У листопаді грудні 2003 року Самарський науково-освітній центр підготовки фахівців з оптики і лазерної фізики в рамках Програми президії РАН "Підтримка молодих вчених. І Федеральної цільової програми" Інтеграція "провів конкурс робіт студентів і молодих фахівців.

Анотація наукової статті з нанотехнологій, автор наукової роботи -


Область наук:

 • нанотехнології

 • Рік видавництва: 2003


  Журнал: Известия Самарського наукового центру Російської академії наук


  Наукова стаття на тему 'Конкурс робіт студентів і молодих фахівців з оптики і лазерної фізики'

  Текст наукової роботи на тему «Конкурс робіт студентів і молодих фахівців з оптики і лазерної фізики»

  ?стерства освіти РФ і ін. розглянути можливість фінансування робіт по впровадженню представлених на конференції ББР1Т передових російських і зарубіжних технологій в області захисту навколишнього середовища і забезпечення промислової безпеки, а також освіти в області екології і безпеки життєдіяльності. Зокрема, заслуговують на увагу розробки проф. Царьова А.М. (Тольяттинский державний університет) по застосуванню телескопічних установок пожежогасіння стволового типу для ліквідації складних видів пожеж.

  Організувати в рамках конференцій ББР1Т постійно діючий інтернет-форум для розробки методів і засобів щодо зниження антропогенних впливів та обговорення механізмів їх реалізації.

  Розробити звернення до російської влади і громадськості в разі потреби термінового доопрацювання і прийняття Екологічного кодексу Росії.

  Проводити міжнародні науково-технічні конференції "Екологія і безпека життєдіяльності промислово-транспортних комплексів" (ББР1Т) раз на два роки.

  Крім офіційної програми, в

  рамках проведення конференції була організована і культурна програма. Учасники та гості відвідали Жигулівський заповідник ім. І.І. Спригін (з підйомом на гору Стрельні), бункер Сталіна в м Самарі, зробили прогулянкове подорож на теплоході по річці Волзі.

  Робота конференції активно висвітлювалася в засобах масової інформації (міжнародних (США, Італія, Іспанія), російських, регіональних, міських, університетських друкованих виданнях, радіо Тольятті, телекомпанією "Лада-ТВ" та ін.).

  Безперервний інтернет-форум конференцій ББР1Т організований в мережі Інтернет за адресою: http://www.tltsu.ru/elpit/. Настільки представницька як за кількістю отриманих доповідей, так і по маститості учасників конференція відбулася в Тольятті вперше. І хочеться вірити, що це послужить серйозним поштовхом для вирішення як глобальних, так і регіональних проблем екології та безпеки. Наступна конференція ББР1Т відбудеться з 22 по 25 вересня 2005 року і знову в Тольятті.

  А.В. Васильєв,

  Тольяттинский державний університет

  КОНКУРС РОБІТ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З Оптика та лазерна ФІЗИКИ

  У листопаді - грудні 2003 року Самарський науково-освітній центр підготовки фахівців з оптики і лазерної фізики в рамках Програми президії РАН "Підтримка молодих вчених" і Федеральної цільової програми "Інтеграція" провів конкурс робіт студентів і молодих фахівців. 24 - 25 грудня 2003 року в Самарському філії Фізичного інституту ім. П.Н. Лебедєва РАН (СФ ФІАН) пройшла конференція учасників конкурсу. На конференції були представлені Самарський державний університет, Самарський державний аерокосмічний університет, Са-

  Марскій філія ФІАН, Самарський муніципальний університет Наяновой, а участь в конференції аспірантки Іркутського державного університету А. В. Неупокое-вої додало їй статус відкритої.

  Основною метою конкурсу, як і метою Самарського науково-освітнього центру, є залучення талановитої молоді в такі галузі як квантова електроніка, лазерна техніка та оптика, оскільки саме вони відіграють визначальну роль у великому числі наукомістких технологій, бурхливим розвитком яких характеризується остання третина двадцятого і початок двад-

  цять першого століть. На цьому наголосив у своєму вітальному слові член організаційного комітету, керівник СФ ФІАН

  A.Л.Петров. Він привітав учасників кон -ференціі і висловив надію, що конкурс сприятиме професійному зростанню молоді, заохочувати її творчу активність.

  Конкурс і конференція проводились за двома секціями: студентська секція і секція молодих фахівців (три роки після закінчення ВНЗ). Переможці в кожній секції визначалися експертною комісією, до складу якої увійшли провідні фахівці з оптики і лазерної фізики: завідувач теоретичним сектором СФ ФІАН, провідний науковий співробітник, лауреат Премії Уряду РФ в галузі науки і техніки, д. Ф.-м.н. Игошин В.І., завідувач кафедри оптики і спектроскопії СамГУ, д.ф.-м.н., професор Івахнік В.В, провідний науковий співробітник СФ ФІАН, д.ф.-м.н. Загидуллин М.В., доцент кафедри оптики і спектроскопії, к.ф.-м.н. Козлов Н.П., доцент кафедри оптики і спектроскопії, к.ф.-м.н. Ніконов

  B. І., старший науковий співробітник СФ ФІАН, к. Ф.-м. н. Заїкін А. П. При порівняльній оцінці конкурсних робіт особливо враховувалися актуальність, оригінальність, наукова новизна, прикладна цінність роботи, стиль викладу і уявлення роботи на конференції.

  Студенти, аспіранти і молоді спеціалісти представили результати своїх теоретичних і експериментальних досліджень з різних розділів сучасної фізики - голографії, спектроскопії, адаптивної оптики, взаємодії лазерного випромінювання з біооб'єктами, оптичним квантовим генераторам.

  Члени експертної комісії і організатори особливо відзначали високий рівень робіт, представлених молодими фахівцями. Ось думка декана фізичного факультету СамГУ, д.ф.-м.н. професора Івахніка В.В .: "Конкурс мені сподобався. Рівень робіт, представлених в секції молодих фахівців підтвердив доцільність проведення подібних конкурсів. особливо

  хотілося б виділити роботу С.А.Самагі-на, присвячену дослідженню властивостей рідкокристалічних лінз з оптичним керуванням. Результати його роботи мають велику практичну значимість, оскільки важливі для реалізації систем з оптичною зворотним зв'язком, що не вимагають застосування складної електроніки в ланцюгах зворотного зв'язку, і не мають аналогів в світі. Хочеться відзначити і високий рівень розуміння самого аспіранта ".

  Один з організаторів конкурсу с.н.с. СФ ФІАН, доцент кафедри оптики і спектроскопії СамГУ, к.ф.-м.н. С.П.Котова зазначає: "Конкурси для молодих дослідників довгий час були традиційними для Самарського філії ФІАН, і хочеться сподіватися, що цей конкурс стане відновленням подібної традиції. Звичайно, рівень робіт, представлених в секції молодих фахівців, був значно вище рівня студентських робіт. Однак, на мій погляд, ця конференція була корисна і студентам: в плані представлення своєї роботи у вигляді наукової доповіді, створення презентації, вміння брати участь в науковій дискусії. Але найголовніше - вони побачили зацікавленість в результатах своїх досліджень з боку визнаних фахівців в області оптики і лазерної фізики, поринули в атмосферу наукових конференцій, коли дискусії тривають і після доповідей ". Додамо, що створення такої атмосфери послужив і перегляд учасниками конференції відеофільмів про основоположника лазерної фізики Н.Г. Басова та А.М. Прохорова, в той час поки експертна комісія підбивала підсумки конкурсу.

  За підсумками конкурсу в секції молодих фахівців першу премію присуджено аспіранту кафедри оптики і спектроскопії СамГУ, м.н.с. СФ ФІАН Самагіну С. А. (наукові керівники д.ф.-м.н. Игошин В.І., к.ф.-м.н. Гуральник І.Р) за роботу "Модальні рідкокристалічні лінзи з оптичним керуванням". Такі сферичні і циліндричні лінзи вперше в світі були запропоновані і реалізовані в СФ ФІАН.

  Автором були досліджені електрофізичні характеристики і основні оптичні властивості рідкокристалічних (РК) лінз, а також виміряні профілі їх фазової затримки. Формуються лінзами хвильові фронти мають близький до параболічного вид. В якості можливого застосування сферичної лінзи з оптичним керуванням була запропонована і реалізована схема автокомпенсації дефокусировки лазерного пучка. Результати експериментів показали, що при деякому оптимальному виборі параметрів схеми і напруги живлення можлива майже повна Автокомпенсація зміни розбіжність хвильового фронту: замість зміни оптичної сили вхідного пучка від 0 до -0,46 дптр мають місце лише її слабкі флуктуації на виході схеми. Інше застосування ЖК лінзи з оптичним керуванням - схема стабілізації потужності на заданій діафрагми. Експериментально отримано 12-кратне зменшення флуктуацій потужності лазерного пучка на діафрагму діаметром 1 мм. Також експериментально продемонстрована принципова можливість створення фо-точувствітельного дефлектора на основі циліндричної жидкокристаллической лінзи з оптичним керуванням. Запропоновано режими управління і сформульовані вимоги для реалізації такого пристрою.

  Другу премію отримав інженер СФ ФІАН Антонов І.О. (Науковий керівник с.н.с. СФ ФІАН, к.ф.-м.н. Азязов В.Н.). У своїй роботі "Реєстрація колебательно-порушеної О2 в активному середовищі хімічного киснево-йодного лазера" (ХКЛ) автором на основі емісійної методики вперше експериментально показано, що середній запас коливальних квантів молекул кисню в активному середовищі ХКЛ досягає 30%. Проведені розрахунки показали, що через швидке ББ-обміну енергією ступінь коливального збудження молекул кисню 0_ (а1Б), 0_ (Х38 +) і 09 (Ь18 +) практично 2 § 2 § 2 § однакова. Цей факт є ще одним аргументом на користь моделі дисоціації 12 в ХКЛ, в якій колебательно-збуджений кисень бере участь у заселенні проме-

  жуточних електронно-збуджених станів йоду 12 (А3Р1і) і 12 (Ау3Р2і).

  Третя премія була присуджена аспіранткою Іркутського державного педагогічного університету Нєупокоєва А.В., яка представляла роботу колективу авторів: А.В. Нєупокоєва, В.Ю. Молоціло, А.А.Петров, Н.Д.Стрекочінская "Дослідження відгуку колоїдних голографічних середовищ при впливі різних фізичних факторів" (наукові керівники д.ф.-м.н., професор Малов О.М., к.ф.- м.н., доцент Гаф-нер А.Є.). Колоїдні голографічні системи на основі діхромірованного желатину цікавили авторів в першу чергу з точки зору створення модельної середовища, за допомогою якої можна вивчати відгук біологічних систем на лазерне та магнітне впливу і виявляти їх оптимальні режими. Експериментально було показано, що і конформаційним станом молекул і в цілому структурою самопроявляється діхромірованного желатину можна управляти за допомогою енергії лазерного відпалу, напруженості і частоти магнітного поля, концентрацією желатину в емульсії.

  Практично всі конкурсні роботи, відзначені преміями, носять експериментальний характер. Охарактеризувати рівень теоретичних робіт, представлених на конкурс ми попросили завідувача теоретичним сектором СФ ФІАН, лауреата Премії Уряду РФ д.ф.-м.н. В.І. Игошина, який відзначив високий рівень представлених робіт, їх актуальність, новизну і практичну значимість: "Метою робіт Русакова М. С. (" Динаміка узагальненої моделі Джейнса-Каммингса в недосконалому резонаторі ", університет Наяновой, науковий керівник к.ф.-м. н., доцент Башкіров Є.К.) і Синайського І.Є. ( "Точне рішення моделі Джейнса-Каммингса з урахуванням релаксації фотонної моди", СамГУ, науковий керівник к. Ф.-м. н. Горохів А. В.) є розробка адекватного формалізму для дослідження когерентної динаміки ірелак-сації в системах з двох і триповерхових атомів, що взаємодіють із зовнішнім класичним електромагнітним полем і

  дисипативним оточенням. Ці роботи вносять істотний внесок в рішення поставлених проблем. Вони є новими і практичною значущістю. Зокрема, вивчення динаміки трирівневого атома, що взаємодіє з лазерними полями, може бути використано для дослідження оптимальних режимів приготування атомів в когерентних станах і оцінки часів декогеренції в мікромазерах, а також при створенні іонних пасток. До недавнього часу в оптиці і лазерної фізики працювали в основному з класичними та напівкласичного теоріями. Однак з розвитком техніки експерименту лазерна фізика і квантова оптика вийшли на такий рівень, що для адекватного опису явищ і розуміння їх сутності необхідно розвиток квантових теорій. Цим пояснюється актуальність даних робіт ".

  Робота А.І.Клюкача ( "Механізм впливу кисню на енергетичні характеристики Н2-Б2 лазера", СамГУ, науковий керівник В.І.Ігошін) присвячена розвитку кінетики лазера на ланцюгової реакції фтору з воднем - найбільш потужного лазера, що працює в інфрачервоному діапазоні спектра і що є предметом активних дослідних і дослідно-конструкторських робіт в найбільших лабораторіях світу. Автором на основі аналізу експериментів виявлено істотна роль реакцій за участю радикала Н02. Отримані результати дозволять істотно більш точно прогнозувати характеристики лазера цього типу ".

  У студентській секції першу премію вирішено було не присуджувати. Другу премію поділили студентка 5-го курсу факультету інформатики СГАУ Шуюпова Я.О. (Робота "Метод розрахунку просторових мод нео-

  днородних по перетину світлових волноводов ", науковий керівник д.ф.-м.н. професор Котляр В.В.) та студентка 5-го курсу фізичного факультету СамГУ Полянська О.М. (Робота "Дослідження спектрів комбінаційного розсіювання уранілових з'єднань", науковий керівник доцент СамГУ, к.ф.-м. н. Козлов Н. П.).

  Треті премії присуджено студенткам 5-го курсу фізичного факультету СамГУ Ряховой Н.С. за роботу "Дослідження хвильових фронтів з допомогою датчика Гартмана" і Болдиревої Н. В. за роботу "Керований поляризаційний рідкокристалічний фільтр" (науковий керівник с.н.с., к.ф.-м.н. Котова С.П.).

  Всі учасники конкурсу були нагороджені дипломами. Переможці отримали грошові премії в розмірі 3 тисячі рублів -первая премія, 2 тисячі - друга, 1 тисяча рублів - третя премія. Кращі роботи рекомендовані до публікації в "Віснику Самарського державного університету".

  Конкурс робіт студентів і молодих фахівців з оптики і лазерної фізики 2003 року завершено. Організаційний комітет вітає переможців і їх наукових керівників, бажає їм і всім учасникам кін -Курси нових творчих успіхів і сподівається, що цей конкурс буде щорічним, і стане такою ж традицією для Самарського научнообразовательного центру з оптики і лазерної фізики як, наприклад, проведення в філії ФІАН екскурсій і лекцій для студентів і школярів.

  А.М.Майорова,

  Самарський філія Фізичного інституту ім. П.Н. Лебедєва РАН


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити