Проведено аналіз впливу розподілу напруг на характер розподілу гідридів в цирконієвих оболонках твелів дисперсійного типу. Показано, що в оболонках твелів під впливом розтягуючих напруг може відбуватися переорієнтація гідридів цирконію, яка обумовлює появу радіально орієнтованих гідридів і охрупчіванію оболонки при розхолоджування твела. Визначено значення розтягуючих напруг, при яких орієнтація гідридів змінюється з тангенціальною на радіальну.

Анотація наукової статті за технологіями матеріалів, автор наукової роботи - Кулаков Геннадій Валентинович, Ватулін Олександр Вікторович, Коновалов Юрій Валентинович, Косауров Олександр Анатолійович, Перегуд Михайло Михайлович


Analysis of the stress-strain state effect of the zirconium alloy claddings on the distribution of hydrides

The purpose of the work is analysis of the influence of the stress distribution in zirconium claddings of dispersion type fuel rods on the orientation of hydrides. It is shown that the circumferential hydrides may be reoriented to the radial hydrides during the cooling process when the tensile stress is greater than a certain threshold stress. The determined threshold value is between 70 and 90 MPa.


Область наук:

 • технології матеріалів

 • Рік видавництва: 2014


  Журнал

  Інженерний журнал: наука та інновації


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ВПЛИВУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ОПРОМІНЕНИХ ОБОЛОНОК ТВЕЛ з цирконієвого сплаву НА ОРІЄНТАЦІЮ гідридів'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ВПЛИВУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ОПРОМІНЕНИХ ОБОЛОНОК ТВЕЛ з цирконієвого сплаву НА ОРІЄНТАЦІЮ гідридів»

  ?УДК 621.039.53

  Аналіз впливу напружено-деформованого стану опромінених оболонок твелів з цирконієвих сплавів на орієнтацію гідридів

  12 3 1

  © Г.В. Кулаков, А.В. Ватулін, Ю.В. Коновалов, А.А. Косауров, М.М. Перегуд1, Е.А. Коротченко1, В.Ю. Шішін4, А.А. Шельдяков4

  1 ВАТ «Високотехнологічний науково-дослідний інститут неорганічних матеріалів ім. А.А. Бочвара », Москва, 123098, Росія

  2 Національний дослідницький ядерний університет «МІФІ»,

  Москва, 115409, Росія 3 МГТУ ім. Н.е. Баумана, Москва, 105005, Росія 4 ВАТ «ГНЦ - науково-дослідний інститут атомних реакторів» (ДНЦ НДІАР), Димитровград, Ульяновська обл., 433510, Росія

  Проведено аналіз впливу розподілу напружень на характер розподілу гідридів в цирконієвих оболонках твелів дисперсійного типу. Показано, що в оболонках твелів під впливом розтягуючих напружень може відбуватися переорієнтація гідридів цирконію, яка обумовлює появу радіально орієнтованих гідридів і охрупчіванію оболонки при розхолоджування твела. Визначено значення напруг, що розтягують, при яких орієнтація гідридів змінюється з тангенціальною на радіальну.

  Ключові слова: цирконієвий сплав, гідриди, напруга, розподіл, дисперсійний ТВЕЛ, оболонка.

  Вступ. Оболонки з вітчизняних цирконієвих сплавів Е110 і Е635 використовуються в твелах енергетичних реакторів типу ВВЕР і РБМК, а також в твелах дисперсійного типу атомних криголамів. Досвід успішної експлуатації активних зон криголамів, укомплектованих такими твелами, показав їх високу працездатність [1, 2].

  Цирконієві сплави схильні до поглинання водню, що в умовах опромінення призводить до підвищення його концентрації в оболонках твелів. Концентрація водню із сплавів Е110 і Е635 в оболонках твелів, опромінених в умовах атомних криголамів, не перевищує 0,02 і 0,03% (мас.) Відповідно.

  В області робочих температур оболонок (280 ... 340 ° С) практично весь водень знаходиться в твердому розчині, а в області низьких температур (20.150 ° С) він виділяється у вигляді гідридів цирконію. Для вихідного стану цирконієвих труб характерна тангенціальна орієнтація гідридів, що визначається технологією виготовлення. Однак в умовах опромінення поряд з ростом вмісту водню в оболонках твелів може відбуватися перерозподіл

  його орієнтації під дією напруг, що розтягують. Це призводить до появи радіально орієнтованих гідридів і охруп-чування оболонок при розхолоджування твелів.

  Дана проблема найбільш актуальна для твелів дисперсійного типу, використовуваних в активних зонах атомних криголамів і плавучих енергоблоків, де напруження розтягу в оболонках постійно присутні в умовах експлуатації.

  Радіальна орієнтація гідридів може призводити до зниження пластичності оболонки [3-5] і в кінцевому підсумку негативно впливати на довговічність і надійність елементів конструкцій реакторів [6-8].

  У даній роботі на основі результатів дореакторних і по-слереакторних досліджень оболонок твелів з цирконієвих сплавів Е110, Е635 і Е635М [9], а також моделювання напружено-деформованого стану (НДС) опромінених оболонок проведено аналіз впливу напружень в них на орієнтацію гідридів.

  Склади досліджених сплавів наведено в таблиці.

  Хімічний склад цирконієвих сплавів

  Сплав Зміст елементів,% (мас.)

  Nb Sn Fe O

  Е110 1,0 - - 0,03

  Е635 1,0 1,2 0,33 0,05

  Е635М 0,8 0,8 0,33 0,07

  Експериментальне дослідження впливу розтягуючих напружень на орієнтацію гідридів в трубах в дореакторних умовах. Для вивчення впливу напружень, що виникають в оболонках твелів в процесі експлуатації, на орієнтацію гідридів були виготовлені герметичні ампули (зразки) з труб цирконієвих сплавів Е110, Е635 і Е635М.

  Зразки були наводорожени відповідно до стандарту ЛБТМ В-811 до концентрації водню 0,02% (мас.) Методом газового насичення. Розтягують напруги створювалися внутрішнім тиском аргону.

  Випробування газонаповнених наводороженних зразків проводили в паровому середовищі при температурі 340 і 400 ° С протягом 30 .. .40 добу.

  При температурі 400 ° С весь знаходиться в зразках водень (0,02% (мас.)) Переходить з гидридной фази в твердий розчин. При подальшому охолодженні після витримки протягом 30.40 сут., Необхідної для заліковування слідів від раніше випали гідридів, водень з твердого розчину виділяється у вигляді знову утворюються

  гідридів, розташованих в матриці металу відповідно до напряму і величиною діючих напруг, що розтягують.

  При температурі 340 ° С частина гідридів (менше 0,01% (мас.)) Не розчиняється у цирконії і зберігає вихідну тангенціальну орієнтацію, що ускладнює підрахунок коефіцієнта орієнтації гідридів Е "і оцінку загальної картини переорієнтації гідридів. Тому дослідження проводили не тільки при максимальній робочій температурі оболонок твелів 340 ° С, але і при температурі 400 ° С.

  На рис. 1 представлені характерні мікроструктури труб, підданих дії напруг, що розтягують а.

  а Б В

  Мал. 1. Мікроструктури оболонок, підданих дії

  напруг, що розтягують: а - сплав Е110, ст = 50 МПа, Т = 340 ° С,? п = 0,29; б - сплав Е635М, ст = 70 МПа, Т = 400 ° С,? п = 0,62; в - сплав Е635, ст = 130 МПа, Т = 400 ° С,? п = 1,00

  Результати досліджень наведені на рис. 2.

  1,0 0,8 0,6

  0,4 0,2 0

  20 40 60 80 100 120 а, МПа Рис. 2. Залежність коефіцієнта орієнтації гідридів від напруг, що розтягують в оболонці

  Орієнтація гідридів при відсутності розтягуючих напружень зберігає свою тангенціальну спрямованість, характерну для вихідного стану (? П ~ 0,15).

  Сплав, А

  температура, ° С

  «3110,340 Л

  • Е635, 340 •

  • Е635М, 340 А •

  А 3635,400 •

  А Е635М, 400

  II

  Дія напруг, що розтягують а = 50 МПа призводить до появи незначної кількості радіальних гідридів в зразках зі сплаву Е110, але сумарна орієнтація гідридів знаходиться в межах допустимого для оболонкових труб після виготовлення:? П = 0,29.

  Збільшення напруг, що розтягують до 70 МПа істотно підвищує частку радіально спрямованих гідридів. У зразках зі сплаву Е110? П зростає до 0,53, в зразках зі сплавів Е635М і Е635 - до 0,62 і 0,69 відповідно.

  Збільшення напруги до 90 МПа і вище призводить до вже повністю радіальної орієнтації гідридів в зразках зі сплавів Е635 і Е635М і? П становить 0,9.1,0.

  Температура випробувань великої ролі в переорієнтації гідридів не грає. При 340 ° С частина спочатку випали після вихідного наводороживания тангенциально розташованих гідридів не перейшла в твердий розчин внаслідок обмеженої розчинності, тому коефіцієнт Еп випробуваних при 400 ° С зразків виявився трохи вище, ніж у зразків, випробуваних при 340 ° С.

  Таким чином, зміна орієнтації гідридів з тангенціальною на радіальну починається при напрузі 50.70 МПа і слабо залежить від температури випробувань. При напрузі 70 МПа в орієнтації гідридів структура зразків стає ближче до радіальної, а Еп змінюється від 0,5 до 0,8. При цьому значення Еп вище у більш міцного сплаву. При напрузі понад 90 МПа орієнтація гідридів в оболонках повністю радіальна.

  За результатами дореакторних досліджень можна прийняти, що порогове напруга, при якому відбувається переорієнтація гідридів, ОЦТ = 70.90 МПа. Отримані результати добре узгоджуються з результатами робіт [10] (ОЦТ = 75.80 МПа) і [11] (він ™ = 74 МПа при Т = 400 ° С).

  Експериментальне дослідження розподілу гідридів в оболонках опромінених твелів, зіставлення з результатами розрахунків ПДВ. У неопромінених оболонках твелів вміст водню незначно (рис. 3, а). В результаті опромінення вміст водню в оболонках твелів помітно зростає. При відсутності доданих напруг орієнтація гідридів є тангенциальной (рис. 3, б).

  В ході послереакторних досліджень опромінених твелів, що проводяться в НДІАР (м Димитровград), вивчали розподіл водню в оболонках твелів з цирконієвих сплавів, опромінених в реакторах атомних криголамів. Проводили травлення оболонок на гідриди.

  Встановили, що під дією напруг, що розтягують, викликаних радіаційним розпухання паливного сердечника, в оболонках твелів частково відбувається зміна орієнтації гідридів з

  вихідної тангенциальной на радіальну. Причому на певних ділянках оболонки переважне випадання гідридів радіальної орієнтації відбувається з її зовнішньої сторони (при цьому з внутрішньої сторони оболонки утворюються в основному тангенциально орієнтовані гідриди), тоді як на інших ділянках оболонки розподіл гідридів зворотне: із зовнішнього боку орієнтація гідридів переважно тангенціальна, а з внутрішньої - радіальна. Цей феномен виникає складним ПДВ оболонок, що виникають під дією ряду факторів:

  • распухания паливної композиції в процесі опромінення;

  • тиску теплоносія;

  • релаксації напружень в оболонці через радіаційне повзучості (слід зазначити, що для цирконієвих сплавів Е110 і Е635 швидкість радіаційної повзучості помітно вище, ніж швидкість термічної повзучості при температурі експлуатації).

  Мал. 3. Мікроструктура оболонки твела зі сплаву Е635 (травлення на гідриди): а - в початковому стані (неопромінений ТВЕЛ); б - опромінений ТВЕЛ при відсутність напруги (орієнтація гідридів тангенціальна)

  б

  а

  Складне ПДВ пов'язано з наявністю в паливному осерді порожнин певної форми для компенсації распухания паливної композиції.

  На рис. 4 представлені результати розрахунків ПДВ твела зі сплаву Е635 з компенсує порожниною, опроміненого в реакторі атомного криголама (розподіл тангенціальних напружень в оболонці), і мікроструктури поперечних перерізів фрагментів оболонок твелів. Розрахунки ПДВ твела проводилися в упруговязкопластічной постановці з використанням кінцево-елементного програмного комплексу MARC (MSC Software) і бази даних за властивостями матеріалів дисперсійних твелів для реакторів різного призначення.

  г

  а

  Мал. 4. Розподіл тангенціальних напружень в оболонці зі сплаву Е635

  (А) і мікроструктура фрагмента оболонки (травлення на гідриди (б - г)): б - навпаки западини компенсує порожнини в осерді; в - проміжне положення; г - навпаки виступу компенсує порожнини в осерді

  Розподіл напружень на рис. 4, а приведено станом на кінець кампанії для «розігрітого» стану активної зони реактора, так як характер розподілу гідридів в оболонці відповідає саме розподілу тангенціальних напружень для даного стану в кінці експлуатації активної зони, оскільки в расхоложенном стані тангенціальні напруги мають великі негативні значення ( стиснення) по всьому перетину оболонки (рис. 5). Максимальні тангенціальні напруги в оболонці при 20 ° С складають 150 МПа. Залежність максимального тангенціального напруження в оболонці твела від її температури при розхолоджування активної зони наведена на рис. 6.

  Результати розрахунків добре узгоджуються з результатами після-реакторних досліджень твелів за характером розподілу гідридів в оболонках. З зіставлення мікроструктур на рис. 4 випливає, що зміна вихідної тангенциальной орієнтації гідридів на

  радіальну в оболонках твелів відбувається при напрузі понад 70 МПа, т. е. практично при таких же напружених, як і в дореак-раторних умовах.

  Мал. 5. Розподіл тангенціальних напружень в оболонці зі сплаву Е635 твела з компенсує порожниною, опроміненого в реакторі атомного криголама (при 20 ° С після розхолоджування активної зони)

  100

  -150 Н-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

  0 50 100 150 200 250 300 350

  Температура, оС

  Мал. 6. Залежність максимального значення тангенціального напруження в оболонці від її температури при розхолоджування

  Г.В. Кулаков, А.В. Ватулін, Ю.В. Коновалов, А. А. Косауров, М.М. Перегуд і ін.

  На рис. 7 представлена ​​мікроструктура поперечного перерізу фрагмента оболонки зі сплаву Е110 і результати розрахунків ПДВ твелів з компенсує порожниною, опромінених в реакторах атомних криголамів. Якісно характери розподілу тангенціальних напружень на рис. 4, а і 7, а схожі, проте рівень напружень на рис. 7, а значно нижче. На рис. 7, а видно, що рівень тангенціальних напружень по всьому периметру оболонки станом на кінець експлуатації не перевищує 50 МПа, що обумовлює тангенціальну орієнтацію гідридів в оболонці. Це підтверджується результатами послереакторних досліджень, наведеними на рис. 7, б.

  _ 49 _ 47 _ 46:. 44 43 41 40 38 37 35 33 МПа

  Мал. 7. Розподіл тангенціальних напружень в оболонці зі сплаву Е110 (а) і мікроструктура фрагмента оболонки навпаки западини компенсує порожнини (травлення на гідриди) (б)

  Менший рівень тангенціальних напружень в оболонках зі сплаву Е110 порівняно з оболонками зі сплаву Е635, незважаючи на порівнянні умови опромінення, обумовлений більшою швидкістю радіаційної повзучості сплаву Е110 порівняно з сплавом Е635 в робочих умовах.

  Таким чином, рівні значень тангенціальних напружень в оболонці з цирконієвих сплавів, при яких відбувається перехід

  від тангенциальной орієнтації гідридів до радіальної, експериментально встановлені в дореакторних умовах і отримані розрахунковим моделюванням в умовах опромінення, близькі.

  висновки.

  1. На підставі результатів експериментального дослідження впливу розтягуючих напружень на орієнтацію гідридів в цирконієвих трубах із сплавів Е110, Е635 і Е635M в дореакторних умовах встановлено, що при напрузі близько 70 ИПа в структурі зразків проявляється вже частково радіальна орієнтація гідридів. При напрузі понад 90 M ^ орієнтація гідридів повністю радіальна. Таким чином, зміна орієнтації гідридів на радіальну відбувається в діапазоні напруг 70.90 M ^.

  2. Результати розрахункового моделювання напружено-деформованого стану оболонок з цирконієвих сплавів Е110 і Е635 твелів, які відпрацювали в активних зонах атомних криголамів, показали, що характер розподілу гідридів відповідає розподілу тангенціальних напруг, що розтягують в оболонках твелів при роботі реактора на потужності. При випаданні гідридів при розхолоджування твелів тангенціальні напруги в оболонках стають стискають (мають негативні значення).

  3. Зміна вихідної тангенциальной орієнтації гідридів на радіальну в оболонках твелів зі сплаву Е635 відбувається при напрузі понад 70 M ^, т. Е. Практично при таких же напружених, як і в дореакторних умовах. В оболонках твелів зі сплаву Е110 через більшої швидкості повзучості тангенціальні напруги не перевищують 50 ИПа, що обумовлює тангенціальну орієнтацію гідридів.

  ЛІТЕРАТУРА

  [1] Результати експлуатації і умови роботи криголамних активних зон. Тез. доп. 9-й Рос. конф. по реакторному матеріалознавства. Димитров-град, 14 вересня 2009 р НДІАР. Димитровград, НДІАР, 2009, с. 68-70.

  [2] Ватулін А.В., Волкова І.М., Новосьолов А.Є. Корозія сплаву Е-635 в активній зоні атомного криголама. Атомна енергія, 2011, т.111, вип. 4, с. 235-237.

  [3] Кулаков Г.В., Ватулін А.В., Єршов С.А., Коновалов Ю.В., Mорозов А.В., Сорокін В.І., Федотов В.В., Новосьолов А.Є. , Овчинников В.А., Шишин В.Ю. Розробка твелів плавучих енергоблоків і атомних станцій малої потужності. Питання атомної науки і техніки. Сер. Матеріалознавство і нові матеріали, 2012 вип. 1 (72), с. 14-25.

  [4] Lee K.W., Hong S.I. Zirconium hydrides and their effect on the circumferential mechanical properties of Zr-Sn-Fe-Nb tubes. Journal of Alloy and Compounds ,, 2002 vol. 346 (1-2), pp. 302-307.

  [5] Min S.L., Kim M.S., Kim K.T. Cooling rate- and hydrogen content-dependent hydride reorientation and mechanical property degradation of Zr-Nb alloy claddings. Journal of Nuclear Materials, 2013, vol. 441 (1-3), pp. 306-314.

  [6] Дімітріенко Ю.І., Юрін Ю.В., Европін С.В. Прогнозування довговічності і надійності елементів конструкцій високого тиску. Ч. 1. Чисельне моделювання накопичення пошкоджень. Известия вузів. Сер. Машинобудування, 2013, № 11, с. 3-11.

  [7] Дімітріенко Ю.І., Юрін Ю.В., Шіверскій Е.А. Прогнозування довговічності і надійності елементів конструкцій високого тиску. Ч. 2. Чисельне статистичне моделювання. Известия вузів. Сер. Машинобудування, 2013, № 12, с. 12-19.

  [8] Дімітріенко Ю.І., Юрін Ю.В., Европін С.В., Шіверскій Е.А., Корець-кий С.А., Прозоровський А.А. Метод розрахунку характеристик надійності корпусів теплоенергетичних рухових установок на основі детального кінцево-елементного моделювання. Безпека в техносфери, 2014 року, № 3, с. 28-36.

  [9] Нікуліна А.В. Цирконієві сплави в атомній енергетиці. Металознавство і термічна обробка металів, 2004, № 11, с. 8-12.

  [10] Colas K.B., Motta A.T., Almer J.D., Daymond M.R., Kerr M., Banchik A.D., Vizcaino P., Santisteban J.R .. In situ study of hydride precipitation kinetics and re-orientation in Zircaloy using synchrotron radiation. Acta Materialia 2010, vol. 58, pp. 6575-6583.

  [11] Singh R.N., Kishore R., Singh S.S., Sinha T.K., Kashyap B.P. Stress-reorientation of hydrides and hydride embrittlemen of Zr-2.5 wt% Nb pressure tube alloy. Journal of Nuclear Materials, 2004, vol. 325, pp. 26-33.

  Стаття надійшла до редакції 10.10.2014

  Посилання на цю статтю просимо оформляти наступним чином:

  Кулаков Г.В., Ватулін А.В., Коновалов Ю.В., Косауров А.А., Перегуд М.М., Коротченко Е.А., Шишин В.Ю., Шельдяков А.А. Аналіз впливу напружено-деформованого стану опромінених оболонок твелів з цирконієвих сплавів на орієнтацію гідридів. Інженерний журнал: наука та інновації, 2014 року, вип. 8. URL: http://engjournal.ru/catalog/mathmodel/technic/1242.html

  Кулаков Геннадій Валентинович - канд. техн. наук, начальник відділу ВАТ «ВНІІНМ» ім. А.А. Бочвара. Область діяльності та наукових інтересів - дослідження в області атомної енергетики.

  Ватулін Олександр Вікторович - д-р техн. наук, професор НІЯУ МІФІ. Область діяльності та наукових інтересів - дослідження в області атомної енергетики.

  Коновалов Юрій Валентинович - канд. техн. наук, доцент МГТУ ім. Н.е. Баумана. Область діяльності та наукових інтересів - статистичне моделювання процесів в області атомної енергетики.

  Косауров Олександр Анатолійович - заступник начальника відділу ВАТ «ВНІІНМ» ім. А.А. Бочвара. Область діяльності та наукових інтересів - дослідження в області атомної енергетики.

  Перегуд Михайло Михайлович - старший науковий співробітник ВАТ «ВНІІНМ» ім. А.А. Бочвара. Область діяльності та наукових інтересів - дослідження в області атомної енергетики.

  Коротченко Євгенія Олександрівна - інженер-технолог 2-ї категорії ВАТ «ВНІІНМ» ім. А.А. Бочвара. Область діяльності та наукових інтересів - дослідження в області атомної енергетики.

  Шишин Валерій Юрійович - канд. техн. наук, начальник відділу ВАТ «ГНЦ НДІАР». Область діяльності та наукових інтересів - реакторне матеріалознавство.

  Шельдяков Олексій Андрійович - старший науковий співробітник ВАТ «ГНЦ НДІАР». Область діяльності та наукових інтересів - реакторне матеріалознавство.

  Analysis of the stress-strain state effect of the zirconium alloy claddings on the distribution of hydrides

  © G.V. Kulakov1, A.V. Vatulin2, Y.V. Konovalov3, A.A. Kosaurov1, MM. Peregud1, E.A. Korotchenko1, V.Y. Shishin4, A.A. Sheldyakov4

  1 Open Joint Stock Company "The High-Technology Research Institute of Inorganic Materials named after Academician AA Bochvar" (OJSC "VNIINM"), Moscow, 123060, Russia 2 National Research Nuclear University "MEPhI", Moscow, 115409, Russia 3 Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005, Russia 4 Joint Stock Company "State Scientific Center-Research Institute of Atomic Reactors" (JSC "SSC RIAR"), 433510, Dimitrovgrad, Ulyanovsk region, Russia

  The purpose of the work is analysis of the influence of the stress distribution in zirconium claddings of dispersion type fuel rods on the orientation of hydrides. It is shown that the circumferential hydrides may be reoriented to the radial hydrides during the cooling process when the tensile stress is greater than a certain threshold stress. The determined threshold value is between 70 and 90 MPa.

  Keywords: zirconium-based alloy, hydrides, stress, distribution, orientation, dispersion type fuel rod, cladding.

  REFERENCES

  [1] Resultaty expluatatsii i usloviya raboty ledokolnykh aktivnykh zon [Results of operation and working conditions of icebreakers cores]. Tezisy dokladov 9-y Rossiyskoy konferentsii po reaktornomu vfterialovedeniyu [Abstracts of IX Russian Conference on Reactor Materials Science]. Dimitrovgrad, 14 September 2009, RIAR. Dimitrovgrad, RIAR 2009, pp. 68-70.

  [2] Vatulin A.V., Volkova I.N., Novoselov A.E. Atomnaya Energiya - Atomic Energy, 2011, vol. 111, iss. 4, pp. 235-237.

  [3] Kulakov G.V., Vatulin A.V., Ershov S.A., Konovalov Yu.V., Morozov А.V., Sorokin V.I., Fedotov V.V., Novoselov A.E., Ovchinnikov V.A., Shishin V.Yu. Voprosy Atomnoi Nauki i Techniki. Seriya Materialovedenie i novye materialy - Issues of Atomic Science and Engineering, Series Material Science and New Materials 2012, vol. 1 (72), pp. 14-25.

  [4] Lee K.W., Hong S.I. Zirconium hydrides and their effect on the circumferential mechanical properties of Zr-Sn-Fe-Nb tubes. Journal of Alloy and Compounds ,, 2002 vol. 346 (1-2), pp. 302-307.

  [5] Min S.L., Kim M.S., Kim K.T. Cooling rate- and hydrogen content-dependent hydride reorientation and mechanical property degradation of Zr-Nb alloy claddings. Journal of Nuclear Materials, 2013, vol. 441 (1-3), pp. 306-314.

  [6] Dimitrienko Yu.I., Yurin Yu.V., Evropin S.V. Izvestiya vyzov. Mashi-nostroenie - Proceedings of Higher Educational Institutions. Machine Building, 2013, no. 11, рр. 3-11.

  [7] Dimitrienko Yu.I., Yurin Yu.V., Shiverskiy E.A. Izvestiya vyzov. Mashi-nostroenie - Proceedings of Higher Educational Institutions. Machine Building, 2013, no. 12, pp. 12-19.

  [8] Dimitrienko Yu.I., Yurin Yu.V., Evropin S.V., Shiverskiy E.A., Koreckiy S.A., Prozorovskiy А.А. Bezopasnost 'v tekhnosfere - Safety in Techno-sphere, 2014 року, no. 3, pp. 28-36.

  [9] Nikulina A.V. Metallovedenie I termicheskaya obrabotka materialov - Metal Science and Heat Treatment, 2004, vol. 11, pp. 8-12.

  [10] Colas K.B., Motta A.T., Almer J.D., Daymond M.R., Kerr M., Banchik A.D., Vizcaino P., Santisteban J.R .. In situ study of hydride precipitation kinetics and re-orientation in Zircaloy using synchrotron radiation. Acta Materialia 2010, vol. 58, pp. 6575-6583.

  [11] Singh R.N., Kishore R., Singh S.S., Sinha T.K., Kashyap B.P. Stress-reorientation of hydrides and hydride embrittlement of Zr-2.5 wt% Nb pressure tube alloy. Journal of Nuclear Materials, 2004, vol. 325, pp. 26-33.

  Kulakov G.V., Ph.D, head of Department in JSC "VNIINM". Research interests: research in the field of nuclear energy.

  Vatulin A.V., Dr.Sci., Professor of NRNU "MEPhI". Research interests: research in the field of nuclear energy.

  Konovalov Yu.V., Ph.D, Assoc. Professor of the Computational Mathematics and Mathematical Physics Department of Bauman Moscow State Technical University. Research interests: Statistical modeling in the field of nuclear energy.

  Kosaurov A.A., deputy head of Department in JSC "VNIINM". Research interests: research in the field of nuclear energy.

  Peregud M.M., senior researcher in JSC "VNIINM". Research interests: research in the field of nuclear energy.

  Korotchenko E.A., engineer in JSC "VNIINM". Research interests: research in the field of nuclear energy.

  Shishin V.Yu., Ph.D, head of Department of JSC "SSC RIAR". Research interests: post-irradiated material testing.

  Sheldyakov A.A., senior researcher of JSC "SSC RIAR". Research interests: post-irradiated material testing.


  Ключові слова: РОЗПОДІЛ /ОБОЛОНКА /цирконієвого сплаву /ГІДРИДИ /НАПРУГУ /ДИСПЕРСІЙНИЙ ТВЕЛ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити