Рід Герань (Geranium L.) налічує понад 350 видів, поширених переважно в помірних широтах. У Курській області одним з досить часто зустрічаються видів є герань лісова (Geranium sylvaticum L.). герань лісова містить комплекс біологічно активних речовин і широко застосовується в народній медицині для лікування різних захворювань, що дозволяє вважати даний вид перспективним для наукової медицини. Можливість використання нового виду сировини в народній медицині робить необхідним вивчення анатомічної будови вегетативних органів герані лісової. Виявлені особливості анатомічної будови стебла і листа можуть бути використані для діагностики лікарської сировини даної рослини.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Трембаля Я.С., Дроздова І.Л., Кузькіна Е.Е.


ANATOMICAL STRUCTURE OF VEGETATIVE ORGANS OF WOOD GERANIUM (GERANIUM SYLVATICUM L.)

The Geranium genus (Geranium L.) includes more than 350 species, distributed mainly in a middle latitudes. One of the widely spread species in the Kursk region is a wood geranium (Geranium sylvaticum L.). Wood geranium contains a complex of biologically active substances and is widely used in folk medicine for the treatment of various diseases, which makes it possible to consider this plant a promising for scientific medicine. The possibility of the use of a new type of raw material in scientific medicine makes it necessary to study the anatomical structure of the vegetative organs of wood geranium. The revealed features of the anatomical structure of a stem and a leaf can be used to diagnostics of the medicinal raw material of this plant.


Область наук:
 • фундаментальна медицина
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'анатомічної будови ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ ГЕРАНИ ЛІСОВИЙ (GERANIUM SYLVATICUM L.)'

  Текст наукової роботи на тему «анатомічної будови ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ ГЕРАНИ ЛІСОВИЙ (GERANIUM SYLVATICUM L.)»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.67.109 Трембаля Я.С.1, Дроздова І.Л.2, Кузькіна Е.Е.3 анатомічної будови ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ ГЕРАНИ ЛІСОВИЙ (GERANIUM

  SYLVATICUM L.)

  1 ORCID: 0000-0001-6651-7940; кандидат біологічних наук, 2 ORCID: 0000-0002-2231-2772, доктор фармацевтичних наук, доцент, 3студент, 1,2,3Курскій державний медичний університет

  анотація

  Рід Герань (Geranium L.) налічує понад 350 видів, поширених переважно в помірних широтах. У Курській області одним з досить часто зустрічаються видів є герань лісова (Geranium sylvaticum L.). Герань лісова містить комплекс біологічно активних речовин і широко застосовується в народній медицині для лікування різних захворювань, що дозволяє вважати даний вид перспективним для наукової медицини. Можливість використання нового виду сировини в народній медицині робить необхідним вивчення анатомічної будови вегетативних органів герані лісової. Виявлені особливості анатомічної будови стебла і листа можуть бути використані для діагностики лікарської сировини даної рослини.

  Ключові слова: герань лісова, вегетативні органи, мікродіагностіческіе ознаки.

  Trembalya Ya.S.1, Drozdova I.L.2, Kuzkina E.E.3

  1ORCID: 0000-0001-6651-7940; PhD in Biology, 2ORCID: 0000-0002-2231-2772, Doctor of Pharmaceutics, Associate professor, 3Student, 1,2,3 Kursk State Medical University ANATOMICAL STRUCTURE OF VEGETATIVE ORGANS OF WOOD GERANIUM (GERANIUM

  SYLVATICUM L.)

  Abstract

  The Geranium genus (Geranium L.) includes more than 350 species, distributed mainly in a middle latitudes. One of the widely spread species in the Kursk region is a wood geranium (Geranium sylvaticum L.). Wood geranium contains a complex of biologically active substances and is widely used in folk medicine for the treatment of various diseases, which makes it possible to consider this plant a promising for scientific medicine. The possibility of the use of a new type of raw material in scientific medicine makes it necessary to study the anatomical structure of the vegetative organs of wood geranium. The revealed features of the anatomical structure of a stem and a leaf can be used to diagnostics of the medicinal raw material of this plant.

  Keywords: wood geranium, vegetative organs, microdiagnostic signs.

  Рід Герань (Geranium L.) - найбільш великий в сімействі Геранієві (Geraniaceae), є майже космополітичним, включає понад 350 видів, поширених переважно в помірних широтах [1, С. 327]. У даній статті представлений фрагмент досліджень, присвячених вивченню біологічних особливостей рослин даного роду [2], [3]. За даними літератури, у флорі Росії зустрічається близько 20 видів, в Середньоросійської регіоні - 17-18 [1, С. 327], в Курській області росте 10 видів герані [4, С. 41]. Одним з досить поширених видів є герань лісова (Geranium sylvaticum L.) - багаторічна трав'яниста кореневищна рослина. Стебла прямостоячі, ребристі, опушені, висотою до 80 см, у верхній частині розгалужені. Прикореневі листя розеткові, довгочерешкові, з почковидно-округлими семіраздельние пластинками. Є ланцетні прилистки. Середні і верхні стеблові листя більш дрібні. Верхні стеблові листки супротивні, сидячі. Все листя притиснуто-волосисті. Квітки, як правило, фіолетові або пурпурно-лілові, зібрані по два в пухкому суцвітті (Рис. 1) [5, С. 120]. Цвіте з травня по липень, плоди з'являються в липні-серпні [1, С. 327], [5, С. 120]. У Росії герань лісова поширена в Європейській частині, на Північному Кавказі і в Сибіру. Зростає в хвойних і змішаних світлих лісах, на узліссях, галявинах, на луках. Зустрічається у всіх областях регіону [1, С. 328], [6, С. 45], [7, С. 118].

  Мал. 1 - Зовнішній вигляд герані лісової (Geranium sylvaticum L.)

  У літературі є відомості про вміст у траві герані лісової фенолкарбонових кислот і їх похідних, дубильних речовин, вуглеводів (сахароза, глюкоза, фруктоза), флавоноїдів, вітаміну С [6, С. 45]. Ця рослина

  176

  здавна і широко застосовується в народній медицині різних країн в якості в'яжучого, кровоспинний засіб, а також при лікуванні шлунково-кишкових захворювань різної етіології: діареї, дизентерії, ентероколітів. Відомо про використання герані лісової при сечокам'яній хворобі, ревматизмі, подагрі, стенокардії [6, С. 45]. Експериментально встановлено, що спиртовий екстракт надземної частини пригнічує активність ацетилхолінестерази [7, С. 118].

  Все це дозволяє говорити про перспективність використання даного рослини в якості доступного вітчизняного лікарського сировини з різнобічної фармакологічну активність, що в сучасних умовах імпортозаміщення є актуальним завданням фармацевтичної науки і практики. Можливість впровадження герані лісової в Офіцинальною медицину обґрунтовує необхідність проведення анатомічних досліджень з метою виявлення ознак, які можуть бути використані при мікродіагностіке лікарської рослинної сировини.

  Мета даної роботи - вивчення анатомічної будови надземних вегетативних органів герані лісової і виявлення мікродіагностіческіх ознак лікарської рослинної сировини.

  Матеріали і методи дослідження. Матеріал для даної роботи був зібраний в період масового цвітіння герані лісової в умовах помірно-континентального клімату (околиці м Курська; час збору - липень 2016 р .; помірно тепле і помірно вологе літо). Для досліджень використовували свіжозібране стебла і листя, а також фіксовані в спирті етиловому 70% і в суміші: спирт етиловий 96% - вода очищена - гліцерин (1: 1: 1) [8, С. 94], [9, С. 94 ].

  Вивчення анатомічної будови проведено відповідно до методиками Державної фармакопеї Російської Федерації XIII видання: ОФС.1.5.1.0002.15 «Трави» і ОФС.1.5.3.0003.15 «Техніка мікроскопічного і мікрохімічного дослідження лікарської рослинної сировини та лікарських рослинних препаратів» [10] . Мікропрепарати вивчали за допомогою мікроскопа «Биолам». Знімки виготовлених мікропрепаратів зроблені за допомогою цифрового фотоапарата і оброблені в графічному редакторі РІой8саре у3.5.

  Результати та їх обговорення. При вивченні анатомічної будови надземних вегетативних органів герані лісової були встановлені наступні мікродіагностіческіе ознаки.

  Стебло на поперечному зрізі округло-багатокутний (Рис. 2а, 2б). Клітини епідермісу з добре вираженою складчастістю кутикули; прозенхімних, прямостінні з прямими або скошеними кінцями (Рис. 2в). Устячка занурені, аномоцітного типу. Під епідермісом проглядаються великі друзи оксалату кальцію (Рис. 2г). З тріхомних утворень зустрічаються прості і головчатиє волоски (Рис. 2д, 2е). Прості волоски двох типів - 1-клітинні довгі остроконусовідние і 2-клітинні з короткою базальної і довгою остроконусовідной кінцевої кліткою. У місці зчленування клітин є кільцеподібне потовщення оболонки. Головчатиє волоски з короткою 1-2-клітинної ніжкою і овальної 1 -клеточной головкою. Первинна кора добре виражена (Рис. 2а, 2б). Епідерміс стелить одним рядом клітин коленхіми уголкового типу. Паренхіма первинної кори складається з 3-4 рядів тонкостінних овальних клітин. Ендодерма представлена ​​одним рядом овальних клітин. Провідна система складається з радіально розташованих разновеликих провідних пучків біколлатеральних типу - великі пучки чергуються з більш дрібними (Рис. 2а, 2б). На периферії центрального циліндра знаходиться суцільне 3-5-рядне кільце клітин склеренхіми. Над великими провідними пучками склеренхіма впроваджується у флоему у вигляді клиновидного виросту. Внутрішня флоема охоплює порівняно невеликий обсяг. Запасающая паренхіма оточує судинно -волокністие пучки і заповнює всю серцевину (Рис. 2а).

  Лист. Порівняльне вивчення верхнього і нижнього епідермісу показало, що форма клітин верхнього епідермісу варіюється від паренхімних багатокутних, майже прямостінних, до клітин зі слабоізвілістое бічними стінками (Рис. 3а). Контур клітин нижнього епідермісу більш звивистий (Рис. 3б). У клітинних оболонках епідермісу на обох сторонах аркуша добре помітні пори. Устячка великі, численні, аномоцітного типу, зосереджені в основному на нижньому епідермісі. Уздовж жилок, а також по краю листової пластинки клітини прозенхімних, прямостінні. На обох сторонах аркуша по краю, уздовж жилок і по всій поверхні зустрічаються прості і головчатиє волоски. Прості волоски наступних типів: 1 -клеточние тонкостінні остроконусовідние з зернистим вмістом (Рис. 3в); 1-клітинні товстостінні остроконусовідние з бородавчастої кутикулою і зернистим вмістом (Рис. 3г); 1-клітинні тупокінцевими (Рис. 3г); 2-клітинні товстостінні з короткою базальної і довгою остроконусовідной кінцевої кліткою з кільцеподібним потовщенням оболонки в місці зчленування клітин (Рис. 3д). Навколо місця прикріплення волоска добре помітна розетка клітин і складчастість кутикули. Головчатиє волоски є на обох сторонах аркуша (Рис. 3е); аналогічні волосках, виявленим на стеблі. Складаються з 1-2-клітинної короткої ніжки і овальної 1-клітинної головки. Під епідермісом добре проглядаються численні друзи оксалату кальцію.

  Мал. 2 - Фрагменти стебла (Ув. Х 80, 140, 200, 400) а - поперечний зріз (загальний вигляд), б - тканини первинної кори і центрального циліндра, в - епідерміс з зануреними устьицами аномоцітного типу, г - друзи, д - простий 1-клітинний остроконусовідний волосок, е -

  головчасте волосок

  Мал. 3 - Фрагменти епідермісу листка (Ув. Х 200, 300, 400) а, б - клітини верхнього (а) і нижнього (б) епідермісу, в -прості 1 клітинні тонкостінні остроконусовідние волоски, г - прості товстостінні 1-клітинні волоски: тупокінцевими і остроконусовідние з бородавчастої кутикулою, д - простий 2-клітинний товстостінний остроконусовідний волосок з кільцеподібним потовщенням оболонки, е - головчасте волосок

  Черешок на поперечному зрізі округло-трикутної форми (Рис. 4а). Клітини епідермісу черешка ровноконтурние, поздовжньо витягнуті, з прямими або скошеними кінцями. Є продихи аномоцітного типу. Виявлено прості і головчатиє волоски, аналогічні описаним для стебла і листа. Зрідка зустрічаються довгі волоски з дуже тонкими, спадає стінками. Епідерміс стелить 1-2 рядами уголковой коленхіми. Далі слід 3-4 ряди клітин хлорофіллоносной паренхіми. Провідні пучки біколлатеральних типу, в кількості 6-7, розташовуються радіально (Рис. 4а, 4б). Над зовнішньої флоемой по всьому периметру черешка виявлено 1-2-шарове кільце клітин склеренхіми. Навколо пучків є обкладка з одного ряду овальних клітин. Під епідермісом проглядаються кристалічні включення оксалату кальцію у вигляді друз (Рис. 46).

  Мал. 4 - Фрагменти черешка (Ув. Х 56, 200). а - поперечний зріз (загальний вигляд), б - фрагмент поперечного зрізу

  Висновок. Таким чином, при вивченні анатомічної будови надземних вегетативних органів герані лісової виявлена ​​сукупність мікродіагностіческіх ознак стебла і листа, що дозволяє встановлювати справжність лікарської рослинної сировини.

  Список літератури / References

  1. Кисельова К. В. Флора середньої смуги Росії: Атлас-визначник / К. В. Кисельова, С. Р. Майоров, В. С. Новіков; під ред. проф. В. С. Новікова. - М.: ЗАТ «Фітон +», 2010. - 544 с.

  2. Трембаля Я. С. Вивчення анатомічної будови квітки герані луговий (Geranium pratense L.) / Я. С. Трембаля, Л. І. Прокошева, Д. Н. Пожидаєва // Вчені записки Орловського державного університету. Серія: Природничі науки. - 2014. - № 7 (63). - С. 226-227.

  3. Трембаля Я. С. мікродіагностіке сировини герані Роберта / Я. С. Трембаля, М. М. Маслов // Фармацевтична освіта, наука і практика: горизонти розвитку: матеріали Всерос. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, посвящ. 50-річчя фарм. фак-ту КДМУ. 20-21 жовтня 2016 р Курськ / М-во охорони здоров'я Рос. Федерації, Федер. держ. бюджет. образоват. установа висш.образованія «Курський держ. мед. ун-т ». -Курск, 2016. - С. 520-524.

  4. Полуянов А. В. Судинні рослини Курської області / А. В. Полуянов, Н. А. Прудников. - Курськ. : КДУ, 2005. -80 з.

  5. Губанов І. А. Ілюстрований визначник рослин Середньої Росії. Т. 2: Покритонасінні (дводольні: раздельнолепестний) / І. А. Губанов, К. В. Кисельова, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров. - М.: Товариство наукових видань КМК. - 2003. - 665 с.

  6. Рослинні ресурси СРСР: Квіткові рослини, їх хімічний склад, використання; Сімейства Rutaceae -Elaeagnaceae / Відп. ред. П. Д. Соколов. - Л.: Наука, 1988. - 356 с.

  7. Рослинні ресурси Росії: Дикорослі квіткові рослини, їх компонентний склад і біологічна активність Т. 3. Сімейства Fabaceae -Apiaceae / Відп. ред. А. Л. Буданцев. - СПб .; М.: Товариство наукових видань КМК, 2010. - 630 с.

  8. Дроздова І. Л. Морфолого-анатомічне вивчення трави ікотнік сірого (Berteroa incana (L.) DC.) / І. Л. Дроздова, Т. І. Лупіліна // Курський науково-практичний вісник «Людина та її здоров'я». - 2014. - № 2. - С. 94-98.

  9. Дроздова І. Л. Морфолого-анатомічне вивчення трави вязеля різнобарвного (Coronilla varia L.) / І. Л. Дроздова, І. А. Калуцкий // Курський науково-практичний вісник «Людина та її здоров'я». - 2017. - № 1. - С. 9397. doi: 10.21626 / vestnik / 2017-1 / 17

  10. Державна фармакопея України. XIII видання [Електронний ресурс] - М.: МОЗ РФ, 2016. - URL: http: // pharmacopoeia. ru / gosudarstvennaya-farmakopeya-xiii-online-gf-13 -online (дата звернення 10.11.2017).

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Kiseleva K. V. Flora sredney polosy Rossii: Atlas-opredelitel '[Flora of Central Russia: Atlas-determinant] / K. V. Kiseleva, S. R. Mayorov, V. S. Novikov; edited by prof. V. S. Novikova. - M.: ZAO «Fiton +», 2010. - 544 p. [In Russian]

  2. Trembalya Ya. S. Izuchenie anatomicheskogo stroeniya tsvetka gerani lugovoy (Geranium pratense L.) [The study of the anatomical structure of flower meadow geranium (Geranium pratense L.)] / Ya. S. Trembalya, L. I. Prokosheva, D. N. Pozhidaeva // Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki [Scientific notes Oryol state University. Series: Natural Sciences]. - 2014. - № 7 (63). - P. 226-227. [In Russian]

  3. Trembalya Ya. S. Mikrodiagnostika syr'ya gerani Roberta [Diagnostics raw materials of Geranium robertianum L.] / Ya. S. Trembalya, M. M. Maslov // Farmatsevticheskoe obrazovanie, nauka i praktika: gorizonty razvitiya: materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem, posvyashch. 50-letiyu farm. fak-ta KGMU. 20-21 oktyabrya 2016 g., Kursk [Pharmaceutical education, science and practice: perspectives of development: Materials of All-Russian scientific-pract. conf. with int. participation dedicated to the 50th anniversary of pharmaceutical faculty of KSMU 20 -21 October 2016] / M-vo zdravookhraneniya Ros. Federatsii, Feder. gos. byudzhet. obrazovat. uchrezhdenie vyssh. obrazovaniya «Kurskiy gos. med. un-t »[The Ministry of Health, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education« K ursk State Medical University »]. - Kursk, 2016. - P. 520-524. [In Russian]

  4. Poluyanov A. V. Sosudistye rasteniya Kurskoy oblasti [Vascular plants of Kursk region] / A. V. Poluyanov, N. A. Prudnikov. - Kursk. : KGU, 2005. - 80 p. [In Russian]

  5. Gubanov I. A. Illyustrirovannyy opredelitel 'rasteniy Sredney Rossii. T. 2: Pokrytosemennye (dvudol'nye: razdel'nolepestnye) [Illustrated keys to plants of Middle Russia. Volume 2: angiosperms (dicots: polypetalous)] / I. A. Gubanov, K. V. Kiseleva, V. S. Novikov, V. N. Tikhomirov. - M.: Tovarishchestvo nauchnykh izdaniy KMK. - 2003. - 665 p. [In Russian]

  6. Rastitel'nye resursy SSSR: Tsvetkovye rasteniya, ikh khimicheskiy sostav, ispol'zovanie; Semeystva Rutaceae -Elaeagnaceae [Plant Resources of the USSR: flowering plants, their chemical composition, the use; the Rutaceae-Elaeagnaceae family] / executive editor P. D. Sokolov. - L.: Nauka, 1988. - 356 p. [In Russian]

  7. Rastitel'nye resursy Rossii: Dikorastushchie tsvetkovye rasteniya, ikh komponentnyy sostav i biologicheskaya aktivnost 'T. 3. Semeystva Fabaceae-Apiaceae [Plant resources of Russia: wild flowering plants, their component composition and biological activity. V. 3. Family Fabaceae-Apiaceae] / executive editor A. L. Budantsev. - SPb .; M.: Tovarishchestvo nauchnykh izdaniy KMK, 2010. - 630 p. [In Russian]

  8. Drozdova IL Morfologo-anatomicheskoe izuchenie travy ikotnika serogo (Berteroa incana (L.) DC.) [Morphological and anatomic research of the herb Berteroa incana (L.) DC.] / IL Drozdova, TI Lupilina // Kurskiy nauchno-prakticheskiy vestnik «Chelovek i ego zdorov'e» [Kursk scientific-practical Bulletin «Persons and his health»]. - 2014. - № 2. - P. 94-98. [In Russian]

  9. Drozdova I. L. Morfologo-anatomicheskoe izuchenie travy vyazelya raznotsvetnogo (Coronilla varia L.) [Morphological and anatomic research of Coronilla varia L.] / I. L. Drozdova, I. A. Kalutskiy // Kurskiy nauchno-prakticheskiy vestnik «Chelovek i ego zdorov'e». [Kursk scientific-practical Bulletin «Persons and his health»]. - 2017. - № 1. - P. 93-97. doi: 10.21626 / vestnik / 2017-1 / 17 [in Russian]

  10. Gosudarstvennaya farmakopeya Rossiyskoy Federatsii. XIII izdanie [State Pharmacopoeia of the Russian Federation. XIII edition] [Electronic resource] - M.: MZ RF, 2016. - URL: http://pharmacopoeia.org.ua/gosudarstvennaya-farmakopeya-xiii-online-gf-13-online (accessed date: 10.11.2017). [In Russian]


  Ключові слова: ГЕРАНЬ ЛІСОВА / WOOD GERANIUM / ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ / VEGETATIVE ORGANS / МІКРОДІАГНОСТІЧЕСКІЕ ОЗНАКИ / MICRODIAGNOSTIC SIGNS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити