Область наук:
 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології
 • Рік видавництва: +1997
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки
  Наукова стаття на тему 'Аналізатор розподілів випадкових сигналів'

  Текст наукової роботи на тему «Аналізатор розподілів випадкових сигналів»

  ?Известия ТРТУ

  ak = arcsin (sin ak) або (4)

  ak = arccos (eos ak).

  Апаратна реалізація такого пристрою не є тривіальною, воно буде або неточним, або, при цифровій обробці, потрібно виконання аналогово-цифрового перетворення на кожному кроці роботи, що знизить швидкодію ДФС. У разі створення програмного варіанту ДФС, час, витрачений на перебування кута качки, буде порівнянним з часом формування діаграми.

  Оскільки качка повільно змінюється процес, виникла ідея розробки екстраполятор качки (ЕК) носія, яка полягає в наступному:

  1. У постійному пристрої, що запам'ятовує (ПЗУ) зберігається один період синусоїди одиничної амплітуди і частоти, продіскретізі-

  . рова з частотою, що забезпечує задану похибку відновлення.

  2. У перший момент часу розв'язується задача знаходження параметрів качки:

  а) інформація з ДП надходить на формувач, який за часом переходу через нуль дозволяє визначити частоту качки носія wk, і на блок (БК), який виділяє максимальне значення синуса кута качки sinak;

  б) щодо відповідності sin ak інформації в ПЗУ визначається амплітуда Ak качки;

  в) по wk і Ak проводиться тимчасове і амплітудне масштабування інформації, що зберігається в ПЗУ і її запис в оперативний пристрій (ОЗУ).

  3. Надалі при роботі ДФС відбувається наступне:

  а) інформація про поточне значення кута качки виходить вибором потрібної осередку ОЗУ (на що витрачається незначна кількість часу);

  б) інформація з датчиків положення безперервно надходить на формувач і БК, а результати їх роботи порівнюються з попередніми істотними (коли було зроблено запис в ОЗУ). У разі, коли який-небудь параметр відрізняється від попереднього на величину, що перевищує задану, повторюються пункти 2.6 і 2.в. Ці дії проводяться паралельно з формуванням ДН, тому не впливають на функціонування ДФС.

  УДК 621.3 (088.8)

  В.Г. Косторнічснко АНАЛИЗАТОР РОЗПОДІЛІВ ВИПАДКОВИХ СИГНАЛІВ

  У багатьох випадках буває необхідним оцінювати аналітичну залежність, аппроксимирующую щільність розподілу ймовірностей випадкових сигналів. Це завдання зазвичай вирішується шляхом пошуку коефіцієнтів ортогонального ряду, у вигляді якого видається невідома щільність. Коефіцієнти ряду при цьому оцінюються в вигляді

  Секція автоматизації наукових досліджень і експериментів

  математичних очікувань функціонально перетвореного досліджуваного сигналу. Основна складність в цьому випадку полягає в реалізації необхідних функціональних перетворень.

  У роботі пропонується підхід, заснований на поданні щільності розподілу ймовірностей в вигляді статечного ряду

  де ^ - невідомі коефіцієнти, що підлягають визначенню;

  поєднання з п по ш;

  а й Ь - межі діапазону зміни випадкового сигналу х; п - ступінь многочлена, що визначає точність апроксимації. Коефіцієнти ^ можуть бути визначені з співвідношення

  * «Про

  Х-а \ (, X-а

  де М (п, к) = -] ^ х 'а матриця коефі-

  ціент і виходить зверненням матриці коефіцієнтів

  СЛПК

  . / \ Т + к / \ 2п-т-к

  ви- ^ 1: сгс: (| Н) * •

  Особливістю даного підходу є те, що функціональне перетворення і обчислення здійснюються при імовірнісному поданні інформації. При цьому тривалість процедур оцінювання практично не позначається на часі вимірювання, так як оцінки параметрів випадкових сигналів є інтегральними по своїй природі.

  УДК 621.317.7.3 (088.8)

  A.B. Есаулов

  Методи контролю параметрів ВХІДНИЙ ЛАНЦЮГА електрометричного ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ МАЛИХ СТРУМІВ

  І ЗАРЯДІВ

  Достовірність результатів вимірювань, одержуваних за допомогою первинних перетворювачів (ПП), що володіють високим внутрішнім опором, в значній мірі визначається параметрами вимірювальної ланцюга.

  Незважаючи на відмінності в принципах побудови електромеханічних перетворювачів, для забезпечення допустимої похибки перетворення необхідно, щоб опір витоку вхідного ланцюга Rex, вхідний паразитний струм (або струм зміщення) 1см і вхідна ємність Свх перебували в допустимих межах. Зменшення вхідного опору Rex призводить до підвищеного дрейфу вихідної напруги елек-


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити