У статті пропонується концептуальна модель знань для дослідження паливно-енергетичного комплексу як критичної інфраструктури. Запропоновано в якості концептуальної моделі використовувати систему взаємопов'язаних онтологічних моделей, що відображають базові поняття предметної області і їх взаємозв'язку. Розглядається структура об'єктів паливно-енергетичного комплексу, завдання досліджень з позицій енергетичної безпеки і необхідна інформаційна база. розроблена система онтологій використовується для структурування, інтеграції знань при дослідженнях критичних інфраструктур енергетики.

Анотація наукової статті з комп'ютерних та інформаційних наук, автор наукової роботи - Ворожцова Тетяна Миколаївна, Пяткова Наталія Іванівна


The article proposes a conceptual model of knowledge for the study of the fuel and energy complex as a critical infrastructure. A system of interrelated ontological models reflecting the basic concepts of the subject area and their relationship is proposeing as a conceptual model. The structure of the fuel and energy complex objects, the tasks of research from the standpoint of energy security, the models used for research and the corresponding information base are considered. Quantitative information is presented by technical and economic characteristics of energy facilities, reporting data and research results on the development of the fuel and energy complex. The developed system of ontologies is using to structure and integrate knowledge in the study of critical energy infrastructures.


Область наук:

 • Комп'ютер та інформатика

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Інформаційні та математичні технології в науці та управлінні


  Наукова стаття на тему 'КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗНАНЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ критичної інфраструктури ЕНЕРГЕТИКИ'

  Текст наукової роботи на тему «КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗНАНЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ критичної інфраструктури ЕНЕРГЕТИКИ»

  ?УДК 004.8

  КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗНАНЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ критичної інфраструктури ЕНЕРГЕТИКИ Ворожцова Тетяна Миколаївна

  К.т.н., вед. інженер лабораторії інформаційних технологій в енергетиці,

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Пяткова Наталія Іванівна к.т.н., ст. науч. співробітник лабораторії розвитку ПЕК e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Інститут систем енергетики ім. Л.А. Мелентьєва СО РАН 664130 р Іркутськ, вул. Лермонтова 130

  Анотація. У статті пропонується концептуальна модель знань для дослідження паливно-енергетичного комплексу як критичної інфраструктури. Запропоновано в якості концептуальної моделі використовувати систему взаємопов'язаних онтологічних моделей, що відображають базові поняття предметної області і їх взаємозв'язку. Розглядається структура об'єктів паливно-енергетичного комплексу, завдання досліджень з позицій енергетичної безпеки і необхідна інформаційна база. Розроблена система онтологій використовується для структурування, інтеграції знань при дослідженнях критичних інфраструктур енергетики.

  Ключові слова: критична інфраструктура, енергетична безпека, паливно-енергетичний комплекс, онтологія, метаонтологія, концептуальна модель, моделювання знань, фрактальна модель

  Цитування: Ворожцова Т.Н., Пяткова Н.І. Концептуальна модель знань для досліджень критичних інфраструктур енергетики // Інформаційні та математичні технології в науці та управлінні. 2019. № 1 (13). С. 38-46. DOI: 10.25729 / 2413-0133-2019-1-04

  Вступ. В даний час дослідження критичних інфраструктур стають все більш актуальними. За кордоном дослідження критичних інфраструктур почалися в 90-х роках минулого століття, були запропоновані різні трактування терміна «критична інфраструктура» [9, 10], створені дослідницькі центри.

  Під критичної розуміється «інфраструктура, елементи якої мають особливе значення для держави і суспільства, вихід з ладу або обмеження працездатності яких привели б до тривалих перебоїв в постачанні, серйозних порушень громадської безпеки або іншим драматичних наслідків» [4]. До критично важливою інфраструктурі належать об'єкти, мережі, служби та системи, збій в роботі яких відіб'ється на здоров'я, безпеки і добробут громадян. Відповідно до цього визначення до категорії критичних інфраструктур можна віднести як галузеві системи енергетики, так і паливно-енергетичний комплекс [ПЕК], що представляє собою взаємопов'язану інфраструктуру, що складається з окремих систем енергетики.

  1. ПЕК як критична інфраструктура. Федеральний закон «Про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу» [6] визначає найважливіші об'єкти

  паливно-енергетичного комплексу. До них відносяться об'єкти, порушення або припинення роботи яких призведе до втрати контролю над економікою Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або адміністративно-територіальної одиниці, її незворотнім негативних змін (знищення) або значного зменшення безпеки життя населення.

  В Інституті систем енергетики ім. Л.А. Мелентьєва дослідження паливно-енергетичного комплексу як критичної інфраструктури є одним з важливих напрямків досліджень надійного енергопостачання споживачів.

  Зазначений закон дає наступні визначення розглянутої предметної області. Об'єктами ПЕК є об'єкти електроенергетики, нафтовидобувної, нафтопереробної, нафтохімічної, газової, вугільної, сланцевої і торф'яної промисловості, а також об'єкти нафтопродуктозабезпечення, теплопостачання і газопостачання.

  Лінійні об'єкти паливно-енергетичного комплексу - електричні мережі, магістральні газопроводи, нафтопроводи та нафтопродуктопроводи, призначені для забезпечення передачі електричної енергії, транспортування газу, нафти та нафтопродуктів.

  До критичних елементів об'єкта паливно-енергетичного комплексу відносяться потенційно небезпечні елементи (ділянки), вчинення акту незаконного втручання в відношенні яких призведе до припинення нормального функціонування об'єкта паливно-енергетичного комплексу, його пошкодження або до аварії на об'єкті ПЕК.

  Потенційно небезпечні об'єкти (ділянки) ПЕК - це об'єкти (територіально виділені зони (ділянки), конструктивні і технологічні елементи об'єктів), на яких використовуються, виробляються, переробляються, зберігаються, експлуатуються, транспортуються або знищуються радіоактивні, вибухо-, пожежонебезпечні та небезпечні хімічні і біологічні речовини, а також гідротехнічні та інші споруди, аварії на яких можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій з небезпечними соціально-економічними наслідками.

  Об'єкти, що охороняються ПЕК - це будівлі, будівлі, споруди, а також прилеглі до них території та акваторії в межах встановлених кордонів.

  Ці визначення є базовими при описі досліджуваної предметної області.

  Закон також передбачає категорирование об'єктів ПЕК з урахуванням ступеня потенційної небезпеки здійснення акту незаконного втручання та його можливих наслідків. При цьому враховуються такі чинники:

  • чи є об'єкт критично важливим об'єктом для інфраструктури і життєзабезпечення ПЕК,

  • масштаби можливих соціально-економічних наслідків внаслідок аварій,

  • наявність критичних елементів об'єкта паливно-енергетичного комплексу,

  • наявність потенційно небезпечних ділянок об'єкта паливно-енергетичного комплексу,

  • наявність на об'єкті вразливих місць.

  Головною метою забезпечення безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу є їх стійке і безпечне функціонування, захист інтересів особистості, суспільства і держави від актів незаконного втручання.

  2. Завдання досліджень. У ІСЕМ СО РАН проводяться дослідження критичних інфраструктур з позицій енергетичної безпеки. Енергетична безпека країни і її регіонів передбачає збалансованість попиту і пропозиції енергоресурсів в критичних або надзвичайних ситуаціях [7]. На рис. 1 представлена ​​схема, що відображає взаємозв'язок базових характеристик, що враховуються при моделюванні функціонування об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

  Мал. 1. Схема взаємозв'язків показників об'єктів ПЕК

  При цьому повинно враховуватися безліч характеристик (показників) об'єктів ПЕК, а також досить докладно представлена ​​територіально-виробнича структура ПЕК. Одна з основних цілей досліджень полягає у виявленні ключових об'єктів (або їх сукупності), вплив на які може надати найбільш негативний ефект на галузь, ключовий ресурс або всю інфраструктуру. Необхідно оцінити наслідки такого впливу і розробити механізми зниження таких ризиків.

  При цьому вирішуються такі завдання:

  • Формування можливих загроз.

  • Розробка сценаріїв потенційних загроз.

  • Аналіз вразливих місць.

  • Оцінка наслідків негативного впливу.

  • Розробка механізмів захисту.

  • Прогнозування стану систем енергетики.

  • Оцінка функціонування систем енергетики.

  Дослідження критичних інфраструктур виконуються на базі обчислювальних експериментів із застосуванням економіко-математичних моделей. При цьому вирішуються завдання з прогнозування, функціонуванню та оцінці стану систем енергетики з урахуванням можливих нештатних ситуацій, а також вибору заходів щодо зниження їх негативного впливу.

  Для вирішення цих завдань розроблено систему економіко-математичних моделей функціонування систем енергетики (СЕ) і паливно-енергетичного комплексу в цілому [2]. Використовувані територіально-виробничі моделі відображають технологічний цикл перетворень енергоресурсів, імітують роботу ключових галузевих об'єктів в заданих умовах функціонування. При цьому моделюються можливі стану об'єктів енергетики в умовах нештатних ситуацій.

  3. Знання для досліджень критичних інфраструктур. Для виконання досліджень потрібно досить складна інформаційна база, що включає:

  • Техніко-економічні характеристики енергетичних об'єктів

  • Звітні дані про стан систем енергетики

  • Місце розташування об'єкта

  • Взаємозв'язки об'єктів

  • Значимість об'єкта для взаємопов'язаних етапів виробничого процесу

  • Взаємодія з іншими елементами інфраструктури

  При моделюванні використовуються результати досліджень розвитку ПЕК і інші показники, що характеризують цикл перетворень енергетичних ресурсів. Враховується територіальне, галузеве, тимчасове розподіл і безліч паливно-енергетичний ресурсів, об'єктів і територіальних утворень. Об'єкти описуються протікають в них процесами, технологічними і економічними характеристиками. Використовувані моделі враховують міжгалузеві зв'язки, стан систем енергетики і паливно-енергетичного комплексу в нештатних ситуаціях і дозволяють виявити обмеження, які негативно впливають на надійне паливо і енергопостачання споживачів [1].

  4. Концептуальна модель знань. Для систематизації та структурування складної інформаційної складової пропонується розробка бази знань, що включає опис властивостей, структури та взаємозв'язку об'єктів і систем даної предметної області. Кількісні характеристики об'єктів, як правило, накопичуються в базах даних.

  Концептуальні моделі використовуються для побудови систем, заснованих на знаннях. Концептуальне моделювання - це формальний опис аспектів досліджуваної предметної області з метою розуміння і комунікації [11 - 14].

  Концептуальна модель знань - це системний опис використовуваних знань, що складається з безлічі взаємозалежних понять, їх властивостей і характеристик, з класифікацією цих понять за типами, ситуацій і ознаками. В якості концептуальної моделі пропонується онтологічна модель у вигляді системи онтологій, об'єднаних метаонтологіей [3, 8] .

  При розробці онтологічної моделі використовується фрактальний підхід [5], що дозволяє представити необхідну інформацію про предметну область у вигляді непересічних шарів - інформаційних світів, які об'єднують однотипні об'єкти. При цьому кожен інформаційний світ може бути розшарується і деталізований.

  Метаонтологія включає базові поняття, наприклад, система, галузь, об'єкт, ресурс та інші. Для розглянутої предметної області пропонується метаонтологія, що демонструє поняття, використовувані при дослідженні та моделюванні ПЕК. Вона показана на рис. 2.

  Онтології кожного наступного рівня деталізують розділи досліджуваної предметної області, наприклад, завдання досліджень, моделі ПЕК, цикл перетворення ресурсів та ін.

  Мал. 2. Метаонтологія досліджень ПЕК

  Видобувні галузі представлені родовищами ресурсів, агрегованими по території. Системи електро- і теплопостачання представлені відповідно різними типами електростанцій і котелень.

  Поняття «Виробничо-технологічна структура» деталізує етапи виробничого процесу - видобуток, транспортування, переробку і зберігання енергоресурсів.

  До поняття «Територіальна структура», використовуваному в метаонтологіі, відносяться федеральні округи, суб'єкти федерації і районні енергетичні об'єднання. Аналогічним чином онтології відображають типи вироблених і споживаних енергоресурсів, види підприємств енергетики.

  Кожен з елементів не тільки деталізується на наступному рівні розгляду, але і має взаємозв'язку з іншими концептами на своєму рівні, наприклад, на рис. 3 представлені зв'язку концепту «Ресурс» з іншими концептами метаонтологіі.

  Мал. 3. Взаємозв'язки концепту «Ресурс»

  Онтології детального рівня, що містять опис техніко-економічних характеристик об'єктів, пропонується використовувати для формування баз даних, що містять необхідну кількісну інформацію. При цьому онтологічні моделі використовуються для розробки інфологічних моделей даних, на основі яких потім проектуються бази даних

  Висновок. Запропонована концептуальна модель знань для дослідження критичних інфраструктур в енергетиці являє собою систему взаємопов'язаних онтологій, представлених на верхньому рівні метаонтологіей досліджень ПЕК. Метаонтологія об'єднує кілька шарів онтологій, що відображають різні аспекти знань, що враховуються при моделюванні і виконанні досліджень, а саме, галузеву і виробничу структуру, територіальні зв'язки, структуру ресурсів і енергетичних об'єктів. На більш детальних рівнях онтології включають опис систем енергетики, їх стан і характеристики, завдання та моделі дослідження, можливі загрози, сценарії функціонування об'єктів, програмне забезпечення та ін. Ця інформація може надаватися в графічному вигляді і може бути перетворена в формати, зручні для автоматизованої обробки. Запропонована концептуальна модель знань використовується для структурування та інтеграції знань при дослідженнях критичних інфраструктур енергетики. Розроблена система онтологій забезпечує обмін знаннями та взаємодія дослідників даної предметної області.

  Подяки. Робота виконується в рамках проекту по госзаданіе ІСЕМ СО РАН №АААА-А17-117030310444-2 і за часткової підтримки грантом РФФД № 19-07-00351 .

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Береснєва Н.М., Едельов А.В., Пяткова Н.І. Дослідження критичних інфраструктур енергетики з позицій енергетичної безпеки // Методичні питання дослідження надійності великих систем енергетики: Вип. 68. Дослідження і забезпечення надійності систем енергетики / Відп. ред. Н.І. Воропай. ІСЕМ СО РАН. 2017. C. 93-102.

  2. Береснєва Н.М., Пяткова Н.І. Особливості моделювання функціонування критичних інфраструктур енергетики з урахуванням енергетичної безпеки // Енергетична політика. 2018. № 1. С. 3-12.

  3. Бухановський А.В., Нечаєв Ю.І. Метаонтологія дослідного проектування морських динамічних об'єктів // Онтологія проектування. 2012. № 1. С. 53 -64.

  4. Захист критичної інфраструктури Концепція основних заходів захисту Рекомендації для підприємств. Режим доступу:

  https://docplayer.ru/26181451-Zashchita-kriticheskoy-infrastruktury-koncepciya-osnovnyh-mer-zashchity.html (дата звернення 18.03.2019)

  5. Массел Л.В. Фрактальний підхід до структурування знань і приклади його застосування // Онтологія проектування. 2016. №2 (20). С. 149 -161. DOI: 10.18267 / 2223 -9537-2016-6-2-149-161.

  6. Федеральний закон № 256-ФЗ «Про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу». Режим доступу: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12088188/ (дата звернення 18.03.2019)

  7. Енергетична безпека Росії: проблеми і шляхи вирішення / Н.І. Пяткова [и др.], Відп. ред. Н.І. Воропай, М.Б. Чельцов; Ріс. Акад. Наук, Сиб. отд-ня, Ін-т систем енергетики ім. Л.А. Мелентьєва. Новосибірськ: Изд-во СО РАН. 2011. 198 с.

  8. Hofweber, Thomas (Aug 30, 2011). Edward N. Zalta, ed. "Logic and Ontology: Different conceptions of ontology". The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2013 Edition). Available at: https://plato.stanford.edu/archives/spr2013/entries/logic-ontology/#DifConOnt (accessed 10.03.2019)

  9. Keating C., Rogers R., Dryer D., Sousa-Poza A. and other. System of Systems Engineering // Engineering Management Journal. 2003. Vol. 15. № 3 (2003).

  10. Rinaldi S., Peerenboom J., and Kelly Т. Identifying, understanding and analyzing critical infrastructure interdependencies // IEEE Control Systems Magazine, IEEE, 2001. December, Pp. 11-25

  11. Robinson, S .: Conceptual Modelling: Who Needs It? SCS M&S Magazine 2010 / n2 (April). Available at: http://www.scs.org/magazines/2010-04/index_file/Files/Robinson.pdf (accessed 10.03.2019)

  12. Roger J Brooks, Wang Wang. Conceptual modelling and the project process in real simulation projects: a survey of simulation modelers // Journal of the Operational Research Society. Vol 66, Issue 10, Pp 1669-1685. Available at: https://link.springer.com/article/ 10.1057% 2Fjors.2014.128 (accessed 8.02.2019)

  13. Sokolowski, John A .; Banks, Catherine M., ed. Modeling and Simulation Fundamentals: Theoretical Underpinnings and Practical Domains. Hoboken, New Jersey. John Wiley & Sons. 2010. 437 p. doi: 10.1002 / 9780470590621. ISBN 9780470486740.

  14. Tatomir, A., McDermott, C., Bensabat, J., Class, H., Edlmann, K., Taherdangkoo, R., & Sauter, M. Conceptual model development using a generic Features, Events, and Processes (FEP) database for assessing the potential impact of hydraulic fracturing on groundwater aquifers // Advances in Geosciences. 2018. V.45. Pp. 185-192. Available at: https://www.adv-geosci.net/45/185/2018/ (accessed 8.02.2019)

  UDK 004.8

  A CONCEPTUAL KNOWLEDGE MODEL FOR RESEARCH OF CRITICAL ENERGY INFRASTRUCTURES Tatiana N. Vorozhtsova

  PhD., Leading engineer, Laboratory "Information Technology", e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Natalia I. Pyatkova

  PhD., Senior researcher, Laboratory of fuel and energy development, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Melentiev Energy Systems Institute Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

  130, Lermontov Str., 664 033, Irkutsk, Russia

  Abstract. The article proposes a conceptual model of knowledge for the study of the fuel and energy complex as a critical infrastructure. A system of interrelated ontological models reflecting the basic concepts of the subject area and their relationship is proposeing as a conceptual model. The structure of the fuel and energy complex objects,

  the tasks of research from the standpoint of energy security, the models used for research and the corresponding information base are considered. Quantitative information is presented by technical and economic characteristics of energy facilities, reporting data and research results on the development of the fuel and energy complex. The developed system of ontologies is using to structure and integrate knowledge in the study of critical energy infrastructures.

  Keywords: critical infrastructure, energy security, fuel and energy complex, ontology, metaontology, conceptual model, knowledge modeling, fractal model.

  References

  1. Beresneva N.M., Yedelev A.V., Pyatkova N.I. Issledovaniye kriticheskikh infrastruktur energetiki s pozitsiy energeticheskoy bezopasnosti [Investigation of critical energy infrastructures from the standpoint of energy security] // Metodicheskiye voprosy issledovaniya nadezhnosti bol'shikh sistem energetiki: = Methodical issues of the study of the reliability of large energy systems. Iss. 68. Research and ensuring the reliability of energy systems / Resp. ed. N.I. Voropay. ISEM SB RAS. 2017. Pp. 93-102 (in Russian)

  2. Beresneva N.M., Pyatkova N.I. Osobennosti modelirovaniya funktsionirovaniya kri-ticheskikh infrastruktur energetiki s uchetom energeticheskoy bezopasnosti [Features of modeling the functioning of critical energy infrastructures with regard to energy security] // Energeticheskaya politika = The energy policy. 2018. № 1. Pp. 3-12 (in Russian)

  3. Bukhanovsky A.V., Nechaev Y.I. Metaontologiya issledovatel'skogo proyektirovaniya morskikh dinamicheskikh ob "yektov [Metaontology research designing of sea dynamic objects] // Ontologiya proyektirovaniya = Ontology of designing. 2012. № 1. Pp. 53-64 (in Russian)

  4. Zashchita kriticheskoy infrastruktury Kontseptsiya osnovnykh mer zashchity Rekomenda-tsii dlya predpriyatiy [Protection of critical infrastructure. Basic protection concept. Recommendations for enterprises]. Available at: https://docplayer.ru/26181451-Zashchita-kriticheskoy-infrastruktury-koncepciya-osnovnyh-mer-zashchity.html (accessed 07.02.2019). (In Russian)

  5. Massel 'L.V. Fraktal'nyy podkhod k strukturirovaniyu znaniy i primery yego primeneniya [Fractal approach to knowledge structuring and examples of its application] // Ontologiya proyektirovaniya = Ontology of designing. 2016. №2 (20). Pp. 149-161. DOI: 10.18267 / 2223-9537-2016-6-2-149-161. (In Russian)

  6. Federal'nyy zakon № 256-FZ «O bezopasnosti ob" yektov toplivno-energeticheskogo kompleksa ». [Federal Law No. 256-03" On the Safety of Fuel and Energy Complex Facilities "] Available at: http: // www .garant.ru / products / ipo / prime / doc / 12088188 / (accessed 10.03.2019). (in Russian)

  7. Energeticheskaya bezopasnost 'Rossii: problemy i puti resheniya [Energy security of Russia: problems and solutions] / N.I. Pyatkova [i dr.], Otv. red. N.I. Voropay, M.B. Chel'tsov; Ros. Akad. Nauk, Sib. otd-niye, In-t sistem energetiki im. L.A. Melent'yeva. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN. 2011. 198 p (in Russian)

  8. Hofweber, Thomas (Aug 30, 2011). Edward N. Zalta, ed. "Logic and Ontology: Different conceptions of ontology". The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2013 Edition).

  Bopow ^ ea T.H., nnmKoea H.H.

  Available at: https://plato.stanford.edU/archives/spr2013/entries/logic-ontology/#DifConOnt (accessed 10.03.2019)

  9. Keating C., Rogers R., Dryer D., Sousa-Poza A. and other. System of Systems Engineering // Engineering Management Journal. 2003. Vol. 15. № 3 (2003).

  10. Rinaldi S., Peerenboom J., and Kelly T. Identifying, understanding and analyzing critical infrastructure interdependencies // IEEE Control Systems Magazine, IEEE, 2001. December, Pp. 11-25

  11. Robinson, S .: Conceptual Modelling: Who Needs It? SCS M&S Magazine 2010 / n2 (April). Available at: http://www.scs.org/magazines/2010-04/index_file/Files/Robinson.pdf (accessed 10.03.2019)

  12. Roger J Brooks, Wang Wang. Conceptual modelling and the project process in real simulation projects: a survey of simulation modelers // Journal of the Operational Research Society. Vol 66, Issue 10, Pp 1669-1685. Available at: https://link.springer.com/article/ 10.1057% 2Fjors.2014.128 (accessed 8.02.2019)

  13. Sokolowski, John A .; Banks, Catherine M., ed. Modeling and Simulation Fundamentals: Theoretical Underpinnings and Practical Domains. Hoboken, New Jersey. John Wiley & Sons. 2010. 437 p. doi: 10.1002 / 9780470590621. ISBN 9780470486740.

  14. Tatomir, A., McDermott, C., Bensabat, J., Class, H., Edlmann, K., Taherdangkoo, R., & Sauter, M. Conceptual model development using a generic Features, Events, and Processes (FEP) database for assessing the potential impact of hydraulic fracturing on groundwater aquifers // Advances in Geosciences. 2018. V.45. Pp. 185-192. Available at: https://www.adv-geosci.net/45/185/2018/ (accessed 8.02.2019)


  Ключові слова: КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА /ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА /ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС /ОНТОЛОГИЯ /МЕТАОНТОЛОГІЯ /КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ /МОДЕЛЮВАННЯ ЗНАНЬ /фрактальна МОДЕЛЬ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити