На основі даних медичної статистики проведено аналіз тимчасової структури викликів бригад швидкої медичної допомоги в м Петрозаводську з приводу серцево-судинних захворювань. Використовувана база даних дає детальну картину захворювань населення м Петрозаводська, дозволяє вивчати вплив на захворювання природних і соціальних факторів. У профілі серцево-судинної групи виявлені частки окремих захворювань; схильні до їм групи жителів; тимчасова динаміка амбулаторних викликів та її спектральний склад. Три основних тимчасових піку викликів 7, 15 і 20 годин виділені для профілю серцево-судинні захворювання в робочі дні, для вихідних характерна наявність максимуму о 7 годині. Результати аналізу свідчать про відсутність впливу на захворювання серцево-судинної системи геомагнітної активності для даного періоду часу в м Петрозаводську. Тренди добових викликів швидкої допомоги за окремими діагнозами свідчать про вплив сезонних чинників на частоту виникнення есенціальнійгіпертензії, стенокардії і ішемічної хвороби серця. В спектрі тимчасового розподілу числа викликів швидкої медичної допомоги з діагнозом «гіпертензія» виявлено компонента з періодом 28.4 доби.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Коломейчук Сергій Миколайович, Белашев Борис Залманович, Нілов Михайло Юрійович, Нілова Марія Володимирівна, Корнєва Вікторія Олексіївна


Analysis of ambulance calls due to diseases of cardiovascular system in Petrozavodsk city

Analysis of variability of the emergency calls due to cardiovascular diseases in the city of Petrozavodsk was performed. The database used provided a detailed pattern of diseases of the population of Petrozavodsk and allowed to study the impact of natural and social factors on the dynamics оf cardiovascular diseases. The relative shares of certain diseases in the profile of the cardiovascular group, proportions of residents, the time dynamics of outpatient calls and its spectral composition were assessed. The profile of the cardiovascular group shows the temporal dynamics of outpatient calls and its spectral composition. Three main time peaks of calls due to cardiovascular diseases on working days occurred at 7, 15 and 20 hours, while at the weekend the sole peak occurred peak at 7 hours. The results of the analysis indicate the absence of influence on diseases of the cardiovascular system of geomagnetic activity for a given time span in Petrozavodsk city. Trends in daily emergency calls for individual diagnoses indicate the influence of seasonal factors on the frequency of essential hypertension, angina pectoris and coronary heart disease. A component with a period of 28.4 days was found in the spectrum of time distribution of the number of emergency calls with a diagnosis of «hypertension».


Область наук:

 • Медичні технології

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Тюменський медичний журнал


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ВИКЛИКІВ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В Петрозаводську ПО ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ВИКЛИКІВ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В Петрозаводську ПО ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ»

  ?Коломейчук С. Н., Белашев Б. З., Нілов М. Ю., Нілова М. В., Корнєва В. А., Кузнєцова Т. Ю, Седлецька Н. Н., Хейфец А. І.

  Інститут біології Карельського наукового центру РАН, м Петрозаводськ Інститут геології Карельського наукового центру РАН, м Петрозаводськ ФГБОУ ВО «Петрозаводський державний університет», м Петрозаводськ ГБУЗ РК «Лікарня швидкої медичної допомоги», м Петрозаводськ

  АНАЛІЗ ВИКЛИКІВ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В Петрозаводську ПО ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

  На основі даних медичної статистики проведено аналіз тимчасової структури викликів бригад швидкої медичної допомоги в м Петрозаводську з приводу серцево-судинних захворювань. Використовувана база даних дає детальну картину захворювань населення м Петрозаводська, дозволяє вивчати вплив на захворювання природних і соціальних факторів. У профілі серцево-судинної групи виявлені частки окремих захворювань; схильні до їм групи жителів; тимчасова динаміка амбулаторних викликів та її спектральний склад. Три основних тимчасових піку викликів - 7,15 і 20 годин виділені для профілю серцево-судинні захворювання в робочі дні, для вихідних характерна наявність максимуму о 7 годині. Результати аналізу свідчать про відсутність впливу на захворювання серцево-судинної системи геомагнітної активності для даного періоду часу в м Петрозаводську. Тренди добових викликів швидкої допомоги за окремими діагнозами свідчать про вплив сезонних чинників на частоту виникнення есенціальнійгіпертензії, стенокардії та ішемічної хвороби серця. В спектрі тимчасового розподілу числа викликів швидкої медичної допомоги з діагнозом «гіпертензія» виявлено компонента з періодом 28.4 доби.

  Ключові слова: серцево-судинні захворювання, стенокардія, ішемічна хвороба серця, магнітні бурі, автотранспорт.

  Актуальність. Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті людей у ​​всьому світі. Ризик захворювань цієї групи можна знизити, застосовуючи ранню діагностику, дотримуючись стратегій «здорового способу життя», вивчаючи природні і антропогенні фактори, що сприяють захворюванням кардіопрофіля.

  З часу публікації робіт А. Л. Чижевського [Чижевський, 1930; Чижевський, 1976] інтерес до проблеми зв'язку серцево-судинних захворювань і гелі-огеофізіческіх факторів не слабшає, хоча результати досліджень нерідко суперечать один одному. Так, в роботах [Агаджанян, 2001; Андронова і ін., 1982; Тясто і ін., 1995] дію геліофізичних факторів на перебіг ішемічної хвороби серця, частоту стенокардії, інфаркту міокарда, раптової зупинки серця підтверджено, а в інших роботах [Messner et al., 2002; Lipa et al., 1976] заперечується.

  Варіації магнітного поля Землі здатні впливати на кровоносну, нервову, травну і ряд інших систем організму людини через в'язкість крові, швидкість передачі сигналів, стійкість мікроорганізмів. Циклічні компоненти поля допомагають синхронізувати біологічні ритми організму, спорадичні обурення порушують їх. Помітного прояву ефектів впливу слід очікувати з посиленням магнітних варіацій в приполярних широтах.

  Потужні і тривалі обурення геомагнітного поля магнітні бурі виникають на всій земній кулі одночасно і за часом корелюють з сонячними спалахами. Супроводжує спалаху, корпускулярне випромінювання, доходячи до Землі, возму-

  щает магнітосферу, викликає поява поверхневих зарядів, струмів, збої електронних схем, радіо і навігаційних систем, деградацію сонячних батарей супутників, наведення в лініях електропередач, трубопроводах, кабелях, трансформаторах, надає радіаційний вплив на космонавтів і пасажирів авіарейсів. На більшість населення магнітні бурі не впливають. Виняток становлять люди з підвищеною чутливістю, що знаходяться в екстремальних ситуаціях, які страждають серцевою недостатністю або психічними розладами.

  Ризик серцево-судинних захворювань також пов'язують із забрудненням повітря сторонніми газами, твердими частинками, аерозолями. Особливо шкідливими вважаються викиди автотранспорту, зокрема оксиди азоту [Kaufman et al., 2016 року; Laumbach et al., 2014; Zhou et al., 2007]. Однак, механізм зв'язку з цим остаточно не виявлений, а її характеристики недостатньо вивчені.

  Метою нашого дослідження є вивчення на прикладі жителів міста Петрозаводська профілю серцево-судинних захворювань і оцінка впливу на загострення патологій серцево-судинної системи магнітних бур і руху автотранспорту.

  Матеріали та методи. Дослідження засноване на даних геофізичних обсерваторій «Петрозаводськ» Петрозаводского державного університету і Фізичного інституту РАН ім. Лебедєва, знеособлену базу Лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) м Петрозаводська викликів швидкої медичної допомоги за період з 1.08.2015 р по 30.11.2016 р.

  У Петрозаводську, розташованому в зоні Авро-ральних широт (61 ° 47'05 "пн. Ш., 34 ° 20'48 '' східної довготи. Д.), Регулярні і нерегулярні варіації магнітного поля відбуваються досить часто і інтенсивно. Моніторинг магнітних варіацій і їх литосферного відгуку в геофізичної обсерваторії «Петрозаводськ» веде геофізичний комплекс GI MTS-1. з частотою 50 Гц комплекс реєструє варіації горизонтальних і вертикальної компонент геомагнітного поля і горизонтальних компонент магнитотеллурических струмів. Результати вимірювань фільтруються і по ним формують 5-ти і 10- ти хвилинні бази даних. Характеризує геомагнітну активність, Кр індекс розраховується за спостереженнями 6 станцій і в online режимі відображається на сайті ФІАН: http: // tesis. lebedev.ru/magnetic_storms.html.

  База викликів швидкої медичної допомоги, що охоплює часовий інтервал 1.08.2015 р-30.11.2016 р, представлена ​​таблицею з рядками, що описують виклики, стовпцями, що характеризують їх атрибути: пункт, адреса, вік, стать пацієнта, дату і час, діагноз захворювання за міжнародною класифікацією МКХ-10. Розглянутий в якості генеральної сукупності даний каталог дозволяє отримувати і досліджувати різноманітні вибіркові розподілу. Розподілу N викликів будують, підраховуючи для k подій число fk (x) в діапазоні зміни змінної x за формулою:

  f (x) = fjx) + sk (x) (1), k = 1, ..., N; f0 (x) = 0; 6k (x) = 1, якщо h < x<h + Ah, і 6k (x) = 0, якщо x < h або x > h + Ah, де k - номер виклику, h і Ah -отсчет і крок гістограми відповідно.

  Результати моніторингу геомагнітного поля і каталогу викликів швидкої медичної допомоги записані в форматі Exсel, що дозволяє швидко отримувати і обробляти дані. Для розрахунків використана система комп'ютерної математики «MATLAB» (Штовба, 2007), в якій, зокрема, будували тимчасові розподілу, усували тренди, виконували спектральний аналіз авторегресійну методом максимуму ентропії і інші обчислення.

  У ретроспективному аналізі серцево-судинних захворювань жителів м Петрозаводська задіяні архіви Республіканської клінічної лікарні та станції швидкої медичної допомоги Петрозаводська за 2009-2013 рр. Проаналізовано 34 731 випадків 14 066 у чоловіків, 20 665 у жінок. Вибірка кардіопрофіля включала есенційну (первинну) гіпертензію, вторинну гіпертензію, нестабільнаю стенокардію, інші форми стенокардії, гострий та повторний інфаркти міокарда, хронічну ішемічну хворобу серця, тромбоемболія, міокардит, кардіоміопа-тію, інсульт, раптову серцеву смерть.

  Результати та обговорення. Результати аналізу розподілу викликів бригад швидкої медичної допомоги по окремих-

  вим, найбільш важливим, серцево-судинних захворювань дані в таблиці 1. Більше половини всіх викликів припадає на три діагнозу: есенціальна гіпертензія - 67,6%, на стенокардія - 8,2% і ишеми-чна хвороба серця - 10,69%. Динаміку сумарного індексу геомагнітної активності Кр (а) і кількості викликів бригад швидкої медичної допомоги в м Петрозаводську в 2009-2013 рр. по захворюваннях кардіопрофіля (б-е). демонструє малюнок 1. З нього видно, що підвищується в роки активного Сонця (2012) геомагнітна активність, автоматично не веде до зростання захворювань кардіопрофіля.

  Таблиця 1

  Число викликів швидкої допомоги в Петрозаводську по основних захворювань кардіопрофіля за період з 1.08.2015 по 30.11.2016 рр.

  Захворювання Код МКБ-10 Число визо-%

  вов

  Есенціальна (первинна) гіпертензія I10 23473 67,6

  Вторинна гіпертензія I15 76 0,22

  Стенокардія I20 2846 8,20

  Інші форми стенокардії I20.8 2093 6,03

  Гострий інфаркт міокарда I21 741 2,13

  Повторний інфаркт міокарда I22 109 0,31

  Хронічна ішемічна хвороба серця I25 3712 10,6

  Легеневе серце, порушення легеневого кровообігу I26 131 0,38

  Гострий міокардит I40 37 0,11

  Кардіоміопатія I42 575 1,66

  Раптова серцева смерть I46.1 76 0,22

  Ускладнення, неточно I51.8 716 2,06

  позначені хвороби серця

  Інсульт I64 2555 8,01

  На малюнку 2 показані результати геофізичного моніторингу видання - компоненти магнітного поля Землі за тиждень з 18.10. по 25.10 2015 року і гістограма викликів швидкої медичної допомоги в Петрозаводську по серцево-судинним захворюванням в жовтні 2015 р.

  Мал. 1. Динаміка викликів швидкої допомоги для ряду захворювань і сумарного індексу Кр в Петрозаводську 2009-2013 рр.

  Мал. 2. Зміна видання компоненти магнітного поля з 18.10 по 25.10 2015 (а), динаміка захворювань кардіопрофіля в жовтні 2015 роки (б), тимчасова залежність подобово усередненого індексу К (в) і його спектр (г)

  Мал. 3. Тимчасові ряди числа викликів швидкої медичної допомоги з діагнозом: есенціальна гіпертензія (а), стенокардія (в), ішемічна хвороба серця (д), інсульт (ж) і їх спектри (б, г, е, ж) відповідно

  На малюнку 3 представлені добові залежності кількості викликів швидкої медичної допомоги за деякими захворюваннями серцево-судинної системи, їх спектри, отримані з урахуванням гендерних особливостей. Тренди залежностей вираховували, аппроксимируя їх поліномом третього ступеня.

  Аналіз трендів показує, що сезонні фактори впливають на частоту есенціальною гіпертензія зії, стенокардії, ішемічної хвороби серця, і не впливають на інсульт та інфаркт міокарда.

  Основний період в спектрі геомагнітної активності 28,4 діб (рис. 3г) близький періоду обертання Сонця, зустрічається в спектрі тимчасового ходу числа викликів швидкої медичної допомоги з діагнозом гіпертензія (рис. 3б), але не виявлено в спектрах інших захворювань (рис. 3г , е, з). У більшості спектрів виражені тижневі, полунедельние, 3, 4 і 6 добові цикли. 3 і 6 добові цикли пов'язують з активністю гормонів щитовидної залози, 4 добовий цикл - з глюкокортикоїдних гормонами, що каталізує метаболічні процеси.

  Останній фактор не діє при інфаркті міокарда, коли медична допомога потрібна невідкладно. На малюнку 3 наведені розподіл числа викликів швидкої медичної допомоги з діагнозом інфаркт міокарда по годинах протягом доби (а), аналогічний розподіл для робітників, вихідних і святкових днів (б), спектр тимчасової залежності числа викликів швидкої медичної допомоги цього захворювання (в) і розподіл його пацієнтів за віком (г).

  Кількість викликів швидкої допомоги для осіб чоловічої статі переважає. Також відзначені піки викликів в 10-11, 14-15 і 19-20 годин (рис. 4а). Окремі спектральні піки, наприклад, з періодами 6.9 і 7.8 діб, відрізняються в осіб різної статі (рис. 4в). Провали в віковому розподілі 73-75, 85 років (рис. 4г) пояснені зменшенням населення, спадом народжуваності під час Великої Вітчизняної війни, голоду початку тридцятих років. Причиною приуроченности викликів до 10-11, 14-15, 19-20 годинах може бути загазованість повітря вихлопами автотранспорту в години пік 8-9, 13-14, 18-19 годин і тимчасова затримка, спричинена розвитком захворювання і звернутися до служби швидкої допомоги.

  Петрозаводськ - місто з населенням 270 тис. Чоловік. Нерегулярне у вихідні та святкові дні рух автотранспорту в ньому в робочі дні в години пік стає інтенсивнішим. Двигуни внутрішнього згоряння, що стоять в транспортних «пробках», автомобілів працюють на малих обертах. У цьому режимі в максимальній кількості в атмосферу викидаються чадний газ, оксиди азоту, свинцю, бензаперен, інші шкідливі речовини і пил.

  При порівнянні погодинних розподілів в робочі, вихідні та святкові дні останнім рас-

  Мал. 4. Розподіл числа викликів швидкої медичної допомоги з діагнозом інфаркт міокарда по годинах протягом доби для чоловіків і жінок (а), аналогічний розподіл для робітників, вихідних і святкових днів (б), спектр тимчасової подобової залежності викликів швидкої медичної допомоги з інфарктом міокарда ( в) розподіл пацієнтів цього захворювання за віком (г)

  Мал. 5. Результати кластеризації геомагнітної активності за період з 1.08.2015 р по 30.11 2016 р (а) і кількість викликів швидкої допомоги з інфарктом міокарда в залежності від тимчасового зсуву (б, в), приведене до максимальному числу елементів кластера 3, відповідному 157 дням

  пределеніе для 103 днів приведено до кількості робочих днів 385 (рис. 4б).

  Ми припускаємо, що «Транспортні» піки в погодинному розподілі числа викликів швидкої допомоги в робочі дні та їх відсутність у вихідні та святкові дні (рис. 4б) можливо пов'язані з впливом загазованості повітря продуктами вихлопів автотранспорту на інфаркт міокарда.

  Вивчення дії магнітних бур на інфаркт міокарда почалося з пошуку кореляції між подобово усередненим індексом геомагнітної активності Кр і подобово числом викликів швидкої медичної допомоги. Для тимчасової залежності геомагнітної активності і викликів з діагнозом інфаркт міокарда обчислений коефіцієнт кореляції дорівнює 0,12. Його перевірка на значимість показала відсутність кореляційної зв'язку між даними величинами. Підтверджений аналогічним дослідженням по м Москві [Черешнєв і ін., 2016] наш результат суперечить даним експериментів, що свідчить про вплив магнітних полів на швидкість седиментації еритроцитів і тромбоцитопенія освіту [Кизилова Н. Н., 1993].

  Для прояснення ситуації проведено кластерний аналіз добових геомагнітних даних (рис. 5а) із застосуванням алгоритмів «гірської» і нечіткої кла-стерізацій [Штовба, 2007]. Для виділених кластерів 1-5 були побудовані розподілу кількості викликів швидкої медичної допомоги з діагнозом інфаркт міокарда в залежності від зсуву щодо часу подій кластера. Отримані розподілу приведені до максимальному числу подій кластера Кр = 3 (рис. 5б, в).

  У найбільш поширених геомагнітних днів кластера за індексом Кр = 3, число викликів швидкої медичної допомоги з інфарктом міокарда мінімально і не залежить від тимчасового зсуву. Відхилення від кластера 3 по індексу Кр в ту або іншу сторону підвищують число викликів швидкої медичної допомоги. Ця немонотонність є причиною відсутності кореляційної зв'язку між індексом геомагнітної активності Кр і числом викликів швидкої медичної допомоги з діагнозом інфаркт міокарда, оскільки передбачається, що цей зв'язок носить переважно лінійний характер. Іншою особливістю малюнка 4в є максимальне значення викликів швидкої. У нашій роботі короткий часовий відрізок не дозволяє виділяти цей пік з позицій математичної статистики.

  Отримані нами дані можуть представляти першорядний інтерес як в інтерпретації результатів в цілому, так і в діагностиці факторів ризику виникнення та прогресування серцево-судинних захворювань.

  Висновки. Спостерігається суттєва різниця в динаміці викликів в робочі та вихідні дні. У профілі серцево-судинної групи показана тимчасова динаміка амбулаторних викликів та її спектральний склад. Три основних тимчасових піку викликів - 7, 15 і 20 годин виділені для профілю серцево-судинні захворювання в робочі дні, для вихідних характерна наявність максимуму в 7 годин. Результати аналізу свідчать про відсутність впливу на захворювання серцево-судинної системи геомагнітної активності для даного періоду часу в м Петрозаводську. В спектрі тимчасового розподілу числа викликів швидкої міді-

  цинской допомоги з діагнозом «гіпертензія» виявлено компонента з періодом 28,4 діб.

  Робота частково підтримана грантами АНО

  Проектний Офіс розвитку Арктики і РФФД 18-413100002 р_а.

  література

  1. Агаджанян Н. А., Ораевскій В. Н., Макарова І. І., Ка-ноніді Х. Д. Медико-біологічні ефекти геомагнітних збурень. М .: ІЗМІРАН, 2001. 136 с.

  2. Андронова Т. І., Деряпа Н. Р., Соломатін А. П. Гелио-метеотропні реакції здорової і хворої людини. Л .: Медицина, 1982.

  3. Ботоева Н. К., Хетагурова Л. Г., Рапопорт С. І. Захворюваність інфарктом міокарда у Владикавказі в залежності від сонячної і геомагнітної активності // Клінічна медицина. 2013. № 10.- С. 28-34.

  4. Кизилова Н. Н. Агрегація і осідання тромбоцитів в магнітному полі // Біофізика. 1993. Т. 5, № 2. С. 34-36.

  4. Тясто М. І., Птицина Н. Г. та ін. Вплив електромагнітних полів природного та антропогенного походження на частоту появи різних патологій в Санкт-Петербурзі // Біофізика. 1995 року № 40 (4). С. 839-47.

  5. Черешнєв В. А., Гамбурцев А. Г., Сигачев А. В. Зовнішні впливи. Стреси. Захворюваність. М .: Наука, 2016. 168 с.

  6. Чижевський А. Л. Земне відлуння сонячних бур. Москва, 1976.

  7. Чижевський А. Л. Епідемічні катастрофи і періодична діяльність Сонця. Москва, 1930.

  8. Штовба С. Д. Проектування нечітких систем засобами MATLAB М .: Гаряча лінія-Телеком. 2007. 288 с.

  9. Kaufman J. D. Association between air pollution and coronary artery calcification within six metropolitan areas in the USA (the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis and Air Pollution): a longitudinal cohort study // The Lancet. 2016. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (16) 00378-0.

  10. Laumbach R. J., Kipen H. Acute effects of motor vehicle traffic-related air pollution exposures on measures of oxidative stress in human airways.

  11. Lipa B., Sturrock P. A., Rogot G. Search for correlation between geomagnetic disturbances and mortality // Nature. 1976. V. 259. P. 302-4.

  12. Messner T., Haggstrom I., Sandahl I. No covariation between the geomagnetic activity and the incidence of acute myocardial infarction in the polar area of ​​northern Sweden // Int. J. Biometeorol. 2002. V. 46 (2). P. 90-4.

  13. Stoupel E., Abramson E., Israelevich P. Left anterior descending / right coronary arteries as culprit arteries in acute myocardial infarction in changing physical environment, percutaneous coronary intervention data (2000-2010) // J. Basic Clin. Physiol. Pharmacol. V. 2011. (22). P. 91-5. DOI: rg / 10.1515 / JBCPP.2011.024.

  14. Zhou Y., Levy J. Factors influencing the spatial extent of mobile source air pollution impacts: a meta-analysis // BMC Public Health. 2007. V. (7). P. 89.

  Відомості про авторів

  Коломейчук Сергій Миколайович, к. Б. н., старший науковий співробітник лабораторії генетики Інституту біології Федерального дослідного центру Карельський науковий центр РАН, м Петрозаводськ. Белашев Борис Залманович, провідний науковий співробітник лабораторії геофізики Інституту геології Федерального дослідного центру Карельський науковий центр РАН, м Петрозаводськ. Нілов Михайло Юрійович, молодший науковий співробітник лабораторії геофізики Інституту геології Федерального дослідного центру Карельський науковий центр РАН, м Петрозаводськ. Нілова Марія Володимирівна, старший геофізик лабораторії геофізики Інституту геології Федерального дослідного центру Карельський науковий центр РАН, м Петрозаводськ.

  Корнєва Вікторія Олексіївна, к. М. Н., Доцент кафедри факультетської терапії, фтизіатрії, інфекційних хвороб і епідеміології ФГБОУ ВО «Петрозаводський державний університет», м Петрозаводськ. Кузнєцова Тетяна Юріївна, д. М. Н., Професор, завідувач кафедри факультетської терапії, фтизіатрії, інфекційних хвороб і епідеміології ФГБОУ ВО «Петрозаводський державний університет», м Петрозаводськ.

  Седлецька Наталія Миколаївна, завідувачка станцією швидкої медичної допомоги ГБУЗ РК «Лікарня швидкої медичної допомоги», м Петрозаводськ. Хейфец Олексій Ілліч, головний лікар ГБУЗ РК «Лікарня швидкої медичної допомоги», м Петрозаводськ.

  Kolomeichuk S. N., Belashev B. Z., Nilov M. Yu., Nilova M. V., Korneva V. A., Kuznetsova T. Yu., Sedletskaya N. N., Heifetz A. I.

  ANALYSIS OF AMBULANCE CALLS DUE TO DISEASES OF CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PETROZAVODSK CITY

  Analysis of variability of the emergency calls due to cardiovascular diseases in the city of Petrozavodsk was performed. The database used provided a detailed pattern of diseases of the population of Petrozavodsk and allowed to study the impact of natural and social factors on the dynamics of cardiovascular diseases. The relative shares of certain diseases in the profile of the cardiovascular group, proportions of residents, the time dynamics of outpatient calls and its spectral composition were assessed. The profile of the cardiovascular group shows the temporal dynamics of outpatient calls and its spectral composition. Three main time peaks of calls due to cardiovascular diseases on working days occurred at 7,15 and 20 hours, while at the weekend the sole peak occurred peak at 7 hours. The results of the analysis indicate the absence of influence on diseases of the cardiovascular system of geomagnetic activity for a given time span in Petrozavodsk city. Trends in daily emergency calls for individual diagnoses indicate the influence of seasonal factors on the frequency of essential hypertension, angina pectoris and coronary heart disease. A component with a period of 28.4 days was found in the spectrum of time distribution of the number of emergency calls with a diagnosis of «hypertension». Keywords: cardiovascular diseases, angina pectoris, coronary heart disease, magnetic storms, motor transport.


  Ключові слова: СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ /СТЕНОКАРДИЯ /ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ /МАГНІТНІ БУРІ /АВТОТРАНСПОРТ /CARDIOVASCULAR DISEASES /ANGINA PECTORIS /CORONARY HEART DISEASE /MAGNETIC STORMS /MOTOR TRANSPORT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити