Розглядається досвід ДПНТБ СВ РАН по підвищенню ефективності її роботи, розвитку інноваційної діяльності, підвищення активності науковців і бібліотечних фахівців; формування сприятливої ​​громадської думки про інноваційний потенціал ДПНТБ СВ РАН.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Редькіна Наталія Степанівна


The article describes the experience of the State Public Scientific and Technological Library of the Siberian Branch of Russian Academy of Science on improving the efficiency of its work, developing innovation activity, increasing the activity of researchers and library professionals, creating favorable public opinion about the innovation potential of SPSTL SB RAS.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Бібліосфера
  Наукова стаття на тему 'Конкурс інноваційних пропозицій «Підвищення ефективності та якості бібліотечної діяльності» в ДПНТБ СВ РАН'

  Текст наукової роботи на тему «Конкурс інноваційних пропозицій« Підвищення ефективності та якості бібліотечної діяльності »в ДПНТБ СВ РАН»

  ?Бібліосфера, 2010, № 2, с. 67-73

  Обмін досвідом

  УДК 021 + 025 ББК 78.30 + 78.34

  КОНКУРС ІННОВАЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» У ДПНТБ СВ РАН

  © Н. С. Редькіна 2010

  Державна публічна науково-технічна бібліотека Сибірського відділення Російської академії наук 630200, Новосибірськ, вул. Схід, 15

  Розглядається досвід ДПНТБ СВ РАН по підвищенню ефективності її роботи, розвитку інноваційної діяльності, підвищення активності науковців і бібліотечних фахівців; формування сприятливої ​​громадської думки про інноваційний потенціал ДПНТБ СВ РАН.

  Ключові слова: ефективність бібліотечної роботи, інновації, конкурс.

  The article describes the experience of the State Public Scientific and Technological Library of the Siberian Branch of Russian Academy of Science on improving the efficiency of its work, developing innovation activity, increasing the activity of researchers and library professionals, creating favorable public opinion about the innovation potential of SPSTL SB RAS.

  Key words: efficiency of library work, innovation, competition.

  У 2009 р в ДПНТБ СВ РАН відбувся конкурс інноваційних пропозицій «Підвищення ефективності та якості бібліотечної діяльності», який проводився з метою підвищення продуктивності праці, впровадження нової та вдосконалення традиційної бібліотечної та інформаційної технології, поліпшення обслуговування читачів (реалізації нових форм і послуг), оптимального використання виробничих площ, економії матеріальних і трудових витрат.

  Згідно з розробленим положенням про конкурс, в ньому могли взяти участь всі співробітники бібліотеки, включаючи індивідуальні та колективні, а також спільні пропозиції ряду відділів, підготовлені у встановленій формі (дод. 1).

  Конкурсною комісією розглядалися будь-які пропозиції, які могли бути рекомендовані до впровадження в бібліотечну, інформаційну, наукову, науково-методичну практику, в господарську або управлінську діяльність ДПНТБ СВ РАН, а також вносять принципово нове в виробничий процес бібліотеки і дають реально відчутний ефект: по-

  Відсутність нових ідей є показник неблагополуччя колективу!

  Перевищення продуктивності праці, економію трудових і матеріальних ресурсів, поліпшення якості і скорочення термінів виконуваних робіт і т. п. Пропозиції могли бути результатом своєї творчості, а також запозиченнями з передового досвіду інших установ. Головний критерій оцінки - практична ефективність і доцільність його впровадження в бібліотеку.

  Основними критеріями були:

  • ступінь ефективності: скорочення термінів виконання робіт без зниження їх якості; економія робочого часу за рахунок кращої організації виробництва (вдосконалення технологічних процесів, впровадження механізації та автоматизації т. п.), науковій організації праці (поліпшення поділу і кооперації праці, його нормування, організації робочих місць, раціонального використання площ, поліпшення умов праці, стимулювання праці , підвищення кваліфікації кадрів та ін.);

  • виконання нових завдань за рахунок виявлення резервів робочого часу; поліпшення виробництва завдяки економії і ощадливості при використанні матеріалів, електроенергії, коштів.

  Конкурсна комісія враховувала також особистий творчий і трудовий внесок авторів пропозиції, значення їх нововведення для роботи відділу і всієї бібліотеки, можливості використання його в інших відділах, на інших ділянках; зверталася особлива увага на необхідність заохочення творчої ініціативи молодих співробітників.

  Пропозиції оцінювалися в балах відповідно до прийнятих критеріїв оцінки (дод. 2), яка фіксувалася кожним членом комісії на оціночному листі. Розглянуті і оцінені пропозиції ранжувались відповідно до отриманих середньоарифметичними оцінками членів комісії. В результаті визначені пропозиції-переможці, розподілені призові місця. Автори пропозицій, які отримали позитивну оцінку, відзначені подяками.

  До конкурсної комісії було подано 27 пропозицій від співробітників різних підрозділів ДПНТБ СВ РАН.

  Перше місце присуджено В. А. Дубовенко і Н. І. Подкоритова за пропозицію «Зміна шляху книги на виставці-перегляді РКП». Суть його полягає в організації виставки-перегляду для завідувачів бібліотеками НДУ ННЦ в відділенні ДПНТБ СВ РАН (пр. Лаврентьєва, 6). В даний час виставка функціонує в ДПНТБ СВ РАН з вівторка по середу. Завідувачі бібліотеками приїжджають щотижня по середах, переглядають, роблять замовлення, проводять консультації в спірних випадках по телефону. Основні ефекти від впровадження даної пропозиції: більш ретельний відбір літератури (виняток необгрунтованого дублювання, відсутність жорстких часових рамок, консультативна допомога від фахівців НДУ, наближеність до довідкового апарату своїх бібліотек, можливість участі експертів в перегляді видань, отриманих по обов'язковому примірнику), скорочення витрат часу експертів на отримання інформації про нові видання, економія часу співробітників (немає необхідності щотижневих поїздок з Академмістечка), більш оперативне вирішення спірних питань комплектування наукових бібліотек ННЦ.

  Чотирьом пропозицій, пов'язаних з формуванням позитивного іміджу бібліотеки, присуджено друге місце.

  Проект «Проведення ребрендингу», що надійшов від відділу обслуговування читачів, включає комплекс заходів по оновленню бренду ДПНТБ СВ РАН: вибір фірмового кольору, гасла ( «Якщо грошей немає, а щастя хочеться - йдіть в бібліотеку»), упаковки (видача фірмових пакетів при обслуговуванні читачів на контролі); виготовлення фірмових сувенірів (значків, бре-

  локов, блокнотів, авторучок та ін.) і їх продаж в кіосках бібліотеки; використання різних елементів зовнішньої реклами (наприклад, рекламні стікери). В результаті, розроблений сильний бренд, що володіє образністю, інформативністю, оригінальністю, дозволить змінити прагматичну складову сприйняття бібліотеки на емоційну і приверне більшу кількість читачів.

  Ще одна пропозиція пов'язано з поліпшенням іміджу бібліотеки - «Створення сектора, що займається презентацією ДПНТБ СВ РАН». Автор -Е. Б. Артем'єва зазначає, що бібліотека недостатньо якісно позиціонує себе для читачів і бібліотечної спільноти. З метою підвищення ефективності роботи необхідно виготовляти сучасні рекламні матеріали в достатній кількості, організувати зовнішню рекламу, активізувати діяльність щодо встановлення взаємовідносин із засобами масової інформації (освітлення суспільно значущих подій бібліотечного життя, складання прес-релізів, співпраця з редакціями ЗМІ). Організувавши сектор, що займається питаннями рекламної діяльності (рекламно-видавничої та зв'язки з громадськістю), т. Е. Реорганізувавши роботу сектора масової роботи (наприклад, організацію тематичних виставок літератури передати у відання наукових читальних залів), ДПНТБ СВ РАН зможе поліпшити свій імідж, підвищити його соціальну значимість.

  Технологія адресного інформування читачів запропонована М. А. Плешакова. В даний час інформацію про зміни, що відбуваються в бібліотеці, читачі можуть отримувати через сайт, в особистому або телефонній бесіді з бібліотекарем. І тут необхідно враховувати, що деяка інформація може взагалі не дійти до адресата, якщо він сам не зробить відповідних дій для її отримання. Пропонується при мінімальних витратах з боку бібліотеки та злагоді читача (заповнення спеціальної анкети) надавати новий сервіс - своєчасне інформування (про новинах, зміну графіка роботи, нових ресурсах і послугах) по електронній пошті, а для окремих категорій читачів (докторів і кандидатів наук, почесних читачів) -8Ш8-розсилка з сайтів операторів мобільного зв'язку. Дана послуга - ще один канал для реклами бібліотеки, її продуктів і послуг.

  Питання розміщення сенсорних кіосків з інформацією про ДПНТБ СВ РАН в громадських місцях присвячено пропозицію Л. Б. Шевченко. Сенсорний кіоск - або електронний кіоск - це спеціальний пристрій, що керується через дотик до сенсорного екрану. Інструкція дозволить отримати необхідну інформацію навіть

  незнайомому з Інтернетом. Сенсорний кіоск може надавати широкий спектр додаткових інформаційно-комунікаційних послуг:

  • надання довідкової інформації по книжковим і цифровим виданням в місцях громадського доступу: на вокзалах, в аеропортах, торгових центрах, бібліотеках, поштових відділеннях, адміністративних та освітніх установах, банках, на виставках та ін .;

  • віртуальне відвідування культурно-просвітницьких об'єктів;

  • організація інтернет-конференцій та телемостів;

  • створення точок віддаленого доступу до інформаційних баз;

  • комплектування бібліотек на основі інформаційно-пошукової системи.

  Сенсорний кіоск - це електронна реклама послуг бібліотек. Він може дати можливість цілодобово та оперативно отримувати інформацію про інформаційні ресурси бібліотек міста. Подібні пристрої використовуються в багатьох зарубіжних і російських (РНБ, РДБ, БАН) бібліотеках. Розміщення кіосків з інформацією про ДПНТБ СВ РАН (або бібліотек міста) в громадських місцях стане зручним джерелом інформації для читачів і приверне увагу до бібліотек.

  Пропозицій, пов'язаних з підвищенням якості та ефективності обслуговування за рахунок автоматизації окремих процесів і операцій, присуджено третє місце.

  Група співробітників ДПНТБ СВ РАН (С. Р. Баженов, А. І. Павлов, І. С. Баженов, Б. Н. Кузнецов, Е. Б. грішну) вийшли з пропозицією про формування бази даних замовлення першоджерел з традиційного каталогу бібліотеки силами читача (абонента). В даний час, відсутні в електронному каталозі видання замовляються з книгосховища за традиційною технологією за допомогою співробітників групи прийому вимог. В результаті впровадження нового технологічного рішення будуть досягнуті наступні результати:

  • замовлення вручну виконується один раз, що виключає повторні помилки при формуванні наступних замовлень,

  • створюється інформаційний масив в електронному вигляді, що дозволяє оперативно отримувати статистичні дані (наприклад, загальна кількість запитуваних видань), проводити аналіз по роках, тематиці, типам видань; вивчати попит; вносити найбільш важливі видання в електронний каталог, мінімально збільшуючи обсяг робіт по каталогізації і ін.

  Пропозиція по автоматизації обліку відвідувань читачів на пункті контролю і в читальних

  залах ДПНТБ СВ РАН отримано від М. Ю. Дунін-Барковської. В результаті впровадження технології зчитування штрих-коду з читацького квитка, дані будуть акумулюватися в БД з можливістю отримання оперативних і багатоаспектних відомостей по відвідуваності (за категоріями читачів, читальних залів, датою відвідувань та ін.). Це дозволить автоматизувати рутинну технологію, скоротить терміни часу на облік читачів. Надалі сканери можуть бути використані при електронної книговидачі.

  Створення модуля обліку фінансових розрахунків з абонентами Росії в АРМе МБА було запропоновано групою авторів (І. Ю. Красильникова, Е. А. Кукула, С. Р. Баженов, Р. М. Паршиков). В результаті створення модуля в АРМ МБА системи ІРБІС планується вивільнити не менше 60 годин в місяць (720 годин на рік), підвищити продуктивність праці при підготовці фінансових звітів, скоротити витрати часу віддалених користувачів на очікування інформації про залишки або боргах фінансових коштів, удосконалити технологічний процес (за рахунок скорочення операцій по необгрунтованого дублювання обліку надійшли, виконаних замовлень; усунення зайвих операцій з підготовки звітів в Microsoft Excel; раціонального комплек-сірованіе традиційних операцій шляхом використання автоматизованих режимів при підготовці повідомлень абонентам про залишок або борг). Очікується позитивний управлінський ефект при підготовці фінансових звітів і контролю по платних послуг абонентів МБА.

  Чотири заохочувальних місця були розподілені між учасниками конкурсу. Відділ періодики (зал журналів) виступив з пропозицією про впровадження обліку книговидачі журналів в автоматизованому режимі, що дозволить економити бланкову продукцію та фінансові кошти при формуванні репертуару вітчизняних і іноземних журналів, мати оперативну інформацію про попиті на видання (автори О. Р. Євшина, Про . М. Білоусова).

  Проблема вдосконалення редакційно-з-дательскіх і поліграфічних процесів знайшла відображення в реченні Н. Ф. Почінковой і Н. В. Вишняковій. В результаті самостійного оформлення повнокольорових обкладинок та ілюстрацій термін виконання становитиме від двох днів до одного тижня (на сьогоднішній день сторонніми фахівцями робота виконується від двох тижнів до одного місяця). Економічний ефект від впровадження - більше 50 000 руб. в рік (понад 10 обкладинок).

  Пропозиція щодо оптимізації вторинного відбору в масиві видань, переданих з наукових читальних залів в фонд основного книгосховища,

  надійшло від співробітників відділу зберігання фондів (автори О. П. Федотова, Г. С. Шибаєва). При передачі видань в книгосховища, масив ділився на видання, що приймаються в основний фонд і виключені по встановлених причин. При цьому відпрацювання картотек за всіма параметрами (прийнятим при списанні з основного фонду) співробітниками ОХФ при збільшенні обсягів так званих мінусових видань скорочує технологічний час на їх відпрацювання, знижує якість відбору. Пропонується всі «мінусові» видання передавати в ОХФ (відповідно до чинної інструкції) технічно обробленим, де «безумовна» частина (профільні, частого попиту і т. Д.) Вливається в фонд, а частина «умовно прийняті» (що підлягають моніторингу попиту, експертірова- нію і т. д.) виділяється в окрему розстановку і протягом року до формування актів проходить відпрацювання по всім прийнятим в ОХФ формальним і неформальним критеріям, по завершенні якої видання вливаються в фонд або формуються акти на списання, що передаються на комісію зі збереження фондів. В результаті досягається економія трудовитрат при прийомі-передачі видань з НЧЗ (близько 500 годин на рік), підвищується якість формування фонду основного книго-зберігання.

  Введення автоматизованого обліку робочого часу (автор С. А. Максимова) (особливо в умовах гнучкого графіка роботи) підвищить рівень дисципліни, призведе до скорочення втрат робочого часу і буде сприяти підвищенню продуктивності праці, що веде до прямого економічного ефекту. Система буде надавати надійну інформацію про час роботи співробітників, дозволить адміністрації контролювати порушення, пов'язані із запізненнями, ранніми відходами, виявляти переробки, а також скоротить час на заповнення в ручному режимі журналу обліку робочого часу.

  Крім того, відзначені інші цікаві пропозиції і винесені подяки відділам, які взяли участь в конкурсі.

  Питання реорганізації сайту ДПНТБ СВ РАН торкнуться О. В. Кулёвой і Т. А. Калюжної. Види діяльності ДПНТБ СВ РАН багатоаспектний, її організаційна структура (наявність і взаємозв'язок структурних елементів) досить складна. На сайті представлено значну кількість електронних ресурсів і різного виду бібліотечні та інформаційні послуги, пропоновані традиційної бібліотекою. Тому дуже важливо розробити сайт, максимально зручний для користувача з функціональної точки зору, а також готовий для просування в пошукових системах. Реорганізація пропонується за наступними напрямками: 1) дизайнерське і навігаційне

  оформлення; 2) структурування змістовного наповнення (контенту). Автори відзначають, що створення шаблону сайту необхідно з залученням сторонніх розробників. Розробка і впровадження в промислову експлуатацію оновленого сайту ДПНТБ СВ РАН сприятиме зміцненню іміджу бібліотеки як великого інформаційного, методичного та наукового центру регіону, просуванню бібліотечних ресурсів і послуг з використанням віртуальних сервісів, дозволить раціонально управляти контентом, а також підвищить її взаємодія з бібліотечним співтовариством.

  Від відділу наукової бібліографії отримано три пропозиції. Два з них пов'язані з впровадженням електронних відомостей обліку: а) наявності на місцях співробітників бібліотеки для забезпечення пожежної безпеки, б) виробничих бібліотечних процесів і витрат часу (автори Т. В. Бусигіна, Е. І. Лук'янова, І. А. Бикова, В. П. Корж, Л. А. Мандрініна). Пропозиція по оновленню рубрики «Нові надходження літератури» на сайті ДПНТБ СВ РАН в автоматизованому режимі надійшло від Т. В. Бусигіної і Н. А. Балуткіной.

  Апробація методики LibQual з метою дослідження можливості її впровадження в діяльність бібліотек регіону для отримання оцінки якості послуг, що надаються і продуктів, що виробляються розглянута О. В. Макєєвої. Пропонована методика розроблена на основі маркетингової методики SERVQUAL (скорочення від Service Quality) і широко використовується в практиці роботи американських академічних бібліотек з 1999 р Її впровадження в ДПНТБ СВ РАН дасть можливість отримати реальну оцінку якості вироблених бібліотекою продуктів і послуг, що надаються з точки зору користувачів; визначити найбільш затребувані ресурси і послуги, створити їх еталон або модель, бажану для користувачів ДПНТБ СВ РАН; залучити різні категорії користувачів і увагу вищестоящих організацій, а значить, підвищити імідж бібліотеки, як проявляє турботу про своїх користувачів і старається йти в ногу з часом, а також продемонструвати пріоритетну спрямованість діяльності - задоволеність користувачів наданими і надаваними послугами і інше.

  Он-лайновий анкетування не є широко поширеною формою в практиці роботи російських бібліотек, однак дана форма дозволяє необмежено розширити контингент респондентів, скоротити трудомісткість співробітників, економити друковані матеріали. На підставі отриманих результатів можуть бути вжиті заходи щодо підвищення якості послуг (продуктів), що

  підвищить соціальну ефективність діяльності бібліотеки і приверне нових читачів.

  Запропонована В. Г. Свірюковой і Т. В. Ремізова система освоєння і вивчення електронних ресурсів, використовуваних для обслуговування читачів, передбачає упорядкування процесу освоєння БД, скорочення термінів виконання робіт без зниження їх якості і, в підсумку, підвищує якість довідково-бібліографічного обслуговування читачів.

  Внесення коректив в критерії відбору вітчизняних видань (ПР) в фонд, виробленні принципових позицій, що дозволяє приймати рішення про видову приналежність, розширенню рамок «тимчасового зберігання» стосовно ПР, зміни їх напрямку на етапі вступу в бібліотеку присвячено пропозицію співробітників ОХФ (автори Г . С. Шибаєва, Н. А. Сулімова, Т. В. Бахтєєва, Е. Ю. Панова). Впровадження даної технології дозволить заощадити площі зберігання, скоротити терміни обробки літератури і підвищити рівень обслуговування читачів за рахунок поліпшення якісних характеристик фонду.

  Співробітники відділення ДПНТБ СВ РАН висунули проекти з підвищення оперативності та якості довідково-пошукового апарату: 1) впровадження електронного каталогу винаходів для службового користування в структуру електронної патентної бібліотеки, який дозволить усунути недоліки традиційних форм реєстрації та пошуку (автор Л. А. Дмитрієва), і 2) створення навігатора зарубіжних повнотекстових наукових електронних ресурсів відкритого доступу в Інтернеті як елемента підтримки наукової комунікації в СО РАН (автори Л. В. Босини, В. А. Дубовенко).

  Питанню оптимізації технології МБА ІРБІС в роботі з абонентами мережі ННЦ присвячено пропозицію Н. С. Лісовської і Р. М. Паршикова, що полягає в поетапному підключенні абонентів до БД МБА з метою моніторингу шляху замовлень і розробки системи автоматичного попередження абонента про заборгованість. Це призведе до підвищення продуктивності праці при прийомі і обробці вимог, скоротить терміни обра-

  лення і витрати часу співробітників МБА у всіх ланках технологічного процесу, включаючи бібліотеки мережі ННЦ.

  Співробітники відділу періодики запропонували ряд заходів щодо підвищення комфортності обслуговування в залі газет і надання читачам відкритого доступу до фонду, розвитку і використанню колекції безкоштовних сайтів газет для цілей оптимізації підписаного репертуару, скорочення часу видачі видання та підвищення ефективності обслуговування читачів. Комплекс заходів по залученню фахівців відображений в реченні Н. І. Терентьевой.

  Для поліпшення консультаційної та освітньої підтримки споживача, контролю використання електронних ресурсів, співробітниками ОПКІ винесено пропозицію про вдосконалення комп'ютерного парку відділу і формування його за принципом «диспетчер - робочі станції», що скоротить витрати на комплектацію парку ПК, забезпечить контроль використання інформаційних ресурсів, можливість проведення інформаційно-освітніх заходів в інтерактивному режимі, зменшить час на консультування читачів (автори Н. В. Новикова, О. Н. Ісакова).

  Такі основні результати проведеного вперше конкурсу інноваційних пропозицій «Підвищення ефективності та якості бібліотечної діяльності» в ДПНТБ СВ РАН. Кажуть, «перший млинець грудкою», але в нашому випадку це не так! Незважаючи на те, що взяли участь далеко не всі підрозділи бібліотеки та інноваційних ідей щодо вирішення деяких «вузьких» місць не надійшло, конкурсна комісія задоволена підсумками та бачить перспективи подальшого його проведення в подібному форматі. Конкурс проходив на високому професійному рівні, отримані цікаві і перспективні пропозиції організаційно-технологічного, методичного та управлінського характеру, які увійдуть в стратегічний план розвитку бібліотеки і отримають підтримку при впровадженні.

  Переможці, номінанти та учасники конкурсу, прийміть вітання, побажання творчих успіхів!

  Додаток 1

  ПРОПОЗИЦІЯ НА КОНКУРС «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

  Відділ (и) _

  Автор (и) предложенія_

  формулювання пропозиції

  Опис процесу до реорганізації

  Опис процесу після реорганізації / планованої реорганізації

  категорія пропозиції (внутріотдельское, міжвідділових, загальнобібліотечних) - підкреслити.

  Загальний ефект від впровадження пропозиції

  1. Економія трудовитрат (ч / год) _

  2. Економія фінансових коштів (руб., Зарплата співробітників до уваги не береться)

  3. Підвищення продуктивності труда_

  4. Скорочення термінів обробки літератури (ч, дні) _

  5. Скорочення витрат часу читачів на отримання інформації (ч) _

  6. Удосконалення технологічного процесу за рахунок скорочення операцій (необгрунтоване дублювання, зайві операції, раціональне комплексування операцій і т. Д.) _

  7. Поширення досвіду впровадження пропозиції (доповідь, стаття з описом досвіду) _

  8. Позитивний соціальний ефект від впровадження предложенія_

  9. Другое_

  Н. С. Редькіна, 2010, № 2, с. 67-73 Додаток 2

  КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ, що надійшли НА КОНКУРС «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

  № п / п Найменування показників Умовна оцінка в балах

  1 Економія (протягом року)

  1.1. Трудовитрат: до 200 ч до 500 ч понад 500 ч 0,5 1 2

  1.2. Грошових коштів на суму: до 20 тис. Руб. до 50 тис. руб. понад 50 тис. руб. 0,5 1 2

  2. Раціоналізація традиційної бібліотечної технології, впровадження технічних засобів, в результаті чого досягається: • підвищення продуктивності праці на конкретних операціях, процесах; • скорочення термінів обробки видань; • скорочення витрат часу читачів на пошук і отримання інформації; • вдосконалення технологічного процесу за рахунок усунення зайвих операцій, невиправданого дублювання робіт і т. Д.

  2.1. незначне 1

  2.2. значне 2

  3. Позитивний соціальний ефект / поліпшення морально-психологічного клімату в колективі, задоволення працею і т. П. /

  3.1. незначне 1

  3.2. значне 2

  4. Позитивний управлінський ефект

  4.1. незначне

  4.2. значне

  5. Категорії пропозиції

  5.1. отдельских 1

  5.2. Міжвідділових (якщо в результаті його впровадження має місце раціоналізація технології в іншому відділі) 2

  5.3. Загальнобібліотечних (якщо ефект від впровадження пропозиції поширюється на бібліотеку в цілому) 3

  6. Поширення досвіду впровадження пропозиції (з описом даного досвіду): • доповідь; • статті 1 2

  Матеріал надійшов до редакції 14.12.2009 р.

  Відомості про автора: Редькіна Наталія Степанівна - кандидат педагогічних наук, завідувач науково-технологічним відділом, тел: (383) 266-73-71, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: ЕФЕКТИВНІСТЬ БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ /ІННОВАЦІЇ /КОНКУРС /EFFICIENCY OF LIBRARY WORK /INNOVATION /COMPETITION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити