Описуються особливості будови носової порожнини у дорослих тварин, даються проміри довжини і ширини носових раковин, носових ходів. Описуються особливості їх топографії.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Малофєєв Юрій Михайлович, Баннова Катерина Олександрівна


The structural features of nasal cavity in adult animals are described, and the measurements of length and width of turbinated bones and nasal passages are presented. Their topography features are described.


Область наук:

 • ветеринарні науки

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал: Вісник Алтайського державного аграрного університету


  Наукова стаття на тему 'Анатомія органів носової порожнини у дорослих маралів'

  Текст наукової роботи на тему «Анатомія органів носової порожнини у дорослих маралів»

  ?УДК 636.294.591.4 Ю.М. Малофєєв,

  Е.А. Баннова АНАТОМІЯ ОРГАНІВ НОСОВІЙ ПОРОЖНИНИ У ДОРОСЛИХ марали

  Ключові слова: носова порожнина, марали, носові раковини, носова перегородка.

  Вступ

  Пантове оленярство є перспективною галуззю тваринництва передгір'їв Алтайського краю і Республіки Алтай. Продукція маралівництва (панти, м'ясо, хвости, кров та інше) широко використовується і затребувана у фармацевтичній промисловості не тільки в Росії, але і країнах Близького і Далекого зарубіжжя. Знання особливостей організму, зокрема дихального апарату, у цих тварин необхідні для вирішення питань профілактики і лікування органів дихання.

  Носова порожнина є верхнім відрізком дихальних шляхів і перша стикається з мінливими умовами зовнішнього середовища. Нормальне дихання може порушуватися в результаті впливу на організм, зокрема, паразитарних факторів (цефеноміоз у північних оленів, коли паразити локалізуються в носоглотці; цефалопіноз у верблюдів, естроз у овець) [1, 2].

  Для прийняття своєчасних заходів по профілактиці ринітів необхідно враховувати особливості анатомії органів носової порожнини. Деякі відомості з морфології носової порожнини у великої рогатої худоби є в роботах В.В. Дегтярьова, Л.А. Кучина, К.А. Васильєва (у яків), В.Г. Шелепова і інших (у північних оленів). Ґрунтовних досліджень органів носової порожнини у пантових оленів не проводилося.

  Матеріали і методика досліджень

  Матеріалом для дослідження послужили голови (носові порожнини) шести дорослих маралів (4-6 років).

  Після сагиттального розпилу голови вимірювали за допомогою штангенциркуля довжину, ширину носових раковин і відстань від носових отворів. Результати обробляли математичними методами (табл.).

  Результати досліджень

  Носова порожнина утворена носовими кістками зверху, дно представлено піднебінними пластинками верхньої щелепи, бічні стінки - носовими пластинками верхньої щелепи. Задня стінка порожнини обмежена лабіринтом гратчастої кістки. Вхід в носову порожнину оформлений ніздрями. Носовою перегородкою вона розділена на праву і ліву половини. Перегородка у дорослих маралів (задня частина) з кісткової тканини, інша частина з гіалінового хряща. Товщина носової перегородки 2-3 мм (рис.).

  У кожній половині носової порожнини розташовані дорсальная і вентральна носові камери, а з боку гратчастоголабіринту є середня носова раковина. Порожнини сусідять з верхніми щелепними пазухами, які сполучені з носом [3].

  Переддень носа у дорослих маралів довжиною 2-2,5 см. Довжина дорсальній носової раковини в межах 20,3-20,8 см, ширина в задньому відділі 1,9-2,2, в середньому відділі - 1,6-1, 56 см. В основі раковини покручені кісткові пластини. Попереду вона переходить в пряму складку слизової оболонки. Вентральна носова раковина довжиною 18,820,6 см, шириною в задньому відділі 4,54,8 см, в середньому відділі - 4,3-4,6 см. Попереду раковина переходить в крилоподібну складку і складку дна преддверья.

  Середня носова раковина довжиною 5,56,5 см, шириною 2,2-2,5 см. Відстань до ніздрі верхньої носової раковини 7,67,8 см, нижній - 4,5-4,6 см.

  Таблиця

  Розміри носових раковин у дорослих маралів, см (M ± m)

  Дорсальная Вентральна Середня

  Промери носова раковина носова раковина носова раковина

  права ліва права ліва права ліва

  Довжина 20,3 ± 2,2 20,8 ± 2,5 18,8 ± 2,2 20,6 ± 2,6 6,5 ± 0,3 5,5 ± 0,2

  Ширина: задній відділ 1,9 ± 0,2 2,2 ± 0,02 4,53 ± 0,3 4,8 ± 0,2

  Середній відділ 1,63 ± 0,1 1,56 ± 0,02 4,33 ± 0,2 4,6 ± 0,2 - -

  Відстань до носового отвору 7,6 ± 0,3 7,8 ± 0,2 4,5 ± 0,1 4,6 ± 0,1 - -

  Вісник Алтайського державного аграрного університету № 5 (91), 2012

  63

  Мал. Саггитальний зріз голови марала:

  1 - дорсальная носова раковина; 2 - вентральна носова раковина;

  3 - середня носова раковина; 4 - дорсальний ніздрю; 5 - середній носовий хід;

  6 - вентральний ніздрю, пряма складка слизової оболонки; 8 - Крилова складка; 9 - тверде небо; 10 - Хоана; 11 - піднебінна фіранка. Масштаб 1: 5

  Між раковинами і стінками ротової порожнини розташовані носові ходи - дорсальний, середній і вентральний. У задній частині порожнини між носовою перегородкою і раковинами виділяють загальний носовий хід. За розмірами найбільшим є вентральний ніздрю.

  При вимірі раковини ми відзначали деяку асиметрію правої і лівої половин носової порожнини.

  висновки

  При вивченні літературних джерел наші дані відрізняються від таких до-

  німи жуйних, що, мабуть, пов'язано з видовими особливостями маралов.

  бібліографічний список

  1. Тетерін В.І. Вплив гельмінтозів на продуктивність маралов // Хвороби тварин. - Ташкент, 1965. - С. 74-78.

  2. Солопов Н.В., Жарков Г.І. Гедзі маралів і плямистих оленів Гірського Алтаю // Паразитологія. - 1988. - Вип. 22. - № 3.

  3. Кучин Л.А. Видові особливості морфології і іннервації повітроносних шляхів маралов // Тр. АСХІ. - Новосибірськ, 1984. - С. 77-79.

  УДК 637.1.088: 633.34 Н.І. Шевченко,

  Е.А. Кель ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СОІ І пропіленгліколь

  Ключові слова: лактирующие корови, годування, зерно, соя, пресування, молочна продуктивність, белковомолоч-ність.

  Вступ

  Особлива роль в харчуванні жуйних тварин належить протеїну. Найбільш багатими за змістом протеїну є

  бобові корми, провідне місце серед яких, безсумнівно, належить сої. Однак широке використання сирих соєвих бобів в годівлі сільськогосподарських тварин обмежена присутністю в ній антиживильних речовин, що знижують ефективність використання корму, що пригнічують ріст тварин і знижують їх продуктивність [1].

  64

  Вісник Алтайського державного аграрного університету № 5 (91), 2012


  Ключові слова: носової порожнини /марали /НОСОВІ РАКОВИНИ /НОСОВА ПЕРЕГОРОДКА /NASAL CAVITY /MARALS /TURBINATED BONES /NASAL FLOOR

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити