В якості однієї з ключових завдань реалізації Федеральної науково-технічної програми розвитку сільського господарства на 20172025 роки розглядається впровадження високопродуктивного насіння олійних культур, зниження рівня залежності від сортів іноземної селекції. посіви олійних культур в Російській Федерації досягають близько 15 від всіх посівних площ, але домінують три олійні культури, це соняшник, соя і рапс. Незважаючи на те, що вартість посівної одиниці соняшнику іноземного гібрида значно перевищує вартість посівної одиниці соняшнику вітчизняної селекції, споживач вибирає закордонні сорти. У статті надано аналіз використання насіння олійних культур іноземної селекції при виробництві соняшнику, сої і ріпаку і проведена порівняльна оцінка основних показників за результатами випробувань в Російській Федерації сортів соняшнику вітчизняної та іноземної селекції.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Буклагін Д.С.


ANALYSIS OF USAGE OF DOMESTIC AND FOREIGN SELECTION OILSEED

The introduction of highly productive oilseeds, reducing the level of dependence on varieties of foreign selection is considered to be one of the key tasks for the implementation by the Federal scientific and technical program for the development of agriculture for 20172025. Oilseed crops in the Russian Federation reach about 15 of all sown areas , but three oilseed crops dominate, these are sunflower, soy, and rape. Even though the cost of a sowing unit of sunflower seeds of a foreign hybrid significantly exceeds the cost of a sowing unit of sunflower seeds of domestic selection, a consumer chooses foreign varieties. The article analyzes the use of oilseeds of foreign selection in the production of sunflower, soybean, and rapeseed and compares the main indicators based on the results of tests in the Russian Federation of sunflower varieties of domestic and foreign selection.


Область наук:

 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ВІТЧИЗНЯНОЇ І ІНОЗЕМНОЇ СЕЛЕКЦИИ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ВІТЧИЗНЯНОЇ І ІНОЗЕМНОЇ СЕЛЕКЦИИ»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2019.87.9.032

  АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ВІТЧИЗНЯНОЇ І ІНОЗЕМНОЇ

  СЕЛЕКЦИИ

  Наукова стаття

  Буклагін Д.С. * ORCID: 0000-0001-9471-1513, Федеральне державне бюджетна наукова установа «Російський науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень з інженерно-технічного забезпечення АПК

  Правдинский, Росія

  * Корреспондирующий автор (buklagin [at] rosinformagrotech.ru)

  анотація

  В якості однієї з ключових завдань реалізації Федеральної науково-технічною програмою розвитку сільського господарства на 2017-2025 роки розглядається впровадження високопродуктивного насіння олійних культур, зниження рівня залежності від сортів іноземної селекції. Посіви олійних культур в Російській Федерації досягають близько 15% від всіх посівних площ, але домінують три олійні культури, це соняшник, соя та ріпак. Незважаючи на те, що вартість посівної одиниці соняшнику іноземного гібрида значно перевищує вартість посівної одиниці соняшнику вітчизняної селекції, споживач вибирає закордонні сорти. У статті подано аналіз використання насіння олійних культур іноземної селекції при виробництві соняшнику, сої та рапсу і проведена порівняльна оцінка основних показників за результатами випробувань в Російській Федерації сортів соняшнику вітчизняної та іноземної селекції.

  Ключові слова: селекційні досягнення, олійні культури, соняшник, соя, рапс, врожайність, аналіз, жир, збір олії, маса.

  ANALYSIS OF USAGE OF DOMESTIC AND FOREIGN SELECTION OILSEED

  Research article

  Buklagin D.S. *

  ORCID: 0000-0001-9471-1513, Federal State Budget Scientific Institution "Russian Research Institute of Information and Technical and Economic Research for Engineering and Technical Support of the Agro-Industrial Complex (Federal State Budgetary Institution" Rosinformagroteh, "Pravdinsky, Moscow Region , Russia

  * Corresponding author (buklagin [at] rosinformagrotech.ru)

  Abstract

  The introduction of highly productive oilseeds, reducing the level of dependence on varieties of foreign selection is considered to be one of the key tasks for the implementation by the Federal scientific and technical program for the development of agriculture for 2017-2025. Oilseed crops in the Russian Federation reach about 15% of all sown areas, but three oilseed crops dominate, these are sunflower, soy, and rape. Even though the cost of a sowing unit of sunflower seeds of a foreign hybrid significantly exceeds the cost of a sowing unit of sunflower seeds of domestic selection, a consumer chooses foreign varieties. The article analyzes the use of oilseeds of foreign selection in the production of sunflower, soybean, and rapeseed and compares the main indicators based on the results of tests in the Russian Federation of sunflower varieties of domestic and foreign selection.

  Keywords: selection achievements, oilseeds, sunflower, soybean, rape, productivity, analysis, fat, oil collection, mass.

  Вступ

  Прискорене технологічний розвиток сільського господарства на шляхом застосування високих технологій, цифрових і інтелектуальних систем, сучасних методів генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур, сучасних технологій розмноження насіння і гібридів є основою виробництва конкурентоспроможної продукції.

  В даний обробіток олійних культур в Росії в значній мірі спирається на досягнення зарубіжної науки. По ряду позицій частка імпортного насіння становить від 20 до 80% [1]. Залежність вітчизняного виробництва від імпортних насіння пояснюється декількома причинами:

  відсутністю організаційно-економічних механізмів для проведення наукових досліджень в галузі селекції та насінництва на сучасному рівні;

  низьким рівнем держпідтримки і слабкою зацікавленістю в інвестиціях з боку бізнесу;

  застарілої матеріально-технічної та приборно-аналітичною базою, що не забезпечує необхідну якість насіння при їх підготовці, а також при сортовому і насіннєвому контролі.

  Відповідно Указом Президента Російської Федерації № 350 від 21 липня 2016 р розроблена і постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2017 р №996 затверджена Федеральна науково-технічна програма розвитку сільського господарства на 2017-2025 роки, яка включає заходи щодо збільшення обсягів виробництва насіння нових вітчизняних сортів сільськогосподарських культур.

  Мета дослідження

  Дати аналіз використання насіння олійних культур іноземної селекції при виробництві соняшнику, сої та рапсу і провести порівняльну оцінку основних показників сортів соняшнику вітчизняної та іноземної селекції за результатами їх випробувань в Російській Федерації

  матеріали та методи

  Використовувався метод інформаційно-логічного аналізу вітчизняної та зарубіжної науково-технічної інформації, матеріали вивчення ринку насіння олійних культур, а також характеристики сортів рослин, включених до Держреєстру селекційних досягнень, допущених до використання, в тому числі нові сорти соняшнику вітчизняної та зарубіжної селекції, які пройшли випробування в 2013-2017 рр.

  Основні результати

  Незважаючи на те, що вартість посівної одиниці соняшнику іноземного гібрида (7-15 тисяч руб.) Значно перевищує вартість посівної одиниці соняшнику вітчизняної селекції (не більше 5 тис. Руб.), Споживач вибирає закордонні сорти. Вважається, що зарубіжні сорти, маючи більш високий ступінь гибридности і якість підготовки посівного матеріалу, забезпечують більший прибуток у виробника за рахунок підвищення врожайності при приблизно рівній змісті масла в порівнянні з російськими сортами Завдяки гарній схожості насіння рослини виходять рівні, однакові по висоті, що дозволяє на 4-5% зменшити втрати при збиранні врожаю [5].

  Збільшення інтересу зарубіжних сільгоспвиробників до олійних культурах супроводжувалося інтенсифікацією селекційних програм, що призвело до створення ГМ-сортів і гібридів, що підвищують ефективність повернення коштів, інвестованих в селекцію. Так, більше 80% сої в світі зайняті ГМ-сортами дуже обмеженого числа селекційних компаній (в основному Monsanto), більше 90% площ соняшнику засівають гібридами.

  За оцінками експертів в найближчі п'ять років врожайність ріпаку в світі зросте на 10-12% завдяки подальшої експансії гібридів і селекції на стійкість до гербіцидів [6, С. 43]

  Частка насіння вітчизняних та іноземних сортів олійних культур, висіяних в Російській Федерації та витрати на їх придбання представлені на малюнках 1,2 і таблиці 1 [7, 8]. Наведені дані показують, що олійні культури, особливо соняшник і рапс, відносяться до імпортозалежним культурам.

  Соя | Соняшник | Ріпак озимий

  59,4

  Несортові Вітчизняні Іноземні сорти сорти

  Мал. 1 - Частка насіння вітчизняних та іноземних сортів олійних культур висіяних в Російській Федерації в

  2017 р% (за даними ФГБУ «Россельхозцентр»)

  Таблиця 1 - Витрати на придбання насіння олійних культур

  Культура Імпорт насіння олійних культур у 2017 році

  Кількість, тис. Т Вартість, млн руб. Ціна, тис.руб. / Т

  Соняшник 25,5 15550,2 609,4

  Ріпак 1,9 1016,5 529,9

  Про&ьем імпорту, тис. тонн

  Вартість імпорту, млн USD

  2,0 .

  1.8 ,

  1,6 |

  1,4

  !

  I 1,0 \

  I

  1 0.8 | 0,6 0.4 0,2 -0.0

  20

  15

  16 14 | 12 10 |

  8 6 -4 2 Про

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Мал. 2 - Обсяг і вартість імпорту насіння ріпаку в Росію

  Частка сортів олійних культур іноземної селекції, включених до Державного реєстру селекційних досягнень, допущених до використання в 2018 році склала по соняшнику 58% (369 найменувань), по сої-29% (65 найменувань), по ріпаку ярому-49% (64 найменування) , по ріпаку озимому 87%, (95 найменувань) [9, С. 78-92, С. 93-97]. Таким чином, можна сказати, що олійні культури, особливо соняшник і рапс, відносяться до імпортозалежним культурам.

  Лідерами серед зарубіжних фірм, сорти яких включені до Держреєстру, є: по подсолнечніку- EURALIS SEMENCES (Франція), по сої- SEMENCES PROGRAIN INC. (Канада), по ріпаку ярому NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG (Німеччина), по ріпаку озімому- DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG (Німеччина) (таблиця 2).

  Таблиця 2 - Кількість сортів олійних культур іноземної селекції, включених до Держреєстру та допущених до _іспользованію (за даними [9, С. 78-92, С. 93-97]) _

  Назва фірми Країна Кількість сортів, допущених до використання

  ПОДСОЛНЕЧНИК

  EURALIS SEMENCES Франція 57

  INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO Сербія 39

  MAISADOUR SEMENCES S.A. Франція 34

  SOCIETE RAGT 2N S.A.S. Франція 33

  SYNGENTA CROP PROTECTION AG Швейцарія 32

  PIONEER OVERSEAS CORPORATION США 21

  LIMAGRAIN EUROPE Франція 21

  CAUSSADE SEMENCES SA Франція 15

  СОЯ

  SEMENCES PROGRAIN INC. Канада 15

  INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO Сербія 11

  EURALIS SEMENCES Франція 9

  ARMSORT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Польща 7

  РІПАК ЯРОВИЙ

  NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG Німеччина 16

  BAYER CROPSCIENCE AG Канада 11

  KWS SAAT SE Німеччина 7

  РІПАК ОЗИМИЙ

  DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG Німеччина 13

  SYNGENTA CROP PROTECTION AG Швейцарія 13

  PIONEER OVERSEAS CORPORATION США 10

  MONSANTO INTERNATIONAL SARL Швейцарія 10

  KWS SAAT SE Німеччина 6

  За останні п'ять років в Держреєстр було включено 205 (63%) нових сортів соняшнику зарубіжної селекції (таблиця 3). З наведених даних випливає, що 7 зарубіжних фірм представляють 64% всіх нових селекційних досягнень по соняшнику, допущених до використання.

  Таблиця 3 - Динаміка нових сортів соняшнику зарубіжної селекції, включених до Держреєстру в 2014-2018 роках

  Назва фірми Роки Всього Частка,

  2014 2015 2016 2017 2018%

  VILMORIN S. A.

  ROUTE DU MANOIR 49250 LA 1 12 7 4 7 31 15,1

  MENITRE, FRANCE

  MAISADOUR SEMENCES S.A.

  ROUTE DE SAINT SEVER 40280 HAUT 4 8 1 7 9 29 14,1

  MAUCO, FRANCE

  SYNGENTA CROP PROTECTION AG

  SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 1 12 4 1 3 21 10,2

  BASEL, SWITZERLAND

  INSTITUT ZA RATARSTVO I 3 9 2 1 2 17 8,3

  POVRTARSTVO, SERBIA

  LIMAGRAIN EUROPE

  BIOPOLE CLERMONT-LIMAGNE RUE 1 6 - - 6 13 6,4

  HENRI MONDOR, FRANCE

  PIONEER OVERSEAS CORPORATION, 7 1 3 11 5,4

  USA

  NUSEED EUROPE LTD - 2 4 1 2 9 4,4

  Інші (27 фірм) 13 19 10 16 16 74 36,1

  За ці роки в Держреєстр було включено 36 нових сортів сої зарубіжної селекції (38%), 36 сортів ріпаку ярого (72%) і 29 сортів ріпаку озимого (83%).

  Якщо виробництво насіння гібридів соняшнику зарубіжними компаніями все в більшій мірі організовується локально, тобто на території країни, то насіння ріпаку зарубіжних гібридів, як правило, імпортні. Вони зроблені в зонах, сприятливих для насінництва і здатні продемонструвати в РФ так званий «екологічний ефект» підвищення врожайності.

  Зарубіжні гібриди високопродуктивні, але ціна на таке насіння і їх витрата на гектар значно вище. Крім того вони дають великий урожай тільки в перший рік, потім йде спад, тому насіння гібридів потрібно оновлювати щороку.

  Для оцінки ефективності сортів і гібридів олійних культур вітчизняної та зарубіжної селекції фахівцями ФГБУ «Госсорткоміссія» щорічно проводяться випробування нових сортів на господарську корисність. Отримані в результаті випробувань характеристики сортів і гібридів є підставою для включення їх до Державного реєстру селекційних досягнень, допущених до використання. Кількість випробуваних сортів олійних культур в 2013-2017 рр. представлено в таблиці 4.

  Таблиця 4 - Кількість випробуваних сортів олійних культур

  Сорти Соняшник Соя Ріпак

  яровий Озимий

  Вітчизняні 108 61 13 7

  Зарубіжні 169 35 35 28

  Для порівняння і оцінки результатів випробувань сортів соняшнику вітчизняної та зарубіжної селекції були обрані сорти, допущені для використання в 6-му регіоні (Північно-Кавказькому) і наступні показники: врожайність, збір олії, вміст жиру і маса 1000 насінин (таблиці 5-8).

  Таблиця 5 - Статистичні показники врожайності насіння

  Урожайність (ц / га) Середнє арифметичне середнє відхилення Мінімум-максимум

  вітчизняні сорти

  27.1 21.5 20 23.2 22 22.6 23.7 21.1 23 24.4 22.6 28.2 20.5 20.8 23.5 21 20.3 21.4 20.3 24 19.3 22.9 20.3 22.8 22.1 25 20.2 21.3 20.8 20.3 20.4 24.1 20.7 23.3 19.7 20.4 19.3 21.2 19.2 19.8 21.5 21,8 2,0 19,2 -28,2

  іноземні сорти

  23.9 25.7 23.7 23.6 23.6 21.6 32.9 23.3 20.3 25 24.9 24.9 24.7 25.9 22.8 23.3 21.3 23.9 24.4 25.8 22.6 22.9 24.1 22.2 26.3 25.9 24,2 2,3 20,3-32,9

  Таблиця 6 - Статистичні показники збору масла

  Збір масла, ц / га Середнє арифметичне Середньоквадратичне відхилення Мінімум-максимум

  вітчизняні сорти

  11,7 13,9 10 12 10 12 12 10,3 10,1 12,9 11,7 10,3 12,1 9,1 8,2 13,5 10,4 10,8 10,1 10,2 12,9 16 12,2 10,4 10,6 12,4 13,2 14,1 8,8 11,4 9 11,2 11,4 1,7 8,2-16

  іноземні сорти

  11.5 10 9.9 13.6 9.1 9.8 11.2 9.6 14.7 8.4 10 13.9 9.7 10.6 16.1 10.2 15.1 11.6 12.2 13.9 14 11.7 9.4 11,6 2,1 8,4-16,1

  Таблиця 7 - Статистичні показники вмісту жиру в насінні

  Вміст жиру в насінні (%) Середнє арифметичне середнє відхилення Мінімум-максимум

  вітчизняні сорти

  46.0 48.345.7 49.2 44 48 50.1 49.3 49.7 44.546.8 52.2 49.3 42.8 46 48.7 46.3 40 49.2 46.4 46.4 44.4 44.6 49. 51.2 53.2 50.1 44.5 49.1 45.7 48 53.1 48.2 49.5 48 50 46.2 43.5 55.5 50.6 50 46.2 43.5 55.5 50.6 47, 8 3,1 40-55,5

  іноземні сорти

  44 49.9 48.3 43.1 43.5 51.9 46.2 47 46.1 49.4 48.8 48.4 48.2 50.6 53.5 45.6 52.2 47.7 49.7 50.6 45.2 47.2 49.8 48.3 49.6 49.4 48,2 2,6 43,1-53,5

  Таблиця 8 - Статистичні показники маси 1000 насінин

  Маса 1000 насіння соняшнику, г Середнє арифметичне середнє відхилення Мінімум-максимум

  вітчизняні сорти

  54.6 50.9 50.1 51.1 79.9 73.6 59.8 55.7 93.4 52.5 70.3 49.1 51.5 56.9 56.8 53.9 58.3 60.5 55.6 55.3 85.8 50.3 59.8 54.8 53.5 57.8 79.4 53.9 60,2 11,5 49,1-93,4

  іноземні сорти

  65.6 57.5 50.7 60.6 91.7 61.3 55 55 58.6 54.2 56.7 55.8 66.6 56.1 56.5 53.6 61.9 57.2 60.5 59.3 59,7 8,3 50,7-91,7

  Для оцінки достовірності отриманих результатів визначимо різницю середніх показників ефективності випробуваних сортів соняшнику вітчизняної та зарубіжної селекції (таблиця 9).

  Таблиця 9 - Достовірність оцінки різниці показників е< фективности випробуваних сортів соняшнику

  Показник Різниця виміряних значень t-критерій Достовірність оцінки при у = 0,02

  Урожайність (ц / га) 2,4 * 3,64 достовірна

  Збір масла, ц / га 0,2 * 0,58 недостовірна

  Вміст жиру в насінні (%) 0,4 * 0,3 недостовірна

  Маса 1000 насінин, г 0,5 0,3 недостовірна

  Примітка: * - зарубіжний сорт має більш високий показник

  При порівняльному аналізі результатів випробувань вирішується завдання не тільки визначення різниці двох порівнюваних величин (показників), по якій робиться висновок про переваги того чи іншого сорту, а й оцінити їх достовірність, яка може бути визначена за формулою [15]:

  t = (Mx- M2) / (V (A1) 2 + д22)

  де М1 і М2 -середні значення виміряних показників, Ai і Д2 -помилки вимірювання показників. Отримана різниця у визначенні показників достовірна з імовірністю 0,95, якщо t >2 і недостовірна якщо t <2.

  Відомо, що достовірна оцінка різниці вимірювання середніх значень двох показників є досить складним завданням, оскільки із зменшенням різниці відносна похибка вимірювання різниці може досягати дуже великих значень. В даному випадку похибка вимірювання середніх значень показників буде визначатися двома составляющімі- похибкою застосовуваних приладів для вимірювання середніх показників ефективності сортів, а також кількістю випробуваних сортів, визначальним випадкову складову.

  Визначимо показник достовірності результатів порівняльного аналізу сортів соняшнику вітчизняної та зарубіжної селекції за критерієм t при використанні відповідних методів вимірювання або приладів для визначення показників ефективності сортів соняшнику без урахування випадкової складової. Для визначення критерію достовірності t приймемо, що відносна похибка вимірювання порівнюваних показників у = 2%.

  Виконані розрахунки за наведеною формулою (таблиця 9) показують, що достовірна оцінка різниці виміряних показників ефективності сортів соняшнику вітчизняної та зарубіжної селекції, допущених до використання в Північно-Кавказькому регіоні може вважатися лише при порівнянні показника врожайності. Для показників збору масла, вмісту жиру в насінні і маси 1000 насінин не можна стверджувати з високою ймовірністю, що зарубіжні сорти зі збору масла і змістом жиру в насінні кращі за вітчизняні, або вітчизняні (по масі 1000 насінин) краще зарубіжних. В цьому випадку різниця показників можна вважати несуттєвою.

  висновок

  Проведений аналіз показав, що в даний час частка насіння олійних культур в Росії іноземної селекції, допущених до використання становить по соняшнику-59%, по ріпаку озимому-87%, ріпаку ярому-49%. по сої-29%. Така залежність російського аграрного ринку від іноземних постачальників насіння створює певні ризики для сталого виробництва олійних культур.

  Виконані розрахунки за оцінкою достовірності результатів випробувань сортів соняшнику, допущених до застосування в Північно-Кавказькому регіоні, показали, що переваги сортів зарубіжної селекції можуть бути недостатньо обгрунтовані і перебувати в межах похибки досвіду.

  Для підвищення достовірності вимірювання різниці показників, оцінки переваг вітчизняних або зарубіжних сортів і прийняття рішення про їх використання необхідно підвищувати точність вимірювання показників, удосконалювати лабораторно-технологічну базу вітчизняних селекційно-насінницьких установ і центрів, збільшувати кількість випробовуваних сортів.

  Конфлікт інтересів Conflict of Interest

  Не вказано. None declared.

  Список літератури / References

  1. Ткачов А. Основні положення прогнозу науково-технологічного розвитку АПК на період до 2030 року [Електронний ресурс] / Ткачов А. URL: http // www.mcx.ru / news / show / 57425.355.htm (дата звернення 14.12.2016 ). [In Russian]

  2. Исламов М.Н. Проблеми російського насінництва [Електронний ресурс]. / Исламов М.Н. URL: http://www.kurgansemena.ru/news/problemy-rossiyskogo-semenovodstva/ (дата звернення 12.11.2018). [In Russian]

  3. Жукова О. Все починається з насіння [Електронний ресурс]. / Жукова О. URL: http: //ikar.ru/articles/87.html (дата звернення 12.11.2018). [In Russian]

  4. Федоренко В.Ф. Аналіз стану і перспективи розвитку селекції і насінництва олійних культур: науч. аналіт. огляд. / Федоренко В.Ф., мішура Н.П., пилові В.В. і ін. М .: ФГБНУ «Росінформагротех», 2019.-96 с.

  5. Найкращі сорти соняшнику [Електронний ресурс]. URL: http://dacha-posadka.ru/sorta/samye-luchshie-sorta-podsolnechnika.html (дата звернення 03.12.2018). [In Russian]

  6. Гончаров С.В. Селекція ріпаку на стійкість до гербіцидів: результати і перспективи / Гончаров С.В., Горлова Л.А. // Олійні культури. Науково-технічний бюлетень Всеросійського науково-дослідного інституту олійних культур. - 2018. - Вип. 4 (176). - С. 42-47.

  7. Чекмарьов П.А. Стан і перспективи розвитку селекційно-насінницького комплексу Російської Федерації (за матеріалами конференції «Стратегія розвитку селекції і насінництва сільськогосподарських культур в Російській Федерації до 2025 року», 19-я Російська агропромислова виставка «Золота осінь», 4-7 жовтня 2017 р Москва , ВДНХ.

  8. Ринок ріпаку, ріпакової олії, макухи і шроту в 2017-2018 рр .: ключові тенденції [Електронний ресурс]. URL: http://ab-centre.ru/news/rynok-rapsa-rapsovogo-masla-zhmyha-i-shrota-v-2017-2018-gg-klyuchevye-tendencii (дата звернення 10.12.2018). [In Russian]

  9. Державний реєстр селекційних досягнень, допущених до використання. - Т. 1 «Сорти рослин» (офіційне видання) - М .: ФБГНУ «Росінформагротех», 2014.-456 з.

  10. Державний реєстр селекційних досягнень, допущених до використання. - Т. 1 «Сорти рослин» (офіційне видання) - М .: ФБГНУ «Росінформагротех», 2015.-468 с.

  11. Державний реєстр селекційних досягнень, допущених до використання. - Т. 1 «Сорти рослин» (офіційне видання) - М .: ФБГНУ «Росінформагротех», 2016.-504 с.

  12. Державний реєстр селекційних досягнень, допущених до використання. - Т. 1 «Сорти рослин» (офіційне видання) - М .: ФБГНУ «Росінформагротех», 2017.-484 с.

  13. Державний реєстр селекційних досягнень, допущених до використання. - Т. 1 «Сорти рослин» (офіційне видання) - М .: ФБГНУ «Росінформагротех», 2018.-508 с.

  1. 14.Характерістікі сортів рослин, що вперше потрапляють в 2014 році до Державного реєстру селекційних досягнень, допущених до використання: офіційне видання.- М .: ФБГНУ «Росінформагротех», 2014.-300 з.

  14. Характеристики сортів рослин, що вперше потрапляють у 2015 році до Державного реєстру селекційних досягнень, допущених до використання: офіційне видання.- М .: ФБГНУ «Росінформагротех», 2015.-508 с.

  15. Характеристики сортів рослин, що вперше потрапляють в 2016 році до Державного реєстру селекційних досягнень, допущених до використання: офіційне видання.- М .: ФБГНУ «Росінформагротех», 2016.-432 с.

  16. Характеристики сортів рослин, що вперше потрапляють у 2017 році до Державного реєстру селекційних досягнень, допущених до використання: офіційне видання.- М .: ФБГНУ «Росінформагротех», 2017.-440 с.

  17. Характеристики сортів рослин, що вперше потрапляють в 2018 році до Державного реєстру селекційних досягнень, допущених до використання: офіційне видання.- М .: ФБГНУ «Росінформагротех», 2018.-412 с.

  18. Оцінка достовірності різниці результатів дослідження [Електронний ресурс]. URL: https://studopedia.org/7-21597.html (дата звернення 26.08.2019).

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Tkachev A. Osnovnye polozheniya prognoza nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya APK na period do 2030 goda [The Main provisions of the forecast of scientific and technological development of agriculture for the period up to 2030] [Electronic resource] / Tkachev A. // The free access URL: http // www.mcx.ru / news / show / 57425.355.htm (accessed 14.12.2016). [In Russian]

  2. Islamov M. N. Problemy rossijskogo semenovodstva [Problems of Russian seed production] [Electronic resource] / Islamov M. N. URL: http://www.kurgansemena.ru/news/problemy-rossiyskogo-semenovodstva/ (accessed 12.11.2018). [In Russian]

  3. Zhukova O. Vse nachinaetsya s semyan [Everything begins with seeds] [Electronic resource] / Zhukova O. URL: http://ikar.ru/articles/87.html (accessed 12.11.2018). [In Russian]

  4. Fedorenko V. F. Analiz sostoyaniya i perspektivy razvitiya selekcii i semenovodstva maslichnyh kul'tur [Analysis of the status and prospects of development of selection and seed growing of oil crops] / Fedorenko V. F., Mishurov N. P. Pylnev V. V. and others // Scientific. analit. review.- M .: FSBSI "of Rosinformagrotech", 2019.-96 p. [In Russian]

  5. Samye luchshie sorta podsolnechnika [The best varieties of sunflower] [Electronic resource] URL: http://dacha-posadka.ru/sorta/samye-luchshie-sorta-podsolnechnika.html (accessed 03.12.2018). [In Russian]

  6. Goncharov SV Selekciya rapsa na ustojchivost 'k gerbicidam: rezul'taty i perspektivy [Breeding canola for resistance to herbicides: results and prospects oil crops] / Goncharov SV, Gorlova LA // Scientific and technical Bulletin of the all-Russian research Institute of oilseeds. - 2018. Vol. 4 (176). - P. 42-47.

  7. Chekmarev PA Sostoyanie i perspektivy razvitiya selekcionno-semenovodcheskogo kompleksa Rossijskoj Federacii (po materialam konferencii «Strategiya razvitiya selekcii i semenovodstva sel'skohozyajstvennyh kul'tur v Rossijskoj Federacii do 2025 goda» [State and prospects of development of breeding and seed production complex of the Russian Federation (on materials of the conference "development Strategy of selection and seed growing of agricultural crops in the Russian Federation until 2025"] / Chekmarev PA // 19-th Russian agricultural exhibition "Golden autumn", October 4-7 2017 , Moscow, VDNH. [in Russian]

  8. Rynok rapsa, rapsovogo masla, zhmyha i shrota v 2017-2018 gg .: klyuchevye tendencii [Rapeseed, rapeseed oil, cake and meal market in 2017-2018: key trends] [Electronic resource] URL: http: // ab- centre.ru/news/rynok-rapsa-rapsovogo-masla-zhmyha-i-shrota-v-2017-2018-gg-klyuchevye-tendencii (accessed 10.12.2018). [In Russian]

  9. Gosudarstvennyj reestr selekcionnyh dostizhenij, dopushchennyh k ispol'zovaniyu. - T. 1 «Sorta rastenij» (oficial'noe izdanie) [State register of breeding achievements admitted for use. - Vol. 1 "plant Varieties" (the official publication)] - M .: FGNU "of Rosinformagrotech", 2014.- 456 p. [In Russian]

  10. Gosudarstvennyj reestr selekcionnyh dostizhenij, dopushchennyh k ispol'zovaniyu. - T. 1 «Sorta rastenij» (oficial'noe izdanie) [State register of breeding achievements admitted for use. - Vol. 1 "plant Varieties" (the official publication)] - M .: FGNU "of Rosinformagrotech", 2015.- 468 p. [In Russian]

  11. Gosudarstvennyj reestr selekcionnyh dostizhenij, dopushchennyh k ispol'zovaniyu. - T. 1 «Sorta rastenij» (oficial'noe izdanie) [State register of breeding achievements admitted for use. - Vol. 1 "plant Varieties" (the official publication)] - M .: FGNU "of Rosinformagrotech", 2016.-504 p. [In Russian]

  12. Gosudarstvennyj reestr selekcionnyh dostizhenij, dopushchennyh k ispol'zovaniyu. - T. 1 «Sorta rastenij» (oficial'noe izdanie) [State register of breeding achievements admitted for use. - Vol. 1 "plant Varieties" (the official publication)] - M .: FGNU "of Rosinformagrotech", 2017.- 484 p. [In Russian]

  13. Gosudarstvennyj reestr selekcionnyh dostizhenij, dopushchennyh k ispol'zovaniyu. - T. 1 «Sorta rastenij» (oficial'noe izdanie) [State register of breeding achievements admitted for use. - Vol. 1 "plant Varieties" (the official publication)] - M .: FGNU "of Rosinformagrotech", 2018.- 508 p. [In Russian]

  14. Harakteristiki sortov rastenij, vpervye vklyuchennyh v 2014 godu v Gosudarstvennyj reestr selekcionnyh dostizhenij, dopushchennyh k ispol'zovaniyu: oficial'noe izdanie [Characteristics of plant varieties first included in 2014 in the State register of breeding achievements approved for use: official publication] - M .: FGNU "of Rosinformagrotech", 2014.-300 p. [In Russian]

  15. Harakteristiki sortov rastenij, vpervye vklyuchennyh v 2014 godu v Gosudarstvennyj reestr selekcionnyh dostizhenij, dopushchennyh k ispol'zovaniyu: oficial'noe izdanie [Characteristics of plant varieties first included in 2015 in the State register of breeding achievements approved for use: official publication] - M .: FGNU "of Rosinformagrotech", 2015.-508 p. [In Russian]

  16. Harakteristiki sortov rastenij, vpervye vklyuchennyh v 2014 godu v Gosudarstvennyj reestr selekcionnyh dostizhenij, dopushchennyh k ispol'zovaniyu: oficial'noe izdanie [Characteristics of plant varieties first included in 2016 in the State register of breeding achievements approved for use: official publication] - M .: FGNU "of Rosinformagrotech", 2016.-432 p. [In Russian].

  17. Harakteristiki sortov rastenij, vpervye vklyuchennyh v 2014 godu v Gosudarstvennyj reestr selekcionnyh dostizhenij, dopushchennyh k ispol'zovaniyu: oficial'noe izdanie [Characteristics of plant varieties first included in 2017 in the State register of breeding achievements approved for use: official publication] - M .: FGNU "of Rosinformagrotech", 2017.-440 p. [In Russian]

  18. Harakteristiki sortov rastenij, vpervye vklyuchennyh v 2014 godu v Gosudarstvennyj reestr selekcionnyh dostizhenij, dopushchennyh k ispol'zovaniyu: oficial'noe izdanie [Characteristics of plant varieties first included in 2018 in the State register of breeding achievements approved for use: official publication] - M .: FGNU "of Rosinformagrotech", 2018.-412 p. [In Russian]

  19. Ocenka dostovernosti raznicy rezul'tatov issledovaniya [Assessment of the reliability of the difference in the results of the study] [Electronic resource] // The free access https://studopedia.org/7-21597.html (accessed 26.08. 2019). [In Russian]


  Ключові слова: селекційні досягнення /ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ /ПОДСОЛНЕЧНИК /СОЯ /РІПАК /ВРОЖАЙНІСТЬ /АНАЛІЗ /ЖИР /ЗБІР ОЛІЇ /МАСА /SELECTION ACHIEVEMENTS /OILSEEDS /SUNFLOWER /SOYBEAN /RAPE /PRODUCTIVITY /ANALYSIS /FAT /OIL COLLECTION /MASS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити