клиновидна пазуха є однією з яким найбільше маловивчених структур черепа. До теперішнього часу її вивчення було утруднено, в силу відсутності адекватних методик дослідження і достатньої кількості клінічних даних. На даний момент широке впровадження комп'ютерної томографії дозволяє збирати подібну інформацію в практично необмежених кількостях. Актуальність проблеми обумовлена ​​багатою синтопія клиновидного синуса і широким расспространенія транссфеноідального доступу в сучасній хірургічній практиці. Тому стає вкрай важливим докладне знання анатомічних особливостей клиновидного синуса. Ідеальним об'єктом для вивчення анатомічної будови клиноподібної пазухи стає її тривимірна модель, побудована при обробці даних КТ високого дозволу. На її основі можлива побудова спрощеної математичної моделі клиновидного синуса, що відбиває його основні особливості. Спрощена математична модель являє собою ряд точок, що мають назви відповідно найважливішим анатомічних утворень, що межує з клиноподібної пазухою, а також найдальші її точкі.Такой підхід дозволив виділити ряд розмірів клиновидного синуса і визначити їх взаємозв'язок з основними параметрами інших структур черепа за допомогою методів статистики.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Мареев Г.О., Гейвондян М.Е.


Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Бюлетень медичних інтернет-конференцій

  Наукова стаття на тему 'АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ клиноподібної пазухи'

  Текст наукової роботи на тему «АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ клиноподібної пазухи»

  ?Бюлетень медичних Інтернет-конференцій (ISSN 2224-6150) 2016. Том 6. № 6

  ID: 2016-06-3883-A-6894

  коротке повідомлення

  Мареев Г.О., Гейвондян М.Е.

  Анатомічні особливості клиноподібної пазухи

  ГБОУ ВПО Саратовський ДМУ ім. В.І. Розумовського МОЗ Росії, кафедра оториноларингології

  резюме

  Клиновидна пазуха є однією з яким найбільше маловивчених структур черепа. До теперішнього часу її вивчення було утруднено, в силу відсутності адекватних методик дослідження і достатньої кількості клінічних даних. На даний момент широке впровадження комп'ютерної томографії дозволяє збирати подібну інформацію в практично необмежених кількостях. Актуальність проблеми обумовлена ​​багатою синтопія клиновидного синуса і широким расспространенія транссфеноідального доступу в сучасній хірургічній практиці. Тому стає вкрай важливим докладне знання анатомічних особливостей клиновидного синуса. Ідеальним об'єктом для вивчення анатомічної будови клиноподібної пазухи стає її тривимірна модель, побудована при обробці даних КТ високого дозволу. На її основі можлива побудова спрощеної математичної моделі клиновидного синуса, що відбиває його основні особливості. Спрощена математична модель являє собою ряд точок, що мають назви відповідно найважливішим анатомічних утворень, що межує з клиноподібної пазухою, а також найдальші її точкі.Такой підхід дозволив виділити ряд розмірів клиновидного синуса і визначити їх взаємозв'язок з основними параметрами інших структур черепа за допомогою методів статистики.

  Ключові слова: клиноподібна пазуха, компьтерная томографія високого дозволу, 3D модель, математична модель

  Клиновидна пазуха є однією з яким найбільше маловивчених структур черепа. До теперішнього часу її вивчення було утруднено, в силу відсутності адекватних методик дослідження і достатньої кількості клінічних даних. На даний момент широке впровадження комп'ютерної томографії дозволяє збирати подібну інформацію в практично необмежених кількостях.

  Мета і завдання: основна пазуха межує з рядом життєво важливих структур черепа, тому її патологія іноді має неоднозначну клінічну картину. Крім того, в світовій хірургічній практиці (як в нейрохірургічної, так і в оториноларингологічній) все більшої популярності набирає малоінвазивний транссфеноідальний доступ при операціях на структурах порожнини носа і прилеглих до них утвореннях. Тому стає вкрай важливим докладне знання анатомічних особливостей клиновидного синуса. КТ з високою роздільною здатністю самі по собі такої інформації не дають, дозволяючи судити лише про ступінь пневматизации даного синуса.

  Матеріал і методи

  Ідеальним об'єктом для вивчення анатомічної будови клиноподібної пазухи стає її тривимірна модель, побудована на основі даних КТ високого дозволу. На її основі можлива побудова спрощеної математичної моделі основного синуса, що відбиває його основні особливості. У дослідженні проаналізовано КТ ППН з високою роздільною здатністю 23х пацієнтів у віці від 22 до 66 років і 3D моделі, побудовані на основі даних комп'ютерної томографії. У дослідженні використані КТ пацієнтів як з патологією, так і без патології клиновидного синуса. Для обробки даних застосовувалося спеціалізоване ПО 3D Doctor of Able Software Corp., програма для обробки 3D - зображень Cranio, електронні таблиці Microsoft Exell.

  актуальність

  вид збоку

  вид сліеу

  SC2R

  №Н |

  Малюнок 1. Спрощена модель клиноподібної пазухи і її основні розміри

  Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)

  2016. Volume 6. Issue 6

  висота порожнини носа

  nasion lettr dacr>on left. r.ibi on riRht. daemon ngtit

  Малюнок 2. Основні параметри лицьового черепа

  Таблиця 1. Коррелляціонние залежності між основними розмірами черепа та розмірами клиноподібної пазухи

  Досліджувані кореляційні залежності Коефіцієнт кореляції

  Ширина клиноподібної пазухи передня (DL1-DR1) і поздовжній розмір черепа. 0.587

  Ширина клиноподібної пазухи задня (DL2-DR2) і поздовжній розмір черепа. 0.507

  Ширина клиноподібної пазухи ^ 2 ^ 2) і верхній лицьовий кут (ВЛУ) (n: ns / zy: zy) 0.661

  Розмір ft-ft і ширина клиноподібної пазухи (LR2-LL2). -0.617

  Розмір зігіон-зігіон і ширина клиноподібної пазухи (LR2-LL2). -0,581

  Розмір nd-left і довжина лівої клиноподібної пазухи (DL1-DL2). 0.645

  Розмір nd-left і довжина правої клиноподібної пазухи (DR1-DR2). 0.598

  Ширина клиноподібної пазухи (LR1-LL1) і розмір n-fmo left. 0.50

  Розмір n-fmt left і ширина клиноподібної пазухи (DL1-DR1). 0.549

  Розмір n-fmt right і ширина клиноподібної пазухи (DL1-DR1). 0.501

  Розмір n-m і ширина клиноподібної пазухи (LR2-LL2). 0.718

  Розмір m-fmo left і ширина клиноподібної пазухи (LR2-LL2). 0.650

  Розмір m-fmo right і ширина клиноподібної пазухи (LR2-LL2). 0.712

  Розмір m-fmt left і ширина клиноподібної пазухи (LR2-LL2). 0.671

  Розмір m-fmt right і ширина клиноподібної пазухи (LR2-LL2). 0.588

  Обсяг клиновидних пазух заг. і fmo-fmo -0.137

  Обсяг клиновидних пазух заг. і fmt-fmt -0.152

  Обсяг клиновидних пазух заг. і zy-zyф -0.191

  Висота особи (g-al) і обсяг клиновидних пазух заг. 0.137

  Обсяг клиновидних пазух заг. і висота порожнини носа. -0.243

  Черепної покажчик і загальний обсяг клиновидних пазух. -0.495

  Поперечний розмір черепа і загальний обсяг клиновидних пазух -0.360

  Поздовжній розмір черепа і загальний обсяг клиновидних пазух. 0.381

  Ширина клиноподібної пазухи передня (DL1-DR1) і поперечний розмір черепа. -0.066

  Ширина клиноподібної пазухи задня (DL2-DR2) і поперечний розмір черепа. -0.299

  Відстань до турецького сідла (LR1-LR2) і поперечний розмір. 0.361

  Відстань до турецького сідла (LR1-LR2) і поздовжній розмір. 0.336

  Подібна математична модель представлена ​​на рис.1. Вона являє собою ряд точок, що мають назви відповідно найважливішим анатомічних утворень, що межує з клиноподібної пазухою. Для спрощення структури синуса в математичної моделі також взяті найдальші її точки. Всі точки з'єднані отрезкамі.Такой підхід дозволив виділити ряд розмірів клиновидного синуса і визначити їх взаємозв'язок з основними параметрами інших структур черепа за допомогою методів статистики.

  результати

  Було встановлено, що обсяг клиновидних пазух прямопропорционален поздовжнім розмірами особи: зазначається слабка позитивна.

  www.medconfer.com

  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016

  Бюлетень медичних Інтернет-конференцій (ISSN 2224-6150) 2016. Том 6. № 6

  Biiy rz / g-iveJ (iHniOH-

  ЗЙГІОН)

  ft-ft | фронготемпора / 1іс-

  фрлнштенпраліс H-lnvsiilt п-fmofigm

  n-frrit left.n-fmc righi

  m-imetiim.m-fmoleh:

  rtbfmt rFjjht, m-frtrt Jtft

  Малюнок 3. Основні параметри лицьового черепа

  література

  1. Chronic fungal sinusitis in apparently normal hosts / R. Washburn, D. Kennedy, M. Begley, et al.// Medicine 67.- 1988.- P. 231-247.

  2. Ельке, І.В. Епілепсія при хронічному гнійним сфеноїдиті / І.В. Ельке, В.А. Вялічкіна, І.М. Бікеева // Ріс. рінологія.- 2001.- N1.-C23.

  3. Піскунов, С.З. Морфологічні та функціональні особливості слизової оболонки носа і навколоносових пазух. Принципи щадить ендоназальной хірургії / С.З. Піскунов, Г.З. Піскунов. М., 1991.48 з.

  4. Писарєв, Е.Н.Опит застосування рентгенівської комп'ютерної томографії в діагностиці захворювання навколоносових пазух / E.H. Писарєв, Ю.А. Рилкін, А.І. Сизганов // Ріс. рінологія.- 1998.- N2.-C22.

  5. Лиманський, С.С. Діагностика і лікування гострих обструктивних синуситів / С.С.Ліманскій, О.В.Кондрашова // Матеріали KVII з'їзду оториноларингологів Росії. СПб. -2006. -З. 303-304.

  6. Мареев О.В., Ніколенко В.М., Кучмин В.Н., Мареев Г.О., Луцевич С.І., Маркєєва М.В., Федоров Р.В, Комп'ютерний краніометрії // Свідоцтво про реєстрацію інтелектуальної власності РФ № 2015614761, 2015 р.

  7. Мареев О.В., Ніколенко В.М., Кучмин В.Н., Мареев Г.О., Луцевич С.І., Маркєєва М.В. Спосіб прижиттєвого визначення краніометричні параметрів // Патент РФ №2499558, 2013 г.фф


  Ключові слова: клиноподібної пазухи / Комп'ютерної томографії ВИСОКОГО / 3D МОДЕЛЬ / МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити