Область наук:
 • фізика
 • Рік видавництва: 2005
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки
  Наукова стаття на тему 'Аналіз впливу магнітного поля на дрейфові характеристики і гальваномагнітних параметри напівпровідників зі змінною ефективною масою носіїв заряду'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз впливу магнітного поля на дрейфові характеристики і гальваномагнітних параметри напівпровідників зі змінною ефективною масою носіїв заряду»

  ?621.382

  Ерещенко Г.Е.

  АНАЛІЗ ВПЛИВУ магнітного поля НА дрейфово ХАРАКТЕРИСТИКИ І гальваномагнітними ПАРАМЕТРИ НАПІВПРОВІДНИКІВ З ЗМІННОЮ ЕФЕКТИВНОЇ МАСОЮ

  НОСІЇВ ЗАРЯДУ

  Якщо в згаданих в назві анізотропних напівпровідниках магнітне поле з індукцією В лежить в площині гх під кутом а до осі х, уздовж якої додано постійне електричне поле з напруженістю Е 0, то вирішуючи стаціонарні варіанти компонент по осях координат рівнянь руху [1]:

  і розігріву:

  dV eE0. V

  -----= -1 + e (V х B)---------------

  dt m t

  dw VE w - w0

  = EVxE0 ----------- 1

  Ж ТЕ

  (Де V - швидкість вільних носіїв заряду; е і т - їх заряд і маса (т = т0 при Е0 = 0); Ж - енергія носіїв (Ж = Ж0 при Е0 = 0); т і ТЕ - часи релаксації імпульсу і енергії ; причому V, В, т, т, р0 мають / -е компоненти по осях х, у, г,

  зокрема

  m m "

  1 - Ро

  W - W

  Wo

  ), Можна отримати співвідношення:

  Vxo = |

  eTxE0

  mn

  : (1 + Di)

  1 +

  РохПехЕ0

  1 + D

  n, sin a + D = -------------------------

  nyz (Ро y + Ро z) ПехЕ

  02 eos2 a

  1 y

  n "" =

  Т3ТхЄ

  m0 xW0

  nyz =

  TyTze B

  m0 ym0 z

  nxy =

  1 + n, "eos a

  yz

  Tx * ye 2 B 2

  m0 xm0 y

  що визначають дрейфову характеристику Vx0 = / (Е0) напівпровідника. врахувавши,

  що поле Еу0 ефекту Холла Еу 0 =

  Vy про m0 y

  єт

  = -RyjxB sin а й що з наведених вище

  рівнянь можна знайти Уу0, для постійної Холла Яу виходить співвідношення:

  Ry =

  en <1 + nyz eos a

  i yz

  1 - (Роy + Роz)]}

  ,де

  % = |

  nsE

  Р1 + A)

  1 +

  РoxnеxE

  1 + D

  Під] х = enVx0 розуміється щільність струму уздовж осі х, а під п - концентрація носіїв заряду.

  СПИСОК 1. Малишев В.А. Теорія разогревних нелинейностей плазми твердого тіла. Вид. Ростовського університету, 1979. 264 с.

  1


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити