У статті виділені категорії сімей «Групи ризику» і представлений аналіз діяльності Центру психолого-педагогічної допомоги сім'ям, потрапили в скрутну життєву ситуацію «Терчі» м Якутськ. Виділено і описано напрямки роботи центру - це діагностичне, консультативне, корекційний, навчальне, досуговое. Представлені дані по роботі фахівців центру психологів, логопеда, соціальних педагогів, юриста. виявлено категорії сімей, яким надано соціально-педагогічний супровід і види допомоги, надані фахівцями центру.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Андросова М.І., Афанасьєва Л.І.


Область наук:
 • соціологічні науки
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'ANALYSIS OF ACTIVITY OF THE CENTER PSYCHO-PEDAGOGICAL HELP TO FAMILIES OF 'TERCHI' IN THE DIFFICULT LIFE SITUATION'

  Текст наукової роботи на тему «ANALYSIS OF ACTIVITY OF THE CENTER PSYCHO-PEDAGOGICAL HELP TO FAMILIES OF" TERCHI "IN THE DIFFICULT LIFE SITUATION»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.57.119 Андросова М.І.1, Афанасьєва Л.І.2

  1ORCID: 0000-0003-3955-5102, Аспірант, 2ORCID: 0000-0001-5134-4944, Кандидат педагогічних наук,

  Північно-Східний федеральний університет ім. М.К. Аммосова АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ СІМ'ЯМ «ТЕРЧІ» В Важка ЖИТТЄВОЮ СИТУАЦІЇ

  анотація

  У статті виділені категорії сімей «групи ризику» і представлений аналіз діяльності Центру психолого-педагогічної допомоги сім'ям, які потрапили у важку життєву ситуацію «Терчі» м Якутськ. Виділено і описано напрямки роботи центру - це діагностичне, консультативне, корекційний, навчальне, досуговое. Представлені дані по роботі фахівців центру - психологів, логопеда, соціальних педагогів, юриста. Виявлено категорії сімей, яким надано соціально-педагогічний супровід та види допомоги, надані фахівцями центру.

  Ключові слова: сім'я, соціально-педагогічний супровід, важка життєва ситуація.

  Androsova M.I.1, Afanasyeva L.I.2 1ORCID: 0000-0003-3955-5102, Postgraduate student, 2ORCID: 000-0001-6150-6740, PhD in Pedagogy,

  North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov ANALYSIS OF ACTIVITY OF THE CENTER PSYCHO-PEDAGOGICAL HELP TO FAMILIES OF "TERCHI" IN THE DIFFICULT LIFE SITUATION

  Abstract

  The article highlights the category "at risk" families and provide an analysis of the activities of the Center for psycho-pedagogical assistance to families in difficult life situation "Terchi" Yakutsk. The diagnostic, consultative, correcting, teaching, leisure directions of the center are identified and described. The research presents the data on the work of the center professionals - psychologists, speech therapists, social workers, lawyers. The article identifies categories of families, which had a socio and educational support and the types of assistance rendered by experts of the center.

  Keywords: family, social and pedagogical maintenance, difficult life situation.

  У важку життєву ситуацію може потрапити будь-яка сім'я, але завдяки мобілізації внутрішніх ресурсів (самоорганізації) одні можуть самостійно впоратися зі ситуацією, що склалася, а інші ні. Відповідно, в «групу ризику» можуть бути віднесені неповні сім'ї, сім'ї біженців, вимушених переселенців, мігрантів, малозабезпечені сім'ї, безробітні, сім'ї з дітьми-інвалідами, багатодітні сім'ї, неблагополучні сім'ї [3]. Для даної категорії населення характерні такі проблеми, як фінансові, юридичні, медичні, психологічні, педагогічні, соціальні, а також пов'язані з працевлаштуванням, обмеженням життєдіяльності. Найчастіше в сім'ях, що зазнають труднощів, можуть спостерігатися неадекватна самооцінка і уявлення про власну особистість; почуття провини, образи, незахищеності і безпорадності; соціальна дезадаптація; хімічні адикції (алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія, токсикоманія); тривога, агресивність і гнів; психосоматичні порушення; дисгармонія батьківсько-дитячих відносин. Таким чином, сім'ю, що потрапила у важку життєву ситуацію, можна назвати дезадаптованих через зміни умов життєдіяльності і звичні моделі поведінки і реагування не підходять [2]. Відповідно необхідно створити умови відновлення нормальної життєдіяльності сім'ї за допомогою соціально-педагогічного супроводу.

  В рамках нашого наукового дослідження був створений центр соціальної та психолого-педагогічної підтримки сімей у важкій життєвій ситуації «Терчі» в м Якутську. Специфіка нашого регіону в тому, що через складну економічну ситуацію на селі і реструктуризації сільських шкіл, йде відтік населення із сіл в міста, і, як наслідок, зростає рівень внутрішньої міграції. У зв'язку зі збільшенням кількості вихованців та учнів, за рахунок дітей сільських мігрантів виникає проблема нестачі місць у дошкільних та шкільних навчальних закладах. Як правило, діти з сімей внутрішніх мігрантів не організовані, і наш центр сприяє їх зайнятості, розвитку, навчання і своєчасної корекції. Роботи з сім'ями ведеться за наступними напрямками -діагностика, навчання, розвиток, корекція, реабілітація, профілактика [1]. При центрі функціонують:

  - кабінет дитячого розвитку для дітей дошкільного віку;

  - кабінет психолога;

  - кабінет логопеда;

  - школа для батьків;

  - група продовженого дня для школярів;

  - тимчасовий притулок для сімей з дітьми;

  - кабінет юридичної допомоги.

  Однією з відмінних рис центру «Терчі» полягає в тому, що в той час, коли діти дошкільного віку займаються при кабінеті дитячого розвитку, мами проходять навчання в школі для батьків. Дана група розвитку виступає як альтернатива дитячому саду - з дітьми займаються педагог, психолог, логопед, ігротехнолог. З огляду на специфіку віку, активно використовуються ігрові технології не тільки на заняттях, але і для корекційної роботи з дітьми (розвиток комунікативних навичок, зняття затискачів і тривожності, робота з сором'язливістю, страхами). Для всебічного розвитку і адаптації хлопців до міського соціуму, центр організовує екскурсії, відвідування виставок дитячої творчості, театрів, цирку, зоопарку, участь в конкурсах. Всі заходи проводяться спільно з батьками, так як в сім'ях, які звернулися за допомогою, спостерігаються порушення батьківсько-дитячих відносин і спільне проведення часу сприяє гармонізації взаємин. У період з 2014 по 2016 р кабінет дитячого розвитку відвідало 109 дітей.

  Також для підвищення рівня психо лого-педагогічної компетентності законних представників дитини при центрі створена «Школа для батьків». У ній батьки проходять навчання у педагогів і психологів. В ході занять батьки отримують інформацію про сім'ю, як соціальному інституті, про психологічні особливості взаємин подружжя у шлюбі, про права та обов'язки батьків, про відхід і нагляду за дитиною, про налагодження режиму дня, психологію різних вікових періодів, про стратегію поведінки в конфліктних ситуаціях , про організацію дозвілля дітей та спільного проведення часу. Для батьків психолог проводить консультації, бесіди, лекції, навчання, тренінги, так як основна частина батьків пасивні у вихованні дітей і в основному дбають тільки про те, щоб діти були нагодовані. Через таку пасивну позицію батьків розвиток цих дітей відстає від розвитку однолітків, які відвідують дитячий садок (бідний словниковий запас, вузький кругозір, низький рівень саморегуляції, культури поведінки, проблеми з комунікацією в зв'язку з білінгвізмом і умов, що змінилися соціумом). Тому упор в роботі педагогів і психологів робиться на активізації батьків у справі виховання дітей і прийнятті відповідальності за їх майбутнє. Педагоги навчають батьків організації домашнього читання, сімейного дозвілля, трудового виховання і багато чому іншому. «Школу для батьків» з 2014р. по 2016р. відвідало 164 людини.

  Моніторинг відвідуваності кабінету психолога показав, що сім'ї у важкій життєвій ситуації дуже потребують психологічної допомоги. Психологи використовують як індивідуальну форму роботи (діагностика, консультаційна допомога, корекція), так і групову (тренінги, арт-терапію). У період з 2014 р по 2016р. до психологів звернулося 979 осіб.

  Затребуваними залишаються послуги логопеда, якого активно відвідують діти дошкільного та молодшого шкільного віку. Логопед не тільки «ставить» вимова звуків, але займається розвитком мови в цілому спільно з педагогом, вихователем, а також навчає і консультує батьків з корекційної роботи з дитиною в домашніх умовах. З 2014 року по 2016 рік пройшов навчання у логопеда 161 дитина.

  У 2015 році назріла необхідність відкриття при Центрі групи продовженого дня для дітей з сімей у важкій життєвій ситуації (обмежені житлові умови, наявність тяжкохворого члена сім'ї, алкоголізм дорослих, педагогічна занедбаність, низька успішність і ін.). На сьогоднішній день при школах не організовують групи продовженого дня для дітей з сімей «групи ризику» через перевантаженість шкіл внаслідок внутрішньої міграції і підвищення народжуваності в цілому.

  Найбільша кількість дітей було направлено з середніх загальноосвітніх шкіл - 59%, по самозверненням - 27%, в основному це діти багатодітних, малозабезпечених сімей - 61%, діти з неповних сімей - 39%. В цілому в період з 2015 р по 2016 р групу продовженого дня відвідало 184 дитини.

  Соціально-педагогічний супровід було надано 58 сім'ям, в яких проживає 299 чоловік і з них 207 це неповнолітні діти. Виявили наступні категорії сімей, які звернулися за допомогою:

  - повні сім'ї - 15;

  - багатодітні сім'ї - 41;

  - незаможні - 56;

  - неповні сім'ї - 39;

  - сім'ї з дитиною-інвалідом - 5;

  - сім'ї батьків-інвалідів з неповнолітніми дітьми - 5;

  - опікунські сім'ї - 1.

  У процесі соціально-педагогічного супроводу надано сприяння в працевлаштуванні 7 безробітних батьків; виділена одноразова матеріальна допомога; 20 неповнолітніх дітей направлені в дитячі табори відпочинку; законні представники пройшли навчання в «Школі батьків»; діти дошкільного віку визначені в групу розвитку, а молодшого шкільного віку в групу продовженого дня; організована допомога логопеда і психолога.

  В цілому в центр звернулося 1999 осіб, яким було надано різного виду допомога і організовано соціально-педагогічний супровід. Завдяки своєчасно наданій допомозі і супроводу відновилася нормальна життєдіяльність сімей, які опинилися у важкій життєвій ситуації.

  Список літератури / References

  1. Андросова М. І. Соціально-педагогічний супровід сім'ї у важкій життєвій ситуації / М. І. Андросова, Т. Ю. Ковтун // Міжнародний науково-дослідний журнал. - 2016. - № 9 (51) - Частина 4. - С. 4547.

  2. Євграфова І. Н. Соціально-педагогічна підтримка сім'ї у важкій життєвій ситуації: Дис ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Євграфова Ірина Миколаївна. - Москва, 2001. - 187 с.

  3. Осухова Н. Г. Психологічна допомога у важких і екстремальних ситуаціях: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. Г. Осухова. - М .: Видавничий центр «Академія», 2005. - 288 с.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Androsova M. I. Social'no-pedagogicheskoe soprovozhdenie sem'i v trudnoj zhiznennoj situacii [Socio-pedagogical support families in difficult situations] / M. I. Androsova, T. Y. Kovtun // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International Research Journal]. - 2016. - № 9 (51) Part 4. - P. 45-47. [In Russian]

  2. Evgrafova I. N. Social'no-pedagogicheskaja podderzhka sem'i v trudnoj zhiznennoj situacii [Socio-pedagogical support of a family in a difficult situation]: Dis ... PhD in Pedagogy: 13.00.02 / Evgrafova Irina Nicolaevna. - Moscow, 2001. - 187 P. [in Russian]

  3. Osuhova N. G. Psihologicheskaja pomoshh 'v trudnyh i jekstremal'nyh situacijah: uchebnoe posobie dlja studentov vysshih uchebnyh zavedenij [Psychological assistance in difficult and extreme situations: a textbook for university students] / N. G. Osuhova. - M .: Publishing Center "Academy", 2005. - 288 p. [In Russian]


  Ключові слова: СІМ'Я / FAMILY / СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СУПРОВІД / SOCIAL AND PEDAGOGICAL MAINTENANCE / ТЯЖКА ЖИТТЄВЕ СИТУАЦІЯ / DIFFICULT LIFE SITUATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити