проблема успішної адаптації кожного першокурсника до радикально нової моделі навчання навчання в вузі є актуальною в педагогічній практиці через многофакторности завдання як для самого студента, так і для викладача. Студенту необхідна соціалізація і інтеграція в новому співтоваристві. Одне із завдань викладача вузу сприяти підвищенню мотивації та особистої відповідальності студента, а також розвитку довірчих відносин і ролей як всередині групи, так і між студентами і викладачем. Метою дослідження було визначення факторів адаптації, застосування відібраних психолого-педагогічних методик, отримання і аналіз результатів. Отримані результати дали можливість вибудовувати навчальний процес на прикладі занять з англійської мови відповідно до поставлених цілей, а саме досягнення високого рівня адаптації до навчання у вузі і інтеграції в новій малої соціальної групи. Наведено практичні приклади, які підтвердили основний висновок дослідження про необхідність використання в навчальній діяльності методів, що стимулюють процеси особистісної та групової адаптації першокурсників.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Дмитрієва Алла Георгіївна


Overview of psychological and pedagogical techniques used to facilitate first-year students adaptation

The problem of successful adaptation of each 1st-year student to totally new education mode university education is actual in pedagogical practice due to multifactorial nature of the task both for the student him / herself and for the educator. The student requires socialization and integration in the new community. For the teacher the tasks are to facilitate student's motivation and personal responsibility, as well as to stimulate trust-based intragroup and teacher-students relations. The present research was focused on determination of adaptation factors, implementation of selected psycho-pedagogical techniques, collecting and analyzing of the results. The findings permitted to design the educational process in ESP in accordance with the above purposes, mainly to achieving positive and smooth adaptation to university education and to integration in the new social group. The practical examples supporting the main conclusion of the research concerning the vitality of implementation of techniques stimulating the processes of personality and group adaptation of student beginners are represented in the article.


Область наук:

 • психологічні науки

 • Рік видавництва: 2020


  Журнал: концепт


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ МЕТОДИК, ЩО СПРИЯЮТЬ АДАПТАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ МЕТОДИК, ЩО СПРИЯЮТЬ АДАПТАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ»

  ?Дмитрієва А. Г. Аналіз застосування психолого-педагогічних методик, які сприяють адаптації та інтеграції першокурсників // Науково-методичний електронний журнал «Концепт». - 2020. - № 02 (лютий). -0,6п. л. - URL http://e-koncept.ru/2020/202004.htm.

  ART 202004 DOI 10.24411 / 2304-120X-2020-12004 УДК 159.9.072

  Дмитрієва Алла Георгіївна,

  старший викладач кафедри іноземних мов № 1 ФГБОУ ВО «Російський економічний університет ім. Г. В. Плеханова », м.Москва Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Аналіз застосування психолого-педагогічних методик, які сприяють адаптації та інтеграції першокурсників

  Анотація. Проблема успішної адаптації кожного першокурсника до радикально нової моделі навчання - навчання у вузі - є актуальною у педагогічній практиці через многофакторности завдання як для самого студента, так і для викладача. Студенту необхідна соціалізація та інтеграція в новому співтоваристві. Одне із завдань викладача вузу - сприяти підвищенню мотивації та особистої відповідальності студента, а також розвитку довірчих відносин і ролей як всередині групи, так і між студентами і викладачем. Метою дослідження було визначення факторів адаптації, застосування відібраних психолого-педагогічних методик, здобуття влади та аналіз результатів. Отримані результати дали можливість вибудовувати навчальний процес на прикладі занять з англійської мови відповідно до поставлених цілей, а саме досягнення високого рівня адаптації до навчання у вузі і інтеграції в новій малій соціальній групі. Наведено практичні приклади, які підтвердили основний висновок дослідження про необхідність використання в навчальній діяльності методів, що стимулюють процеси особистісної та групової адаптації першокурсників. Ключові слова: психолого-педагогічні методики, мала соціальна група, адаптація, інтеграція, відносини в групі. Розділ: 19.00.00 Психологічні науки.

  Вступ

  У 2016-2017 рр. автором було проведено перше пробне психолого-педагогічне дослідження, присвячене проблемі вивчення групових ролей студентів-першокурсників. Були досліджені тенденції розвитку групи в цілому, розподіл ролей у навчальній групі, залежність / незалежність від соціальних і групових норм, готовність відстоювати свою думку та інтереси і здатність позитивно вирішувати конфлікти. Також було розглянуто такий фактор, як групова згуртованість, що впливає на цілісність групи і її працездатність [1]. Результатом дослідження стали висновки про структуру малої навчальної групи, ролях її індивідуумів, а також планування педагогічної діяльності, спрямованої на позитивну адаптацію студентів-першокурсників до навчання у вузі в цілому і до занять з іноземної мови зокрема.

  У 2017-2018 рр. автором було проведено нове дослідження, метою якого було впровадження різних видів педагогічної роботи, що сприяють позитивній адаптації та інтеграції студентів-першокурсників.

  Методологія та результати дослідження

  Згідно психологічному словнику [2], адаптація - це «процес пристосування організму до мінливих умов середовища». Термін «адаптація» виник в XIX в. в біологічному контексті, проте з часом набув поширення і в інших областях знань. У психології під адаптацією розуміється в першу чергу біологічна

  ISSN 2304-120Х

  ніепт

  науково-методичний електронний журнал

  ББГ »! 2Е04-120Х

  ніепт

  науково-методичний електронний >курнал

  Дмитрієва А. Г. Аналіз застосування психолого-педагогічних методик, які сприяють адаптації та інтеграції першокурсників // Науково-методичний електронний журнал «Концепт». - 2020. - № 02 (лютий). -0,6п. л. - URL http://e-koncept.ru/2020/202004.htm.

  функція організму, яка полягає в перестроюванні функцій, органів і клітин організму з метою збереження гомеостазу в оновлених умовах середовища. Крім того, під адаптацією в психології прийнято розуміти психологічний процес пристосування органів почуттів до впливає стимулам з метою запобігання рецепторів від перевантаження. Ще один рівень адаптації - соціальний [3-5]. Соціальна адаптація характеризується можливістю людини вибудовувати модель своєї поведінки відповідно до умов, які склалися в даному соціальному середовищі [6].

  У попередньому дослідженні [7] автором були розглянуті нейропсіхологіче-ські особливості студентів-першокурсників, які б і що перешкоджають адаптації та інтеграції групи і в групі, а також індивідуальному розвитку. По-перше, нервова система молодих людей ще не закінчила своє формування, вона пластична, що є як позитивним, так і негативним фактором. Можливість порівняно швидко і нерігідно освоювати інформацію, з одного боку, і емоційне і гормональне напруга - з іншого, повинні бути враховані при плануванні і проведенні навчального процесу. По-друге, студенти потребують якнайшвидшої адаптації до умов індивідуальної і групової роботи, яка якісно відрізняється від уже знайомої їм шкільної діяльності, а також індивідуальної та групової інтеграції. Група ця сформована не за територіальною або віковою ознакою, як це було в школі, а на основі їх індивідуальних інтересів. Студенти, які обрали вивчення економіки і її окремих аспектів, в реальності виявляються в оточенні людей з теоретично схожими інтересами, але з різними культурними і соціальними кодами. Оскільки студенти-першокурсники, як показало попереднє дослідження, демонструють тенденції до згладжування конфліктів при відсутності культури конфлікту і неготовність використовувати конструктивну критику, були обрані різні види групової дослідницької роботи, які сприятимуть розвитку групових ролей студентів, переживання і подолання конфліктів.

  Учасниками дослідження стали групи I курсу факультету економіки і права Російського економічного університету імені Г. В. Плеханова (130 осіб, 10 груп), спільно відвідують різні лекції і семінари, в тому числі з дисципліни «Іноземна мова». Участь в дослідженні було анонімним і добровільним.

  Заняття з дисципліни «Іноземна мова» проходять щотижня, 1-2 рази в тиждень. Групи складалися з 12-14 чоловік у віці від 18 до 20 років.

  На початку першого семестру, коли студенти-першокурсники знайомляться з вузом, його структурою і особливостями, доцільними методами дослідження є спостереження і нестандартизоване інтерв'ю зі студентами в групі. Автор обговорював зі студентами відмінності навчання у вищій школі, а також очікування студентів і пов'язані з ними страхи і побоювання. Це дозволило розширити спектр психологічних методик і вибрати педагогічні методи роботи з групою. Одним з результатів попереднього дослідження була гіпотеза про вплив статусу викладача на можливість демонстрації готовності вирішення конфліктів всередині групи. В даному дослідженні ми постаралися знизити психологічний стрес, пов'язаний з фігурою вузівського викладача тільки як критика, запропонувавши студентам його і в ролі партнера по освоєнню знань і соціальних ролей. Різні обговорення і дискусії, присвячені як економіці, так і пов'язаних з нею суспільних явищ, сприяли створенню комфортних умов і для студентів, і для викладачів, знизивши тривожність перших і надавши значущі дані останнім. «Формування і розвиток міжособистісних відносин на основі довіри неможливо без відносини учасників спілкування один до одного як до цінності». «Викладачам в ході своєї професійної діяльності завжди слід прагнути до

  ISSN 2304-120X

  ніепт

  науково-методичний електронний журнал

  Дмитрієва А. Г. Аналіз застосування психолого-педагогічних методик, які сприяють адаптації та інтеграції першокурсників // Науково-методичний електронний журнал «Концепт». - 2020. - № 02 (лютий). -0,6п. л. - URL: http://e-koncept.ru/2020/202004.htm.

  подолання суперечності між потребою в інноваційному, безсумнівно, більш складному, але більш продуктивному способі проведення занять, і традиційно авторитарному, шаблонному »[8].

  Далі автором були зібрані результати вже випробуваних і відпрацьованих психологічних методик, а саме: «О-сортування» Стефансона, «Групові ролі» Т. П. Галкіної [9] і «Індекс групової згуртованості» [10]. Результати дали можливість вибудовувати навчальний процес згідно переслідуваним цілям, а саме досягнення високого рівня адаптації до навчання у вузі і роботі в новій групі, вставляють в неї процес засвоєння нових знань і формування нових компетенцій.

  Після отримання даних психологічних досліджень першого семестру навчання були визначені методи і форми навчання, які повинні були сприяти і сприяли адаптації та інтеграції студентів в групі.

  Очевидно, що в адаптації та інтеграції значущою є як групова, так і індивідуальна робота всередині групи. В ході дослідження було обрано такі форми групової роботи: групова підготовка та презентація доповідей і повідомлень з різних тем, відповідним навчальним планом з дисципліни «Іноземна мова» з урахуванням «складових комунікативно-прагматичної ситуації діяльності» [11].

  Студенти самостійно об'єднувалися в малі групи по 3-4 людини, самостійно вибирали тему і регулювали внутригрупповую роботу. Обов'язковими вимогами були виконання роботи в строк і відповідно до критеріїв презентації. Всі малі групи успішно впоралися із завданням. Презентація та обговорення робіт проводилися у формі позааудиторної конференції. У ній взяли участь всі навчальні групи, за підсумками конференції була обрана найкраща робота.

  Автор вважає за необхідне надати студентам можливість не тільки бути частиною малої групи, але і представляти інтереси всієї групи в загальному заході, що зміцнює її цілісність, командний дух і особисту відповідальність кожного.

  Нижче наводяться результати дослідження з використанням різних психологічних методик.

  Методика О-сортування Стефансона [12] досліджує уявлення про себе, а також описує поведінку і функціонування індивіда в групі. Перевагою даної методики є можливість вивчити реальне «я» випробуваного, а не відповідність соціальним нормам і тенденціям. Вона дозволяє визначити шість основних тенденцій поведінки людини в реальній групі: залежність, незалежність, товариськість, нетовариськість, прийняття «боротьби» і її уникнення.

  Методика групових ролей, розроблена Т. П. Галкіної [13], дозволяє досліджувати ролі індивідів в групі і описати ці «ролі» відповідно до їх функціями. В успішно функціонує групі кожен з її членів має одну або кілька з восьми ролей, і ці ролі розподілені всередині групи так, щоб в ідеальному варіанті кожна мала мінімум одного представника.

  Наступна застосовується методика - визначення індексу групової згуртованості Сішора [14]. Групова згуртованість - один з найважливіших параметрів, що вказують на ступінь інтеграції групи, її адаптованість і цілісність. Це прихильність членів до групи, їх взаємини, привабливість і єдність цінностей і орієнтирів.

  Результати дослідження з використанням методики Q-сортування Стефансона показали, що дві третини студентів груп демонструють тенденцію залежності від групових норм, нерішучості і подчиняемости лідерам (див. Табл. 1). Лише третина учасників, у яких ця тенденція не виражена, демонструють амбівалентність і незалежність вчинків від групових норм, самостійність і наполегливість у

  ISSN 2Е04-120Х

  ніепт

  науково-методичний електронний журнал

  Дмитрієва А. Г. Аналіз застосування психолого-педагогічних методик, які сприяють адаптації та інтеграції першокурсників // Науково-методичний електронний журнал «Концепт». - 2020. - № 02 (лютий). -0,6п. л. - URL: http://e-koncept.ru/2020/202004.htm.

  досягненні своїх цілей. Це призводить до висновку про необхідність побудови навчального процесу та групової роботи так, щоб студенти змогли створити і окреслити коло особистих для даної групи норм і можливості їх досягнення, а також дати можливість розвинутися лідерським якостям у більшості учасників, зберігши її цілісність і життєздатність. В даному випадку однією з «ідеальних» норм для цієї групи є можливість критично мислити і обговорювати цю критику в групі.

  Таблиця 1

  Результати методики «О-сортування» та їх обговорення

  Тенденції Кількість респондентів, у яких превалює дана тенденція

  залежність 97

  незалежність 43

  товариськість 120

  нетовариськість 10

  Ухвалення «боротьби» 77 (20 тенденція не виражена)

  Уникнення «боротьби» 33 (20 тенденція не виражена)

  Більшість респондентів, 120 з 130, демонструють прагнення утворювати емоційні зв'язки, відкритість до спілкування, бажання створити особистісні відносини всередині колективу. Лише 10 чоловік, згідно з результатами дослідження, мають тенденцію «некомунікабельності». Висока вираженість товариськості характерна для молодого колективу, в якому соціальні зв'язки ще не налагоджені і ймовірність негативних реакцій учасників погано піддається прогнозуванню в силу малого досвіду спілкування. Виразність цього фактора також говорить про «здоров'я» групи, які не створила серйозних конфліктів протягом перших тижнів навчання, але і не має культури їх дозволу. Відкритість і інтерес до одногрупникам є важливим результатом даного дослідження, спрямованого на стимулювання як міжособистісного спілкування в процесі діяльності, так і внутрішньоособистісних спілкування, що продемонструють результати інших методик.

  Тенденція уникнення «боротьби», т. Е. Уникнення взаємодії, позиція нейтральності та пошуку компромісів, підпорядкування чужій волі виражена у двох третин учасників дослідження. Необхідно відзначити, що прийняття «боротьби» - це прагнення брати участь в груповому житті, до досягнення статусу в групі, наполегливість у досягненні своїх цілей, вимогливість. Воно характерно для відносно малого числа респондентів, оскільки може призводити до конфліктів, культура дозволу яких у першокурсників не розвинена.

  Дослідження за методикою «Групові ролі» Т. П. Галкіної дозволяє виявити роль в групі, яку студенти визначають в якості своєї із запропонованих варіантів: дослідник ресурсів, організатор роботи, організатор групи, генератор ідей, оцінювач ідей, формувач, завершувач, голова.

  Аналіз результатів показує, що в середині першого семестру в кожній групі більшість студентів привласнює собі роль «організатора групи чи роботи». Вони були готові займатися продуктивною діяльністю і вважали важливим працювати в згуртованій команді. Всього 10 студентів могли уявити себе в ролі критика -оценщіка ідей, тоді як всі інші концентрувалися на конкретній матеріальний бік групової роботи - ролях «організатор роботи» і «організатор ідей», «генератор ідей», уникаючи ролі оцінювача діяльності групи і її учасників.

  Завдяки різним використаним на заняттях методикам, спрямованим на поліпшення адаптації студентів [15], вдалося досягти значних позитивних результатів. В кінці другого семестру лише 7% учасників бачать себе в ролі

  ISSN 2304-120X

  ніепт

  науково-методичний електронний журнал

  Дмитрієва А. Г. Аналіз застосування психолого-педагогічних методик, які сприяють адаптації та інтеграції першокурсників // Науково-методичний електронний журнал «Концепт». - 2020. - № 02 (лютий). -0,6п. л. - іН1: http://e-koncept.ru/2020/202004.htm.

  організаторів груп, відповідальних за їх цілісність. Це означає, що студенти не потребують великої кількості медіаторів спілкування, здатні висловлювати свої і приймати ідеї інших, не боячись зачепити їхні почуття. Уміння запобігати конфліктам і позитивно вирішувати наявні - один з головних результатів, яких вдалося досягти в роботі з даними групами. На перший план виходять управлінські ролі голови і формувача, а також роль дослідника ресурсів - людей, які пов'язують групу з зовнішнім світом. Це означає, що групи більше не бояться своєї крихкості і нестабільності і готові працювати як ціле, переоцінювати ролі і змінювати їх, не порушуючи загальну структуру. Якщо на початку навчання студенти показували тенденцію приймати ролі організаторів роботи та групи, то в кінці другого семестру вони в більшості своїй змінили ролі, створивши працездатний колектив, який залишається цілісним і при наявності критики зсередини, і при впливі ззовні, з якими групи тепер вміють працювати , перетворюючи критику в ресурс. Тепер вони здатні як генерувати ідеї, так і конструктивно їх критикувати, здатні бути джерелом, контролюючим різні етапи групової роботи, а також точність і швидкість її виконання, не порушуючи позитивної емоційної атмосфери групи.

  Результати дослідження за методикою «Індекс групової згуртованості»

  Сішора і їх обговорення Для досягнення високого рівня продуктивності і емоційно комфортної атмосфери в групі дуже важливо створити умови, в яких ця група здатна працювати як єдине ціле, мати схожі цілі і цінності. Індекс групової згуртованості і його зміна протягом навчального року відображає рівень цієї здатності.

  Дослідження за методикою Сішора показали схожі результати у всіх групах, які брали участь в дослідженні. Як приклад наводяться результати дослідження в навчальній групі, що складалася з 13 першокурсників (табл. 2). Для досягнення високого рівня продуктивності і емоційно комфортної атмосфери в групі дуже важливо створити умови, в яких ця група здатна працювати як єдине ціле, мати схожі цілі і цінності.

  Таблиця 2

  «Індекс групової згуртованості» за методикою Сішора

  Учасник ис Індекс груповий сплоченно- Індекс групової згуртованості.

  слідування сті. 1-й семестр 2-й семестр

  1 16 16

  2 18 18

  3 16 18

  4 16 16

  5 10 14

  6 18 16

  7 17 18

  8 15 18

  9 19 17

  10 19 17

  11 18 18

  12 17 17

  13 18 19

  Перший результат даного дослідження, який важливо відзначити, - це спочатку високий, завищений рівень групової згуртованості. У дослідженні 2016-2017 рр. ми обговорювали факт високого рівня групової згуртованості на

  ISSN 2Е04-120Х

  ніепт

  науково-методичний електронний журнал

  Дмитрієва А. Г. Аналіз застосування психолого-педагогічних методик, які сприяють адаптації та інтеграції першокурсників // Науково-методичний електронний журнал «Концепт». - 2020. - № 02 (лютий). -0,6п. л. - URL: http://e-koncept.ru/2020/202004.htm.

  початкових етапах формування групи, відзначаючи швидше ідеалізовані очікування студентів від роботи в малій групі. Подібні результати були виявлені і на першому етапі цього дослідження. Більшість респондентів показали високий рівень групової згуртованості, але надзвичайно важливо відзначити, що один учасник групи продемонстрував низький рівень (в порівнянні з іншими учасниками) груповий згуртованості. Даний учасник спочатку було виділено нами в якості контрольного індивіда, результати якого продемонструють успішність обраних методів по адаптації студентів.

  Група - об'єкт дослідження - складається з 13 чоловік. Оскільки студенти на заняттях майже завжди сидять попарно, нами відразу було відзначено, що один і той же студент завжди сидить один. У ситуації відсутності будь-якого члена групи він вважав за краще самостійну роботу і не приєднувався до інших учасників групи, навіть якщо місце поряд з будь-ким пустувало. Важливо відзначити, що саме цей студент спочатку продемонстрував найнижчий рівень знань з дисципліни «Іноземна мова», але ми припускаємо, що небажання брати участь в груповій роботі, а також перебувати в тісному контакті з іншими членами групи викликано, ймовірно, негативним шкільним досвідом групової роботи , а не страхом неуспіху або критики. Нижче нами будуть описані результати вивчення групових ролей, з яких випливає, що на початкових етапах групового навчання група була не готова критикувати своїх членів, створювати і вирішувати можливі конфлікти. Тому ми вважаємо причиною даної поведінки негативний досвід групової роботи до вузу.

  Посилена робота з цим студентом, залучення його в групову роботу, не наполягаючи на створенні групових проектів, позитивний досвід презентації результатів виконаної роботи дозволили нам досягти максимально позитивних результатів. Вже на початку другого семестру навчання, отримавши позитивний досвід роботи з іншими членами групи (наприклад, при підготовці та поданні презентацій на практичних заняттях і позааудиторних заходах), ми відзначили, що студент поміняв своє місце в навчальному класі. Якщо раніше цей студент сидів позаду одногрупників, то тепер він частіше сидів ближче до викладача в компанії одного, а то й двох членів групи. Нами було відзначено істотне посилення міжособистісної зв'язку всередині групи з даними студентом, його часто почали вибирати для групової роботи, а також в якості партнера на регулярних заняттях. Значно підвищивши індекс групової згуртованості і інтегрованості в групу майже в півтора рази, що є надзвичайно високим результатом, студент також продемонстрував серйозне поліпшення рівня знань.

  Ще один студент, який показав нижчий індекс групової згуртованості, ніж його одногрупники, також продемонстрував поліпшення рівня інтеграції з середнього до високого, що підтверджує продуктивність обраних методів щодо підвищення рівня адаптації студентів.

  Решта респондентів продемонстрували високий індекс групової згуртованості. У більшості він зазнав незначних змін в меншу або більшу сторону, що говорить про можливість рефлексії свого становища і самовідчуття. Відсутність ригідності є для нас важливим, демонструє досягнення бажаного результату, а саме можливості зміни особистісних і робочих відносин і особистого сприйняття даних відносин всередині стабільної працездатною групи.

  висновок

  Педагогічний процес у вузі постійно розвивається і змінюється відповідно до потреб студентів і викладачів, високими вимогами до якості і

  Дмитрієва А. Г. Аналіз застосування психолого-педагогічних методик, які сприяють адаптації та інтеграції першокурсників // Науково-методичний електронний журнал «Концепт». - 2020. - № 02 (лютий). -0,6п. л. - URL: http://e-koncept.ru/2020/202004.htm.

  продуктивності навчання, загальносвітовими соціальними тенденціями. За останні десятиліття значно змінилися як роль викладача, так і студента, а значить, і їх міжособистісна і професійна комунікація.

  Здатність педагога творчо підходити до навчання студентів, його бажання розвиватися і осягати нові знання - обов'язкові умови успішності його роботи.

  Очевидними сучасними вимогами до роботи з першокурсниками є швидка навчальна і соціальна адаптація та інтеграція студентів, що забезпечують успішне проведення навчального процесу у вищій школі, яка випускає як професійних, так і особистісно розвинених індивідів, здатних успішно конкурувати на ринку праці і розвивати науку. Дане дослідження показало важливість оволодіння педагогами сучасними способами навчання і психологічними знаннями, які сприяють створенню продуманого навчального процесу, що відповідає різним багатофакторним запитам.

  Необхідність і можливість успішного використання в практичній навчальній діяльності методів, в які інтегровані процеси особистісної та групової адаптації студентів, є головним результатом даного дослідження.

  Посилання на джерела

  1. Social and personality roles in the adaptation of the first-year students in the study groups / M. G. Fedo-tova, A. G. Dmitrieva, E. S., Rukavishnikova E. V. Stolyarova // Espacios. - 2017. - № 38 (56). - P. 13. -URL: http://www.revistaespacios.com/ a17v38n56 / in173856.html.

  2. Glossary. Psychological Dictionary. - URL: http://www.psychologies.ru/glossary/

  3. Медведєв В. І. Адаптація людини / Інститут мозку людини РАН. - СПб., 2003. - С. 584.

  4. Подойніцин І. І. Адаптація студентів в новій соціокультурному середовищі як предмет освітнього дискурсу // Соціальні проблеми. - 2008. - № 2. - URL: http://socprob.ru/2008/ adaptatsiya-studentov-v-novoy-sotsiokulturnoy-srede-kak-predmet-obrazovatelnogo-diskursa.html.

  5. Столярова Є. В., Федотова М. Г. Професійна мовна особистість фахівців в сфері управління персоналом і навчання іноземної мови для спеціальних цілей // Вісник Томського державного педагогічного університету. - 2017. - № 5 (182). - С. 127-133.

  6. Федотова М. Г., Фрідлянская Е. А., Калібердіна Е. В. Удосконалення методики викладання англійської мови в рамках програми «Мова професійного спілкування» // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарна освіта в економічному вузі» . - М., 2013. - С. 309-313.

  7. Восковська А. С., Карпова Т. А. Психологічні аспекти викладання іноземної мови у ВНЗ // Міжнародний журнал економіки та освіти. - 2017. - Т. 3. - № 1 (лютий). - С. 55-66.

  8. Social and personality roles in the adaptation of the first-year students in the study groups / M. G. Fedo-tova, A. G. Dmitrieva, E. S., Rukavishnikova E. V. Stolyarova.

  9. Галкіна Т. П. Соціологія управління: від групи до команди: навч. посібник. - М .: Фінанси і статистика, 2001. - C. 182-187.

  10. Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manuylov G. M. Seashore group cohesion index determination // Social-psychological diagnostics on individual and small group development. - M., 2002. - P. 179-180.

  11. Столярова Є. В., Федотова М. Г. Указ. соч.

  12. Медведєв В. І. Указ. соч.

  13. Галкіна Т. П. Указ. соч.

  14. Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manuylov G. M. Op. cit.

  15. Латиш Л. Б. До проблеми управління адаптацією молоді // Право та освіта. - 2007. - № 2. -С. 119-130.

  Alla Dmitrieva,

  Senior Lecturer, Foreign Languages ​​Chair, Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov, Moscow Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Overview of psychological and pedagogical techniques used to facilitate first-year students adaptation Abstract. The problem of successful adaptation of each 1st-year student to totally new education mode -university education - is actual in pedagogical practice due to multifactorial nature of the task both for the student him / herself and for the educator. The student requires socialization and integration in the new community. For the teacher the tasks are to facilitate student's motivation and personal responsibility, as well as

  ISSN 2304-120X

  до ніепт

  науково-методичний електронний журнал

  ISSN 2Е04-120Х

  ніепт

  науково-методичний електронний журнал

  Дмитрієва А. Г. Аналіз застосування психолого-педагогічних методик, які сприяють адаптації та інтеграції першокурсників // Науково-методичний електронний журнал «Концепт». - 2020. - № 02 (лютий). -0,6п. л. - іН1: http://e-koncept.ru/2020/202004.htm.

  to stimulate trust-based intragroup and teacher-students relations. The present research was focused on determination of adaptation factors, implementation of selected psycho-pedagogical techniques, collecting and analyzing of the results. The findings permitted to design the educational process in ESP in accordance with the above purposes, mainly to achieving positive and smooth adaptation to university education and to integration in the new social group. The practical examples supporting the main conclusion of the research concerning the vitality of implementation of techniques stimulating the processes of personality and group adaptation of student beginners are represented in the article.

  Key words: psycho-pedagogical techniques, small social group, adaptation, integration, group relationships. References

  1. Fedotova, M. G. et al. (2017). "Social and personality roles in the adaptation of the first-year students in the study groups", Espacios, № 38 (56), p. 13. Available at: http://www.revistaespacios.com/ a17v38n56 / in173856.html (in English).

  2. Glossary. Psychological Dictionary. Available at: http://www.psychologies.ru/glossary/ (in English).

  3. Medvedev, V. I. (2003). Adaptaciya cheloveka, Institut mozga cheloveka RAN, St. Petersburg, p. 584 (in Russian).

  4. Podojnicyna, I. I. (2008). "Adaptaciya studentov v novoj sociokul'turnoj srede kak predmet obra-zovatel'nogo diskursa", Social'nye problemy, № 2. Available at: http://socprob.ru/2008/ adaptatsiya-studentov-v-novoy- sotsiokulturnoy-srede-kak-predmet-obrazovatelnogo-diskursa.html (in Russian).

  5. Stolyarova, E. V. & Fedotova, M. G. (2017). "Professional'naya yazykovaya lichnost 'specialistov v sfere upravleniya personalom i obuchenie inostrannomu yazyku dlya special'nyh celej", Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, № 5 (182), pp. 127-133 (in Russian).

  6. Fedotova, M. G., Fridlyanskaya, E. A. & Kaliberdina, E. V. (2013). "Sovershenstvovanie metodiki prepo-davaniya anglijskogo yazyka v ramkah programmy" Yazyk professional'nogo obshcheniya ", Cbornik ma-terialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj internet-konferencii" Gumanitarnoe obrazovanie v ekonomicheskom vuze ", Moscow, pp. 309-313 (in Russian).

  7. Voskovskaya, A. S. & Karpova, T. A. (2017). "Psihologicheskie aspekty prepodavaniya inostrannogo yazyka v vuze", Mezhdunarodnyjzhurnal ekonomikii obrazovaniya, t. 3, № 1 (fevral '), pp. 55-66 (in Russian).

  8. Fedotova, M. G. et al. (2017). Op. cit.

  9. Galkina, T. P. (2001). Sociologiya upravleniya: otgruppy k komande: ucheb. posobie, Finansy i statistika, Moscow, pp. 182-187 (in Russian).

  10. Fetiskin, N. P., Kozlov, V. V. & Manuylov, G. M. (2002). "Seashore group cohesion index determination", Social-psychological diagnostics on individual and small group development, Moscow, pp. 179-180 (in English).

  11. Stolyarova, E. V. & Fedotova, M. G. (2017). Op. cit.

  12. Medvedev, V. I. (2003). Op. cit.

  13. Galkina, T. P. (2001). Op. cit.

  14. Fetiskin, N. P., Kozlov, V. V. & Manuylov, G. M. (2002). Op. cit.

  15. Latysh, L. B. (2007). "K probleme upravleniya adaptaciej molodezhi", Pravo i obrazovanie, № 2, pp. 119130 (in Russian).

  Рекомендовано до публікації:

  Утёмовим В. В., кандидатом педагогічних наук; Горєва П. М., кандидатом педагогічних наук, головним редактором журналу «Концепт»

  Надійшла до редакції Received 12.01.20 Отримано позитивну рецензія Received a positive review 29.01.20

  Прийнята до публікації Accepted for publication 29.01.20 Опублікована Published 20.02.20

  www.e-koncept.ru

  Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) © Концепт, науково-методичний електронний журнал, 2020 © Дмитрієва А. Г., 2020


  Ключові слова: АДАПТАЦІЯ /ІНТЕГРАЦІЯ /ВІДНОСИНИ У ГРУПІ /ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИКИ /МАЛА СОЦІАЛЬНА ГРУПА /ADAPTATION /INTEGRATION /PSYCHO-PEDAGOGICAL TECHNIQUES /SMALL SOCIAL GROUP /GROUP RELATIONSHIPS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити