Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва: 2004
  Журнал: Сибірський онкологічний журнал

  Наукова стаття на тему 'АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ БАРИШНИКОВ (до 60-річчя від дня народження)'

  Текст наукової роботи на тему «АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ БАРИШНИКОВ (до 60-річчя від дня народження)»

  ?АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ БАРИШНИКОВ

  (До 60-річчя від дня народження)

  21 вересня 2004 виповнилося 60 років з дня народження заступника директора ДУ "Російський онкологічний науковий центр ім. М.М. Блохіна РАМН" з наукової роботи, директора НДІ експериментальної діагностики і терапії пухлин ДУ "РОНЦ ім. HH Блохіна РАМН", доктора медичних наук, професора, дійсного члена (академіка) Російської академії природничих наук, заслуженого діяча науки і техніки Російської Федерації Анатолія Юрійовича Баришнікова.

  Анатолій Юрійович Баришніков - великий вітчизняний вчений в галузі біотехнології та імунології пухлин, він зробив значний внесок в розвиток онкоіммунологіі і клітинної інженерії. Завдяки зусиллям А.Ю. Баришнікова в Росії створені і виробляються моноклональні антитіла, які є інструментом імунологічних досліджень в різних областях медицини і біології.

  Свій науковий шлях А.Ю. Баришніков почав, будучи студентом Вітебського державного медичного інституту, під керівництвом проф. Д.К. Новикова. За роки навчання в інституті він опублікував 16 наукових робіт і був запрошений в аспірантуру, проте в той час аспірантура не відбулася через призову до лав Радянської Армії. Після завершення служби вступив до аспірантури Інституту експериментальної і клінічної онкології АМН СРСР (нині ГУ "Російський онкологічний науковий центр ім. М.М. Блохіна РАМН). Під керівництвом лауреата Державної премії СРСР проф. Г.Я. Світло-Молдавського Анатолій Юрійович Баришніков захистив кандидатську дисертацію на тему "експериментальний-

  ні матеріали з вивчення вірусної терапії пухлини в умовах навантаження РЕЗ і дозованої гіпертермії "

  Після дострокового закінчення аспірантури за спеціальністю "імунологія та вірусологія пухлин А.Ю. Баришніков був спрямований на роботу молодшим науковим співробітником лабораторії вірусології та імунології пухлин РОНЦ РАМН. Вся подальша наукова діяльність і становлення А.Ю. Баришнікова як вченого пов'язані з цією установою. Він пройшов всі щаблі зростання - від молодшого наукового співробітника до директора інституту: працював старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником, головним науковим співробітником, керівником лабораторії, директором НДІ експериментальної діагностики і терапії пухлин РОНЦ РАМН.

  З 1982 по 1992 р А.Ю. Баришніков працював в лабораторії клінічної імунології під керівництвом проф. З.Г. Кадагидзе і в 1984 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему "Моноклональні антитіла і ксеногенпие антисироватки в діагностиці лейкозу та лімфом людини". У дисертації, а потім в монографії "Імунологічний фенотип лейкозної клітини" були розроблені і чітко сформульовані основні принципи иммунодиагностики ге-мобластозов. Професору А.Ю. Баришнікова належить пріоритет великих розробок в області иммунодиагностики лейкозів і лімфом людини. Їм і його учнями створені оригінальні імунологічні діагностикуми для визначення дифференцировочного і лей-козоассоцііроваіних антигенів. На основі теоретичних положень по діфферегщіровке гемопоетичних клітин розроблені критерії діагностики імунологічних подвариантов лейкозів і лімфом. Теоретичні положення і розробка діагностикумів, а також організація їх виробництва дозволили впровадити в

  Анатолій Юрійович Баришніков (до 60-річчя від дня народження)

  76

  практику охорони здоров'я новий метод діагностики - іммунодіагностікі гемобластозов.

  А.КЗ. Баришниковим створена унікальна колекція гібридом-продуцептов монокль-налитих антитіл проти антигенів іммуноком-петентних клітин. Організація промислового випуску цих антитіл сприяла широкому впровадженню в практику охорони здоров'я нового методу визначення імунологічного статусу організму в нормі і при патології. Розробка моноклональних антитіл проти різних пухлиноасоційованих антигенів привела до створення іммуіоферментйих диаг-ностікумов, а також стала основою для дослідження мікрочіпів.

  Протягом останніх років А.Ю. Баришніков створює новий напрямок в лікуванні злоякісних новоутворень - БІОТЕРАПІЇ. За його ініціативою в НДІ Едіт ГУ "РОНЦ ім. М.М. Блохіна РАМН" організовано кілька нових лабораторій біотерапевтічес-кой спрямованості. В останні роки в очолюваному ним інституті створені терапевтичні моноклональні антитіла, протівоопухо-

  ліві вакцини, які з успіхом проходять клінічну апробацію. Він керує розробкою трансгеііого Г-КСФ, створенням нових засобів доставки протипухлинних препаратів і вивченням нових протипухлинних препаратів.

  А.Ю. Баришніков є автором понад 500 наукових публікацій, в тому числі 7 монографій, веде велику науково-педагогічну роботу. Під його керівництвом виконано і захищено 11 докторських і понад 40 кандидатських дисертацій. Він головний редактор "Російського біотерапевтичних журналу", член редколегії 7 російських і зарубіжних наукових журналів, член президії Російського наукового товариства імунологів, заст. голови Об'єднаної вченої ради ДУ "РОНЦ ім. М.М. Блохіна РАМН", голова вченої ради НДІ Едіт ГУ "РОНЦ ім. М.М. Блохіна РАМН", член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій, академік РАПН і РМТА.

  Редакція "Сибірського онкологічного журналу" від щирого серця вітає Анатолія Юрійовича Баришнікова з ювілеєм, е / села-

  ет йому міцного здоров'я і подальших творчих успіхів.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити