В результаті вивчення 18 проб, відібраних в оз. Телецькому і впадають в нього річках в 1992-1995 рр., було виявлено 34 види діатомових водоростей, що належать до роду Navicula Bory. З них 21 таксон є новим для флори досліджуваної території, 7 видів (Navicula arkona, N. hangaica, N. cf. pseudoreinhardtii, N. ricardae, N. scaniae, N. schweigeri, N. sue-cicarum) відзначені вперше для Росії. Один вид (N. pseudoharmoniae) описаний як новий для науки. Проведено його порівняння з N. harmoniae і N. digitoconvergens.

Анотація наукової статті з біологічних наук, автор наукової роботи - дива Д.А.


Diatoms of the genus Navicula of Lake Teletskoye (Altai) and some rivers of its basin

As a result of study of 18 samples, collected in Lake Teletskoye and inflowing rivers in 1992-1995, 34 diatom species of the genus Navicula Bory were found. Among them 21 taxa are new for the studied region, 7 species (Navicula arkona, N. hangaica, N. cf. pseudoreinhardtii, N. ricardae, N. scaniae, N. schweigeri, N. suecicarum) are recorded for the first time in Russia. One new species (N. pseudoharmoniae sp. Nov.) Is described. It is compared with N. harmoniae and N. digitoconvergens.


Область наук:
 • біологічні науки
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Новини систематики нижчих рослин
  Наукова стаття на тему 'діатомових водоростей РОДА NAVICULA Телецькому озері (АЛТАЙ) І ДЕЯКИХ РЕК ЙОГО БАСЕЙНУ'

  Текст наукової роботи на тему «діатомових водоростей РОДА NAVICULA Телецькому озері (АЛТАЙ) І ДЕЯКИХ РЕК ЙОГО БАСЕЙНУ»

  ?Діатомові водорості роду Navicula Телецкого озера (Алтай) і деяких річок його басейну

  Д. А. дива

  Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, Москва, Росія

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Резюме. В результаті вивчення 18 проб, відібраних в оз. Телецькому і впадають в нього річках в 1992-1995 рр., Було виявлено 34 види діатомових водоростей, що належать до роду Navicula Bory. З них 21 таксон є новим для флори досліджуваної території, 7 видів (Navicula arkona, N. hangaica, N. cf. pseudoreinhardtii, N. ricardae, N. scaniae, N. schweigeri, N. sue-cicarum) відзначені вперше для Росії. Один вид (N. pseudoharmoniae) описаний як новий для науки. Проведено його порівняння з N. harmoniae і N. digitoconvergens.

  Ключові слова: діатомові водорості, Navicula, нові знахідки, нові види, озеро Те-Лецко, Алтай, Сибір, Росія.

  Diatoms of the genus Navicula of Lake Teletskoye (Altai) and some rivers of its basin

  D. A. Chudaev

  M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Abstract. As a result of study of 18 samples, collected in Lake Teletskoye and inflowing rivers in 1992-1995, 34 diatom species of the genus Navicula Bory were found. Among them 21 taxa are new for the studied region, 7 species (Navicula arkona, N. hangaica, N. cf. pseudoreinhardtii, N. ricardae, N. scaniae, N. schweigeri, N. suecicarum) are recorded for the first time in Russia. One new species (N. pseudoharmoniae sp. Nov.) Is described. It is compared with N. harmoniae and N. digitoconvergens.

  Keywords: diatoms, Navicula, new records, new species, Altai, Lake Teletskoye, Russia, Siberia.

  Перші дані про діатомових Телецкого озера наводяться в роботі Skvor-tzov (1930) і стосуються водоростей фітопланктону. Потім великі дослідження діатомей озера і пов'язаних з ним річок були проведені Poretzky, Sheshu-kova (1953). Ними було виявлено 325 видів і різновидів діатомових, в тому числі ряд таксонів був описаний як нові для науки. Нові для озера знахідки діатомових водоростей (27 таксонів) наведені в роботі Genkal, Mitrofanova (1995). Пізніше водорості, в тому числі діатомові, Телецкого озера і стоячих водойм його басейну вивчалися Anisimova, Belyakova (1997); в їх роботі наводиться список з 239 таксонів видового і внутрішньовидового рангів. Узагальнюючий характер носять публікації Anisimova (1998) і Mitrofanova et al. (2007): в першій з них дається огляд історії вивчення альгофлори Телецкого озера, а в другій - зведений список діатомових водоростей озера, складений за чи-

  https://doi.org/1031111/nsnr/2019.532.255

  255

  тературним і оригінальним даними і нараховує 551 вид, різновид та форму. Пізніші флористичні роботи описують різноманітність центрических діатомових в фітопланктоні озера Телецкого (Mitrofanova, 2011) і знахідки окремих рідкісних видів (Mitrofanova, Genkal, 2013). Окремої згадки заслуговує публікація Chudaev (2019), в якій з озера Телецкого описується новий для науки вид роду Navicula Bory, різноманітності якого присвячена ця стаття. За узагальненими літературними даними (Poretzky, Sheshukova, 1953; Anisimova, Belyakova, 1997; Mitrofanova et al., 2007; Chudaev, 2019) даний рід представлений в озері Телецькому і водоймах його басейну 28 таксонами видового і внутрішньовидового рангів (табл. 1, є на увазі тільки таксони, що відносяться до роду в його сучасному вузькому розумінні).

  Таблиця 1

  Список таксонів роду Navicula s. str., зазначених в оз. Телецькому і водоймах його басейну за даними літератури / List of taxa of the genus Navicula s. str. recorded in Lake Teletskoye and waterbodies of its basin according to the published data

  Таксони Taxa Посилання Reference

  Navicula angusta Grunow [= N. cari var. angusta (Grunow) Grunow] Poretzky, Sheshukova, i953

  Navicula capitatoradiata H. Germ. ex Gasse (= N. cryptocephala var. intermedia Grunow) Poretzky, Sheshukova, i953; Anisimova, Belyakova, i997; Mitrofanova et al, 2007

  Navicula cincta (Ehrenb.) Ralfs [= N. heu-fleri Grunow, N. cincta var. heufleri (Grunow) Grunow] Poretzky, Sheshukova, i953; Mitrofanova et al., 2007

  Navicula cryptocephala Kutz. Poretzky, Sheshukova, i953; Anisimova, Belyakova, i997; Mitrofanova et al, 2007

  Navicula cryptocephala var. lata V. S. Poretzky et Anissimova Mitrofanova et al., 2007

  Navicula cryptotenella Lange-Bert. [= N. radiosa var. tenella (Breb. ex Kutz.) Van Heurck] Poretzky, Sheshukova, i953; Mitrofanova et al., 2007

  Navicula elongata V. S. Poretzky Mitrofanova et al., 2007

  Navicula exilis Kutz. (= N. cryptocephala var. Exilis Grunow) Poretzky, Sheshukova, i953; Mitrofanova et al., 2007

  Navicula gottlandica Grunow Mitrofanova et al., 2007

  Navicula karelica A. Cleve Mitrofanova et al., 2007

  Navicula kefvingensis (Ehrenb.) Kutz. [= N. peregrina var. kefvingensis (Ehrenb.) Cleve] Mitrofanova et al., 2007

  Navicula lanceolata (C. Agardh) Ehrenb. Poretzky, Sheshukova, i953; Anisimova, Belyakova, i997

  закінчення таблиці

  Navicula menisculus Schum. Poretzky, Sheshukova, 1953; Mitrofanova et al, 2007

  Navicula meniscus Schum. Mitrofanova et al, 2007

  Navicula oblonga (Kutz.) Kutz. Mitrofanova et al, 2007

  Navicula peregrina (Ehrenb.) Kutz. Mitrofanova et al, 2007

  Naviculapseudolanceolata Lange-Bert. Mitrofanova et al, 2007

  Navicula radiosa Kutz. Poretzky, Sheshukova, 1953; Anisimova, Belyakova, 1997; Mitrofanova et al, 2007

  Navicula reinhardtu (Grunow) Grunow Poretzky, Sheshukova, 1953; Anisimova, Belyakova, 1997; Mitrofanova et al, 2007

  Navicula rhynchocephala Kutz. Poretzky, Sheshukova, 1953; Mitrofanova et al, 2007

  Navicula rostellata Kutz. [= N. viridula var. ros-tellata (Kutz.) Cleve] Poretzky, Sheshukova, 1953; Mitrofanova et al, 2007

  Navicula salinarum f. capitata Schulz Poretzky, Sheshukova, 1953; Mitrofanova et al, 2007

  Navicula teletskoyensis Chudaev Chudaev, 2019

  Navicula tripunctata (O. F. Mull.) Bory (= N. gracilis Ehrenb.) Poretzky, Sheshukova, 1953; Mitrofanova et al, 2007

  Navicula veneta Kutz. [= N. cryptocephala var. veneta (Kutz.) Rabenh.] Poretzky, Sheshukova, 1953; Anisimova, Belyakova, 1997; Mitrofanova et al, 2007

  Navicula viridula (Kutz.) Ehrenb. Poretzky, Sheshukova, 1953; Anisimova, Belyakova, 1997; Mitrofanova et al, 2007

  Navicula viridula var. abbreviata Grunow ex Cleve Anisimova, Belyakova, 1997; Mitrofanova et al, 2007

  Navicula vulpina Kutz. Poretzky, Sheshukova, 1953; Mitrofanova et al, 2007

  Примітка. Автори назв таксонів наведено відповідно до сучасної номенклатурою.

  Note. Authors of the taxa names are listed according to the modern nomenclature.

  Матеріал і методи

  Телецкое озеро (51 ° 31'45 "N, 87 ° 42'53" E) розташовується в Алтайських горах на півдні Західного Сибіру, ​​з його короткою фізико-географічної характеристикою можна ознайомитися в цілій низці робіт (наприклад, Mitrofanova, 2011 року; Mitro- fanova, Genkal, 2013). Гідрохімічні показники водойми коротко узагальнені в роботі Kim (2011), більш докладні відомості про концентрацію биогенов і важки-

  лих металів у воді озера можна знайти в публікації Mitrofanova, Tretyakova (2013). Матеріалом для нашої роботи послужили 18 проб (переважно періфітона), відібраних О. В. Анісімовій (біологічний факультет МГУ) в Телецькому озері і річках його басейну в літній період 1992-1995 рр (табл. 2). Очищення матеріалу від органічної речовини проводили нагріванням в концентрованої перекису водню з наступним додаванням соляної кислоти і відмиванням дистильованою водою шляхом центрифугування (Kelly et al., 2001). Для приготування постійних препаратів використовували аніліно-фор-мальдегідную смолу Ельяшева (Elyashev, 1957). Вивчення препаратів проводили в СМ Leica DM2500, оснащеному іммерсійним 100-кратним планапохро-тичних об'єктивом з нумеричної апертурою 1.40 з контрастуванням за методом диференціального інтерференційного контрасту. Для мікрофотографування використовували цифрову камеру Leica DFC 495. Обробку отриманих цифрових фотографій проводили в комп'ютерних програмах ImageJ 1.45s і Adobe Photoshop 7.0. Визначення розмірів стулок і частоти структурних елементів проводили по цифровим мікрофотографій в програмі ImageJ 1.45s. Частоту штрихів підраховували на первинній стороні стулки уздовж гілки шва, вимірюючи довжину відрізка, що містить 10 штрихів, з наступним перерахунком. Всі використані в роботі матеріали зберігаються в колекції діатомових водоростей кафедри мікології та альгології біологічного факультету МГУ, ізотип Navicula pseudoharmoniae переданий в колекцію лабораторії альгології Ботанічного інституту ім. В. Л. Комарова РАН (LE).

  Таблиця 2

  Список використаних в роботі зразків / List of samples used in this work

  Номер проби * Sample number * Місце збору Place of collection Характер проби Type of sample Дата збору Date of collection

  679 Телецкое оз., Камгінскій затоку Lake Teletskoye, Kamginskiy Bay періфітона Periphyton 25 VIII тисячі дев'ятсот дев'яносто дві

  680 P. Тошаг, середня течія, заводь Toshag River, middle stream, backwater періфітона Periphyton 21 VII тисячі дев'ятсот дев'яносто три

  681 P. Межелік, гирло Mezhelik River, mouth періфітона Periphyton 7 VIII тисяча дев'ятсот дев'яносто три

  682 P. Кангір, ліва притока Kangir River, left tributary періфітона Periphyton 7 VIII 1993

  683 P. Чулишман, 5 км вище сел. Коо Chulyshman River, 5 km upstream Koo періфітона Periphyton 8 VIII 1993

  684 Телецкое оз., Сел. Яйлю Lake Teletskoye, Yajlu періфітона Periphyton 14 VIII 1993

  Закінчення таблиці 2

  685 Р. Ок-поріг Ok-porog River періфітона Periphyton 14 VIII 1993

  686 Р. Малий Міонок, гирло Malyj Mionok River, mouth періфітона Periphyton 17 VIII 1993

  687 Телецкое оз., Заливши Кобухта Lake Teletskoye, Kobukhta Bay Планктон Plankton 7 VII тисячі дев'ятсот дев'яносто чотири

  688 Телецкое оз., Кигінскій затоку Lake Teletskoye, Kyginskiy Bay періфітона Periphyton 16 VII 1 994

  689 Телецкое оз., Кигінскій затоку, кордон Чірі Lake Teletskoye, Kyginskiy Bay, Chiri cordon періфітона Periphyton 5 VIII 1994

  690 Телецкое оз., Кигінскій затоку, кордон Чірі Lake Teletskoye, Kyginskiy Bay, Chiri cordon періфітона Periphyton 5 VIII 1994

  691 Телецкое оз., Кигінскій затоку, кордон Чірі Lake Teletskoye, Kyginskiy bay, Chiri cordon періфітона Periphyton 6 VIII 1994

  692 Телецкое оз., Урочище Карагай Lake Teletskoye, Karagaj hole періфітона Periphyton 6 VIII 1994

  693 Телецкое оз., Мис Аранак Lake Teletskoye, Aranak Cape періфітона Periphyton 6 VIII 1994

  694 Телецкое оз., Мис Аранак Lake Teletskoye, Aranak Cape Донні відклади, глибина 150 м Bottom sediments, 150 m depth 12 VIII 1994

  697 Телецкое оз., Розріз Яйлю-Кобухта Lake Teletskoye, transsection Yajlu-Ko-bukhta Планктон Plankton 30 VI тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять

  698 Телецкое оз., Кигінскій затоку, кордон Чірі Lake Teletskoye, Kyginskiy Bay, Chiri cordon періфітона, глибина 30 м Periphyton, 30 m depth 5 VII 1995

  Примітка. * - Номер проби відповідає номеру, під яким зразок зберігається в діатомової колекції кафедри мікології та альгології Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова.

  Note. * - Sample number corresponds to access number in diatom collection of Department of Mycology and Algology, M. V. Lomonosov Moscow State University.

  результати

  В результаті наших досліджень в оз. Телецькому і річках його басейну було виявлено 34 види роду Navicula s. str., з яких 3 залишилися неідентіфіці-рова.

  Нижче ми наводимо анотований список зустрінутих таксонів і діапазони значень метричних ознак. Значком «*» відзначені види, нові для оз. Телецкого і водойм його басейну; «**» - нові для Росії. Всі знахідки підтверджені мікрофотографіями, виконаними за допомогою світлового мікроскопа (СМ) (Plates I-X).

  * Navicula cf. antonii Lange-Bert. - Plate I, 1-6.

  Стулки 15.4-24.3 мкм дл., 6.2-7.0 мкм шир., Штрихів 11.2-13.5 / 10 мкм, ареол 31.133.3 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 679, 681, 687, 689, 690, 692, 693.

  Згідно з даними Lange-Bertalot (2001) вид характеризується неоттянутимі або зрідка лише злегка відтягнутими кінцями стулок, в нашому матеріалі кінці стулок майже завжди злегка відтягнуті.

  * N. arctotenelloides Lange-Bert. et Metzeltin - Plate I, 7-12.

  Стулки 13.2-21.2 мкм дл., 3.8-4.6 мкм шир., Штрихів 14.3-16.1 / 10 мкм, ареоли помітні у окремих стулок, 32.6-36.4 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 691, 692, 693, 694, 698. ** N. arkona Lange-Bert. et Witkowski - Plate I, 13-19.

  Стулки 43.8-58.1 мкм дл., 8.7-10.2 мкм шир., Штрихів 10.8-13.5 / 10 мкм, ареол 33.136.7 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 681, 682, 683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 697, 698. * Navicula cf. broetzii Lange-Bert. et E. Reichardt - Plate II, 1-6.

  Стулки 24.3-45.0 мкм дл., 6.4-7.4 мкм шир., Штрихів 12.3-13.7 / 10 мкм, ареол 31.835.4 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 685, 686.

  Наші зразки найбільш схожі з екземпляром з типового матеріалу виду, наведеними в роботі Lange-Bertalot (2001: fig. 7: 4). Останній помітно відрізняється від інших зразків з типовою популяції і, можливо, конспеціфічен з неідентіфіцірующей-ванними екземплярами з того ж озера, наведеними в тій же роботі (fig. 7: 12-13). Необхідні більш ретельні дослідження типового матеріалу виду, з метою прояснення питання, чи не містить він два незалежних таксона. * N. ceciliae Van de Vijver, Jarlman et Lange-Bert. - Plate II, 7-13.

  Стулки 21.8-29.0 мкм дл., 6.0-6.9 мкм шир., Штрихів 15.1-16.5 / 10 мкм, ареоли помітні у окремих стулок, 35.4-39.6 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 681, 682, 683, 687, 691, 698. N. cryptocephala Kutz. - Plate II, 14-17.

  Стулки 25.6-30.6 мкм дл., 5.7-6.2 мкм шир., Штрихів 14.5-15.5 / 10 мкм. Відзначений в пробах 679, 681.

  N. cryptotenella Lange-Bert. - Plate II, 18-28.

  Стулки 20.5-35.3 мкм дл., 5.2-6.2 мкм шир., Штрихів 13.3-15.1 / 10 мкм. Відзначений в пробах 681, 682, 683, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 698. * N. gregaria Donkin - Plate I, 20-23.

  Стулки 26.6-27.3 мкм дл., 6.0-6.4 мкм шир., Штрихів 16.0-17.7 / 10 мкм, ареол 27.429.6 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 685, 687, 698. ** N. hangaica Vishnjakov, Kulikovskiy, Genkal et Dorofeyk - Plate III, 1-7.

  Стулки 22.6-33.6 мкм дл., 9.0-10.2 мкм шир., Штрихів 10.1-11.5 / 10 мкм, ареол 25.230.3 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 687, 692. * N. libonensis Schoeman - Plate III, 8-12.

  Стулки 23.5-38.5 мкм дл., 5.5-7.0 мкм шир., Штрихів 11.4-12.2 / 10 мкм, ареол 27.530.1 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 680, 684, 691, 692, 698. * Navicula cf. lundii E. Reichardt - Plate III, 13-18.

  Стулки 15.8-31.7 мкм дл., 5.0-6.0 мкм шир., Штрихів 14.1-16.1 / 10 мкм. Відзначений в пробах 680, 682.

  N. lundii відрізняється від наших зразків місцеперебуванням (періодично зволожуємо місця) і дещо меншим середнім полем (Lange-Bertalot, 2001). * N. moskalii Metzeltin, Witkowski et Lange-Bert. - Plate III, 19-27.

  Стулки 20.4-26.2 мкм дл., 6.8-7.6 мкм шир., Штрихів 13.2-13.8 / 10 мкм, ареол 31.534.8 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 684, 685, 686, 698. * N. oppugnata Hust. - Plate IV, 1-6.

  Стулки 33.9-44.3 мкм дл., 8.5-9.7 мкм шир., Штрихів 9.2-10.2 / 10 мкм, ареол 23.425.3 / 10 мкм.

  Відзначений в пробі 692. * N. peroblonga Metzeltin, Lange-Bert. et Nergui - Plate IV, 7.

  Стулка 78.1 мкм дл., 13.3 мкм шир., Штрихів 7.4 / 10 мкм, ареол 36.9 / 10 мкм. Відзначений в пробі 680. Navicula pseudoharmoniae Chudaev, sp. nov. - Plate V, 1-14.

  Valves linear-lanceolate with broadly rounded, non-protracted apices, length 41.0-59.7 ЦШ, width 7.9-8.9 ЦШ. Axial area narrowly lanceolate, gradually widening towards valve centre; central area rhombic to rhombic-elliptic, not distinctly separated from axial one, occupying ^ -Mi of valve width, with smooth margins. Striae radiate at valve centre, becoming convergent near the ends, 13.3-13.9 / 10 ЦШ; short and long striae alternate at valve centre. Areolae barely distinguishable in light microscope, 33.6-35.7 / 10 ЦШ. Raphe narrowly lateral; terminal fissures curved to the secondary valve side; central pores straight, drop-like; proximal part of external raphe slit is distinctly sinuous.

  Diagnosis. N. harmoniae Bahls differs from N. pseudoharmoniae by parallel, not convergent striae near valve apices; striae density in valve centre is lower (9-13 / 10 ЦШ); axial area is some-

  what wider, raphe is not so distinctly sinuose in proximal parts. N. digitoconvergens Lange-Bert. has linear-elliptic, not linear-lanceolate valves, sparser striae (10-11 / 10 ЦШ), proximal parts of raphe in this taxon are not sinuos.

  Holotype: specimen depicted in pl. V, 8 from slide 683s1, diatom collection of the Department of Mycology and Algology, Faculty of Biology, M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow.

  Isotype: slide LE 683s2, V. L. Komarov Botanical Institute RAS, Saint-Petersburg.

  Type locality: Russia, Altai Republic, River Chulyshman, 5 km upstream Koo, 50 ° 55'36 "N, 88 ° 11'22" E, periphyton, 8 VIII 1993, O. V. Anissimova.

  Distribution. The species recorded from samples 681, 683, 692, 694.

  Etymology: The name is given due to similarity with Navicula harmoniae Bahls.

  Стулки лінійно-ланцетні з широко закругленими, неоттянутимі кінцями, дл. 41.0-59.7 мкм, шир. 7.9-8.9 мкм. Осьове поле вузько ланцетний, поступово розширюється до центру стулки; середнє поле ромбічне до ромбічно-еліптичного, що не відмежоване явно від осьового, що займає ^ -Mi ширини стулки, з рівними краями. Штрихи радіально-симетричні в центрі стулки, що стають конвергентними у кінців, 13.3-13.9 / 10 мкм; короткі і довгі штрихи чергуються в центрі стулки. Ареоли погано помітні в СМ, 33.6-35.7 / 10 мкм. Шов вузько розширений; кінцеві щілини загнуті на вторинну сторону стулки; центральні пори прямі, каплевидні; проксимальна частина зовнішньої щілини шва чітко хвиляста.

  Диференціальний діагноз. N. harmoniae Bahls відрізняється від N. pseudoharmoni-ae паралельними, а не конвергентними штрихами у кінців стулок; частота штрихів в центрі стулки нижче (9-13 / 10 мкм); осьовий поле трохи ширше, шов не чітко хвилястий в проксимальних частинах. N. digitoconvergens Lange-Bert. має лінійно-еліптичні, а не лінійно-ланцетні стулки, більш рідкісні штрихи (10-11 / 10 мкм), проксимальні частини шва у даного таксона НЕ хвилясті.

  Голотип: екземпляр, наведений на Plate V, 8 з препарату 683s1, діатомова колекція кафедри мікології та альгології, біологічний факультет, Московський державний університет імені М. В. Ломоносова, Москва.

  Ізотип: препарат LE 683s2, Ботанічний інститут ім. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург.

  Типове місцезнаходження: Росія, Республіка Алтай, р. Чулишман, 5 км вище сел. Коо, 50 ° 55'36 "N, 88 ° 11'22" E, перифітон, 8 VIII 1993, О. В. Анісімова.

  Поширення. Вид відзначений в пробах 681, 683, 692, 694.

  Етимологія: Назва дана через схожість з Navicula harmoniae Bahls. N. pseudolanceolata Lange-Bert. - Plate IV, 8-13.

  Стулки 33.2-56.4 мкм дл., 7.6-8.3 мкм шир., Штрихів 10.1-11.3 / 10 мкм, ареол 24.027.9 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 679, 681, 683, 685, 686, 692, 698. ** N. cf. pseudoreinhardtii R. M. Patrick - Plate VI, 1-8.

  (=? N. supleeorum Bahls)

  Стулки 26.6-31.8 мкм дл., 6.4-7.0 мкм шир., Штрихів 12.5-12.8 / 10 мкм, ареол 27.629.7 мкм.

  Відзначений в пробах 683, 692.

  N. pseudoreinhardtii незначно відрізняється від наших зразків злегка відтягнутими кінцями стулок і слабо конвергентними штрихами на кінцях. Назва N. supleeorum, по всій видимості, має розглядатися як синонім N. pseudoreinhardtii. Описи цих двох видів незначно розрізняються лише по частоті ареол - 30-32 / 10 мкм у N. supleeorum (Bahls, 2013) і 28-30 / 10 мкм у N. pseudoreinhardtii (Potapova, 2013). N. radiosa Kutz. - Plate VI, 11-13.

  Стулки 62.5-91.2 мкм дл., 9.7-12.1 мкм шир., Штрихів 9.0-10.7 / 10 мкм, ареол 31.833.3 мкм.

  Відзначений в пробах 679, 680, 681, 683, 685, 687, 689, 690, 691, 692, 693, 697, 698. N. reinhardtii (Grunow) Grunow - Plate VI, 9-10.

  Стулки 36.7-54.8 мкм дл., 13.6-15.5 мкм шир., Штрихів 7.0-7.8 / 10 мкм, ареол 21.622.8 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 679, 687, 688, 689, 690, 692, 693, 698. N. rhynchocephala Kutz. - Plate VII, 1-2.

  Стулки 47.4-50.7 мкм дл., 8.7-9.9 мкм шир., Штрихів 10.4-10.8 / 10 мкм, ареол 25.325.6 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 679, 685. ** N. ricardae Lange-Bert. - Plate VII, 3-6.

  Стулки 34.8-39.1 мкм дл., 7.5-7.7 мкм шир., Штрихів 10.8-11.7 / 10 мкм, ареол 26.727.8 / 10 мкм.

  Відзначений в пробі 692. ** N. scaniae Van de Vijver, Jarlman et Lange-Bert. - Plate VII, 7-12.

  Стулки 29.4-48.1 мкм дл., 5.0-6.6 мкм шир., Штрихів 10.2-12.1 / 10 мкм, ареол 31.335.3 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 681, 683, 685, 688, 692, 693, 694, 698. ** N. schweigeri Bahls - Plate VIII, 1-9.

  Стулки 31.5-50.5 мкм дл., 7.1-8.2 мкм шир., Штрихів 12.3-13.5 / 10 мкм, ареол 31.534.4 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 679, 692. * N. striolata (Grunow) Lange-Bert. - Plate VII, 13-14.

  Стулки 58.5-80.9 мкм дл., 11.5-13.2 мкм шир., Штрихів 8.2-8.6 / 10 мкм, ареол 22.027.2 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 683, 687, 694. ** N. suecicarum Van de Vijver, Jarlman et Lange-Bert. - Plate VIII, 10-17.

  Стулки 37.4-56.1 мкм дл., 7.5-8.5 мкм шир., Штрихів 9.8-10.6 / 10 мкм, ареол 29.031.4 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 688, 692, 698. N. teletskoyensis Chudaev - Plate IX, 1-4.

  Стулки 36.2-64.1 мкм дл., 9.4-11.2 мкм шир., Штрихів 8.7-10.0 / 10 мкм, ареол 20.321.7 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 687, 688, 692. N. tripunctata (O. F. Mull.) Bory - Plate IX, 5-7.

  Стулки 46.3-70.2 мкм дл., 8.3-10.0 мкм шир., Штрихів 11.3-12.5 / 10 мкм, ареол 30.032.6 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 681, 682, 683, 685, 686, 687, 692, 694, 698. * N. upsaliensis (Grunow) Perag. - Plate IX, 8-10.

  Стулки 24.0-32.4 мкм дл., 8.8-9.9 мкм шир., Штрихів 9.7-11.2 / 10 мкм, ареол 29.231.3 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 689, 692, 698. N. veneta Kutz. - Plate IX, 11-17.

  Стулки 18.6-23.7 мкм дл., 4.4-5.5 мкм шир., Штрихів 14.5-15.3 / 10 мкм. Відзначений в пробі 680. * N. viridulacalcis Lange-Bert. - Plate X, 1-3.

  Стулки 50.5-57.2 мкм дл., 10.3-11.2 мкм шир., Штрихів 9.3-9.8 / 10 мкм, ареол 30.032.3 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 679,682, 683, 688, 692, 694. N. vulpina Kutz. - Plate X, 4-5.

  Стулки 83.1-107.0 мкм дл., 14.9-16.6 мкм шир., Штрихів 8.4-9.4 / 10 мкм, ареол 23.724.5 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 687, 688, 689, 691, 693, 697. Navicula sp. 1 - Plate X, 6-9.

  Стулки 27.3-35.2 мкм дл., 7.5-8.6 мкм шир., Штрихів 14.3-14.9 / 10 мкм, ареол 27.228.8 / 10 мкм.

  Відзначений в пробах 679, 692. Navicula sp. 2 - Plate I, 24-30.

  (Navicula spec. Aff. Wiesneri Lange-Bert. Sensu Metzeltin et al. 2009 fig. 43: 23-27) Стулки 14.6-25.9 мкм дл., 4.3-5.0 мкм шир., Штрихів 11.3-12.7 / 10 мкм. Відзначений в пробах 680, 692. Navicula sp. 3 - Plate X, 10-12.

  Стулки 17.9-25.8 мкм дл., 5.6-6.5 мкм шир., Штрихів 18.1-19.5 / 10 мкм. Відзначений в пробах 687, 693.

  Обговорення

  Наші дослідження істотно розширюють уявлення не тільки про регіональну діатомової флорі, але і про флору Росії і різноманітності діатомових водоростей в цілому. Один вид (N. pseudoharmoniae) виявився новим для науки, 7 видів є новими для території Росії, 21 вид наводиться вперше для Телецкого озера і його басейну.

  розглянемо докладніше відомості про поширення видів, які виявлені в Росії вперше.

  Вид Navicula arkona був описаний з прісноводних відкладень Балтійського моря (Lange-Bertalot, 2001) і в сучасних європейських матеріалах поки не виявлено. Проте, в Азії він відзначений нами в сучасному стані (і раніше імовірно був вказаний для Монголії (Metzeltin et al, 2009) як N. cf. arkona).

  Navicula hangaica є вид, недавно описаний з озер Монголії (Vishnyakov et al., 2015), і його знахідка в азіатській частині Росії не представляється дивовижною. Дуже цікавою видається знахідка Navicula cf. pseudoreinhardtii - виду, до теперішнього часу відомого тільки з Північної Америки (Patrick, 1959; Potapova, 2013). Імовірно синонімічна їй N. supleeorum також відома тільки з цього континенту (Bahls, 2013).

  Navicula ricardae в Європі відома з типового місцеперебування в одному з австрійських озер, а також з постгляціальних опадів Балтійського моря (Lange-Bertalot, 2001). Kulikovskiy et al. (2016) повідомляють про знахідку цього виду в Монголії.

  Navicula scaniae була описана з річок Швеції (Van de Vijver et al., 2010) і, аналогічно попередньому виду відзначалася в Монголії (Kulikovskiy et al., 2016), з-за чого передбачалося, що вид повинен бути відзначений і в росії.

  Ще один таксон до теперішнього часу відомий тільки з північної Америки - це N. schweigeri (Bahls, 2012). Його знахідка в азіатській частині Росії істотно розширює уявлення про ареал цього виду.

  Navicula suecicarum була відома тільки з типового місцеперебування в Швеції (Van de Vijver, Lange-Bertalot, 2009), нами вид відзначений в Азії вперше.

  На закінчення варто відзначити, що більшість нових для флори Росії знахідок представлено видами, описаними порівняно недавно. Тому не дивно, що дані про їх географічне поширення піддаються уточненню в результаті нових досліджень.

  Подяки

  Автор висловлює вдячність о. В. Анісімовій (біологічний факультет МГУ ім. М. В. Ломоносова) за наданий матеріал з оз. Те-Лецьки. Робота виконана в рамках теми «Моніторинг альгофлори окремих регіонів Росії як внесок у раціональне природокористування» (№ АААА-А16-116021660085-8).

  література

  [Anisimova] Анісімова О. В. 1998. Історія вивчення альгофлори Телецкого озера (Алтайський державний заповідник). Ботанічний журнал 83 (8): 56-58.

  [Anisimova, Belyakova] Анісімова О. В., Белякова Г. А. 1997. Альгофлора Телецкого озера і стоячих водойм його басейну на території Алтайського заповідника. Праці Центральночорноземний державного заповідника 15: 191-203. Bahls L. 2012. Seven new species in Navicula sensu stricto from the Northern Great Plains and Northern Rocky Mountains. Nova Hedwigia. Beiheft 141: 19-38.

  Bahls L. 2013. New diatoms (Bacillariophyta) from western North America. Phytotaxa 82 (1): 7-28. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.82.L2

  Chudaev D. A. 2019. New species of the genus Navicula Bory (Bacillariophyceae, Naviculaceae) from Lake Teletskoye. Phytotaxa 404 (4): 163-169. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.404A5

  [Elyashev] Ельяшів А. А. 1957. Про простому способі приготування високопреломляющіх середовища для діатомового аналізу. Праці НДІ геології Арктики 4: 74-75.

  [Genkal, Mitrofanova] Генкай С. І., Митрофанова Е. Ю. 1995. Матеріали до флори Bacillariophyta Телецкого озера (Алтайський край, Росія). Альгологія 5 (4): 375-377.

  Kelly M. G., Adams C., Graves A. C., Jamieson J., Krokowski J., Lycett E. B., Murray-Bligh J., Prichard S., Wilkins C. 2001. The Trophic Diatom Index: a user's manual. Revised edition. Bristol: 135 p.

  Kim G. V. 2011. Algae of periphyton of Lake Teletskoye. Contemporary Problems of Ecology 4 (1): 21-27. https://doi.org/10.1134/S1995425511010048

  [Kulikovskiy et al.] Куликівський М. С., Глущенко А. М., Генкай С. І., Кузнєцова І. В. 2016. Визначник діатомових водоростей Росії. Ярославль: 804 з.

  Lange-Bertalot H. 2001. Navicula sensu stricto, 10 genera separated from Navicula sensu lato, Frustulia. Diatoms of Europe: Diatoms of the European inland waters and comparable habitats. Vol. 2. Ruggell: 1-526.

  Merzeltin D., Lange-Bertalot H., Nergui S. 2009. Diatoms in Mongolia. Iconographia Diatomologica 20: 1-686.

  Mitrofanova E. Yu. 2011. Diversity of centric diatoms in the phytoplankton of a deep oli-gotrophic lake as a factor and indicator of the stability of its ecosystem: the example of Lake Teletskoye, Altai Mountains, Russia. Russian Journal of Ecology 42 (3): 256-259. https://doi.org/10.1134/S1067413611030118

  Mitrofanova E. Yu., Genkal S. I. 2013. A noteworthy finding of the rare species Nupela neogracil-lima (Bacillariophyceae) in Lake Teletskoye (Russian Altai). Algological Studies 143: 43-49. https://doi.org/10.1127/1864-1318/2013/0174

  [Mitrofanova et al.] Митрофанова Е. Ю., Скабичевський Н. А., Кім Г. В., Романов Р. Е. 2007. Флора діатомових водоростей Телецкого озера (Алтай, Росія). Новини систематики нижчих рослин 41: 41-59.

  [Mitrofanova, Tretyakova] Митрофанова Е. Ю., Третьякова Е. І. 2013. тератологіческого форми діатомових водоростей в альгофлори Телецкого озера (Русский Алтай). Вода: хімія і екологія 10: 112-119.

  Patrick R. 1959. New Species and Nomenclatural Changes in the Genus Navicula (Bacillariophyceae). Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 111: 91-108.

  [Poretzky, Sheshukova] Порицький В. С., Шешукова В. С. 1953. Діатомові Телецкого озера і пов'язаних з ним річок. Діатомовий збірник. Л .: 107-172.

  Potapova M. 2013. The types of 22 Navicula (Bacillariophyta) species described by Ruth Patrick. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 162: 1-23. https://doi.org/10.1635/053.162.0101

  [Skvortzov] Скворцов Б. В. 1930. Матеріали по флорі водоростей Азіатської частини СРСР. I. Про фітопланктоні оз. Телецкого. Журнал російського ботанічного товариства 15 (1-2): 91-92.

  Van de Vijver B., Jarlman A., Lange-Bertalot H. 2010. Four new Navicula (Bacillariophyta) species from Swedish rivers. Cryptogamie, Algologie 31 (3): 355-367.

  Van de Vijver B., Lange-Bertalot H. 2009. New and interesting Navicula taxa from western and northern Europe. Diatom Research 24 (2): 415-429.

  [Vishnyakov et al.] Вишняков В. С., Куликівський М. С., Генкай С. І., Дорофеюк Н. І. 2015. Два нових види роду Navicula (Bacillariophyceae) з Монголії. Ботанічний журнал 100 (10): 1100-1105.

  References

  Anisimova O. V. 1998. The history of algoflora study in Teletsky Lake (Altai State Reserve). Bota-nicheskii zhurnal 83 (8): 56-58. (In Russ. With Engl. Abstract).

  Anisimova O. V., Belyakova G. A. 1997. Algoflora of Lake Teletskoye and standing waters of its basin at the territory of Altai Reserve. Trudy Tsentralno-chernozemnogo gosudarstvennogo zapovednika 15: 191-203. (In Russ.).

  Bahls L. 2012. Seven new species in Navicula sensu stricto from the Northern Great Plains and Northern Rocky Mountains. Nova Hedwigia. Beiheft 141: 19-38.

  Bahls L. 2013. New diatoms (Bacillariophyta) from western North America. Phytotaxa 82 (1): 7-28. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.82.L2

  Chudaev D. A. 2019. New species of the genus Navicula Bory (Bacillariophyceae, Naviculaceae) from Lake Teletskoye. Phytotaxa 404 (4): 163-169. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.404.4.5

  Elyashev A. A. 1957. On a simple method for preparing high-refractive medium for diatom analysis. Trudy NIIgeologii Arktiki 4: 74-75. (In Russ.).

  Genkal S. I., Mitrofanova E. Yu. 1995. Materials to flora of Bacillariophyta of the Teletsky Lake (Altay Region, Russia). Algologia 5 (4): 375-377. (In Russ. With Engl. Abstract).

  Kelly M. G., Adams C., Graves A. C., Jamieson J., Krokowski J., Lycett E. B., Murray-Bligh J., Prichard S., Wilkins C. 2001. The Trophic Diatom Index: a user's manual. Revised edition. Bristol: 135 p.

  Kim G. V. 2011. Algae of periphyton of Lake Teletskoye. Contemporary Problems of Ecology 4 (1): 21-27. https://doi.org/10.1134/S1995425511010048

  Kulikovskiy M. S., Glushchenko A. M., Genkal S. I., Kuznetsova I. V. 2016. Opredelitel diatomovykh vodoroslej Rossii [Identification book of diatoms from Russia]. Yaroslavl: 804 p. (In Russ.).

  Lange-Bertalot H. 2001. Navicula sensu stricto, 10 genera separated from Navicula sensu lato, Frustulia. Diatoms of Europe: Diatoms of the European inland waters and comparable habitats. Vol. 2. Ruggell: 1-526.

  Merzeltin D., Lange-Bertalot H., Nergui S. 2009. Diatoms in Mongolia. Iconographia Diatomologica 20: 1-686.

  Mitrofanova E. Yu. 2011. Diversity of centric diatoms in the phytoplankton of a deep oli-gotrophic lake as a factor and indicator of the stability of its ecosystem: the example of lake Teletskoye, Altai Mountains, Russia. Russian Journal of Ecology 42 (3): 256-259. https://doi.org/10.1134/S1067413611030118

  Mitrofanova E. Yu., Genkal S. I. 2013. A noteworthy finding of the rare species Nupela neogracil-lima (Bacillariophyceae) in Lake Teletskoye (Russian Altai). Algological Studies 143: 43-49. https://doi.org/10.1127/1864-1318/2013/0174

  Mitrofanova E. Yu., Skabitchevskaya N. A., Kim G. V., Romanov R. Eu. 2007. Diatom flora of Lake Teletskoye (Altai, Russia). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 41: 41-59. (In Russ.).

  Mitrofanova E. Yu., Tretyakova E. I. 2013. Teratological forms of diatom algae in alga-flora of lake Teletskoye (Russian Altai). Voda: khimiya i ekologiya 10: 112-119. (In Russ. With Engl. Abstract).

  Patrick R. 1959. New Species and Nomenclatural Changes in the Genus Navicula (Bacillariophyceae). Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 111: 91-108.

  Poretzky V. S., Sheshukova V. S. 1953. Diatomovye Teletskogo ozera i svyazannykh c nim rek. Dia-tomovyjsbornik [Diatom collection]. Leningrad: 107-172.

  Potapova M. 2013. The types of 22 Navicula (Bacillariophyta) species described by Ruth Patrick. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 162: 1-23. https://doi.org/10.1635/053.162.0101

  Skvortzov B. V. 1930. Materials to flora of algae of Asian part of USSR. I. About phytoplankton of Lake Teletskoye. Zhurnal russkogo botanicheskogo obshchestva 15 (1-2): 91-92.

  Van de Vijver B., Jarlman A., Lange-Bertalot H. 2010. Four new Navicula (Bacillariophyta) species from Swedish rivers. Cryptogamie, Algologie 31 (3): 355-367.

  Van de Vijver B., Lange-Bertalot H. 2009. New and interesting Navicula taxa from western and northern Europe. Diatom Research 24 (2): 415-429.

  Vishnyakov V. S., Kulikovskiy M. S., Genkal S. I., Dorofeyuk N. I. 2015. Two new species of the genus Navicula (Bacillariophyceae) from Mongolia. Botanicheskii Zhurnal 100 (10): 1100-1105. (In Russ. With Engl. Abstract).

  Plate I. 1-6 - Navicula cf. antonii, препарат / slide 692s1; 7-12 - N. arctotenelloides, препарат / slide 686s1; 13-19 - N. arkona, препарат / slide 683s1; 20-23 - N. gregaria, препарат / slide 685s1; 24-30 - Navicula sp. 2, препарат / slide 692s1. Масштабна лінійка / Scale bar: 10 pm.

  Plate II. 1-6 - Navicula cf. broetzii, препарат / slide 685s1; 7-13 - N. ceciliae, препарат / slide 681s1; 14-17 - N. cryptocephala, препарат / slide 681s1; 18-28 - N. cryptotenella, препарат / slide 687s1. Масштабна лінійка / Scale bar: 10 ЦТ.

  Plate III. 1-7 - Navicula hangaica, препарат / slide 692s1; 8-12 - N. libonensis, препарат / slide 692s1; 13-18 - N. cf. lundii, препарат / slide 680s1; 19-27 - N. moskalii, препарат / slide 685s1. Масштабна лінійка / Scale bar: 10 pm.

  Plate IV. 1-6 - Navicula oppugnata, препарат / slide 692s1; 7 - N. peroblonga, препарат / slide 680s1; 8-13 - N. pseudolanceolata, препарат / slide 679s1. Масштабна лінійка / Scale bar: 10 ЦТ.

  Plate V. 1-14 - Navicula pseudoharmoniae sp. nov. 1-2, 5-9 - типовий матеріал, препарат 683s1 (8 - голотіп), 3-4, 10-13 - препарат 681 s1, 14 - препарат 692s1; 1-2,3-4, 10-11 - одна і та ж стулка при різних положеннях фокуса. 1-2,5-9 - type material, slide 683s1 (8 - holotype), 3-4, 10-13 - slide 681 s1, 14 - slide 692s1; 1-2, 3-4, 10-11 - same valve in different foci. Масштабна лінійка / Scale bar: 10 | im.

  Plate VI. 1-8 - Navicula cf. pseudoreinhardtii, препарат / slide 692s1; 9-10 - N. reinhardtii, препарат / slide 687s1; 11-13 - N. radiosa, препарат / slide 691s1. Масштабна лінійка / Scale bar: 10 pm.

  Plate VII. 1-2 - Navicula rhynchocephala, препарат / slide 685s1; 3-6 - N. ricardae, препарат / slide 692s1; 7-12 - N. scaniae, препарат / slide 681s1; 13-14 - N. striolata, 13 - препарат / slide 687s1, 14 - препарат / slide 694s1. Масштабна лінійка / Scale bar: 10 pm.

  Plate VIII. 1-9 - Navicula schweigeri, препарат / slide 679s1; 10-17 - N. suecicarum, препарат / slide 692s1. Масштабна лінійка / Scale bar: 10 | im.

  Plate IX. 1-4 - Navicula teletskoyensis, препарат / slide 687s1; 5-7 - N. tripunctata, препарат / slide 681s1; 8-10 - N. upsaliensis, препарат / slide 689s1; 11-17 - N. veneta, препарат / slide 680s1. Масштабна лінійка / Scale bar: 10 | im.

  Plate X. 1-3 - Navicula viridulacalcis, препарат / slide 692s1; 4-5 - N. vulpina, препарат / slide 693s1; 6-9 - Navicula sp. 1, препарат / slide 679s1; 10-12 - Navicula sp. 3, препарат / slide 687s1. Масштабна лінійка / Scale bar: 10 pm.


  Ключові слова: діатомових водоростей / NAVICULA / НОВІ ЗНАХІДКИ / НОВІ ВИДИ / ОЗЕРО Телецька / АЛТАЙ / СИБІР / РОСІЯ / DIATOMS / NEW RECORDS / NEW SPECIES / ALTAI / LAKE TELETSKOYE / RUSSIA / SIBERIA

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити