Представлений аналіз епідеміологічного матеріалу по первинно-множинних злоякісних пухлин (ПМЗО) в регіоні Томській області за період з 1991 по 2001 р Виявлено 842 випадки полінеоплазіі, що склало 4,1% від усіх взятих на облік онкологічних хворих. З 1991 по 2001 р захворюваність полінеоплазіямі збільшилася в 3 рази. З 842 хворих ПМЗО чоловіків було 417 (49,7%), жінок 425 (50,3%). Дві злоякісні пухлини зареєстровані у 807 (95,8%) хворих, з них метахронность у 588 (69,8%), синхронні у 219 (26,0%). У 35 пацієнтів (4,2%) виявлено по три злоякісних новоутворення. У чоловіків найбільш частими були поєднання раку простати з пухлинами сечового пу-зирян, раку шкіри і нижньої губи з пухлинами легенів і шлунку. У жінок велика ймовірність виникнення ПМЗО гір-мональнозавісімих органів. Метою контрольного обстеження хворих, пролікованих з приводу злоякісного новоутворення, має бути не тільки виявлення рецидивування і метастазування, а й можливість виявлення нової самостійної опухо-ли. Особливої ​​уваги потребують органи з високою частотою виникнення полінеоплазій.

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - Шишкін Д. А., Писарєва Л. Ф., Чойнзонов Е. Л., Одинцова І. Н.


ANALYSIS OF PRIMARY-MULTIPLE CANCER INCIDENCE IN THE TOMSK REGION

The analysis of primary-multiple cancer incidence in the Tomsk region during the period between тисяча дев'ятсот дев'яносто одна and 2001 has been presented. Polyneoplasia was found in 842 cases comprising 4,1% of all cancer cases. The polyneoplasia incidence rate had 3 times increased from тисячу дев'ятсот дев'яносто один to 2001. Out of 842 patients with primary-multiple malignant tumors there were 417 males (49,7%) and 425 females (50,3%). Two malignant tumors were registered in 807 patients (95,8%), out of them there were 588 (69,8%) metachronous tumors and 219 (26,0%) synchronous tumors. Thirty-five patients (4%) had 3 malignant tumors each. Combinations of prostate cancer with bladder cancer as well as skin and lower lip cancers with lung and stomach cancers occurred most often in males. Primary-multiple malignant tumors of hormone-dependent organs occurred more frequently in females. The purpose of the control examination of patients treated for cancer should be not only the detection of recurrences and metastases but also the ability to detect a new independent tumor. Organs with a high frequency of polyneoplasia development require a special attention.


Область наук:

 • клінічна медицина

 • Рік видавництва: 2003


  Журнал: Сибірський онкологічний журнал


  Наукова стаття на тему 'Аналіз захворюваності первинно-мно жественная злоякісними новоутвореннями в Томській області'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз захворюваності первинно-мно жественная злоякісними новоутвореннями в Томській області»

  ?АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ПЕРВИННЕ-множинні злоякісні новоутворення в Томській області

  Д.А. Шишкін, Л.Ф. Писарєва, Е.Л. Чойнзонов, І.М. Одинцова

  НДІ онкології Томського наукового центру СВ РАМН

  В останні роки захворюваність первічномножественнимі злоякісними пухлинами (ПМЗО) неухильно збільшується. Онкологам все частіше і частіше доводиться стикатися з даним контингентом хворих. Причини зростання захворюваності полінеоплазіямі широко обговорюються в літературі: по-перше, це зростання захворюваності на злоякісні новоутворення в цілому; по-друге, вдосконалення методів обстеження онкологічних хворих, пов'язаний з впровадженням в клінічну практику високоінформативних діагностичних методів, і, нарешті, поліпшення якості реєстрації та обліку зазначеної категорії пухлин, що пов'язано зі створенням популяційних канцер-регістрів [10, 11,

  12, 14]. Слід враховуватиме й досягнення хірургії останніх років, розвиток методів комбінованого лікування онкологічних хворих, як наслідок цього - збільшення тривалості життя пацієнтів після лікування первинної пухлини і збільшення ймовірності виникнення наступних новоутворень [1, 4, 5]. У ряді випадків виникнення другої пухлини може

  бути пов'язано з інтенсивним хіміо- і променевим лікуванням [2, 7, 10, 13, 15].

  Відомості про частоту виникнення ПМЗО, за даними різних авторів, варіюють в досить широких межах: від 1,5 до 35% за клінічними даними [6, 8] і від 7 до 20% при дослідженні патологоанатомічного матеріалу [9, 16]. Ймовірно, ці цифри носять відносний характер в зв'язку з відсутністю достатньо повного обліку хворих полінеоплазіямі, з неоднорідністю спостережуваного авторами контингенту хворих і неоднозначністю критеріїв первинної множинності, а також з різним рівнем оснащеності діагностичних служб і невисокою якістю диспансеризації. Крім того, істотний вплив роблять похибки в методологічному підході і статистичної обробки [3, 9].

  Облік ПМЗО в державній звітності Росії ведеться з 1991 р, тому в нашій роботі використаний банк даних, що містить інформацію про хворих з ПМЗО населення Томської області за період з 1991 по 2001 р, сформований в НДІ онкології ТНЦ СО РАМН. У дослідження ми включали лише пацієнтів з морфологічно верифікованим пухлинами. Вивчено захворюваність за статтю та віком хворих, розраховані екстенсивні і стандартизовані показники (світовий стандарт). Всього за досліджуваний період зареєстровано 842 хворих з ПМЗО різної локалізації, що склало 4,1% від усіх онкологічних хворих, взятих на облік за цей час.

  В динаміці спостерігалося зростання захворюваності полінеоплазіямі в 3 рази. Якщо в 1991-1994 р захворюваність ПМЗО становила 3,8-4,60 / 0000 то в 1998-2001 р вона зросла до 10,7- 14,20 / 0000 (рис. 1).

  14 12+

  8 6 4 2 0 Разом

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

  Мал. 1. Динаміка захворюваності полінеоплазіямі населення Томської області (стандартизований показник, світовий стандарт, на 100 тис. Населення)

  З В42 хворих полінеоплазіямі було 417 (49,7%) чоловіків і 42S (S0,3%) жінок. Переважна більшість хворих (В07 людина) мали дві злоякісні пухлини, що склало 9S, 8%. З них метахронность пухлини діагностовані у S88 (б9,8%), синхронні - у 219 (2б, 0%) хворих. У 3S людина було виявлено по три самостійних злоякісних пухлини, що склало 4,2% (рис. 2). Всього у 842 пацієнтів виявлено 1719 злоякісних новоутворень.

  4,2%

  ? синхронні? метахронность Птрехкратние

  Мал. 2. Структура первинно-множинних злоякісних пухлин населення Томської області

  Необхідно сказати, що ймовірність виникнення другої пухлини зменшувалася з часом спостереження.

  За перші п'ять років після лікування однієї злоякісної пухлини була виявлена ​​майже половина всіх метахронность-них полінеоплазій, при більш тривалому терміні спостереження ймовірність виявити другу пухлина значно знижувалася, проте навіть через 30 років ймовірність цього становила 3,5%. Зареєстрований нами максимальний часовий інтервал між пухлинами дорівнював 41 році (рис. 3).

  У структурі захворюваності як у чоловіків, так і у жінок переважали метахронность пухлини. Захворюваність метахронность полінеоплазіямі у чоловіків склала 4,8, у жінок - 5,8 випадків на 100 тис., При синхронних пухлинах - 2,5 і 1,70 / оооо відповідно. Триразові пухлини зустрічалися

  рідко і склали 0,4 і 0,1 випадку на 100 тис. чоловічого і жіночого населення відповідно.

  Діагноз ПМЗО встановлювався в віковому діапазоні від 3 до 87 років. Причому захворюваність полінеоплазіямі збільшується з віком, як у чоловіків, так і у жінок. У чоловіків при мета-Хроні новоутвореннях різкий підйом захворюваності починається в 50-54 роки, пік припадає на 75-79 років (захворюваність - 89,20 / 0000). У жінок спостерігається аналогічна ситуація, при більш низьких показниках повіковий захворюваності і загальних високих цифрах у віці 65-84 року (рис. 4).

  Повіковий показники захворюваності при синхронних ПМЗО у чоловіків також вище. Найвищий показник захворюваності у чоловіків зареєстрований у віці 75-79 років і відповідає 32,20 / 0000. У жінок відносно високі цифри захворюваності спостерігаються у віці від 55 до 79 років, з двома піками в 60-64 роки і 75-79 років. Максимальна захворюваність (7,30 / 0000), відзначена у віці 60-64 роки (рис. 5).

  Найбільш часто ПМЗО реєструвалися в гормонозалежних органах, причому в структурі захворюваності у

  %

  50-

  40

  Еб

  Е0

  25-

  20

  10

  б

  0

  47,7

  18,3

  11,1

  б, б

  4, б

  Е, б

  Е, б

  1-5 років 6-10 років 10-15 16-20 21-25 26-30 Понад

  років років років років 30

  Мал. 3. Розподіл народження полінеоплазій в залежності від часу, що пройшов між виявленням першої і другої пухлини

  0 / ооо °

  80-

  70-

  60-

  50-

  40-

  30-

  20-

  10-

  0

  ? Чоловіки жінки

  - * з = п

  л! П

  1111

  30- 35- 40- 45- 50- 5534 39 44 49 54 59

  ЇЙ

  60- 65- 70- 75- 80- > 84

  64 69 74 79 84 п

  років

  Мал. 4. Повіковий показники захворюваності метахронность ПМЗО населення Томської області (інтенсивні показники на 100 тис. Населення)

  жінок вони зустрічалися в 40%, у чоловіків - в 13,4% випадків. Далі в порядку спадання послідовності зустрічалися полінеоплазіі органів шлунково-кишкового тракту (20,5%), шкіри (13,4%), органів області голови і шиї (12,7%), які ми розглянули окремо (в цю групу

  увійшли пухлини щитовидної залози, гортані, глотки і порожнини рота, відповідні верхніх відділах дихального і травного трактів). Пухлини органів дихання (9,6%), сечовидільної системи (8,2%), кровотворення (4,8%) і опорно-рухового апарату

  (4,8%) зустрічалися відносно рідко (табл. 1).

  Розглядаючи структуру захворюваності, можна сказати, що найбільш часто у чоловіків мали місце ПМЗО легких (23,3%), передміхурової залози (14%), шлунка (11,3%). Рідше спостерігалися полінеоплазіі гортані (7%), шкіри (6,7%), сечового міхура (6,7%), орофарингеальной області (5,7%), ободової кишки (4,7%), стравоходу (4,7% ) і нижньої губи (2,7%).

  Серед жіночого населення найбільш часто виявлялися полінеоплазіі молочної залози - 14,6%. Первинно-множинні пухлини шкіри та шлунку склали 12,6 і 9,3% відповідно. Далі в порядку спадання послідовності пухлини легені (8,7%), ободової кишки (7,7%) яєчників (6,9%), щитовидної залози (6%), прямої кишки (5,4%), а також гемобластози (4 , 8%) і ПМЗО тіла матки (4,6%).

  Великий інтерес представляє аналіз найбільш характерних поєднань ПМЗО. У чоловіків перша злоякісна пухлина найчастіше локалізувалися на шкірі (15,8%), однаково часто на нижній губі і в легкому (11,5%), рідше в сечовому міхурі (10,6%), передміхуровій залозі (10,1% ), шлунку (9,4%). Наступні пухлини досить часто виявлялися в легкому (17,4%), передміхуровій залозі (16,1%), рідше в шлунку (9,4%), на шкірі (9,2%) і в сечовому міхурі (9,0% ). Відповідно, у чоловіків найбільш частими були поєднання вищевказаних пухлин: передміхурової залози і сечового міхура, шкіри та нижньої губи з пухлинами легенів і шлунку (табл. 2).

  30 '

  25 '

  20-

  15 '

  10 '

  5 '

  0

  --°? Чоловіки? Жінки 1 =

  -

  (Ь Г

  1 + 1

  30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- > 84

  34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84

  Пет

  Мал. 5. Повіковий показники захворюваності синхронними ПМЗО населення Томської області (інтенсивні показники на 100 тис. Населення)

  Таблиця 1

  Розподіл ПМЗО по системам органів,%

  Система органів Всього Чоловіки Жінки

  Гормонозалежні органи 460 (26,8 ± 1,1) 114 (13,4 ± 1,1) 364 (40,0 ± 2,1)

  Ор гани травлення 353 (20,5 ± 0,9) 169 (19,8 ± 1,4) 184 (21,3 ± 1,4)

  Шкіра 231 (і3,4 ± 0,8) 106 (12,5 ± 1,1) 125 (14,4 ± 1,2)

  Ор гани голови і шиї 218 (12,7 ± 0,8) 158 (18,5 ± 1,3) 60 (7,0 ± 0,9)

  Ор гани дихання 165 (9,6 ± 0,7) 124 (14,5 ± 1,2) 41 (4,7 ± 0,7)

  Сечовивідних органи 141 (8,2 ± 0,7) 108 (12,7 ± 1,1) 33 (3,8 ± 0,7)

  Система кровотворення 82 (4,8 ± 0,5) 36 (4,2 ± 0,7) 46 (5,3 ± 0,8)

  Кістки і м'які тканини 26 (1,5 ± 0,3) 17 (2,0 ± 0,5) 9 (1,0 ± 0,4)

  Інші 43 (2,6 ± 0,4) 21 (2,5 ± 0,5) 22 (2,5 ± 0,5)

  Всього 1719 853 866

  Таблиця 2

  Структура ПМЗО по органам у чоловіків,%

  Перша пухлина Частота Друга пухлина Частота

  Шкіра 66 (15,8 ± 1,8) Легкі 76 (17,4 ± 1,8)

  Нижня губа 48 (11,5 ± 1,6) Передміхурова залоза 70 (16,1 ± 1,8)

  Легкі 48 (11,5 ± 1,6) Шлунок 41 (9,4 ± 1,4)

  Сечовий міхур 44 (10,6 ± 1,5) Шкіра 40 (9,2 ± 1,4)

  Передміхурова залоза 42 (10,1 ± 1,5) Січовий міхур 39 (9,0 ± 1,4)

  Шлунок 39 (9,4 ± 1,4) Гортань 24 (5,5 ± 1,1)

  Гортань 22 (5,3 ± 1,1) Порожнина рота, ротоглотки 24 (5,5 ± 1,1)

  Ободова кишка 22 (5,3 ± 1,1) ободова кишка 20 (4,6 ± 1,0)

  Гемобластози 20 (4,8 ± 1,1) гемобластози 16 (3,7 ± 0,9)

  Порожнина рота, ротоглотки 18 (4,3 ± 1,0) Стравохід 14 (3,2 ± 0,8)

  Нирки 12 (2,9 ± 0,8) нирки 13 (3,0 ± 0,8)

  Інші 36 (8,5 ± 1,3) Інші 59 (13,4 ± 1,7)

  Всього 417 (100) Усього 436 (100)

  Таблиця 3

  Структура ПМЗО по органам у жінок,%

  Перша пухлина Частота Друга пухлина Частота

  Молочна залоза 93 (21,9 ± 2,0) Шкіра 63 (14,3 ± 1,7)

  Шкіра 62 (14,6 ± 1,7) Молочна залоза 57 (13,0 ± 1,6)

  Шийка матки 53 (12,5 ± 1,6) Яєчники 38 (8,6 ± 1,3)

  Тіло матки 42 (9,9 ± 1,5) Ободова кишка 33 (7,5 ± 1,3)

  Ободова кишка 31 (7,3 ± 1,3) Шлунок 31 (7,0 ± 1,2)

  Шлунок 27 (6,4 ± 1,2) Легкі 30 (6,8 ± 1,2)

  Гемобластози 26 (6,1 ± 1,2) Щитовидна залоза 27 (6,1 ± 1,1)

  Яєчники 12 (2,8 ± 0,8) Шийка матки 24 (5,4 ± 1,1)

  Легкі 11 (2,6 ± 0,8) Тіло матки 23 (5,2 ± 1,1)

  Щитовидна залоза 11 (2,6 ± 0,8) Пряма кишка 22 (5,0 ± 1,0)

  Нижня губа 9 (2,1 ± 0,7) Гемобластози 20 (4,6 ± 1,0)

  Інші 48 (11,2 ± 1,5) Інші 73 (16,5 ± 1,9)

  Всього 425 (100) Усього 441 (100)

  У жінок звертає на себе увагу схильність до виникнення множинних пухлин в системі гормонозалежних органів, тісно пов'язаних один з одним загальною функцією. Найбільш часто перша пухлиналокалізується в молочній залозі (21,9%), шкірі (14,6%), органах репродуктивної системи (шийці матки - 12,5% і ендометрії - 9,9%). Другі самостійні новоутворення виявляються досить часто в області шкіри (14,3%), в молочній залозі (13%), в яєчниках (8,6%), рідше в органах шлунково-кишкового тракту (ободової кишці - 7,5% і шлунку - 7 %) (табл. 3).

  Таким чином, на підставі отриманого матеріалу можна зробити наступні висновки:

  1. Полінеоплазіі не є рідкістю, популяційна частота їх в Томській області становить 14,20 / 0000 а частка в загальній структурі онкологічної захворюваності - 4,1%.

  2. Успіхи лікування солітарних пухлин, поліпшення якості реєстрації онкологічних хворих забезпечують зростання частоти ПМЗО і, ймовірно, ця тенденція буде зберігатися.

  3. Диспансерне спостереження за онкологічними хворими повинно здійснюватися протягом усього їхнього подальшого життя. Контрольне обстеження хворого, пролікованого з приводу злоякісного новоутворення, має проводитися не тільки з урахуванням особливостей рецидивирования і метастазування, а й з урахуванням можливості появи нової самостійної пухлини.

  4. Особливу увагу слід звертати на органи з високою ймовірністю виникнення по-лінеоплазій: у жінок це гормонозалежні органи (органи репродуктивної системи, молочна залоза), а також шкіра і органи шлунково-кишкового тракту; у чоловіків - сечостатеві органи (передміхурова залоза, сечовий міхур) а також легені, шлунок, нижня губа, шкіра.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Абдурасулов ​​Д.М. Основні принципи лікування, прогнозування та реабілітації хворих з первинно-

  множинними злоякісними пухлинами. Ташкент, 1982. 336 с.

  2. бавлю Я.Л. Первинно-множинні пухлини у хворих на рак молочної залози, що піддавалися ад'ювантної хіміотерапії // первинно-множинні злоякісні пухлини: Зб. науч. праць. Л., 1987. С. 134138.

  3. Байбаков А.В., Прокоф'єв В.А. Злоякісні первинно-множинні пухлини з ураженням ЛОР-органів // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 1982. № 1. С. 32-35.

  4. Важенін А.В., Бехтерева Є.І., Бехтерева С.А., Гюлов Х.Я. Нариси первинної множинності злоякісних пухлин. Челябінськ: Ієрогліф, 2000. 313 с.

  5. Ганцев Ш.Х., Мерабішвілі В.М., Куликов Є.П. та ін. Поширеність і ризик виникнення первічномножественних пухлин за матеріалами популяційного канцер-регістру // Ріс. Онколь. журн. 1998. № 5. С. 4-7.

  6. Крикунова Л.І., Шентерева Н.І. Первічномножественние злоякісні пухлини жіночих статевих органів і інших локалізацій // Матеріали ювілейної конференції НДІ онкології ТНЦ СО РАМН: Проблеми сучасної онкології. Томськ, 1999. С. 180.

  7. Небесна Н.Г., Єлова Т.І. первинно-

  множинні раки за матеріалами радіологічного відділення // Актуальні питання онкології: Зб. науч. праць. Кемерово, 1997. С. 140-141.

  8. Попов А.Н. Діагностика і лікування первічномножественного раку легкого // Актуальні питання онкології: Зб. науч. праць. Кемерово, 1997. С. 154-155.

  9. Свєтлаков М.І. Первинно-множинні пухлини у хворих на рак гортані // Укр. оториноларингології. 1962. № 5. С. 77-83.

  10. Сельчук В.Ю. Первинно-множинні злоякісні пухлини (клініка, лікування та закономірності): Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М., 1994. 68 с.

  11. Топорова Н. І. Первинно-множинні пухлини голови і шиї: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1987. 21 с.

  12.Okubo S., Shintani M., Kokawa T. et al. Multiple primary malignant tumors // Jap. J. Cancer Clin. 1981. Vol. 27, № 11. P. 1388-1390.

  13.Penn I. Second neoplasms following radiotherapy or chemotherapy for cancer // Am. J. Clin. Oncol. 1982. Vol. 5. P. 63-96.

  14.Storm H.H., Jensen O.M., Ewertz M. Summary: multiple primary cancers in Denmark // Natl. Cancers Inst. Monograph. 1985. Vol. 68. P. 411-434.

  15.Trivedi M.N., Agrawal S., Muscato M.S. et al. High grade, synchronous colon cancers after renal transplantation: were immunosuppressive drugs to blame? // Am. J. Gastroenterol. 1999. Vol. 94. P. 3359-3361.

  16. Weiss A.M., Horel F., Totel F. Les cancers multiples. Resultants de 2813 autopsies // Nouv. Presse Med. 1980. Vol. 9, № 6. P. 355-357.

  РЕЗЮМЕ

  АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ПЕРВИННЕ-множинних злоякісних новоутворень

  У Томській області

  Д.А. Шишкін, Л.Ф. Писарєва, Е.Л. Чойнзонов, І.М. Одинцова

  НДІ онкології Томського наукового центру СВ РАМН

  Представлений аналіз епідеміологічного матеріалу по первинно-множинних злоякісних пухлин (ПМЗО) в регіоні Томській області за період з 1991 по 2001 р Виявлено 842 випадки полінеоплазіі, що склало 4,1% від усіх взятих на облік онкологічних хворих. З 1991 по 2001 р захворюваність полінеоплазіямі збільшилася в 3 рази. З 842 хворих ПМЗО чоловіків було 417 (49,7%), жінок - 425 (50,3%). Дві злоякісні пухлини зареєстровані у 807 (95,8%) хворих, з них метахронность - у 588 (69,8%), синхронні - у 219 (26,0%). У 35 пацієнтів (4,2%) виявлено по три злоякісних новоутворення. У чоловіків найбільш частими були поєднання раку простати з пухлинами сечового міхура, раку шкіри і нижньої губи з пухлинами легенів і шлунку. У жінок велика ймовірність виникнення ПМЗО гормональнозавісімих органів.

  Метою контрольного обстеження хворих, пролікованих з приводу злоякісного новоутворення, має бути не тільки виявлення рецидивування і метастазування, а й можливість виявлення нової самостійної пухлини. Особливої ​​уваги потребують органи з високою частотою виникнення полінеоплазій.

  RESUME

  ANALYSIS OF PRIMARY-MULTIPLE CANCER INCIDENCE IN THE TOMSK REGION D.A. Shishkin, L.F. Pisareva, E.L. Choinzonov, I.N. Odintsova

  Cancer Research Institute, Tomsk, Russia

  The analysis of primary-multiple cancer incidence in the Tomsk region during the period between тисяча дев'ятсот дев'яносто одна and 2001 has been presented. Polyneoplasia was found in 842 cases comprising 4,1% of all cancer cases. The polyneoplasia incidence rate had 3 times increased from тисячу дев'ятсот дев'яносто один to 2001. Out of 842 patients with primary-multiple malignant tumors there were 417 males (49,7%) and 425 females (50,3%). Two malignant tumors were registered in 807 patients (95,8%), out of them there were 588 (69,8%) metachronous tumors and 219 (26,0%) synchronous tumors. Thirty-five patients (4%) had 3 malignant tumors each. Combinations of prostate cancer with bladder cancer as well as skin and lower lip cancers with lung and stomach cancers occurred most often in males. Primary-multiple malignant tumors of hormone-dependent organs occurred more frequently in females. The purpose of the control examination of patients treated for cancer should be not only the detection of recurrences and metastases but also the ability to detect a new independent tumor. Organs with a high frequency of polyneoplasia development require a special attention.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити