Область наук:

 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології

 • Рік видавництва: 2008


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Аналіз впливу середовища з поглинанням на властивості складних Сніп-сигналів'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз впливу середовища з поглинанням на властивості складних Сніп-сигналів»

  ?Секція теоретичних основ радіотехніки

  2. Похибка розглянутої моделі на пологом ділянці ВАХ істотно менше похибки в усьому просторі керуючих напруг, що дозволяє використовувати розглянуту модель для підвищення точності розрахунку підсилюючих і перетворювальних пристроїв, що працюють тільки на вказаній ділянці ВАХ.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Бірюков В.Н., Пилипенко А.М. Дослідження трипараметричної моделі високочастотного польового транзистора // Известия вузів. Електроніка. 2003. Т.8. №6. С. 22-26.

  УДК 534.7: 612

  О.В. Крупеня ВОСПРИЯТИЕ шумових сигналів ЛЮДИНОЮ-ОПЕРАТОРОМ

  Звуковий забруднення навколишнього середовища справляє негативний вплив на розумову і фізичну працездатність людини. Вплив шуму на нервову систему може викликати підвищену стомлюваність, погіршення пам'яті, емоційну нестійкість, головний біль, сонливість або, навпаки, безсоння і т.д.

  Музика також є потужним засобом психофізіологічного впливу. Відомо використання функціональної музики як засобу цілеспрямованого, контрольованого впливу, перш за все на психологічне, а попутно і на фізичний стан людини. Цілями використання функціональної музики є підвищення працездатності, зниження нервової напруги, зменшення больових відчуттів (музична терапія) і т.д.

  Дослідження, пов'язані з впливом на людину різних звукових сигналів, вимагають поряд з теоретичними положеннями накопичення статистичного матеріалу. З цією метою було поставлено експеримент з вивчення асоціацій звукових і зорових образів, що виникають у людей при прослуховуванні певних шумових сигналів. Експеримент показав наявність статистичних зв'язків між звуковими і зоровими образами. В даний період ведуться дослідження впливу шумових впливів на концентрацію уваги випробовуваних різних вікових груп.

  Питання впливу різних типів звукових сигналів на працездатність і процес навченості вимагають подальшого розгляду.

  621.391

  М.М. Мусатова

  АНАЛІЗ ВПЛИВУ СЕРЕДОВИЩА З поглинання на властивості СКЛАДНИХ Сніп-СИГНАЛІВ

  Одним з перспективних напрямків в системах локації є використання надширокосмугових (Сніп) сигналів, для яких відношення енергетичної ширини спектра до центральної частоті лежить в межах від 1 до 2. Такі

  Известия ПФУ. Технічні науки

  Спеціальний випуск

  сигнали мають високий потенційним дозволом по дальності і кутових координатах. Однак проведені дослідження впливу середовища з високим коефіцієнтом поглинання у вигляді донних опадів на основні характеристики (енергію, енергетичну ширину спектра, роздільну здатність по дальності) простих сигналів, наведені в роботі [1], показали, що енергія та енергетична ширина спектра сигналу зі збільшенням відстані значно зменшуються. Наслідком цього є погіршення роздільної здатності по дальності і зниження відносини сигнал / перешкода на виході узгодженого фільтра.

  У даній роботі проведено дослідження впливу середовища з поглинанням у вигляді донних опадів на основні характеристики моделей складних сигналів. В якості моделей складних сигналів були обрані: сигнал з лінійною частотною модуляцією (ЛЧМ), сигнали, маніпульовані по фазі кодом Баркера і М-послідовністю.

  Проведені дослідження показали, що залежність зміни енергії, енергетичної ширини спектра і роздільної здатності для моделей Сніп складних ехосигналів має ті ж закономірності, що й для моделей простих сигналів. Так, на дистанції І = 10 м в грунті енергія Сніп ЛЧМ-сигналу на 50 дБ більше енергії вузькосмугового сигналу. Для сигналів, маніпульованих по фазі, виграш Сніп-сигналів у порівнянні з вузькосмуговими сигналами на тих же дистанціях в грунті становить 20 дБ. Енергетична ширина спектра для розглянутих моделей складних Сніп-сигналів зменшується пропорційно збільшенню відстані, і на дистанціях, близьких до 10 м, вона зменшується більш ніж в 10 разів. Потенційна що дозволяє здатність збільшується зі збільшенням середньої частоти і ширини спектра зондуючого сигналу, але внаслідок поглинання акустичних хвиль в середовищі відбувається її погіршення паралельно зі збільшенням відстані. Так, на дистанціях, близьких до 10 м в грунті роздільна здатність складних сигналів падає більш ніж в 4 рази.

  Отримані результати необхідно враховувати при побудові гідролокаційних станцій.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Покровський Ю.О. Розробка і дослідження методів вимірювання координат об'єктів в товщі опадів за допомогою надширокосмугових гідроакустичних сигналів. - Таганрог: Изд-во ТТІ ПФУ, 2007.

  УДК 621. 327

  А.К. Нестеренко МОДЕЛЬ формувачі огинає зондуючого СИГНАЛОВ З найнижчими РІВНЕМ позасмугових випромінювань

  Для підвищення ефективності виявлення сигналів в присутності пасивних перешкод в імпульсно-доплерівських РЛС застосовують вагову обробку на приймальному кінці локаційної системи, що дозволяє придушити рівень бічних пелюсток (УБЛ) до необхідного рівня. Однак існують методи формування зондувальних сигналів, УБЛ яких визначається задаються вхідними параметрами і, отже, дозволяють значно спростити вимоги до приймальні апаратурі.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити