Доставка нафти з морських родовищ В'єтнаму здійснюється по танкерного схемою на основі використання традиційних танкерів. При цьому сумарні витрати на транспортування нафти значно збільшуються, крім того, позначаються економічні втрати від простою екіпажу і енергетичної установки танкера в процесі проведення вантажно-розвантажувальних робіт. На деяких невеликих морських родовищах в районах з помірними кліматичними умовами і незначно віддалених від берегових баз пропонується використовувати не традиційні танкери, а складові. Найважливіша гідність їх застосування здатність судів расчленяться на вантажну і енергетичну частини. Танкерну схему на основі використання складових судів можна розглядати як один з можливих шляхів зниження витрат при перевезенні нафти з морських родовищ В'єтнаму. Бібліогр. 6. Іл. 1.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Чан Тхе Ві


THE ANALYSIS OF THE DIAGRAM OF OIL TRANSPORTING BY TANKERS FROM OIL FIELDS OF SRV

Oil transportation from sea field of Viet nam is realized according to the tanker diagram with the help of traditional tankers. Consequently, total costs for oil transportation are growing. Besides, financial loss from crew downtime and from ship electric power plant during cargo handling is high. In some small sea fields in zones with moderate climate which are not far from shore it is considered to use not traditional tankers, but compound. Their best advantage is ability of ships to divide into cargo and power units. Tanker diagram for compound ships can be considered as one of most possible ways to transport oil from sea field of Viet nam with minimum costs.


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва: 2006
  Журнал: Вісник Астраханського державного технічного університету
  Наукова стаття на тему 'Аналіз застосування танкерного схеми транспортування нафти з морських родовищ СРВ'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз застосування танкерного схеми транспортування нафти з морських родовищ СРВ»

  ?УДК 629.54.004.1:622.242.45(597)

  Чан Тхе Ві

  Астраханський державний технічний університет (Соціалістична Республіка В'єтнам)

  АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ танкерного СХЕМИ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ З МОРСЬКИХ РОДОВИЩ СРВ

  Шельфових зона Соціалістичної Республіки В'єтнам (СРВ) становить 327,9 тис. Км2. В даний час є принаймні десять основних перспективних ділянок, на чотирьох з них підтверджено наявність нафти і газу та ведеться їх інтенсивна експлуатація. На континентальному шельфі щорічно видобувається більше 17 млн. Т нафти. До 2010 року цей показник планується довести до рівня 32 млн. Т [1].

  Освоєння морських нафтопромислів у В'єтнамі має величезне значення для розвитку економіки країни. У зв'язку з прискоренням освоєння морських нафтопромислів зростає роль транспортування видобутої нафти як специфічної ділянки виробничого процесу, від якого вимагається надійна і ритмічна робота. Однією з істотних особливостей процесу транспортування нафти з морських родовищ СРВ є можливість її доставки як за допомогою флоту нафтоналивних суден, так і за допомогою мережі підводних нафтопроводів. Але у В'єтнамі поки немає нафтопереробного заводу, і видобута нафта тільки експортується. Всі танкери з сирою нафтою йдуть за кордон, а не до В'єтнаму, тому доставка нафти з морських родовищ В'єтнаму здійснюється із застосуванням танкерного схеми. У складі танкерного флоту В'єтнаму, використовуваного при транспортуванні нафти з морських родовищ, більшість танкерів - традиційні (табл. 1).

  Таблиця 1

  Танкерний флот В'єтнаму

  Назва судна Рік побудови Компанія морського флоту Вантажопідйомність, тис. Т

  Т анкер «Poseidon M1» класу «Aframax» 1995 PV Trans Co. 96

  Т анкер PVTC класу «Aframax» 1995 PV Trans Co. 96

  Танкер «Pacific Falcon» 1998 PV Trans Co. 60

  Т анкер «Dai Long» тисяча дев'ятсот вісімдесят вісім Vinalines 30

  Т анкер «Dai Hung" 1989 Vinalines 30

  Т анкер «Healthy F alcon» тисяча дев'ятсот вісімдесят п'ять Vinalines 5

  Складовою танкер S198 «Vietsovpetro" 2005 Vinalines 15

  Зараз у В'єтнамі будуються 3 нафтопереробні заводи: Зун-гкуат в центральній частині В'єтнаму (виробнича потужність 6,5 млн. Т сирої нафти в рік), Нгішон на півночі (виробнича потужність 7 млн. Т сирої нафти в рік). Крім того, уряд В'єтнаму вже схвалив попереднє техніко-економічне обґрунтування будівництва сучасного нафтопереробного комбінату Фуіен на півдні (виробнича потужність 3 млн. Т в рік). Ці нафтопереробні заводи в 2009 р стануть до ладу, і тоді танкерний флот буде транспортувати сиру нафту з морських родовищ на нафтопереробні заводи. В'єтнамська нафтогазова корпорація «Петровьетнам» планує додати п'ять танкерів класу «А&ашах »дедвейтом 100 тис. т і два танкери дедвейтом 30-40 тис. т на її флот, щоб він міг транспортувати 30% сирої нафти з морських родовищ [2].

  Перевагами танкерного схеми транспортування нафти в порівнянні з трубопровідним і залізничним є:

  - дешевизна і експлуатаційна гнучкість;

  - низькі транспортні тарифи;

  - малий відсоток втрат;

  - оптимальні маршрути при перевезеннях між портами.

  Недоліками танкерного схеми є:

  - переривчастий характер роботи;

  - вразливість під впливом гідрометеорологічних умов і інших чинників випадкового характеру, що знижує надійність даної системи;

  - залежність обсягів відвантаження від погодних умов;

  - більш висока ймовірність глобальних екологічних катастроф.

  При танкерного схемою видобута нафта безпосередньо з експлуатаційної платформи перекачується на транспортні танкери. Транспортна система працює за принципом «компактної лінії», сенс якої полягає в забезпеченні безперервної подачі нафти на танкери. При цьому їх кількість визначається з умови, що до кінця завантаження одного танкера інший повинен бути на підході до місця завантаження. Швартування танкера проводиться або безпосередньо до експлуатаціоннобуровой платформі, або до одноточечного рейдового причалу, який є передавальною ланкою між бурової і танкером [4, 5]. Використання одноточечного рейдового причалу при цій схемі транспортування, як правило, обумовлено природно-кліматичними умовами району родовища, а також типом бурової установки, що експлуатується на нафтопромислі (т. К. Швартування танкера може бути утруднена або неможлива). Це значно збільшує сумарні витрати на транспортування нафти розглядаються способом. Іншим суттєвим недоліком, властивим такої організації транспортних робіт, є економічні втрати від простою екіпажу і енергетичної установки танкера в процесі проведення вантажно-розвантажувальних робіт. Зважаючи на це на деяких невеликих морських родовищах в районах з помірними кліматичними умовами і незначно віддалених від

  берегових баз, таких як нафтові родовищі Дракон (Ронг), Великий ведмідь (Дайхунг), при вдосконаленні будівництва нафтопереробних заводів пропонується використовувати не традиційні танкери, а складові. Серед переваг доставки нафти таким способом слід зазначити скорочення термінів і капіталовкладень на освоєння родовища. Найважливішим достоїнством застосування складових судів є їх здатність расчленяться на вантажну і енергетичну частини. Принцип роботи складових судів полягає в тому, що в районі навантаження-розвантаження вантажна частина судна ставиться під навантаження до експлуатаційно-буровій платформі, а енергетична частина зчленовується з іншого - вже завантаженої частиною танкера. Крім того, перевагою складеного танкера в порівнянні з традиційними судами є використання енергетичної установки без простоїв в період завантаження танкера.

  Порівняльний аналіз характеристик танкерів і складових судів показує, що при однакових вантажних характеристиках і характеристиках зовнішніх умов комплекс складових судів дешевше комплексу, що складається з танкерів (рис. 1).

  Капітальні експлуатаційні витрати танкера і складеного судна дедвейтом 20 000 т (тис. Дол.).

  Статті витрат: 1 - будівельна вартість;

  2 - експлуатаційні витрати; 3 - амортизація; 4 - страхування;

  5 - кравці витрати; 6 - вартість палива; 7 - загальні річні витрати

  Це пояснюється перш за все зменшенням числа енергійно і вантажних секцій в комплексі складових судів, причому різниця у вартості тим більше, чим менше в комплексі число енергійно частин. У табл. 2 дана характеристика складових судів, що діють на лінії протяжністю 500 миль.

  Таблиця 2

  Характеристики складових судів, що діють на лінії протяжністю 5GG миль

  Обсяг видобутої нафти, тис. Т Число енергетичних частин Число вантажних частин Вантажопідйомність, т Швидкість ходу, вузли Потужність енергетичної установки, кВт

  250 1 З 5 000 9 1 1GG

  500 1 З 9 000 9 1 5GG

  750 1 З 12 000 9 З 8GG

  1 000 2 4 14 000 Ш 4 1GG

  1 500 2 б 18 000 11 4 8GG

  2 000 2 7 23 000 12 5 75G

  Розрахунки по моделі експлуатації складеного танкера показали, що [3, 4, 6]:

  - ефективність складових судів залежить від тривалості експлуатації та обсягу вантажоперевезень;

  - існує оптимальний склад вантажних енергетичних частин танкерів для ліній протяжністю до 500 миль в залежності від обсягу видобутої нафти (табл. 2);

  - коефіцієнт використання енергетичної установки з складових судів підвищується до 85-90%, при цьому вантажні секції економічно доцільно будувати дедвейтом до 5 000 т, хоча в експлуатації перебувають вантажні секції і меншого (до 3 000 т) дедвейту;

  - різке зниження часу стоянки дозволить ефективно використовувати складові комплекси на лініях протяжністю до 3 000 миль.

  Таким чином, систему складових комплексів можна розглядати як один з можливих шляхів зниження витрат при перевезенні нафти з морських родовищ СРВ.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Website http://www.petrovietnam.com.vn: Vietnam Oil and Gas Corporation.

  2. Website http://www.vinalines.com.vn: Vietnam Nation Shipping Lines.

  3. Website http://www.mtronline.net: Marine Technology Reporter.

  4. Семенов Ю. М., Кравець А. С. Технічні засоби освоєння ресурсів світового океану: Учеб. посібник. - С.-Пб .: Изд. центр СПбГМТУ, 1995.

  5. Борисов Р. В., Соколов В. Ф. та ін. Морські бурові установки. - С.-Пб .: Суднобудування, 2003.

  6. Сидорченко В. Ф. Морські буксири і їх операції. - Л .: Суднобудування, 1986.

  отримано 29.12.05

  2ЗЗ

  THE ANALYSIS OF THE DIAGRAM OF OIL TRANSPORTING BY TANKERS FROM OIL FIELDS OF SRV

  Tran The Vy

  Oil transportation from sea field of Viet Nam is realized according to the tanker diagram with the help of traditional tankers. Consequently, total costs for oil transportation are growing. Besides, financial loss from crew downtime and from ship electric power plant during cargo handling is high. In some small sea fields in zones with moderate climate which are not far from shore it is considered to use not traditional tankers, but compound. Their best advantage is ability of ships to divide into cargo and power units. Tanker diagram for compound ships can be considered as one of most possible ways to transport oil from sea field of Viet Nam with minimum costs.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити