Проведено порівняльний аналіз обґрунтованості та ефективності проведення гемотрансфузионной терапії ерітроцітсодержащімі середовищами у пацієнтів хірургічного профілю багатопрофільного стаціонару в 2001 і 2006 рр. Відзначено більш обгрунтований підхід до проведення гемотрансфузионной терапії, збільшення частки ерітроцітсодержащіх середовищ з «збіднених» лейкоцитами, відмова від переливання цільної крої, що значно підвищує безпеку гемотрансфузій.

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - Живова Ю. Е.


The comparative analysis of hematransfusion therapy validity and efficiency was conducted by erythrocyte inclusive mediums on surgical patients in multifield hospitals is based on 2001 and 2006 years experience. More grounded approach to hematransfusion therapy, increase of erythrocyte inclusive mediums with distant leucocytes, giving blood transfuion which raises hematransfusion safety are marked in the article.


Область наук:
 • клінічна медицина
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Сибірський медичний журнал (Томськ)

  Наукова стаття на тему 'Аналіз застосування ерітроцітсодержащіх середовищ у хворих хірургічного профілю'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз застосування ерітроцітсодержащіх середовищ у хворих хірургічного профілю»

  ?АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЕРІТРОЦІТСОДЕРЖАЩІХ СРЕД У ХВОРИХ НА ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  Ю.Є. Живова

  Томський військово-медичний інститут E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  APPLICATION ANALYSIS OF ERYTHROCYTE INCLUSIVE MEDIA IN THE THERAPY OF SURGICAL PATIENTS

  Yu.E. Zhivova

  Tomsk Military Medical Institute

  Проведено порівняльний аналіз обґрунтованості та ефективності проведення гемотрансфузионной терапії ерітроцітсодержащімі середовищами у пацієнтів хірургічного профілю багатопрофільного стаціонару в 2001 і 2006 рр. Відзначено більш обгрунтований підхід до проведення гемотрансфузионной терапії, збільшення частки еритему-

  роцітсодержащіх середовищ з "збіднених" лейкоцитами, відмова від переливання цільної крові, що значно підвищує безпеку гемотрансфузій.

  Ключові слова-, гемотрансфузії, ерітроцітсодержащіе середовища, еритроцити, гемоглобін, анемія, кровопоте-ря, безпеку гемотрансфузій, обгрунтованість гемотрансфузій.

  The comparative analysis of hematransfusion therapy validity and efficiency was conducted by erythrocyte inclusive mediums on surgical patients in multifield hospitals is based on 20oi and 2006 years experience. More grounded approach to hematransfusion therapy, increase of erythrocyte inclusive mediums with "distant" leucocytes, giving blood transfusion which raises hematransfusion safety are marked in the article.

  Key words- hematransfusions, erythrocyte inclusive mediums, erythrocytes, haemoglobin, anaemia, hemorrhage, hematransfusion safety, hematransfusion validity.

  Вступ

  Показанням до гемотрансфузионной терапії є підтримка нормальної кислородтранспортной функції крові при анеміях різного генезу. Для корекції анемічного синдрому застосовуються різні гемотрансфузійні середовища: консервована кров, еритроцити і еритроцити суспензія, еритроцити, збіднена лейкоцитами і тромбоцитами, відмиті і розморожені еритроцити, лейкофільтрованние ерітроцітсодержащіе середовища, еритроцити фенотіпірованная [6]. В даний час набула широкого розвитку концепція індивідуального підходу до визначення показань для трансфузії ерітроцітар-них середовищ, що враховує комплекс клінічних даних

  [1-3].

  При виборі ерітроцітсодержащей середовища необхідно мати на увазі не тільки антианемический ефект гемотрансфузії, але і її імунологічну і інфекційну безпеку [8], тобто попередження алоімунізації різними антигенами донорської крові, пі-Роген дії містяться в ній цитокінів та розвитку трансфузійної хвороби "трансплантат-про-тив-господаря" при попаданні з гемотрансфузійним засобами життєздатних донорських лімфоцитів [6]. Вирішення цих завдань можливе завдяки використанню більш безпечних компонентів крові, таких, як відмиті еритроцити, лейкофільтрованная еритроцитів і зваж, що визначено наказом МОЗ РФ № 311 від 2000 р в якому перед службою крові була поставлена ​​задача впровадження в практику методів фільтрації трансфузійних середовищ [7].

  Актуальним є питання про час проведення трансфузии донорських еритроцитів пацієнтам хірургічного профілю. Відомо, що еритроцити здатні ефективно здійснювати газотранспортну функцію не раніше ніж через 24 годин від моменту надходження в організм реципієнта [1], що робить доцільним виконання трансфузии еритроцитарних середовищ потребують них хворим за 24 год до початку хірургічного втручання, а не на етапі хірургічної операції [4].

  Гемотрансфузія повинна бути строго обґрунтованої, для того щоб "правильна кров була перелита правильному пацієнтові в правильному місці і потрібний час" [5].

  Метою даної роботи було визначення обґрунтованості та ефективності призначення ерітроцітсодержащіх середовищ хворим хірургічного профілю.

  Матеріал і методи

  Об'єктом дослідження стали історії хвороби 40 пацієнтів відділення гнійної хірургії багатопрофільного стаціонару. Для порівняння були обрані 2001 і 2006 рр. Кількість хворих, яким проводилися гемотрансфузії в 2001 р, склало 30 осіб (23 чоловіки та 7 жінок), в 2006 р - 10 (5 чоловіків і 5 жінок). Хворі розподілилися за віком наступним чином (табл. 1). Найбільше число пацієнтів, яким проводилися гемотрансфузії в 2001 і в 2006 рр., Мали вік старше 46 років (70 і 80% відповідно).

  Структура хворих, що надійшли до відділення, достовірно не розрізнялася. Гемотрансфузії проводилися пацієнтам, які потребують оперативних втручаннях при наступних нозологічних формах захворювань: облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок, цукровий діабет, гангрена кінцівок - 11 осіб, гнійно-запальні захворювання (дівертіку-літ, перитоніт, перфорація, абсцес, пневмонія, панкреатит, остеомієліт, холецистит, ЖКБ, флегмона, фасцит, сепсис, емпієма плеври) - 10 осіб, онкологічні захворювання - 8 осіб, травми (ножові поранення, відмороження, автодорожні, опіки) - 7 осіб, виразкова хвороба шлунка та ДПК, ускладнена кровотечею - 4 людини.

  При аналізі обґрунтованості призначення гемотранс-фузіонних середовищ використовувалися дані клініко-лабораторної діагностики, що включають дослідження периферичної крові (визначення рівня гемоглобіну, колірного показника, кількості еритроцитів), обсяг крововтрати. Враховувалися показники клініко-лабораторної діагностики, взяті в день гемотрансфузії, або напередодні.

  За даними щоденників спостереження відстежувалися циркуляторні порушення (блідість шкірних покривів

  Таблиця 1

  Розподіл пацієнтів за віком у порівнювані роки, абс. (%)

  Вік 2001 року, n = 30 2006 року, n = 10

  До 30 років 2 (6,67) 1 (10)

  31-45 років 7 (23,33) 1 (10)

  46-60лет 10 (33,33) 2 (20)

  61 рік і старше 11 (36,67) 6 (60)

  Ю.Є. Живова АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЕРІТРОЦІТСОДЕРЖАЩІХ СРЕД У ХВОРИХ НА ХІРУРГІЧНОГО..,

  і слизових, акроціаноз, наповнюваність пульсу, приглушеність тонів серця, поява систолічного шуму на верхівці серця, поява задишки, ослаблене дихання, участь в диханні допоміжної мускулатури), враховувалася частота дихання, частота серцевих скорочень, артеріальний тиск.

  Критерієм ефективності гемотрансфузії служили зміни показників периферичної крові (рівень гемоглобіну), зменшення циркуляторних порушень, нормалізація частоти дихання і серцевих скорочень.

  Проведено аналіз посттрансфузійних реакцій і ускладнень. Контроль вівся на підставі даних інструментального обстеження (макроскопічної оцінки першої порції сечі, загального аналізу сечі). Аналізувалося наявність протоколів (щоденників) спостереження, повсякчасне (до і після протягом двох годин) вимір температури тіла, артеріального тиску.

  Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням статистичної програми 51а11з11са 6.0 Достовірність відмінностей оцінювалася за допомогою непараметричного критерію% 2. Імовірність відмінностей в групах вважали статистично значущою при р<0,05.

  Результати та обговорення

  Виявлено, що в 2001 р число хворих, які отримали гемотрансфузії ерітроцітсодержащіх середовищ, склало 4,98% (30 осіб) від загальної кількості хворих, госпіталізованих у відділення, тоді як в 2006 р їх було менше - 2,35% (10 осіб ), тобто в 2006 р в порівнянні з 2001 р спостерігається достовірне зниження кількості хворих, які отримали гемотрансфузії. Відзначено також і зменшення числа гемотрансфузій: якщо в 2001 р їх було 82, то в 2006 р - 28, тобто менше в 2,9 рази. Загальний обсяг гемотрансфузій в 2001 р склав 18276 мл, в 2006 р - 6680 мл.

  Хворим проводилася гемотрансфузійних терапія цілісною кров'ю, еритроцитної масою, відмитим еритроцитами, еритроцитної масою з віддаленим лейко-тромбослоем і еритроцитної масою, збідненого лейкоцитами методом фільтрації (ЕМОЛ).

  У 2001 р хворі частіше отримували переливання еритему-роцітной маси (92,68%), мало місце і переливання цільної крові (2,44%). У 2006 р еритромаси використовувалася достовірно рідше (57,14%, р<0,05), стали проводитися гемотрансфузії середовищами, збідненими лейкоцитами (з віддаленим лейкотромбослоем - в 21,43% випадків і ЕМОЛ - в 21,43%), цільна кров не переливалася. Таким чином, в 2006 р в порівнянні з 2001 р наблюда-

  ється достовірне (р<0,05) збільшення частки "очищених" ерітроцітсодержащіх середовищ і повна відмова від застосування цільної крові, що значно підвищило безпеку гемотрансфузій.

  Середній рівень гемоглобіну у хворих до лікування в 2001 р склав 82,5 ± 13,5 г / л (мінімальний - 51 г / л, максимальний - 128 г / л). Рівень гемоглобіну 128 г / л свідчить про необгрунтованість гемотрансфузій у частини хворих. У 2006 р гемотрансфузії проводилися при середньому рівні гемоглобіну 64,3 ± 7,9 г / л (мінімальний - 45 г / л, максимальний - 79 г / л). Після гемотрансфузії середній рівень гемоглобіну в 2001 р склав 86,8 ± 13,8 (мінімальний - 58 г / л, максимальний - 131 г / л), в 2006 р - 7б, 1 ± 7,1 г / л (мінімальний - 62 г / л, максимальний - 96 г / л), таблиця 2.

  Кількість еритроцитів до переливання, в середньому, в 2001 р дорівнювало 3,13 ± 0,42 * 1012 / л (мінімальне -2,0 * 1012 / л, максимальна - 3,8 * 1012 / л), колірний показник в середньому - 0,78 ± 0,07 (мінімальний - 0,68, максимальний - 0,96). У 2006 р кількість еритроцитів до гемотрансфузії склало 2,43 ± 0,22 * 1012 / л (мінімальне - 1,9 * 1012 / л, максимальна - 3,4 * 1012 / л), колірний показник в середньому - 0,81 ± 0,08 (мінімальний - 0,69, максимальний - 0,94).

  Наявність тахікардії перед гемотрансфузией визначали в 2001 р у 32,9% хворих, в 2006 р - у 57,1%. Гіпотонія (показники артеріального тиску менш 90/60) до гемотрансфузії спостерігалася в 2001 р в 7,3% випадках, в 2006 р - в 10,7%.

  Задишку відзначали до переливання: у 2001 р - 4,9% хворих, в 2006 р - 14,3%.

  Циркуляторні порушення, такі як блідість шкірних покривів і слизових, приглушеність тонів серця, наповнюваність пульсу в порівнюваних групах, достовірних відмінностей не мали.

  висновок

  Проведене дослідження дозволило встановити, що в 2006 р в порівнянні з 2001 р спостерігалося достовірне зниження кількості хворих, які отримали трансфузию ерітроцітсодержащіх середовищ, тобто порівнюється користь і небезпеку гемотрансфузій. За даними лабораторного аналізу (рівень гемоглобіну, еритроцитів, колірного показника), до 2006 р спостерігається позитивна тенденція більш обгрунтованого диференційованого підходу до призначення гемотрансфузій, простежується пряма залежність обґрунтованості та ефективності гемотрансфузій. У 2006 р в порівнянні з 2001 р відбулося збільшення частки ерітроцітсодержащіх середовищ з "віддаленими" лейкоцитами, повна відмова від переливання цільної крові, що, безсумнівно, підтверджує розуміння лікарями сучасних аспектів безпеки трансфузій. Поряд з позитивними моментами аудиту історій хвороби виявлено

  Таблиця 2

  Показники рівня гемоглобіну і кількості еритроцитів периферичної крові пацієнтів в порівнювані роки

  Рік Рівень гемоглобіну, г / л Кількість еритроцитів, -1012 / л

  До гемотрансфузії Після гемотрансфузії до гемотрансфузії Після гемотрансфузії

  2001 2006 82,5 ± 13,5 (51-128) 64,3 ± 7,9 (45-79) 86,8 ± 13,8 (58-131) 76,1 ± 7,1 (62-96) 3,13 ± 0,42 (2,0-3,8) 2,43 ± 0,22 (1,9-3,4) 3,29 ± 0,12 (2,2-3,5) 2, 96 ± 0,34 (2,3-3,9)

  і негативні сторони. Необхідні більш суворий підхід до оцінки клінічної симптоматики до, під час і після гемотрансфузії, стандартизація документації (щоденників спостережень, протоколів переливання ерітроцітсодержащіх середовищ), обов'язкове проведення та аналіз результатів лабораторних досліджень до і після трансфузии еритроцитів (загальні аналізи крові та сечі). Необхідний індивідуальний підхід до кожного хворого і більш широке використання аутогемотрансфузії. Трансфузія повинна виконуватися як частина загального процесу лікування хворого.

  література

  1. Воробйов А.І., Городецький В.М., Шулутко Е.М. та ін. Гостра масивна крововтрата. - М.: ГЕОТАР-Мед. - 2001. - 176 с.

  2. Колосков А.В. Сучасні уявлення про показання для трансфузии еритроцитарних компонентів крові // Гематологія і трансфузіологія. - 2004. - Т. 49, № 6. - С. 3842.

  3. Колосков А.В. Забезпечення ефективної і безпечної ге-мотрансфузіонной терапії в багатопрофільному стаціонарі: автореф. дис. ... док. мед. наук. - СПб., 2005. - 48 с.

  4. Колосков А.В., Селіванов Е.А. Ризики, пов'язані з трансфузией еритроцитарних середовищ під час хірургічних операцій // Трансфузіологія. - 2006. - Т. 7, № 1. - С. 27-32.

  5. Оловнікова Н.І. Імуногематологія в трансфузіології на початку XXI століття // Гематологія і трансфузіологія. - 2001. - № 3. - С. 95-100.

  6. Румянцев А.Г., Аграненко В.А. Гемотрансфузійних терапія в педіатрії та неонатології. - М.: Максим Прес, 2002. -644 с.

  7. Туригіна А.С., Бонк М.В. Рішення проблеми виробництва еритроцитної маси, збідненого лейкоцитами і тромбоцитами (ЕМОЛТ) в умовах МУЗ "Станція переливання крові" м Братська // Трансфузіологія. - 2005. - Т. 6, № 4. -С. 41-49.

  8. Шевченко ЮЛ., Жібурт Є.Б. Безпечне переливання крові. - СПб. : Пітер, 2000. - 320 с.

  надійшла 05-03.2010


  Ключові слова: гемотрансфузії / ерітроцітсодержащіе середовища / ЕРИТРОЦИТИ / ГЕМОГЛОБІН / АНЕМИЯ / крововтрата / безпеку гемотрансфузій / обгрунтованість гемотрансфузій / hematransfusions / erythrocyte inclusive mediums / erythrocytes / Haemoglobin / Anaemia / Hemorrhage / hematransfusion safety / hematransfusion validity

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити