У даній статті представлені результати одного з етапів дослідження, проведеного в 2016 році, в рамках виконання державного завдання кафедри теорії та методики боксу ФГБОУ ВО «НГУ ім. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург »з науково-дослідної роботи« Розробка модельних характеристик спеціальної підготовленості на етапах річного циклу і вдосконалення системи педагогічного контролю (на прикладі видів спорту: бокс, тхеквондо) ». (Наказ Мінспорту Росії від 07 квітня 2015 року №318). Зазначений етап дослідження був присвячений розробці засобів педагогічного контролю техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих тхеквондистів версій ВТФ і ІТФ. Розроблені колективом кафедри кошти педагогічного контролю техніко-тактичної підготовленості тхеквондистів обох версій, є важливою частиною модельних характеристик їх спеціальної підготовленості. У представленій статті аналізуються дані, отриманим при тестуванні техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих тхеквондистів обох версій. Розглядаються особливості застосування в поєдинках сложнокоордінационниє технічних дій спортсменами в тій чи іншій версії тхеквондо.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Таймазов Володимир Олександрович, Бакулев Сергій Євгенович, Симаков Олександр Михайлович, Павленко Антон Валерійович


Analysis of application of difficult coordination technical actions for duels by highly skilled athletes in various versions of taekwondo

The results of one of the investigation phases, which has been carried out in 2016 within performance of the state task by department of the theory and technique of boxing of Lesgaft University in research work "Development of model characteristics of special readiness at stages of a year cycle and improvement of system of pedagogical control (on the example of sports: boxing, taekwondo) "are presented in this article. (The order of the Ministry of Sports of Russia of April 07, 2015 No. 318). The noted investigation phase has been devoted to development of the means of pedagogical control of technical and tactical readiness of highly skilled taekwondo fighters of versions of VTF and ITF. The developed by the departments staff the means for the pedagogical control of the technical and tactical readiness of taekwondo fighters of both versions are an important part of the model characteristics of their special readiness. In the submitted article the data, received when testing the technical and tactical readiness of highly skilled taekwondo fighters of both versions, are analyzed. The features of application in duels of the difficult coordination technical actions by athletes in this or that version of taekwondo have been considered.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'Аналіз застосування в поєдинках сложнокоордінационниє технічних дій висококваліфікованими спортсменами різних версій тхеквондо'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз застосування в поєдинках сложнокоордінационниє технічних дій висококваліфікованими спортсменами різних версій тхеквондо»

  ?використання в підготовці військовослужбовців силових структур до виконання завдань військово-професійної діяльності. Для цього потрібна наявність умінь у інструкторів використовувати індивідуально-диференційований підхід до навчання. Дослідження показало, що наявність умінь у інструкторів використовувати індивідуально-диференційований підхід до навчання військовослужбовців є важливим показником їх готовності до педагогічної діяльності.

  Дослідження показало, що сучасні тенденції формування готовності до педагогічної діяльності у інструкторів вимагають розвитку також умінь використовувати ексклюзивні сучасні методики навчання. Слід підкреслити, що формування таких умінь у інструкторів відбувається в ході спеціальної методичної підготовки.

  Аналіз педагогічної діяльності інструкторів свідчить, що багато хто з них не готові грамотно концентрувати свої сили в ході педагогічної діяльності. Тому вміння інструкторів з рукопашного бою концентрувати всі свої сили під час навчання набуває першочергового значення. Це також є одним з показників, що визначають готовність інструкторів до педагогічної діяльності.

  Таким чином, в ході дослідження були виявлені показники, що визначають готовність інструкторів до педагогічної діяльності.

  До них відносяться: методична підготовленість інструкторів до навчання; гарне знання специфіки вирішуваних завдань; високий рівень індивідуальної готовності інструкторів по всім видам єдиноборств; вміння використовувати індивідуально-диференційований підхід до навчання. Важливі також вміння використовувати ексклюзивні сучасні методики навчання і навички інструкторів концентрувати всі свої сили в ході навчання військовослужбовців.

  ВИСНОВОК. Проведені дослідження свідчать про необхідність використання виявлених показників для визначення готовності інструкторів до педагогічної діяльності.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 24.12.2016

  УДК 796.856.2

  АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ В поєдинку сложнокоордінационниє

  ТЕХНІЧНИХ ДІЙ висококваліфікованих спортсменів РІЗНИХ ВЕРСІЙ ТХЕКВОНДО

  Володимир Олександрович Таймазов, доктор педагогічних наук, професор, Сергій Євгенович Бакулев, доктор педагогічних наук, професор,

  Олександр Михайлович Симаков, кандидат педагогічних наук, доцент, Антон Валерійович Павленко, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров'я імені П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НДУ ім. П. Ф. Лесгафта, Санкт Петербург)

  анотація

  У даній статті представлені результати одного з етапів дослідження, проведеного в 2016 році, в рамках виконання державного завдання кафедри теорії та методики боксу ФГБОУ ВО «НГУ ім. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург »з науково-дослідної роботи« Розробка модельних характеристик спеціальної підготовленості на етапах річного циклу і вдосконалення системи педагогічного контролю (на прикладі видів спорту: бокс, тхеквондо) ». (Наказ Мінспорту Росії від 07 квітня 2015 року №318). Зазначений етап дослідження був присвячений розробці засобів педагогічного контролю техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих тхеквондистів версій ВТФ і ІТФ. Розроблені колективом кафедри кошти педагогічного контролю техніко-тактичної підготовленості тхеквондо-

  стов обох версій, є важливою частиною модельних характеристик їх спеціальної підготовленості. У представленій статті аналізуються дані, отриманим при тестуванні техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих тхеквондистів обох версій. Розглядаються особливості застосування в поєдинках сложнокоордінационниє технічних дій спортсменами в тій чи іншій версії тхеквондо.

  Ключові слова: тхеквондо, техніко-тактична підготовленість, сложнокоордінаці-онние технічні дії.

  ANALYSIS OF APPLICATION OF DIFFICULT COORDINATION TECHNICAL ACTIONS FOR DUELS BY HIGHLY SKILLED ATHLETES IN VARIOUS VERSIONS

  OF TAEKWONDO

  Vladimir Aleksandrovich Taymazov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Sergey Evgenyevich Bakulev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Alexander Mikhailovich Simakov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Anton Valerievich Pavlenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg

  Annotation

  The results of one of the investigation phases, which has been carried out in 2016 within performance of the state task by department of the theory and technique of boxing of Lesgaft University in research work "Development of model characteristics of special readiness at stages of a year cycle and improvement of system of pedagogical control (on the example of sports: boxing, taekwondo) "are presented in this article. (The order of the Ministry of Sports of Russia of April 07, 2015 No. 318). The noted investigation phase has been devoted to development of the means of pedagogical control of technical and tactical readiness of highly skilled taekwondo fighters of versions of VTF and ITF. The developed by the departments staff the means for the pedagogical control of the technical and tactical readiness of taekwondo fighters of both versions are an important part of the model characteristics of their special readiness. In the submitted article the data, received when testing the technical and tactical readiness of highly skilled taekwondo fighters of both versions, are analyzed. The features of application in duels of the difficult coordination technical actions by athletes in this or that version of taekwondo have been considered.

  Keywords: taekwondo, technical and tactical readiness, difficult coordination technical actions.

  ВСТУП

  Аналізуючи останні зміни правил змагань у обох версіях тхеквондо (ВТФ, ІТФ), слід зазначити одну загальну тенденцію. За більш складні в технічному відношенні прийоми, нараховуються більш високі бали. У тхеквондо (ВТФ) від 1 до 4 балів, в тхеквондо (ІТФ) від 1 до 5 балів. Більш високі бали нараховуються суддями при проведенні в поєдинку за супернику сложнокоордінационниє ударів. Під групою «складно-координаційних», умовно прийнято вважати удари ногами з обертанням тулуба і удари ногами в безопорному положенні (в т.ч. і в обертанні) [2]. У період 20152016 рр. науково-дослідним колективом кафедри, був проведений відеоаналіз ряду поєдинків висококваліфікованих тхеквондистів версій ВТФ і ІТФ. Аналізувалися поєдинки за вказаний період на Чемпіонатах Росії, Європи, Світу, Олімпійських Іграх.

  ОСНОВНА ЧАСТИНА

  При проведенні відеоаналізу поєдинків, проводилася диференціація типу ударів, які використовуються висококваліфікованими тхеквондистів в поєдинках. Зазначена диференціація типу ударів проводилася за наступним алгоритмом, відбитому в таблиці 1.

  У таблиці 2 представлені порогові показники ударів різних типів, що застосовуються висококваліфікованими спортсменами в тхеквондо (ВТФ)

  Таблиця 1 - Алгоритм диференціювання обсягу і різнобічності технічного ар-

  сіна висококваліфікованих тхеквондистів

  Тип удару Зона нанесення

  тулуб | голова

  тхеквондо (ВТФ)

  Без обертання, руками і ногами 1 бал 3 бали

  З обертанням (на 180 ° і більше), ногами 3 бали 4 бали

  тхеквондо (ІТФ)

  Руками і ногами в опорному положенні 1 бал 1 бал

  Руками в безопорному положенні; ногами в голову в опорному положенні, в тулуб в безопорному положенні 2 бали 2 бали

  Ногами з обертанням на 180 ° в тулуб і в голову без обертання в безопорному положенні 3 бали 3 бали

  Ногами з обертанням на 360 ° і більше в тулуб і в голову з обертанням на 180 ° в безопорному положенні 4 бали 4 бали

  Ногами з обертанням на 360 ° і більше в голову в безопорному положенні - 5 балів

  Таблиця 2 - Граничні значення показників різнобічності технічного арсеналу в поєдинку висококваліфікованих тхеквондистів версії ВТФ_

  Пол, вагова категорія Показник (порогове значення)

  Удари з оцінкою 1 бал Удари з оцінкою в 3 бали Удари з оцінкою в 4 бали *

  чоловіки Легкі (54- ^ 58 кг) 72 25 0

  Середні (63 ^ 74 кг) 56 22 0

  Важкі (80 кг і вище) 60 11 0

  жінки Легкі (46 ^ 49 кг) 47 20 1

  Середні (53- ^ 62 кг) 51 18 1

  Важкі (67 кг і вище) 54 11 1

  * Порогове значення показника «удари з оцінкою в 4 бали» не є достовірним, зважаючи на рідкісного використання спортсменами даної групи ударів в поєдинку. В даний час дослідження зазначеного показника триває.

  У таблиці 3 представлені порогові показники ударів різних типів, що застосовуються висококваліфікованими спортсменами в тхеквондо (ІТФ) Таблиця 3 - Граничні значення показників різнобічності технічного арсеналу в

  Показник (порогове значення)

  Пол, вагова категорія Удари з оцінкою 1 бал Удари з оцінкою в 2 бали Удари з оцінкою в 3 бали Удари з оцінкою в 4 бали ** Удари з оцінкою в 5 балів ***

  Легкі (50-57 кг) 28 10 8 2 0

  чоловіки Середні (64-71 кг) 44 9 5 1 0

  Важкі (78 кг і вище) 32 6 5 1 0

  Легкі (45 кг - 57 кг) 28 5 4 0 0

  жінки Середні (63 кг - 69 кг) 22 7 7 0 0

  важкі * (75 кг і вище) - - - - -

  * Порогове значення показників у важких вагових категоріях у жінок (75 кг і вище) не є достовірним. В даний час дослідження зазначеного показника триває. ** порогове значення показника «удари з оцінкою в 4 бали» не є достовірним, зважаючи на рідкісного використання спортсменами даної групи ударів в поєдинку. В даний час дослідження зазначеного показника триває. *** порогове значення показника «удари з оцінкою в 5 балів» не є достовірним, зважаючи на рідкісного використання спортсменами даної групи ударів в поєдинку. В даний час дослідження зазначеного показника триває.

  З таблиці 2 випливає, що в поєдинках висококваліфікованих спортсменів в тхеквондо (ВТФ), значна частина результативних технічних дій доводиться на удари, які оцінюються в 1 бал. До таких належать прямі удари руками, ногами -прямі, бічні і в сторону. В цілому можна констатувати наступне. Удари, які оцінюються в 3 бали, застосовуються в середньому в три і більше разів рідше, як у чоловіків, так і у жінок. Удари з оцінкою в 4 бали, застосовуються у чоловіків і у жінок вкрай рідко.

  З таблиці 3 випливає, що в поєдинках висококваліфікованих спортсменів в тхеквондо (ІТФ), значна частина результативних технічних дій доводиться на удари, які оцінюються в 1 бал. О третій і більш раз менше кількість ударів з оцінкою в 2 і 3 бали відповідно. Рідко використовуються удари з оцінкою в 4 бали і лише в окремих випадках застосовуються удари з оцінкою в 5 балів. Даний результат дозволяє уточнити, проведене нами порівняння версій ВТФ і ІТФ [7, 9]

  Аналізувалися поєдинки тхеквондистів версій ВТФ і ІТФ на змаганнях, де результат має високе значення, як для спортсмена, так і для збірної команди в цілому. Відповідно, можливо вплив такого фактора як тактична доцільність в відповідальних поєдинках, в яких спортсмени менше ризикують і часом намагаються лише втримати перевагу в балах. Мабуть в силу зазначеного фактора і спостерігається рідкісне використання сложнокоордінационниє ударів, які оцінюються найвищими балами (в тхеквондо ВТФ - 4 бали, в ІТФ - 5 балів).

  Проводячи подальші педагогічні спостереження з даного питання, автори статті прийшли до висновку, що на застосування даної групи сложнокоордінационниє-них технічних дій (прийомів) в змагальних поєдинках тхеквондистів впливає ряд факторів.

  Перший фактор полягає в анатомо-морфологічних характеристиках тхеквондистів. У поєдинку між спортсменами високого і низького зросту, при інших рівних умовах, більше тактичних переваг має високий спортсмен. Він може дістати суперника звичайним (НЕ сложнокоордінационниє) ударом, з більш дальньої дистанції, в тому числі в верхню зону тулуба (голову) і при цьому з меншим ризиком пропустити зустрічний удар. Таким чином, високий тхеквондистів може набрати в поєдинку більше балів, з меншими психофізичними витратами. Тхеквондистів більш низького зросту, може компенсувати даний тактичний розрив, в основному застосовуючи сложнокоордінационниє технічні дії, що дозволяє в разі потрапляння набрати більшу кількість балів у поєдинку.

  Другим фактором є рівень спеціальної фізичної та технічної підготовленості спортсменів [5, 6]. Застосування в поєдинках сложнокоордінационниє технічних дій вимагає від спортсмена певних швидкісно-силових показників м'язів ніг, високою технічною підготовкою в частині саме зазначеного типу ударів, ряду сенсомоторних характеристик. Відповідно, використання сложнокоордіна-ційних технічних дій в поєдинку, малоефективно спортсменами з невисоким рівнем зазначених компонентів фізичної та технічної підготовленості.

  До третього фактору відноситься такий показник, як рівень загальної і спеціальної гнучкості спортсмена. Тхеквондистів з невисоким рівнем розвитку гнучкості компенсують невелику кількість ударів ногами в голову, використовуючи сложнокоордінационниє удари. Це дозволяє, виконуючи їх в тулуб суперника отримати теж кількість балів, що і при нанесенні ударів в голову.

  ВИСНОВОК

  Проведений збір даних по темі цієї статті і їх аналіз, дозволяє відзначити наступне:

  1. В цілому має місце низька частота використання в поєдинках спортсменів обох версій тхеквондо, сложнокоордінационниє технічних дій, що дають висо-

  кі оцінки в разі потрапляння в суперника;

  2. Рідкісне використання тхеквондистів зазначених вище технічних дій обумовлено, з одного боку тактичної доцільністю, з іншого низкою факторів, що відносяться до спеціальної фізичної та технічної підготовленості спортсмена;

  3. Виходячи з особливостей правил змагань з тхеквондо в обох версіях, використання сложнокоордінационниє технічних дій може бути тактичним резервом, що дозволяє істотно змінити хід поєдинку.

  Підводячи підсумок, слід зазначити, що в олімпійській версії тхеквондо (ВТФ) в 2017 році вступають в дію зміни в правилах змагань, в тому числі в частині нарахування балів. Відповідно, при формуванні техніко-тактичної підготовленості спортсменів, необхідно приділяти належну увагу вдосконаленню сложнокоордінационниє технічних дій [1, 2, 3, 4, 8].

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Головіхіна, Е.В. Рекомендації щодо особливостей формування спеціальних рухових і координаційних якостей тхеквондистів на прикладі збірної команди Росії з тхеквондо (ВТФ): навчально-методичний посібник / Є.В. Головіхіна. - Москва: [б. в.], 2007. - 400 с.

  2. Павленко, А.В. Кінематичні характеристики рухових дій тхеквондо в безопорному положенні / А.В. Павленко, М.А. Рогожников // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2014. - № 9 (115). - С. 110-114.

  3. Симаков, А.М. Педагогічна технологія безперервної індивідуалізованої підготовки тхеквондистів / А.М. Симаков // Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта. -2016. - № 7 (137). - С. 121-128.

  4. Симаков, А.М. Структура і зміст педагогічної концепції безперервної індивідуалізованої системи підготовки в тхеквондо / А.М. Симаков, В.А. Чистяков // Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта. - 2016. - № 6 (136). - С. 147-152.

  5. Зміст нормативів по оцінці загальної фізичної підготовленості висококваліфікованих тхеквондистів / В.А. Таймазов, С.Є. Бакулев, А.В. Павленко, А.М. Симаков, В.А. Чистяков // Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта. - 2016. - № 8 (138). - С. 210-217.

  6. Зміст нормативів по оцінці спеціальної фізичної підготовленості висококваліфікованих тхеквондистів / В.А. Таймазов, С.Є. Бакулев, А.В. Павленко, А.М. Симаков, В.А. Чистяков // Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта. - 2016. - № 8 (138). -З. 217-224.

  7. Порівняльний аналіз технічних дій тхеквондо версій (ІТФ) та (ВТФ) / В.А. Таймазов, С.Є. Бакулев, А.М. Симаков, А.В. Павленко, В.А. Чистяков // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2014. - № 11 (117). - С. 148-154.

  8. Таймазов, В.А. Індивідуальна підготовка боксерів в спорті вищих досягнень: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Таймазов Володимир Олександрович. - СПб., 1997. - 311 с.

  9. Тхеквондо версій ІТФ і ВТФ - точки дотику / В.А. Таймазов, С.Є. Бакулев, А.М. Симаков, А.В. Павленко, В.А. Чистяков // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2014. - № 10 (116). - С. 122-127.

  REFERENCES

  1. Golovikhin, E.V. (2007), Recommendations about features offormation of special motive and coordination qualities of taekwondo fighters on the example of national team of Russia on taekwondo (VTF): educational and methodical grant, Moscow.

  2. Pavlenko, A.V. and Rogozhnikov, M.A. (2014 року), "Kinematic characteristics of the motor actions in taekwondo in support-free position", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 115, No. 9, pp. 110-114.

  3. Simakov, A.M. (2016), "Pedagogical technology of the continuous individualized preparation of taekwondists", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 137, No. 7, pp. 121-128.

  4. Simakov, A.M. and Chistyakov, V.A. (2016), "Structure and content of the pedagogical concept of the continuous personalized system of physical training in taekwondo", Uchenye zapiski universi-

  teta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 136, No. 6, pp. 147-152.

  5. Taymazov, V.A., Bakulev, S.E., Pavlenko, A.V., Simakov, A.M. and Chistyakov, V.A. (2016), "Content of standards for assessment of the general physical fitness of highly skilled Taekwondo fighters", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 138, No. 8, pp. 210-217.

  6. Taymazov, V.A., Bakulev, S.E., Pavlenko, A.V., Simakov, A. M., Chistyakov, V.A. (2016), "Content of standards for assessment of special physical fitness of highly skilled Taekwondo fighters", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 138, No. 8, pp. 217-224.

  7. Taymazov, V.A., Bakulev, S.E., Simakov, A.M., Pavlenko, A.V. and Chistyakov, V.A. (2014 року), "Comparative analysis of technical actions of taekwondo of versions (ITF) and (VTF)", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 117, No. 11, pp. 148-154.

  8. Taymazov, VA. (1997), Individual training of boxers in elite sport, dissertation, St. Petersburg.

  9. Taymazov, V.A., Bakulev, S.E., Simakov, A.M., Pavlenko, A.V. and Chistyakov, V.A. (2014 року), "Taekwondo of versions of ITF and VTF - a common ground", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 116, No. 10, pp. 122-127.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 24.12.2016

  УДК 796.856.2

  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРШОСТІ СВІТУ З ТХЕКВОНДО (ІТФ) В

  Андрій, ІТАЛІЯ

  Володимир Олександрович Таймазов, доктор педагогічних наук, професор, Сергій Євгенович Бакулев, доктор педагогічних наук, професор, Антон Валерійович Павленко, кандидат педагогічних наук, доцент,

  Олександр Михайлович Симаков, кандидат педагогічних наук, доцент,

  Володимир Анатолійович Чистяков, доктор педагогічних наук, професор, Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров'я імені П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НДУ ім. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург)

  анотація

  У статті проаналізовано результати XII першості світу з тхеквондо (ІТФ), яке проводилося з 05 по 11 вересня 2016 року в місті Андрія, Італія. Вік учасників не перевищував 18 років. Спортсмени були розділені на дві вікові групи 14-15 та 16-17 років. Програма XII першості світу - 2016 року включала в себе змагання в чотирьох дисциплінах за індивідуальними (туль, спаринг, спецтехніка, самооборона) та трьох командним (туль, спаринг, спецтехніка) програмами. Розглянуто зміни в правилах змагань. Запропоновано варіанти корекції багаторічного навчально-тренувального процесу.

  Ключові слова: першість світу, тхеквондо, дисципліни, медаль, аналіз, результат.

  ANALYSIS OF RESULTS OF WORLD TAEKWONDO CHAMPIONSHIP (ITF) IN

  ANDRIA, ITALY

  Vladimir Aleksandrovich Taymazov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Sergey Evgenyevich Bakulev, the doctor of pedagogical sciences, professor,

  Anton Valerievich Pavlenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Alexander Mikhailovich Simakov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,

  Vladimir Anatolyevich Chistyakov, the doctor of pedagogical sciences, professor, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg

  Annotation

  The article analyzes the results of the XII world taekwondo championship (ITF), which was held from September 05 to September 11, 2016 in Andria's city, Italy. The age of participants did not exceed 18 years. Athletes have been divided into two age groups 14-15 and 16-17 of years. The program of the XII


  Ключові слова: ТХЕКВОНДО /Техніко-тактичної підготовленості /Сложнокоордінационниє ТЕХНІЧНІ ДІЇ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити