Аналізуються особливості конфліктів в тренувально-освітньому процесі в сфері додаткової освіти (в спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах). З позицій міждисциплінарного підходу (конфліктологічної, соціологічного і соціально-психологічного) здійснено системний, цілісний аналіз конфліктів в спортивних школах між основними суб'єктами освітнього процесу (тренери молоді спортсмени адміністрація батьки спортсменів). Основними показниками конфліктів між суб'єктами освітнього процесу в СДЮСШОР виступили: причини конфліктів, частота конфліктів, наслідки конфліктів, ступінь гостроти конфліктів, учасники конфліктів, обізнаність суб'єктів освітнього процесу про конфлікти в спортивній школі, емоції в навчально-тренувальному процесі. Наведено результати конкретного соціологічного дослідження, що відображають відмінні риси конфліктності в СДЮСШОР, виділені домінуючі типи конфліктності і фактори, що детермінують формування і розвиток типів конфліктності і приватних характеристик конфліктності, які не ввійшли в виділені типи.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Левченко В.В., Марков А.А.


CONFLICTS IN MODERN RUSSIAN SPECIALIZED CHILDREN ''S AND YOUTH SPORTS SCHOOLS OF THE OLYMPIC RESERVE BETWEEN THE MAIN SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS

The article analyzes the peculiarities of conflicts in the training and educational process in the sphere of additional education (in specialized children's and youth sports schools). From the perspective of the interdisciplinary approach (conflictological, sociological and socio-psychological), a systematic, holistic analysis of conflicts in sports schools between the main subjects of the educational process (coaches young athletes the administration the parents of athletes) is implemented. The main indicators of conflicts between subjects of the educational process in specialized children's and youth sports schools of the Olympic reserve were the causes of conflicts, frequency of conflicts, consequences of conflicts, severity of conflicts, participants in conflicts, awareness of the subjects of the educational process about conflicts in sports schools, emotions in the training process. The results of a specific sociological study, reflecting the distinguishing features of conflict in specialized children's and youth sports schools of the Olympic reserve, highlighted the prevailing types of conflict and factors that determine the formation and development of types of conflict and particular characteristics of conflict, which are not included in the selected types.


Область наук:

 • соціологічні науки

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Вісник Пермського національного дослідницького політехнічного університету. Соціально-економічні науки


  Наукова стаття на тему 'Конфлікти в сучасних російських СДЮСШОР між основними суб'єктами освітнього процесу'

  Текст наукової роботи на тему «Конфлікти в сучасних російських СДЮСШОР між основними суб'єктами освітнього процесу»

  ?DOI 10.15593 / 2224-9354 / 2018.2.3 УДК 316.48-057.874

  В.В. Левченко, А.А. Марков

  КОНФЛІКТИ В СУЧАСНИХ РОСІЙСЬКИХ СДЮСШОР МІЖ ОСНОВНИМИ СУБ'ЄКТАМИ ОСВІТНЬОГО

  ПРОЦЕСУ

  Аналізуються особливості конфліктів в тренувально-освітньому процесі в сфері додаткової освіти (в спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах). З позицій міждисциплінарного підходу (конфліктологічної, соціологічного і соціально-психологічного) здійснено системний, цілісний аналіз конфліктів в спортивних школах між основними суб'єктами освітнього процесу (тренери - молоді спортсмени - адміністрація - батьки спортсменів). Основними показниками конфліктів між суб'єктами освітнього процесу в СДЮСШОР виступили: причини конфліктів, частота конфліктів, наслідки конфліктів, ступінь гостроти конфліктів, учасники конфліктів, обізнаність суб'єктів освітнього процесу про конфлікти в спортивній школі, емоції в навчально-тренувальному процесі. Наведено результати конкретного соціологічного дослідження, що відображають відмінні риси конфліктності в СДЮСШОР, виділені домінуючі типи конфліктності і фактори, що детермінують формування і розвиток типів конфліктності і приватних характеристик конфліктності, які не ввійшли в виділені типи.

  Ключові слова: соціологія спорту, соціологія конфлікту, межсуб'ектних конфлікт, соціальна напруженість, детермінанти конфліктів.

  Вивчення конфліктів в спортивних школах представляє не тільки науковий, але і практичний інтерес. Наукова проблема пов'язана з тим, що при великій кількості публікацій, присвячених різним сторонам конфліктів в конфліктології, соціології та соціальної психології [1-3], практично немає робіт, в яких було здійснено системний, цілісний аналіз конфліктів в спортивних школах між основними суб'єктами освітнього процесу [4-7].

  Саме такий підхід має величезне значення для адміністрації спортивних шкіл, перш за все при виборі ефективних методів управління, для тренерів при організації адекватної підготовки спортсменів [8-11]. Недолік об'єктивної інформації про характер конфліктної взаємодії в сфері додаткової освіти, а саме спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - СДЮСШОР) та відсутність спеціалізовані-

  © Левченко В.В., Марков А.А., 2018

  Левченко Валерій Віталійович - канд. психол. наук, завідувач кафедрою «Соціологія і політологія» ФГБОУ ВО «Пермський державний технічний університет», e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Марков Олексій Андрійович - менеджер фітнес-студії «Стиль Жи» (г. Пермь), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  рова програм, спрямованих на навчання спортсменів і тренерів конструктивним засобам вирішення конфліктів, чинить негативний вплив на систему підготовки спортсменів до змагань [12-16].

  З метою виявлення особливостей конфліктів між основними суб'єктами освітнього процесу (тренери - молоді спортсмени - адміністрація - батьки спортсменів) в СДЮСШОР в 2017 році було підготовлено і проведено соціологічне дослідження в Пермській крайовій спортивній школі олімпійського резерву «Олімпієць». Основними параметрами конфліктів між суб'єктами освітнього процесу (тренерами -молодих спортсменами - адміністрацією - батьками спортсменів) в СДЮСШОР виступили: причини конфліктів, частота конфліктів, наслідки конфліктів, ступінь гостроти конфліктів, учасники конфліктів, обізнаність суб'єктів освітнього процесу про конфлікти в спортивній школі, емоції в навчально-тренувальному процесі.

  В результаті дослідження було виявлено такі особливості структури конфліктів між основними суб'єктами освітнього процесу (тренери - молоді спортсмени - адміністрація - батьки спортсменів) в СДЮСШОР. Тільки близько 30% опитаних відзначили наявність гостроти конфліктів в СДЮСШОР. Але при цьому необхідно відзначити, що найбільша гострота конфліктів зафіксована між спортсменами, між тренерами і спортсменами і між тренерами (таблиця). А ось між Трені -Рама і батьками, адміністрацією і тренерами, батьками і адміністрацією гострота конфліктів практично відсутня.

  Гострота конфліктів між основними суб'єктами освітнього процесу (% від числа опитаних в кожній групі)

  Учасники освітнього процесу Ступінь гостроти конфліктів Разом

  не гострі середні гострі дуже гострі

  Тренери і батьки 67,0 22,0 11,0 0 100,0

  Адміністрація і тренери 66,6 22,2 5,6 5,6 100,0

  Батьки і адміністрація 62,5 25,0 0,0 12,5 100,0

  Тренери і спортсмени 28,6 47,6 14,3 9,5 100,0

  Тренери і тренери 37,5 37,5 15,6 9,4 100,0

  Спортсмени і спортсмени 20,9 33,9 17,7 27,4 100,0

  Разом 36,0 34,0 14,0 16,0 100,0

  При цьому суб'єктивне сприйняття гостроти конфліктів виявилося досить високим у тренерів (69,7%) і спортсменів (72%).

  Основними причинами конфліктів в спортивній школі є: боротьба за потрапляння до складу між спортсменами (38%), високі амбіції деяких суб'єктів освітнього процесу (23%), низький рівень професіоналізму деяких тренерів (18%), боротьба за перспективних

  спортсменів між тренерами (17%), несправедлива оплата праці (13%), неправильна організація роботи тренерів і адміністрації (12%), почуття заздрості у тренерів і спортсменів один до одного (11%), боротьба за більш вигідні умови (10%) , несправедливий розподіл привілеїв (10%). Ступінь інформованості про конфлікти в спортивній школі досить висока - 80% опитаних знають про них. Тренери і спортсмени в більшій мірі поінформовані про конфліктні ситуації на відміну від адміністрації і батьків. Найнижча інформованість про конфліктні ситуації у батьків (58%).

  Основними наслідками конфліктів є: команда показує негативні результати (59%), атмосфера в колективі погіршується (19%), ефективність роботи спортивної школи знижується (14%).

  У дослідженні були виділені три ідеальних типу конфліктності (негативний, середній і оптимальний) у суб'єктів освітнього процесу в СДЮСШОР по оцінці гостроти конфліктів, інформованості про конфлікти і емоційності, і виявилося, що переважає середній тип конфліктності (це ті, хто оцінюють гостроту конфлікту в СДЮСШОР як середню, не інформовані про конфлікти, відрізняються середньої емоційністю в конфлікті) - у 50,5%. Найрідше зустрічається негативний тип (оцінюють конфлікти як гострі, знають про конфлікти і беруть участь в них, відрізняються високою емоційністю) - 20%.

  Були встановлені основні фактори, що формують ці типи конфліктності в СДЮСШОР.

  У жінок частіше зустрічається негативний (33,3%) і оптимальний (27,3%) типи конфліктності. Для чоловіків найбільше характерний середній тип конфліктності (57%).

  Середній тип конфліктності преобладет у суб'єктів освітнього процесу в віці від 15 до 17 років (48%) і у віці від 42 і старше (40%).

  Негативний тип конфліктності переважає у суб'єктів освітнього процесу з неповною середньою освітою (53,3%), середній тип конфліктності - у суб'єктів освітнього процесу з середньою спеціальною освітою (60,7%). Оптимальний тип превалює у суб'єктів освітнього процесу з вищою освітою (51,1%).

  Негативний тип конфліктності переважає у спортсменів (42,6%), найрідше він зустрічається у працівників адміністрації. Середній тип конфліктності частіше зустрічається у працівників адміністрації (53,0%) і тренерів (52,1%). Оптімалний тип конфліктності переважає у батьків (50,7%).

  На підставі наведених вище результатів виявлено переважання наступних типів:

  • Оптимальний тип, більш характерний для жінок, респондентів, які мають вищу освіту, батьків.

  • Середній тип, переважає в цілому у всіх респондентів, однак частіше зустрічається у чоловіків від 15 до 17 років і від 42 років і старше, що мають середню спеціальну освіту, у працівників адміністрації та тренерів.

  • Негативний тип, превалює у жінок з неповною середньою освітою, у спортсменів.

  Виявлено також чинники, які надають найбільший вплив на формування окремих показників конфліктності, які не ввійшли в типи.

  У респондентів з вищою освітою конфлікти проходять менш гостро на відміну від респондентів з більш низьким рівнем освіти.

  Учасники навчально-тренувального процесу з вищою освітою вступають в конфлікти частіше (32,7%), ніж тих, хто має більш низьким рівнем освіти (18%).

  Основним наслідком конфлікту між тренером і спортсменом (43,1%) і між спортсменами (49,1%) є погіршення результативності командної діяльності. Атмосфера в команді псується найбільшою мірою через конфлікти між спортсменами (60,1%). Ефективність роботи спортивної школи знижується, коли конфлікт відбувається між тренером і адміністрацією (39,3%). Недовіра до тренера і адміністрації виникає через конфлікти між адміністрацією і батьками (46,7%).

  Агресивна поведінка найчастіше є причиною конфліктів між спортсменами (42,4%), а не між тренерами (21,1%). Невдоволення результатами часто виступає причиною конфліктів між тренерами і батьками (70%). Нерідкі конфлікти між тренерами «через заздрощі» (57,9%).

  В цілому за результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що оптимізації регулювання і профілактики конфліктних ситуацій у СДЮСШОР багато в чому буде сприяти створення можливостей для взаємодії всіх суб'єктів освітнього процесу навчально-тренувальних занять. Це дозволить знизити нерозуміння і дасть можливість для обміну думками та знаннями, адже тільки сукупні дії спортсменів, батьків, тренерів та адміністрації дадуть ефективний результат. Доцільно також організовувати регулярні зустрічі тренер-ско-викладацького складу і батьків спортсменів.

  Список літератури

  1. Здравомислов А.Г. Соціологія конфлікту. - М .: Аспект Пресс,

  1996. - 96 с.

  2. Кузнєцов Ю.В. Соціологія фізичної культури і спорту. - М .: Статут, 2009. - 162 с.

  3. Сулейманов І.І. Основи спортивної конфліктології. - Омськ,

  1997. - 344 с.

  4. Паначев В.Д. Розвиток спортивної культури студентської молоді // Вісник Пермського національного дослідницького політехнічного університету. Соціально-економічні науки. - 2012. - № 17. - С. 36-44.

  5. Непопалов В.Н. Основи конфліктної поведінки: навч. посібник / Ріс. держ. ун-т фіз. культури, спорту, молоді та туризму. - М., 2003. - 71 с.

  6. Столяров В.І. Соціологія фізичної культури і спорту. - М .: Фізична культура, 2005. - 311 с.

  7. Галкін В. В. Конфлікти в спорті. Поняття і види. - М .: Проспект, 2010. - 113 с.

  8. Куценко Я. А., Михальчук Д. А. Порівняльна характеристика стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях у волейболістів команд майстрів та аматорів (на прикладі команд ТюмГУ і ТНК-ВР) // Стратегія формування ЗСЖ засобами фізичної культури і масового спорту: досвід, проблеми, перспективи розвитку. - Тюмень: Вектор Бук, 2011. - С. 231-234.

  9. Ставлення спортсменів і тренерів до конфліктів, що виникають в спортивних командах // Фізичне виховання в системі гармонійного розвитку особистості: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ВДПУ. - Воронеж, 1998.- С. 91-93.

  10. Масягіна Н.В. Конфлікти в середовищі фізкультурно-спортивного персоналу // Наука і школа. - 2015. - № 4. - С. 122-125.

  11. Миколаїв А.Н. Психологія тренера в дитячо-юнацькому спорті. СПб., 2005. - 344 с.

  12. Петров С.І. Вплив конфліктів на діяльність спортсмена // Психологічні основи педагогічної діяльності: матеріали 29-ї наук. конф. - СПб., 2002. - С. 63-64.

  13. Волков І.П. Аналіз конфліктів у взаєминах спортсменів // Практикум зі спортивної психології. - СПб .: Пітер, 2002. - 288 с.

  14. Локутов С.П. Конфлікти в колективі: причини, управління, мінімізація. - М .: Вентана-Граф, 2001. - 236 с.

  15. Технології подолання міжособистісних конфліктів в спортивних командах // Сучасні психолого-педагогічні технології в підготовці фахівців з фізичної культури і спорту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. - Білгород: Вид-во БелГУ, 1999. - С. 73-78.

  16. Куценко Я.А., Корнієнко Ю.О., Куценко Г.А. Порівняльний аналіз стратегій поведінки в конфлікті керівників і педагогічного колективу ДЮСШ м Тюмені // Молодий вчений. - 2014. - № 17. - С. 508-512.

  References

  1. Zdravomyslov A.G. Sotsiologiia konflikta [Sociology of conflict]. Moscow, Aspekt Press, 1996, 96 p.

  2. Kuznetsov Iu.V. Sotsiologiia fizicheskoi kul'tury i sporta [Sociology of physical culture and sport]. Moscow, Statut 2009, 162 p.

  BecTHUK nHMny. Co ^ anbHO-BKOHOMunecKue HayKU. 2018. № 2

  3. Suleimanov I.I. Osnovy sportivnoi konfliktologii [Foundations of sport conflictology]. Omsk, 1997, 344 p.

  4. Panachev V.D. Razvitie sportivnoi kul'tury studencheskoi molodezhi [Athletic culture development of students]. PNRPU Sociology and Economics Bulletin 2012, no. 17, pp. 36-44.

  5. Nepopalov V.N. Osnovy konfliktnogo povedeniia [Foundations of conflict behavior]. Moscow, Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, 2003 71 p.

  6. Stoliarov V.I. Sotsiologiia fizicheskoi kul'tury i sporta [Sociology of physical culture and sport]. Moscow, Fizicheskaya kul'tura, 2005, 311 p.

  7. Galkin V.V. Konflikty v sporte. Poniatie i vidy [Conflicts in sport. Notion and kinds]. Moscow, Prospekt, 2010. 113 p.

  8. Kutsenko Ia.A., Mikhal'chuk D.A. Sravnitel'naia kharakteristika strategii povedeniia v konfliktnykh situatsiiakh u voleibolistov komand masterov i liubitelei (na primere komand TiumGU i TNK-V) [Comparative characteristics of behavior strategies in conflict situations in volleyball teams of masters and amateurs (the case of TSU and TNK-BP teams)]. Strategiya formirovaniya ZOZH sredstvami fizicheskoj kul'tury i massovogo sporta: opyt, problemy, perspektivy razvitiya. Tyumen ', Vektor Buk, 2011, pp. 231-234.

  9. Otnoshenie sportsmenov i trenerov k konfliktam, voznikaiushchim v sportivnykh komandakh. Fizicheskoe vospitanie v sisteme garmonicheskogo razvitiia lichnosti: materialy Mezhdunar. nauchno-prakticheskoi konferentsii. Voronezh, Voronezh State Pedagogical University, 1998. pp. 91-93.

  10. Masiagina N.V. Konflikty v srede fizkul'turno-sportivnogo personala [Conflict among the sport staff members]. Science and School, 2015-го, no. 4, pp. 122-125.

  11. Nikolaev A.N. Psikhologiia trenera v detsko-iunosheskom sporte [Psychology of the coach in youth sports]. Saint Petersburg, St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education, 2005, 344 p.

  12. Petrov S.I. Vliianie konfliktov na deiatel'nost 'sportsmena [Influence of conflicts on athlete's activity]. Psihologicheskie osnovy pedagogicheskoj dejatel'nosti. Materialy 29-oj nauchnoj konferencii. Saint Petersburg, Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 2002. pp. 63-64.

  13. Volkov I.P. Analiz konfliktov vo vzaimootnosheniiakh sportsmenov [Analysis of conflicts in the relationship of athletes. Workshop on sports psychology]. Saint Petersburg, Piter Publishing House, 2002 288 p.

  14. Lokutov S.P. Konflikty v kollektive: prichiny, upravlenie, minimizatsiia [Staff conflicts: causes, management, minimization]. Moscow, Ventana-Graf, 2001., 236 p.

  15. Tekhnologii preodoleniia mezhlichnostnykh konfliktov v sportivnykh komandakh [Technologies to overcome interpersonal conflicts in sports teams].

  Sovremennye psikhologo-pedagogicheskie tekhnologii v podgotovke spetsialistov po fizicheskoi kul'ture i sportu: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Belgorod, Belgorod State National Research University, 1999, pp. 73-78.

  16. Kutsenko Ia.A., Kornienko Iu.A., Kutsenko G.A. Sravnitel'nyi analiz strategii povedeniia v konflikte rukovoditelei i pedagogicheskogo kollektiva DIuSSh g. Tiumeni [Comparative analysis of behavioral strategy in conflict between directors and pedacogical staff at children and youth sports schools in the city of Tyumen]. Young Scientist, 2014 року, no. 17, pp. 508-512.

  Оригінальність 89%

  Отримано 27.08.2017 Прийнято 27.09.2017 Опубліковано 29.06.2018 V.V. Levchenko, A.A. Markov

  CONFLICTS IN MODERN RUSSIAN SPECIALIZED CHILDREN'S AND YOUTH SPORTS SCHOOLS OF THE OLYMPIC RESERVE BETWEEN THE MAIN SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS

  The article analyzes the peculiarities of conflicts in the training and educational process in the sphere of additional education (in specialized children's and youth sports schools). From the perspective of the interdisciplinary approach (conflictological, sociological and socio-psychological), a systematic, holistic analysis of conflicts in sports schools between the main subjects of the educational process (coaches - young athletes - the administration - the parents of athletes) is implemented. The main indicators of conflicts between subjects of the educational process in specialized children's and youth sports schools of the Olympic reserve were the causes of conflicts, frequency of conflicts, consequences of conflicts, severity of conflicts, participants in conflicts, awareness of the subjects of the educational process about conflicts in sports schools, emotions in the training process. The results of a specific sociological study, reflecting the distinguishing features of conflict in specialized children's and youth sports schools of the Olympic reserve, highlighted the prevailing types of conflict and factors that determine the formation and development of types of conflict and particular characteristics of conflict, which are not included in the selected types.

  Keywords: sociology of sport, sociology of conflict, intersubject conflict, social tension, determinants of conflicts.

  Valery V. Levchenko - Candidate of Psychological Sciences, Head of the Dept. of Sociology and Political Science, Perm National Research Polytechnic University, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Aleksey A. Markov - Manager, "Style Ji" Fitness Studio (Perm), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Received 27.08.2017 Accepted 27.09.2017 Published 29.06.2018


  Ключові слова: СОЦІОЛОГІЯ СПОРТУ /SOCIOLOGY OF SPORT /СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ /SOCIOLOGY OF CONFLICT /межсуб'ектних КОНФЛІКТ /СОЦІАЛЬНА НАПРУЖЕНІСТЬ /SOCIAL TENSION /ДЕТЕРМІНАНТИ КОНФЛІКТІВ /DETERMINANTS OF CONFLICTS /INTERSUBJECT CONFLICT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити