У статті проаналізовано загальні положення про митних операціях, порядок і технології здійснення яких передбачені Митним кодексом Євразійського економічного союзу. Дано загальну характеристику осіб, які мають право їх здійснювати. З урахуванням виявлених особливостей автор пропонує розділяти митні операції на відповідні види і відрізняти від операцій, що не відносяться до митних

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Кулешов Олександр Вікторович


ANALYZING OF GENERAL PROVISIONS IN CUSTOMS OPERATIONS AND THEIR PERPETRATORS

The article presents an analysis of general provisions on the customs operations which are regulated by the Customs Code of the Eurasian Economic Union. There are given general characteristics of persons who have the authority to do them. There are made proposals on the division of customs operations into the corresponding types, the distinctive features of operations that are not relevant to customs are outlined


Область наук:

 • право

 • Рік видавництва: 2017


  Журнал

  Вчені записки Санкт-Петербурзького імені В. Б. Бобкова філії Російської митної академії


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО МИТНИХ ОПЕРАЦІЇ І ОСІБ, які їх здійснюють'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО МИТНИХ ОПЕРАЦІЇ І ОСІБ, які їх здійснюють»

  ?УДК 339.543

  АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО МИТНИХ ОПЕРАЦІЇ І ОСІБ, які їх здійснюють

  Кулешов Олександр Вікторович

  Санкт-Петербурзький імені В.Б. Бобкова філія Російської митної академії, завідувач кафедри митних операцій та митного контролю, к.т.н., доцент, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  У статті проаналізовано загальні положення про митних операціях, порядок і технології здійснення яких передбачені Митним кодексом Євразійського економічного союзу. Дано загальну характеристику осіб, які мають право їх здійснювати. З урахуванням виявлених особливостей автор пропонує розділяти митні операції на відповідні види і відрізняти від операцій, що не відносяться до митних

  Ключові слова: митні операції; види митних операцій; операції, не пов'язані з митним; декларант; митний представник; зацікавлені особи

  ANALYZING OF GENERAL PROVISIONS IN CUSTOMS OPERATIONS AND THEIR PERPETRATORS

  Kuleshov Aleksander V.

  Russian Customs Academy St.-Petersburg branch named after Vladimir Bobkov, the Chair of Department of Customs Operations and Customs Control, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The article presents an analysis of general provisions on the customs operations which are regulated by the Customs Code of the Eurasian Economic Union. There are given general characteristics of persons who have the authority to do them. There are made proposals on the division of customs operations into the corresponding types, the distinctive features of operations that are not relevant to customs are outlined

  Keywords: customs operations; types of customs operations; operations are not relevant to customs; declarant; Customs representative; interested persons

  hi

  ж >

  у

  н

  а §

  н а я

  s

  н

  н hi м

  а

  Ц

  s я

  Cd

  а

  М

  до а

  я

  М а

  013

  п

  Для цитування: Кулешов А.В. Аналіз загальних положень про митні операції та осіб, які їх здійснюють // Вчені записки Санкт-Петербурзького імені В. Б. Бобкова філії Російської

  митної академії. 2017. № 4 (64). С. 7-12.

  Історично склалося, що товари, що переміщуються через митний кордон, як у зовнішньоторговельному обороті, так і в якості товарів для особистого користування фізичними особами, повинні пройти так зване митне очищення. Проходження цієї процедури є обов'язковою умовою, до того, як буде надана можливість користуватися і (або) розпоряджатися відповідними товарами.

  Визначення терміна «очищення товарів», одного з найважливіших понять в сфері митного регулювання, представлено, наприклад, в Міжнародній конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотської конвенції 1973 року в редакції 1999 г.), в гл. 3 «Очищення та інші митні формальності» Загального додатку. Дотримання певних правил і умов ввезення та вивезення товарів, тобто митних формальностей, в тому числі процедура очищення товарів, по суті, включає в себе всі операції, які повинні відбуватися відповідними особами, і митною службою з метою дотримання митного законодавства [1]. З цього визначення стає зрозуміло, що на виконання вимог чинного митного законодавства посадові особи митних органів зобов'язані проводити необхідні митні операції. При цьому Глава 3 «Очищення та інші митні формальності» Загального додатка до Кіотської конвенції відносить до митних

  операціями реєстрацію та перевірку декларації на товари, перевірку товарів, їх випуск або відмову у випуску.

  Митний кодекс Євразійського економічного союзу (ТК ЄАЕС) визначає митні операції як «дії, що вчиняються особами та митними органами відповідно до міжнародних договорів та актами у сфері митного регулювання та (або) законодавством держав-членів Союзу про митне регулювання» [2].

  Розглянемо більш докладно деякі положення розділу III «Митні операції та особи, їх вчиняють». Аналіз положень даного розділу дозволяє зробити висновок про те, що митні операції, законодавчо закріплені ТК ЄАЕС, слід розуміти як сукупність встановлених, в ряді випадків, послідовних дій, які є обов'язковими до виконання як зацікавленими особами, так і посадовими особами митних органів. Наприклад, дії за поданням митному органу документів та відомостей, перевірці документів та відомостей і ін. Питанню про порядок здійснення митних операцій в рамках Євразійського економічного союзу присвячена стаття 78 глави 13 розділу III «Митні операції та особи їх вчиняють» ТК ЄАЕС. Відповідно до цієї статті перелік митних операцій і порядок їх здійснення встановлюються Митним кодексом Євразійського економічного

  Митні операції, що здійснюються до заяви митної процедури

  Митні операції, що здійснюються до прибуття товарів на митну територію Союзу

  Митні операції, що здійснюються після прибуття товарів

  Митні операції, що здійснюються при вибутті товарів

  Митні операції, що здійснюються в зв'язку з приміщенням товарів на тимчасове зберігання

  Види митних операцій

  Митні операції, - ^ (що здійснюються при подачі митної декларації

  Митні операції, що здійснюються при заяві митної процедури

  Митні операції, - "що здійснюються при

  реєстрації митної декларації

  Митні операції, що здійснюються в зв'язку зі зміною відомостей в митній декларації

  Митні операції, що здійснюються при випуску товарів

  Митні операції, • що здійснюються відповідно до заявленої] митною процедурою

  Митні операції, що здійснюються до подання декларації на товари

  Митні операції, що здійснюються в зв'язку з особливостями випуску товарів

  Мал. 1. Види митних операцій

  союзу, міжнародними договорами та актами у сфері митного регулювання, у випадках, передбачених міжнародними договорами та актами у сфері митного регулювання - відповідно до законодавства держав-членів Союзу про митне регулювання [2].

  У цій же статті йдеться про те, що технології здійснення митних операцій, встановлюються на підставі законодавства держав-членів Союзу про митне регулювання.

  Законом передбачено, що дані технології і порядок здійснення митних операцій повинні визначатися в залежності від наступних параметрів:

  - категорій товарів, що переміщуються через митний кордон Союзу;

  - виду транспорту, яким здійснюється перевезення (транспортування) товарів;

  - осіб, які переміщують товари через митний кордон Союзу;

  - особливостей митного декларування і випуску товарів;

  - митних процедур, під які поміщаються товари [2].

  Аналізуючи митне законодавство Союзу, можна відзначити, що розробка технологій здійснення митних операцій залежить, перш за все, від виду операцій. Пропонована автором класифікація видів митних операцій представлена ​​на рис. 1.

  Митним кодексом ЄАЕС також передбачено, що при виконанні митних операцій будь-якого виду порядок і технології їх здійснення, що встановлюються законодавством держав-членів Союзу про митне регулювання, не повинні призводити до повного або часткового незастосування заходів митно-тарифного регулювання, заборон і обмежень, заходів захисту внутрішнього ринку. Митні операції здійснюються однаково незалежно від походження товарів, країни відправлення та країни призначення товарів. При розробці митних технологій по здійсненню митних операцій «вимоги митних органів повинні бути обгрунтовані і обмежені вимогами, необхідними для забезпечення дотримання міжнародних договорів та актів в сфері митного регулювання та законодавства держав-членів Союзу про митне регулювання» [2].

  На підставі ст. 79 ТК ЄАЕС «митні операції відбуваються митними органами в місцях їх знаходження і під час їх роботи. У ряді випадків, передбачених Митним кодексом ЄАЕС або законодавством держав-членів Союзу про митне регулювання, за вмотивованим запитом зацікавленої особи окремі митні операції можуть відбуватися митними органами поза місцем знаходження і (або) поза часом роботи митних органів »[2], як, наприклад , митні операції

  по розміщенню товарів, що перебувають під митним контролем, на території уповноваженого економічного оператора. При здійсненні більшості митних операцій «особи, визначені Митним кодексом ЄАЕС, зобов'язані подавати митним органам документи та (або) відомості (ст.80 ТК ЄАЕС), необхідні для здійснення митних операцій [2]. При цьому існують деякі положення, що обмежують повноваження співробітників митної служби. Зокрема, митні органи вправі вимагати від вищевказаних осіб уявлення тільки документів і (або) відомостей, необхідних для забезпечення дотримання міжнародних договорів та актів в сфері митного регулювання, законодавства держав-членів Союзу про митне регулювання і законодавства держав-членів Союзу, контроль за дотриманням якого покладено на митні органи, і подання яких передбачено відповідно до ТК ЄАЕС [2]. У ряді випадків, встановлених ст. 80 ТК ЄАЕС, документи і (або) відомості, необхідні для здійснення митних операцій, можуть не представлятися.

  Важливо враховувати, що, згідно зі ст. 80 ТК ЄАЕС, склад відомостей, які можуть бути отримані митними органами з інформаційних систем митних органів і державних органів (організацій) держав-членів Союзу в рамках інформаційної взаємодії, і порядок їх отримання визначаються Євразійською економічною комісією (ЄЕК) [2]. Зокрема, рішенням Колегії ЄЕК від 05.12.2017 № 168 затверджено склад відомостей про документи про підтвердження відповідності, які можуть бути отримані митними органами держав - членів Євразійського економічного союзу, і порядок отримання таких відомостей [3]. На підставі даного документа митні органи мають право отримувати відомості про таких документах:

  - про видані сертифікати відповідності продукції вимогам технічних регламентів Євразійського економічного союзу (технічних регламентів Митного союзу);

  - про сертифікати відповідності на продукцію, включену в єдиний перелік продукції, що підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності з видачею сертифікатів відповідності за єдиною формою;

  - про зареєстрованих деклараціях про відповідність продукції вимогам технічних регламентів;

  - про зареєстрованих деклараціях про відповідність на продукцію, включену в єдиний перелік [3].

  Істотним є той факт, що митні органи не мають права відмовляти в прийнятті документів через наявність помилок або граматичних помилок, які не змінюють

  містяться в документах відомості, що впливають на прийняття митним органом рішень.

  У ст. 81 ТК ЄАЕС передбачений першочерговий порядок здійснення митних операцій щодо окремих категорій товарів, а саме:

  - товарів, необхідних для ліквідації наслідків стихійних лих, надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;

  - продукції військового призначення для проведення операцій з підтримки миру або для проведення навчань;

  - товарів, що швидко псуються;

  - тварин;

  - радіоактивних матеріалів;

  - вибухових речовин;

  - міжнародних поштових відправлень, експрес-вантажів;

  - товарів, призначених для показу на міжнародних виставкових заходах;

  - товарів, що відносяться до гуманітарної і технічної допомоги;

  - повідомлень і матеріалів для засобів масової інформації;

  - необхідних для ремонту і (або) підтримки безпечної експлуатації транспортних засобів міжнародного перевезення запасних частин, двигунів, витратних матеріалів, обладнання, інструментів, іноземної валюти та ін. [2]. Цей перелік не є вичерпним. У ст. 81 ТК ЄАЕС представлений і пункт про те, що ЄЕК вправі визначати інші товари, щодо яких митні операції відбуваються в першочерговому порядку.

  За законодавством митні операції відбуваються як митними органами, так і особами, зацікавленими у їх вчиненні (ст. 82 ТК ЄАЕС), в тому числі декларантами, перевізниками, особами, що володіють повноваженнями у відношенні товарів, іншими. Однак не всі операції, що здійснюються згідно з митним законодавством Союзу, відносяться до митних (табл. 1) [2].

  Особливості здійснення операцій, що не відносяться до митних, полягають в наступному:

  виконуються, як правило, з дозволу митного органу, але в ряді випадків, передбачених митним законодавством, їх виконання відбувається без дозволу митного органу;

  - здійснюються зацікавленими особами (перевізником, декларантом, митним представником, власником складу тимчасового зберігання та іншими);

  - для їх вчинення не оформляються митні документи;

  - на документах, що пред'являються митним органам відповідно до ТК ЄАЕС, позначки про вчинення таких операцій не проставляються.

  Від імені митних органів, відповідно до ст. 82 ТК ЄАЕС, «митні операції

  Таблиця 1

  Операції, що не відносяться до митних

  Стаття ТКЕАЕС Перелік операцій, які не є митними

  ст. 90 - розвантаження, перевантаження (перевалка) товарів та інші вантажні операції з товарами; - заміна транспортних засобів міжнародного перевезення, доставили товари на митну територію Союзу, іншими транспортними засобами

  ст. 95 - розвантаження, перевантаження (перевалка) товарів та інші вантажні операції з товарами; - заміна транспортних засобів міжнародного перевезення, доставили товари на митну територію Союзу, іншими транспортними засобами

  ст. 102 - операції, необхідні для забезпечення збереження товарів в незмінному стані, в тому числі по їх огляду, вимірювання, переміщенню в межах місця тимчасового зберігання; - відбір проб та (або) зразків товарів, виправлення пошкодженої упаковки, розкриття упаковки для визначення кількості і (або) характеристик товарів; - операції, необхідні для підготовки товарів до подальшої перевезення (транспортування)

  ст. 148 - розвантаження, перевантаження (перевалка), в тому числі з транспортного засобу одного виду транспорту на транспортний засіб іншого виду; - інші вантажні операції з товарами, які перевозяться відповідно до митної процедурою митного транзиту митною територією Союзу; - заміна транспортних засобів, що перевозять такі товари

  ст. 158 - звичайні операції, необхідні для забезпечення їх охорони, в тому числі з огляду виміру товарів, переміщення їх в межах митного складу або в межах місця їх зберігання, за умови, що ці операції нічого не спричинять зміни стану товарів, порушення їх упаковки і (або) засобів ідентифікації; - прості складальні операції, а також операції з відбору проб і (або) зразків товарів; підготовці товарів до продажу та перевезення (транспортування), включаючи дроблення партії, формування відправлень, сортування, упаковку, перепакування, маркування, операції по поліпшенню товарного вигляду; технічного обслуговування - щодо товарів, протягом терміну зберігання яких потрібно вчинення таких операцій

  ст. 166 - переробка або обробка товарів; - виготовлення товарів, включаючи монтаж, складання, розбирання і підгонку; - ремонт товарів, включаючи їх відновлення, заміну складових частин, модернізацію; - використання товарів, які сприяють виробництву продуктів переробки або полегшують його, навіть якщо ці товари повністю або частково споживаються в процесі переробки

  ст.179 - переробка або обробка товарів; - виготовлення товарів, включаючи монтаж, складання, розбирання і підгонку; - ремонт товарів, включаючи їх відновлення, заміну складових частин, модернізацію

  ст. 191 - переробка або обробка товарів; - виготовлення товарів, включаючи монтаж, складання, розбирання і підгонку

  ст. 205 - зберігання; - операції по навантаженні (розвантаженні) товарів та інші вантажні операції, пов'язані зі зберіганням; - операції, необхідні для забезпечення збереження товарів, а також звичайні операції по підготовці товарів до перевезення (транспортування), включаючи дроблення партії, формування відправлень, сортування, упаковку, перепакування, маркування, операції по поліпшенню товарних якостей; - операції з переробки (обробки) товарів, виготовлення товарів (у тому числі складання, розбирання, монтаж, підгонку), ремонту або технічного обслуговування товарів; - споживання товарів при експлуатації і (або) технічне обслуговування устаткування, машин і агрегатів, поміщених під митний процедуру вільної митної зони та використовуваних на території Вільної економічної зони, на якій застосовується митна процедура вільної митної зони; - відбір проб та (або) зразків товарів

  ст. 213 - зберігання; - операції по навантаженні (розвантаженні) товарів та інші вантажні операції, пов'язані зі зберіганням; - операції, необхідні для забезпечення збереження товарів, а також звичайні операції по підготовці товарів до перевезення (транспортування) та продажу, включаючи дроблення партії, формування відправлень, сортування, упаковку, перепакування, маркування, операції по поліпшенню товарних якостей; - операції з переробки (обробки) товарів, виготовлення товарів (у тому числі складання, розбирання, монтаж, підгонку), ремонту або технічного обслуговування товарів; - використання (експлуатація) обладнання, машин і агрегатів, запасних частин до них з метою здійснення операцій з переробки товарів, поміщених у митний процедуру вільного складу, а також інших операцій, пов'язаних з експлуатацією та функціонуванням вільного складу; - використання товарів з метою будівництва об'єктів нерухомості виробничого призначення і допоміжної інфраструктури на території вільного складу; - відбір проб та (або) зразків товарів; - інші операції, що встановлюються законодавством держав-членів Союзу про митне регулювання відповідно до цілей створення вільних складів

  ст. 222 - вчинення з тимчасово ввезеними товарами операцій, необхідних для забезпечення їх охорони, включаючи ремонт (за винятком капітального ремонту, модернізації), технічне обслуговування та інші операції, необхідні для підтримки товарів в нормальному стані, за умови забезпечення ідентифікації товарів митним органом при завершенні дії митної процедури тимчасового ввезення (допуску) відповідно до пунктів 1 і 2 ст. 224 ТК ЄАЕС; - проведення випробувань, досліджень, тестування, перевірки, проведення дослідів або експериментів з тимчасово ввезеними товарами або їх використання в ході випробувань, досліджень, тестування, перевірки, проведення дослідів або експериментів

  ст.230 - вчинення з тимчасово вивезеними товарами операцій, необхідних для забезпечення їх охорони, включаючи ремонт, за винятком капітального ремонту, модернізації, технічне обслуговування та інші операції, необхідні для підтримки товарів в нормальному стані, за умови забезпечення ідентифікації товарів митним органом при їх приміщенні під митний процедуру реімпорту

  здійснюються посадовими особами митних органів, уповноваженими на вчинення цих операцій відповідно до посадових (функціональними) обов'язками »[2]. Деякі митні операції (наприклад, автоматична реєстрація декларації на товари, автоматичний випуск товарів відповідно до митної процедурою експорту) можуть здійснюватися митними органами за допомогою інформаційної системи ФТС Росії без участі посадових осіб митних органів. В останньому випадку порядок здійснення цих операцій визначається ЄЕК, а до його визначення - згідно із законодавством держав-членів Союзу, про що також свідчить ТК ЄАЕС. Рішенням Колегії ЄЕК від 19.12.2017 № 188 затверджено Порядок здійснення митних операцій, пов'язаних з випуском товарів, відмовою у випуску товарів і анулюванням випуску товарів [4].

  У ст. 82 ТК ЄАЕС чітко визначено, що «декларанти, перевізники, особи, які мають повноваження щодо товарів, інші зацікавлені особи здійснюють митні операції безпосередньо або через працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими особами». Від імені вищевказаних осіб митні операції можуть здійснюватися митним представником, а у випадках, передбачених ТК ЄАЕС, - іншою особою, яка діє за їх дорученням [2]. Як правило, декларант, тобто той, хто «декларує товари або від імені якого декларуються товари» [2], є особою, найбільш зацікавленим у скоєнні митних операцій до випуску товарів митним органом. З визначення поняття «декларант» слід, що в якості нього може виступати як юридична, так і фізична особа. Більш докладно про те, які особи мають право виступати в якості декларантів, а також про додаткові умови, при дотриманні яких визначений законом особа наділяється статусом декларанта, викладено в ст. 83 ТК ЄАЕС. При цьому наведений у цій статті перелік не є вичерпним.

  Аналізуючи положення ст. 83 ТК ЄАЕС, слід зазначити, що в даний час перелік осіб, які мають право виступати як декларант, більш конкретизований у порівнянні з раніше діючим Митним кодексом Митного союзу. Це дозволяє з мінімальними тимчасовими витратами визначитися щодо статусу декларанта при здійсненні митних операцій, пов'язаних з декларуванням товарів і прийняттям митним органом рішення про випуск товарів.

  Необхідно звернути увагу на той факт, що особа, яка має право виступати як декларант, не завжди збігається з особою, що здійснює декларування товарів, зокрема, в разі якщо декларантом є юридична особа. У такій ситуації декларуванням товарів від імені юридичної особи-декларанта займається фізичне

  особа, яка спеціально уповноважена на це адміністрацією юридичної особи. Прав, обов'язків і відповідальності декларанта присвячена ст. 84 ТК ЄАЕС. Важливо враховувати, що оглядати, вимірювати товари, що знаходяться під митним контролем, і виконувати з ними вантажні операції декларант має право тільки при наявності дозволу митного органу.

  Якщо декларант не може або не хоче скористатися своїм правом по декларуванню товарів, він може звернутися до митного представнику, тобто «юридичній особі, включеному до реєстру митних представників, яка вчиняє митні операції від імені і за дорученням декларанта або іншої зацікавленої особи» [2] . У більшості випадків митний представник надає послуги з митного декларування товарів осіб, які мають право виступати в якості декларантів. Іншими словами, митний представник від імені та за дорученням декларанта здійснює митні операції, необхідні при декларуванні товарів. Основна мета функціонування інституту митних представників - професійна діяльність у сфері митного законодавства, що гарантує митним органам своєчасне і якісне виконання всіх вимог при здійсненні необхідних митних операцій.

  Істотною зміною щодо юридичних осіб, які претендують на включення до реєстру митних представників, є той факт, що Митний кодекс ЄАЕС позбавляє цих осіб від необхідності мати в штаті не менше двох співробітників, які мають спеціальної кваліфікації з декларування товарів. Проте ця умова може бути передбачено національним законодавством держав-членів Союзу.

  На наш погляд, позитивним фактором для митного представника можна вважати закріплене в ТК ЄАЕС положення про солідарну обов'язки з декларантом зі сплати митних платежів у разі здійснення митних операцій митним представником від імені декларанта. Передбачено, що в ряді випадків ( «недотримання декларантом умов використання товарів відповідно до митної процедурою, під яку поміщені товари, зміна термінів сплати митних зборів, податків, а також порушення цілей та умов надання пільг по сплаті митних зборів, податків або обмежень щодо користування і розпорядженням товарами »[2]), коли митний представник не може і не повинен впливати на дотримання певних умов, невиконання яких тягне сплату митних платежів, митний орган не матиме права стягувати митні платежі з митного представника.

  Статтею 85 ТК ЄАЕС закріплені положення про те, що «зацікавлені особи мають право бути присутніми при здійсненні митних операцій» [2].

  Як правило, працівники декларанта або митного представника можуть за своїм бажанням бути присутнім при проведенні митного огляду або огляду товарів посадовими особами митних органів. Крім того, «на вимогу митного органу зацікавлені особи зобов'язані бути присутніми при здійсненні митних операцій з метою надання сприяння митним органам у їх скоєнні» [2]. Зокрема, операції з вивантаження товару в процесі проведення митного огляду зобов'язаний виконувати декларант або митний представник.

  На підставі проведеного аналізу можна зробити висновки про те, що операції, необхідні для митного оформлення товарів, поділяються на митні операції і операції, не пов'язані з митним (але в ряді випадків без їх виконання не можуть бути здійснені і митні операції). Перелік митних операцій встановлюється митним законодавством Євразійського економічного союзу і національним законодавством держав-членів Союзу в сфері митного регулювання. Перелік операцій, що не відносяться до митних, встановлений Митним кодексом ЄАЕС. При розробці технологій митного контролю слід враховувати перелік і особливості здійснення митних операцій в залежності від їх виду. Правом здійснювати митні операції

  по декларуванню товарів із заявленою митною процедурою наділені особи, які мають статус декларанта. Митні представники мають право надавати декларантам на високому професійному рівні послуги з декларування товарів.

  Бібліографічний список:

  1. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (скоєно в Кіото 18.05.1973) (в ред. Протоколу від 26.06.1999) // Довідник «ЗЕД-Інфо».

  2. Митний кодекс Євразійського економічного союзу (додаток № 1 до Договору про Митний кодекс Євразійського економічного союзу від 11.04.2017) (в дійств. Ред.) (Вступив в силу 01.01.2018) // Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс ».

  3. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії від 05.12.2017 № 168 «Про затвердження складу відомостей про документи про підтвердження відповідності, які можуть бути отримані митними органами держав - членів Євразійського економічного союзу, і порядку отримання таких відомостей» // Доступ з справ.- правової системи «КонсультантПлюс».

  4. Рішення Колегії Євразійської економічної комісії від 19.12.2017 № 188 «Про деякі питання, пов'язані з випуском товарів» // Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».


  Ключові слова: МИТНІ ОПЕРАЦІЇ /CUSTOMS OPERATIONS /ВИДИ МИТНИХ ОПЕРАЦІЙ /TYPES OF CUSTOMS OPERATIONS /ОПЕРАЦІЇ /НЕ ЩОДО митним /ДЕКЛАРАНТ /DECLARANT /МИТНИЙ ПРЕДСТАВНИК /CUSTOMS REPRESENTATIVE /ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ /OPERATIONS ARE NOT RELEVANT TO CUSTOMS /INTERESTED PERSONS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити