У тексті статті представлені результати експериментального вивчення особливостей фізичної підготовленості дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку. Виявлений мінімальний рівень відхилень у дошкільнят з затримкою психічного розвитку від повноцінно розвиваються однолітків в віковому діапазоні 4-5 років, дозволяє зробити припущення про сенситивности даного періоду для корекційних і розвиваючих задач адаптивного фізичного виховання.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Максимова Світлана Юріївна, Скрябіна Ірина Дмитрівна


Analysis of age manifestations of physical development of preschool children with mental retardation

The article presents the results of an experimental study of physical development of preschool children with mental retardation. The revealed minimum level of deviations among the preschool children with a delay of mental development from their fully developed contemporaries aged from 4 to 5 years old, allows making the assumption on sensitivity of the given period for correctional and developing tasks of adaptive physical training.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта
  Наукова стаття на тему 'Аналіз вікових проявів фізичної підготовленості дошкільників із затримкою психічного розвитку'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз вікових проявів фізичної підготовленості дошкільників із затримкою психічного розвитку»

  ?на себе в екстремальних ситуаціях і парашутний спорт як ніякий інший дозволяє сформувати це якість.

  Заняття парашутним спортом надають можливість підліткам займатися екстремальної діяльністю соціально прийнятним способом. Дослідження показало, що у вихованців, які вчинили хоча б один парашутний стрибок, змінюється система цінностей (життя стає головною цінністю), підвищується самооцінка і сміливість.

  Заняття легкою атлетикою привчають вихованця долати труднощі, сприяють розвитку вольових якостей. Юнак, займаючись в системі легкою атлетикою, виробляє в собі такі якості як цілеспрямованість, наполегливість, завзятість.

  Кульова стрільба сприяє нервово-психічної стійкості, моральної нормативності. Вихованець розвиває холоднокровність, витримку, здатності до концентрації, точність.

  Командні види спорту сприяють формуванню таких лідерських якостей, як уміння працювати в команді, емпатії, взаєморозуміння.

  В результаті повторної діагностики (в кінці першого року навчання в кадетському корпусі) у вихованців підвищилися наступні показники: самоконтроль (фактор Р-3 по Кеттеллу), емоційна стійкість (фактор С по Кеттеллу), самооцінка (методика Будассі) і сміливість (фактор Н по Кеттеллу). Виявлена ​​закономірність свідчить про важливість військово-спортивної підготовки як засобу формування лідерських якостей вихованців кадетського корпусу.

  Таким чином, військово-спортивна підготовка впливає на процес формування лідерських якостей вихованців кадетського корпусу. Завдяки військово-спортивній підготовці у вихованців відбувається формування сильного характеру, реалізується особистісний потенціал, формується маскулінний стиль лідерства, з'являється здатність до самоактуалізації.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бендас, Т.В. Психологія лідерства: навч. посібник / Т.В. Бендас. - СПб. : Пітер, 2009. - 448 с.

  2. Виготський, Л. С. Педагогічна психологія / Л.С. Виготський; під ред. В.В. Давидова. - М.: Педагогіка - Прес, 1996. - 536 с.

  3. Кон, І.С. Маскулінність в мінливому світі / І.С. Кон // Питання філософії. - 2010. - № 5. - С. 25-35.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  УДК 796.015

  АНАЛІЗ вікових ПРОЯВІВ ФІЗИЧНОГО ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДОШКІЛЬНЯТ ЗАТРИМКА ПСИХІЧНОГО

  РОЗВИТКУ

  Світлана Юріївна Максимова, кандидат педагогічних наук, доцент,

  Ірина Дмитрівна Скрябіна, аспірант,

  Волгоградська державна академія фізичної культури (ВГАФК)

  Анотація

  У тексті статті представлені результати експериментального вивчення особливостей фізичної підготовленості дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Виявлений мінімальний рівень відхилень у дошкільників із затримкою психічного розвитку від повноцінно розвиваються однолітків в віковому діапазоні 4-5 років, дозволяє зробити припущення про сенситивности даного періоду для корекційних і розвиваючих задач адаптивного фізичного виховання.

  Ключові слова: фізичні якості, дошкільник, затримка психічного розвитку.

  ANALYSIS OF AGE MANIFESTATIONS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION

  Svetlana Yurievna Maksimova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Irina Dmitrievna Scriabina, the postgraduate student,

  Volgograd State Academy of Physical Training

  Annotation

  The article presents the results of an experimental study of physical development of preschool children with mental retardation. The revealed minimum level of deviations among the preschool children with a delay of mental development from their fully developed contemporaries aged from 4 to 5 years old, allows making the assumption on sensitivity of the given period for correctional and developing tasks of adaptive physical training.

  Keywords: physical and functional development, preschool children, mental retardation.

  ВСТУП

  Процес адаптивного фізичного виховання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку (ЗПР) повинен забезпечувати максимальні умови для повноцінного розвитку даної категорії дітей, а так само корекції наявних у них проявів дизонтогенеза. Є незаперечним той факт, що його організації повинен передувати моніторинг фізичної підготовленості дітей. Особливо актуальними є питання вікового вивчення рухової підготовленості дошкільників з ЗПР, оскільки аналіз таких даних забезпечить більш грамотну постановку корекційних і розвиваючих задач.

  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

  В ході проведення багаторічної науково-дослідної діяльності на базі спеціальних освітніх дошкільних установ, в рамках корою вивчалися особливості рухового розвитку дошкільників із ЗПР, були отримані емпіричні дані, що дозволяють переглянути вікові особливості прояву сформовано-сті фізичних якостей у даної категорії дітей.

  РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

  У таблиці 1 наведено рівні сформованості фізичних якостей у дошкільників із ЗПР в віковому діапазоні 4-7 років. Представлені результати експериментального дослідження вікової динаміки фізичних якостей у дошкільників із ЗПР, показують їх істотні відхилення в прояві рухових здібностей у порівнянні з віковою нормою, що узгоджується з проведеними раніше науковими дослідженнями [1,4,5,6,7]. Так само аналіз дозволяє поспостерігати вікове збільшення негативних симптомів розвитку у дошкільнят з ЗПР при порівнянні з показниками дітей масових дошкільних установ. Отримані експериментальні дані дозволяють висунути припущення про сенситивности вікового періоду 4-5 років у досліджуваної групи дітей, що узгоджується з даними проведеного раніше дослідження на дітей сиріт [3].

  Роботами різних авторів [4,8,9] розроблено та запропоновано теоретичні положення, що пропонують серед координаційних здібностей розрізняти такі її напрямки як: здатність до утримання рівноваги, ритмічності рухових дій, узгодження рухів, орієнтуванні в просторі, реакції на об'єкт, що рухається. Експериментальне вивчення вікових проявів координації рухів виявило значні відхилення дошкільнят досліджуваної групи від вікової норми (таблиця 2).

  Таблиця 1

  Порівняльні показники розвитку фізичних якостей ______________ дітей дошкільного віку ___________________________

  Вікові групи Тести Статистичні показники x ± m

  4-5 років 5-6 років 6-7 років

  ЗПР Н (п = 20) (n = 22) ЗПР Н (п = 38) (n = 40) ЗПР Н (п = 45) (n = 46)

  Достовірність відмінностей

  Біг 30 м (с) 13,2 ± 1,3 | 10,2 ± 1,1 7,3 ± 0,1 | 7,7 ± 0,1 7,9 ± 0,1 | 6,8 ± 0,1

  Р<0.05 Р<0.05 Р<0.05

  Стрибок в довжину з місця (см) 52,1 ± 2,6 | 60,0 ± 2,5 76,5 ± 3,9 1101,2 ± 3,4 91,1 ± 7,4 1107,5 ± 2,8

  Р<0.05 Р<0.05 Р<0.05

  Метання вдалину сильною рукою (м) 4,1 ± 1,3 | 5,2 ± 1,4 5,5 ± 0,4 | 6,9 ± 0,9 5,1 ± 0,3 | 8,3 ± 0,2

  Р>0.05 Р>0.05 Р<0.05

  Піднімання тулуба з І.П. лежачи на спині (кол. раз за 30 с) 4,0 ± 1,8 | 7,3 ± 2,1 8,5 ± 1,0 | 13,0 ± 1,2 9,8 ± 0,4 | 15,1 ± 0,2

  Р>0.05 Р<0.05 Р<0.05

  Піднімання тулуба з І.П. лежачи на животі (кол. раз за 30 с) 6,0 ± 2,1 | 8,4 ± 2,1 16,9 ± 1,3 | 24,4 ± 0,8 20,4 ± 1,3 | 26,8 ± 2,3

  Р>0.05 Р<0.05 Р<0.05

  Віс (с) 1,4 ± 0,6 | 3,5 ± 1,3 0,6 ± 0,3 1 6,5 ± 1,1 5,3 ± 0,8 | 13,1 ± 0,6

  Р>0.05 Р<0.05 Р<0.05

  Нахил вперед з І.П. сидячи (см) 2,3 ± 1,5 | 5,2 ± 0,9 1,6 ± 0,7 | 4 ± 0,7 1,2 ± 0,4 | 5,1 ± 1,3

  Р>0.05 Р<0.05 Р<0.05

  Утримання корпусу на вазі (с) 6,7 ± 3,4 111,5 ± 4,1 22,1 ± 7,4 | 58,2 ± 8,2 22,6 ± 6,8 | 63,6 ± 7,4

  Р>0.05 Р<0.05 Р<0.05

  Утримання ніг на вазі (с) 4,1 ± 1,5 | 7,8 ± 1,3 27,0 ± 5,5 | 49,7 ± 6,7 20,5 ± 2,6 | 49,1 ± 6,8

  Р>0.05 Р<0.05 Р<0.05

  Біг 300 м (с) - 1 - 124,3 ± 3,6 | 126,4 ± 4,1 119,1 ± 4,4 1102,4 ± 3,6

  - Р>0.05 Р<0.05

  Примітка: ЗПР - діти із затримкою психічного розвитку; Н - діти масових дошкільних установ.

  Таблиця 2

  Порівняльні показники розвитку координаційних здібностей ___________________ дітей дошкільного віку _________________

  Вікові групи Тести Статистичні показники X ± Ш

  4-5 років 5-6 років 6-7 років

  ЗПР (п = 20) Н (п = 22) ЗПР Н (п = 38) (n = 40) ЗПР (п = 45) Н (п = 46)

  Достовірність відмінностей

  Узгодження рухів (бал) - 1 - 1,2 ± 0,4 | 2,3 ± 0,3 2,1 ± 0,5 | 3,5 ± 0,1

  - Р<0.05 Р<0.05

  Утримання рівноваги права нога (с) 9,7 ± 1,8 115,7 ± 2,5 10,7 ± 2,6 | 24,1 ± 5,4 8 ± 2,1 | 33,2 ± 0,2

  Р>0.05 Р<0.05 Р<0.05

  Утримання рівноваги ліва нога (с) 7,7 ± 1,9 114,9 ± 1,7 7,7 ± 1,9 | 14,9 ± 1,7 5,1 ± 1,3 | 27,2 ± 0,2

  Р<0.05 Р<0.05 Р<0.05

  Дрібномоторному координація (бал) 3,7 ± 0,5 | 3,9 ± 0,1 4,1 ± 0,5 | 4,1 ± 0,6 4,4 ± 0,2 | 4,1 ± 0,1

  Р>0.05 Р>0.05 Р>0.05

  Ритмічність рухових дійств (бали) 2,8 ± 0,2 | 3,8 ± 0,2 3,7 ± 0,2 | 4,2 ± 0,1 3,2 ± 0,1 | 4,1 ± 0,1

  Р<0.05 Р>0.05 Р<0.05

  Орієнтування в просторі (с) 14,8 ± 1,4 | 10 ± 0,6 15,7 ± 0,9 | 9,1 ± 0,8 13,1 ± 1,1 | 8,9 ± 1,1

  Р<0.05 Р<0.05 Р<0.05

  Ловля падаючої лінійки (див) - - 32 3 ± 2 '3 21,2 ± 1,9 25,2 ± 1,7 15,1 ± 2,1

  - Р<0.05 Р<0.05

  Примітка: ЗПР - діти із затримкою психічного розвитку; Н - діти масових дошкільних установ.

  Виявлені відхилення в розвитку координаційних здібностей дошкільнят з ЗПР свідчать про наявність у них рухових порушень, обумовлених органічними ураженнями центральної нервової системи, порушеннями інтелектуальної, емоційно-вольової сфери, низьким рівнем сприйняття, переробки рухового матеріалу. Отримані результати повністю збігаються з даними научнометодіческой літератури, проведеними раніше дослідженнями [7,10,11], що вказують на недостатній, в порівнянні з нормою, рівень розвитку координаційних здібностей у досліджуваної групи дітей.

  ВИСНОВКИ

  Таким чином, аналіз рухового розвитку дошкільників із ЗПР показав низький рівень сформованості фізичних якостей у них в порівнянні з віковою нормою, причому найзначніші відхилення, виявлені в розвитку координаційних і швидкісних здібностей. Так само вікове розгляд рухового становлення дітей з ЗПР, показує збільшення негативних симптомів розвитку від молодшої групи до старшої. Виявлений мінімальний рівень відхилень у дошкільнят з ЗПР від повноцінно розвиваються однолітків в віковому діапазоні 4-5 років, дозволяє зробити припущення про сенситивности даного періоду для корекційних і розвиваючих задач адаптивного фізичного виховання.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бабенкова, Р. Д. Особливості координації рухів в учнів з дефектами в розвитку (глухих, розумово відсталих і з церебральним паралічем) / Р. Д. Бабенкова, Л.І. Боброва // Дефектологія. - 1983. - № 5. - С. 89-91.

  2. Барабаш, О.А. Контроль якості освіти з фізичної культури в спеціальній установі (на прикладі освітніх установ VII, VIII виду) / О.А. Барабаш. - Владивосток: Вид-во дальневосточ. ун-ту, 2005. - 196 с.

  3. Башта, Л.Ю. Розвиток фізичних здібностей дошкільнят в умовах дитячого будинку: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Башта Л.Ю. - Омськ, 2004. - 24 с.

  4. Горська, І.Ю. Теоретичні та методологічні основи вдосконалення базових координаційних здібностей школярів з різним рівнем здоров'я: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Горська І.Ю. ; Сибірська держ. акад. фіз. культури. -Омськ, 2001. - 47 с.

  5. Дмитрієв, А.А. Розвиток і корекція рухової сфери дітей з інтелектуальними порушеннями / А.А. Дмитрієв; Красноярський держ. пед. ун-т. - Красноярськ: [б.и.], 2002. - 320 с.

  6. Заббарова, Л.Х. Удосконалення психомоторних здібностей у молодших школярів із затримкою психічного розвитку: автореф. дис. . канд. пед. наук: 13.00.04 / Заббарова Л.Х. ; Сибірська держ. акад. фіз. культури. - Омськ, 2003. - 23 с.

  7. Коровіна, І.А. Методика корекції основних видів рухів у дошкільників із затримкою психічного розвитку: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Коровіна І.А. ; Волгоградська держ. акад. фіз. культури. - Волгоград, 2010. - 25 с.

  8. Лях, В.І. Взаємовідносини координаційних здібностей і рухових навичок: теоретичний аспект / В.І. Лях. // Теорія і практика фізичної культури. -1991. - № 3. - С. 31-35.

  9. Матвєєв, Л.П. Теорія і методика фізичної культури: підручник / Л. П. Матвєєв. - М.: Просвещение, 1991. - 256 с.

  10. Решетняк, О.В. Програмно-методичне забезпечення процесу фізичного виховання дітей 5-6 років із затримкою психічного розвитку: дис. ... канд. пед. наук / Решетняк О.В. ; Кубанська держ. акад. фіз. культури. - Краснодар, 2004. - 23 с.

  11. Стеблій, Т.В. Фізичне виховання дітей 5-6 років в умовах функціональних-

  ної інтеграції (на прикладі інтеграції дітей з затримкою психічного розвитку): ав-тореф. дис. ... канд. пед. наук: іЗ.00.04 I Стеблій Т.В. ; [Нац. держ. ун-т фіз. культури, спорту і здоров'я їм. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург]. - СПб., 2008. - 21 с.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  УДК 796.062: 061.23

  ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СПОРТИВНИХ КЛУБІВ ДЛЯ

  ІНВАЛІДІВ-ампутантів

  Олександр Сергійович Махов, кандидат педагогічних наук, доцент,

  Шуйський державний педагогічний університет (ШГПУ)

  Анотація

  У роботі наведені результати дослідження з аналізу задоволеності інвалідів-ампутантів якістю роботи спортивних клубів з 23 міст і регіонів Росії і Абхазії, що пройшов у рамках I Параспартакіади Центрального Федерального округу у вересні-жовтні 2010 року, турніру на Кубок Президента РФ з футболу серед інвалідів з 10 по 29 листопада 2010 року в м.Сочі і в рамках III Параспартакіади Іванівській області в квітні 2011 року.

  Ключові слова: інваліди-ампутанти, управління розвитком, спортивний клуб, якість роботи.

  OPTIMIZATION OF DEVELOPMENT MANAGEMENT FOR THE DISABLED

  AMPUTEES 'SPORTS CLUBS

  Alexandre Sergeevich Makhov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Shuya State Pedagogical University

  Annotation

  The work gives the results of research, covering the analysis of disabled amputees 'satisfaction with quality of work of sports clubs from 23 cities and regions of Russia and Abkhazia, taken part in frames of the I Paragames of the Central Federal district in September-October 2010, tournament for the Cup of the President of the Russian Federation on football among disabled lasted from November, 10 till November, 29th 2010 in Sochi and within the limits of III Paragames of the Ivanovo area in April, 2011.

  Keywords: disabled amputees, management of development, sports club, quality of work.

  ВСТУП

  В даний час спорт інвалідів-ампутантів знаходиться в стадії становлення. Одним з найпопулярніших і найбільш розвинених видів спорту для людей даної категорії інвалідності є футбол, хоча слід зазначити, що в окремих регіонах Росії активно розвивається волейбол сидячи та інші види.

  У сучасній Росії діє 18 клубів. Щорічно проводяться Чемпіонати Росії, а в останні роки в них беруть участь і дитячі команди. Крім того, щороку команди збираються на Кубок мерії Москви, турніри в Сочі, Владикавказі, Іжевську [і]. Однак в більшості спортивних громадських об'єднань для осіб з інвалідністю, які мають статус клубу або асоціації, відсутні статути, склади Правління, обладнані майданчики, фахівці з адаптивному спорту. Тим самим управління клубом здійснюється спонтанно, не маючи системи, пілотних і довгострокових програм розвитку.

  У зв'язку з цим актуальними стають питання, пов'язані з оптимізацією управління розвитком спортивних клубів для інвалідів-ампутантів і якості проведених на їх базі занять.

  Це дослідження присвячено оцінці задоволеності спортсменів-ампутантів якістю роботи спортивних клубів з метою оптимізації їх управління та розвитку.


  Ключові слова: ФІЗИЧНІ ЯКОСТІ / ДОШКОЛЬНИК / ЗАДЕРЖКА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ / PHYSICAL AND FUNCTIONAL DEVELOPMENT / PRESCHOOL CHILDREN / MENTAL RETARDATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити