Для кращого збереження зерна необхідно в найкоротші терміни знизити його первісну вологість. Цього можна досягти шляхом активного вентилювання. В результаті чого стоїть питання модернізації сушильних установок. Тому, на перший план виходить вивчення процесу виносу вологи з досушувати матеріалу

Анотація наукової статті за технологіями матеріалів, автор наукової роботи - Тюрін Ігор Юрійович, Хитрова Наталія Валеріївна, Тімаков Дмитро Володимирович


Область наук:

 • технології матеріалів

 • Рік видавництва: 2015


  Журнал: Євразійський Союз Вчених


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ УСТАНОВОК ДЛЯ теплової обробки ЗЕРНА'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ УСТАНОВОК ДЛЯ теплової обробки ЗЕРНА»

  ?18 липня 2014 р. відбулося урочисте відкриття трудової зміни науково-виробничого загону «Механік» на території ВАТ «АК« Туламашзавод »м Тули [2].

  Студенти ознайомилися з новим обладнанням підприємств, працювали за профілем обраних спеціальностей. Так, наприклад, студенти загону «Механік» у відділі головного технолога займалися переведенням технічної документації в електронний вигляд; в навчальному центрі

  після проходження навчання роботі на верстатах з ЧПУ -составление програмного забезпечення до них; нанесенням гальванопокриття різного призначення у знову відкритому цеху, оснащеному новим сучасним обладнанням, що дозволяє значно скоротити шкідливі викиди і поліпшити екологічну обстановку в м Тулі. Студенти загону «приладником» освоїли лиття силіконових прес-форм на установці швидкого просочування Fortus 400ms.

  Таблиця 1

  Рейтингові показники кафедр ІВТС за 2010-2014гг.

  Кафедра

  № ГД ПАК ПБС

  Рік 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14

  1 3 6 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 16 11 17

  2 1 4 4 1 5 0 0 0 0 0 4 23 23 19 4

  3 6 8 8 2 8 0 0 0 0 0 24 0 35 9 17

  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1

  5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1

  Кафедра

  ПУ РВ РЕ

  1 0 0 7 23 19 28 36 17 4 19 0 0 13 28 13

  2 27 7 7 3 10 8 19 12 1 10 63 2 2 1 3

  3 6 0 11 47 51 16 23 21 4 15 4 0 39 29 32

  4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

  5 1 0 2 0 0 1 0 6 6 3 0 0 0 0 0

  Кафедра

  САУ СПВ Е

  1 0 0 21 12 12 2 17 17 74 34 0 0 35 42 59

  2 29 8 8 4 0 2 15 15 8 17 15 1 1 2 8

  3 6 0 11 21 11 12 19 19 22 24 0 0 31 83 89

  4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 2

  5 0 0 1 1 4 0 0 0 3 0 0 0 3 3 2

  Кафедра

  ЕТЕО Разом

  1 0 0 28 10 12 651

  2 41 0 0 1 2 440

  3 1 0 22 11 12 810

  4 0 0 0 0 0 7

  5 0 1 3 0 2 49

  На закінчення слід зазначити, що система НДРС у ВНЗ як єдиному навчально-науково-виробничому комплексі є невід'ємною складовою частиною підготовки кваліфікованих фахівців, здатних творчими методами індивідуально і колективно вирішувати професійні наукові, технічні та соціальні завдання, застосовувати в практичній діяльності досягнення науково-технічного прогресу.

  Список літератури

  1. Бондар О. Для швидкості кулі / Тульський Молодий комунар, №29 (11957) від 30 квітня 2015 р. - С.12.

  2. Литвинов Д. НВО «Механік» заступив на зміну [Електронний ресурс] // [сайт]. [2008]. URL: http: //

  tsu.tula.ru / news / all / 4987 (дата звернення: 19.05.2015)

  3. Литвинов Д. З винахідництвом по життю [Електронний ресурс] // [сайт]. [2008]. URL: http: // tsu. tula.ru / news / all / 5171 (дата звернення: 25.05.2015)

  4. Тархов Н.С. Соціологічні дослідження студентів-першокурсників - складова частина внеучеб-ної роботи в вузі // Известия ТулГУ. Технічні науки. Вип. 11. Тула: Изд-во ТулГУ. 2013. - С.32-40.

  5. Управління факультетом / під ред. С.Д. Резника. М .: ИНФРА-М, 2008. - 696 с.

  АНАЛІЗ УСТАНОВОК ДЛЯ теплової обробки ЗЕРНА

  Тюрін Ігор Юрійович

  Канд. техн. наук, доцент кафедри технічний сервіс і технологія конструкційних матеріалів, ФГБОУ ВПО

  «СаратовскійГАУ», м Саратов Хитрова Наталія Валеріївна

  Канд. техн. наук, доцент кафедри механіки та інженерної графіки, ФГБОУ ВПО «Саратовський ГАУ", м.Саратов

  Тімаков Дмитро Володимирович

  студент ФГБОУ ВПО «Саратовський ГАУ", м.Саратов

  АНОТАЦІЯ

  Для кращого збереження зерна необхідно в найкоротші терміни знизити його первісну вологість. Цього можна досягти шляхом активного вентилювання. В результаті чого стоїть питання модернізації сушильних установок. Тому, на перший план виходить вивчення процесу виносу вологи з досушувати матеріалу. ABSTRACT

  For better preservation of grain urgently needs to reduce its initial humidity. This can be achieved by the method of aeration. Resulting in the issue of modernization of drying facilities. Therefore, at the forefront of the study of the process of removal of moisture from doushebag material.

  Ключові слова: Зерно, перенесення вологи, вологе тіло, передача тепла, прийоми сушіння, ІК-промені, зерносушарки.

  Keywords: Grain, moisture transport, wet body, heat transfer, drying techniques, the infrared rays of the dryer.

  Сутність сушки зерна полягає в переміщенні (перенесення) вологи у вигляді рідини (пара) всередині вологого тіла або з його поверхні в газоподібним середовищем або на поверхню іншого тіла.

  Інтенсивність випаровування і переміщення вологи обумовлена ​​в основному перепадом парціальних тисків водяної пари, а цей показник пов'язаний з перепадом температур на поверхні зерна і в його центрі, а значить, з отриманням тепла ззовні і переміщенням його всередині зерна. За основу класифікації методів і прийомів сушки приймають способи передачі тепла просушують зерну [1, 3-5].

  При передачі тепла від металевої або іншій поверхні до зерна відбувається кондуктивна (контактна) сушка.

  При контакті вологого і сухого зерна здійснюється контактна (сорбційна) сушка.

  Під впливом на зерно теплових променів або радіації (сонячна сушка або сушка ІК-променями [4,5]) відбувається радіаційна сушка.

  Можливий також нагрівання і сушіння зерна, що знаходиться в полі струмів високої частоти.

  При конвективної сушінні волога із зерна видаляється в результаті перепаду водяної пари по поверхні вологих зерен і в навколишньому повітрі або на поверхні сорбенту.

  При наявності надлишкової кількості поверхневої вологи можливе видалення її механічним способом (віджиманням, центрифугуванням).

  При штучному зменшенні тиску повітря над висушують зерном волога з нього випаровується і при низьких температурах відбувається вакуум-сушка.

  Поєднання конвективного і контактного, радіаційного та інших методів називають комбінованої сушінням.

  Будь-який метод вимагає врахування характеру Тепловіддаючим-ного елемента, стану зернової маси і т.д., а також застосування певних конструкцій зерносушильних установок.

  На даний момент створена система класифікації зерносушарок, в основу яких покладені методи сушки, що застосовуються в тій чи іншій сушарці, а також ще ряд її ознак. Серед основних відмінних рис зерносушарок виділяють: спосіб підведення теплоти, стан зернового шару, конструкція сушильної камери, режим роботи, принцип дії і конструктивне виконання. При такій класифікації зерносушарки групують як за зовнішніми конструктивними ознаками, так і за характером процесу сушіння, що протікає в них.

  За способом підведення теплоти розрізняють конвективні, контактні та радіаційні установки для теплової обробки зерна (УТОЗ). Станом зернового шару розрізняють установки з щільним нерухомим шаром, що рухається вільно або примусово, псевдосжі-женним і зваженим шаром.

  Найбільшого поширення набули сушарки з гравітаційним рухомим шаром зерна, яка складається з вертикальної шахти, яку зверху непре-

  ривно завантажують свіжим зерном. У нижній частині створюється підпір зерна. Зерно може переміщатися і примусово.

  По конструкції сушильної шахти розрізняють шахтні, барабанні, камерні, трубні і інші зерносушарки. Вони можуть складатися з однієї або декількох сушильних камер однакової конструкції, що працюють паралельно або послідовно. Наприклад, одно- і двухшахтние, одно- і двухбарабанние зерносушарки тощо.

  За конструктивним виконанням розрізняють стаціонарні та пересувні зерносушарки. Стаціонарні зерносушарки розраховуються на тривалий термін служби і велику продуктивність. Пересувні сушарки застосують для сушіння невеликих порцій зерна. Все обладнання сушарки кріпиться на одній рамі. Продуктивність пересувних сушарок обмежена габаритними розмірами.

  За принципом дії розрізняють прямоточні і рециркуляційні зерносушарки. У перших зерно проходить сушильну шахту один раз, можливе зниження його вологості залежить від застосовуваного режиму сушіння. Зазвичай, щоб уникнути перегріву і погіршення якості зерна вологість його знижується за один прийом не більше ніж на 6 ... 7% [3-5]. При необхідності більшого зниження вологості доводиться застосовувати 2-3 кратний пропуск зерна через сушарку або встановлювати послідовно кілька сушарок. Повторна сушка сирого зерна ускладнює обробку, різко знижує коефіцієнт використання сушильних потужностей, призводить до невиробничими витратами коштів на вантажно-розвантажувальні-ні роботи. Для прямоточних сушарок необхідні партії зерна з однаковою початковою вологістю. Різниця по вологості окремих партій зерна не повинно перевищувати 2.3%.

  У рециркуляційних сушарках на відміну від прямоточних частина виробленого зерна змішується з сирим зерном і вновб повертається в сушарку. Завдяки цьому можна висушити зерно з високою початковою вологістю до сухого стану стійкого для зберігання. Варіанти конструкцій найбільш поширених зерносушарок наведені на малюнку 1.

  На основі розгляду різних варіантів установок для теплової обробки, що випускалися і випускаються в даний час можна виділити основні ланки, структурні елементи, загальні для більшості УТОЗ і встановити загальний характер протікання процесу теплової обробки.

  До складу всіх УТОЗ входять: пристрій завантаження, сушильна камера (іноді вона поділяється на дві; в яких відбувається нагрівання та охолодження), пристрої для підведення сухого повітря і овода вологого, пристрої кон-трол і управління, вивантажувального пристрій.

  Всі ці елементи мають різне конструктивне виконання, розрізняються за принципом дії, за питомою вагою у складі зерносушарки. Основним елементом в будь-який структурній схемі є сушильна камера. За її конструкції і принципу дії класифікують УТОЗ станом зерновий маси, способів підведення тепла і відведення вологи [2].

  Мал. 1 Варіанти конструкцій установок для теплової обробки зерна: конвекторні (а - лоткова, б - камерна, в -конвейерная, г - жалюзійні, залізничний колонковая, е - шахтна з коробами, ж - вібраційна, з - барабанна.

  гарячий теплоносій, який відпрацював теплоносій) СВЧ-установки (і, до, 1 - генератор ТВЧ, 2 - магнетрон), інфрачервона сушка (л, 3 - джерело інфрачервоного випромінювання), контактна (м, 4 - труби з гарячим теплоносієм)

  Список літератури

  1. Лягіна, Л.А. Підвищення ефективності сушіння продуктів рослинного походження за рахунок інфрачервоно-конвективного впливу: дис .... канд. техн. наук: 05.20.02 / Л.А.Лягіна. - Саратов: ФГТУ ВПО СГАУ ім.Н.І.Вавілова, 2010. - 122 с.

  2. Кругляк, А.А. Розробка і обґрунтування параметрів електрифікованої установки теплової обробки зерна для підсобних і фермерських господарств: дис. ... канд. техн. наук: 05.20.02. / А.А. Кругляк. - Саратов: ВПО СГАУ, 1996. - 156 с.

  3. Тюрін, І.Ю. Удосконалення технологічного процесу досушування сіна на стаціонарі

  [Текст] / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / Саратов, 2000., 24 з.

  4. Тюрін, І.Ю. Значення процесу і способи сушіння зерна [текст] // Тюрін І.Ю., Тельнов М.Ю // Науковий огляд, № 4. - Саратов, ТОВ «АПЕКС-94», 2011., с. 112.115.

  5. Тюрін, І.Ю. Перспективи розвитку експериментальних досліджень процесу сушіння. [Текст] / І.Ю. Тюрін // Науковий огляд, № 5. - Саратов, ТОВ «АПЕКС-94», 2010, с.76.78.

  СПОСІБ високотехнологічних РЕКОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЛІ В УМОВАХ НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ кранового обладнання

  Ульшин Олексій Миколайович

  Аспірант СПбГАСУ, м.Санкт-Петербург, провідний інженер-конструктор ТОВ "Стройінвестпроект"

  В ході проведення реконструкції цехів Іжора-ського заводу (г.Колпино, цех № 8) і заводу Уралмаш (Єкатеринбург) автором був розроблений спосіб реконструкцій покриття промислових будівель в умовах, коли неможливо використовувати кранове обладнання.

  Умови неможливості використовувати кранове обладнання:

  1) Зона реконструкції знаходиться далеко від краю будівлі, що робить її недоступною для крана, встановленого зовні будівлі.

  2) Всередині цеху в зоні реконструкцій або поруч неможливо встановити кран, так як немає місця всередині цеху, спуск демонтованих елементів


  Ключові слова: ЗЕРНО /ЗЕРНОСУШИЛКИ /GRAIN /ПЕРЕНЕСЕННЯ ВОЛОГИ /MOISTURE TRANSPORT /Вологе тіло /WET BODY /ПЕРЕДАЧА ТЕПЛА /HEAT TRANSFER /ПРИЙОМИ СУШІННЯ /DRYING TECHNIQUES /ІК-ПРОМЕНІ /THE INFRARED RAYS OF THE DRYER

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити