Метою дослідження було: визначити успіх проходження кореневих каналів в зубах, раніше лікувалися методом девітальной ампутації з подальшою імпрегнацією (дасі). Стоматологи досі стикаються з пацієнтами навіть молодого віку, що мають в порожнині рота такі зуби. Переліковування каналів таких зубів виправдано у зв'язку з наявністю періапікальних ускладнень. Всі 3 застосованих методу були ефективні в різному ступені, причому в каналах з некротизованих вмістом (некроз) результат вище, ніж в каналах з склерозірованнимі вмістом (склероз).

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - Сокольская О. Ю., Варсонофьева С. Про.


The definition of the success in passing through the root canals in teeth previ ously treated by method of vital amputation with the following impregnation

The objective of this work was to determine the success in passing through the root canals in teeth previously treated by method of vital amputation with the following impregnation. Stomatologists still face teeth previously treated by method of vital amputation with the following impregnation even in young patient. It is compulsory to retreat such teeth because of high level of periapical complication. All 3 methods used were affective in different degrees, however in necrotic canals the result of passing through was higher, then in sclerotic ones.


Область наук:
 • клінічна медицина
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: проблеми стоматології

  Наукова стаття на тему 'Аналіз успіху відновлення прохідності кореневих каналів в зубах, лікувалися раніше методом девітальной ампутації з подальшою імпрегнацією'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз успіху відновлення прохідності кореневих каналів в зубах, лікувалися раніше методом девітальной ампутації з подальшою імпрегнацією»

  ?Аналіз успіху відновлення прохідності кореневих каналів в зубах, лікувалися раніше методом девітальной ампутації з подальшою імпрегнацією

  Сокольская О.Ю.

  асистент кафедри стоматології дитячого віку та ортодонтії ГОУ ВПО УГМА Росздрава, м Єкатеринбург

  Варсонофьева С.О.

  студентка 5 курсу стоматологічного факультету ГОУ ВПО УГМА Росздрава, м Єкатеринбург

  резюме

  Метою дослідження було: визначити успіх проходження кореневих каналів в зубах, раніше лікувалися методом девітальной ампутації з подальшою імпрегнацією (дасі). Стоматологи досі стикаються з пацієнтами навіть молодого віку, що мають в порожнині рота такі зуби. Переліковування каналів таких зубів виправдано у зв'язку з наявністю періапікальних ускладнень. Всі 3 застосованих методу були ефективні в різному ступені, причому в каналах з не-кротізірованним вмістом (некроз) результат вище, ніж в каналах зі скле-розірованним вмістом (склероз).

  the definition of the success in passing through the root CANALS IN TEETH previously treated by method of vital amputation with the following impregnation

  Sokolskya o.Y., Varsonofieva SA

  Summary

  The objective of this work was to determine the success in passing through the root canals in teeth previously treated by method of vital amputation with the following impregnation. Stomatologists still face teeth previously treated by method of vital amputation with the following impregnation even in young patient. it is compulsory to retreat such teeth because of high level of periapical complication. All 3 methods used were affective in different degrees, however in necrotic canals the result of passing through was higher, then in sclerotic ones.

  Keywords: method of vital amputation with the following impregnation, root canals, 3 methods.

  Резорцин-формаліновий метод був запропонований Альбрехтом в 1912 році для дезинфікування і пломбування зубів за допомогою формаліну, насиченого резорцином (резорцин - похідне фенолу). Метод заснований на бактерицидних і муміфікують властивості даної суміші, завдяки чому припиняється розпад в повному обсязі віддаленої пульпи. Суміш повільно застигає в каналах зуба, що, як вважалося, герметизує їх. Метод виявився дешевим, простим в застосуванні і набув широкого поширення.

  Результат лікування досить непередбачуваний і залежить від наступних чинників:

  1. Давність проведеного лікування.

  2. Ретельність виконання методу і кількість використаного каталізатора.

  3. Анатомія кореневого каналу.

  4. Наявність спеціального обладнання та інструментарію.

  Через кілька років в таких зубах розвиваються різного

  роду ускладнення, тому виникає необхідність їх повторного ендодонтичного лікування. Лікування виявляється Трудоем-

  ким, тому що канали звужені, гирла каналів важко виявляються (зуб однорідно зміненого кольору), тверді тканини тендітні.

  мета

  Визначити успіх відновлення прохідності кореневих каналів при повторному ендодонтичного лікування постійних зубів, які лікувалися раніше методом дасі.

  завдання

  1. Визначити частоту зустрічальності зубів, які лікувалися раніше методом дасі, серед які звернулися на лікування.

  2. Виявити характер періапекальних змін в зубах, раніше лікувалися методом девітальной ампутації з подальшою імпрегнацією.

  3. Визначити вміст кореневих каналів.

  4. Визначити методи відновлення прохідності кореневих каналів при повторному едодонтіческом лікуванні в зубах, лікувалися раніше методом дасі.

  5. Визначити кількість відвідувань для відновлення прохідності кореневих каналів.

  6. Визначити ускладнення при повторному ендодонтії-зації лікуванні зубів.

  матеріали та методи

  Оснащення, необхідне для відновлення прохідності кореневих каналів при Переліковування зубів, раніше лікувалися методом дасі:

  1. Сталеві інструменти (K, H- файли, дриль-бори) і Ni-Ti (протейпери).

  2. Пьезон майстер 400, ультразвукові насадки (PRO ULTRA ENDO № 1-8, насадки працюють в сухому режимі, це дуже зручно при використанні мікроскопа, тому що водяну хмару не утруднює візуалізації операційного поля).

  3. Endosolv R (SEPTODONT) - препарат застосовується для распломбіровиванія кореневих каналів (розм'якшує кореневі пломби, що складаються з фенопластних смол) і для пролонгованої дії протягом декількох днів.

  4. Операційний мікроскоп (ОПМІ) (Карл Цейс). Переваги мікроскопа:

  Коаксіальне освітлення (освітлення очі збігається з освітленням мікроскопа), кратне збільшення зображення в 0,6; 1; 1,6; 2,5 рази.

  5. Апарат для депофореза Аверон. Метод депофоре через гідроксиду міді-кальцію проводять в два відвідування з

  54

  ПР0ШМ41 стоматології. 2010. № 3

  розрахунку 7,5 мА сумарно, а поточна сила струму 1,5 мА на один канал з інтервалом 8-14 днів.

  6. Ендомоторсо вбудованим апекс локатором (DENTA-PORT ZX, MORITAMFG.CORP).

  Нами було обстежено відвідали 1605 чоловік, - серед яких, у 77 пацієнтів було виявлено - 9З зуба (228 кореневих каналів), які раніше були лечени методом дасі (некроз спостерігався - в 191 кореневому каналі (83%), а склероз в - 37 каналах ( 17%)).

  Серед обстежених нами пацієнтів частота народження зубів, в групі людей від 25-60 років, з періапекальни-ми змінами, раніше лікувалися методом дасі, - 4,8%.

  Для переліковування зубів, які лікувалися раніше методом дасі, застосовувалося три методи:

  1-й метод: відновлення прохідності кореневих каналів із застосуванням Endosolv R і стандартних інструментів для проходження і механічної обробки кореневих каналів. Дана методика застосовувалася у всіх кореневих каналах зубів.

  Ті кореневі канали, де прохідність була відновлена ​​після застосування 1-го методу, були розділені на 2 групи, в яких проводилося лікування 2-м і 3-м методами.

  2-й метод: відновлення прохідності кореневих каналів із застосуванням оптичної та ультразвукової систем.

  3-й метод: відновлення прохідності кореневих каналів із застосуванням методу депофореза.

  Реїультатьі

  Встановлено наступну структура форм періодонтитів в зубах, раніше лікувалися методом дасі:

  діаграма 1

  Під час роботи в каналах зубів, які лікувалися раніше методом дасі, виявлено різний вміст:

  Некротизована тканину пульпи. Вона представляє із себе пластівчасту масу бордового кольору, частіше безболісну, але іноді хворобливу в глибоких відділах кореневих каналів. На рентгенограмі кореневі канали частіше простежуються.

  Склерозированная тканину пульпи, яка має склоподібну структуру, щільно пов'язана з тканинами зуба. На рентгенограмі частіше кореневі канали не простежуються.

  Аналіз вмісту кореневих каналів в залежності від форми періодонтиту представлений на діаграмі 2.

  Лікарями застосовувалися три методи для відновлення прохідності кореневих каналів, що дало наступні результати:

  1-м методом вдалося розпломбувати 177 каналів (78% з усіх каналів, з 228), з них з некрозом 172 каналу (90% з 191 каналу), а з явищем склерозу - 5 (14% з 37 каналів).

  2-м методом вдалося розпломбувати всього 14 каналів (6% з усіх каналів - 228), з них з некрозоа 11 - (100%) з 11 каналів і зі склерозом 3 - (23%) з 13 каналів.

  3-м методом вдалося розпломбувати всього 3 канали (1%), з некрозом 3 з 3 каналів (100%), а з склерозом 0 (0%) з 5 каналів.

  Ефективність відновлення прохідності кореневих каналів застосовувалися трьома методами в зубах, раніше лікувалися методом дасі, представлена ​​на діаграмі 3.

  Ефективність відновлення прохідності кореневих каналів з некрозом і склерозом застосовувалися трьома

  діаграма 1

  | Кв.-1 хронічний фіброзний періодонтит (40,9%)

  | Кв.-2 хронічний гранулематозний періодонтит (16,1%)

  | Кв.-З хронічний гранулюючих періодонтит (36,5%)

  | Кв.-4 загострення хронічного періодонтиту (6,5%)

  діаграма 2

  співали «до и ат і'.ілпа f явлені *? ** мґкроі

  | Іслчч «кю <анЛлйе4 нмсні ™ склери зе

  діаграма 3

  • 1 MWfl

  • 1 Mil і д

  | Ї МЇІ 4Д

  | If -І FllH'il Дт Ч И

  діаграма 4

  1W%

  «W |

  40%

  20 *

  1 метод

  2 метод

  іііірі | склероз

  3 метод

  ss

  методами в зубах, раніше лікувалися методом дасі, представлена ​​на діаграмі 4.

  Ефективність відновлення прохідності кореневих каналів застосовувалися 3-ма методами в зубах раніше лікувалися методом дасі, в залежності від кількості відвідувань представлена ​​на діаграмі 5.

  Ефективність відновлення прохідності кореневих каналів з некрозом і склерозом застосовувалися трьома методами в зубах, раніше лікувалися методом дасі, в залежності від кількості відвідувань представлена ​​на діаграмі 6.

  Для проходження кореневих каналів з некрозом потрібна менша кількість відвідувань, ніж для проходження каналів зі склерозом; і для роботи в одному кореневому каналі потрібна більша кількість відвідувань, ніж в декількох каналах одночасно.

  Кількість відвідувань, необхідних для одномоментного проходження декількох кореневих каналів, представлено на діаграмі 7.

  Серед ускладнень були отримані тільки перфорації кореня, які спостерігалися в 8 каналах (всі канали з явищами склерозу), що становить 3,5% від усіх досліджуваних каналів.

  В цілому безуспішне лікування виявилося в 42 каналах, що склало 18,4% від усіх досліджуваних каналів.

  діаграма 5

  | кількість

  Кі1НЛЛВДг пройдених і 1

  відвідування

  | Кількість каналів, пройдених протягом наступних відвідувань (від 2-5)

  | Кількість кл ньому він, не пройдених протягом посліду Ющик лосещоні І ІОТІ-5)

  діаграма 6

  іОО, іЗОЯ 90.00% золок 70.00%

  60.0054 50.00% дп.тж 30,00%

  го .ост 10,00%

  0,0054

  ПрОЙДГНМНР е нр пройденниее Не 1-о приміщення пройдені протягом пройдеіниея корщ'рцр 1-е посешрінр последующе * гечехір клнали НйрНЇНЬІО посещс іи й 11- последующе »

  ігііліі 5) * орнреие лосеїдеіій \ 2-Конолі 5} кореневі канали

  | нечнії

  | ШЛр𥠻

  діаграма 7

  ° 3

  2.5 2

  1.5 1

  0.5 0

  висновки

  В зубах, лікувалися раніше методом дасі, часто спостерігається розвиток хронічного періодонтиту: часто зустрічаються форми - це хронічний фіброзний періодонтит (49%) і хронічний гранулюючих періодонтит (30,8%).

  Після проведеного методу дасі при повторному ендо- донтіческом лікуванні в каналах частіше спостерігається явище некрозу (83%), рідше явище склерозу (17%). Ефективність проходження кореневих каналів з явищами некрозу вище, ніж каналів з явищами склерозу.

  Повторне ендодонтичне лікування в таких зубах виправдано, тому що більшість кореневих каналів вдалося пройти до верхівки за 1-е відвідування в 57,4%.

  Для підвищення успіху лікування зубів, раніше лікувалися методом дасі, можна застосувати додатково ОПМІ і метод депофореза, що підвищує успіх прохідності кореневих каналів до 85%.

  література

  1. Миколаїв А.І., Цепов Л.М. Практична терапевтична стоматологія. // Підручник - М .: «МЕДпресс-інформ», 2007. - 953 с.

  2. Акімов Т.В. Порівняльна оцінка депо- і гальванофо-різу гідроксиду міді-кальцію в лікуванні деструктивних форм хронічного періодонтиту // Стоматологія для всіх 2006 - № 1. - С. 16-19.

  3. Алейников А.С., Максимовський Ю.М., Гринин В.М. Ефективність різних методів распломбіровиванія кореневих каналів, раніше запломбованих цінкоксід-евге-Нольной і резорцин-формалінової пастами. // Стоматологія для всіх 2003 - № 4. - С. 48-49.

  4. Максимовський Ю.М., Мітронін А.В. Аналіз діагностичних форм хронічних деструктивних вогнищ в періодонті .// Проблеми стоматології 2006 - № 4. - С. 24-26.

  5. Шляхтова І.А. Витяг чужорідних тіл з кореневих каналів. // Dentsply 2005 - № 11. - С. 42-46.

  6. Ліки та препарати фірми SPECIALITES SEPTODONT.// М .: «Принт-графіка», 1995. - 215 с.

  явище

  некрозу

  I явище склерозу

  один канал два канали три канали

  56

  ПРОЕЛЕМИ стоматології. 2010. № 3

  XI спеціалізована виставка

  19-22 жовтня

  ДЕНТАЛЕКСПО

  СТОМАТОЛОГІЯ УРАЛА

  2010

  Перший відкритий Чемпіонат зубних техніків

  КОНТАКТИ В Уфі:

  A / irAC (i>LIGAS

  Виставковий центр «Лігас» тел. / Факс: +7 (347) 253-76-05,253-81-89

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. www.ligas-ufa.org.ua

  В МОСКВІ:

  DENTALEXPO®

  125319, Москва, вул. Усієвича, 8А тел .: +7 (495) 921-40-69 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. www.dental-expo.com

  л-л

  НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ГТУ ІНФОРМАЦІЇ АНАЛІЗУ І ^ ГТЧ А П I 2

  уу І МАРКЕТИНГУ В СТОМАТОЛОГІЇ | j [~ \ \ Г1


  Ключові слова: METHOD OF VITAL AMPUTATION WITH THE FOLLOWING IMPREGNATION / ROOT CANALS / 3 METHODS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити