Статтю присвячено проблемі англійських запозичень у французькій мові в зіставленні з російським. Робота має на меті продемонструвати відмінності у вживанні англіцизмів в обох мовах. Матеріалом послужили приклади англіцизмів, містяться на сайті французької Академії. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше проводиться порівняльне дослідження англіцизмів з використанням сервісу Reverso Context для аналізу матеріалу. Отримані результати показали, що вибір на користь англіцизми і на шкоду слову з рідної мови викликаний найчастіше відсутністю в мові-рецепторі необхідних конотацій і емоційного образу, які створює запозичене слово.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Горелик Поліна Леонідівна, Петена Наталія Віталіївна, Брюховская Людмила Григорівна


Anglicisms in the Modern French Language in Comparison with Russian: Contextual Study

The article considers the problem of the English borrowings in the French language in comparison with Russian. The paper aims to identify differences in the usage of Anglicisms in the analysed languages. The research material includes Anglicisms presented on the French Academy'S website. Scientific originality of the study involves a comparative analysis of Anglicisms on the basis of the Reverso Context translation service. The findings indicate that the choice in favour of the Anglicism is often motivated by the fact that the native word is deprived of connotations and emotional nuances that the borrowed word possesses.


Область наук:
 • Мовознавство та літературознавство
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Філологічні науки. Питання теорії і практики

  Наукова стаття на тему 'англіцизмів у сучасній ФРАНЦУЗЬКОМУ МОВОЮ В ЗІСТАВЛЕННІ З РОСІЙСЬКИМ: ДОСЛІДЖЕННЯ У КОНТЕКСТІ'

  Текст наукової роботи на тему «англіцизмів у сучасній ФРАНЦУЗЬКОМУ МОВОЮ В ЗІСТАВЛЕННІ З РОСІЙСЬКИМ: ДОСЛІДЖЕННЯ У КОНТЕКСТІ»

  ?https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.3.53

  Горелик Поліна Леонідівна, Петена Наталія Віталіївна, Брюховская Людмила Григорівна Англіцизми в сучасній французькій мові в зіставленні з російським: дослідження в контексті

  Статтю присвячено проблемі англійських запозичень у французькій мові в зіставленні з російським. Робота має на меті продемонструвати відмінності у вживанні англіцизмів в обох мовах. Матеріалом послужили приклади англіцизмів, що містяться на сайті Французької Академії. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше проводиться порівняльне дослідження англіцизмів з використанням сервісу Reverso Context для аналізу матеріалу. Отримані результати показали, що вибір на користь англіцизми та на шкоду слову з рідної мови викликаний найчастіше відсутністю в мові-рецепторі необхідних конотацій і емоційного образу, які створює запозичене слово. Адреса статті: www.gramota.net/materials/2/2020/3/53.html

  джерело

  Філологічні науки. Питання теорії і практики

  Тамбов: Грамота, 2020. Том 13. Випуск 3. C. 255-259. ISSN 1997-2911.

  Адреса журналу: www.gramota.net/editions/2.html

  Зміст даного номера журналу: www .gramota.net / mate rials / 2/2020/3 /

  © Видавництво "Грамота"

  Інформація про можливість публікації статей в журналі розміщена на Інтернет сайті видавництва: www.gramota.net Питання, пов'язані з публікаціями наукових матеріалів, редакція просить направляти на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  УДК 811.113.1 = 811.111 = 811.161.1 Дата надходження рукопису: 03.02.2020

  https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.3.53

  Статтю присвячено проблемі англійських запозичень у французькій мові в зіставленні з російським. Робота має на меті продемонструвати відмінності у вживанні англіцизмів в обох мовах. Матеріалом послужили приклади англіцизмів, що містяться на сайті Французької Академії. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше проводиться порівняльне дослідження англіцизмів з використанням сервісу Reverso Context для аналізу матеріалу. Отримані результати показали, що вибір на користь англіцизми та на шкоду слову з рідної мови викликаний найчастіше відсутністю в мові-рецепторі необхідних конотацій і емоційного образу, які створює запозичене слово.

  Ключові слова і фрази: запозичення; англіцизм; неологізм; мовна політика; Французька Академія.

  Горелик Поліна Леонідівна, к. Філол. н., доцент

  Південно-Уральський державний медичний університет, м Челябінськ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Петена Наталія Віталіївна

  Інститут психології і педагогіки, м Москва nnamede @ gmail. com

  Брюховская Людмила Григорівна, к. Філос. н., доцент

  Південно-Уральський державний медичний університет, м Челябінськ forlangchelsma @ gmail. com

  Англіцизми в сучасній французькій мові в зіставленні з російським: дослідження в контексті

  Тема запозичень з англійської мови досить актуальна як для російського, так і для французької мов. Вона досить добре досліджена: можна знайти величезну кількість робіт, присвячених англицизмам в сучасних французькій і російській мовах. Однак переважна більшість дослідників обмежуються тим, що пропонують чергову класифікацію запозичень, наприклад, В. С. Коваленко [5], Л. М. Букіна, Л. Н. Лунькова [1], що свідчить про науковий підхід і корисно в навчальних цілях. Але класифікації вносять елемент штучності в живу систему мови, тому більшість з них згодом забуваються. Крім того, нам не вдалося виявити практично жодного дослідження, в якому вживання англіцизмів розглядалося б в порівнянні у французькій і російській мовах. І саме цю прогалину хотілося б заповнити в даній статті. Таким чином, наукова новизна нашої роботи полягає у вивченні англіцизмів у французькій і російській мовах в порівняльному аспекті.

  Мета даного дослідження - продемонструвати різницю у вживанні англіцизмів у французькій і російській мовах. Для цього нам потрібно було вирішити такі завдання:

  1) знайти англіцизми, офіційно прийняті в російській мові, зареєстровані в словниках, але з якими продовжують боротися у французькій мові, пропонуючи їм більш-менш вдалі французькі еквіваленти;

  2) зрозуміти, чим виправдане прагнення захистити французьку мову від англіцизмів, і які особливості французької мови дозволяють підбирати для них еквіваленти з фонду власної лексики простіше, ніж в російській мові;

  3) визначити причини, за якими в живій мові носії і російського, і французької мови віддають перевагу англіцизмів на шкоду слова споконвічного мови, а у французькій мові іноді і на шкоду офіційним рекомендаціям не вживати надмірні англійські запозичення.

  Згідно першому завданні нашого дослідження, ми повинні відібрати матеріал - кілька англіцизмів, вживання яких різниться в обох мовах. Вирішення цього завдання полегшує той факт, що у Франції вживання англіцизмів регулюють на державному рівні, а значить, існують і офіційні реєстри англіцизмів, на які ми зможемо спиратися. Д. Ю. Гулін [3] у своїй статті «Надлишкові запозичення в контексті мовної політики Франції» пише: «Згідно з французьким законодавством в області мовного регулювання заборонено вдаватися до іншомовних словами, якщо у них є французький еквівалент, точно передає те ж значення» [ там же, с. Дві тисячі триста тридцять дві]. Як відомо, одна з організацій, яка є провідником мовної політики Франції - це Французька Академія. Тому матеріалом дослідження послужили словникові статті, опубліковані на її сайті [9], в розділі La langue francaise > Dire, Ne pas dire > Neologismes et anglicismes (Французька мова > Казати чи не казати > Неологізми і англіцизми) (тут і далі переклад авторів статті. - П. Г., Н. П., Л. Б.). Статті публікуються на сайті починаючи з 2011 року до цього дня. Ми проаналізували всі статті за весь період публікації, тобто всього близько 100 статей, опублікованих з 2011 по 2019 рр. У них містяться рекомендації щодо того, якими французькими еквівалентами краще замінювати запозичені англійські неологізми. Ми відібрали з них тільки 24 статті, які містять слова, вже асимільовані в російській мові. Щоб довести

  факт асиміляції, ми вдалися до кількох тлумачних словників російської мови [4; 6; 7], в яких ми знайшли кожне з цих 24 слів. Крім того, ми зробили пошук в тлумачному словнику французької мови Larousse [10], щоб переконатися, що дані слова не рекомендовані до вживання у французькій мові.

  У список ми включили такі слова: dress code, casting, briefing, prime time, business, tuning, deadline, short list, spoiler, vintage, corporate, high tech, light (lite), sponsor, biopic, relevant, label, fan zone , online, make up, glitter, smiley, low cost, main stream (дрес-код, кастинг, брифінг, прайм тайм, бізнес, тюнінг, дедлайн, шорт лист, спойлер, вінтаж, корпоративний, хай-тек, лайт, спонсор, байопік, релевантний, лейбл, фан-зона, онлайн, макіяж, гліттер, смайл, лоукост, мейнстрім).

  Щоб знайти рішення другої і третьої задач нашого дослідження, ми повинні були знайти, вживаються дані слова у французькій мові всупереч рекомендаціям Академії. Якщо так, то в чому відмінності між употреблениями одного і того ж англіцизми у французькому і в російській мовах. Якщо ні, то який субститут знаходять даному англіцизмів у французькій мові.

  У пошуках найбільш об'єктивного джерела сучасного слововживання ми використовували онлайн-сервіс Reverso Context [11]. Цей сервіс дає реальну картину вживання заданих слів і словосполучень в контексті. Спираючись на дані, зібрані з сучасних офіційних документів, субтитрів до фільмів, описів продукції, Reverso Context дозволяє оцінити, чи використовується потрібне нам слово в ситуаціях живого спілкування. Треба відзначити, що більшість дослідників англіцизмів у французькій мові вважають за краще вибирати сучасні ЗМІ в якості матеріалу дослідження, наприклад, А. А. Ях'яева, C. C. Юсупова [8], М. Г. Волкова, Д. О. Козлова [2]. Ми вирішили внести різноманітність в цю традицію і звернулися до Reverso Context як до можливості миттєво знаходити приклади контексту англіцизмів. Використання сервісу Reverso Context для аналізу матеріалу дослідження становить один з аспектів наукової новизни нашого дослідження.

  Нижче ми представляємо огляд десяти англіцизмів та їх вживання в контексті. Не претендуючи на відкриття якихось нових лінгвістичних явищ, ми хочемо, однак, показати, як проста демонстрація прикладів може в підсумку привести до розуміння закономірностей, які їх об'єднують.

  Relevant. Почнемо з звичного російськомовному вуха терміна «релевантний», який в перекладі з англійської означає «істотний, здатний служити для розрізнення мовних одиниць, що має значущість для чого-небудь» [6]. Термін широко вживається в науці. Ми говоримо: «релевантна інформація», «релевантний питання», «релевантний приклад». Для французького ж мови прикметник relevant це помилковий друг перекладача, так як перекладається «залежить від чого-небудь, що відноситься до чого-небудь, пов'язаний з чим-небудь». Сайт Французької Академії пропонує вживати замість relevant слова utile, pertinent в значенні «істотний, що має значущість» [9].

  У російській мові ми також можемо замінити слово «релевантний» на синоніми «істотний, адекватний, обгрунтований, потрібний». Але у нас прийнято вживати «релевантний» саме в науковому контексті, в якому словосполучення «потрібна інформація», «істотні приклади» швидше викличуть здивування.

  Dress code. У російській мові «дрес-код» означає «обов'язкову форму одягу для будь-якого заходу або роботи» [7]. Вирази «корпоративний дрес-код», «строгий дрес-код», «урочистий дрес-код» стали звичними для сучасного людини. Сайт Французької Академії рекомендує замінювати цей вислів оборотами tenue requise (необхідний зовнішній вигляд або одяг), tenue souhaitee (бажаний зовнішній вигляд або одяг). Пошук в сервісі Reverso Context, однак, показав, що в сучасній мові прийняті вирази code vestimentaire, tenue vestimentaire, і навіть в деяких випадках dress code. Тобто французьку мову хоча б частково запозичує цей англіцизм, вважаючи за краще вживати замість французького tenue зрозуміле будь-якою мовою code.

  Цей вибір можна пояснити конотаціями або додатковими асоціативними значеннями слів. Знаходимо серед різних варіантів перекладу французького слова code: «кодекс, закони, правила, код, шифр», і для слова tenue: «зовнішній вигляд, постава, манера триматися, постава, одяг, мундир». Вибираючи code замість tenue, сучасні носії мови хочуть підкреслити, що вони мають на увазі саме правила одягу, якийсь негласний кодекс, прийнятий в суспільстві.

  Casting. Французька Академія категорична щодо цього слова: "ce mot ne doit pas etre employe" [9] (це слово не повинно вживатися) і пропонує замінити його на audition, тобто «прослуховування», «пробу». Словник Larousse пропонує вираз distribution artistique (розподіл ролей) в якості офіційної рекомендації [10]. Пошук в Reverso Context показує, що говорять саме le casting в тому значенні, в якому це слово використовується в англійському і «кастинг» в російській мовах, а саме: «.. .Визначення складу виконавців, відбір - часто конкурсний - акторів для кіно, телебачення, театру »[4]. Однак цей варіант конкурує зі своїми французькими еквівалентами distribution des roles, distribution artistique (розподіл ролей), audition (прослуховування). Ось приклади з Reverso Context: чотири варіанти перекладу англійської casting на французьку мову.

  Англійська Французька Російська

  During the casting she concentrates on one single person. Pendant le casting, elle se concentre sur une seule personne. Під час кастингу вона концентрується на одній людині.

  There are physical barriers to casting facilities, you can not get in the door. Oui, il y a des obstacles physiques a la distribution des roles: la porte est trop etroite pour passer. Так, є фізичні обмеження для кастингу: занадто вузький дверний отвір.

  Are you ready for your casting session? Etes-vous pret pour l'audition? Ви готові до кастингу?

  We enlist the help of casting agencies for our commercials. Nous avons recours a des agences de distribution artistique pour nos publicites. Ми звертаємося в кастингові агентства для нашої реклами.

  Таким чином, варіант audition, запропонований Академією, не завжди підходить з тієї ж причини, що і в попередньому прикладі: він не враховує конотацій слова. Основний відтінок значення в сучасному понятті кастингу - не "прослуховування кандидата», а «розподіл ролей». Тому в живому контексті зустрічається дуже багато прикладів, що містять поняття distribution, тобто «розподіл».

  Саме тому в російській мові «прослуховування» і «кастинг» не сприймаються як абсолютні синоніми. «Кастинг» - це відбір учасників якогось творчого проекту, а «прослуховування» асоціюється з музичними конкурсами, з іспитами для вступу в театральні та музичні навчальні заклади.

  On-line. У російській мові є еквівалент цього поняття: «в режимі реального часу». На щастя, нас не зобов'язують його вживати замість лаконічною транслітерації «онлайн», «в режимі онлайн». На щастя -тому що це якраз той випадок, коли значення самого терміна і його перекладу збігаються лише частково. Англійське on-line означає, що хтось робить якусь дію, підключившись до Інтернету, на відміну від off-line, коли інтернет-з'єднання відсутня. Для «режиму реального часу» ми знайшли кілька визначень з різних тлумачних словників російської мови, і кожне визначення вносило щось нове в значення терміна. У французькій мові еквівалент en ligne дуже вдалий, так як повністю відображає і форму, і зміст поняття.

  Light або Lite. У перекладі з англійської "lite" означає «полегшений, легкозасвоюваний, необільний». Як в російській, так і у французькому мовах найчастіше це слово вживається стосовно низькокалорійним продуктам. Наприклад: майонез-лайт, yaourt light (йогурт-лайт), soda light (газована-лайт). У широкому сенсі суфікс -лайт означає полегшену версію чого-небудь: продукту, комп'ютерної програми, курсу навчання, навіть ціни (prix light). Незважаючи на широке поширення цього суфікса в усьому світі багато в чому завдяки кока-колі лайт і тому подібних продуктів, в сучасній французькій мові конкурують форми light і рекомендоване Академією allege або leger (легкий). Allege дійсно перекладається як «безкалорійні», «знежирений» і є абсолютним еквівалентом англійського light, до того ж володіє з ним фонетичним схожістю, що й обумовлює його повсюдне поширення.

  Sponsor. Слово «спонсор» давно і впевнено увійшло в російську мову в значенні «особа або підприємство, яке на ролі сторони, що фінансує, а також в якості поручителя або організатора чого-небудь» [Там же]. Щоб уникнути невиправданого використання англіцизми sponsor, Французька Академія рекомендує традиційні лексеми parrain (шеф, спонсор) або в артистичному середовищі mecene (меценат), аргументуючи це тим, що: "Le francais a depuis longtemps ces termes a sa disposition, qu'il serait dommage de ne pas employer "[9]. / Французька мова давно вже має в своєму розпорядженні цими виразами, які було б шкода не використати. Сервіс Reverso Context видає більш широку гаму синонімів, якими представники французької лінгвокультури позначають поняття «спонсор»: parrain, donateur, sponsor, promoteur.

  High tech. На батьківщині вираження haute couture (висока мода) було б дивно знехтувати буквальним перекладом англіцизми high tech: haute technologie (високі технології). Саме цей еквівалент рекомендує вживати Академія. Результати пошуку в Reverso context говорять про те, що більшість носіїв мови згодні з цензурою Академії: серед прикладів переважає саме субститут haute technologie.

  Англійська мова Французька мова Російська мова

  Our law enforcement agencies need the high tech tools. Nos organismes d'application de la loi ont besoin des outils de haute technologie. Наші правоохоронні органи потребують високотехнологічних механізмах.

  У російській мові також вживається еквівалентний переклад «високі технології». Однак ми часто чуємо і транслітерацію англіцизми «хай тек». У цьому випадку мова йде про стилі в дизайні або архітектурі. У цьому значенні high tech залишається в своєму незмінному вигляді і у французькій мові.

  Англійська мова Французька мова Російська мова

  Bar with a beautiful high tech decoration. Un bar avec une tres belle deco High Tech. Бар з гарним дизайном в стилі хай-тек.

  Таким чином, ми маємо справу з поділом значення одного і того ж поняття, причому англіцизм high tech зберігає свою вихідну фонетичну форму тільки в контексті дизайну і архітектурного стилю, а у всіх інших контекстах мови-рецептори воліють його буквальний переклад.

  Corporate в значенні «корпоративний». Вирази «корпоративна культура», «корпоративний тариф», «корпоративна політика» в сучасній російській мові стали стійкими словосполученнями. Навряд чи знайдеться адекватна синонім цього неологізму з традиційних засобів російської мови. Щоб пояснити, що таке «корпоративний», доведеться вдатися до громіздким перифразам типу «що відноситься до підприємства», «описує культуру підприємства». Однак Французька Академія пропонує саме таку заміну. Замість la culture corporate (корпоративна культура), на думку академіків, краще говорити la culture d'entreprise (культура підприємства), замість Il est devenu tres corporate (він став дуже корпоративним) треба Il a bien acquis l'esprit de l'entreprise ( він перейнявся духом підприємства) [Ibidem]. Здавалося б, дивна і незручна заміна. Однак результати пошуку в Reverso Context говорять про зворотне: не знайшлося жодного вживання лексеми corporate у французькому перекладі цього англіцизми. Поширені варіанти заміни: d'entreprise, de societe (належить підприємству, суспільству).

  Англійська мова Французька мова Російська мова

  A third corporate client survey was initiated in 2005-2006. Une troisieme enquete aupres des entreprises clientes a ete initiee en 2005-2006. Третій корпоративний опитування клієнтів було розпочато в 2005-2006.

  Як пояснити той факт, що неологізм прижився в російській мові, але зовсім далекий французькому, до такої міри, що його не вживають навіть в ситуаціях повсякденного спілкування, коли носії мови часто вибирають зручний і лаконічний, але не загальноприйнятий англіцизм? Ймовірно, причина в тому, що саме поняття приватного підприємництва, корпоративного духу існує у Франції набагато довше, ніж в Росії, і вже давно знайшло своє відображення в засобах рідної мови. Для російської мови, навпаки, вживання лексеми «корпоративний» привносить саме ті відтінки значення, які не передають словосполучення «командний дух», «дух підприємства». Корпорація в сучасному світі - це щось більше, ніж команда, ніж підприємство, - це щось, пов'язане з успішним бізнесом, з надійною фірмою.

  Vintage. Знаходимо несподіване визначення поняття «вінтажний» в тлумачному словнику Т. Ф. Єфремової: «Такий, який виглядає так, немов його тільки що дістали з забутого скрині (зазвичай про одяг або взуття)» [4]. Французька Академія вважає цю лексему надмірною запозиченням і пропонує натомість еквіваленти традиційного походження d'epoque, des annees ... (старовинний): une voiture d'epoque, un sac des annees 1950 (старовинна машина, сумка п'ятдесятих років). Однак Reverso Context не надав жодного прикладу перекладу англійської vintage французькими d'epoque, des annees...

  Англійська мова Французька мова Російська мова

  Perfect apartment for vintage furniture fans. Appartement parfait pour les amateurs de meubles vintage. Відмінна квартира для любителів вінтажних меблів.

  Поставимо запитання: чому? Нам здається, відповідь криється у визначенні зі словника Т. Ф. Єфремової: вінтажний - це не просто старовинний, а стильно старовинний, дизайнерський, з відтінком видовищності, кінематогра-фічності. Нейтральні вираження d'epoque, des annees не можуть створити в свідомості такий же яскравий образ модної старовини, який створює vintage.

  Spoiler. Як відомо, спойлер (від англійського to spoil - псувати) заздалегідь розкриває важливу сюжетну інформацію фільму або книги, що не дає можливості глядачеві або читачеві в повній мірі отримати задоволення від твору. Ne spoilez pas! (Не спойлер!) - за даними Reverso Context, кажуть в реальних ситуаціях спілкування, не знайшовши нічого схожого на еквівалент у рідній мові. Ne gachez pas le plaisir! Ne me racontez rien! (Не псуйте задоволення! Не розказуйте нічого!) - пропонує Академія [9]. Однак ми маємо справу з запозиченням, яке заповнює семантичну лакуну. І у французькому, і в російській мовах відсутня лексема, що виражає комплексне поняття «заздалегідь розкривати сюжет і цим псувати враження». Тому даний англіцизм не є надмірною і знайшов широке поширення в обох мовах-рецепторах.

  Ми розглянули 10 англіцизмів та різницю в їх вживанні у французькій і російській мовах. І навіть такої невеликої кількості прикладів вистачає, щоб зробити деякі висновки.

  1. Той факт, що у Франції намагаються обмежити вживання англіцизмів, виправданий існуванням у французькій мові еквівалентів із засобів вихідного фонду (corporate - d'entreprise), схожих лінгвост-рановедческіх реалій і можливістю перекладу на французьку мову зі збереженням структури англійського виразу (on line - en ligne). Фонетична подібність часто полегшує підбір еквівалентів (light - leger). Той факт, що в Росії не регулюють вживання англіцизмів, не шкодить російській мові. Англіцизми прості, лаконічні, легко запам'ятовуються. У російській мові набагато складніше, ніж у французькому, підібрати для них семантичний або структурний еквівалент.

  2. Основні причини вибору англійської запозичення в обох мовах на шкоду традиційних лексем наступні:

  а) англіцизм заповнює семантичну лакуну і висловлює в одному ємному понятті складно побудований сенс (spoiler);

  б) англіцизм створює яскравий унікальний образ, який неможливо виразити нейтральними засобами рідної мови (vintage);

  в) англіцизм несе додаткові конотації, які відсутні в еквівалентах рідної мови (corporate - корпоративний). Заміна англіцизми на споконвічне слово тягне за собою втрату конотацій і присвоєння нових, непотрібних конотацій (кастинг - прослуховування).

  В якості перспективних напрямів вивчення англіцизмів в порівняльному аспекті можна, по-перше, обмежити сферу запозичень і розглянути, наприклад, запозичення в сфері кіно, літератури, спорту. Тема мовної політики і експансії англіцизмів ще довго буде залишатися актуальною в лінгвістиці завдяки повсюдного поширення англійської мови. По-друге, можна задіяти ще кілька мов, використовуючи максимум можливостей Reverso Context. Цей сервіс - дуже зручний механізм для порівняльного дослідження. Він полегшує пошук прикладів в сучасних ЗМІ, дозволяє знаходити безліч прикладів, практично автоматизує процес дослідження.

  Список джерел

  1. Букіна Л. М., Лунькова Л. Н. Англіцизми в сучасних інтернет-статтях французькою мовою // Вісник Російського університету дружби народів. Серія «Теорія мови. Смуток. Семантика ». 2015. № 2. С. 110-117.

  2. Волкова М. Г., Козлова Д. О. Англіцизми в сучасній французькій мові (на матеріалі преси) // Філологічні науки. Питання теорії і практики. 2014. № 4 (34). Ч. 2. C. 73-76.

  3. Гулін Д. Ю. Надлишкові запозичення в контексті мовної політики Франції // Фундаментальні дослідження. 2014. № 9-10. С. 2331-2335.

  4. Єфремова Т. Ф. Новий словник російської мови. Толково-словотворчий [Електронний ресурс]. М .: Російська мова, 2000. URL: https://www.efremova.info/ (дата звернення: 03.12.2019).

  5. Коваленко В. С. До питання про сучасні псевдоангліцізмах в російській і французькій мовах // Функціональні аспекти міжкультурної комунікації та проблеми перекладу: зб. ст. IV Міжнар. науч. междісціплін. конф. М .: РУДН, 2017. С. 257-264.

  6. Комлєв М. Г. Словник іншомовних слів [Електронний ресурс]. URL: http://ras-yaz.niv.org.ua/doc/foreign-words-komlev/index.htm (дата звернення: 03.12.2019).

  7. Слова російської мови, пошук і розбір слів онлайн [Електронний ресурс]. URL: https://wordsonline.org.ua/dicts/neologisms/ dress-code.html (дата звернення: 03.12.2019).

  8. Ях'яева А. А., Юсупова С. С. Вживання англіцизмів в сучасних французьких ЗМІ // Філологічні науки. Питання теорії і практики. 2018. № 9 (87). Ч. 2. C. 419-422.

  9. Academie francaise [Електронний ресурс]. URL: http://www.academie-francaise.fr/ (дата звернення: 03.12.2019).

  10. Larousse. Dictionnaire de francais [Електронний ресурс]. URL: https://www.larousse.fr/ (дата звернення: 03.12.2019).

  11. Reverso Context [Електронний ресурс]. URL: https://context.reverso.net/ (дата звернення: 03.12.2019).

  Anglicisms in the Modern French Language in Comparison with Russian: Contextual Study

  Gorelik Polina Leonidovna, Ph. D. in Philology, Associate Professor South-Ural State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Chelyabinsk

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Peten Nataliya Vital'evna

  Institute of Psychology and Pedagogy, Moscow nnamede @ gmail. com

  Bryukhovskaya Lyudmila Grigor'evna, Ph. D. in Philosophy, Associate Professor South-Ural State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Chelyabinsk

  forlangchelsma @ gmail. com

  The article considers the problem of the English borrowings in the French language in comparison with Russian. The paper aims to identify differences in the usage of Anglicisms in the analysed languages. The research material includes Anglicisms presented on the French Academy's website. Scientific originality of the study involves a comparative analysis of Anglicisms on the basis of the Reverso Context translation service. The findings indicate that the choice in favour of the Anglicism is often motivated by the fact that the native word is deprived of connotations and emotional nuances that the borrowed word possesses.

  Key words and phrases: borrowing; Anglicism; neologism; language policy; French Academy.

  УДК 81 Дата надходження рукопису: 16.01.2020

  https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.3.54

  У представленій статті розглядаються питання, пов'язані з вивченням функціонального аспекту народних висловів про мовчання в російській, англійській та німецькій мовах. Автори виділяють такі функції мовчання в прислів'ях і приказках: аксіологічна, директивна, констативного, інформативна, Емото-ва. Дослідження спрямовано на виявлення загальних і специфічних рис феномена мовчання в мовній картині світу зіставляються мов. Узагальнюючи отримані результати, можна зробити висновок, що феномен мовчання в представлених лингвокультурах поліфункціонален і може мати різні смислові трактування.

  Ключові слова і фрази: мовчання; паремія; прислів'я; приказка; російська мова; англійська мова; німецька мова; порівняльне мовознавство.

  Денисова Олена Олександрівна

  Казанський (Приволзький) федеральний університет annewolffgang @ inbox. т

  Ліпатова Юлія Юріївна, к. Філол. н., доцент

  Казанський державний медичний університет Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Комунікативно-функціональний підхід до вивчення феномена мовчання в прислів'ях і приказках (на основі аналізу російських, англійських і німецьких народних висловів)

  Мовчання як комунікативно значущий елемент все частіше стає об'єктом дослідження в працях сучасних вчених-лінгвістів. Перериваючи усне мовлення, людина не перестає мислити, процеси внутрішньої вербалізації продовжують функціонувати. Таким чином, мовчання є процесом комунікації і може бути викликано різними психологічними і соціальними факторами [7, с. 93].


  Ключові слова: ЗАПОЗИЧЕННЯ / англіцизми / НЕОЛОГІЗМ / МОВНА ПОЛІТИКА / ФРАНЦУЗЬКА АКАДЕМІЯ / BORROWING / ANGLICISM / NEOLOGISM / LANGUAGE POLICY / FRENCH ACADEMY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити