Розробка концептуальних основ підготовки збірної команди країни до Олімпійських ігор зароджувалася в середині 80-х років минулого століття. концепції підготовки розробляються до теперішнього часу і є основою для планування підготовки збірних команд до більшості наступних Ігор Олімпіад та Олімпійських зимових ігор. В даний час розробляються концепція підготовки спортивного резерву в Російській Федерації до 2025 р і концепція підготовки спортивних збірних команд Російської Федерації з олімпійських видів спорту до 2024 р Дані концепції являють собою систему поглядів на пріоритетні цілі і завдання в сфері розвитку спорту. метою реалізації концепцій підготовки висококваліфікованих спортсменів є створення умов для забезпечення підготовки і відбору спортсменів, що мають перспективу досягнення спортивних результатів міжнародного рівня і здатних увійти в склади спортивних збірних команд країни.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Тимошина Анжела Миколаївна, Карліна Юлія Ігорівна, Шустин Борис Миколайович, Арансон Максим Всеволодович


Conceptual approach to planning the training of the sports team of the country on the Olympic sports

The development of the conceptual framework for the preparation of the national team for the Olympic Games was conceived in the mid-1980s. Training concepts have been developed to date and are the basis for planning the preparation of national teams for most of the subsequent Games of the Olympics and the Olympic Winter Games. At the present time, the Concept for the preparation of a sports reserve in the Russian Federation until 2025, and the Concept for the preparation of the Russian national sports teams for Olympic sports until 2024 are being developed. These concepts represent a system of views on priority goals and objectives in the sphere of sports development. The goal of implementing the concepts in training of elite athletes is to create conditions for the provision of training and selection of athletes with the prospect of achieving sports results of international level and able to enter the national teams of the country.


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2017


  Журнал: Вісник спортивної науки


  Наукова стаття на тему 'Концептуальний підхід до планування підготовки спортивних збірних команд країни з Олімпійських видів спорту'

  Текст наукової роботи на тему «Концептуальний підхід до планування підготовки спортивних збірних команд країни з Олімпійських видів спорту»

  ?КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ ЗБІРНИХ КОМАНД КРАЇНИ ПО ОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ СПОРТУ

  анотація

  Розробка концептуальних основ підготовки збірної команди країни до Олімпійських ігор зароджувалася в середині 80-х років минулого століття. Концепції підготовки розробляються до теперішнього часу і є основою для планування підготовки збірних команд до більшості наступних Ігор Олімпіад та Олімпійських зимових ігор. В даний час розробляються Концепція підготовки спортивного резерву в Російській Федерації до 2025 р і Концепція підготовки спортивних збірних команд Російської Федерації з олімпійських видів спорту до 2024 р Дані концепції являють собою систему поглядів на пріоритетні цілі і завдання в сфері розвитку спорту. Метою реалізації концепцій підготовки висококваліфікованих спортсменів є створення умов для забезпечення підготовки і відбору спортсменів, що мають перспективу досягнення спортивних результатів міжнародного рівня і здатних увійти в склади спортивних збірних команд країни.

  Ключові слова: спорт вищих досягнень, збірні команди, концепція, система підготовки,

  спортивний резерв.

  Abstract

  The development of the conceptual framework

  for the preparation of the national team

  for the Olympic Games was conceived in the mid-1980s.

  Training concepts have been developed to date

  and are the basis for planning the preparation

  of national teams for most of the subsequent

  Games of the Olympics and the Olympic Winter Games.

  At the present time, the Concept for the preparation

  of a sports reserve in the Russian Federation until 2025,

  and the Concept for the preparation of the Russian

  national sports teams for Olympic sports until 2024

  are being developed. These concepts represent

  a system of views on priority goals and objectives

  in the sphere of sports development.

  The goal of implementing the concepts in training

  of elite athletes is to create conditions for the provision

  of training and selection of athletes

  with the prospect of achieving sports results

  of international level and able to enter

  the national teams of the country.

  Keywords: elite sport, national teams, concept, training system, sports reserve.

  Дослідження по розробці концептуальних основ підготовки збірної команди країни до Олімпійських ігор пов'язані з впровадженням в середині 80-х років минулого століття програмно-цільового підходу до планування системи підготовки спортсменів високої кваліфікації [1].

  Найбільш важливі наукові положення, розроблені в ході подібних досліджень, вперше було використано в Концепції підготовки спортсменів України до XVII Олімпійських зимових ігор 1994 року в Ліллі-хаммері (Норвегія) і Ігор ХХVI Олімпіади 1996 року в Атланті (США), розробленої колективом фахівців ВНИИФК. Подібні концепції розробляються аж до теперішнього часу і є основою для планування підготовки збірних команд країни до більшості наступних Ігор Олімпіад та Олімпійських зимових ігор.

  Концепції підготовки спортсменів України до чергових Олімпійських ігор включали аналіз тенденцій розвитку сучасного спорту вищих досягнень,

  А.Н. Тимошин, Ю.І. Карлін, Міністерство спорту Російської Федерації;

  Б.М. Шустин, М.В. АРАНСОН, ФБГУ ФНЦВНІІФК

  стан олімпійських видів спорту в країні, зміст цільових комплексних програм підготовки збірних команд з окремих видів спорту, а також інших документів, що регламентують розвиток спорту вищих досягнень в Російській Федерації.

  Разом з тим в даний час основними документами, що визначають основні напрямки діяльності в ході підготовки збірних команд країни до Олімпійських ігор, є програми підготовки. Наприклад, комплексна програма «Забезпечення системи підготовки спортивних збірних команд Російської Федерації і створення умов для підготовки резерву до збірних команд Російської Федерації з зимових видів спорту до XXII Олімпійських зимових ігор і XI Паралімпійських зимових ігор 2014 року в м.Сочі», прийнята в 2011 р . наказом Мінспорту Росії від 29.07.2011 № 839 [2].

  Зміст програм підготовки для різного контингенту спортсменів включає основні заходи, необхідні для мобілізації всіх наявних ресур-

  сов для забезпечення найбільш ефективної підготовки до майбутніх Олімпійських ігор.

  Основним нормативним документом для формування зазначених концепцій є Федеральний закон від 04.12.2007 № 329-ФЗ (в ред. Від 26.07.2017) «Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації» [5].

  Питання законодавчого забезпечення діяльності спортивних збірних команд Російської Федерації розглядаються в розділі 5 «Спорт вищих досягнень» Федерального закону. Положеннями зазначеної глави регламентується склад і формування спортивних збірних команд Російської Федерації, питання їх матеріально-технічного забезпечення, в тому числі забезпечення спортивною екіпіровкою, науково-методичного, медико-біологічного, антидопінгового забезпечення.

  Підготовка спортивних збірних команд Російської Федерації є комплексним завданням, до вирішення якої залучені федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів РФ в області фізичної культури і спорту, загальноукраїнські громадські організації та інші установи. Основи взаємодії між основними суб'єктами управління підготовкою спортсменів закріплені в Законі, угодах про співпрацю і інших нормативних правових актах Російської Федерації.

  Крім концепцій підготовки до Олімпійських ігор, концептуальний підхід до планування підготовки спортсменів високої кваліфікації в нашій країні також реалізується у вигляді документів, що визначають умови для забезпечення відбору і підготовки достатньої кількості спортсменів, що мають можливість досягнення спортивних результатів міжнародного рівня в певній перспективі. Вони засновані на «Стратегії розвитку фізичної культури і спорту в Російській Федерації на період до 2020 року» [3], державною програмою «Розвиток фізичної культури і спорту» [4] та інших документах стратегічного планування, а також зарубіжний досвід.

  В даний час розробляється «Концепція підготовки спортивних збірних команд Російської Федерації з олімпійських видів спорту до 2024 року». Концепція являє собою систему поглядів на пріоритетні цілі і завдання в сфері розвитку спорту вищих досягнень.

  Пріоритетними напрямками і механізмами реалізації «Концепції підготовки спортивних збірних команд Російської Федерації з олімпійських видів спорту до 2024 року» є:

  1. Формування організаційної структури системи підготовки спортивних збірних команд і найближчого резерву. Перш за все, з метою оптимізації загальнодержавної системи підготовки спортивних збірних команд повинна бути сформована її нова структура, що включає в себе: ефективні організаційні моделі підготовки спортивних збірних команд по ві-

  дам спорту; механізми управління системою підготовки спортивних збірних команд; мережу організацій спортивної підготовки. Загальноросійські спортивні федерації повинні стати одним з головних учасників процесу формування ефективної організаційної моделі підготовки спортивних збірних команд з виду спорту, яка повинна знайти своє відображення в програмах розвитку виду спорту і забезпечувати її реалізацію.

  2. Удосконалення нормативно-правового регулювання системи підготовки спортсменів. Розробка системи критеріїв оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і організацій в частині підготовки збірних команд і найближчого спортивного резерву.

  3. Розвиток кадрового потенціалу системи спортивної підготовки і вдосконалення системи оплати праці тренерів та фахівців. Встановлення систем оплати праці тренерів та інших фахівців, які здійснюють спортивну підготовку, відповідно до єдиних рекомендацій. Моніторинг реалізації комплексу заходів щодо вдосконалення системи оплати праці тренерів та інших фахівців, які здійснюють спортивну підготовку.

  4. Формування та розвиток мережі організацій спортивної підготовки і їх переліку. Встановлення єдиного порядку функціональної діяльності організацій, що здійснюють спортивну підготовку.

  5. Розвиток інфраструктури, фінансового та матеріально-технічного забезпечення організацій спортивної підготовки. Розробка та затвердження механізму формування державного замовлення на надання послуг зі спортивної підготовки в суб'єктах Російської Федерації (з базових олімпійських видів спорту). Розвиток спортивної інфраструктури, будівництво і реконструкція спортивних об'єктів, зміцнення матеріально-технічної бази організацій спортивної підготовки.

  6. Удосконалення системи формування збірних команд. Визначення вимог до кількості, якості і модельним характеристикам кандидатів в спортивні збірні команди Російської Федерації. Формування системи централізованої підготовки спортивних збірних команд.

  7. Розвиток науково-методичного та медико-біологічного забезпечення підготовки спортсменів. Розробка і впровадження програм наукового, науково-методичного, медико-біологічного і медичного забезпечення підготовки, включаючи поглиблені медичні обстеження в річному циклі. Доповнення федеральних стандартів спортивної підготовки з видів спорту розділами з науково-методичного та медико-біологічного забезпечення.

  8. антидопінгового забезпечення підготовки спортсменів передбачає насамперед підготовку фахівців з антидопінговим забезпечення для організацій спортивної підготовки.

  9. Створення єдиного інформаційного простору в системі підготовки. Розробка і впровадження електронної бази персональних даних спортсменів збірних команд і найближчого спортивного резерву. Моніторинг діяльності організацій спортивної підготовки.

  10. Удосконалення системи спортивних змагань при підготовці спортивних збірних команд і найближчого резерву.

  Слід також враховувати міжнародний досвід організації систем підготовки спортсменів вищої кваліфікації. В останні десятиліття у багатьох країнах уряди взяли на себе завдання по формуванню ефективних систем олімпійської підготовки. Є кілька різних моделей, в яких державні та громадські організації в різній мірі беруть на себе завдання по забезпеченню різних сторін даного процесу. Проте, коли державі вдається кін-

  література

  1. Шустин, Б.Н. Концептуальні засади підготовки збірної команди Росії до Олімпійських ігор // Теорія і практика фізичної культури. - 2003. -№ 10. - С. 28-31.

  2. Комплексна програма «Забезпечення системи підготовки спортивних збірних команд Російської Федерації і створення умов для підготовки резерву до збірних команд Російської Федерації з зимових видів спорту до XXII Олімпійських зимових ігор і XI Паралімпійських зимових ігор 2014 року в м.Сочі». Http://www.sportmedicine.ru/normative-documents/ kompleksprog.pdf (дата обігу 7 квітня 2017 г.).

  3. Розпорядження уряду РФ від 7 серпня 2009 р № 1101-р «Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту в Російській Федерації на період до 2020 року» // Відомості Верховної Ради України, збірник № 33 від 17.08.2009 р, ст. № 4110.

  4. Постанова Уряду РФ від 21.01.2015 р № 30 «Про федеральної цільової програми" Розвиток фізичної культури і спорту в Російській Федерації на 2016-2020 роки "» // Відомості Верховної Ради України, збірник № 5 від 02.02.2015 р , ст. № 810.

  5. Федеральний закон від 04.12.2007 № 329-ФЗ (в ред. Від 26.07.2017) «Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації». Прийнятий Державною Думою 16 листопада 2007 Схвалений Радою Федерації 23 листопада 2007 р Http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-п-329^^/ (дата обігу 7 квітня 2017 г.).

  6. Озолин, Е.С. Науково-дослідні інститути та центри підготовки спортсменів в зарубіжних країнах [Текст] / Е.С. Озолин, Б.Н. Шустин // Вісник спортивної науки. - 2011. - № 5. - С. 3-8.

  солідіровать зусилля державних і громадських органів управління, чітко розставити пріоритети, об'єднати матеріально-технічні і фінансові ресурси, спостерігається очевидний прогрес у виступах спортсменів на найбільших міжнародних змаганнях [6].

  висновок

  Реалізація поставлених в Концепції завдань вимагає цілеспрямованого взаємодії між Міністерством спорту Російської Федерації, ОКР, ФМБА Росії та іншими організаціями, залученими до підготовки збірних команд і найближчого резерву. Необхідно провести громадське обговорення даного проекту за участю представників всіх зацікавлених організацій.

  References

  1. Shustin, B.N. Conceptual basis for the preparation of the Russian national team for the Olympic Games // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'turi. - 2003. - No. 10. -Pp. 28-31.

  2. Comprehensive program "Providing the system for the preparation of the Russian national teams and creating the conditions for preparing a reserve for the Russian Winter sports teams for the XXII Olympic Winter Games and the XI Paralympic Winter Games of 2014 in Sochi". Http: // www. sportmedicine.ru/normative-documents/kompleksprog.pdf (date of circulation April 7 2017).

  3. Government Order of the Russian Federation of August 7 2009 No. 1101-r "On the Approval of the Strategy for the Development of Physical Culture and Sports in the Russian Federation for the Period to 2020" // Collection of Legislation of the Russian Federation, Collection No. 33 of August 17, 2009 Article No. 4110.

  4. Resolution of the Government of the Russian Federation No. 30 of January 21, 2015 »On the Federal Target Program 'Development of Physical Culture and Sport in the Russian Federation for 2016-2020'" // Collection of Legislation of the Russian Federation, Collection No. 5 of 02.02.2015, Article No. 810.

  5 Federal Law No. 329-FZ of 4 December 2007 "On Physical Culture and Sport in the Russian Federation" Adopted by the State Duma on November 16, 2007. Approved by the Federation Council on November 23, 2007. Http: // legalacts.ru/doc/ federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o / (date of circulation April 7 2017).

  6. Ozolin, E.S. Research institutes and training centers for athletes in foreign countries [Text] / E.S. Ozolin, B.N. Shustin // Vestnik sportivnoy nauki. - 2011. - No. 5. -Pp. 3-8.


  Ключові слова: СПОРТ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ /ЗБІРНІ КОМАНДИ /КОНЦЕПЦІЯ /СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ /СПОРТИВНИЙ РЕЗЕРВ /ELITE SPORT /NATIONAL TEAMS /CONCEPT /TRAINING SYSTEM /SPORTS RESERVE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити