Проаналізовано можливості бібліометрична методів для інформаційного супроводу наукових досліджень в зарубіжних університетах, лідерах за версією світових рейтингів QS World University Rankings і Academic Ranking of World Universities. Проведене дослідження дозволило виділити інформаційні послуги та інформаційні продукти, що надаються за допомогою бібліометрична (або наукометричних) даних і методів в зарубіжних університетах, дати їм характеристику, визначити інформаційні ресурси і технології, найбільш використовувані при виконанні описаних інформаційних послуг.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Павлова Анна Сергіївна


The foreign experience analysis of research information support based on bibliometric methods A. S. Pavlova

The article presents the analysis of opportunities of bibliometric methods for information support of research in leading foreign universities according to the world ratings of QS World University Rankings and Academic Ranking of World Universities. The study made it possible to identify information services and information products provided using bibliometric (or scientometric) data and methods in foreign universities, to determine their characteristics, as well as to define the information resources and tools most frequently used to provide selected information services. According to the study results the author reveals the following blocks of the service model of research information support based on bibliometric methods and data in the studied foreign universities.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Бібліосфера
  Наукова стаття на тему 'Аналіз зарубіжного досвіду з інформаційного супроводження наукових досліджень на основі бібліометрична методів'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз зарубіжного досвіду з інформаційного супроводження наукових досліджень на основі бібліометрична методів»

  ?Бібліосфера, 2018, № 4, с. 111-118 / BIBLIOSPHERE, 2018, no. 4, pp. 111-118

  Інформатика

  УДК 001.891 (100-87) ББК 72.4 (3) +78.606

  DOI 10.20913 / 181 5-3186-2018-4-111-118

  АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ з інформаційного супроводження НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ОСНОВІ бібліометрична МЕТОДІВ

  © А. С. Павлова, 2018

  Центральна наукова бібліотека Уральського відділення Російської академії наук, Єкатеринбург, Росія; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Проаналізовано можливості бібліометрична методів для інформаційного супроводу наукових досліджень в зарубіжних університетах, лідерах за версією світових рейтингів QS World University Rankings і Academic Ranking of World Universities. Проведене дослідження дозволило виділити інформаційні послуги та інформаційні продукти, що надаються за допомогою бібліометрична (або наукометричних) даних і методів в зарубіжних університетах, дати їм характеристику, визначити інформаційні ресурси і технології, найбільш використовувані при виконанні описаних інформаційних послуг.

  Ключові слова: інформаційний супровід НДР, бібліометричні ресурси, бібліометричні послуги, бібліографічний менеджер

  Для цитування: Павлова А. С. Аналіз зарубіжного досвіду з інформаційного супроводження наукових досліджень на основі бібліометрична методів // Бібліосфера. 2018. № 4. С. 111-118. DOI: 10.20913 / 18153186-2018-4-111-118.

  The foreign experience analysis of research information support based on bibliometric

  methods

  A. S. Pavlova

  Central Scientific Library of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The article presents the analysis of opportunities of bibliometric methods for information support of research in leading foreign universities according to the world ratings of QS World University Rankings and Academic Ranking of World Universities. The study made it possible to identify information services and information products provided using bib-liometric (or scientometric) data and methods in foreign universities, to determine their characteristics, as well as to define the information resources and tools most frequently used to provide selected information services. According to the study results the author reveals the following blocks of the service model of research information support based on bibliometric methods and data in the studied foreign universities.

  Keywords: information support of research, bibliometric resourses, bibliometric services, citation manager

  Citation: Pavlova A. S. The foreign experience analysis of research information support based on bibliometric methods. Bibliosphere. 2018. № 4. P. 111-118. DOI: 10.20913 / 1815-3186-2018-4-111-118.

  У світі змін систем оцінки результатів наукової діяльності, формування нових моделей інформаційної взаємодії користувачів і наукової комунікації, глобалізації інформаційного обміну в сфері науки роль наукової бібліотеки змінюється, роблячи її «повноправним партнером на всіх стадіях життєвого циклу наукового дослідження» [3, с. 102]. Результати опублікованих робіт підтверджують активну участь наукових бібліотек зарубіжних університетів в процесах підтримки наукових досліджень, зокрема в наданні бібліометрична і наукометричних даних, бібліометрична послуг і організації бібліометрична досліджень [2, 3, 6-11, 15-17, 18-20].

  Зарубіжні бібліотекарі традиційно використовують термін «бібліометрія», при цьому більшу частину описуваних досліджень правильніше було б на-

  зувати наукометричними відповідно до набором аналізованих даних. Перспективність і затребуваність бібліометрична (і наукометричних) досліджень і бібліометрична послуг у всьому світі обумовлюють наступні фактори:

  • прогрес в області інформаційно-комунікаційних технологій, в значній мірі полегшує наукометричних (бібліометричні) дослідження, що забезпечує нові можливості для доступу, обміну і обробки наукової інформації;

  • розвиток моделей і методів бібліометрія, пов'язане з формуванням нових областей дослідження (вебометрія, альтметр, інфометрія), створенням нових показників (індекс цитування, h-індекс, i-індекс, g-індекс і ін.), Розробкою засобів візуалізації даних (наприклад, SciVal, Google Analytics, SciELO Analytics і інші), інструментів для збору і надання бібліометрична даних

  (БД Web of Science, БД Scopus, система Google Scholar, галузеві БД PubMed, БД Agricola, БД Geo-Ref, БД PSYInfo і ін.);

  • активне застосування бібліометрія і наукометрии в науковій політиці і в управлінні фінансуванням науки; національні програми розвитку науки і національних систем оцінки наукових досліджень, що грунтуються на бібліометрична показниках.

  Отже, в умовах посилення ролі інформаційного та наукового обміну, виявлення і збереження наукового знання, підвищення медійної грамотності та вимог до діяльності інформаційних установ, позначених в Стратегічному плані Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (IFLA) до 2021 р [13, с. 4-6], очевидною є потреба в аналізі можливостей бібліометрична методів для інформаційного супроводу наукових досліджень.

  Методологія дослідження

  Для вивчення міжнародного досвіду в області інформаційної підтримки наукових досліджень був проведений аналіз інформаційних послуг і продуктів, що готуються за допомогою бібліометрична (або наукометричних) даних і методів в зарубіжних університетах. Згідно ГОСТ 7.0-99, «інформаційна продукція - документи, інформаційні масиви, бази даних та інформаційні послуги, є результатом функціонування інформаційних систем» [5]. Під «інформаційним продуктом» будемо розуміти створені на основі бібліометрична (або наукометричних) даних і методів друковані або електронні документи, інформаційні масиви або бази даних (БД), а під «інформаційною послугою», відповідно, послуги наукових бібліотек, що надаються з використанням бібліометрична ( або наукометричних) методів і даних.

  Для вирішення завдань аналізу і характеристики спектра інформаційних продуктів і послуг зарубіжних університетів, заснованих на використанні бібліометрична методів і даних, застосована методологія маркетингового дослідження описового (дескриптивного) типу, «що має на меті констатацію реальних фактів, подій, показників, отриманих в результаті збору інформації» [ 4, с. 85].

  Маркетингове дослідження є зручним інструментом для аналізу та оцінки ринку продукції, що застосовуються в економічних галузях [1, с. 223], але може бути ефективно і в бібліотечній сфері. «На думку німецьких бібліотечних фахівців П. Борхарда, Ш. Флоделя і М. Мильці, бібліотечні організації можуть застосовувати філософію і інструментарій маркетингу таким же чином, як і комерційні. Вони також повинні знаходити й ідентифікувати свої ринки, досліджувати потреби відвідувачів, пропонувати відповідні продукти і послуги, створювати канали розподілу, займатися рекламою і налагоджувати зв'язки з громадськістю »[12, с. 1-3].

  Дослідження проводилося за допомогою групової вибірки сайтів зарубіжних університетів, що входять в першу десятку, за версією рейтингів QS World University Rankings (Рейтинг QS) і Academic Ranking of World Universities (ARWU, також відомий як Шанхайський рейтинг) [14]. Зазначені рейтинги оцінюють університети за сукупністю показників, головними з яких є дослідницька та наукова діяльність, кількість публікацій та цитувань. Були проаналізовані сайти 13 університетів (8 США, 4 Великобританії і 1 Швейцарії), при цьому 7 з них входять в десятку лідерів обох рейтингів:

  1. Массачусетський технологічний інститут (MIT. Massachusetts institute of technology) 1;

  2. Стенфордський університет (University of Stanford) 2;

  3. Гарвардський університет (University of Harvard) 3;

  4. Каліфорнійський технологічний інститут (California Institute of Technology) 4;

  5. Кембриджський університет (University of Cam-bridge) 5;

  6. Оксфордський університет (University of Oxford) 6;

  7. Університетський коледж Лондона, Лондонський університет (University College London, University of London) 7;

  8. Імперський коледж Лондона (Imperial College London) 8;

  9. Чиказький університет (University of Chicago) 9;

  10. Швейцарська вища технічна школа Цюріха (ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Techno-logy) 10;

  11. Каліфорнійський університет в Берклі (University of California Berkeley) 11;

  12. Прінстонський університет (University of Princeton) 12;

  1 MIT. Libraries // MIT. Massachusetts Institute of Technology. URL: https://libraries.mit.edu (accessed 16.06.2018).

  2 Research support // Stanford. Libraries. URL: http: // library. stanford.edu (accessed 16.06.2018).

  3 Research support // Harvard. Library. URL: http: // library. harvard.edu (accessed 16.06.2018).

  4 Caltech. URL: http://www.caltech.edu/quick-links/Faculty (accessed 10.06.2018).

  5 Research // University of Cambridge. URL: http: // www. cam.ac.uk/research (accessed 16.06.2018).

  6 Welcome to research data Oxford website // University of Oxford. URL: http://researchdata.ox.ac.uk (accessed 18.06.2018).

  7 Research and collaboration // University College London. URL: http://www.ucl.ac.uk/research-collaboration/ (accessed 10.06.2018).

  8 Library Services // Imperial College London. URL: http: // www.imperial.ac.uk/admin-services/library/ (accessed 10.06.2018).

  9 Library // The University of Chicago. URL: https: // www. lib.uchicago.edu (accessed 10.06.2018).

  10 ETH Library // ETH Zurich. URL: http: //www.library.ethz. ch / en / (accessed 11.06.2018).

  11 Library. Berkeley University of California // Berkeley University of California. URL: www.lib.berkeley.edu (accessed 15.06.2018).

  12 Research tools // Princeton University Library. URL: http: // library.princeton.edu/research (accessed 18.06.2018).

  13. Колумбійський університет (Columbia Univer-sity) 13.

  На 8 сайтах присутні окремі підрозділи, присвячені цитування, інструментам управління цитуванням і посиланнями, правильному оформленню посилань. Але при цьому єдиний блок «бібліометрія», що містить інформацію про основні поняття і бібліометрична показниках, інструментах і способи цитування, ресурсах в області бібліометрична досліджень, є тільки на сайті Лондонського університету. На 5 сайтах інформація про бібліометрична ресурсах і сервіси розміщено на інших, нетематичних сторінках і може бути виявлена ​​в розділах «Електронні ресурси» ( «Електронні бази даних»), «Управління дослідницькими даними», «Технічна підтримка досліджень», а також на тематичних сторінках бібліотекарів-експертів.

  Збір інформації проводився за такими показниками:

  • види і характер інформаційних послуг, що надаються за допомогою бібліометрична (або наукометричних) даних і методів, представлених на сайтах зарубіжних університетів;

  • види і характер інформаційних продуктів, що готуються на основі бібліометрична (або наукометричних) даних і методів, представлених на сайтах зарубіжних університетів;

  • найбільш використовувані бібліометричні (або наукометричних) ресурси для супроводу наукових досліджень в зарубіжних університетах;

  • найбільш використовувані інформаційні технології і програмні продукти для надання інформаційних послуг на основі бібліометрична (або наукометричних) даних і методів.

  Для аналізу і характеристики інформаційних продуктів і послуг, заснованих на використанні бібліометрична (або наукометричних) даних і методів, представлених на сайтах зарубіжних університетів, застосований комплекс методів:

  • спостереження (для виявлення інформаційних продуктів і послуг, що надаються на основі використання бібліометрична і наукометричних методів і даних);

  • статистичний аналіз (для збору і обробки статистичних даних);

  • систематизація (для виділення груп інформаційних продуктів і послуг);

  • кластерний аналіз (для виділення напрямів використання бібліометрична методів і ресурсів в зарубіжних університетах).

  Аналіз результатів

  Дослідження виявило наступні види інформаційних послуг, заснованих на наданні бібліометрична і наукометричних даних і використанні бібліометрична методів (табл. 1):

  13 Columbia University Libraries // Columbia University. URL: https://library.columbia.edu (accessed 18.06.2018).

  • щоб зробити режим автора і організації в бібліометрична і наукометричних БД;

  • отримання (або допомога) номера ORCID, допомога у визначенні персональних ідентифікаторів в бібліометрична БД;

  • організація доступу до бібліометрична БД, пошук в них;

  • організація доступу до бібліографічних менеджерам;

  • консультування в області опису й цитування дослідницьких даних;

  • консультування з пошуку і роботі в бібліометрична (наукометричних) БД, використання бібліографічних менеджерів і послуг, що надаються зовнішніми інформаційними системами (такими, як система оповіщень в Scopus, Web of Science, Google Scholar);

  • інформування про публікації та надання бібліометрична даних з БД;

  • надання наукометричної інформації про рейтинги журналів в галузі дослідження (імпакт-фактор, квартиль, процентиль);

  • бібліометричні дослідження активністю публікацій авторів і університету;

  • пошук по бібліометрична даними в електронних бібліотечних каталогах і інтернеті за допомогою спеціальних технологій (Citation Linker, DOI Data Citation Formater).

  За характером виконуваної діяльності виділені наступні типи інформаційних послуг, що надаються бібліотекою університету: науково-інформаційні (30%), бібліографічні (30%), організаційні (20%) і методичні (20%). При цьому серед інформаційних послуг, представлених на сайтах усіх досліджуваних університетів, присутні бібліографічні, організаційні та методичні послуги. У число університетів, на сайтах яких представлено більше половини видів виділених інформаційних послуг, входять Прінстонський університет, Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський університет, Гарвардський університет, Лондонський університет, Каліфорнійський університет в Берклі (табл. 1).

  В ході дослідження також були виділені інформаційні продукти, створювані в результаті виконання інформаційних послуг на основі бібліометрична (або наукометричних) даних і методів, серед них:

  • огляди менеджерів цитування;

  • інструкції по інтерпретації бібліометрія-чеських показників;

  • рейтинги досліджень;

  • карти цитування (карти науки);

  • фактографічні довідки;

  • аналітичні довідки та звіти;

  • інформацією та рекомендаціями відео-майстер-класи по використанню бібліометрична методів і визначенням бібліометрична показників;

  • БД, що містять бібліометричні показники.

  Більшість виділених інформаційних продуктів, що готуються на основі бібліометрична (або наукометричних) даних або методів,

  Таблиця 1

  Інформаційні послуги на основі бібліометрична (або наукометричних) даних або методів,

  представлені на сайтах університетів

  T a b l e 1

  Information services provided on the basis of bibliometric (or scientometric) data or methods represented on University websites

  Тип інформаційних послуг Інформаційна послуга Використовуваний інформаційний ресурс Використовувана інформаційна технологія або програма Університет, де ця послуга пропонується

  Бібліографічні Інформування про публікації, надання бібліометрична даних з БД Google Scholar, Web of Science, Scopus Massachusetts institute of technology University of Stanford University of Harvard California Institute of Technology University of Cambridge University of Oxford UCL-University of London Imperial College London University of Chicago ETH Zurich University of California Berkeley University of Princeton Columbia University

  Надання наукометричної інформації про рейтинги журналів в галузі дослідження (імпакт-фактор, квартиль, процентиль) Journal Citation Report (JCR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP), Scimago, CWTS Journal Indicators Massachusetts institute of technology UCL-University of London

  Пошук по бібліомет-рическим даними в електронних бібліотечних каталогах і інтернеті Citation Linker, DOI Data Citation Formater University of Harvard University of California Berkeley University of Princeton

  Організаційні Організація доступу до бібліометрична БД, пошук в них Web of Science, Scopus, PubMed, PsyINFO, GeoRef, LISTA, PILOTS, Agricola, ERIC, EconLit, Social Services Abstracts, Derwent Innovation Index, Compen-dex, BIOSIS, Antropoly Plus, UlrichsWeb , Sci-Finder, MEDLINE, LISA, GeoScienceWorld, Dropbox Paper, Data-Cite, BHI: British Humanities Index, Anthro-Source, Bibliography of Asian Studies і ін. MIT. Massachusetts institute of technology University of Stanford University of Harvard California Institute of Technology University of Cambridge University of Oxford UCL-University of London Imperial College London University of Chicago ETH Zurich University of California Berkeley University of Princeton Columbia University

  Організація доступу до бібліографічних менеджерам RefWorks, EndNote, Zotero, RefWorks, Papers, JabRef, KnightCite, DocsCite, Citing Medicine, Citing Sources, Citing Government Documents, Citing Electronic Resources, Citavi Massachusetts institute of technology University of Stanford University of Harvard University of Cambridge University of Oxford ETH Zurich University of California Berkeley University of Princeton Columbia University

  Таблиця (закінчення)

  Table (concluded)

  Тип інформаційних послуг Інформаційна послуга Використовуваний інформаційний ресурс Використовувана інформаційна технологія або програма Університет, де ця послуга пропонується

  Методичні Консультування з пошуку і роботі в бібліометрична (наукометричних) БД, використання бібліографічних менеджерів і послуг, що надаються зовнішніми інформаційними системами Web of Science, Scopus, PubMed Journal Citation Reports, InCites, ResearcherID, CWTS, Mendeley, Zotero, EndNote, EndNote Web, RefWorks , Papers Massachusetts institute of technology University of Stanford University of Harvard California Institute of Technology University of Cambridge University of Oxford UCL-University of London Imperial College London University of Chicago ETH Zurich University of California Berkeley University of Princeton Columbia University

  Консультування в області опису й цитування дослідницьких даних RefWorks, EndNote, EndNote Web, Zotero, Mendeley, Papers Massachusetts institute of technology University of Stanford University of Harvard University of Cambridge University of Oxford UCL-University of London Imperial College London University of Chicago ETH Zurich University of California Berkeley University of Princeton Columbia University

  Науково-ін- формаціон- ні Налаштування профілю учасника та організації в бібліометрична і наукометричних БД Google Scholar, Web of Science, Scopus University of Stanford University of Chicago

  Отримання (або допомога) номера ORCID, допомога у визначенні персональних ідентифікаторів в бібліометрична БД ResearcherID (Web of Science), http://orcid.org Imperial College London

  Бібліометричні дослідження активністю публікацій авторів і університету Web of Science, Scopus UCL-University of London University of Princeton

  можна віднести до бібліографічним (50%), методичним (25%) і науково-інформаційним (25%). Найбільша кількість виділених видів інформаційних продуктів на основі бібліометрична (або наукометричних) методів і даних зазначено на сайтах Лондонського (5), Прінстонського (4) і Стен-фордского (4) університетів (табл. 2).

  Найбільш використовуваними бібліометрична базами даних (БД) серед досліджуваних університетів є, природно, міждисциплінарні міжнародні БД Web of Science (в 13 університетах),

  Scopus (в 9) і Google Scholar (в 8). З галузевих БД поширені PubMed (в 9), PsylNFO (в 6), GeoRef (в 6), LISTA (Library, information science & technology abstracts) (в 5), PILOTS (Published International Literature On Traumatic Stress) (в 4), Agricola (в 4 університетах).

  Найбільш використовуваними і рекомендованими бібліографічними менеджерами серед дослідників зарубіжних університетів є Zotero (в 10), EndNote (в 10) і Mendeley (в 9), також часто застосовуються RefWorks (в 6) і BibTeX & LaTeX (в 4).

  Таблиця 2

  Інформаційні продукти на основі бібліометрична методів і даних, представлені на сайтах університетів

  T a b l e 2

  Presentation of information products prepared on the bases of bibliometric methods and data represented on University websites

  Тип інформаційних продуктів Інформаційний продукт Університет

  Бібліографічні Огляди бібліографічних менеджерів MIT. Massachusetts institute of technology Imperial College London University of Chicago University of Harvard University of Stanford ETH Zurich

  Аналітичні звіти та довідки UCL- University of London

  Бази даних, що містять бібліометрія-етичні показники University of Stanford

  Фактографічні довідки MIT. Massachusetts institute of technology University of Stanford University of Harvard University of Cambridge University of Oxford UCL- University of London Imperial College London University of Chicago ETH Zurich University of California Berkeley University of Princeton Columbia University

  Методичні Практичні керівництва і майстер-класи з використання бібліометрична методів і визначенням бібліометрична показників University of Stanford University of Harvard California Institute of Technology University of Cambridge University of Oxford Imperial College London ETH Zurich University of California Berkeley University of Princeton Columbia University

  Інструкції по інтерпретації бібліометрична показників UCL-University of London University of California Berkeley

  Науково-інформаційні Рейтинги досліджень UCL-University of London University of Princeton

  Карти цитування (карти науки) UCL-University of London University of Princeton

  За підсумками дослідження в зарубіжних університетах можна виділити пріоритетні напрямки використання бібліометрична методів і ресурсів для інформаційного супроводу наукових досліджень:

  • організація доступу до бібліометрична БД і інструментам управління цитуванням і посиланнями;

  • створення та налаштування авторських профілів, отримання індивідуального номера дослідження в біб-ліометріческіх БД;

  • організація пошуку бібліометрична даних по темі дослідження в БД, каталогах і інтернеті;

  • виконання довідок і консультування в області цитування, використання бібліометрична ресурсів, інтерпретації бібліометрична показників;

  • методичний супровід дослідження в галузі управління цитуванням, доступу і використання бібліометрична ресурсів.

  висновок

  Проведене дослідження дозволило виділити інформаційні послуги та інформаційні продукти, що надаються за допомогою бібліометрична (або наукометричних) даних і методів в зарубіжних університетах, і дати їм характеристику, а також визначити інформаційні ресурси і технології, найбільш використовувані при виконанні виділених інформаційних послуг.

  Інформаційні послуги на основі бібліометрія-чеських методів і даних в досліджених зарубіжних університетах охоплюють такі напрямки діяльності наукових бібліотек: Комплектова-

  вання (організація доступу до бібліометрична ресурсів і менеджерам цитування), довідково-бібліографічне обслуговування (пошук бібліометрична даних, підготовка інформаційних продуктів на основі бібліометрична даних, консультування щодо використання бібліометрична ресурсів і даних), науково-методичне обслуговування (підготовка методичних матеріалів по використанню бібліометрична методів і даних, науково-інформаційних і бібліометрична досліджень). При цьому виявлені види інформаційних продуктів можуть надаватися на будь-якому з етапів процесу інформаційного супроводу наукового дослідження.

  Список джерел

  1. Башкирцев В. І., Нікішіана О. С., Юдицький Л. А. Маркетингові дослідження як необхідний елемент для обґрунтування теми наукових досліджень // Сервіс в Росії і за кордоном. 2012. № 3. С. 223-235.

  2. Галявіева М. С. бібліометрія - новий напрямок роботи бібліотек університетів Європи // Бібліосфера. 2012. № 5. С. 71-78.

  3. Галявіева М. С. бібліометрія в бібліотеці в оцінках бібліотекарів (за матеріалами зарубіжних досліджень) // Вісник Казанського державного університету культури і мистецтв. 2015. № 1. С. 97-102.

  4. Голікова Ю. Б. Маркетингові дослідження. Методи маркетингових досліджень // Теоретичні та практичні проблеми розвитку сучасної науки: зб. матеріалів 6-й міжнар. наук.-практ. конф. (М Махачкала, 30 нояб. 2014 р). Махачкала, 2014. С. 84-85.

  5. ГОСТ 7.0-99 Інформаційно-бібліотечна діяльність, бібліографія. Терміни та визначення. Натомість ГОСТ 7.0-84, ГОСТ 7.26-80; введ. 2000-07-01. Москва: Изд-во стандартів, 1999. 38 с.

  6. Земсков А. І. Колосов К. А. бібліометрія в бібліотеках // Наукові та технічні бібліотеки. 2016. № 11. С. 5-23.

  7. Інформація та інновації: оцінка, тенденції, перспективи: зб. тр. конф. «Інформаційна підтримка науки та освіти: наукометрія і бібліометрія (Москва, 21-22 сент. 2017 г.). Москва, 2017. 258 с.

  8. Кузнєцова Т. В., Трескова П. П. Відображення активністю публікацій інститутів хімічного профілю УрО РАН в системі SCIFINDER // Бібліосфера. 2018. № 2. С. 77-84.

  9. Лаврик О. Л., Калюжна Т. А., Плешакова М. А. Бібліотека і вуз: досвід підтримки наукових досліджень // Бібліотекознавство. 2017. № 6. С. 643-650.

  10. Павлова А. С. Бібліотеки Російської академії наук: інформаційні продукти і послуги (за результатами дослідження) // Інформаційне забезпечення науки. Єкатеринбург, 2012. С. 79-94.

  11. Пиріжок Т. В., Трескова П. П. бібліометрична аналіз публікацій співробітників інститутів Уральського відділення РАН, що входять в ОУС з гуманітарних і економічних наук за період 2008-2012 рр. по базах даних SCOPUS і РИНЦ // III Інформаційна школа молодого вченого. Єкатеринбург, 2013. С. 97-102.

  12. Степанова Е. Б. Маркетинг в бібліотечній діяльності // Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки і освіти (26 нояб. 2010 р.) 2010. 11 с. URL: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/ 6245 (дата звернення: 23.07.2018).

  13. Стратегічний план ІФЛА на 2016-2021 рр. / IFLA.

  2015. URL: https://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/2016-2021 -ru.pdf (дата звернення: 23.07.2018).

  14. Шанхайський рейтинг вузів // EducationIndex: освіта за кордоном. URL: https://www.educationindex.ru/articles/ university-rankings / arwu / (accessed 13.06.2018).

  15. Astrom F., Hansson J. How implementation of bibliometric practice affects the role of academic libraries // Journal of Librarianship and Information Science. 2013. Vol. 45, № 4. P. 316-322. DOI: 10.1177 / 0961000612456867.

  16. Chakravarty R., Sharma J. Mapping library and information science research output: a bibliometric study of Panjab University, Chandigarh // Pearl: A Journal of Library and Information Science. 2017. Vol. 11, № 2. P. 110-115.

  17. Dynamic Research Support for Academic Libraries / ed. by S. Hoffman. London: Facet Publ., 2016. 154 p.

  18. Kokol P. Trend analysis of journal metrics: a new academic library service? // Journal of Medical Library Association. 2017. Vol. 105, № 3. P. 240-242. DOI: dx.doi.org/10.5195/ jmla.2017.98.

  19. Petersohn S. Professional competencies and jurisdictional claims and evaluative bibliometrics: The educational mandate of academic librarians // Education for Information.

  2016. Vol. 32. P. 165-193. DOI: 10.3233 / EFI-150972.

  20. Rys D., Chadaj A. Bibliometrics and academic staff assessment in Polish university libraries - current trends // Liber Quarterly: The Journal of European Research Libraries. 2016. Vol. 26, iss. 3. P. 181-199. DOI: 10.18352 / lq.10175.

  References

  1. Bashkirtsev V. I., Nikishiana O. S., Yuditskii L. A. Marketing research as a necessary element to substantiate the topic of research. Servis v Rossii i za rubezhom 2012, 3, 223-235. (In Russ.).

  2. Galyavieva M. S. Bibliometry is a new direction of libraries activity in European universities. Bibliosfera 2012, 5, 71-78. (In Russ.).

  3. Galyavieva M. S. Bibliometry in the library assessed by librarians (based on foreign studies). Vestnik Kazanskogo gosu-darstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv, 2015 року, 1, 97-102. (In Russ.).

  4. Golikova Yu. B. Marketing research. Methods of marketing research. Teoreticheskie i prakticheskie problem razvitiya sov-remennoi nauki: sb. materialov 6 mezhdunar. nauch-prakt. konf. (Makhachkala, 30 noyab. 2014 g.). Makhachkala, 2014 року, 84-85. (In Russ.).

  5. GOST 7.0-99 Informatsionno-bibliotechnaya deyatel'nost ', bib-liografiya. Terminy i opredeleniya. Vzamen GOST 7.0-84,

  GOST 7.26-80; vveden 2000-07-01 [National Standard 7.0-99. Information and library activities, bibliography. Terms and definitions. Instead of GOST 7.0-84, GOST 7.26-80; apro-ved 2000-07-01. Moscow, Izd-vo standartov, 1999. 38 p. (In Russ.).

  6. Zemskov A. I. Kolosov K. A. Bibliometrics in libraries. Nauch-nye i tekhnicheskie biblioteki, 2016, 11, 5-23. (In Russ.).

  7. Informatsiya i innovatsii: otsenka, tendentsii, perspektivy: sb. tr. konf. «Informatsionnaya podderzhka nauki i obrazovaniya: naukomeriya i bibliometriya (Moskva, 21-22 sent. 2017 g.)» [Information and innovations: assessment, trends, prospects: conf. proc. «Information support of science and education: scientometrics and bibliometry (Moscow, Sept. 21-22 2017)»]. Moscow, 2017. 258 p. (In Russ.).

  8. Kuznetsova T. V., Treskova P. P. Reflection of the publication activity of the institutions of the chemical profile of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences in SCIFINDER system. Bibliosfera, 2018, 2, 77-84. (In Russ.).

  9. Lavrik O. L., Kalyuzhnaya T. A., Pleshakova M. A. Library and university: an experience to support research. Bibliotekove-denie 2017, 6, 643-650. (In Russ.).

  10. Pavlova A. S. Libraries of the Russian Academy of Sciences: information products and services (based on research results). Informatsionnoe obespechenie nauki. Ekaterinburg 2012, 79-94. (In Russ.).

  11. Pirozhok T. V., Treskova P. P. Bibliometric analysis of publications of the institutes staff of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences that entering the General Public Opinion on the Humanities and Economic Sciences for 20082012 in SCOPUS and RISC databases. III Informatsionnaya shkola molodogo uchyonogo. Ekaterinburg, 2013, 97-102. (In Russ.).

  12. Stepanova E. B. Marketing in library activities. Biblioteki i in-formatsionnye resursy v sovremennom mire nauki i obrazovaniya (26 noyab. 2010 g.). 2010. 11 p. URL: http: //elibrary.udsu. ru / xmlui / handle / 123456789/6245 (accessed 07.23.2018). (In Russ.).

  13. Strategicheskii plan IFLA na 2016-2021 gg. [IFLA strategic plan for 2016-2021]. 2015. 8 p. URL: https://www.ifla.org/ files / assets / hq / gb / strategic-plan / 2016-2021-ru.pdf (accessed 07.23.2018). (In Russ.).

  14. Shanghai university ranking. Educationlndex. URL: https: // www.educationindex.ru/articles/university-rankings/arwu/ (accessed 13.06.2018).

  15. Astrom F., Hansson J. How implementation of bibliometric practice affects the role of academic libraries. Journal of Li-brarianship and Information Science, 2013, 45 (4), 316-322. DOI: 10.1177 / 0961000612456867.

  16. Chakravarty R., Sharma J. Mapping library and information science research output: a bibliometric study of Panjab University, Chandigarh. Pearl: a Journal of Library and Information Science 2017, 11 (2), 110-115.

  17. Hoffman S. (ed.). Dynamic research support for academic libraries. London, Facet Publ., 2016. 154 p.

  18. Kokol P. Trend analysis of journal metrics: a new academic library service? Journal of Medical Library Association 2017, 105 (3), 240-242. DOI: dx.doi.org/10.5195/jmla.2017.98.

  19. Petersohn S. Professional competencies and jurisdictional claims and evaluative bibliometrics: the educational mandate of academic librarians. Education for Information, 2016, 32, 165-193. DOI: 10.3233 / EFI-150972.

  20. Rys D., Chadaj A. Bibliometrics and academic staff assessment in Polish university libraries - current trends. Liber Quarterly: the Journal of European Research Libraries, 2016, 26 (3), 181-199. DOI: 10.18352 / lq.10175.

  Автор дякує д-ра пед. наук, проф. О. Л. Лаврик за обговорення статті та висловлені корисні зауваження.

  Матеріал надійшов до редакції 24.08.2018 р Відомості про автора: Павлова Анна Сергіївна - молодший науковий співробітник ЦНБ УрО РАН, здобувач ДПНТБ СВ РАН


  Ключові слова: ІНФОРМАЦІЙНЕ СУПРОВІД НДР /бібліометрична РЕСУРСИ /бібліометрична ПОСЛУГИ /БІБЛІОГРАФІЧНИЙ МЕНЕДЖЕР /INFORMATION SUPPORT OF RESEARCH /BIBLIOMETRIC RESOURSES /BIBLIOMETRIC SERVICES /CITATION MANAGER

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити