Обґрунтовується необхідність вдосконалення технологічних операцій при переробці мінеральної сировини і використання для реалізації цього завдання енергоефективного подрібнювального обладнання. Наводяться технічні і технологічні переваги вертикальних млинів динамічного самоздрібнювання, в основі яких закладено спосіб самоздрібнювання матеріалу, що дозволяє домогтися при використанні цього прогресивного способу і машин, розроблених на його основі, зниження питомих енерговитрат. Роз'яснюються технічні переваги млинів системи «МКАД», структурні схеми яких має индифферентную групу. Так як в млинах цієї системи для руйнування шматків і частинок додатково використовується так звана «циркулює» енергія, що залежить від ступеня деформації вала приводного двигуна, обґрунтовується необхідність дослідження впливу кінематичного невідповідності гілок замкнутого контуру на питомі енерговитрати подрібнення. Представлені графічні залежності впливу кінематичного невідповідності на питомі енерговитрати подрібнення в млинах системи «МКАД».

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Остановскій А.А.


ANALYSIS OF THE IMPACT OF KINEMATIC INSUFFICIENCY OF BRANCHES OF A CLOSED CONTOUR REDUCED POWER INPUT IN THE MILL OF THE MKAD SYSTEM

The necessity of improving technological operations in the processing of mineral raw materials and the use of energy-efficient grinding equipment is substantiated. The technical and technological benefits of vertical dynamic autogenous grinding mills are given. They are based on a method of self-grinding of the material, which allows to reduce the specific energy consumption. The technical advantages of the MKAD system mills, the structural schemes of which have an indifferent group are explained. Since the mills of this system additionally use so-called "circulating" energy, depending on the degree of deformation of the drive motor shaft, it is necessary to study the effect of kinematic mismatch of closed-circuit branches on the specific energy consumption of grinding. The graphic dependences of kinematic discrepancy effect on the specific energy consumption of grinding in the MKAD system mills are presented.


Область наук:

 • Енергетика і раціональне природокористування

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Вісник Бєлгородського державного технологічного університету ім. В.Г. Шухова


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ВПЛИВУ кінематичних НЕВІДПОВІДНОСТІ ГІЛОК ЗАМКНУТОГО КОНТУРУ НА питома енергоємність У млини СИСТЕМИ 'МКАД''

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ВПЛИВУ кінематичних НЕВІДПОВІДНОСТІ ГІЛОК ЗАМКНУТОГО КОНТУРУ НА питома енергоємність У млини СИСТЕМИ" МКАД "»

  ?DOI: 10.34031 / article_5ca1f635ef2844.35993706 1 * Остановскій А.А.

  1ТОВ «Оптімастрой» Росія, 141130, м Руза, Московської області, вул. Шкільна, д. 28 * E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  АНАЛІЗ ВПЛИВУ кінематичних НЕВІДПОВІДНОСТІ ГІЛОК ЗАМКНУТОГО КОНТУРУ НА питома енергоємність У млини

  СИСТЕМИ «МКАД»

  Анотація. Обґрунтовується необхідність вдосконалення технологічних операцій при переробці мінеральної сировини і використання для реалізації цього завдання енергоефективного подрібнювального обладнання. Наводяться технічні і технологічні переваги вертикальних млинів динамічного самоздрібнювання, в основі яких закладено спосіб самоздрібнювання матеріалу, що дозволяє домогтися при використанні цього прогресивного способу і машин, розроблених на його основі, зниження питомих енерговитрат. Роз'яснюються технічні переваги млинів системи «МКАД», структурні схеми яких має индифферентную групу. Так як в млинах цієї системи для руйнування шматків і частинок додатково використовується так звана «циркулює» енергія, що залежить від ступеня деформації вала приводного двигуна, обґрунтовується необхідність дослідження впливу кінематичного невідповідності гілок замкнутого контуру на питомі енерговитрати подрібнення. Представлені графічні залежності впливу кінематичного невідповідності на питомі енерговитрати подрібнення в млинах системи «МКАД».

  Ключові слова: млин, енергоефективність, питомі енерговитрати, структурна схема, індиферентні групи, замкнутий контур, кінематичне невідповідність, кінетична енергія, потенційна енергія, що циркулює енергія.

  При переробці мінеральної сировини основною технологічною операцією є механічне пошкодження вихідних матеріалів з метою скорочення їх розмірів і поділу його на складові частини. Такий спосіб отримання готового продукту застосовується в багатьох галузях народного господарства і є однією з найважливіших операцій в технології підготовки мінеральної сировини до подальшої переробки. При щорічному обсязі переробки мінеральної сировини (понад 3 млрд. Т.) Загальні витрати електроенергії складають 60 млрд. КВтг або до 4% загального виробництва в Росії і країнах Євразійського союзу [1]. Тому завдання щодо зниження енергоспоживання завжди буде найважливішим напрямком пошуку технічних рішень по створенню енергоефективного подрібнювач-ного обладнання для всіх галузей промисловості.

  Основними підготовчими операціями для отримання готового продукту при переробці мінеральної сировини є операції дроблення і подрібнення. Ці операції досить енергоємні і металоємність, а енерговитрати на здійснення цих процесів процеси досягають 70-80% від енергії, що підводиться [2]. Крім того, якість виробленого продукту, отриманого після переробки цієї сировини, багато в чому визначає тоніна помелу, що призводить до зростання питомої енергоємності подрібнення [3].

  Існуючий парк на діючих підприємствах Машина для подріблення морально і фізично застарів і не може в повній мірі задовольнити сучасні вимоги при виробництві різних продуктів і не дозволяє досягти помітного зниження питомих енерговитрат, що знижує конкурентоспроможність використовуваних Машина для подріблення на світовому ринку [4].

  До основних недоліків використовуваного через мельчітельного обладнання для переробки будівельних матеріалів як і раніше є низька продуктивність, високі питомі енерговитрати і велика вартість, висока металоємність, капітальні та експлуатаційні витрати і низька надійність [5-7]. Разом з тим, відсутність у різних галузях промисловості, в тому числі і галузях з виробництва будівельних матеріалів, високо продуктивного і енергоефективного через мельчітельного обладнання не дозволяє в повній мірі досягти поставленої мети, так як на існуючих підприємствах переважають морально і фізично застарілі измель-ве машини, конструкції яких розроблені ще в 70-80-х роках минулого століття. Відповідно застосовуються технології переробки їх відповідають рівню 70-х років минулого століття і орієнтовані на випуск, як правило, вузького асортименту продукції і

  порівняно низької якості. Ця обставина висуває завдання перед наукою і виробництвом по впровадженню в галузі з виробництва будівельних матеріалів передових технологій і машин світового рівня (рис. 1).

  До найбільш перспективним подрібнювач-ним машинам, які можуть вирішити існуючу проблему вдосконалення використовуваного для цього обладнання, в даний час є вертикальні млини динамічного самоздрібнювання системи «ТРАВНЯ», в основі яких закладено спосіб самоздрібнювання [8-12]. Їх використання дозволяє домогтися таких технічних переваг в порівнянні з існуючими типами млинів:

  - з процесу помелу виведені мелють тіла, що дозволяє виконувати футеровку менш металомістких;

  - з'являється можливість скоротити стадії дроблення;

  - знижується забруднення готового продукту частинками изнашиваемого металу;

  На рис. 1 представлені завдання галузевої науки, які вона повинна вирішити в області створення сучасних технологій і обладнання, що забезпечують підвищення ефективності, при виробництві будівельних матеріалів виходячи зі стратегії розвитку будівельної галузі на найближчий період її розвитку.

  - зниження металоємності дозволяє знизити навантаження на ведучі частини і збільшити надійність машин, а також знизити потужність приводу.

  Однак, створені і знаходяться в експлуатації млина динамічного самоздрібнювання різного конструктивного виконання, досягли граничних значень по продуктивності і оптимальності енерговитрат. Це пояснюється тим, що в основі конструкцій існуючих млинів динамічного самоздрібнювання використовується кінетична енергія обертового ротора, що залежить в основному від його швидкості обертання, яка не може перевищувати деякого критичного значення, і збільшення якої зумовлює зростання енергоспоживання і експлуатаційних витрат [13].

  Мал. 1 Стратегія розвитку будівельної галузі до 2020 року (Наказ Мінрегіонрозвитку РФ від 30.05. 2011 №262)

  Альтернативою млинів цієї системи є млини динамічного самоздрібнювання системи «МКАД», відмітною особливістю яких є наявність в їх структурою схемою індиферентних груп, що сприяє зниженню енерговитрат через виникнення так званої «циркулюючої» енергії, яка призводить до додаткового силового взаємодії шматків матеріалу, що подрібнюється [ 1418].

  Так як питомі енерговитрати є найважливішим критерієм ефективності процесу подрібнення і технічних характеристик використовуваного для цих цілей устаткування, то для вертикальних млинів динамічного самоздрібнювання системи «МКАД», які є альтернативою млинів системи «ТРАВНЯ», то для доказу їх технічного

  Продуктивність млина системи «М

  переваги за питомими енерговитратами проведено порівняння цього показника на підставі експериментальних досліджень.

  Згідно з результатами експериментальних досліджень на основі повно факторного експерименту, проведених на дослідному зразку млини з індиферентної структурної групою, були отримані результати залежності продуктивності та енерговитрат за період подрібнення, представлених в табл. 1-5 для млинів обох систем.

  У табл. 1 представлені результати експериментальних досліджень продуктивності за загальним виходу класів і питомих енерговитрат в залежності від вхідних параметрів Х1, Х2 і Х3 для 23-х дослідів згідно матриці рото-табельної центрального композиційного плану для млина системи «ТРАВНЯ» [19].

  Таблиця 1

  I »згідно повнофакторного експерименту

  № досвіду Матриця планування Продуктивність за загальним виходу класів Укмая)

  АЛ А2 Аз Хвилинна Годинна

  Частота обертання ротора Прот, об / хв (різниця між частотами обертання ротора і циліндричного корпусу) Висота засипки барабана вихідним матеріалом (Ясл), мм Діаметр випускних отворів в барабані (^? Ип), мм Gвих (хв) кг / хв Gвих (годину ) т / год

  1 329 500 9,0 0,502 0,0301

  2 329 500 5,0 0,333 0,02

  3 380,4 260 9,0 0,368 0,0221

  4 380,4 260 5,0 0,242 0,0145

  5 431,2 500 9,0 0,487 0,028

  6 431,2 500 5,0 0,383 0,017

  7 431,2 260 9,0 0,35 0,021

  8 431,2 260 5,0 14,6 0,0146

  9 582,8 380 7,0 0,717 0,043

  10 481,9 380 3,4 0,243 0,0146

  11 481,9 178 7,0 0,235 0,0141

  12 329,7 380 7,0 0,548 0,0329

  13 481,9 380 10,4 0,517 0,031

  14 481,9 581,2 7,0 0,483 0,029

  15 481,9 380 7,0 0,558 0,0335

  16 481,9 380 9,0 0,61 0,0366

  17 481,9 500 7,0 0,615 0,0369

  18 380,4 500 7,0 0,553 0,0332

  19 380,4 380 9,0 0,468 0,0281

  20 481,9 260 7,0 0,388 0,0233

  21 481,9 380 5,0 0,315 0,0189

  22 431,2 380 5,0 0,252 0,0151

  23 431,2 260 7,0 0,372 0,0223

  У табл. 1 прийняті наступні позначення: Х2 - висота засипки вихідного матеріалу в

  Х1-різницю між частотами обертання ро- барабан, мм; тора і циліндричного корпусу;

  Хз - діаметр випускних отворів в барабані, мм;

  Yi - продуктивність за загальним виходу класів подрібненого матеріалу в / -м досвіді (кг / хв; т / год).

  На основі експериментальних досліджень отримані за допомогою вимірювального комплексу

  [20] і розробленої програми [21] запис зміни потужності, споживаної з мережі млини системи «ТРАВНЯ» - АСЕТ (травня), за період подрібнення матеріалу.

  На рис. 2 представлений графік записи цієї потужності з досвіду № 1 повнофакторного експерименту.

  Мал. 2. Графік зміни потужності, споживаної з мережі, при подрібненні мергелю в млині системи

  «ТРАВНЯ» з досвіду №1 повнофакторного експерименту

  Обчислення енерговитрат вироблялося шляхом інтегрування отриманої в результаті вимірювання потужності споживаної з мережі, як

  АСЕТ = / (1кН) •

  і

  Есет / = ^ Р (АСЕТ /) | dti, (1)

  про

  Питомі енерговитрати подрібнення в / -му досвіді обчислювалися як

  Еуд / =

  Есет / Gвихi

  (2)

  де Есет - енергія, спожита з мережі за період подрібнення ^ в / -м досвіді, кВт год; Gвихl -продуктивність млини в 1-м досвіді, т / год.

  На основі обчислення енергоспоживання за період подрібнення мергелю і продуктивності за цей же період було отримано такі результати енергоспоживання для кожного досвіду цього експерименту (табл. 2).

  Таблиця 2

  Результати обчислення енерговитрат в млині системи «ТРАВНЯ»

  № досвіду Матриця планування Енерговитрати за період подрібнення Ei (ТРАВНЯ), кВтг

  Х1 Х2 Х3 Yi (ТРАВНЯ)

  Частота обертання ротора прот, об / хв (різниця між частотами обертання ротора і циліндричного корпусу) Висота засипки барабана вихідним матеріалом (ПСП), мм Діаметр випускних отворів в барабані ^ вип), мм

  1 329 500 9,0 0.05 2 У1 = | (80,801 • t2 -30,49 • t + 4,9898 ^? = 0,215 0

  2 329 500 5,0 0.05 2 У 2 = | (1103,9 •? 2 - 111,69 • t + 5,4972) dt = 0,181 0

  3 329 260 9,0 0.05 2 Уе = I (521,7 • t2 -50,235 • t + 3,215 ^? = 0,12 0

  4 329 260 5,0 0.05 У4 = | (5229? -50178? +3,33 ^? = 0,122 0

  5 431,2 500 9,0 0.05 2 У 5 = | (1272,2 •? 2 - 108,93 •? + 5,287 У? = 0,181 0

  6 431,2 500 5,0 0.05 У6 = | (641,88 •? 2 - 66,554 •? + 4,0047) dt = 0,144 0

  7 431,2 260 9,0 0.05 2 У7 = | (559,48 •? 2 - 56,329 •? + 3,1564 У? = 0,112 0

  8 431,2 260 5,0 0.05 2 У8 = | (826,1 •? 2 - 80,219 •? + 3,1794 ^? = 0,093 0

  9 582,8 380 7,0 0.05 2 У9 = | (636,76 •? 2 - 51,942 •? + 5,706У? = 0,247 0

  10 481,9 380 3,4 0.05 2 У10 = | (999,39 •? 2 - 96,257 •? + 5,2979) dt = 0,186 0

  11 329,7 178 7,0 0.05 2 У11 = | (10936? -96,321? + 3,482f) dt = 0,099 0

  12 481,9 380 7,0 0.05 2 У12 = | (-7799-? 2 + 4,152? +4,801 = 0,213 0

  13 481,9 380 10,4 0.05 2 У13 = I (7,5085? 2 -32,83 ^? + 5,0195? = 0,21 0

  14 481,9 581,2 7,0 0.05 2 У14 = | (17823 •? 2 -45,362? + 6,1415) ^ Г = 0,258 0

  15 481,9 380 7,0 0.05 У15 = | (337,66? 2-5 (0423? +5,47:) dt = 0,225 0

  16 481,9 380 9,0 0.05 2 У16 = | (13818 •? 2-11С} 49 ^? + 5,8338dt = 0,211 0

  17 380,4 500 7,0 0.05 У17 = | (15359 •? 2 -100027 •? + 6,2286dt = 0,25 0

  18 380,4 500 7,0 0.05 2 У18 = | (49495-? -49,778? + 5,4249d? = 0,23 0

  19 481,9 380 9,0 0.05 У19 = | (-37,203? 2-39,592? +4,423 ^? = 0,17 0

  20 481,9 260 7,0 0.05 2 У20 = | (936,31? 2 - 81,337 •? + 4,4933) dt = 0,187 0

  21 431,2 380 5,0 0.05 У21 = | (645,69 •? 2 - 57,97 •? + 4,4032 ^? = 0,175 0

  22 431,2 380 5,0 0.05 У22 = | (1508,2 •? 2 -110,17 •? + 3,6613 ^? = 0,108 0

  23 481,9 260 7,0 0.05 У23 = | (28949? 2-34,995? + 3,5366dt = 0,145 0

  Зроблені обчислення дозволили про- кожному з 23-х дослідів для млина системи вапна визначити питомі енерговитрати в «ТРАВНЯ» (табл. 3).

  Таблиця 3

  Результати обчислення питомих енерговитрат для млина системи «ТРАВНЯ»

  № досвіду Матриця планування Параметри

  Продуктивність в досвіді Gвихi, т Енерговитрати за період подрібнення в досвіді Е1, кВтг Питомі енерговитрати в досвіді Еуд1, кВтг /

  X Ж - - -

  1 329 500 9,0 0,0301 0,215 0,215 / 0,0301 = 7,14

  2 329 500 5,0 0,02 0,181 0,181 / 0,02 = 9,05

  3 380,4 260 9,0 0,0221 0,12 0,12 / 0,0221 = 5,42

  4 380,4 260 5,0 0,0145 0,122 0,122 / 0,0145 = 8,41

  5 431,2 500 9,0 0,028 0,181 0,181 / 0,028 = 6,46

  6 431,2 500 5,0 0,017 0,144 0,144 / 0,017 = 8,47

  7 431,2 260 9,0 0,021 0,112 0,112 / 0,021 = 5,33

  8 431,2 260 5,0 0,0146 0,094 0,094 / 0,0146 = 6,48

  9 582,8 380 7,0 0,043 0,247 0,247 / 0,043 = 5,74

  10 481,9 380 3,4 0,0146 0,186 0,186 / 0,0146 = 12,7

  11 481,9 178 7,0 0,0141 0,099 0,099 / 0,0147 = 7,02

  12 329,7 380 7,0 0,0329 0,213 0,213 / 0,0339 = 6,47

  13 481,9 380 10,4 0,031 0,21 0,21 / 0,031 = 6,78

  14 481,9 581,2 7,0 0,029 0,258 0,258 / 0,029 = 8,90

  15 481,9 380 7,0 0,0335 0,225 0,225 / 0,0335 = 6,71

  16 481,9 380 9,0 0,0366 0,211 0,211 / 0,0366 = 5,77

  17 481,9 500 7,0 0,0369 0,25 0,25 / 0,0369 = 6,77

  18 380,4 500 7,0 0,0332 0,23 0,23 / 0,0332 = 6,92

  19 380,4 380 9,0 0,0281 0,17 0,17 / 0,0281 = 6,05

  20 481,9 260 7,0 0,0233 0,187 0,187 / 0,0233 = 8,03

  21 481,9 380 5,0 0,0189 0,175 0,175 / 0,0189 = 9,23

  22 431,2 380 5,0 0,0151 0,108 0,108 / 0,0151 = 7,15

  23 431,2 260 7,0 0,0223 0,145 0,145 / 0,0223 = 6,50

  Аналогічно попередньому випадку для ність і енерговитрати при подрібненні ма-млини з індиферентної структурної груп- териала, за якими визначені питомі енер-співай системи «МКАД» визначено виробляй- гозатрати (табл. 4, 5 і 6).

  Таблиця 4

  Продуктивність млина системи з індиферентної структурної групою системи «МКАД» згідно повнофакторного експерименту

  № досвіду Матриця планування Продуктивність за загальним виходу класів Yl (МКАД)

  АЛ А2 А3 Хвилинна Годинна

  Кинематическое невідповідність гілок замкнутого контуру (1кН) Висота засипки матеріалу в барабані ПСП, мм Діаметр випускних отворів в барабані (й? Вип), мм Gвих (хв) кг / хв Gвих (годину) т / год

  1 0,42 500 9,0 0,488 0,0293

  2 0,42 500 5,0 0.323 0,0194

  3 0,42 260 9,0 0,338 0,0203

  4 0,42 260 5,0 0,23 0,0138

  5 0,32 500 9,0 0,483 0,029

  6 0,32 500 5,0 0,233 0,014

  7 0,32 260 9,0 0,30 0,018

  8 0,32 260 5,0 0,237 0,0142

  9 0,22 380 7,0 0,65 0,039

  10 0,38 380 3,4 0,227 0,0136

  11 0,38 178 7,0 0,24 0,0144

  12 0,48 380 7,0 0,553 0,0332

  13 0,38 380 10,4 0,487 0,0292

  14 0,38 581,2 7,0 0,525 0,0315

  15 0,38 380 7,0 0,603 0,0362

  16 0,38 380 9,0 0,648 0,0389

  17 0,38 500 7,0 0,61 0,0363

  18 0,42 500 7,0 0,538 0,0323

  19 0,42 380 9,0 0,473 0,0284

  20 0,38 260 7,0 0,375 0,0225

  21 0,38 380 5,0 0,302 0,0181

  22 0,32 380 5,0 0,217 0,0130

  23 0,32 260 7,0 0,585 0,0351

  У табл. 4 прийняті наступні позначення: Х \ - величина кінематичного невідповідності гілок замкнутого контуру, що визначається як 7верх // нижн: / верх _ передавальне відношення кінематичної передачі у верхній гілки замкнутого контуру; / Нижн _ передавальне відношення кінематичної передачі в нижній гілці замкнутого контуру;

  Х2 - висота засипки вихідного матеріалу в барабан, мм;

  Х3 - діаметр випускних отворів в барабані, мм;

  У / - продуктивність за загальним виходу класів подрібненого матеріалу в >м досвіді (кг / хв; т / год).

  Продуктивність млина системи «МКАД» по 23 дослідам повнофакторного експерименту представлена ​​в табл.5

  Таблиця 5

  Продуктивність млина системи з індиферентної структурної групою системи «МКАД» згідно повнофакторного експерименту

  № досвіду Матриця планування Продуктивність за загальним виходу класів Укмкад)

  А1 А2 Аз Хвилинна Годинна

  Кинематическое невідповідність гілок замкнутого контуру (/ кн) Висота засипки барабана вихідним матеріалом (Ясл), мм Діаметр випускних отворів в барабані (? Вип), мм Gвих (хв) кг / хв Gвих (годину) т / год

  1 0,42 500 9,0 0,488 0,0293

  2 0,42 500 5,0 0.323 0,0194

  3 0,42 260 9,0 0,338 0,0203

  4 0,42 260 5,0 0,23 0,0138

  5 0,32 500 9,0 0,483 0,029

  6 0,32 500 5,0 0,233 0,014

  7 0,32 260 9,0 0,30 0,018

  8 0,32 260 5,0 0,237 0,0142

  9 0,22 380 7,0 0,65 0,039

  10 0,38 380 3,4 0,227 0,0136

  11 0,38 178 7,0 0,24 0,0144

  12 0,48 380 7,0 0,553 0,0332

  13 0,38 380 10,4 0,487 0,0292

  14 0,38 581,2 7,0 0,525 0,0315

  15 0,38 380 7,0 0,603 0,0362

  16 0,38 380 9,0 0,648 0,0389

  17 0,38 500 7,0 0,61 0,0363

  18 0,42 500 7,0 0,538 0,0323

  19 0,42 380 9,0 0,473 0,0284

  20 0,38 260 7,0 0,375 0,0225

  21 0,38 380 5,0 0,302 0,0181

  22 0,32 380 5,0 0,217 0,0130

  23 0,32 260 7,0 0,585 0,0351

  На рис. 3 представлена ​​запис зміни потужності, споживаної з мережі при імітації млини системи «ТРАВНЯ» і млини системи

  «МКАД» в досвіді № 1 повнофакторного експерименту.

  На основі обчислення енергоспоживання за період подрібнення мергелю і продуктивності за цей же період було отримано такі результати енергоспоживання для кожного досвіду цього експерименту (табл. 6).

  На основі отриманих даних продуктивності і енерговитрат в кожному з 23-х дослідів повнофакторного експерименту проведені обчислення питомих енерговитрат в кожному з цих дослідах (табл. 7).

  Аналіз отриманих результатів питомих енерговитрат для млинів систем «ТРАВНЯ» і «МКАД» показує, що енергоефективність

  млини системи «МКАД» в порівнянні з прототипом. При цьому максимальне зниження питомих витрат склало: для досвіду №15 - при впливають фактори -7кН = 0,38; ПСП = 380 мм;

  п = 7,0

  мм

  (МКАД)

  = 4,14 кВт год / т і Е

  уд

  (ТРАВНЯ) = 6,17 кВтг / т, що відповідає зниженню на 32,9%. Мінімальне зниження питомих енерговитрат для млинів двох систем склало в досвіді №6 - при впливають фактори -1кн = 0,32; ПСП = 500 мм; dвип = 5,0 мм Еуд (МКАД) = 8,52 кВтг / т і Еуд (травня) = 8,47 кВт год / т, що відповідає зниженню питомих енерговитрат всього на 0, 6%.

  ? 9

  л &

  про

  X

  3 "

  про 2

  8

  0

  0

  1кН = 0,42, Чи не л = 500 мм,? Еип = 9,0 мм

  Л! "™ (ТРАВНЯ} = 80,801« 2 - 30,491 + 4,9898

  М «ти (МКАД) = 108,91Лг - 26,3581 + 4,2344

  а * = 0,317

  тт

  ©

  0,01

  .....Час проведення досвіду ^ ч

  0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

  Мал. 3. Результати вимірювання потужності, споживаної з мережі, в млині системи «ТРАВНЯ» і «МКАД»

  за період подрібнення мергелю в досвіді №1

  Таблиця 6

  Результати вимірювання енерговитрат за період подрібнення в млині системи «МКАД»

  № досвіду Матриця планування Енерговитрати за період подрібнення Есет (МКАД), кВтг

  Х1 Х2 Х3 Yi (МКАД)

  Кинематическое невідповідність гілок замкнутого контуру (1кН) Висота засипки барабана вихідним матеріалом (ПСП), мм Діаметр випускних отворів в барабані ^ вип), мм

  1 0,42 500 9,0 0.05 У1 = | (108,911 2 - 26,358 + 4,2344) dt = 0,183 0

  2 0,42 500 5,0 0.05 2 У2 = I (992,28 •? 2 -95,573 + 4,7054 ^? = 0,157 0

  3 0,42 260 9,0 0.05 2 У3 = I (440,91 •? 2 - 38,178 + 2,678 ^? = 0,105 0

  4 0,42 260 5,0 0.05 2 У4 = | (440,9 •? 2 -38,178 •? + 2,679 ^? = 0,105 0

  5 0,32 500 9,0 0.05 У 5 = I (223,08 •? 2 - 46,137 •? + 2,679 ^? = 0,127 0

  6 0,32 500 5,0 0.05 2 У5 = | (223,08 - 46,137 •? + 2,679 ^? = 0,127 0

  7 0,32 260 9,0 0.05 У6 = | (1278,6 •? 2 -90,663 •? + 3,5841 ^? = 0,119 0

  8 0,32 260 5,0 0.05 У7 = | (1145,3 ^? 2 - 75,885 •? + 2,6755у? = 0,087 0

  9 0,22 380 7,0 0.05 2 У8 = I (739,59 • г2 - 53,894 •? + 2,2113 ^? = 0,074 0

  10 0,38 380 3,4 0.05 У10 = | (2494,2 •? 2 - 187,2 •? + 5,9597) dt = 0,168 0

  11 0,38 178 7,0 0.05 У11 = | (999,14 •? 2 - 76,19 •? + 2,7255) dt = 0,083 0

  12 0,48 380 7,0 0.05 У12 = | (185,78 •? 2 - 31,274 •? + 3,8365 ^? = 0,16 0

  13 0,38 380 10,4 0.05 У13 = | (-365,78 2 - 52,998 + 4,8429) dt = 0,161 0

  14 0,38 581,2 7,0 0.05 У14 = | (-23,934 •? 2 -36,734 •? + 5,6793 ^? = 0,237 0

  15 0,38 380 7,0 0.05 У15 = | (-507,53 ^? 2 - 50,241 •? + 4,6802 ^? = 0,15 0

  16 0,38 380 9,0 0.05 У16 = | (109,71 • Г2 - 36,414 + 4,5869) dt = 0,188 0

  17 0,38 500 7,0 0.05 У17 = I (564,98 •? 2 - 45,38 •? + 5,1306 У? = 0,223 0

  18 0,42 500 7,0 0.05 У18 = I (156,87 •? 2 - 23,252 •? + 4,2654 ^? = 0,191 0

  19 0,42 380 9,0 0.05 У19 = I (677,87 •? 2 - 81,414 •? + 4,2266 У? = 0,138 0

  20 0,38 260 7,0 0.05 У 20 = I (441,26 ^? 2 - 56,631 •? + 4,1249) dt = 0,154 0

  21 0,38 380 5,0 0.05 У21 = I (15001 •? 2 -112,73 •? + 4,731 ^? = 0,158 0

  22 0,32 380 5,0 0.05 У22 = I (1869? 2-120,25 •? + 3,079 ^? = 0,082 0

  23 0,32 260 7,0 0.05 У23 = I (927,06? 2 -59,825? + 2,925Еdt = 0,11 0

  Таблиця 7

  Результати обчислення питомих енерговитрат в млині системи «МКАД»

  № досвіду Матриця планування Параметри

  Виробник ність в досвіді ^ вих ^ т Енерговитрати за період подрібнення в досвіді Е \, кВтг Питомі енерговитрати в досвіді Їжа, кВтг / т

  - XI Х2 X - - -

  1 0,42 500 9,0 0,0293 0,183 0,183 / 0,0293 = 6,25

  2 0,42 500 5,0 0,0194 0,157 0,157 / 0,0194 = 8,1

  3 0,42 260 9,0 0,0203 0,105 0,105 / 0,0203 = 5,17

  4 0,42 260 5,0 0,0138 0,107 0,107 / 0,0138 = 7,75

  5 0,32 500 9,0 0,029 0,127 0,127 / 0,029 = 4,38

  6 0,32 500 5,0 0,014 0,119 0,119 / 0,014 = 8,52

  7 0,32 260 9,0 0,018 0,087 0,087 / 0,018 = 4,83

  8 0,32 260 5,0 0,0142 0,074 0,074 / 0,0142 = 5,21

  9 0,22 380 7,0 0,039 0,223 0,223 / 0,039 = 5,71

  10 0,38 380 3,4 0,0136 0,168 0,168 / 0,0136 = 12,4

  11 0,38 178 7,0 0,0144 0,083 0,083 / 0,0144 = 5,57

  12 0,48 380 7,0 0,0332 0,16 0,16 / 0,0332 = 4,82

  13 0,38 380 10,4 0,029 0,161 0,161 / 0,029 = 5,52

  14 0,38 581,2 7,0 0,0315 0,237 0,237 / 0,0315 = 7,52

  15 0,38 380 7,0 0,0362 0,15 0,15 / 0,0362 = 4,14

  16 0,38 380 9,0 0,0389 0,188 0,188 / 0,0389 = 4,83

  17 0,38 500 7,0 0,0363 0,223 0,223 / 0,0363 = 6,14

  18 0,42 500 7,0 0,0323 0,191 0,191 / 0,0323 = 5,91

  19 0,42 380 9,0 0,0283 0,138 0,138 / 0,0283 = 4,89

  20 0,38 260 7,0 0,0224 0,154 0,154 / 0,0224 = 6,88

  21 0,38 380 5,0 0,0181 0,158 0,158 / 0,0181 = 8,73

  22 0,32 380 5,0 0,0130 0,082 0,082 / 0,0159 = 6,31

  23 0,32 260 7,0 0,0351 0,185 0,185 / 0,0351 = 5,27

  Отримані результати і залежність питомих енерговитрат від кінематичного невідповідності гілок замкнутого контуру є орієнтиром для вибору оптимальних конструктивних і режимних параметрів вертикальної млини динамічного самоздрібнювання системи «МКАД» при їх проектуванні, що забезпечують мінімальні питомі енерговитрати при подрібненні прийнятого для дослідження матеріалу.

  На основі отриманих результатів побудовані графіки залежності питомих енерговитрат від величини кінематичного невідповідності

  гілок замкнутого контуру. У табл. 8 представлені вихідні дані для побудови графіка питомих енерговитрат в залежності від кінематичного невідповідності гілок замкнутого контуру, а на рис. 4 побудовані ці залежності при заданих параметрах - висоти засипки ПСП = 380 мм і діаметрі випускних отворів в барабані dвип = 7,0 мм для млина системи «МКАД».

  Вихідні дані для побудови графіків, прийняті з повнофакторного експерименту, представлені в табл. 8.

  Таблиця 8

  Вихідні дані для побудови графіка питомих енерговитрат в залежності від кінематичного невідповідності гілок замкнутого контуру

  № п / п Кинематическое Висота засипки ис Діаметр випускних від- Питомі енергоза-

  невідповідність / кн перехідного матеріалу в версти в барабані й? вЬш, витрати Еуда (МКАД),

  барабан, ПСП, мм мм кВтг / т

  1 0,22 380 7,0 5,71

  2 0,38 380 7,0 4,14

  3 0,42 380 7,0 5.52

  4 0,48 380 7,0 4,89

  Побудова графіка залежності питомих невідповідності гілок замкнутого контуру мілину-

  енерговитрат залежно від кінематичного ниці системи «МКАД» проводилося за допомогою на-

  гою програми «AdvancedGrapher».

  г1 и 6 Г% 5.75 Ш «5" 5 ч fcq 5.25 2 з | 1 4.75 про Е 4.5 а. <і я <і л 4 в л Г 3-75 V Ч [Л 3.5 3.25 т

  до

  |

  | | | Рис. 4. Гра 0.25 0.3 0.35 0 4 0.45 0.5 | Таблиця: 4 елементів (а) Кинематическое невідповідність 1кк - Y [x) = - 0.9B831 В8 * 1п (х) + 4.05612В7 фік залежності питомих енерговитрат подрібнення від кінематичного

  невідповідності гілок замкнутого

  Аналіз отриманої залежності експериментально підтверджує додаткового впливу силової складової процесу подрібнення в млині даної системи, що виникає «циркулюючої» енергії в замкнутому контурі при передачі по її гілкам різних за величиною потоків потужності до стовпа матеріалу, що подрібнюється [22]. Так як зі збільшенням величини кінематичного невідповідності вал електродвигуна буде деформуватися (скручуватися) на велику величину щодо початкового стану, то і потенційна енергія в ньому буде рости, а питомі енерговитрати будуть знижуватися, що спостерігається на графіку (рис. 3).

  Аналогічно розглянутому вище графіку буде змінюватися питома енергоємність в залежності від інших сполучень впливають параметрах процесу.

  Висновки. Отримані експериментальним шляхом дані залежності питомих енерговитрат в залежності від величини кінематичного невідповідності гілок замкнутого контуру для млина з індиферентної структурної групою системи «МКАД»:

  1) експериментом підтвердити можливість корисного використання так званої «циркулюючої» енергії для додаткового силового впливу на подрібнюється матеріал за рівний період подрібнення, що забезпечує зниження енерговитрат в порівнянні з млином системи «ТРАВНЯ»;

  туру в млині системи «МКАД»

  2) отримати більш низькі питомі енерговитрати на подрібнення матеріалу, що досягають 32,6% при подрібненні мергелю з вихідної розміром? Вих = 30 мм;

  3) шляхом зміни величини кінематичного невідповідності гілок замкнутого контуру регулювати продуктивність і енерговитрати, забезпечуючи отримання готового продукту подрібнення з необхідними характеристиками;

  4) побудувати залежності питомих енерговитрат в залежності від кінематичного невідповідності гілок замкнутого контуру, що дозволить при проектуванні і експлуатації млинів цієї системи встановлювати оптимальні режимні та конструктивні параметри, що забезпечують значне зниження енергоспоживання і питомих енерговитрат подрібнення матеріалу.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Хетагуров В.Н. Розробка і проектування відцентрових млинів вертикального типу. Владикавказ: Терек, 1999. 225 с.

  2. Гегелашвілі М. В. Теорія і практика млинів динамічного самоздрібнювання. Владикавказ: Терек, 2001. с. 208.

  3. Єгоров І.М. До питання про інтенсифікацію помелу в більной млині // Зб. праць міжнародного наукового симпозіуму - машинобудівників і механіків. 2014. С. 189-193.

  4. Півняк Г.Г., Вайсберг Л.А., Кириченко В.І., Пілов В.І. Подрібнення. Енергетика і технологія. М .: Видавничий дім «Руда і Метали». 2007. 296 с.

  5. Суботін М. Ф. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку дробильно-з-мельчітельного обладнання // Вісник Читинського держ ун-ту (Вісник ЧітГУ). Чита: ЧітГУ, 2010. (№3 (5)). С. 100-105.

  6. Ревнівцев В.І., Капралов Е.Л., Костін І.М. і ін. В кн .: Удосконалення процесів дроблення, подрібнення, грохочення і класифікації руд і продуктів збагачення. Л., Механ-обр, 1985.

  7. Технологія сировини на роздоріжжі. Проблеми і перспективи. Пер. з англ. / Под ред. Б. А. Уілсі, Р. В. барі. М .: Недра, 1992. 272 ​​с.

  8. дровнік А.Н., Остановскій А.А. Створення подрібнювача динамічного самоздрібнювання // Інженерний вісник Дона. Номер. 2012. С. 5-6.

  9. дровнік А.Н., Остановскій А.А., Нікітін Є.В., Павлов І.А, Осипенко Л.А., Агафонов Н.А Подрібнювач динамічного самоздрібнювання Пат. на винахід №2465960 РФ, 5 з.

  10. дровнік А.Н., Остановскій А.А., Мас-лов Є.В., Бурков Н.В., Романенко Г.М. Млин. Пат. на винахід № 2496581 Російська Федерація. 5 з.

  11. Пат. на винахід №2520008 Російська Федерація. МПК В02С13 / 14. Подрібнювач динамічного самоздрібнювання матеріалу / дровнік А.Н., Остановскій А.А., Маслов Є.В., Рибальченко О.М .; 2013105689/13; заявл. 11.02. 2013; Патентовласник: Південно-Російський державний університет економіки і сервісу (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЕС"), опубл. 20.06 2014 р Бюл. №17.4 з.

  12. дровнік А.Н., Остановскій А. А., Бурков Н. В., Маслов Є.В. Удосконалення подрібнювачів динамічного самоздрібнювання. // Ювілейний міжнародний збірник наукових праць, присвячений 40-річчю кафедри «Машини та обладнання побутового та житлово-побутового призначення, 2013. С. 58-61.

  13. Гегелашвнлн М.В. Визначення меж швидкісних режимів руху матеріалу в млині динамічного самоздрібнювання «ТРАВНЯ» // Механізми та машини ударного, періодичного і вібраційного дії. Матер, міжнар. симп. (Орел 22- 24 нояб. 2000 г.) Орел ОПУ. 2000 С. 245-249.

  14. Крайнєв А.Ф. Словник-довідник по механізмам. 2-е изд., Перераб. і доп. М .: Машинобудування, 1987. 560 з.

  15. Нікітін А.А. Явище повернення потужності через замикаючу кінематичну ланцюг // Тр. Дніпропетровського ін-ту залізничного тр-та, вип. 19. Дніпропетровськ, 1948. С. сто шістьдесят одна тисяча двісті тридцять дев'ять.

  16. Остановскій А.А., Дровникі А.Н. Закономірності передачі потужності до подрібнюють матеріалу в млинах системи «МКАД» // Наука і освіта. 2017. №5.

  17. дровнік А.Н., Остановскій А.А. Системи млинів динамічного самоздрібнювання контурного типу. Південно-Російський державний політехнічний університет (НПІ) імені М. І. Платова. Новочеркаськ: ЮРГПУ (НПІ), 2017. 183 с.

  18. Остановскій А.А., Осипенко Л.А., Дровникі А. Н., Маслов Є.В. Порівняльний аналіз енергоефективності вертикальних млинів динамічного самоздрібнювання системи «ТРАВНЯ» і «МКАД» // Вісник БГТУ ім. В. Г. Шухова, 2018. 9. С. 75-82.

  19. Пат. на корисну модель №175743 РФ, МПК GOIL 3/24. Стенд для вимірювання потужності в замкнутому контурі млини динамічного самоздрібнювання. Остановскій А. А., Дровникі А.Н., Рибальченко Н.Г., Рибальченко О.М., Черкесова Е.Ю; заявл. 13.12.2016, заявник і власник патенту Остановскій А.А., опубл. 23.05.2018 ,. Бюл. №15.

  20. Свідоцтво про державну реєстрацію програми для ЕОМ № 2018661841 «Програма розрахунку кута скручування вала електромеханічної системи стенду для вимірювання потужності в замкнутому контурі млини динамічного самоздрібнювання». Остановскій А.А., Альохін А.С., Козирєв П.П., Шейру ВС .; заявл. 14.06.2018, заявник і власник патенту Донський державний технічний університет (ДДТУ); зареєстровано 19.09.2018 року.

  21. Остановскій А.А. Аналіз і вибір раціональної структурної схеми вертикальної млини динамічного самоздрібнювання // Известия вищих навчальних закладів. Північнокавказького регіону. Технічні науки. 2018. № 1. С. 66--73.

  Інформація про авторів

  Остановскій Олександр Аркадійович, кандидат технічних наук, доцент, головний інженер. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. ТОВ «Оптімастрой». Росія, 141130, м Руза, Московської області, вулиця Шкільна, будинок 28.

  Надійшла в грудні 2018 р © Остановскій А.А., 2019

  1 * Ostanovskiy A.A.

  1LLC "Optimastroy" Russia, 141130 Ruza, Moscow Region, Shkolnaya St. 28 * E-mail: ostanovskiy51 @ mail. ru

  ANALYSIS OF THE IMPACT OF KINEMATIC INSUFFICIENCY OF BRANCHES OF A CLOSED CONTOUR REDUCED POWER INPUT IN THE MILL

  OF THE MKAD SYSTEM

  Abstract. The necessity of improving technological operations in the processing of mineral raw materials and the use of energy-efficient grinding equipment is substantiated. The technical and technological benefits of vertical dynamic autogenous grinding mills are given. They are based on a method of self-grinding of the material, which allows to reduce the specific energy consumption. The technical advantages of the MKAD system mills, the structural schemes of which have an indifferent group are explained. Since the mills of this system additionally use so-called "circulating" energy, depending on the degree of deformation of the drive motor shaft, it is necessary to study the effect of kinematic mismatch of closed-circuit branches on the specific energy consumption of grinding . The graphic dependences of kinematic discrepancy effect on the specific energy consumption of grinding in the MKAD system mills are presented.

  Keywords: mill, energy efficiency, specific energy consumption, block diagram, indifferent groups, closed loop, kinematic discrepancy, kinetic energy, potential energy, circulating energy

  REFERENCES

  1. Khetagurov V.N. Development and design of centrifugal mills of vertical type. Vladikavkaz: Terek, 1999. 225p.

  2. Gegelashvili M.V. Theory and Practice of Dynamic Self-Grinding Mills. Vladikavkaz: Terek, 2001., p. 208.

  3. Egorov I.N. On the question of the intensification of grinding in a mobile mill. Sb. labor of the international scientific symposium - machine builders and mechanics, 2014 року, p. 189-193.

  4. Pivnyak G.G., Weisberg L.A., Kirichenko V.I., Pilov V.I. Shredding. Energy and technology.

  M.: Publishing house "Ore and Metals", 2007, 296 p.

  5. Subbotin M.F. Analysis of the current state and development prospects of crushing and grinding equipment. West of the Chita State University (Vestnik ChitSU). Chita: ChitSU, 2010. (no. 3 (5)), Pp.100-105.

  6. Revnivtsev V.I., Kapralov E.L., Kostin I.M. and others. In the book: Improving the processes of crushing, grinding, screening and classification of ores and enrichment products. L., Mekhanobr, 1985.

  7. Technology of raw materials at a crossroads. Problems and prospects. Per. from English. Ed. B.A. Wils, R.V. Bareya. M.: Nedra, 1992, 272 p.

  8. Drovnikov A.N., Ostanovskiy A.A. Creation of a shredder for dynamic self-grinding. // Engineering Bulletin of the Don. Room 2012, p. 56.

  9. Drovnikov A.N., Ostanovskiy A.A., Nikitin E.V., Pavlov I.A., Osipenko L.A., Agafonov N.A. The Grinder of Dynamic Self-Grinding Pat. the invention no. 2465960 of the Russian Federation,

  5 p.

  10. Drovnikov A.N., Ostanovskiy A.A., Maslov E.V., Burkov N.V., Romanenko G.N. Mill. Pat for

  invention no. 2496581 Russian Federation. 5 p.

  11. Pat. for invention №2520008 Russian Federation. IPC B02C13 / 14. From the grinder ofthe dynamic self-grinding of the material / Drovnikov A.N., Ostanovskiy A.A., Maslov E.V., Rybalchenko A.N.; 2013105689/13; declare 11.02. 2013; Patent holder: South-Russian State University of Economics and Service (FSBEI HPO "YURGUES"), publ. 20.06 2014 року, Byul. no. 17. 4 p.

  12. Drovnikov A.N., Ostanovskiy A.A., Burkov N.V., Maslov E.V. Improvement of dynamic self-grinding shredders. The jubilee international collection of scientific papers dedicated to the 40th anniversary of the department "Machines and equipment for household and residential purposes? 2013, pp.58-61.

  13. Gegelashvnln M.V. Determination of the boundaries of high-speed modes of movement of the material in the MAY dynamic self-grinding mill // Mechanisms and machines of percussion, periodic and vibrational action. Mater, mezhdynar. simp (Eagle, 22-24 Nov. 2000). Eagle OPU. 2000 pp. 245-249.

  14. Kraynev A.F. Dictionary-reference mechanisms. 2nd ed., Pererab. and add. M.: Mashinostroenie, 1987, 560 p.

  15. Nikitin A.A. The phenomenon of the return of power through the closing kinematic chain. Tr. Dnepropetrovsk Institute of Railroad Tr-ta, vol. 19, Dnipropetrovsk, 1948, pp. 161-239.

  16. Ostanovskiy A.A., Drovnikov A.N. Patterns of power transmission to grindable material in the mills of the MKAD system. Science and Education. 2017, no. 5.

  17. Drovnikov A.N., Ostanovskiy A.A. Systems of mills of dynamic self-milling of contour type. South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after MI Plateau-va. Novocherkassk:

  YuPGPU (NPI) 2017, 183 p.

  18. Ostanovskiy A.A., Osipenko L.A., Drovnikov A.N., Maslov E.V. Comparative analysis of the energy efficiency of vertical mills of dynamic autogenous grinding of the MAYA and MKAD system. Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov, 2018, no.9, pp.75-82.

  19. Pat. for useful model №175743 RF MPC GOIL 3/24. Stand for measuring power in a closed loop mill dynamic autogenous grinding. Stop A. A., Drovnikov A.N., Rybalchenko N.G., Rybalchenko A.N., Cherkesova E.U .; for-yavl. 12/13/2016, applicant and patent holder Ostanovskiy AA, publ. 05.23.2018 Bul. no. 15.

  20. Certificate of state registration of computer program no. 2018661841 "Program for calculating the angle of torsion of the shaft of the electromechanical system of the bench for measuring power in a closed loop of a dynamic self-grinding mill". Ostanovskiy A.A., Alekhin A.S., Kozyrev P.P., Sherikh V.S.; declare 06/14/2018, the applicant and patentee Don State Technical University (DSTU); Registered on 19.09.2018.

  21. Ostanovskiy A.A. Analysis and selection of a rational structural scheme of a vertical mill of dynamic self-grinding. News of higher educational institutions. North Caucasus region. Technical science, 2018. no. 1, pp. 66-73.

  Information about the author

  Ostanovsky, Alexander A. PhD, Assistant professor, chief engineer. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. LLC "Optimastroy", Russia, 141130 Ruza, Moscow Region, Shkolnaya St. 28

  Received in Desember 2018 Для цитування:

  Остановскій А.А. Аналіз впливу кінематичного невідповідності гілок замкнутого контуру на питому енергоємність в млині системи «МКАД» // Вісник БГТУ ім. В.Г. Шухова. 2019. №3. С. 134-148. DOI: 10.34031 / article_5ca1f635ef2844.35993706

  For citation:

  Ostanovskiy A.A. Analysis of the impact of kinematic insufficiency of branches of a closed contour reduced power input in the mill of the mkad system. Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov, 2019, no. 3, pp. 134-148. DOI: 10.34031 / article 5ca1f635ef2844.35993706


  Ключові слова: МЛИН /ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ /питомих енерговитрат /СТРУКТУРНА СХЕМА /ІНДІФФЕ-РЕНТНІ ГРУПИ /ЗАМКНУТЕ КОНТУР /кінематична НЕВІДПОВІДНІСТЬ /КІНЕТИЧНА ЕНЕРГІЯ /ПОТЕНЦІАЛЬНА ЕНЕРГІЯ /циркулює енергія /MILL /ENERGY EFFICIENCY /SPECIFIC ENERGY CONSUMPTION /BLOCK DIAGRAM /INDIFFERENT GROUPS /CLOSED LOOP /KINEMATIC DISCREPANCY /KINETIC ENERGY /POTENTIAL ENERGY /CIRCULATING ENERGY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити