Дефіцит призовного контингенту є однією з головних проблем Збройних сил. Здійснено аналіз даних обстеження військовослужбовців, пройшли медичний огляд при початкової постановки на військовий облік, при призові до проходження військової служби і визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби. Представлені результати дослідження динаміки продуктів системи перекисного окислення ліпідів і активності параметрів антиоксидантного захисту у новобранців і юнаків, які відслужили 6 місяців. Матеріалом для біохімічних досліджень служили сироватка крові та гемолізат, приготований з еритроцитів. Використано сучасні спектрофотометричні, флюорометричні і статистичні методи дослідження. У новобранців встановлені: активація процесів окислення ліпідів, що характеризується високою концентрацією ТБК-активних продуктів, низький рівень загальної антиоксидантної активності сироватки крові та вмісту відновленого глутатіону. Через 6 місяців служби у військовослужбовців виявлено зниження вмісту ТБК-активних продуктів і підвищення рівня загальної антиоксидантної активності сироватки крові. Аналіз отриманих даних свідчить про значному зміні показників системи перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту у військовослужбовців. Баланс активності окислювальних процесів і антиоксидантних властивостей не тільки відображає, а й значною мірою визначає інтенсивність метаболізму і адаптаційних можливостей організму. В результаті дослідження виявлено, що юнаки, визнані придатними до військової служби за станом здоров'я за критеріями, які висуваються військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів і покликані до лав збройних сил Російської Федерації, володіють низькими адаптивними можливостями, а через 6 місяців досягають стадії «задовільною адаптації».

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Курашова Надія Олександрівна, Долгих Марія Ігорівна, Осипова Олена Володимирівна, Дашіев Баїр Гомбоевіч


ANALYSIS OF CHANGES IN COMPONENTS OF THE SYSTEM OF LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT DEFENSE IN MILITARY POPULATION

The article presents the analysis of inspection results of the military personnel who passed a medical examination at the initial military registration, with the call to military service and recognized as health fit for military service. The aim of the research was to study the dynamics of changes in the components of lipid peroxidation and antioxidant defense system of the soldiers during the primary adaptation to military service. Materials and methods: 34 young men (recruits), called up for military service, and 18 military personnel who have served 6 months. As material for biochemical research we used blood plasma and hemolysate. Modern spectrophotometric, fluorometric and statistical methods have been used. Results. In recruits, we noted increased activity of lipids oxidation, low level of blood antioxidant activity and reduced glutathione. In 6 months of the military service we found decreased contents of TBA-active products and improving of the overall antioxidant activity of the blood. Conclusions. Analysis of the data shows significant changes in the indices of lipid peroxidation and antioxidant defense system. The ratio of the activity of oxidation and antioxidant components not only reflects, but also largely determines the rate of metabolism and adaptive capabilities of the organism. The study found that young people, who were recognized as fit for military service due to health criteria for military medical commissions by military commissioners and were called up for military service, have low adaptive capacity and reach the stage of "satisfactory adaptation" only after 6 months of service.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2017


  Журнал: Acta Biomedica Scientifica


  Наукова стаття на тему 'Аналіз змін компонентів системи перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту у військовослужбовців'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз змін компонентів системи перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту у військовослужбовців»

  ?УДК 612.123: 616-053.7

  Курашова Н.А. Довгих М.І. Осипова Є.В. 2, Дашіев Б.Г. 3

  АНАЛІЗ ЗМІН КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

  1ФГБНУ «Науковий центр проблем здоров'я сім'ї та репродукції людини»

  (664003, м Іркутськ, вул. Тімірязєва, 16, Росія) 2 ФГБОУ ВО «Іркутський державний університет» (664011, м Іркутськ, вул. Сухе-Батора, 9, Росія) 3 гауз «Республіканський перинатальний центр» (670031, м Улан-Уде, вул. Сонячна, 4а, Росія)

  Дефіцит призовного контингенту є однією з головних проблем Збройних сил. Здійснено аналіз даних обстеження військовослужбовців, які пройшли медичний огляд при початкової постановки на військовий облік, при призові до проходження військової служби і визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби. Представлені результати дослідження динаміки продуктів системи перекисного окислення ліпідів і активності параметрів антиоксидантного захисту у новобранців і юнаків, які відслужили 6 місяців. Матеріалом для біохімічних досліджень служили сироватка крові та гемолізат, приготований з еритроцитів. Використано сучасні спектрофотометричні, флюорометричні і статистичні методи дослідження. У новобранців встановлені: активація процесів окислення ліпідів, що характеризується високою концентрацією ТБК-активних продуктів, низький рівень загальної антиоксидантної активності сироватки крові та вмісту відновленого глутатіону. Через 6 місяців служби у військовослужбовців виявлено зниження вмісту ТБК-активних продуктів і повишеніеуровня загальної антиоксидантної активності сироватки крові. Аналіз отриманих даних свідчить про значному зміні показників системи перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту у військовослужбовців. Баланс активності окислювальних процесів і антиоксидантних властивостей не тільки відображає, а й значною мірою визначає інтенсивність метаболізму і адаптаційних можливостей організму. В результаті дослідження виявлено, що юнаки, визнані придатними до військової служби за станом здоров'я за критеріями, які висуваються військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів і покликані до лав збройних сил Російської Федерації, володіють низькими адаптивними можливостями, а через 6 місяців досягають стадії «задовільною адаптації».

  Ключові слова: перекисне окислення ліпідів, антиоксидантний захист, військовослужбовці, репродуктивне здоров'я

  ANALYSIS OF CHANGES IN COMPONENTS OF THE SYSTEM OF LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT DEFENSE IN MILITARY POPULATION

  Kurashova N.A. 1, Dolgikh M.I. 1, Osipova E.V. 1, 2, Dashiev B.G. 3

  1 Scientific Centre for Family Health and Human Reproduction Problems (664003, Irkutsk, ul. Timiryazeva, 16, Russian Federation)

  2 Irkutsk State University (664011, Irkutsk, ul. Sukhe-Batora, 9, Russian Federation)

  3 Republican Perinatal Centre (670031, Ulan-Ude, ul. Solnechnaya, 4а, Russian Federation)

  The article presents the analysis of inspection results of the military personnel who passed a medical examination at the initial military registration, with the call to military service and recognized as health fit for military service. The aim of the research was to study the dynamics of changes in the components of lipid peroxidation and antioxidant defense system of the soldiers during the primary adaptation to military service.

  Materials and methods: 34 young men (recruits), called up for military service, and 18 military personnel who have served 6 months. As material for biochemical research we used blood plasma and hemolysate. Modern spectrophotometry fluorometric and statistical methods have been used.

  Results. In recruits, we noted increased activity of lipids oxidation, low level of blood antioxidant activity and reduced glutathione. In 6 months of the military service we found decreased contents of TBA-active products and improving of the overall antioxidant activity of the blood.

  Conclusions. Analysis of the data shows significant changes in the indices of lipid peroxidation and antioxidant defense system. The ratio of the activity of oxidation and antioxidant components not only reflects, but also largely determines the rate of metabolism and adaptive capabilities of the organism. The study found thatyoung people, who were recognized as fit for military service due to health criteria for military medical commissions by military commissioners and were called up for military service, have low adaptive capacity and reach the stage of "satisfactory adaptation" only after 6 months of service.

  Key words: lipid peroxidation, antioxidant defense, military population, reproductive health

  ВСТУП контингенту і низька якість здоров'я поступу-

  Одними з головних проблем Збройних сил ющего п ° п ° лненія [2, 3]. Р ° ст числа хр ° нических на сьогоднішній день є дефіцит призовного захворювань у молоді призвів до того, що кожен

  четвертий юнак стає непридатним до військової служби за станом здоров'я [7]. На особливу увагу заслуговує стан психічного здоров'я призиваються в армію юнаків, що впливає на пристосувальні і компенсаторні механізми підтримки здоров'я [8, 11]. Захисні пристосувальні реакції організму проявляються у вигляді трьох стадій: нормальні фізіологічні реакції; нормальні адаптаційні зміни; патофизиологические адаптаційні процеси [1, 9]. Коли умови навколишнього середовища не оптимальні, індивідууми пристосовуються до існуючим обставинам [4, 10]. Військова служба за своїми характеристиками виходить за межі буденного і розглядається як різновид діяльності в особливих умовах. Військова діяльність висуває підвищені вимоги до особистісних якостей і фізіологічним резервів організму військовослужбовців, і від ефективної адаптації організму військовослужбовця до умов військової діяльності залежить успішність проходження ним військової служби.

  Екологічне неблагополуччя, ослаблення цілеспрямованої лікувально-оздоровчої роботи серед підлітків негативно позначаються на стані здоров'я призовників. За даними ряду авторів, кожен третій юнак призовного віку не може бути покликаний на військову службу за станом здоров'я, 40% призовників мають дефіцит маси тіла, 8% вживають наркотики, 39% зловживають алкоголем. Близько 40% юнаків визнані умовно придатними до несення служби [12, 14]. Військова служба являє собою важливий і важкий етап розвитку особистості, незвичні психічні та фізичні навантаження, строго регламентований характер діяльності і спілкування. Психологічна адаптація в таких умовах відбувається в процесі формування адекватних психологічних відносин до себе, до своєї діяльності і до оточуючих [8, 11, 15].

  В основі адаптаційно-компенсаторних механізмів лежать процеси перекисного окислення лі-пидов (ПОЛ) і антиоксидантного захисту (АОЗ). Збалансоване функціонування системи ПОЛ-АОЗ - нормальний фізіологічний процес, життєво необхідний для організму [4]. На відміну від інших регуляторних систем, активність антиоксидантної системи залежить від надходження антиоксидантів. Їх нестача призводить до зриву інгібування перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і розвитку синдрому пероксидації. Навіть короткочасні періоди нестачі антиоксидантів викликають стійкі незворотні пошкодження біомембран клітин. Активація процесів ПОЛ біологічних мембран, деструкція клітин мембран активними формами кисню, що утворюються в процесі пероксидації ліпідів, є найважливішою ланкою стресових ушкоджень [4, 5, 6, 13].

  МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

  Оцінити динаміку змін параметрів системи перекисного окислення ліпідів і антиоксидант-ного захисту у військовослужбовців в процесі адаптації до проходження військової служби.

  МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

  Матеріалом досліджень служили зразки крові, отримані від 34 юнаків, призваних на військову службу (новобранців) (1-я група), і від 18 військовослужбовців, що прослужили 6 місяців (2-я група). Забір крові проводили з ліктьової вени натщесерце, в ранкові години. Відповідно до Ф3-53 від 1998 року «Про військовий обов'язок і військову службу», військовослужбовці пройшли медичний огляд при початкової постановки на військовий облік, при призові на військову службу і визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби. Отримання інформованої згоди пацієнтів на участь у проведеному дослідженні було обов'язковою процедурою при включенні чоловіків в одну з груп.

  Зміст вторинних продуктів ПОЛ, що реагують з тіобарбітурової кислотою (ТБК-АП) реєстрували в плазмі крові флуорометріческім методом (Гаврилов В.Б. та ін., 1987). За величиною загальної АОА (Клебанов Г.І. та ін., 1988), змістом низькомолекулярних антиоксидантів а-токоферолу, ретинолу (Черняускене Р.Ч. і ін., 1984), рівню відновленого і окисленого глутатіону (GSH, GSSG) (Hisin PJ, Hilf R., 1976) і активності супероксіддіс-мутази (СОД) (Misra HP, Fridovich I., 1972) оцінювали антиоксидантний статус. Реєстрацію оптичної щільності і флуоресценцію проводили за допомогою спектрофотофлуоріметра «SHIMADZU RF-1501» (Японія). Математичну обробку отриманих даних проводили з використанням пакета прикладних програм Statistica 6.1 (StatSoft Inc., USA). Відмінності вважали статистично значущими при p < 0,05.

  РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Пусковим механізмом реакції адаптації на стрес будь-якого походження є активація процесів ліпопероксидації. Фізіологічний сенс стрес-реакції полягає в екстреної мобілізації енергетичних і структурних ресурсів організму і створення позитивного фону для здійснення реакцій, спрямованих на підтримання гомеостазу в екстремальних ситуаціях. Як показує статистика, число військовослужбовців першого року служби, у яких розвиваються ДИЗАДАПТАЦІЙНИЙ розлади, становить від 20 до 30% [3].

  Зміст продуктів процесів ліпопероксі-дации і рівень антиоксидантів в сироватці крові військовослужбовців представлені на малюнку 1.

  Реалізація стрес-реакції пов'язана з активацією вільнорадикального окислення ліпідів в тканинах і органах, а в попередженні стресових пошкоджень органів і тканин велике значення має антиоксидантний стрес-лімітуючим система. У призовників, які відчувають сильне психоемоційне напруження, відбувається активація процесів ліпопероксидації, виражена в накопиченні ТБК-АП. У міру адаптації до умов служби відбувається стабілізація процесів ПОЛ. Через півроку служби у юнаків, які відслужили 6 місяців, відбувається статистично значуще зниження концентрації ТБК-активних продуктів на 44% (р = 0,0007), в порівнянні з новобранцями. також

  Мал. 1. Зміна показників системи ПОЛ-АОЗ у військовослужбовців в процесі первинної адаптації до військової служби.

  через півроку служби у юнаків встановлено статистично значуще підвищення рівня загальної АОА на 51% (р = 0,0000) на тлі зниження вмісту відновленого глутатіону на 6% (р = 0,0000) і концентрації а-токоферолу на 25% (р = 0 , 0002). Зсув балансу в системі ПОЛ-АОЗ в сторону антиокисної системи характеризує активацію антиоксидантної резерву організму для усунення негативних наслідків пероксидації. Зниження вмісту а-токоферолу в групі юнаків, які відслужили півроку, пов'язане з його активною участю в реалізації антирадикального ефекту і, можливо, з ендогенної недостатністю антиоксиданту. Будучи «пасткою радикалів», а-токоферол бере активну участь в блокуванні процесів ліпопероксі-дации, чим і пояснюється його підвищена витрата. Низький рівень GSH в групі новобранців може бути обумовлений підвищеним витрачанням на інгібування ліпоперекісних процесів. Недолік глутатіону призводить до пригнічення активності антиоксидантної і детоксикаційної захисних систем. Активується процес перекисного окислення ліпідів з пошкодженням клітин, що призводить до їх загибелі або зміни властивостей, порушення роботи різних органів і систем організму [17].

  Зниження концентрації ТБК-активних продуктів і стабілізація рівня загальної АОА сироватки крові у військовослужбовців через 6 місяців служби свідчить про настання збалансованості в системі ПОЛ-АОЗ і, отже, про реалізацію на біохімічному рівні адаптивного ефекту.

  ВИСНОВОК

  В даний час підвищену активність фізіологічної антиоксидантної системи та інтенсифікацію процесів ПОЛ розглядають як природний адаптаційно-компенсаторний процес.

  Ключовим питанням в розумінні регуляторної та адаптивної ролі реакції ПОЛ в організмі є уявлення про існування певного балансу з системою антиоксидантного захисту. Він має на увазі присутність системних, багаторівневих регуляторних взаємовідносин, що відображають визна-

  поділену структуру межорганную і міжсистемних взаємодій на рівні цілісного організму.

  Виявлена ​​нами активація процесів пере-кисня окислення ліпідів у новобранців є фізіологічною реакцією, яка бере участь в механізмах неспецифічної адаптації організму, а продукти ліпопероксидації можуть виступати в ролі «первинного медіатора стресу». Утворені в процесі ПОЛ гідроперекисів, ненасичені альдегіди і малонового діальдегіду (ТБК-АП продукти) мають мутагенні властивості і вираженою цитотоксичність.

  Надмірне напруження емоційних структур мозку (внаслідок, наприклад, соціального стресу) через функціонування єдиної имму-но-нейро-ендокринної системи організму може привести до порушення різних біохімічних (ефекторних) механізмів, визначальною ланкою яких є система ПОЛ-АОЗ [4].

  Збільшення активності ферментів антиокси-дантним захисту завжди пов'язане з ростом концентрації субстратів для цих ферментів, а саме з підвищенням рівня активних форм кисню. Саме вони є сигналом до збільшення синтезу нових молекул антиоксидантів [16].

  В цілому аналіз отриманих даних обстеження військовослужбовців свідчить про зміну показників системи ПОЛ-АОЗ. При цьому співвідношення активності окислювальних процесів і анти-оксидантної захисту не тільки відображає, а й значною мірою визначає інтенсивність метаболізму і адаптаційних можливостей організму. Молоді люди, визнані придатними до військової служби за станом здоров'я за критеріями військово-лікарських комісій військових комісаріатів і покликані в Збройні сили, володіють низькими адаптивними можливостями і досягають стадії «задовільною адаптації» лише через 6 місяців служби.

  Отримані нами результати дослідження свідчать про можливість додаткового застосування препаратів антиоксидантної дії, полівітамінних комплексів, кореляції фактичного харчування для обмеження ефектів психоемоційного стресу, профілактики псіхосома-

  тичних розладів і досягнення більш повної адаптації до умов військової служби.

  ЛІТЕРАТУРА REFERENCES

  1. Агаджанян Н.А., Баєвський Р.М., Берсенєва А.П. Проблеми адаптації і вчення про здоров'я. - М .: Изд-во РУДН, 2006. - 284 с.

  Agadzhanyan NA, Baevskiy RM, Berseneva AP. (2006). Problems of adaptation and theory of health [Problemy adaptatsii i uchenie o zdorov'e]. Moskva, 284 p.

  2. Айбазова Л.Б. Оцінка стану здоров'я військовослужбовців за призовом із застосуванням методики експрес-оцінки Г.Л. Апанасенко // Екологія і безпека життєдіяльності. - 2016. - № 1. - С. 5-13.

  Aybazova LB. (2016). Assessment of the servicemen health status using G.L. Apanasenko method of express assessment [Otsenka sostoyaniya zdorov'ya voennoslu-zhashchikh po prizyvu s primeneniem metodiki eks-press-otsenki G.L. Apanasenko]. Ekologiya i bezopasnost 'zhiznedeyatel'nosti, (1), 5-13.

  3. Белогоров С.Б., Долгих В.В., Смирнов Е.Л., Чіч-Калюк В.А., Атаманюк А.Б., Тунгусо Є.І., Колесникова Е.Н. Здоров'я призовників Іркутської області // Сибірський медичний журнал (Іркутськ). -2008. - Т. 79, № 4. - С. 58-61.

  Belogorov SB, Dolgikh VV, Smirnov EL, Chichkaly-uk VA, Atamanyuk AB, Tungusov EI, Kolesnikova EN. (2008). Health of army draftees in Irkutsk region [Zdorov'e prizyvnikov Irkutskoy oblasti]. Sibirskiy meditsinskiy zhurnal (Irkutsk), 79 (4), 58-61.

  4. Колесникова Л.І., Курашова Н.А., Гребінки-на Л.А., Загарскіх Є.Ю., Лабигін А.В., Долгих М.І., Вантеева О.А., Первушина О.А ., Гутник І.М. Особливості антиоксидантної системи у підлітків Східного Сибіру в залежності від гендерної та етнічної приналежності // Бюл. ВСНЦ СО РАМН. -2013. - № 4 (92). - С. 136-140.

  Kolesnikova LI, Kurashova NA, Grebenkina LA, Za-garskikh EY, Labygina AV, Dolgikh MI, Vanteeva OA, Per-vushina OA, Gutnik IN. (2013). Peculiarities of antioxidant system in adolescents of Eastern Siberia depending on their gender and ethnicity [Osobennosti antioksidantnoy sistemy u podrostkov Vostochnoy Sibiri v zavisimosti ot gendernoy i etnicheskoy prinadlezhnosti]. Bulleten 'Vo -stocno-Sibirskogo naucnogo centra, (4), 136-140.

  5. Колесникова Л.І., Колесніков С.І., Курашова Н.А., Баірова Т.А. Причини і фактори ризику чоловічий інфертильності // Вісник РАМН. - 2015. - Т. 70, № 5. - С. 579-584.

  Kolesnikova LI, Kolesnikov SI, Kurashova NA, Bairo-va TA. (2015) Causes and risk factors of male infertility [Prichiny i faktory riska muzhskoy infertil'nosti]. Vestnik RAMN, 70 (5), 579-584.

  6. Колесникова Л.І., Курашова Н.А., Долгих М.І., Натяганова Л.В., Дашіев Б.Г. Якість сперми і особливості системи антиоксидантного захисту у чоловіків, які проживають в різних регіонах Сибіру // Урологія. - 2016. - № 6. - С. 107-109.

  Kolesnikova LI, Kurashova NA, Dolgikh MI, Natya-ganova LV, Dashiev BG. (2016). Semen quality and peculiarities of the antioxidant defense system in men

  living in different regions of Siberia [Kachestvo spermy i osobennosti sistemy antioksidantnoy zashchity u muzh-chin, prozhivayushchikh v razlichnykh regionakh Sibiri]. Urologiya, (6), 107-109.

  7. Кузьмін С.А., Смирнов С.В. Аналіз системи заходів щодо вдосконалення підготовки громадян до військової служби (на прикладі Оренбурзької області) // Вісник Челябінської обласної клінічної лікарні. - 2014. - № 1 (25). - С. 25-28.

  Kuzmin SA, Smirnov SV. (2014 року). Analysis of measures to improve the training of citizens for military service (by the example of Orenburg region) [Analiz sistemy mero-priyatiy po sovershenstvovaniyu podgotovki grazhdan k voennoy sluzhbe (na primere Orenburgskoy oblasti)]. Vestnik Chelyabinskoy oblastnoy klinicheskoy bol'nitsy, (1), 25-28.

  8. Куликов В.В., Русанов С.Н., Токарев В.Д., Столяров Г.Б. Психічне здоров'я осіб призовного віку // Військово-медичний журнал. - 2007. -№ 2. - С. 8-11.

  Kulikov VV, Rusanov SN, Tokarev VD, Stolyarov GB. (2007). Mental health of draft age personnel [Psikhiches-koe zdorov'e lits prizyvnogo vozrasta]. Voenno-meditsins-kiy zhurnal, (2), 8-11.

  9. Малов Ю.С. Адаптація і здоров'я // Клінічна медицина. - 2001. - № 12. - С. 61-63.

  Malov YS. (2001). Adaptation and health [Adaptatsiya i zdorov'e]. Klinicheskaya meditsina, (12), 61-63.

  10. Меерсон Ф.З., Малишев І.Ю., Замотрін-ський А.В. Генерализованное накопичення стрес-білків при адаптації організму до стресових впливів // Бюлетень експериментальної біології і медицини. - 1993. - Т. 116, № 9. - С. 231-233.

  Meerson FZ, Malyshev IY, Zamotrinskiy AV. (1993). Generalized accumulation of stress proteins at the adaptation of an organism to stress [Generalizovannoe nakople-nie stress-belkov pri adaptatsii organizma k stressornym vozdeystviyam]. Byulleten 'eksperimental'noy biologii i meditsiny, 116 (9), 231-233.

  11. Нікітін А.Е., костіцу Д.В., Шамрила В.К., Гана-лольскій В.П., Мілютін С.Г. Стан психічного здоров'я осіб призовного віку // Військово-медичний журнал. - 2010. - № 6. - С. 17-19.

  Nikitin AE, Kostits DV, Shamrey VK, Ganalolskiy VP, Milyutin SG. (2010). Mental health of draft age personnel [Sostoyanie psikhicheskogo zdorov'ya lits prizyvnogo vozrasta]. Voenno-meditsinskiy zhurnal, (6), 17-19.

  12. Ріщук С.В., Мирський В.Є. Погіршення стану здоров'я молодого населення Росії - небезпечна тенденція, основні причини та шляхи виходу з кризи / / Національна безпека і стратегічне планування. - 2013. - № 4 (4). - С. 100-112.

  Rishchuk SV, Mirskiy VE. (2013). Aggravation in the young population of Russia - a dangerous trend, its main causes and ways to overcome the crisis [Ukhudshenie sostoyaniya zdorov'ya molodogo naseleniya Rossii -opasnaya tendentsiya, osnovnye prichiny i puti vykhoda iz krizisa]. Natsional'naya bezopasnost 'i strategicheskoe planirovanie, 4 (4), 100-112.

  13. Сазонтова Т.Г., Архипенко Ю.В. Значення балансу прооксидантів і антиоксидантів - рівнозначних учасників метаболізму // Патологічна

  фізіологія і експериментальна терапія. - 2007. -№ 3. - С. 2-18.

  Sazontova TG, Arkhipenko YV. (2007). Significance of the balance of prooxidants and antioxidants - equivalent participants of metabolism [Znachenie balansa prooksi-dantov i antioksidantov - ravnoznachnykh uchastnikov metabolizma]. Patologicheskaya fiziologiya i eksperimen-tal'naya terapiya, (3), 2-18.

  14. Сахарова І.М., Єфремова Л.В. Здоров'я призовників з різних регіонів Росії // Известия Пензенського державного педагогічного університету ім. В.Г. Бєлінського. - 2007. - № 9. - С. 39-44.

  Sakharova IN, Efremova LV. (2007). The health of army draftees from different regions of Russia [Zdorov'e pri-zyvnikov iz raznykh regionov Rossii]. Izvestiya Penzensk-ogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.G. Belinskogo, (9), 39-44.

  15. Фісун А.Я., Шамрила В.К., Русанов С.Н., Ко-стюк Г.П., Литкін В.М., Турлаков К.С. багатовимірна

  оцінка психічного здоров'я військовослужбовців при масових психопрофилактических обстеженнях // Військово-медичний журнал. - 2007. - № 6. - С. 4.

  Fisun AY, Shamrey VK, Rusanov SN, Kostyuk GP, Lyt-kin VM, Turlakov KS. (2007). Multivariable assessment of mental health of military personnel while mass psychoprophylactic examinations [Mnogomernaya otsenka psikhicheskogo zdorov'ya voennosluzhashchikh pri massovykh psikhoprofilakticheskikh obsledovaniyakh]. Voenno-meditsinskiy zhurnal, (6), 4.

  16. Andreas JM, Hell R. (2006). Glutathione homeostasis and redox-regulation by sulfhydryl groups. Photosynthesis Research. 86 (3), 435.

  17. Kolesnikova LI, Kolesnikov SI, Kurashova NA, Osadchuk LV, Оsadchuk AV, Dolgikh MI, Dashiev BG, Shan-tanova LN. (2015) Reproductive health and peculiarities of lipid peroxidation-antioxidant defense system in men of the main ethnic groups of the Baikal region. Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 160 (1), 32-34.

  Відомості про авторів Information about the authors

  Курашова Надія Олександрівна - кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії патофізіології репродукції ФГБНУ «Науковий центр проблем здоров'я сім'ї та репродукції людини» (664003, м Іркутськ, вул. Тімірязєва, 16; тел. / Факс (3952) 20-76-36 , (3952) 20-73-67; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Kurashova Nadezhda Aleksandrovna - Candidate of Biological Sciences, Senior Research Officer at the Laboratory of Pathophysiology of Reproduction of Scientific Centre for Family Health and Human Reproduction Problems (664003, Irkutsk, ul. Timiryazeva, 16; tel./fax (3952) 20-76 -36, (3952) 20-73-67; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Довгих Марія Ігорівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник лабораторії патофізіології репродукції ФГБНУ «Науковий центр проблем здоров'я сім'ї та репродукції людини» (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) Dolgikh Mariya Igorevna - Candidate of Biological Sciences, Research Officer at the Laboratory of Pathophysiology of Reproduction of Scientific Centre for Family Health and Human Reproduction Problems (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Осипова Олена Володимирівна - доктор біологічних наук, професор Педагогічного інституту ФГБОУ ВО «Іркутський державний університет» (664011, м Іркутськ, вул. Сухе-Батора, 9, тел. / Факс (3952) 2018-92)

  Osipova Elena Vladimirovna - Doctor of Biological Sciences, Professor at Pedagogical Institute of Irkutsk State University (664011, Irkutsk, ul. Sukhe-Batora, 9; tel./fax (3952) 2018-92)

  Дашіев Баїр Гомбоевіч - кандидат медичних наук, лікар уролог-андролог Центру репродуктивної медицини і планування сім'ї гауз «Республіканський перинатальний центр» (670031, м Улан-Уде, вул. Сонячна, 4а, тел. / Факс: (3012) 37-07 -21)

  DashievBair Gomboevich - Candidate of Medical Sciences, Urologist-Andrologist at the Center of Reproductive Medicine and Planned Parenthood of the Republican Perinatal Centre (670031, Ulan-Ude, ul. Solnechnaya, 4а; tel./fax (3012) 37-07-21 )


  Ключові слова: Перекисного окислення ліпідів /АНТИОКСИДАНТНА ЗАХИСТ /ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ /Репродуктивне здоров'я /LIPID PEROXIDATION /ANTIOXIDANT DEFENSE /MILITARY POPULATION /REPRODUCTIVE HEALTH

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити