Проведено річний моніторинг спільної роботи сонячно-вітрової енергетичної установки і встановлені оптимальні параметри їх роботи в зимовий період. Методом багатовимірних векторів проаналізовані різні чинники розвитку сонячної енергетики в Томській області та показаний високий рівень науково-виробничої бази та прийнятного рівня сонячно-вітрових ресурсів.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Саврасов Віталій Федорович, Саврасов Федір Віталійович, Юрченко Олексій Васильович, Юрченко Василь Іванович


Annual monitoring of joint action of solar-wind power plant has been carried out and optimal parameters of their operation in winter season have been determined. Different factors of developing solar power energy in Tomsk region were analyzed by the method of multidimensional vectors and high level of scientific-production base and acceptable level of solar-wind resources were shown.


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Известия Томського політехнічного університету. Інжиніринг ГЕОРЕСУРСИ
  Наукова стаття на тему 'Аналіз використання сонячної енергії в Томській області'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз використання сонячної енергії в Томській області»

  ?Дослідження показали, що динамічний режим забезпечує концентрований введення теплової енергії при якісному формуванні шва. Отримані зразки зварних швів мають мелкочешуйчатого поверхню. Ширина шва з лицьової і зворотної сторони однакова і становить 4 мм, що свідчить про концентрованому введенні тепла в виріб. Сплавлення зразків відбувається по всій довжині зразків. При зварюванні пластин дугою, що горить в динамічному режимі, навіть з явним перевищенням крайок, рівним товщині зварюваних пластин, забезпечується гарантоване якість зварного з'єднання у всіх просторових положеннях.

  Розроблений пристрій забезпечує стійке горіння дуги в динамічному режимі, що дозволяє поліпшити якість зварного з'єднання і енергетичні показники роботи за рахунок:

  • забезпечення локального введення тепла в виріб;

  • широких регулювальних можливостей по частоті проходження імпульсів струму;

  • виключення можливості протікання наскрізного струму від джерела живлення через дугового проміжок;

  • виключення етапу попереднього заряду формує лінії;

  • виключення залишкового намагнічування сердечника бистронасищающегося дроселя.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Славін Г.А., Столпнер Е.А. Деякі особливості дуги, що живиться короткочасними імпульсами струму // Зварювальне виробництво. - 1974. - № 2. - С. 3-5.

  2. Князьков А.Ф., Бірюкова О.С. Перспективи використання дуги палаючої в динамічному режимі // Знання, вміння, навички - шлях до створення нових інженерних рішень: Матер. регіон. науково-практ. конф. - Томськ, 2007. - С. 13-15.

  3. Трофимов Н.М., Синицький Р.В. Динамічні характеристики імпульсної дуги при зварюванні в аргоні // Зварювальне виробництво. - 1967. - № 8. - С. 8-10.

  4. Пристрій для формування імпульсів зварювального струму: пат. 2343051 Рос. Федерація. Заявл. 04.06.07; опубл. 10.01.09, Бюл. № 1.

  5. Іцкохі Я.С., Овчинников Н.І. Імпульсні і цифрові пристрої. - М .: Радянське радіо, 1972. - 592 с.

  Надійшла 11.04.2010 р.

  УДК 620.97

  АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ в Томській області

  В.Ф. Саврасов, Ф.В. Саврасов *, А.В. Юрченко *, В.І. Юрченко

  ВАТ НІІПП, Томськ * Томський політехнічний університет Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Проведено річний моніторинг спільної роботи сонячно-вітрової енергетичної установки і встановлені оптимальні параметри їх роботи в зимовий період. Методом багатовимірних векторів проаналізовані різні чинники розвитку сонячної енергетики в Томській області та показаний високий рівень науково-виробничої бази та прийнятного рівня сонячно-вітрових ресурсів.

  Ключові слова:

  Відновлювана енергія, фотоелектричні системи, сонячна радіація, моніторинг роботи сонячних батарей. Key words:

  Renewable energy, photovoltaic systems, solar radiation, tests of solar batteries.

  Докорінна зміна структури споживання енергетичних ресурсів відбулося в XX в. з переважанням газової і появою ядерної енергетики, що розширило види невідновлюваних енергетичних ресурсів природи. Сонячна енергетика має найбільш прості причинно-наслідкові зв'язки і дозволяє досягти з природою рівноважного або близького до нього функціонування. Актуальність даної проблеми обумовлена ​​високими темпами розвитку сонячної енергетики і розширенням географії використання фотоелектричних систем (ФЕС) [1, 2]. ФЕС в поєднанні з вітроенергетичними уста-

  новками і паливними водневими елементами ефективні з точки зору використання відновлюваних ресурсів. Згідно з прогнозами (експертів Держдуми) частка відновлюваної енергетики в Росії до 2015 р складе 2,5 ... 3%, а експерти Міжнародного енергетичного агентства прогнозують в світі збільшення її частки до 9.19% до 2050 р.

  Як показано в багатьох роботах [1-4] баланс енергоресурсів на ринку Томської області (ТО) не позитивний. Значна частина електроенергії (40%) закуповується в сусідніх регіонах, а все дизельне паливо завозиться. багато північ-

  Цінні та північно-східні території ТО не мають централізованого електропостачання. В силу слабкої промислової інфраструктури і низької щільності населення включення цих територій в централізовану систему енергозабезпечення економічно не вигідно. У 81 населеному пункті, який отримує електроенергію від дизельних електростанцій при ціні близько 15 р / (кВт-ч), доцільно використовувати місцеві природні відновлювані енергоресурси. Дизельні агрегати виробили свій ресурс і аварії ведуть до значних матеріальних і соціальних втрат. Капітальні витрати тільки на оновлення дизельних електростанцій вимагають сотні мільйонів рублів при щорічних витратах на придбання та доставку палива порівнянних з цими витратами. В умовах зими витрати на енергоносії складають в бюджеті області близько 40%, більш 1,4 трлн р. Суворий клімат ТО, слабкий розвиток транспортної та енергозабезпечуючих інфраструктури при низькій щільності населення створюють складну соціальну і економічну ситуацію. Частково ці проблеми можуть бути вирішені за використанням поновлюваних енергоресурсів [1, 5].

  Моніторинг роботи сонячних батарей в Томську

  Завдяки континентальності клімату Сибіру, ​​її центральні райони отримують більше сонячного світла, ніж райони Європи і Європейської частини Росії, розташовані на тій же широті [2]. Традиційно вважається найбільш «сонячним» Північний Кавказ і велика територія Центральної та Східної Сибіру характеризуються однаковими сумами прийдешньої сонячної радіації від 4 до 4,5 кВт-год (м2-день). Велика частина території РФ від південних до північних кордонів незалежно від широти має однаковими сонячними ресурсами від 3,5 до 4 кВт-год (м2-день). Сюди ж відноситься і Томська область. Для порівняння в самому «сонячному» районі Європи, на півдні Іспанії, значення середньорічного денного надходження сонячної радіації становить

  4,7 кВт-год (м2-день), а на півдні Німеччини, де в даний час активно впроваджуються сонячні установки, - 3,3 кВт-год (м2-день). Безумовно, для Росії характерний набагато більш холодний клімат, особливо в зимовий час, що накладає обмеження і додаткові вимоги до сонячних установок. Невідомі дані про вплив снігового покриву на ефективність роботи сонячних батарей і особливо в Сибіру.

  Важливим представляється досліджувати в умовах Сибіру спільну роботу сонячних і вітроенергетичних установок. Були проведені випробування (табл. 1) різних типів і конструкцій ФЕС в Сибірських регіонах, в тому числі в м Томську [6-8].

  Моніторинг роботи сонячної батареї в м Томську протягом 1996-2003 рр. показав можливість її ефективного використання. Демонстраційна сонячно-вітрова електростанція (СВЕС) обладнана на плоскому даху НІІПП [9]. Протягом календарного року реєструвалася вироблення електроенергії станцією, а також прихід сонячної і вітрової енергії. Прихід енергії сонця і вітру визначався зі свідчень малогабаритної автоматичної метеостанції, також встановленої на даху НІ-ІПП і працює цілодобово. Метою досліджень було оцінити можливості енергетики на поновлюваних джерелах енергії (Сонце і вітер) в умовах р Томська і околиць. Електростанція включає електрогенератори - сонячні батареї (СБ) потужністю 650 Вт (при щільності потоку сонячної радіації 1000 Вт / м2) і вітроелектричної установки (ВЕУ) потужністю 200 Вт (при швидкості вітру 8 м / с). На рис. 1 представлений зовнішній вигляд СВЕС. Максимально допустима потужність навантаження даної електростанції становить 1 кВт. Добова вироблення електроенергії залежить від швидкості і тривалості вітру і тривалості сонячного сяйва і може коливатися від 5 до 10 кВгч / добу. СБ складена з 4-х паралельно включених сонячних модулів, орієнтованих по азимуту на південь.

  Таблиця 1. Місця та умови проведення випробувань

  Тип ФЕС Кількість вимірювань Потужність, Вт Час випробувань Місце проведення Контрольовані параметри Тип конструкції

  З-14-10 18408 10 1996-2003 рр. Томськ, Інститут оптики атмосфери (ІЗА СО РАН) Струм короткого замикання, 38 параметрів атмосфери Триплекс

  СБ-200 «Ольхон» 253 200 Зима 2002 р.р. Томськ (НІІПП) Вольтамперная характеристика, основні параметри атмосфери Триплекс

  ФСМ 1.5-3 «Арктика» 511 1,5 2006 р Томськ, Новосибірськ, Абакан Вольтамперная характеристика, сонячна радіація, температура повітря і СБ Текстолит

  ФСМ 50/14 2628 25 2005, 2006 рр. Томськ (ІЗА СО РАН, НІІПП) Вольтамперная характеристика, основні параметри атмосфери Скло / плівка

  ФСМ 25/14 1276 25 2005-2007 рр. рр. Томськ, Новосибірськ, о. Байкал

  ФСМ 25/14 373 25 2007 р г. Владивосток

  Це обумовлено тим, що в північній півкулі Сонце щодня в астрономічний полудень знаходиться в апогеї строго в напрямку південного полюса. Максимальна висота стояння Сонця опівдні 22 червня в м Томську становить 57 °, а в полудень 21 грудня всього 9,8 °. Загальна площа робочої поверхні СБ становить 4,5 м2. Тривалість дня (без досвітніх і передзахідних сутінків) становить на широті м Томська 22 червня 18 год 36 хв, 21 грудня - 6 год 50 хв. Сумарна сонячна радіація, що приходить на одиницю поверхні складається з прямої радіації і розсіяної аерозолями повітря, хмарами або навколишніми об'єктами. У період, коли немає стійкого снігового покриву, частка розсіяною складової не перевищує 15%. Зі встановленням снігового покриву частка розсіяної радіації снігом перевищує 50 ... 60%, що було встановлено безпосередньо нашими вимірами.

  Наявність снігового покриву взимку в ТО (до 6-ти місяців) сприяє збільшенню вироблення електроенергії сонячними батареями в 1,5.2 рази в порівнянні з територіями Німеччини, де взимку майже не буває снігу. Встановлено, що для максимальної вироблення електроенергії протягом року сонячні батареї в вертикальній площині влітку повинні бути орієнтовані під кутом 45.55 ° до площини Землі, а взимку під кутом 80 ° з наведених вище висот стояння Сонця в екстремуму зими і літа.

  Орієнтація вітрогенератора за вітром відбувається автоматично за рахунок флюгування. Протягом року проводилися дослідження роботи демонстраційної СВЕС і одночасно реєструвалися показання автоматичної метеостанції в частині надходження на землю сонячної радіації і вітрової енергії. У табл. 2 наведені середньомісячні значення надходить сонячної і вітрової енергії. Сонячна енергія, яка припадає на 1 м2поверхності в одиницю часу це параметр видається автономної метеостанцією. Енергія вітру, яка припадає на 1 м2 площині перпендикулярній поверхні землі в оди-

  ніцу часу, Вт, пропорційна кубу швидкості вітру і розраховувалася за формулою: Рв = Ру / 2 де р - щільність повітря (в середньому 1,2 кг / м3); У -швидкість вітру, м / с. Сумарна надходить енергія, кВгч, дорівнює енергії, що надходить в одиницю часу помноженої на час дії вітру і Сонця протягом доби.

  Таблиця 2. Надходження сумарної сонячної і вітрової енергії, (кВт-ч) / м2

  Місяць I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI Рік

  Сонце 20,3 45,4 104,5 108,3 111 115,8 217,7 110 92,3 75,2 57,7 15,8 1074

  Вітер 15,3 27,8 14,7 30,9 25,5 8,3 15,1 20,4 31,6 49 61,4 55,2 355,2

  З табл. 2 видно, що вітрової енергії за рік надійшло на одиницю площі в 2,75 рази менше, ніж сонячної. В осінньо-зимовий період надходження вітрової енергії перевищує або порівняно з надходженням сонячної енергії. Використовуючи дані таблиці можна оцінити обсяг вироблення електроенергії помісячно або за рік. Вироблення електроенергії (Ес, кВт-год) обчислена з наступного співвідношення: Ес = Рс? Ц, де Рс - надходження сонячної енергії на 1 м2заопределенний період, (кВгч) / м2; ? - площа робочої поверхні СБ, рівна 4,5 м2; ц - ККД сонячної батареї, що дорівнює 15%. Річне виробництво електроенергії сонячною батареєю демонстраційної СВЕС повинна бути 725 кВт-год. Фактично вироблена електроенергія склала 680 кВт-год. Втрати обумовлені ККД інвертора і контролера заряду, а також з втратами в проводах на ділянці низьковольтної ланцюга СБ - акумулятор. Вироблення електроенергії вітрогенератором (Єв, кВт-год) описується виразом: Єв = р? И, де Рв - надходження вітрової енергії на 1 м2площаді, захоплюваної ветроколесом, за період часу, (кВгч) / м2; ? - площа поверхні, ометаєма ветроколесом (2,5 м2); N - коефіцієнт використання енергії вітру, рівний для 3-х лопатевого колеса 0,45. На підставі даних з табл. 2 отримуємо, що річний виробіток електроенергії вітрогенератором СВЕС повинна соста-

  влять 400 кВгч. Фактично вироблена електроенергія склала 380 кВтг внаслідок втрат в системі. У табл. 3 наведені помісячні результати вироблення електроенергії СБ і ВЕУ.

  Таблиця 3. Вироблення електроенергії СБ і ВЕУ, кВт год

  Місяць I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI Рік

  СБ СО г-д 28,6 65,8 68,2 73 75 133,4 69,3 58,1 8 36,8 11 680

  ВЕУ 16,3 29,7 15,7 32,2 27,3 8,9 16,1 8 33,8 52,4 65,7 60,1 380

  Дослідження показали, що для оцінки потенційних можливостей сонячної і вітрової енергетики можна користуватися статистичними Метеодані по надходженню сонячної і вітрової енергії. З табл. 2 і 3 випливає, що надходження сонячної енергії та вироблення електроенергії сонячною батареєю залежать від пори року, в той же час надходження вітрової енергії підпорядковується глобальних процесів переміщення повітряних мас. Важливим результатом слід вважати оцінку вкладу снігового покриву в освітленість робочої поверхні сонячної батареї. У ясні дні освітленість за рахунок розсіювання снігом зростає до 2-х разів у порівнянні з висвітленням СБ тільки прямими променями. У похмурі дні основний внесок в освітленість СБ вносить розсіяне випромінювання. Це означає, що протягом майже півроку з'їм електроенергії з одиниці поверхні СБ в Сибіру в 2 рази вище, ніж в Європі при порівнянних рівнях сонячної радіації. Оскільки в демонстраційній СВЕС не передбачено стеження сонячною батареєю за Сонцем, то була визначена її оптимальна орієнтація в горизонтальній і вертикальній площині. У табл. 4 представлені дані по виробленню електроенергії сонячними модулями, орієнтованими по азимуту в п'яти напрямках. Орієнтація у вертикальній площині становила 55 ° до поверхні Землі.

  Таблиця 4. Азимутна залежність вироблення електроенергії СБ за день

  Орієнтація СБ Південь Ю-З Захід Ю-В Схід

  Електроенергія за день, отн. од. 100 97 75 86 85

  Дослідження показали, що для максимальної вироблення електроенергії сонячною батареєю необхідно міняти її орієнтацію відносно горизонту протягом року 2 рази. У безсніжний період СБ повинна бути нахилена під кутом 45 ... 55 ° до площини Землі, а з встановленням стійкого снігового покриву, нахил сонячних батарей повинен бути збільшений до 80о. Крім збільшення вироблення електроенергії дана орієнтація виключає налипання снігу під час снігопаду та хуртовини.

  Моніторинг факторів розвитку сонячної енергетики

  Для вивчення розвитку сонячної енергетики і реакції споживачів в Томській області використовуємо метод багатовимірних векторів [10] в якому кожному учаснику цих взаємодій при-

  своен набір показників, що розташовуються в багатовимірному просторі: інвестування, виробництво, розподіл і оцінка наслідків. При введенні фактора часу виходить картина, що відображає прогноз розвитку на певний період часу. У загальному випадку учасники прогнозування характеризуються деякими показниками (табл. 5), що відбивають у сукупності потреби суспільства і вигоди учасників прогнозованого процесу.

  Таблиця 5. Базисні значення показників учасників прогнозування

  Фактори Показник Значення показника

  Економічні Джерело якісного кварциту 0,290

  Кваліфікована робоча сила 0,191

  Розвинена транспортна система 0,124

  Дешеві енергоресурси 0,091

  Дешева робоча сила 0,066

  Виробництві-ні Собівартість технологічного процесу 0,280

  Доступність сировинних ресурсів 0,242

  Розвинена мережа збуту 0,110

  Стійкий попит 0,105

  Доступність фінансових ресурсів 0,064

  Маркетингові Номенклатура пропонованих виробів сонячної енергетики 0,233

  Широка рекламна кампанія 0,220

  Найдоступніша мережа доставки СБ 0,119

  Розвинена мережа обслуговування СБ 0,087

  Споживчі Підвищення якості індексу життя 0,387

  Зниження повсякденних витрат праці 0,208

  Зниження повсякденних витрат грошей 0,184

  Якість сонячних енергетичних установок 0,068

  Надійність сонячних енергетичних установок 0,057

  Показники розташовуються в послідовно -сті в міру їх значущості для даного учасника прогнозованого процесу. Метод прогнозування базується на використанні показників, що виражаються не в фізичних і техніко-економічних одиницях виміру або органолептіче-ських методах оцінки, а на використанні факторного аналізу і враховує отримані результати моніторингу і нижче описані дані.

  У Сибіру [11] є сировинна база (місце -рожденія кварцитів), виробництво технічного та монокристалічного кремнію. Високоякісні родовища кварцових пісків є в Іркутській, Томській, Кемеровської областях і Якутії. За 2005-2010 рр. в Сибіру досягнуто розвиток нових технологій кремнію сонячної якості:

  • монокремнію на гірничо-хімічної комбінаті і заводі кольорових металів м Красноярськ;

  • мультікремнія Інституті геохімії СО РАН, Іркутськ;

  • порошку кремнію, одержуваного фторидним методом ТОВ «ЗІ ПОЛІ», Томськ;

  • порошкових і металургійних методів очищення кремнію Інститут оптичного моніторингу СО РАН, Томськ.

  У ці ж роки з'явилися нові варіанти реалізації кремнієвих проектів:

  • ВАТ НІТОЛ планує створити в Усолье-Сі-Бірському виробництво - 2 ... 5 тис. Т на рік;

  • приватний інвестор проектує завод в Східному Сибіру - 3,5 тис. Т в рік;

  • в м Томську за участю тайваньських інвесторів будується дослідно-промислову лінію кремнію сонячної якості.

  У ТПУ спільно з Інститутом оптичного моніторингу (ІОМ) СО РАН, Томськ, розроблені системи експлуатаційного контролю сонячних батарей, які дозволяють проводити їх довготривалі випробування. Створена і апробована статистична модель фотоелектричного модуля, що працює при впливі кліматичних і апаратних факторах, апробована апаратура для контролю якості СБ, кабелів, перетворювачів і інших вузлів АІЕП. Розроблено методику довгострокового прогнозування вироблюваної потужності сонячних енергетичних комплексів для будь-яких географічних регіонів з похибкою для континентального клімату 5%.

  У ИОМ СО РАН є заділ в частині обґрунтування методів діагностики навколишнього середовища, на підставі яких будуть розроблятися нові зразки приладів і систем моніторингу. У НВЦ «Полюс» накопичений великий досвід створення принципово нових пристроїв перетворення електричної енергії. На даний момент на даху 10 корпусу ТПУ є демонстраційна зона роботи 240 Вт енергетичної системи і на даху інституту неруйнівного контролю ТПУ встановлена ​​5 кВт енергосистема на основі сонячних і вітроенергетичних установок, які будуть забезпечувати аварійне освітлення. Колектив ВАТ НІІПП має досвід розробки і виробництва комплексів на основі фотоелектричних модулів енергоефективних світлодіодних джерел освітлення для військових і цивільних споживачів. авторський колектив-

  тив (ТПУ і НІІПП) має 5 патентів, дві заявки на винаходи і ряд ноу-хау, а також понад 50 опублікованих робіт.

  Рис 3. Переносная сонячна електростанція АІЕП-200

  Для створення автономних джерел електроживлення (АІЕП) індивідуального споживача можуть бути використані порівняно малопотужні установки (від 50 Вт - намет туриста, до 20 кВт - невелике приватне виробництво), що перетворюють енергію вітру, сонця, води та інших відновлюваних джерел в електричну енергію. Розрахунки показують, що для сім'ї з 4 осіб, яка мешкає в окремому будинку, потужності 5.7 кВт вистачає для постачання електрикою всіх побутових приладів і для цілорічного опалення будинку. Позитивною якістю АІЕП є їх висока заводська готовність. Якщо майданчик для монтажу АІЕП підготовлена, то бригада з 2-3 чоловік може її змонтувати за 6.8 год. Гібридні АІЕП (сонячна батарея + вітрогенератор) мають терміни окупності 3-5 років [10]. Працюючі АІЕП можуть доповнюватися новими пристроями для підвищення потужності. У ВАТ «НІІПП» розроблений модельний ряд АІ-ЕП встановленою потужністю від 20 Вт до 20 кВт (рис. 2, 3). АІЕП можуть бути виготовлені, як на основі сонячних батарей, так і в гібридному

  виконанні (Сонце + вітер), (Сонце + мікро ГЕС), (Сонце + вітер + дизельгенератор).

  Розвиток сонячної енергетики забезпечить не тільки економію невідновлюваних ресурсів, а й підвищення якості життя за рахунок поліпшення умов перебування людини далеко від стаціонарних джерел енергії. Проведений аналіз досвіду зарубіжних країн і різних груп споживачів, показав наявність споживачів, для яких ціна не є визначальною категорією і не перешкоджає придбання сонячного енергетичного обладнання. Сонячні батареї в скляно-металевої конструкції органічно вписуються в сучасний дизайн промислового та індивідуального будівництва. Споживачеві цікаві наслідки використання СБ: підвищення якості індексу життя, зниження повсякденних витрат праці і грошей, якість і надійність СБ.

  Відповідно до федерального закону № 261 «Про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності» від 27.11.2009 р муніципальні організації зобов'язані прийняти програми з енергоефективності до 15 травня 2010 р зокрема за цим законом витрати, витрачені організацією на проведення заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності , включаються в собівартість. Бюджетні організації кошти, зекономлені в результаті заходів щодо підвищення енергоефективності, можуть використовувати на збільшення річного фонду оплати праці. Цим законом передбачається розробка цілої серії заходів зі стимулювання кредитних, інвестиційних, капітальних та інших витрат в області підвищення енергоефективності [12].

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Лукутин Б.В., Суржикова О.А., Шандарова Є.Б. Відновлювана енергетика в децентралізованому енергопостачанні. -М .: Енергоіздат, 2008. - 231 с.

  2. Юрченко А.В., Саврасов Ф.В., Юрченко В.І. Реальна вартість енергії - від ресурсів до споживача // Известия Томського політехнічного університету. - 2009. - Т. 314. -№ 3. - С. 43-46.

  3. Степаненко М.І., Губін В.Є. Перспективи використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії в умовах регіонів Сибіру // Сучасні техніка і технології: Праці IX Міжнар. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. - Томськ, 2003. - Т. 1. - С. 47-48.

  4. Кадастр можливостей / під ред. Б.В. Лукутина. - Томськ: Вид-во НТЛ, 2002. - 280 с.

  5. Безруких П. П. Вітроенергетика (Довідкове і методичне посібник). - М .: Енергія, 2010. - 320 с.

  6. Yurchenko A.V., Kozlov A.V. The results of the long-term environmental tests of silicon solar batteries in Siberia // PV Solar Energy: Proc. of XXI European Conf. - Dresden, Germany, 2006.-Р. 2436-2439.

  7. Yurchenko A., Kozlov A., Volkov A. Climatic and hardware factors influencing the output performances of silicon modules in Siberia and the far east conditions // Photovoltaic Solar Energy: Proc. of XXII European Conf. - Valencia, Spain, 2008. - P. 2989-2991.

  Прийнято також Розпорядження Уряду РФ від 08.01.2009 р № 1-р «Основні напрямки державної політики в сфері підвищення енергетичної ефективності електроенергетики на основі використання поновлюваних джерел енергії на період до 2020 року».

  висновки

  1. Вперше в м Томську проведено моніторинг спільної роботи сонячно-вітрової електричної станції протягом року і встановлено, що стійкий сніговий покрив збільшує енергос'ем в зимовий час в два рази при порівнянних рівнях сонячної радіації, а ветроге-нератор ефективно доповнює сонячні батареї в цей період. Дослідження показали, що для максимальної вироблення електроенергії сонячною батареєю необхідно міняти її орієнтацію відносно горизонту протягом року 2 рази. У безсніжний період сонячна батарея повинна бути нахилена під кутом 45 ... 55 ° до площини Землі, ас встановленням стійкого снігового покриву нахил сонячних батарей повинен бути збільшений до 80 °. Крім збільшення вироблення електроенергії дана орієнтація виключає налипання снігу під час снігопаду та хуртовини.

  2. Показано, що об'єктивними факторами розвитку сонячної енергетики в інтересах населення та економіки Томської області є наявність в м Томську розвивається виробництва кремнію сонячної якості, дрібносерійного виробництва сонячних батарей, розвиненою приладобудівної галузі та наукових організацій.

  8. Бакин М.М., Ковалевський В.К., Плотніков А.П., Юрченко А.В. Результати кліматичних випробувань сонячної батареї в натурних умовах р Томська // Оптика атмосфери і океану. - 1998. - Т. 11. - № 12. - С. 1337-1340.

  9. Саврасов В.Ф., Шапошников А.Г., Юрченко А.В., Юрченко В.І. Розвиток систем на базі сонячних батарей // Військова техніка, озброєння і сучасні технології при створенні продукції військового і цивільного призначення: Матер. IV Міжнар. технол. конгр. - Омськ, 2007. - С. 268-271.

  10. Urchenko A.V., Kosloff А.В., Urchenko V.I. The predictive marketing abilities of the solar batteries in the market in Siberia. // Photovoltaic Solar Energy: Proc. Conf. - Dresden, Germany, 2006. -P. 3238-3240.

  11. Саврасов В.Ф., Юрченко А.В., Юрченко В.І. Інформаційно-аналітичні аспекти використання сонячної енергії // Інформаційно-вимірювальна техніка і технології: Матер. I науково-практ. конф. - Томськ, 2010. - С. 63-69.

  12. Зазимко В.І фінасово-економічні аспекти федерального закону № 261 «Про енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності» // Питання підготовки та реалізації регіональних програм «Альтернативна енергетика та енергозбереження в регіонах Росії»: Матер. науково-практ. конф. - Астрахань, 2010. - С. 5-13.

  Надійшла 29.12.2010 р.


  Ключові слова: відновлювальна енергія / фотоелектричні системи / сонячна радіація / моніторинг роботи сонячних батарей / renewable energy / photovoltaic systems / solar radiation / tests of solar batteries

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити