Область наук:
 • фізика
 • Рік видавництва: 1998
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз залежності еквівалентного поверхневого імпедансу одиночної навантаження на основі каскадно Сполучених прямокутних областей»

  ?УДК 538.574.6

  Кошкідько В.Г., Ганжела Н.В.

  АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕКВІВАЛЕНТНОГО ПОВЕРХНЕВОГО Імпеданс ОДИНОЧНІЙ НАВАНТАЖЕННЯ НА ОСНОВІ каскадного з'єднання прямокутних ОБЛАСТЕЙ

  Розглядається одиночна конструкція двовимірної імпедансної навантаження (ІН), що представляє собою дві каскадно з'єднані прямо-вугільні області (ПО), сполучені між собою і відкритим простору-ством через щілини зв'язку з смужками, що знаходяться в розкриваючи щілин. Передбачається, що параметри середовищ, що заповнюють кожну з областей, не мають втрат і не залежать від координати 7. Для визначення еквівалентного поверхневого імпедансу (ЕПІ) використовується метод інтегральних рівнян-нений (ВП). Пов'язана конструкція розбивається на три області, в каж-дой з яких рішення представляється у вигляді розкладання в ряд по соб-тиментом функцій області. Утворені вираження для полів в кожній з трьох областей "зшиваються" на отворах зв'язку. Система ІУ методом Крилова-Боголюбова перетворюється в систему лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР). При обчисленні на ЕОМ елементів матриці СЛАР використовується поліпшення збіжності рядів. ЕПІ усредняется по найбільшому габариту каскадно з'єднаних ПО.

  Досліджено залежності ЕПІ для різних співвідношень геометричних розмірів, причому сумарна товщина конструкції не перевищувала АУ4. З отриманих залежностей видно, що розглянута конструкція дозволяє отримувати великі позитивні і негативні величини нормованого імпедансу, має більшу широкосмугового в порівнянні з ІН на основі одиночної ПО. Проведено аналіз по основним залежностям та надано рекомендації щодо конструювання.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити