Виділено відмінності кримінально-правової характеристики редакції статті 275 «Державна зрада»До і після прийняття федерального закону від 12 листопада 2012 року № 190-ФЗ« Про внесення змін до Кримінального кодексу Російської Федерації і в статті 151 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації ». Виділено та розглянуто наступні відмінності кримінально-правової характеристики злочину «Державна зрада»Відповідно до редакції від 12 листопада 2012 р .: розширення об'єкта злочину з зовнішньої безпеки на безпеку в цілому; уточнення об'єктивної сторони злочину, а саме, видів допомоги іноземній, міжнародної організації, іноземній державі та їх представникам: фінансова, матеріально-технічна, консультаційна або інша допомога; доповнення ознак предмета злочину; скасування характеристики діяльності як ворожої; визначення додаткових ознак суб'єкта злочину; розширення кола адресата шляхом включення міжнародної організації та її представників. Відзначено, що в зв'язку з подіями в Лівії, Сирії, Україні розширення об'єкта державної зради стало своєчасним і розумним кроком Уряду РФ. Зроблено висновок, що внесені поправки відповідають вимогам сьогодення, що змінилася міжнародної політичної і економічної ситуації, оскільки мають місце посягання не тільки на зовнішню, а й на внутрішню безпеку держави, і не тільки з боку іноземних держав, а й міжнародних організацій.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Бородіна Марія Іванівна


ANALYSIS OF CHANGES IN CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF CRIME OF "STATE TREASON" BEFORE AND AFTER ADOPTION OF FEDERAL LAW FROM 12 NOVEMBER 2012, № 190-FL

The differences of criminal-legal characteristics of article 275 of "high treason"From article's editorial 12 November 2012 before and after of decision № 190-FL" On amendments to the criminal code of the Russian Federation and article 151 of the Criminal procedural code of the Russian Federation "are highlighted. The following differences are selected and reviewed such as criminal-legal characteristics of the crime of "treason" in compliance with the version from 12 November 2012: expansion of the object of the crime with external security in general; clarification of the objective side of the crime, namely species in a foreign power, international organizations, foreign state, and their representatives: financial, material-technical, consulting or other assistance; addition of signs of a subject of crime; cancel characteristics of activity as hostile; determination of characteristics of the perpetrator; the broadening of destination by including international organizations and its representatives. It is noted that in connection with the events in Libya, Syria, Ukraine the extension of treason has been a timely and reasonable step taken by the Government of the Russian Federation. It is concluded that amendments meet the requirements of the present time, changed international political and economic situation, because there are attacks both on the outside, and on the internal security of the state, and from foreign countries and international organizations.


Область наук:
 • право
 • Рік видавництва діє до: 2014
  Журнал: Вісник Тамбовського університету. Серія: Гуманітарні науки

  Наукова стаття на тему 'Аналіз змін кримінально-правових характеристик злочину «Державна зрада» до і після прийняття федерального закону від 12 листопада 2012 року № 190-ФЗ '

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз змін кримінально-правових характеристик злочину« Державна зрада »до і після прийняття федерального закону від 12 листопада 2012 року № 190-ФЗ"

  ?УДК 343.3

  АНАЛІЗ ЗМІН Кримінально-ПРАВОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗЛОЧИНИ «ДЕРЖАВНА ЗРАДА» ДО І ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ Федерального закону від 12 ЛИСТОПАДА 2012 року № 190-ФЗ

  © Марія Іванівна БОРОДІНА

  Тамбовський державний університет ім. Г.Р. Державіна, г. Тамбов, Російська Федерація, магістрант за напрямом підготовки «Кримінальне право» інституту права, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Виділено відмінності кримінально-правової характеристики редакції статті 275 «Державна зрада» до і після прийняття федерального закону від 12 листопада 2012 року № 190-ФЗ «Про внесення змін до Кримінального кодексу Російської Федерації і в статті 151 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації». Виділено та розглянуто наступні відмінності кримінально-правової характеристики злочину «державна зрада» відповідно до редакції від 12 листопада 2012 р .: розширення об'єкта злочину з зовнішньої безпеки на безпеку в цілому; уточнення об'єктивної сторони злочину, а саме, видів допомоги іноземній, міжнародної організації, іноземній державі та їх представникам: фінансова, матеріально-технічна, консультаційна або інша допомога; доповнення ознак предмета злочину; скасування характеристики діяльності як ворожої; визначення додаткових ознак суб'єкта злочину; розширення кола адресата шляхом включення міжнародної організації та її представників. Відзначено, що в зв'язку з подіями в Лівії, Сирії, Україні розширення об'єкта державної зради стало своєчасним і розумним кроком Уряду РФ. Зроблено висновок, що внесені поправки відповідають вимогам сьогодення, що змінилася міжнародної політичної і економічної ситуації, оскільки мають місце посягання не тільки на зовнішню, а й на внутрішню безпеку держави, і не тільки з боку іноземних держав, а й міжнародних організацій.

  Ключові слова: державна зрада; безпеку; об'єкт злочину; суб'єкт злочину.

  Зі зміною політичної та економічної ситуації в державі відбулася зміна і пріоритетів охорони. У новому Кримінальному кодексі 1996 р інтереси особистості висунуті на перший план. Тому Особлива частина КК починається не з державних злочинів, як в кодексі 1960 р а з злочинів проти особистості. У новому кодексі скоротилася диспозиція статті «державна зрада», замість семи форм залишилося три форми державної зради: шпигунство, видача державної таємниці, інше надання допомоги іноземній державі, іноземній організації або їх представникам у проведенні ворожої діяльності на шкоду зовнішньої безпеки Російської Федерації.

  Скорочення форм зради пояснюється зміною політико-правового режиму. Так, оскільки кордони відкрито для виїзду і в'їзду, втеча за кордон і відмова повернутися з-за кордону вже не можуть бути формами зради і складати злочин.

  У ЗМІ та науково-публіцистичних джерелах багато хто відзначає, що зміна назви статті «зрада Батьківщині» на «дер-

  дарчий зрада »пов'язане з прагненням деідеологізовувати злочин. Але для частини громадян РФ громадянство РФ є не єдиним, або вони приймають громадянство РФ, але народилися в іншій державі, і тому Росія не є для них Батьківщиною. В силу цього вважаємо, що перейменування статті обґрунтовано. У новому законодавстві витримано однаковість в розумінні адресата за всіма трьома формами державної зради: іноземна держава, іноземна організація чи їх представники.

  Формулювання статті 275 КК РФ «Державна зрада» залишалася нередакті-руемой протягом 16 років, до 2012 року 27 січня 2009 р Д.А. Медведєв дав доручення своїй адміністрації додатково опрацювати питання про внесення поправок до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів в частині, що стосується державної таємниці, держзради і шпигунства. У 2008 і 2012 рр. Уряд вніс до Держдуми пропозиції щодо поправки статей Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, що стосуються державної зради і шпигунства, відповідно. І феде-

  ральний закон від 12 листопада 2012 року № 190-ФЗ були внесені зміни в ст. 275 [1].

  Редакція ст. 275 до 2012 р звучала наступним чином:

  «Державна зрада, тобто. Е. Шпигунство, видача державної таємниці або інше надання допомоги іноземній державі, іноземній організації або їх представникам у проведенні ворожої діяльності на шкоду зовнішньої безпеки Російської Федерації, укладена громадянином Російської Федерації, -

  карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до двадцяти років зі штрафом у розмірі до 500 тис. руб. або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до трьох років або без такого.

  Примітка. Особа, яка вчинила злочини, передбачені цією статтею, а також ст. 276 і 278 цього кодексу, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо воно добровільним і своєчасним повідомленням органам влади або іншим чином сприяло запобіганню подальшого шкоди інтересам Російської Федерації і якщо в його діях не міститься інше складу злочину »[2]. За новою редакцією 2012 р ст. 275 абзац 1: «Державна зрада, тобто. Е. Вчинені громадянином Російської Федерації шпигунство, видача іноземній державі, міжнародній або іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, довірену особі або стала відомою йому по службі, роботі, навчанні або в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, або надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги іноземній державі, міжнародній або іноземній організації або їх представникам у діяльності, спрямованої проти безпеки Російської Федерації »[3].

  Виділимо відмінності нового формулювання ст. 275:

  1) розширено об'єкт злочину. Об'єктом державної зради стала не тільки зовнішня, але і інша безпеку РФ, т. Е. Внутрішня. І ця позиція законодавця є обгрунтованою, оскільки державна зрада може спричинити за собою суспільно-небезпечні наслідки всередині держави;

  2) доповнена об'єктивна сторона злочину. Якщо раніше одна з форм зради звучала як «інше надання допомоги», то тепер законодавець уточнив, які саме види допомоги виявляються: фінансова, матеріально-технічна, консультаційна або інша;

  3) з визначення виведена характеристика діяльності (суб'єктивна сторона злочину): ворожість. І це обгрунтовано, оскільки доведення саме «ворожості» є складним для слідства ФСБ у визнанні особи винною і зручним для захисту підозрюваних в якості аргументу «не ворожих» діяльності;

  4) доповнені ознаки предмета злочину: державна таємниця, довірена особі або стала відомою йому по службі, роботі, навчанні або в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації. Ця ознака доповнює як характеристику предмета злочину, так і суб'єкта злочину;

  5) визначені додаткові ознаки суб'єкта злочину. Крім громадянства РФ, введений новий ознака: особа, якій була або стала відома, довірена державна таємниця по службі, роботі, навчанні або в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації;

  6) розширено коло адресатів: додана міжнародна організація. Оскільки в силу глобалізації, посилення впливу об'єднань держав у світовій політиці міжнародні організації стали окремим самостійним гравцем, який виробляє свої умови і вимоги до окремих держав. Так, в 2008 р в пояснювальній записці уряду сказано, що за даними ФСБ окремими міжнародними організаціями неодноразово робилися спроби отримання відомостей, що становлять державну таємницю.

  Розглянемо кримінально-правову характеристику державної зради, як вона змінилася з прийняттям нової редакції ст. 275 КК РФ.

  1. Об'єкт злочину - безпека Російської Федерації.

  Раніше до редакції КК РФ 2012 р об'єктом злочину виступала зовнішня безпека країни.

  Відповідно до таким, що втратив силу законом РФ «Про безпеку» під зовнішньою безпекою розуміється стан захисту і-

  щенности суверенітету, територіальної цілісності та обороноздатності Російської Федерації від зовнішнього ворожого впливу [4]. Суверенітет держави означає його незалежність у зовнішніх та внутрішніх справах. У внутрішніх справах суверенітет означає верховенство Конституції РФ і федеральних законів. Територіальна цілісність - це недоторканність території, що знаходиться під суверенітетом Росії, в межах державного кордону Російської Федерації. Обороноздатність - сукупність економічних, військових, технічних, наукових, ідеологічних можливостей держави і його збройних сил щодо забезпечення захисту від нападу ззовні, його суверенітету і територіальної недоторканності.

  У новій редакції статті 275 КК РФ об'єктом державної зради виступає безпеку Російської Федерації, т. Е. Безпеку держави або державна безпека. Звернемося до змісту поняття «державна безпека».

  Державна безпека - одна зі складових національної безпеки, поняття, що характеризує рівень захищеності держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.

  Державна безпека - це стан міцності, непорушності та непорушності політичної і економічної основи і державного кордону [5].

  Д.В. Ірошніков визначає безпеку як стан захищеності державного ладу, державних органів, територіальної цілісності держави, а також її суверенітету від внутрішніх і зовнішніх загроз [6].

  К.С. Бєльський пише, що в науковій і публіцистичній літературі є три трактування поняття «державна безпека»: 1) система об'єктів, що підлягають особливій політичної охорони: територіальна недоторканність держави, державний кордон, важливі промислові об'єкти, урядові будівлі і т. Д .; 2) система державних установ і органів, які здійснюють охорону названих об'єктів від ворожої діяльності іноземних держав, а також від супротивників існуючого ладу всередині країни. До цієї системи належать ФСБ, ФСО і інші спеціальні служби; 3) забезпечення державної безпеки, що включає

  в себе охорону державних кордонів, виявлення і знешкодження шпигунів, диверсантів, терористів, захист життя і здоров'я вищих посадових осіб держави, охорону державної та службової таємниці від її розголошення [7].

  Таким чином, розширено об'єкт злочину, т. К. Поняття державна безпека ширше поняття зовнішньої безпеки, оскільки воно включає внутрішню безпеку, стан захищеності державного ладу, державних органів, територіальної цілісності держави, а також її суверенітету не тільки від зовнішніх, а й від внутрішніх загроз.

  Вважаємо, що в даний час у зв'язку з подіями в Лівії, Сирії, Україні розширення об'єкта державної зради стало своєчасним і розумним кроком Уряду РФ.

  2. Об'єктивна сторона злочину: вчинення декількох або всіх наступний дій: 1) шпигунство, 2) видача іноземній державі, міжнародній або іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, довірену особі або стала відомою йому по службі, роботі, навчанні або в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, або 3) надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги іноземній державі, міжнародній або іноземній організації або їх представникам у діяльності, спрямованої проти безпеки Російської Федерації.

  За старою редакцією КК склад злочину характеризувався діянням у формі альтернативних дій: 1) шпигунство; 2) видача державної таємниці; 3) інше надання допомоги іноземній державі, іноземній організації або їх представникам у проведенні ворожої діяльності на шкоду зовнішньої безпеки Російської Федерації.

  Шпигунство як форма державної зради є скоєні громадянином РФ альтернативні дії у вигляді збору, викрадення і зберігання для передачі або передачі іноземній державі, міжнародній або іноземній організації або їх представникам відомостей (в т. Ч. Що становлять державну тай-

  ну), що створюють загрозу заподіяння шкоди безпеці РФ.

  Відмінність шпигунства, сполученого з передачею відомостей, що становлять державну таємницю, від видачі державної таємниці полягає в тому, що при шпигунстві відповідні відомості збираються, викрадаються або зберігаються у особи, яка не наділеного повноваженнями щодо таких відомостей.

  Друга з перерахованих форм зради видача державної таємниці іноземній державі, міжнародній або іноземній організації полягає в передачі громадянином РФ представникам іноземної держави, міжнародної або іноземної організації відомостей, що становлять державну таємницю, на шкоду безпеці РФ. Поняття державної таємниці визначається в законі РФ від 21 липня 1993 «Про державну таємницю» [8] як захищені державою відомості в області його військової, зовнішньополітичної, економічної, розвідувальної, контррозвідувальної і оперативно-розшукової діяльності, поширення яких може завдати шкоди безпеці РФ . Перелік відомостей, віднесених до державної таємниці, затверджується за поданням Уряду Президентом РФ. Видача державної таємниці може мати різні форми: усне повідомлення відомостей агенту іноземної розвідки, передача документа, що становить державну таємницю.

  За новою редакцією третя з перерахованих форм зради уточнена, перераховані види допомоги: фінансова, матеріально-технічна, консультаційна або інша. Під іншим наданням допомоги розуміється будь-яка інша, крім шпигунства і видачі державної таємниці, сприяння в проведенні діяльності на шкоду безпеці Російської Федерації, наприклад, вербування агентів для зарубіжних спецслужб.

  Ось як коментує уточнення видів допомоги іноземній державі, іноземній і міжнародній організації адвокат Ганна Ставицька: «Це повний привіт. Спочатку вивели з-під присяжних, а тепер підводять під відповідальність не за ворожу діяльність, а за діяльність взагалі. Все тепер залежатиме від великого уяви слідчого »[9].

  Ми не згодні з думкою адвоката, оскільки розширення формулювання ст. 275 в сучасних умовах надання тиску

  однієї держави на інше через дестабілізацію внутрішньої обстановки, куплені мітинги протесту і т. д. є своєчасним і правильним.

  У новій редакції уточнюється, що державною зрадою є видача державної таємниці, довіреної особи або стала відомою йому по службі, роботі, навчанні або в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.

  3. Виключена характеристика діяльності (суб'єктивна сторона злочину): ворожість. Доказ саме «ворожості» є складним для слідства в системі ФСБ і визнання особи винною, чим користується захист підозрюваних для звільнення від кримінальної відповідальності (як аргумент «не ворожих» діяльності).

  Термін «ворожа діяльність» був запозичений з КК РРФСР 1961 р але не був розкритий в законодавстві і є більш оціночне, ніж юридичне поняття. До того ж етимологія поняття пов'язана з військовими діями і може бути застосовано у воєнний час, але не в мирний.

  4. Ознаки предмета злочину: державна таємниця, довірена особі або стала відомою йому по службі, роботі, навчанні або в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації. Ця ознака доповнює як характеристику предмета злочину, так і суб'єкта злочину.

  5. Суб'єкт злочину: громадянин Російської Федерації, який досяг 16 років. Спеціальний обов'язковий ознака: громадянство РФ.

  Визначено новий ознака суб'єкта злочину в 2012 р .: особа, якій була або стала відома, довірена державна таємниця по службі, роботі, навчанні або в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.

  Вік настання відповідальності закріплений в ст. 20 Загальної частини КК РФ.

  Громадянство - це політична і правова приналежність особи до конкретного державі. Вона проявляється як взаємовідношення між державою і особою, яка перебуває під його владою: держава наділяє громадянина правами, захищає і протегує йому за кордоном. У свою чергу, громадянин зобов'язаний, безумовно, дотримуватися законів і інші приписи дер-

  дарства і виконувати встановлені ним обов'язки.

  Громадянами Росії визнаються особи, які набули громадянство на підставах, встановлених Федеральним законом «Про громадянство Російської Федерації», і не припинили свого громадянства.

  Ніхто не може бути позбавлений свого громадянства або права змінити його. Право на зміну громадянства закріплено в ст. 6 Конституції Росії. Необхідно відзначити, що ознаками, зазначеними в диспозиції ст. 275 КК РФ, повинен бути наділений виконавець злочинного діяння. Роль інших співучасників (пособників, підбурювачів, організаторів) можуть виконувати і загальні суб'єкти.

  6. Розширено коло адресата: додана міжнародна організація. Оскільки в силу глобалізації, посилення впливу об'єднань держав у світовій політиці міжнародні організації стали окремим самостійним гравцем, який виробляє свої умови і вимоги до окремих держав. Так, в 2008 р в пояснювальній записці уряду сказано, що за даними ФСБ «окремими міжнародними організаціями неодноразово робилися спроби отримання відомостей, що становлять державну таємницю» [10].

  7. Суб'єктивна сторона злочину: прямий умисел.

  Прямий умисел полягає в тому, що громадянин Російської Федерації усвідомлює характер своїх дій на шкоду безпеці Російської Федерації і бажає їх вчинення і настання небезпечних наслідків для безпеки РФ.

  Державна зрада характеризується підвищеним ступенем небезпеки, що і зумовило віднесення цього злочину до числа особливо тяжких. Оскільки небезпеку наражаються: особистість - суспільство - держава, їх інтереси, стабільність, безпеку.

  Мотиви зради державі можуть бути найрізноманітнішими: ідеологічними, політичними, економічними. Їх зміст може бути враховано при призначенні покарання. Примітка до ст. 275 КК передбачає підставу звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили державну зраду за умов: 1) добровільне і своєчасне повідомлення органам влади, сприяння предот-

  обертанню подальшого шкоди інтересам Російської Федерації; 2) в діях особи немає іншого складу злочину.

  Державна зрада вважається закінченою з моменту вчинення дій незалежно від наслідків, що настали.

  Таким чином, можна зробити висновок, що поправки, внесені в ст. 275 в 2012 р, відповідають вимогам сьогодення, що змінилася міжнародної політичної і економічної ситуації, оскільки мають місце посягання не тільки на зовнішню, а й на внутрішню безпеку держави не тільки з боку іноземних держав, а й міжнародних організацій.

  1. Про внесення змін до Кримінального кодексу Російської Федерації і в статті 151 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації: федеральний закон Російської Федерації від 12.11.2012 р № 190-ФЗ // Російська газета. 2012. 14 нояб.

  2. Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 р // Відомості Верховної Ради України від 17.06.1996 р № 25. У розділі ст. 2954. Доступ з довідково-правової системи «КонсультантПлюс».

  3. Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 р .: за станом на 10.09.2013 р М., 2013.

  4. Про безпеку: закон Російської Федерації від 5.03.1992 р № 2446-1 // Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ. 1992. № 15. У розділі ст. 769.

  5. Управління в галузі безпеки внутрішніх справ. URL: http://studentu-vuza.org.ua/adminis trativnoe-pravo / lektsii / upravleniya-v-oblasti-be zopasnosti-i-vnutrennih-del.html (дата звернення: 23.12.2013).

  6. Ірошніков Д.В. Державна безпека Російської Федерації: поняття та зміст // Юридична наука. 2011. № 2. С. 65-70.

  7. Бєльський К. Поліцейське право. Судові та правоохоронні органи. URL: http: // www. pravo .vuzlib.org / book_z1044_page_47. html (дата звернення: 23.12.2013).

  8. Про державну таємницю: закон РФ від 21.07.1993 р № 5485-1 // Відомості Верховної РФ. 1997. № 41. С. 8220-8235.

  9. Зрада Батьківщині - справа кожного. URL: http: // www.kommersant.org.ua/doc/1094394 (дата звернення: 23.12.2013).

  10. Уряд пропонує розширити поняття «державна зрада» і «шпигунство». URL: http://palm.newsru.com/russia/15dec2008/ izmena.html (дата звернення: 23.12.2013).

  1. O vnesenii izmeneniy v Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii i v stat'yu 151 Ugolovno-protsessual'nogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii: federal'nyy zakon Rossiyskoy Federatsii ot 12.11.2012 g. № 190-FZ // Rossiyskaya gazeta. 2012. 14 noyab.

  2. Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 13.06.1996 g. // Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii ot 17.06.1996 g. № 25. St. 2954. Dostup iz spravochno-pravovoy sistemy "Konsul'tantPlyus".

  3. Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 13.06.1996 g .: po sostoyaniyu na 10.09.2013 g. M., 2013.

  4. O bezopasnosti: zakon Rossiyskoy Federatsii ot 5.03.1992 g. № 2446-1 // Vedomosti S "ezda na-rodnykh deputatov RF i Verkhovnogo Soveta RF. 1992. № 15. St. 769.

  5. Upravlenie v oblasti bezopasnosti vnutrennikh del. URL: http://studentu-vuza.org.ua/adminis trativnoe-pravo / lektsii / upravleniya-v-oblasti-be

  zopasnosti-i-vnutrennih-del.html (data

  obrashcheniya: 23.12.2013).

  6. Iroshnikov D.V. Gosudarstvennaya bezopasnost 'Rossiyskoy Federatsii: ponyatie i so-derzhanie // Yuridicheskaya nauka. 2011. № 2. S. 65-70.

  7. Bel'skiy K.S. Politseyskoe pravo. Sudebnye i pravookhranitel'nye organy. URL: http: // www. pravo .vuzlib.org / book_z1044_page_47. html (data obrashcheniya: 23.12.2013).

  8. O gosudarstvennoy tayne: zakon RF ot 21.07.1993 g. № 5485-1 // Sobranie zakonodatel'stva RF. 1997. № 41. S. 8220-8235.

  9. Izmena Rodine - delo kazhdogo. URL: http: // www.kommersant.org.ua/doc/1094394 (data obrashcheniya: 23.12.2013).

  10. Pravitel'stvo predlagaet rasshirit 'ponyatiya "gosudarstvennaya izmena" i "shpionazh". URL: http://palm.newsru.com/russia/15dec2008/ izmena.html (data obrashcheniya: 23.12.2013).

  nocTynuna b pegadura 28.12.2013 r.

  UDC 343.3

  ANALYSIS OF CHANGES IN CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF CRIME OF "STATE TREASON '' BEFORE AND AFTER ADOPTION OF FEDERAL LAW FROM 12 NOVEMBER 2012, № 190-FL

  Maria Ivanovna BORODINA, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation, Candidate for Master's Degree of Direction of Preparation "Criminal Law" of Law Institute, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The differences of criminal-legal characteristics of article 275 of "high treason" from article's editorial 12 November 2012 before and after of decision № 190-FL "On amendments to the criminal code of the Russian Federation and article 151 of the Criminal procedural code of the Russian Federation "are highlighted. The following differences are selected and reviewed such as criminal-legal characteristics of the crime of "treason" in compliance with the version from 12 November 2012: expansion of the object of the crime with external security in general; clarification of the objective side of the crime, namely species in a foreign power, international organizations, foreign state, and their representatives: financial, materialtechnical, consulting or other assistance; addition of signs of a subject of crime; cancel characteristics of activity as hostile; determination of characteristics of the perpetrator; the broadening of destination by including international organizations and its representatives. It is noted that in connection with the events in Libya, Syria, Ukraine the extension of treason has been a timely and reasonable step taken by the Government of the Russian Federation. It is concluded that amendments meet the requirements of the present time, changed international political and economic situation, because there are attacks both on the outside, and on the internal security of the state, and from foreign countries and international organizations. Key words: high treason; security; object of crime; perpetrator of crime.


  Ключові слова: ДЕРЖАВНА ЗРАДА / БЕЗПЕКА / Об'єкт ЗЛОЧИНИ / СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ / SECURITY / OBJECT OF CRIME / PERPETRATOR OF CRIME / HIGH TREASON

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити