Предмет: У статті висвітлено результати дослідження медико-біологічних характеристик зразків полімерного термопластичного матеріалу, використовуваного в ортопедичної стоматології, щодо окремих представників умовно патогенної мікрофлори порожнини рота. Проведено оцінку та порівняльний аналіз адгезії і колонізаційної активності С. albicans на поверхні матеріалу для виготовлення протетичної конструкцій. Матеріали і методи: У роботі використовували референтні штами C. albicans S. aureus, S. epidermidis і Escherichia coli. Візуалізація биопленок після фарбування 0,1% водним розчином генціанвіолета і спиртової екстракції барвника здійснювалася на планшетному рідері PowerWave X (США). Життєздатність бактерій оцінювалася методом прямого висіву на селективні середовища. Результати: Встановлено, що на полімерному термопластичних матеріалі С. albicans утворює більш виражену плівку в порівнянні з іншими умовно патогенними мікроорганізмами. Висновки: задовільні медико-біологічні характеристики термопластического матеріалу визначають можливості його використання в якості конструкційного для виготовлення ортопедичних конструкцій.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Рогожникова Євгенія Павлівна, однорічного Анатолій Петрович, Асташина Наталя Борисівна, Яковлєв Михайло Володимирович


ANALYSIS OF MICROBIAL ADHESION OF PATHOGENIC MUSHROOMS S. ALBICANS ON THE SURFACE OF THERMOPLASTIC MATERIAL FOR ORTHOPEDIC CONSTRUCTIONS

Subject: The paper deals with measured biomedical characteristics of samples of a prosthodontic thermoplastic polymer, in regards to certain potentially pathogenic species of oral microflora. Evaluation and comparative analysis of С. albicans adhesion and colonization activity on the prosthodontic material surface were undertaken. Materials and methods: The research used the following reference strains: C. albicans, S. aureus, S. epidermidis and Escherichia coli. The biofilms were visualized by means of a plate reader, PowerWave X (USA) after staining with 0.1% aqueous solution of gentian violet and alcohol extraction of the dye. The bacteria were tested for viability by direct inoculation of selective media. Results: С. albicans was found to produce a more prominent film on the thermoplastic polymer than other potentially pathogenic microorganisms. Conclusions: Satisfactory biomedical characteristics of the thermoplastic material allow it to be used for prosthodontic purposes.


Область наук:

 • фундаментальна медицина

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: проблеми стоматології


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ВИРАЖЕНОСТІ мікробних АДГЕЗІЇ патогенні гриби С. ALBICANS НА ПОВЕРХНІ термопластичних матеріалу для ортопедичних КОНСТРУКЦІЙ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ВИРАЖЕНОСТІ мікробних АДГЕЗІЇ патогенні гриби С. ALBICANS НА ПОВЕРХНІ термопластичних матеріалу для ортопедичних КОНСТРУКЦІЙ»

  ?Проблеми стоматології Actual problems in dentistry

  2019, том 15, № 4, стор. 109-113 Незнімне протезування / Оригінальні дослідження 2019, vol. 15, № 4, pp. 109-113

  © 2019, Єкатеринбург, УГМУ Orthopaedic Dentistry / Original research papers © 2019, Ekaterinburg, USMU

  DOI: 10.18481 / 2077-7566-2019-15-4-109-113 УДК: 616.314-089.844-77: [616.92.282: 582.28] -078

  АНАЛІЗ ВИРАЖЕНОСТІ мікробних АДГЕЗІЇ патогенні гриби С. ALBICANS НА ПОВЕРХНІ термопластичних матеріалу для ортопедичних КОНСТРУКЦІЙ

  Рогожникова Е. П., однорічного А. П., Асташина Н. Б., Яковлєв М. В.

  ФГБОУ ВО «Пермський державний медичний університет ім. академіка Е.А.Вагнера »МОЗ України, м Перм, Росія

  анотація

  Предмет. У статті відображені результати дослідження медико-біологічних характеристик зразків полімерного термопластичного матеріалу, використовуваного в ортопедичної стоматології, щодо окремих представників умовно-патогенної мікрофлори порожнини рота. Проведено оцінка та порівняльний аналіз адгезії і колонізаційної активності С. albicans на поверхні матеріалу для виготовлення протетичної конструкцій.

  Мета - оцінка та порівняльний аналіз адгезії і колонізаційної активності С. albicans на поверхні термо-формованого матеріалу, що застосовується в ортопедичної стоматології.

  Методологія. У роботі використовували референтні штами C.Albicans, S.aureus, S.epidermidis і Escherichia coli. Візуалізацію биопленок після фарбування 0,1% водним розчином генціанвіолета і спиртової екстракції барвника здійснювали на планшетному рідері Power Wave X (США). Життєздатність бактерій оцінювали методом прямого висіву на селективні середовища.

  Результати. Встановлено, що на полімерному термопластичних матеріалі C.albicans утворюють більш виражену плівку в порівнянні з іншими умовно-патогенними мікроорганізмами, оскільки їх швидкість росту і ферментативна активність дозволяють їм подолати антисептичну дію полімерного матеріалу. Виявлено, що біоплівка С. albicans, сформована на полімерному матеріалі, більш виражена, ніж на полістиролі.

  Висновки. Задовільні медико-біологічні характеристики термопластического матеріалу визначають можливості його використання в якості конструкційного для виготовлення ортопедичних конструкцій, проте існує необхідність коригування схем лікування у пацієнтів групи ризику з метою попередження виникнення ускладнень на етапах ортопедичної реабілітації, а також зменшення періоду експлуатації заміщають конструкцій у даної категорії хворих.

  Ключові слова: термопластичні матеріали, біоплівка, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Candida albicans, мікробні біоплівки, дріжджові гриби, оральні бактерії, знімні зубні протези, полімерні матеріали

  Автори заявили про відсутність конфлікту інтересів The authors declare no conflict of interest

  Адреса для листування:

  Євгенія Павлівна Рогожнікова

  614045, г. Пермь, ул. Луначарського, 74Б-525 Тел .: +7 (992) 230-00-63 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Зразок цитування:

  Рогожникова Е. П., однорічного А. П., Асташина Н. Б., Яковлєв М. В. АНАЛІЗ ВИРАЖЕНОСТІ мікробних АДГЕЗІЇ патогенні гриби С. ALBICANS НА ПОВЕРХНІ термопластичних матеріалу для ортопедичних КОНСТРУКЦІЙ Проблеми стоматології, 2019, т. 15, № 4 , стор. 109-113 © Рогожникова Е. П і ін. 2019 DOI: 10.18481 / 2077-7566-2019-15-4-109-113

  Correspondence address:

  Evgenia P. ROGOZHNIKOVA

  614045, Perm, Lunacharskogo, 74B-525 Tel .: +7 (992) 230-00-63 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  For citation:

  Rogozhnikova E. P., GodovalovA. P., Astashina N.B., YakovlevM. V. ANALYSIS OF MICROBIAL ADHESION EXTENT OF PATHOGENIC FUNGI, C. ALBICANS, ON THE SURFACE OF A PROSTHODONTIC THERMOPLASTIC MATERIAL Actual problems in dentistry, 2019, vol. 15, № 4, pp. 109-113 © Rogozhnikova E. P. al. 2019 DOI: 10.18481 / 2077-7566-2019-15-4-109-113

  Проблеми стоматології 2019, том 15, № 4, стор. 109-113 © 2019, Єкатеринбург, УГМУ

  Ортопедична стоматологія / Оригінальні дослідження Orthopaedic Dentistry / Original research papers

  DOI: 10.18481 / 2077-7566-2019-15-4-109-113

  ANALYSIS OF MICROBIAL ADHESION EXTENT OF PATHOGENIC FUNGI, C. ALBICANS, ON THE SURFACE OF A PROSTHODONTIC THERMOPLASTIC MATERIAL

  Rogozhnikova E. P., Godovalov A. P., Astashina N. B., Yakovlev M. V.

  Department of prosthetic dentistry of the E. A. Wagner Perm State Medical University, Perm, Russia

  Abstract

  Subject. The paper deals with measured biomedical characteristics of samples of a prosthodontic thermoplastic polymer, in regards to certain potentially pathogenic species of oral microflora. Evaluation and comparative analysis of С. albicans adhesion and colonization activity on the prosthodontic material surface were undertaken.

  Aim: assessment and comparative analysis of adhesion and colonization activity of C. albicans on surface of termoplastic material used in orthopedic dentistry.

  Methodology. The research used the following reference strains: C.albicans, S.aureus, S.epidermidis and Escherichia coli. The biofilms were visualized by means of a plate reader, PowerWave X (USA) after staining with 0.1% aqueous solution of gentian violet and alcohol extraction of the dye. The bacteria were tested for viability by direct inoculation of selective media.

  Results. С.albicans was found to produce a more prominent film on the thermoplastic polymer than other potentially pathogenic microorganisms since growth rate and enzymatic activity of C.albicans allows them to overcome antibacterial effect of polymer material. C. albicans biofilm formed on thermoplastic material is more pronounced than polystyrene was detected.

  Conclusions. Satisfactory biomedical characteristics of the thermoplastic material allow it to be used for prosthodontic purposes. However, there is a need to adjust treatment in patients of risk groups in order to prevent complications at the stages of orthopedic rehabilitation and reduce the period of orthopedic structures operation in this category of patients.

  Keywords: thermoplastic materials, biofilm, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Candida albicans, microbial biofilms, yeast fungi, oral bacteria, removable dentures, polymers

  Вступ

  У порожнині рота людини більш 700 видів мікроорганізмів утворюють унікальну екосистему [8, 15, 19, 22, 24]. Значна частина її елементів відноситься до умовно-патогенних таксонам, серед яких особливе місце займають гриби роду Candida [3, 9, 14, 16, 17, 21, 25]. Більшість представників цієї групи (С. albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. kefyr, C. glabrata, C. guilliermondii, C. parapsilosis) є хвороботворними і мають широкий спектр чинників патогенності, зокрема, здатністю до адгезії до тканин і органам порожнини рота [12, 14, 16, 18, 20]. Варто відзначити, що дана властивість у представників різних штамів Candida значно варіюється. Найбільш висока ця здатність у C. аlbicans, мменно вони є частою причиною виникнення дисбиозов рота [14, 18, 23].

  Наявність в порожнині рота ортопедичних конструкцій створює додаткові пункти ретенції і збільшує площу потенційних зон освіти міцелію [2, 9, 13, 16]. Вченими отримані дані про продукцію С. аlbicans особливих ферментів і органічних кислот, які сприяють біодеструкції пластмас і проникненню грибів в тріщини і дефекти на поверхні полімерів [3, 10, 13, 16, 23]. Старіння пластмас створює сприятливі умови для розвитку грибів, здатних проникати на 2,0-2,5 мм всередину матеріалу, і змінює їх фізико-хімічні характеристики [14, 18]. Все це створює передумови і збільшує ризик розвитку кандидозу

  порожнини рота у осіб, що використовують стоматологічні конструкції з полімерів [3, 9, 10, 14, 18].

  Термопластичні матеріали на основі поліок-сіметіллена в даний час затребувані в ортопедичної стоматології для виготовлення різних варіантів заміщають конструкцій [1, 2, 4, 5, 11]. Проблема взаємодії грибів роду Candida з матеріалами даної групи є досить актуальною, оскільки переконливих відомостей в вивченій літературі недостатньо.

  Істотний вплив на характер біоплен-кообразованія надає як рельєф поверхні конструкційного матеріалу, так і адгезійна активність представників умовно-патогенної мікробіоти [2, 3, 9]. У зв'язку з цим в цьому дослідженні проведено порівняння показників адгезії до термопластичних полімеру грибів C ^ lbicans з такими представниками групи умовно-патогенних бактерій, як Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidi і Escherichia coli.

  Мета дослідження - оцінка та порівняльний аналіз адгезії і колонізаційної активності С. albicans на поверхні термопластмаси на прикладі термоформируемий матеріалу «Dental D».

  матеріали та методи

  У роботі використовували референтні штами C. albicans АТСС 25923, а також штами умовно-патогенних бактерій Staphylococcus aureus АТСС

  25923, Staphylococcus epidermidis АТСС 28922, Escherichia coli К-12, отримані з Державної колекції патогенних мікроорганізмів ФГБУ «НЦЕСМП» МОЗ Росії (м.Москва).

  Ідентичні зразки стоматологічного полімеру були виготовлені методом литтєвого пресування відповідно до інструкції виробника і оброблені паровим методом в автоклаві при 130 ° С протягом 60 хвилин. У плоскодонних планшетах з полістиролу зразки термопластмаси з внесеними культурами тест-штамів інкубували протягом 48 год при 37 ° С. В якості контролю використовували біоплівки, сформовані в лунках плоскодонного планшета без полімерних зразків.

  Візуалізацію биопленок, що сформувалися на поверхні зразків термопластического матеріалу, проводили після фарбування 0,1% водним розчином генціанвіолета і спиртової екстракції зв'язався барвника з подальшою детекцією забарвлених екстрактів биопленок на планшетному рідері Power Wave X (США) [6]. Життєздатність бактерій оцінювали методом прямого висіву на селективні середовища.

  Статистичну обробку даних проводили з використанням парного варіанта t-критерію Стью-дента.

  Результати та їх обговорення

  В ході дослідження встановлено, що C.albicans утворюють більш виражену плівку на полімерному матеріалі в порівнянні з іншими мікроорганізмами, оскільки середнє значення оптичної щільності склало близько 0,425 ± 0,104 у. е. (рис.). Коки виявляють тенденцію до найменшої здатності біопленкообразованія на зразках матеріалу «Dental D». Середнє значення оптичної щільності S. aureus склало 0,272 ± 0,039, S. epidermidis - 0,299 ± 0,028, статисти-

  но значущих відмінності між штамами не відзначено. Таке деіствіе полімеру може бути пов'язано з входять до його складу поліоксіметіленом, для якого описані антисептичні своиство [7].

  Однак в ході дослідження було встановлено, що біоплівка C.albicans, сформована на полімерному матеріалі «Dental D», більш виражена, ніж на полістиролі. Швидкість зростання і ферментативна активність штамів C.albicans дозволяють їм подолати несприятливий деіствіе полімерного матеріалу. Найімовірніше, це пов'язано зі здатністю до вироблення грибами ферментів, що піддають досліджуваний полімер деструкції і тим самим створюють додаткові пункти ретенції на матеріалі [7].

  висновки

  Аналіз результатів дослідження показав задовільні медико-біологічні характеристики зразків термопластического матеріалу по відношенню до патогенних грибів роду Candida. Крім того, достатня колонизационная резистентність і низький ступінь адгезії окремих грампозитивних і гра-мотріцательних представників мікробіома рота свідчать про можливість його використання в якості конструкційного матеріалу не тільки для виготовлення протетичної конструкцій при частковій відсутності зубів, але і лікувально-профілактичних шин на етапах надання кваліфікованої допомоги пацієнтам з патологією пародонту. Отримані дані дозволяють зробити висновок про те, що на етапах ортопедичного лікування з використанням термопластичних матеріалів у пацієнтів із супутньою общесоматической патологією і осіб похилого віку внаслідок зниження місцевого імунного статусу і особливостей матеріалу істотно зростає ризик виникнення кандидозу ротової порожнини. Існує необхідність коригування схем лікування у пацієнтів з метою попередження виникнення ускладнень на етапах ортопедичної реабілітації, а також зменшення періоду експлуатації заміщають конструкцій у пацієнтів групи ризику.

  Мал. Біомаса плівок умовно-патогенних мікроорганізмів на термопластичних матеріалі Fig. Biomass of Potentially Pathogenic Microbial Films on the Thermoplastic Material

  Проблеми стоматології 2019, том 15, № 4, стор. 109-113 © 2019, Єкатеринбург, УГМУ

  Ортопедична стоматологія / Оригінальні дослідження Orthopaedic Dentistry / Original research papers

  література

  1. Застосування сучасних конструкційних матеріалів при комплексному лікуванні хворих з дефектами щелепно-лицевої ділянки / В. Н. Анциферов, Г. І. Ро-гожніков, Ф. І. кислих, Н. Б. Асташина, А. А. Сметкін, С. І. Рапекта // Перспективні матеріали. - 2009. - № 3. - С. 46-51.

  2. Формування біоплівки на тимчасових зубних протезах: співвідношення процесів первинної мікробної адгезії, коагрегаціі і колонізації / С. Д. Арутюнов, В. Н. Царьов, Е.В. Ипполитов, С. В. Апресян, А. Г. Трефілов // Стоматологія. - 2012. - № 91 (5). - С. 5-10.

  3. Клінічні аспекти мікробної колонізації тимчасових зубних протезів з акрилатів / С. Д. Арутюнов, В. Н. Царьов, Г. Б. Бабунашвілі, А. А. Геворкян, М. В. Бур-давіціна, М. В. Травіна, Е. В. Рошковський // Стоматологія. - 2008. - Т. 87, № 1. - С. 61-64.

  4. Перспективи використання наноматеріалів і високих технологій в ортопедичної стоматології. Частина 1 / Н. Б. Асташина, В. Н. Анциферов, Г. І. Рогожников, М. Н. Каченюк, С. В. Казаков, М. В. Мартюшева // Стоматологія. - 2014. - Т. 93, № 1. - С. 37-39.

  5. Розробка неінвазивної шінірующейконструкції конструкції як лікувально-профілактичного апарату, використовуваного при лікуванні пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом / Н. Б. Асташина, С. В. Казаков, Є.П. Рогожникова, П. С. Горячев // Проблеми стоматології. - 2018. - № 1. - С. 52-56. DOI: 10.24411 / 207 7-7566-2018-100010

  6. однорічного, А. П. Визначення компонентного складу біоплівок грампозитивних бактерій / А. П. однорічного, Т. І. Карпуніна // Клінічна лабораторна діагностика. - 2019. - Т. 64, № 10. - С. 632-634. DOI: 10.18821 / 0869-2084-2019-64-10-632-634

  7. Григор'єва, Н. А. Порівняльна оцінка ефективності препаратів для біологічного лікування пульпіту / Н. А. Григор 'єва, І. М. Макєєва, В. В. Чуєв // Інститут стоматології. - 2007. - № 3. - С. 127-129.

  8. Діагностичні критерії планування ортопедичного лікування пацієнтів з запальними захворюваннями періодонта / Е. Н. Жулев, А. В. Кочубейнік, Н.В. Круглова, А. В. Сергєєва, М. І. Приходько // Проблеми стоматології. - 2019. - Т. 15, № 2. - С. 102-105. DOI: 10.18481 / 2077-7566-2019-15-2-102-105

  9. Вибір конструкційного матеріалу для виготовлення тимчасових зубних протезів особам з хворобами пародонту на підставі даних клінічних та лабораторних досліджень бактеріальної адгезії / Т. І. Ібрагімов, С. Д. Арутюнов, В. Н. Царьов, І.Ю. Лебеденко, С.Є. Кравечшвіян, А. Г. Трефілов, Д. С. Арутюнов, Н. А. Ломакіна // Стоматологія. - 2002. - № 2. - С. 40.

  10. Капустіна, О. А. Фактори патогенності грибів роду Candida і можливість їх регуляції ефірними маслами / О. А. Капустіна, О. Л. Карташова // БОНЦ УрО РАН. - 2013. - № 1.

  11. Ортопедична стоматологія: національне керівництво / І. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнов, А. Н. Ряховский [и др.]. - Москва: ГЕОТАР-Медіа, 2016. - 247 с.

  12. Мамедов, Р. М. Оптимізація методів профілактики і лікування запальних захворювань пародонту / Р. М. Мамедов, Н. Н. Садигова, Л. К. Ібрагімова // Проблеми стоматології. - 2019. - Т. 15, № 2. - С. 114-121.

  13. Семенюк, В. М. Стан органів, тканин і середовищ порожнини рота у осіб, що користуються тривалий час незнімними зубними протезами / В. М. Семенюк, В. В. Жеребцов, О. Є. Жеребцова // Інститут стоматології. - 2008. - № 2. - С. 48-50.

  14. Профілактика протезних стоматитів, викликаних грибами роду Candida / В. Р. Шашмурін, А. В. Федосєєв, С. В. Кірюшенкова, А. І. Миколаїв, Н. Д. Соломанова, В. А. Федосєєв // Вісник Смоленської державної медичної академії. - 2017. - Т. 16, № 3.

  15. Candida albicans colonization on different polymeric denture base materials in controlled type II diabetic patients / E. M. Ahmed [et al.] // Journal of The Arab Society for Medical Research. - 2019. - Vol. 14, № 2. - P. 95. DOI: 10.4103 / jasmr. jasmr_20_19

  16. Al-Dossary, O.A. E. Oral Candida albicans colonization in dental prosthesis patients and individuals with natural teeth, Sana'a City, Yemen / O.A. E. Al-Dossary, H.A. Al-Shamahy // Biomedical Journal. - 2018. - Vol. 1. - P. 5. DOI: 10.26717 / BJSTR. 2018.11.002072

  17. The effect of biomaterials and antifungals on biofilm formation by Candida species: a review / M. Cuellar-Cruz [et al.] // European journal of clinical microbiology & infectious diseases. - 2012. - Vol. 31, № 10. - P. 2513-2527.

  18. Effect of denture-related stomatitis fluconazole treatment on oral Candida albicans susceptibility profile and genotypic variability / M. H. Figueiral [et al.] // The open dentistry journal. - 2015. - Vol. 9. - P. 46. DOI 10.2174 / 1874210601509010046

  19. Nam, K. Y. Characterization and antifungal activity of the modified PMMA denture base acrylic: Nanocomposites impregnated with gold, platinum, and silver nanopar-ticles / K. Y. Nam // Nanobiomaterials in Dentistry. - William Andrew Publishing, 2016. - С. 309-336. doi.org/10.1016/B978-0-323-42867-5.00012-6

  20. Toole, G.A. Microtiter dish biofilm formation assay / G.A. Toole // Journal of Visualized Experiments. - 2011. - Vol. 30 (47). - P. 2437. DOI: 10.3791 / 2437

  21. O'Toole, G.A. To build a biofilm / O'Toole // Bacteriol. - 2003. - Vol. 185 (9). - P. 2687-2689.

  22. Larsen, T. Dental biofilm infections-an update / T. Larsen, N.-E. Fiehn // Apmis. - 2017. - Vol. 125 (4). - P. 376-384. DOI 10.1111 / apm. 12688

  23. Candida / Candida biofilms. First description of dual-species Candida albicans / C. rugosa biofilm / C. H. G. Martins [et al.] // Fungal biology. - 2016. - Vol. 120 (4). - P. 530-537. doi.org/10.1016/j. funbio. 2016.01.013

  24. Thurnheer, T. Subgingival biofilms as etiological factors of periodontal disease. pathogenesis of periodontal diseases / T. Thurnheer, K. Bao, G. N. Belibasakis // Pathogenesis of Periodontal Diseases. - 2018. - P. 21-29. doi.org/10.1007/978-3-319-53737-5_3

  25. Vitrome, I. H. U. Oral fungal-bacterial biofilm models in vitro / I. H. U. Vitrome, A. Cote // Medical Mycology. - 2017. - Vol. 56 (6). - P. 653-667. doi.org/10.1093/mmy/myx111

  References

  1. Antsiferov, V. N., Rogozhnikov, G. I., Kislykh, F. I., Astashina, N. B., Smetkin, A. A., Rapekta, S. I. (2009). Primeneniye sovremennykh konstruktsionnykh materialov pri kompleksnom lechenii bol'nykh s defektami chelyustno-litsevoy oblasti [The use of modern construction materials in the complex treatment of patients with maxillofacial defects areas]. Perspektivnyye materialy [Promising materials], 3, 46-51. (In Russ.)

  2. Arutyunov, S. D., Tsarev, V. N., Ippolitov, E. V., Apresyan, S. V., Trefilov, A. G. (2012). Formirovaniye bioplenki na vremennykh zubnykh protezakh: sootnosheniye protsessov pervichnoy mikrobnoy adgezii, koagregatsii i kolonizatsii [Biofilm formation on temporary dentures: correlation of primary microbial adhesion processes, coaggregation and colonization]. Stomatologiya [Dentistry], 91 (5), 5-10. (In Russ.)

  3. Arutyunov, S. D., Tsarev, V. N., Babunashvili, G. B., Gevorkyan, A. A., Burdavitsina, M. V., Travina, M. V., Roshkovsky, E. V. (2008). Klinicheskiye aspekty mikrobnoy kolonizatsii vremennykh zubnykh protezov iz akrilatov [Clinical aspects of microbial colonization of temporary acrylate dentures]. Stomatologiya [Dentistry], 87, 1, 61-64. (In Russ.)

  4. Astashina, N. B., Antsiferov, V. N., Rogozhnikov, G. I., Kachenyuk, M. N., Kazakov, S. V., Martyusheva, M. V. (2014 року). Perspektivy ispol'zovaniya nanomaterialov i vysokikh tekhnologiy v ortopedicheskoy stomatologii. Chast '1 [Prospects for the use of nanomaterials and high technology in dentistry. Part 1]. Stomatologiya [Dentistry], 93, 1, 37-39. (In Russ.)

  5. Astashina, N. B., Kazakov, S. V., Rogozhnikova, E. P., Gorjachev, P. S. (2018). Razrabotka neinvazivnoy shiniruyushchey konstruktsii kak lechebno-profilakticheskogo apparata, ispol'zuyemogo pri lechenii patsiyentov s khronicheskim generalizovannym parodontitom [Development of a non-invasive splint as a curative and preventive deviceused in treatment of patients with chronic generalized periodontitis]. Problemy stomatologii [Actualproblems in dentistry], 14, 1, 52-56. DOI: 10.24411 / 2077-75662018-100010 (in Russ.)

  6. Godovalov, A. P., Karpunina, T. I. (2019). Opredeleniye komponentnogo sostava bioplenok grampolozhitel'nykh bakteriy [Determination of the component composition of biofilms of gram-positive bacteria]. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika [Clinical Laboratory Diagnostics], 64, 10, 632-634. DOI: 10.18821 / 0869-2084-2019-64-10632-634 (in Russ.)

  7. Grigoryeva, N. A., Makeeva, I. M., Chuev, V. V. (2007). Sravnitel'naya otsenka effektivnosti preparatov dlya biologicheskogo lecheniya pul'pita [Comparative evaluation of the effectiveness of drugs for the biological treatment of pulpitis]. Institut stomatologii [Institute of Dentistry], 3, 127-129. (In Russ.)

  8. Zhulev, E. N., Kochubeynik, A. V., Kruglova, N. V., Sergeeva, A. V., Prihod'ko, M. I. (2019). Diagnosticheskiye kriterii planirovaniya ortopedicheskogo lecheniya patsiyen-tov s vospalitel'nymi zabolevaniyami periodonta [Diagnostic criteria for planning of orthopedic treatment of patients with inflammatory diseases of periodontal]. Problemy stomatologii [Actual problems in dentistry], 15, 2, 102-105. DOI: 10.18481 / 2077-7566-2019-15-2-102-105 (in Russ.)

  9. Ibragimov, T. I., Arutyunov, S. D., Tsarev, V. N., Lebedenko, I. Yu., Kravechshviyan, S. E., Trefilov, A. G., Arutyunov, D. S., Lomakina, N. A. (2002). Vybor konstruktsionnogo materiala dlya izgotovleniya vremennykh zubnykh protezov litsam s boleznyami parodonta na osnovanii dannykh klinicheskikh i laboratornykh issledovaniy bakterial'noy adgezii [The choice of structural material for the manufacture of temporary dentures for individuals with periodontal disease based on clinical and laboratory studies of bacterial adhesion] . Stomatologiya [Dentistry], 2, 40. (in Russ.)

  10. Kapustina, O. A., Kartashova, O. L. (2013). Faktory patogennosti gribov roda Candida i vozmozhnost 'ikh regulyatsii efirnymi maslami [Pathogenicity factors of fungi of the genus Candida and the possibility of their regulation with essential oils]. BONTS UrO RAN [BONTS UB RAS], 1. (in Russ.)

  11. Lebedenko, I. Yu., Arutyunov, S. D., Ryakhovsky, A. N. et al. (2016). Ortopedicheskaya stomatologiya: natsional'noye rukovodstvo [Orthopedic dentistry. National leadership]. Moscow: GEOTAR-Media, 247. (in Russ.)

  12. Mamedov, R. M., Sadigova, N. N., Ibragimova, L. K. (2019). Optimizatsiya metodov profilaktiki i lecheniya vospalitel'nykh zabolevaniy parodonta [Optimization of methods for the prevention and treatment of inflammatory periodontal diseases]. Problemy stomatologii [Actualproblems in dentistry], 15, 2, 114-121. DOI: 10.18481 / 2077-7566-2 019-15-2-114-121 (In Russ.)

  13. Semenyuk, V. M., Zherebtsov, V. V, Zherebtsova, O. E. (2008). Sostoyaniye organov, tkaney i sred polosti rta u lits, pol'zuyushchikhsya dlitel'no nes »yemnymi zubnymi protezami [The state of organs, tissues and oral media in individuals using long-term fixed dentures]. Institut stomatologii [Institute of Dentistry], 2, 48-50. (In Russ.)

  14. Shashmurina, V. P., Fedoseev, A. V., Kiryushenkova, S. V., Nikolaev, A. I., Solomanova, N. D., Fedoseev, V. A. (2017). Profilaktika proteznykh stomatitov, vyzvannykh gribami roda Candida [Prevention of prosthetic stomatitis caused by fungi of the genus Candida]. Vestnik Smolenskoy gosudarstvennoy meditsinskoy akademii [Bulletin of Smolenskaya State Medical Academy], 16, 3. (in Russ.)

  15. Ahmed, E. M. et al. (2019). Candida albicans colonization on different polymeric denture base materials in controlled type II diabetic patients. Journal oof The Arab Society for Medical Research, 14, 2, 95. DOI: 10.4103 / jasmr. jasmr_20_19

  16. Al-Dossary, O.A. E., Al-Shamahy, H. A. (2018). Oral Candida albicans colonization in dental prosthesis patients and individuals with natural teeth, Sana'a City, Yemen. Biomedical Journal, 1, 5. DOI: 10.26717 / BJSTR. 2018.11.002072

  17. Cuellar-Cruz, M. et al. (2012). The effect of biomaterials and antifungals on biofilm formation by Candida species: a review. European journal of clinical microbiology & infectious diseases, 31, 10, 2513-2527.

  18. Figueiral, M. H. et al. (2015). Effect of denture-related stomatitis fluconazole treatment on oral Candida albicans susceptibility profile and genotypic variability. The open dentistry journal, 9, 46. DOI 10.2174 / 1874210601509010046

  19. Nam, K. Y. (2016). Characterization and antifungal activity of the modified PMMA denture base acrylic: Nanocomposites impregnated with gold, platinum, and silver nanoparticles. Nanobiomaterials in Dentistry, William Andrew Publishing, 309-336. doi.org/10.1016/B978-0-323-42867-5.00012-6

  20. Toole, G. A. (2011). Microtiter dish biofilm formation assay. Journal of Visualized Experiments, 30 (47), 2437. DOI: 10.3791 / 2437

  21. O'Toole, G. A. (2003). To build a biofilm. Bacteriol, 185 (9), 2687-2689.

  22. Larsen, T., Fiehn, N.-E. (2017). Dental biofilm infections-an update. Apmis, 125 (4), 376-384. DOI 10.1111 / apm. 12688

  23. Martins, C. H. G. et al. (2016). Candida / Candida biofilms. First description of dual-species Candida albicans / C. rugosa biofilm. Fungal biology, 120 (4), 530-537. doi.org/10.1016/j. funbio. 2016.01.013

  24. Thurnheer, T., Bao, K., Belibasakis, G. N. (2018). Subgingival biofilms as etiological factors of periodontal disease. pathogenesis of periodontal diseases. Pathogenesis of Periodontal Diseases, 21-29. doi.org/10.1007/978-3-319-53737-5_3

  25. Vitrome, I. H. U., Cote, A. (2017). Oral fungal-bacterial biofilm models in vitro. Medical Mycology, 56 (6), 653-667. doi.org/10.1093/mmy/myx111

  автори:

  Євгенія Павлівна Рогожнікова

  аспірант кафедри ортопедичної стоматології,

  Пермський державний медичний університет

  ім. академіка О.О. Вагнера, г. Пермь

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анатолій Петрович однорічного

  к. м. н., доцент кафедри мікробіології і вірусології,

  Пермський державний медичний університет

  ім. академіка О. О. Вагнера, г. Пермь

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Наталія Борисівна Асташин

  д. м. н., доцент, завідувач кафедри ортопедичної

  стоматології, Пермський державний медичний

  університет ім. академіка О. О. Вагнера, г. Пермь

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Михайло Володимирович Яковлєв

  студент стоматологічного факультету, Пермський державний медичний університет ім. академіка О. О. Вагнера, г. Пермь Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Authors:

  Evgenia P. ROGOZHNIKOVA

  post-graduate oof the Department ofprosthetic dentistry oof the

  E.A. Wagner Perm State Medical University, Perm

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Anatoliy P. GODOVALOV

  candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

  Department of Microbiology and Virology of the

  E. A. Wagner Perm State Medical University, Perm

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Nataliya B. ASTASHINA

  doctor of medical sciences, Professor, head the Department oofprosthetic dentistry of the E. A. Wagner Perm State Medical University, Perm Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Mikhail V. YAKOVLEV

  student of the Dental faculty of of the E. A. Wagner Perm State Medical University, Perm Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Надійшла 21.11.2019 Received

  Прийнята до друку 19.12.2019 Accepted


  Ключові слова: Термопластичні МАТЕРІАЛИ /біоплівки /STAPHYLOCOCCUS AUREUS /STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS /ESCHERICHIA COLI /CANDIDA ALBICANS /МІКРОБНІ біоплівки /дріжджових грибів /ОРАЛЬНІ БАКТЕРИИ /Знімні зубні ПРОТЕЗИ /ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ /THERMOPLASTIC MATERIALS /BIOFILM /MICROBIAL BIOFILMS /YEAST FUNGI /ORAL BACTERIA /REMOVABLE DENTURES /POLYMERS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити