Галімова З.Ф. Конструювання позитивного образу «Іншого» в процесі мовного спілкування (на матеріалі ток-шоу «Без комплексів») У статті запропоновано короткий огляд мовних засобів, які конструюють позитивний образ в мовному спілкуванні (на матеріалі ток-шоу «Без комплексів»). Поняття «позитивний образ» трактується як сукупність компліментів, похвал, які звеличують образ «Іншого». На фактичному матеріалі проілюстровані лінгвістичні особливості вживання компліментів і похвал.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Галімова З. Ф.


Galimova Z.F. Positive Image Construction in Conversation (by the Example of Talk-Show Bez Complexov) The article deals with some linguistic means of communication which are always constructing the positive image of Other (by the example of talk-show Bez Complexov). The term positive image means compliments, praises that make Other feel pleased.


Область наук:

 • Мовознавство та літературознавство

 • Рік видавництва: 2007


  Журнал: Вісник Томського державного педагогічного університету


  Наукова стаття на тему 'Конструювання позитивного образу «Іншого» в процесі мовного спілкування (на матеріалі ток-шоу «Без комплексів»)'

  Текст наукової роботи на тему «Конструювання позитивного образу« Іншого »в процесі мовного спілкування (на матеріалі ток-шоу« Без комплексів »)»

  ?УДК 802 / 809.1

  З. Ф. Галімова

  КОНСТРУЮВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ «ІНШОГО» В ПРОЦЕСІ МОВНОГО СПІЛКУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТОК-ШОУ «БЕЗ КОМПЛЕКСІВ»)

  Удмуртська державний університет, м Іжевськ

  Під поняттям «образ» мається на увазі живе, наочне уявлення про кого-небудь, а також образ - це створений художником або актором характер, тип [1].

  Поняття «позитивний» передбачає «виражає схвалення, похвалу, повагу». Позитивний образ - це мовне опис співрозмовника, якого звеличують, звеличують в процесі мовного спілкування.

  Під поняттям «спілкування» розуміється комунікативне взаємодія співрозмовників. Ток-шоу є складною формою мовного спілкування, яка відображає культурно-національні особливості суспільства.

  Образ «Іншого» - це мовний образ співрозмовника, вибір якого обумовлений цілями мовця, ситуацією, формою спілкування, фактором адресата; це тимчасова і ситуативна експлуатація чужого мовної поведінки, заснована на зафіксованому в свідомості носіїв мови узагальненому уявленні про те чи іншому типі коммуникантов.

  Позитивний образ «Іншого» розглядається як конструюється частина взаємодії людей. Мета взаємодії - возвеличити, звеличити співрозмовника, похвалити, привітати, зробити комплімент.

  У мовних тактиках похвали, лестощів, компліменту використовується прийом «підвищення» адресата за допомогою риторичного запитання:

  - Я намагаюся зробити так, щоб мій син Назар пишався мною.

  - Як можна не пишатися таким батьком? [Ток-шоу «Без комплексів», 07.03.07]

  Комунікація характеризується наміром кожного учасника висловити себе, власне «Я», визнанням «Іншими» цього наміру, організацією дій (індивідуальних актів) і взаємодії (соціальної інтеракції) відповідно до цих взаємно-спрямованими інтенціями [3].

  Комплімент, похвала зачіпають особисті інтереси слухачів і повинні викликати вдячність, захоплення, віддавати хвалу.

  Комплімент є, перш за все, проявом уваги до партнера.

  - Ви чудово виглядаєте. У Вас постава чудова!

  У першому реченні для створення позитивного образу використовували наріччя приголомшливо, до -тор примикає до дієслова і є обставиною способу дії. У другому висловлюванні прикметник чудовий має значення «що виробляє сильне враження своєю зовнішністю».

  Комплімент відноситься до ритуальних мовним діям, тому першою умовою успіху компліменту є знання відповідних правил мовної поведінки. Ритуал базується на принципі ввічливості: компліменти легко приймаються і від незнайомих людей, і навіть від тих, до кого не відчувають симпатію [2].

  Основна функція щирого компліменту -встановлення контакту і підтримання добрих відносин. Стратегічне завдання мовця - викликати симпатію, заручитися підтримкою співрозмовника. У зв'язку з цим відмінною рисою компліменту слід вважати явну демонстрацію інтенції мовця - його бажання сказати щось приємне співрозмовникові [2, с. 178].

  За наявності іллокутівного змушення компліменти діляться на ініціативні і вимушені. Вимушені, в свою чергу, можуть бути відповіддю на питання, відповіддю на комплімент, відповіддю на «провокацію» (З спеціально дає собі занижену оцінку, спонукаючи Г переконати З в зворотному) [2, с. 186].

  Комплімент передбачає творчий підхід. Розглянемо типи ініціативних компліментів, які найбільш часто зустрічаються в ток-шоу.

  «Невигадливий» комплімент (завжди прямий): відзначаються зовнішні, моральні, інтелектуальні, фізичні дані адресата.

  - Ви в молодості - в яскравою, красивою, сексуальною молодості.

  - Спасибі [ток-шоу «Без комплексів», 25.02.07].

  Засобами вираження позитивної оценочен-

  ності є прямі номінації, епітети, окремі синтаксичні моделі, займенникові заступники (такий, так), еліпсис визначення (які в тебе руки ...) в поєднанні з відповідною інтонацією.

  З. Ф. Галімова. Конструювання позитивного образу «Іншого» в процесі мовного.

  - Які у вас очі приголомшливі!

  - Спасибі [ток-шоу «Без комплексів», 26.03.07].

  - Я відчуваю себе молодою і красивою!

  - Так Ви така і є! [Ток-шоу «Без комплексів», 28.01.07].

  «Дедуктивний» комплімент: через позитивну оцінку соціуму, до якого належить адресат, мовець виражає своє ставлення до нього [2].

  - Браво! Приголомшливою актрисою завжди треба кричати браво, і найголовніше, що ось зараз браво - воно не відноситься до професії. Це диференціація. Тут нікого не цікавить грим. А такий ступінь відкритості властива виключно талановитим людям - прийти і сказати: «Я спробувала, розповісти, як і попередити - не робіть цього. Дивіться, у мене синяк! » Одиниці людей, які є мультимедійними особами, які можуть дозволити собі це.

  - Спасибі [ток-шоу «Без комплексів», 20.02.07].

  «Від речі - до особистості»: через оцінку «речі», яка причетна до С, позитивно оцінюється і С (когнітивна операція транспозиції).

  - Подивіться, які руки у вас гарячі. Бажання життя-то яке! У чоловіків були холодні, а у Вас - гарячі. Скільки енергії! Скільки бажання і потенціалу любити.

  - Спасибі [ток-шоу «Без комплексів», 09.02.07].

  Комплімент-порівняння. Можливості позитивної оцінки через порівняння вельми різноманітні: це може бути порівняння з авторитетною, престижної особистістю, з самим С (але З вчора, С в іншому одязі, С на службі і т.д.). Порівняння виражається як експліцитно, так і імпліцитно [2, с. 189].

  - Я звертаюся до тих чоловіків, які дозріли для Ассоль. І чоловік подивиться і скаже: «Мені потрібна ця жінка, яку я шукав все життя»

  - Спасибі [ток-шоу «Без комплексів», 12.03.07].

  У ток-шоу зустрічаються діалоги, в яких співрозмовники не приймають компліменту, сказаного провідною. Цікавий хід взаємодії провідною і учасника ток-шоу.

  - Я розмовляю зараз з людиною, який всередині хлопчисько.

  - Ні, ну я, слава Богу ...

  - А зовні...

  - А на зовнішність позначилися свята.

  - Позначилися, звичайно, і позначаться ще.

  - Я розмовляю з людиною, з яким від 18 до 20 з позитиву, по запалу!

  - Може святковість винна?

  - Ні. Я думаю, це не святковість. Я думаю, це стан таланту, це ...

  - Це не стан...

  - Чесно, таланту.

  - велике спасибі.

  - Я завжди так говорила [ток-шоу «Без комплексів», 27.02.2007].

  Послідовність комунікативних ходів дозволяє помітити ключову особливість у розвитку даного діалогу: на кожному його етапі відбувається зміна тактики. Комунікативні ходи відрізняються значною різноманітністю. Провідна порівнює чоловіка, якому під 60 років, з хлопчиськом. Співрозмовник не приймає комплімент. Тоді вона робить комплімент зовнішності, однак знову приймає відмову. Провідна звертає увагу на душевні якості: запал, позитив, вік точно не зазначає, лише говорить, що людині від 18-20 років. Співрозмовник питанням натякає, що святковість винна. Заперечення попередньої репліки і висловлювання про те, що це талант. Співрозмовник приймає комплімент.

  Похвала, комплімент пов'язані з областю міжособистісних суб'єктивно-емоційних відносин.

  Вимушений комплімент іноді зустрічається в ток-шоу:

  - Я іноді дивлюся, а чи немає у мене крил?

  - Вони у Вас, видно, від народження є.

  - Так, напевно, від народження.

  - Миру подарували ось таку казкову принцесу з «Тисячі і однієї ночі», напевно, дуже щасливі батьки.

  - Так [ток-шоу «Без комплексів», 27.03.07].

  За способом вираження інтенції компліменти поділяються на прямі і непрямі. У прямих компліментах дається експліцитно позитивна оцінка будь-яких якостей адресата. Особливістю непрямих компліментів слід вважати те, що адресат змушений сам виявляти комплімент в прихованих семантичних компонентах висловлювання [2, с. 186].

  - Чомусь він мене порівнював з Едітою П'є-хой.

  - Едіта Станіславівна - це еталон.

  - Ні, йому здавалося, що я схожа на неї, чимось ... була.

  - Напевно, знаєте, чим схожі, єдиним - відчуттям породи, задоволенням спілкувалися-

  ся. У Вас зовсім своє обличчя. Едіта Станіславівна - це та людина, яка ніколи не опускає крила. Як здорово, що в цьому сенсі Ви -Едіта Станіславівна. чесно.

  - Спасибі [сміється] [ток-шоу «Без комплексів», 16.03.07].

  Виникає проблема в розмежуванні понять «компліменту» і «похвали».

  І.В. Панкратов дає наступне визначення компліменту і похвали: комплімент - це невелике перебільшення гідності, яке кожен бажає бачити в собі; похвала - це позитивна оцінка якостей співрозмовника [4, с. 37-38].

  О.С. Іссерс вважає, що головна відмінність полягає в тому, що для похвали позитивна оцінка є основною метою, а для компліменту -способи повідомити про добрих почуттях, про прихильність. Акцент робиться на те, що позитивна оцінка зовнішності мотивується не тільки установкою на підтримку добрих відносин, скільки об'єктивними даними [2, с. 178].

  - Хай живе прекрасний лебідь на ім'я Олена. Прекрасна дівчина, вписана в історію великого спорту, в історію нашої країни! [Ток-шоу «Без комплексів», 02.12.2006].

  - дякую.

  Як похвали використовується розгорнута метафора.

  Розбіжність комунікативних цілей в тактиках компліменту і похвали обумовлює і відмінності в перлокутивних ефекти. Для похвали показником успішності тактики є прийняття оцінки, показником невдачі - її відхилення [2, с. 178-179].

  Похвала передбачає оцінку якостей, знань, умінь адресата.

  Ви - та людина, яка дає надію. Надію, що якщо не опустити руки, можна бути ось такою гарною і неважливо, чим ти займаєшся згодом! Низький Вам уклін! [Ток-шоу «Без комплексів», 13.12.2006].

  Похвала - це схвальний мовної акт, який має предметну мета:

  - Уявляєте, яке приголомшливе вдосконалення майстерності - увійти в роль за Станіславським так, що у тебе здувся апендицит, і всі світові святила це підтвердили. А потім ще вийти.

  - Головне до цього нормально ставитися [ток-шоу «Без комплексів», 06.03.07].

  У процесі комунікації між учасниками будуються образ «Я» і образ «Іншого». Це своєрідний «екран», регулюючи «прозорість» якого індивід висловлює в комунікативних процесах свої справжні риси, думки, почуття, наміри.

  - Якби не Владислав Третьяк, то повір мені, що не поважали б нас так, не боялися б нас канадські професіонали і не любили б нашу країну так. Спасибі Владиславу Третьяку! [Ток-шоу «Без комплексів», 10.12.2006].

  - Дякуємо!!!

  Вираз емоційного стану мовця посилюється повторенням структури (якби не, зневажали б, не боялися б). Подяка виражена словом спасибі.

  Проаналізувавши текстові записи ток-шоу «Без комплексів», прийшли до висновку, що хвалять, вітають і дякують в російській суспільстві вкрай рідко. Кількість відповідних реплік невелика, в основному вони виражені невербальними засобами (оплески, збентеження на обличчі, посмішка).

  Ведучий на ток-шоу конструює позитивний образ «Іншого» за допомогою таких мовних засобів, як прикметники в порівняльному ступені, емфатічеськие конструкції, прислівники (дуже, приголомшливо). Набір мовних засобів не обмежений. Важливо вміло і грамотно постачати мова всілякими мовними засобами. Тільки продумане і доречне використання компліменту, похвали здатне створити позитивний образ «Іншого» в мовному спілкуванні.

  Надійшла до редакції 10.05.2005

  література

  1. Великий тлумачний словник російської мови / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 2004.

  2. Іссерс О.С. Комунікативні стратегії і тактики російської мови: Моногр. / О.С. Іссерс. М., 2006.! БВМ 5-484-00302-4.

  3. Макаров М.Л. Основи теорії дискурсу: Моногр. / М.Л. Макаров. М., 2003.! БВМ 5-94244-005-0.

  4. Панкратов В.М. Психотехнология управління людьми. М., 2001..


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити