Ажал-д-аа робота - (! а1-гей

  автобус автобус

  харюусалгагYйгввр безвідповідально

  ії-пер-ее ргох-су'-гей

  hаата-на

  задержіваться- prs [3sg]

  - в квадратних дужках позначено імпліцитне вираження 3 л. в од. ч.

  'Через те, що кілька людей безвідповідально поставилися до своєї роботи, автобус так затримується' (Дулгар Доржіева. Намарал набшин гуніг. 2007) [4].

  Друга конструкція з причастям на -Кан в вихідному відмінку -hАн-hАА (особливо в супроводі з'єднувального деепричастия від дієслова боло-) характерна для розмовної мови. Більшість наявних у нас прикладів - з негативною оцінкою події-1, причому головна частина в такому випадку як мінімум нейтральна, частіше ж оцінюється також негативно:

  (2) Шойнён ехеер

  Ш. багато

  бYдентей кулі

  веснянкуватий жовтий

  унта ^ ан ^ аа спати-рс ^^ аи

  нюур-аа особа-гей

  боло-жо, аих-су'

  хабда-ша-нхай набрякати-intens-pc.res

  'Через те, що Шойнён довго спав, його жовте веснянкувате обличчя набрякло' (В. Гармаев. Гаржаамин таабарі. 1992) [Там же].

  Для вираження позитивної оцінки породжує ситуації в бурятском мовою використовуються чотири конструкції: три з післялогами кайгаар 'завдяки', ашаар 'завдяки', урманда 'в честь того, що', одна причетне-відмінкова від дієслова ере- 'приходити' - ЕРЕ-кен Ей-хііе 'в честь приїзду'. Перші два послелоги утворені від прислівників, що розрізняються стилістично, порівняємо: Танай кайгаар 'завдяки Вам' (розм.) І Танай ашаар 'завдяки Вам' (кніжн.). Це стилістичне відмінність зберігається і на рівні ППК.

  (3) Наран-ай сонце ^ єп

  гансата відразу

  шангаар сильно

  ігаа-кан-ай гріти-рс ^^ єп

  кайгаар Р ^ Р

  город-най город-poss1pl

  УРГА-ша-ба рости-intens-pst ​​[3sg / pl]

  'Завдяки тому, що пригріло сонце, наші овочі (букв. Город) відразу пішли в ріст' (С. Доржиев. Бай-Галай басаган. 1967) [Там же].

  Проілюструємо книжкову конструкцію з послелогом ашаар:

  (4) Белшеері-ие пасовище-ас

  Yбел-ст зима-гей

  зYбввр правильно

  кайнаар добре

  херегле-кен-ей використовувати-рс ^^ єп

  Yнгерг-ст-пильнуй провести-рс.рге-1р!

  ашаар Р ^ Р

  'Завдяки тому, що ми правильно використали пасовища, (худобу) благополучно перезимував' [3, с. 67].

  Дещо інший, надпозитивні відтінок передає рідкісний послелог урманда (він утворений за допомогою показника давальному-місцевого відмінка від слова урман 'підйом духу, гарний настрій, прагнення') в поєднанні з причастям минулого часу. Тут породжує подія оцінюється мовцем високо позитивно, тобто зберігається первинне значення слова, від якого цей послелог утворений: 'в честь того, що; в подяку за те, що '. приклади:

  (5) Тарілга-яа саг болзор спо-нь дуурге ^ ен-ей-нгее

  посів-гей термін р81р-ро883 закінчувати-рс ^^ єп-гей

  урманда шубовсь Хухи-хе бай-ДАА-пильнуй...

  рз1р все веселитися-рс.М аих-рс.рге-1Р1

  'На честь того, що вчасно закінчили посівні роботи, нам всім треба було б повеселитися' (Д. Ердинеев. ХYлег інсагаална. 1974) [4].

  За семантикою ця конструкція близька до конструкцій санкції, але тут мова йде не про зовнішній заохочення / покарання за (не) відповідність соціальним нормам, а про (природною) реакції на позитивні події; тому можлива моносуб'єктністю (5), що для конструкцій санкції неможливо. Також відзначимо, що цей послелог урманда вживається в цільової конструкції зі значенням надпозитивні мети, що ще раз свідчить про близькість причинно-цільових відносин. Ця близькість не раз наголошувалося на лінгвістами: «... причина може бути транспонована у внутрішній світ людини, і тоді вона ідентифікується з мотивом дії, набуває властиву йому суб'єктивну модальність і входить в контакт з метою дії» [1, с. 15].

  Також рідкісна конструкція - поєднання форми минулого часу на -Кан тільки від дієслова ере- 'приходити' в родовому відмінку з формою на -хіі і аффиксом знахідного відмінка -е - вживається, за опитуванням інформантів, в значенні 'в честь того, що прийшли; завдяки тому, що прийшли ':

  (6) ЕРЕ-кен-ей-ХІІ-е

  приходити-pc.pst-gen-adj-acc

  хара-жа, дивитися-су'

  Конін-тій новина-ргор

  хар-аа-гуй-ГВВ дивитися-рс. prs-neg-гefl

  ороніми нютаг-т-аа батьківщина ^ а ^ гей

  буса-ха-мнай

  повертатися-рс. М-ро881р1

  ашаа дуурен

  вантаж повний

  даа! РС1

  'Завдяки тому, що ми приїхали, побачили те, що раніше не бачили, і повертаємося на батьківщину з купою новин (букв .: з вантажем, повним новостей)' [13, с. 199].

  Специфічний тип оцінного ускладнення базового сенсу - вираз інтенсивності події-1. У конструкції використовується дієприкметник минулого часу в родовому відмінку з послелогом ехеде (від слова ехе 'багато'). На загальне значення причини тут накладається кількісна оцінка породжує ситуації - «занадто сильно», «занадто часто», «занадто багато», «занадто довго» і т.д., причому саме інтенсивність події-1 викликає наслідок:

  (7) Тере хубуун ай-кан-ай-нгаа ехеде Аман-д-аа

  той хлопчик боятися-рс ^^ єп-гей р81р рот - (! а1-гей

  хурга-яа х-ЕЕД, абяа-гуй зогсо-шо-бо

  палець-гей класти-ст' звук-neg стоят'-intens-pst ​​[3sg / pl]

  'Той хлопчик через те, що сильно злякався, замовк, засунувши палець в рот' [8, с. 37].

  Отже, конструкції причини можуть висловлювати це значення або нейтральним чином, або з додатковим оцінним компонентом, якісним (позитивна, надпозитивні і негативна оцінка) або кількісним (інтенсивність).

  Більшість вчених виділяють два основних семантичних типу цільових ППК - власне-цільові та невласне-цільові (обосновивающе-цільові) [6]; додатково виділяються конструкції антіцелі [7; 10], відкинутої мети і синкретичного конструкції [2; 5], а також ситуація призначення [12].

  Базове значення в конструкціях власне мети може ускладнюватися додатковим оцінним компонентом, що характеризує як цілі, так і способи її досягнення. У бурятском мовою носіями оцінної характеристики виступають послелоги, які оформляють в залежної частини поліпредикативних конструкції причастя майбутнього часу в родовому відмінку. У таких конструкціях сема бажаності події-мети посилена за рахунок семантики постфіксів: хойнокоо 'за, для того, щоб', урманда 'аби' (покладе.), Талаанда 'аби' (неодобр.). Всі вони вживаються з формою майбутнього часу на -Ха, виключно моносуб'єктністю, і в них жодного разу не зустрілося заперечення; семи (не) бажаність або необхідності події-мети посилені, в тому числі і за рахунок додаткових емоційно-оцінних компонентів.

  Конструкція з послелогом хойнокоо додатково висловлює оціночну характеристику способу досягнення мети: її можна досягти тільки через витрату серйозних фізичних і моральних зусиль:

  (8) ... езен БаДМ-ин ед звврі-ие арьбадха-х-ин хойнокоо

  господар Б. ^ єп майно-ас множити-рс.М ^ єп рв! р

  удер Ьуні ілгадгуй хусе хулке-Ее Адха-н

  день ніч без розбору сила піт-гей проливати-су'

  Яба-Ьан-аа Ьана-жа...

  аих-рс ^^ гей згадувати-су'

  '... згадуючи про те, як він, не розбираючи дні і ночі, проливаючи свій піт, трудився (букв .: ходив) заради того.

  щоб примножити багатство господаря БаДМ ... '[8, с. 56].

  Крім того, цим послелогом керують дієслова темсе- 'боротися', мурисе- 'змагатися' і т.д .:

  (9) Набтар-хан хара хубуун неереешье Еді-х-ин

  Нізкій- (Іт чорний хлопчик дійсно їсти-рс.М ^ єп

  Хойно ^ про темсе-ШЕ бай ^ ААР, халуун дундою-а

  рв! р боротися-су' аих-су' гарячий р81р-гей

  уншен нухер-ей-нгвв туранхай наріі-хан

  сирота один ^ єп-гей худий тонкий ^ гт

  сарбуу хаза ^ ан юм ха-ш

  зап'ясті кусати-pc.pst РС1 РС1-РС1

  'Низенький смаглявий хлопчик, і справді борючись за те, щоб поїсти, в запалі боротьби вкусив свого друга сироту за тонке худе зап'ясті' (Д. Батожабай. Твврігдеhен хYбі заяан. 1959) [4].

  Інші дві конструкції можна порівняти з пропозиціями з союзами аби, тільки б в російській мові: «Ситуація, представлена ​​в головній частині, кваліфікується як крайній спосіб досягнення мети: Я на все готова, тільки б мама одужала (Пауст.) ...» [ 10, с. 596], див. Також [14, с. 73].

  Неоднозначно спеціалізований послелог урман-да від слова урман 'підйом духу, гарний настрій' з аффиксом давальному-місцевого відмінка вживається переважно для вираження надпозитивні причинного значення 'в честь того, що ...', а в цільовому використанні зустрічається рідко. На відміну від послелоги хойноИо він називає мета, яка суб'єктом головної частини оцінюється дуже позитивно: то, що його надихає, піднімає настрій (також надпозитивні мета).

  (10) Морі уна-х-ин урманда Лодон ех-ин-ГЕЕ

  кінь їхати верхи-рс.М ^ єп р81р Л. мати ^ єп-гей

  хара-даг хашараг-ууд перші адуул-даг юм

  дивитися-рс ^ аЬ телиць-р 1-ас пасти-рс ^ аЬ pcl [3sg / pl]

  'Лодон пасе телиць, за якими доглядає його мати, заради того, щоб покататися на коні' [9, с. 125].

  Конструкція з рідкісним спеціалізованим послелогом талаанда також містить оцінний компонент, але не тільки «внутрішній», з боку чинного в ній суб'єкта, а й «зовнішній», з боку мовця: як і у випадку з урманда, тут підкреслюється надзвичайна важливість мети для діючого суб'єкта і готовність досягти її будь-яким способом. Для мовця ж такий спосіб її досягнення, який названий в головній частині, є дещо дивним, незвичайним або неодобряемого, так що від першої особи ці конструкції не вживаються:

  (11) Місто-ой місто ^ єп

  олон багато

  зон люди

  ухібуу-тей дитина-ргор

  ввкедигвв себе

  боло-хоёо ставати-су'

  Сенг-Уул-х-ин веселитися-саш-рс.М ^ єп

  ашаарха-даг перейматися-pc.hab [3sg / pl]

  талаанда рв! р

  'Городяни обтяжене мати багато дітей, щоб мати можливість (аби) самим повеселитися' [15, с. 41].

  (12) Ульген ходовий

  шударгуу відданий

  мор-еор кінь-1ш

  хатар таби-х-ин талаанда

  рись пускати-рс.М ^ єп р81р

  Хаана-ш'є де-РС1

  йти-рс .fut [3sg / pl]

  'Може куди завгодно поїхати, аби швидкого коня пустити риссю' [9, с. 123].

  Отже, характерна риса конструкцій зі спеціалізованими післялогами з семантикою суб'єктивно-оціночної характеристики базового цільового сенсу - вираз емоційного ставлення суб'єкта до поставлених цілей, з одного боку, вираз відносини говорить як до цілей, так і до засобів їх досягнення - з іншого.

  Таким чином, в ході дослідження нами виявлено такі спеціалізовані обставинні конструкції зі специфічними значеннями, як конструкція причини з кількісною оцінкою (скрепа ехеде 'через те, що сильно / багато'), конструкції з надпозитивні причиною і метою (з -kАн-POSS урманда 'в честь того, що', х-ин урманда 'аби'), конструкція мети з оцінкою способів досягнення (-х-ин хойнокоо 'заради того, щоб' (докладати максимум зусиль)) і конструкція з зовнішньою оцінкою ( х-ин талаанда 'аби' (неодобр.)).

  список глосс

  PST - минулий час PRS - нині FUT - майбутнє час GEN - родовий відмінок ACC - знахідний відмінок DAT - давальному-місцевий відмінок ABL - вихідний відмінок INS - орудно відмінок PC - причастя SG - од. число PL - мн. число

  PROP - пропріатів (володіння чимось л.) INTENS - інтенсивна дія

  PROX - близьке вказівку

  AUX - допоміжне дієслово

  ADJ - прикметник

  PCL - частка

  PSTP - послелог

  REFL - прітяжанія

  CVB - дієприслівник

  PC.RES - причастя результативне

  CAUS - каузатів

  DIM - зменшувальні суфікс

  NEG - заперечення

  POSS - приватне прітяжанія

  PC.HAB - причастя багаторазове

  Список джерел

  1. Арутюнова Н. Д. Мова мети // Логічний аналіз мови. Моделі дії / відп. ред. Н. Д. Арутюнова, Н. К. Рябцева. М .: Наука, 1992. С. 14-23.

  2. Бабайцева В. В. Перехідні конструкції в синтаксисі. Воронеж: Центрально-Чорноземне книжкове видавництво, 1997. 391 с.

  3. Бертагаев Т. А., Цидендамбаев Ц. Б. Граматика бурятського мови. Синтаксис. М .: Східна література, 1962. 316 с.

  4. Бурятський корпус [Електронний ресурс]. URL: http://web-corpora.net/BuryatCorpus/search/?interface_language=ru (дата звернення: 25.05.2019).

  5. Глазунов М. В. Семантичні різновиди складних речень з підрядними мети // Вчені записки Орловського державного університету. 2015. № 6 (69). С. 120-123.

  6. Граматика сучасної російської літературної мови / відп. ред. Н. Ю. Шведова. М .: Наука, 1970. 767 с.

  7. Іллєнко С. Г. До питання про складнопідрядне речення з підрядним мети в сучасній російській мові // Вчені записки Ленінградського педагогічного інституту ім. А. І. Герцена. 1963. Т. 248. С. 135-144.

  8. Намсараев Х. Суглуулагдамал зохёолнууд. Улаан ^ Де: Бурятське книжкове видавництво, 1957. 5 тому. 391 з.

  9. Номтоев Ц. Шелегдемел зохёолнууд. Улаан ^ Де: Бурятське книжкове видавництво, 1969. 136 с.

  10. Російська граматика: в 2-х т. / Гл. ред. Н. Ю. Шведова. М .: Наука, 1980. Т. II. Синтаксис. 710 з.

  11. Скрібнік Е. К., Даржаева Н. Б. Граматика бурятського мови. Синтаксис складного (поліпредикативних) пропозиції. Улан-Уде: Вид-во БНЦ СО РАН, 2016. Т. I. 315 з.

  12. Теремова Р. М. Функціонально-граматична типологія конструкцій обумовленості в сучасній російській мові: автореф. дис. ... д. Філол. н. Л., 1988. 32 с.

  13. Шадай А. Алтан ундеген. Улаан ^ Де: Бурятське книжкове видавництво, 1967. 215 с.

  14. Шувалова С. А. Смислові відносини в складному реченні та способи їх вираження. М .: МГУ, 1990. 160 с.

  15. Юндунов Б. Тенсуурі. Улаан ^ Де: Бурятське книжкове видавництво, 1979. 65 с.

  Buryat Constructions of Cause and Purpose with Evaluative Component

  Darzhaeva Nadezhda Bairovna, Ph. D. in Philology Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude dnadezhda @ mail. ru

  The article describes the Buryat constructions of cause and purpose with an additional evaluative component. For the first time in the Mongolian studies, the author identifies the Buryat adverbial constructions complicated with an evaluative component. Having analysed polypredicative constructions of cause and purpose, the researcher concludes that evaluation, positive and negative, excessively positive and quantitative, is an important component in the system of the Buryat adverbial constructions.

  Key words and phrases: polypredicative constructions of cause; polypredicative constructions of purpose; additional evaluative component of the meaning of cause; additional evaluative component of the meaning of purpose; semantic syntax; syntax of the Mongolian languages.


  Ключові слова: Поліпредикативних КОНСТРУКЦІЇ ПРИЧИНИ / Поліпредикативних КОНСТРУКЦІЇ ЦІЛІ / Оціночні ОСЛОЖНЕНИЕ ЗНАЧЕННЯ ПРИЧИНИ / Оціночні ОСЛОЖНЕНИЕ ЗНАЧЕННЯ ЦІЛІ / СЕМАНТИЧНИЙ СИНТАКСИС / СИНТАКСИС МОНГОЛЬСЬКИХ МОВ / POLYPREDICATIVE CONSTRUCTIONS OF CAUSE / POLYPREDICATIVE CONSTRUCTIONS OF PURPOSE / ADDITIONAL EVALUATIVE COMPONENT OF THE MEANING OF CAUSE / ADDITIONAL EVALUATIVE COMPONENT OF THE MEANING OF PURPOSE / SEMANTIC SYNTAX / SYNTAX OF THE MONGOLIAN LANGUAGES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити