У роботі аналізується вплив сейсмічної активності земної кори на психоемоційну сферу людини, зокрема, на прояви агресії і аутоагрессии. Висловлюється припущення про провідну роль правої півкулі головного мозку в чутливості до сейсмічних факторів.

Анотація наукової статті з наук про Землю і суміжних екологічних наук, автор наукової роботи - Чухрая А. С., Чухрова М. Г.


THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF SEISMIC ACTIVITY ON PSYCHOEMOTIONAL SPHERE OF THE PERSON

In work influence of seismic activity of earth crust on psychoemotional sphere of the person, in particular, on displays of aggression and autoaggression is analyzed. The assumption of the leading part of the right cerebral hemisphere in sensitivity to seismic factors is come out.


Область наук:

 • Науки про Землю та суміжні екологічні науки

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Світ науки, культури, освіти


  Наукова стаття на тему 'Аналіз впливу сейсмічної активності на психоемоційну сферу людини'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз впливу сейсмічної активності на психоемоційну сферу людини»

  ?3. Ймовірним індикатором транскордонного переносу "тя є аномально підвищений рівень присутності талію в

  желометалльних "відходів підприємств Східного Казахстану природних середовищах на суміжній території Гірського Алтаю.

  бібліографічний список

  1. Державний доповідь "Про стан та про охорону навколишнього природного середовища Російської Федерації в 2006 році". - М .: АНО "ЦМП", 2007.

  2. Данилова, Н.Г. Екологічний моніторинг стану навколишнього середовища Східно-Казахстанської області в 1999 році / Н.Г. Данилова, Г.В. Чапаєва // Наш спільний дім: Матер. межд. конф. - Барнаул 2000.

  3. Робертус, Ю.В. Екологічний стан геологічного середовища Республіки Алтай / Ю.В. Робертус, В.Є. Кац // Мінерально-сировинна база Республіки Алтай: стан і перспективи розвитку. - Гірничо-Алтайськ: Універ-Принт, 1998..

  4. Кац, В.Є. Розподіл талію в компонентах навколишнього середовища Республіки Алтай / В.Є. Кац // Тез. доп. IV Всеросс. наук.-практ. конфер. "Екологія та охорона навколишнього середовища". - Рязань: 1994.

  Стаття надійшла до редакції 10.08.10

  УДК 612.017

  А.С. Чухрая, канд.тех. наук, доц. ГОУ ВПО СібГУТІ, м Новосібісрк;

  М.Г. Чухрова, д-р. мед. наук, проф. ГОУ ВПО МДПУ, м Новосібісрк, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  АНАЛІЗ ВПЛИВУ CEЙCMІЧECKOЙ АКТІВНОШ НА ПШОЗМОЦІОНАЛЬНУШ ШРУ 4EA0BEKA

  У роботі аналізується вплив сейсмічної активності земної кори на психоемоційну сферу людини, зокрема, на прояви агресії і аутоагресії. Висловлюється припущення про провідну роль правої півкулі головного мозку в чутливості до сейсмічних факторів.

  Ключові слова: агресія, аутоагресія, сейсмічна активність, права гемісфер, психофізіологічна адаптація.

  Існування і функціонування живих істот, у тому числі людини, відбувається в постійній взаємодії з ге-ліогеофізіческой середовищем, параметри зміни якої впливають на перебіг будь-яких процесів в організмі. Не можуть становити винятку в цьому сенсі і психічні процеси. Людина взаємодіє не тільки з силами природи, а й із собі подібними істотами. Протягом всієї людської історії на планеті постійно відбуваються війни і зіткнення між народами, расами, державами. Феномен внутрішньовидової агресивності, що проявляється у вигляді війн, планомірного і усвідомленого знищення собі подібних істот, іманентно властивий людству і не спостерігається в інших біологічних видів. Інший феномен, який притаманний тільки людині - це суїцид, усвідомлене позбавлення себе життя.

  Метою дослідження було вивчення впливу на психоемоційну сферу людини сейсмічної і мікросейсмічних активності земної кори. Одне з питань, яке ставилося в роботі, наступний: чи існує зв'язок між сейсмічною активністю і історичними процесами? Чи можливо, що руйнівні імпульси в земній корі породжують агресивність етносів і викликають прагнення до змін, що супроводжується війнами, захопленнями територій, вбивствами та іншими

  агресивними актами?

  Вивчення об'єктивних фактів показало, що в людській історії всі значущі події, пов'язані з агресивністю окремих особистостей, народів або держав, супроводжувалися високою сейсмічною активністю, що підтверджують землетрусу, відмічені в історичних літописах. Проведено зіставлення найбільш великих землетрусів, зазначених у російських літописах за останні півтори тисячі років [1], з соціальними процесами, що відбуваються в суспільстві. Дані наведені в табл. 1. Всі великі землетруси супроводжувалися війнами, соціальним перебудовою, завоюванням земель, зміною кордонів держав. Так, висока сейсмічна активність спостерігається на російських і київських землях з тисяча вісімдесят вісім по 1195 роки, в цей же час йдуть запеклі міжусобні війни руських з половцями, росіян з росіянами, з турками, з жителями Європи - зі змінним успіхом. Агресія і бажання напасти на сусіда спостерігається в багатьох країнах Європи, не тільки в Росії. Широко відоме повстання під проводом Степана Разіна 1667-1670 рр. супроводжувалося високою сейсмічною активністю і землетрусами. Хрестові походи, спалахи релігійного фанатизму, локальні і розширені війни - все супроводжується сейсмічною активністю, великими чи малими землетрусами і агресивністю етносів.

  Таблиця 1

  Звід великих землетрусів 8-17 століть, зазначених у російських літописах, і супутні їм історичні події

  Рік Територія Природне явище Історичні події

  736 Візантія «Трус бисть страшний: стіни іже на суші, Цараграда падоша, і церкви мнози ізомроша, і море від межа Вийди і многи села потопи» «Велике переселення народів»! З Скандинавії та Східної Європи, Північного Китаю і Аравії в Середземномор'ї, народи Євразії - в Європу і Африку

  868 м Візантія В Царгород був землетрус, яке тривало 40 днів. Зруйновано безліч міст і «Полат» Конфлікти між болгарами, росіянами, турками і греками

  876 Візантія Землетрус, яке тривало 40 днів. Мали місце руйнування Запеклі феодальні міжусобиці

  908 Візантія Землетрус «... паде граду якась частина, і багато Полат розсипав» Селянські повстання

  989 Візантія Сильний землетрус. Більшість руйнувань в Константинополі. Конфлікти з росіянами

  1000 Весь земну кулю 29 березня сильний землетрус на всій земній кулі. Землетрус в Кракові. Зруйновано безліч будинків Початок експансії Європи. Початок хрестових походів. завоювання вікінгів.

  1088 Російська земля Землетрус: «Земля стукнула. Знамення в сонці. Великий змій від небес »1061-1097 рр. - Боротьба руських з половцями

  Тисяча сто один Київ, Володимир Землетрус: «.едва церкви встояли, а шкоди багато учинилося. Хрести з церков попадали »Об'єднання руських князів. Половцям завдано вирішального удару на Дніпрі

  1107 Російська земля Землетрус: «трусили земля перед світанком вночі» Битва з ханом Боняком

  1109 Новгород Землетрус: «Стрес земля» Воєвода Володимира Мономаха Дмитр Іворовіч дійшов до Дону і захопив «тисячу веж» - половецьких кибиток

  1117 Київська Русь Жорстоке землетрус 16 вересня: «... потряс земля» Остаточний розгром кочових донських половців, повстання кіпчакскіх племен, перемога Ярополка. Міжусобиці в Южной Руси

  1170 Південно-західні руські землі Землетрус: «.потрясеся земля» Розгром орди 15 тис. Вершників князем Г Льобом Юрійовичем

  1188 Російська земля Землі тряс ення: «.з отряс е зе млю» Російські набіги чергуються з набігами половців

  Тисяча сто дев'яносто п'ять Київська земля землетрус 4 березня Тривають російсько-половецькі міжусобиці

  1230 Київ Сильний землетрус. У Печерському монастирі були зруйновані споруди. Руйнування були і в Переяславі Російському. Смути в Г аліцко-Волинському князівстві Похід угорців на Галич Початок татаро-монгольської навали

  1328 Новгород Землетрус: «... тряслася земля» З Х !!! по ХУ ст. Новгороду довелося 26 разів воювати зі Швецією і 11 разів - з Лівонським орденом, а також воював з Москвою за землі у Північної Двіни. «І бисть сильний заколот в Орді. Мнози царі і принци і райці іссекошась між собою »

  1446 Москва Землетрус: «... тоя ж осені, жовтня 1 день, о 6 год нощи тієї, потряс град Москва. Кремль і посад і храми поколебашіся »Війна з Новгородом за Северодвінську землі

  Одна тисяча чотиреста п'ятьдесят шість Італія Землетрус 4 грудня, від якого загинуло безліч міст: «.в європейських і німецьких країнах всіх градів і місць паде 50 і два: ови море потопи, інші від боягуза падоша, інших земля пожре, иде же гради або місця, тамо прірви і нині свідчить »Селянські і міські повстання, тиранія Медічі. Четвертий хрестовий похід, підпорядкування хрестоносцям Константинополя і майже всієї Візантійської імперії

  1474 Крим Москва Землетрус в Криму Навесні був «боягуз в граді Москві». Під час землетрусу обвалилася майже добудована церква Св. Богородиці. Затряслися всі храми, і коливалася земля Завоювання Криму турками в 1475 р Боротьба з Казанню, похід «миром» на Великий Новгород, кінець вічовоїреспубліки

  Тисяча п'ятсот сімдесят-сім Польща Землетрус в Кракові Лівонська війна

  1668 Російська земля Середня Азія Туреччина Землетрус в Астрахані: «.за годину до світла було трясіння землі, вся будова затремтіло в усьому град; і в той же час кури з Нашестя потрапляли. » (Петро Золотарьов, сучасник і літописець астраханських подій часів Разіна). Перська похід Стеньки Разіна 1667-1670 рр. турецька експансія

  У 1883 році на земній кулі було зареєстровано 353 землетруси. Потужні інфразвукові хвилі, породжені катастрофічним виверженням вулкана Кракатау, кілька разів "порозбігались" земну кулю. Цей історичний період, кінця 19-початку 20 століття характеризувався значними соціальними подіями, завоюваннями держав, зміною режимів і політичного устрою суспільства. Землетрус на Балканах передувало 2-й світовій війні. Найсильніший землетрус в Спітаку в 1988 р, який забрав більше 30 000 життів, якому передували малооб'яснімие етнічні конфлікти між вірменами і азербайджанцями. Землетруси і війни не пре-

  припиняється і в даний час (наприклад, війна і землетрусу в Іраку). Хвиля самогубств прокотилася по Гірському Алтаю в період до і після сильного землетрусу в Кош-Агачі в 2003 р Таким чином, історичний ракурс демонструє зв'язок між сейсмічними процесами в земній корі і агресивними поведінковими актами, що стосуються не тільки окремих особистостей, а й цілих народів і держав. Який же механізм зв'язку?

  Сильні землетруси відбуваються рідко, якщо співвідносити ці події із середньою тривалістю людського життя. Режим численних слабких поштовхів не завжди фіксує-

  ся, однак має пряму кореляцію з режимом сильних. Сильним і руйнівним процесам в земній корі передує слабка і непомітна без спеціальних приладів сейсмічна активність - мікросейсми, які можуть надавати свій вплив на психоемоційну сферу людини. Можна не сумніватися, що чутливим органом, який реагує на геофізичні флуктуації, є центральна нервова система людини (ЦНС). Інфразвуки завжди супроводжують сейсмічну активність. Інфразвуки певної частоти негативно впливають на людину, внаслідок того, що внутрішні органи людини мають власні резонансні частоти коливань 6-8 герц. Природний інфразвук, зокрема, той, що супроводжує сейсмічну активність в земній корі, чинить негативний вплив на психоемоційну сферу людини, від легкої тривоги і занепокоєння до найсильнішої паніки, що супроводжує всі відомі землетрусу. Інфразвуки і геомагнітні флуктуації, пов'язані з сейсмічними і мікро-сейсмічними процесами в земній корі, викликають у людини незрозуміле почуття тривоги [2; 3]. Тривога, як відомо, є найбільш первинним і первісним варіантом реагування людини на зовнішній подразник. Еволюційно обумовленим відповіддю на сполох виявляються агресивні тенденції, тобто ті, які на відповідному етапі антропогенезу були єдиним і природним способом отрефлек-сіровать виникло тривожне напруження. У первісної людини агресія завжди виявлялася фізично. Але в міру формування соціуму і відповідного ускладнення психічної життя все більшого значення набували механізми витіснення соціально неприйнятних зовнішніх атрибутів агресії і заміщення їх психологічними механізмами трансформації агресивності з появою аутоагресії і його особливого різновиду - адиктивної поведінки. Землетруси і мікросом-сміческая активність, викликаючи неусвідомлену тривогу, породжують агресивні імпульси. Однак в сучасному суспільстві, якщо людина відчуває незрозумілий імпульс агресії і прагнення щось змінити, він найчастіше не має можливості проявити зовні агресивне прагнення, і тому змушений гасити цей імпульс або направляти його вектор на самого себе, вживаючи алкоголь або трансформуючи агресію в психосоматичне захворювання [4].

  Розглядаючи самогубство як крайню ступінь аутоагресії, можна припустити, що рівень самогубств в популяції може підвищуватися в періоди підвищеної сейсмічної активності. Нами проаналізовано динаміку самогубств в Республіці Тива в період з 1987 по 1996 рр. і їх зв'язок з рівнем сейсмічної активності Саяно-Алтайського нагір'я в цей же період, за даними тувинського Інституту комплексного освоєння природних ресурсів СО РАН. На території Туви знаходиться найбільш сейсмоактивних ділянку Алтаї-Саянской області. Сейсмічна активність цієї зони досягає 0,4 - максимальних в Алтаї-Саянской області значень. Причому згущення епіцентрів і окремі землетрусу пояснюються ще тільки зароджуються розломами земної кори. Вся територія Туви розглядається як район з високою сейсмічною активністю і можливими найсильнішими землетрусами. Переважна більшість землетрусів цій галузі виникає на глибинах до 20-25 км, причому максимум їх розподілу доводиться на глибину близько 10-15 км. Магнітуда найсильнішого землетрусу (1991), зазначеного в межах зони, становить 6,5 (К>116). На площі Туви за період 1963-1991 рр. зареєстровано 127 сильні землетруси з енергетичним класом К>10. Тува займає 11% від площі Алтаї-Саянской області, при цьому на її території зареєстровано 26% від загального для Алтаї-Саянской сейсмічної області кількості сильних землетрусів. Ці цифри свідчать про значно більш високому рівні сейсмічної активності в Туві в порівнянні з Алтаї-Саянской областю в цілому [5].

  В останні роки в Туві спостерігається небувале зростання злочинності і збільшення кількості особливо небезпечних злочинів, пов'язаних з насильством над особистістю. За рівнем злочинності Тува займає друге місце в Росії після Чечні. нашими

  дослідженнями [6] був показаний питома вага злочинності, пов'язаний з адиктивних поведінкою (алкоголізм і наркоманії) в Туві, показані етнокультуральние і регіональні особливості аддиктивной і інший психіатричної патології у корінних жителів і виявлені асоціативні зв'язки з етногенезу тувинській нації. При цьому найбільш виражені кореляційні зв'язки виявлені між рівнем самогубств і сейсмічною активністю (Рис.1). Як випливає з малюнка 1, пік самогубств припадає на 1991 р рік високої сейсмічної активності. У 1991 р в Туві було зареєстровано сильний землетрус з магнітудою 6,5. Не можна виключити, що посилена сейсмічна активність в 1991 р викликала зазначений сплеск самогубств. Були розділені самогубства, вчинені в тверезому вигляді і в стані алкогольного сп'яніння. Як випливає з малюнка 1, рівень самогубств вище серед тверезих, і нижче серед осіб у стані алкогольного сп'яніння. Той факт, що у осіб в стані алкогольного сп'яніння спостерігається зниження рівня завершених самогубств, можна трактувати двояко. Можливо, алкоголь пригнічує високу сейсмочутливість, знижує викликану сейсмічними процесами тривогу і пригнічує потяг до смерті. З фармакологічної точки зору це можна пояснити. Алкоголь - кращий з метаболічних адаптогенів. З іншого боку, алкоголь значно сильніше пригнічує діяльність правої півкулі, відповідального за чутливість до геліогеофізичної факторів [7]. Якщо припустити, що алкоголь пригнічує високу сейсмочутливість, то він є в даному випадку адаптаціоген-ним фактором, який рятує організм від сильнішою небезпеки - тривоги, агресії і прагнення до самогубства в зв'язку з впливом на психіку сейсмічних чинників, зокрема, інфразвуку.

  Психофізіологічна дезадаптація спостерігається в напруженій, адаптаціогенной геофізичної обстановки. При цьому відбувається перерозподіл активності півкуль мозку і міжпівкульна взаємин, що полегшує пристосовність. В процесі адаптації до нових умов виникає наростання ймовірності домінування правої півкулі і тимчасова функціональна ліворукість. Цей факт зафіксовано в гірських умовах, на Крайній Півночі у стороннього населення і у нечисленних народностей Півночі, котрі переживають аккультураціонний стрес.

  Структури лівої півкулі виділяють найбільш часто зустрічаються закономірності, орієнтуючи прогностичну діяльність на найбільш вірогідні події; структури правої півкулі здійснюють оцінку невизначеності середовища, прогнозування малоймовірних подій, що найбільш актуально в процесі адаптивних перебудов, коли потрібно бути готовим до будь-яких несподіванок (наприклад, під час землетрусу!). При цьому активуються дофаминергические структури мозку. Викиди катехоламінів призводять до підвищення вмісту глюкози, потім до закономірної гіпоглікемії, яка викликає за рахунок редукції вуглеводного метаболізму зниження синтезу ендогенного етанолу і поява алкогольних мотивацій. Таким чином, стрессирование провокує підвищений ризик алкоголізації.

  Не виключено, що причиною дестабілізації соціального клімату в окремих регіонах Земної кулі є, в тому числі, геофізичні особливості. Підвищена агресивність може бути пов'язана з мікросейсмічних процесами в земній корі, що виробляють геомагнітні і інфразвукові коливання, що вступають в резонансні взаємини з певними структурами мозку людини, зокрема, активує-ські права півкуля мозку. Активація правої півкулі при зниженій активності лівого і високою сейсмоактивності викликає деструктивний або аутодеструктивного драйв, який проявляється у вигляді слабомотівірованного агресивної поведінки, алкоголізації або суїциду. Найбільш сприйнятливі до подібних імпульсам спочатку правопівкульні особини. Відчуваючи неусвідомлену тривогу, вони трансформують її в агресивні або вдається до АД, що клінічно виражається в підвищеній алкоголізації і злочинності. вище-

  Динаміка самогубств в Туві в період 1987-1996 рр (відносні величини на 100 тис. Населення)

  90 91

  95 96

  Динаміка сейсмоактивності в Туві в період 1987-1996 рр (магнітуда)

  Рис.1. Порівняльний аналіз рівня самогубств і сейсмоактивності:

  1 графік - динаміка самогубств в Туві в період 1987-1996 рр. (Відносні величини на 100 тис. Населення);

  2 графік - динаміка сейсмоактивності в Туві в період 1987-1996 рр. (Магнітуда)

  ня рівня самогубств в період найбільших сейсмічних збурень на прикладі Туви підтверджує це положення.

  У зв'язку з цим доречно згадати теорію етногенезу Л.М. Гумільова, який пов'язував початок етногенезу з механізмом мутації, що ведуть до появи всередині популяції деякої кількості людей, що володіють підвищеною тягою до дії - пасіонаріїв. "Пасіонарії прагнуть змінити навколишній і здатні на це. Вони організовують далекі походи, з яких повертаються не всі. Вони борються за підкорення народів, що оточують їх власний етнос, або, навпаки, борються проти загарбників" [8, с. 16]. Л.Н. Гумільов описує агресивну особистість. Можливо, пасіонарії - це особини, найбільш чутливі до геогеліофізіческім факторів, зокрема, до мікросейсмічних процесам. При перебуванні на території з підвищеною сейсмоактивністю стає небезпечним, не тільки для даного покоління, а й для етносу в якийсь тривалий історичний період, то необхідно розширити середовище свого існування шляхом воєн, захоплень територій, або просто міграції. Академік В.І. Вернадський вважав, що існує біохімічна енергія живої речовини біосфери. як

  вважає Л.М. Гумільов, пасіонарії здатні сприймати цю енергію, заряджатися нею і застосовувати цю енергію в будь-якому з обраних напрямків. Найбільший підйом пасіонарності -акматіческая фаза етногенезу - супроводжується внутрішнім суперництвом, що переходить в громадянські війни та інші кровопролиття. У наш час - це злочинність, алкоголізм, суїцидні поведінку. Система викидає з себе зайву пас-сіонарность (або вщухають сейсмічні процеси?), І в суспільстві відновлюється видиме рівновагу.

  Трансформація агресії в аутоагресію провокує алкоголізм, наркоманії, психосоматическую патологію, самогубства - як крайній ступінь аутоагресії. Таким чином, очевидно, що природні процеси, зокрема, сейсмічна активність, може впливати на психоемоційну сферу людини і провокувати соціально значущі агресивні поведінкові акти - це своєрідний переклад об'єктивного мови природи на мову зовнішніх форм людського мислення і поведінки. Можна вважати, що геофізичні процеси Землі впливають на процеси етногенезу і життєдіяльності народу як такого, змінюючи антропосфере.

  бібліографічний список

  1. Борисенков, Є.П. Тисячелетнаяя літопис надзвичайних явищ природи / Є.П. Борисенков, В.М. Пасецький. - М .: "Думка", 1988.

  2. Ніконов, А.А. Землетруси. (Минуле, сучасність, прогноз). - М .: Знание, 1984.

  3. Хорбенко, І.Г. Звук, ультразвук, інфразвук. - М .: Знание, 1986.

  4. Чухрова, М.Г. Психогенно-соматогенні взаємини при деяких психосоматичних захворюваннях // Психосоматическая медицина-2006: збірник тез 1 міжнародного конгресу 8-9 червня 2006 СПб .: "Медлай-Медіа", 2006.

  5. Ричкова, К.М. Сейсмічність Туви і проблеми прогнозу землетрусів / К.М. Ричкова, В.І. Лебедєв, С.А. Чупікова // Стан і освоєння природних ресурсів Туви і суміжних регіонів Центральної Азії. Геоекологія природного середовища і суспільства (наукові праці ТувІКОПР СО РАН). - Кизил, 2002.

  6. Хаснулін В.І. Введення в полярну медицину. - Новосибірськ: Изд-во СО РАМН, 1998..

  7. Чухрова, М.Г. Патофізіологічні та психосоматичні аспекти споживання алкоголю в Туві / М.Г. Чухрова, С.А. Курилович,

  В.П. Леутін. - Новосибірськ-Кизил: Изд-во СО РАМН, 1999..

  8. Гумільов, Л.Н. Від Русі до Росії. -, 2002.

  Стаття надійшла до редакції 14.07.10


  Ключові слова: АГРЕССИЯ /аутоагресію /Сейсмічні АКТИВНІСТЬ /ПРАВА гемісфер /психофізіологічна адаптація /AGGRESSION /AUTOAGGRESSION /SEISMIC ACTIVITY /RIGHT HEMISPHERE /PSYCHOPHYSIOLOGICAL ADAPTATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити