Область наук:
 • Соціальна та економічна географія
 • Рік видавництва: 2002
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки

  Наукова стаття на тему 'Аналіз умов підвищення рівня життя в Росії'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз умов підвищення рівня життя в Росії»

  ?MEcyyAcoyA

  1. Kyy y "yy yy yy-y yy. y "yyyy H yy y -yy" y ' "y y" "y-yy y" "yy-y yyyyy -yy-yy y yyyyyyyy (h» iiyy). h., 1989.

  2. 3 H.h. yyyyyyyyHI- = y "yDyy" -yy // Deutschland. M "yyyyyy, y-yyy-yy, yy" - ' "" yyy y' yyy. 2002. y 1.

  3. yy 'yy "y-yy' yyyH! e.e. o -y "yTyy" y yyyyyyyy P yy-y yy y "yy-y" y n yyyyyyyy // y "yHIy y-yy y - = y" yDyy "" - yyyyyyyy. h., 1996..

  4. y "-yHI yyyyyyyyHIyyyyyyyHIy XXI yyyy. h., 1997. yy-yy I.

  5. h '' a.m. yyyy Hyy "y" "-" yyy '-' "yyy yyy yyyyyyyHI // y" -y "H3yy" yyy 1999. y "yyyy y '-yyy-yy Worldwatch" "yy" y "" yyyyyyyy y " y-yy y --y "yDyy" - "-" yy y-yy-- h., 2000..

  6. M - a. . I-y "y 'yy h yy" y "y" "yyy' y y y" yyyyyy yy A // yy A-Ey 'yyy. yy " '" "yyy. M "yyyyyy. e-yyy-yy. 2000. y 11.

  7. n 'i.a. y "yy" yyyy-y'yy y-yyyyy yy "yyy" y "y '" yy'yHIDyy "yyyy y" "-yrnyy-' y -" yy. o Dy ' "y -yyy. yy'y. y yy "-. 'Y-y. y "-y" y- 'y-y "' - 2000.

  8. Williams M. The Transition in the Contribution of Living Aquatic Resources to Food Security // Food, Agriculture and the Environment Discussion. 1996. Paper 13.

  9. h 3. y "yHIy h yy" y "y" yyy '' y y "y" yy XXI yyyy // h yy "yyHyy" ' "" yyy y "yy y'yy" y'yy "y'" yy'yHI2001. y 1.

  10. H - .u. h yy "yyHyy" ' "" yyy. e 2-y y "" yy. h., 2001..

  11. Review of Maritime Trade. N.Y., 1997..

  12. Beck G., Habicht G.S. Immunity and Invertebrates // Scientific American. 1996. November.

  13. c e.A. ^ E "yyyy'yy yyy" yy TTT "TJTjTi.T ~ yT.T-h., 2002.

  14. i 'e.e. E-y "yyHI'yyy'yyyyyy yy" yy. Eyyy'y'yyyy. 1998.

  15. h a.u. nyy "-" yyHIyy "y" yyIly-y "y yyy" yy - ' "- yy. h., 1997..

  16. o - a. . Myyyy "y y" -yy y --y "yDyy" "- yyyyyyyy. h., 1998..

  17. m e. ., M "yyyyyy" yy e.A. n y ' "" y' Tyy "yyyy P yTyyy y yyyyy y. y "- y" y- 'y-y "' -.1996.

  18. m e. . h ' "y" "yy'yy" yy - "yyy" y' ' "y" Dyy "yyyy. h., 1998..

  19. h - k.k. y "yyy" y '' yy y 'yy "y" yy' yy y yyyyyyyyyy " '' yy yyyy" "y // e" -yy "-y yyy" - "yyy. 1995. y 1.

  20. m 'u. K "yyy -" yy 'yyy y yyyy-yy // e-yyyy y KyyEi. 1988, yy'y.

  21. E'yyyyyy - e. nyyyy // e-yyyy y k yyEi. 1993, yy'y.

  22. 3 u. yyyyy y yyy yyy ' "y" yyy. h., 2001..

  23. e. Kyyy yy "yHIP yyy 'yHI-yyy" y // A "yyyyy. 1989. y 397.

  K H.e., A.e. c

  AKAM M O MIAM Miey KM O IAK m km e I MM

  M "yyyy, yyy 'yy" yya "yltyyyy" y yyyy-yyyyiyy-Hriyyyy' "- yy y" y ", Ty" -yy "y 'HT'-" y "y" yyyyyyyy yyyyy y "- yyyyyy '' "yy" yyyyyy y "yyy - yy y" y "y" y 'tt-tttttt'ttTT II ^ TylTy ^ T-TT b "nnun'nu -y" y'HIy yy'y' y-yyy'yHI

  yyHIyy "y" "yyyyyyy '" --y yyy-yy yyy yyyTe' y. MyyyyHIyy 'yy "yy ^^ T ^ T ^^ T ^ TT ^ y ^ J-yIT.TT.TT.TT.1" T.TT.TT.TT'y' "y yy" ' "" ttTT [t -tt "tt y" 'yy' yy-y "y, y" y "yyHIyyyy" -yyyyyylTy y "yyyyy y" yyyyy yy y "y" y "y y-yy -y" by y yy-yy 'y -yyy 'yHIy - "" yyyy-yyyy - yyy' yyy "" - "yyyyy '" y -yy yyyyy yy "-yy, yy" y "yyy Ty" (y yy "-yy yy" yyHIyyy! e' y ) y "yy 'yy yy' y 'y-yyy' yyl y" y "yy yy 'ylay- 90-yy" y "y yyy -yyy yyy y" -yyy "T"' yy "y, yy" ' yyy-HiyyyyyHI-yyy yyyy-yy "y yTy-yy, yyyy -yyyy Tyy" yy "yy 'y yy yyy, y yyy yy yy Tyyy" y yyy' "- yy, y" -y "H3 '" yy-yyy.

  yyy-y "" y ' "yyyyyyyy yyy yy" yyy ", yyy y' yy y" y "yyy, y yyylfc"

  'Y "yyyy' '" y, y "yy" yyy y "y' Tiy ^ T -y" yy 'yy yy' y 'yyyy' yHIy "-y" y 'HI y "yyyy'-yyy yyyyyyyy -yyy '.

  мццц "ц цц 'цц ЩцЩц-ПГ ттт /' цтттт цШццццЦц 'ц цц" ц цц "!'" ТГ "ц 'ц-

  "-" ц, - "цццц ц ''" 'ц - "" цщщ-цццц ЦШ-щГц' Щ 'ц "------- ц" ц' ц цц 'ц ц "-

  цццц ' "-цШ' цццц 'ЦШК ц цццц цц цц' ц" '- "- ццццЩц" ц "ц" 15GG ц-цццц ц "ц-Щ ц' ц" "ц цц -ц" - ^ 'ц-цц "цццц -ц" ццццц "цц' цц ццццццц цц ц" цццц ' "--ццц ццц" цццц

  мц "ццц" ццц "ц 'ц" - "Р -ц" ц "" -ц' ЦШ "цц 'цц ц" ццццццццц-ц "ц

  ц "ццц 'ц (" ц' ц "ццц '" т "' цц" цц цц "ццц" ц цццц 'цщ' ццц "ц" ц "цц-ццц '' цц ц" ццц "ц ц - -ц-ц 'ц "цц" цц "цц ццШ-" ццц' ц 'цПТт • ит "ц" ттттПїїТцтт "тптцтт ц" цц--

  цццц 'цШщГ ц цц' цццЩццц ' "-цц), ц цццц ц" цЩццццц' цц цццццц ц ц цц ' "-

  -Ц [3].

  e ццціц 'ц цц "ц цц" Ц "у" "ц' ц" "ц --цц 'цццццццц-ШЦ" -цц' "ццц 'цц" мцццццццц-ццц ЦП ц "цццц-ццццц' цц h ц 'цц-цц ц "- цц ц М-ц" "-цццц ц" - цц.

  м "цц '' ц" М-ц "" - цццц, - "" ц ' "ц ц' цц ц" -цц -ццц 'ц "ц-ПЦ" ц т.тттцтт-ц "ц'" ц ццццц ц ццццЦц'ц цц "ц цц" ц "ТГ" ц'ц "-" ц ц цццц "ц - 1997 ц" 2GG2 т "ц -" ццц 'ПЦ "-ц ц" ццц' ццц "ц '' ц "Р -ццц 'ШПГццццц цццц ццццц-цццц цц" ц цц "ц цц" ц'ц "-" ццц "цц'" ц 2 цццц (цццц. і). цц "т" ц "ццц" ц "", Цц "" цц-цц-цц цц 'цц' ццШц "-цц -ццц 'ц" ц-Щ "ц ццццц'ц'" ц ццццц 'цц цц "ц цц"! 'ц "" ц' ц "-" "". з цц "ц ц" -ц "Ш-цц" ц цц 'ц "ццц цц" цц ПЦ-цПцц-Шццц! ц' "ц цц -цццціццццц цц-П ^ 'ц цЩцц.

  м "-цц" цц тццц цц цц "ц 'ц' цШцццццццц ц цц" ц цц "Ц" т "" ц 'ц "-" ц ц цццц' цц цццц 0 ццц ццц, "" ц ' "ц "цццццц-ШЦЦ ПЦццц цц 'цц' ццц цц ц" -цц ц -цц "Т" ццц "цццц цц ц ц ццц цц" ц'ц'цШ

  м "цццц цц ццц '", Цц "цц" ц'ц'цц ц'цЦц'цц -ццц'цц ццццц "ц'" ц ццццц ц ццццЦц 'ц цц "ц цц"!' "ц" "ц ' ц "- ц ц" ццц ПЦ ' "' ццц 'цц' цц цццццццц.

  руб.

  жцц ц "цццц цццц" цц ц ц "ццц ц '-ццц ц ццц" ццццццц, -цццц' ццц 'цц-' "ц ццццццц ццц ц ццц" цц "ццццц-Шццццц" цц цц "ц" ц -цццц 'ц; Ц "ц-цццц 'цц -ц-ГЦЩ Р ц" цц' "" ццт.тт.тт.тт.тт.Г ц "цЩцц лццц 'ц! Ц' цШц цц" ццц "-цц 'цц ц "цц '" "" ц ц "ццц цц-" ццц -цццц' цц -цЩц 'ц - цццц'цц' цц "" ц ' "-ц" ц' "-цц цц" ццц-ц "" ц - "ц" цц ' "-цц:! ц" цццц ц "цщ" ц ​​ц "цц'" "ц, цц" цГцЦЦ ц цщцц "ц ц" ццц цццццШц, - "" цццц-ццц '' "," ц 'цц "ц'" ц "ц 'ц -" ц "-ц-ц'г-тттт ц" ццц-ццццццц' "" -цццц'цц--

  сдццццд 1

  цц'д "ццд ц" -цa -ццц'ц "ц-Щ" ц цдцдц "ц '" ц ццaцц ц цц "ццц" Ц "^ Т

  "Ц'ц" - "a ц ци ~ Т ^ т ^^ т ^ т 'a" a' "tf 'ТТцтт" тттттттт

  Мцц мц "ц цц" ццц "ц'ц" - ", ц Ц ц" ц. 'A 1 Тцц. ц Ц ц "ц 'a 1 Цді.

  1997 411 95G, 2

  1998 493 1G51,5

  1999 9G8 1522,6

  2GGG 121G 2223,4

  2GG1 15GG 3 3262

  2GG2 1695 3532,5

  мaЦa "цццц ЦДццц" цц цц "ц" ц -цццц'ц "ццццццЩц-ШЦ" "цц" ц 'дц: ц' цц цц ццдццдц "ц. ццц "ц" -ц-цц "- '" ц "дцц' цц -ццц 'ц' цц, їццццц 'ц: цдц ц'цІцццццц цц" ццц "ц'цц ц' -цц:

  x

  ^ Y = n - a + b ^ x + с ^

  ^ Y | x = a ^ x + Ь ^ x2 + с ^ ^ y - x2 = a ^ x2 + Ь ^ x3 + з

  x

  x

  тцц x Р ццццЦц 'a цц "ц цц" Ц "tf'" ц 'ц "-" a ц "ццц' ц" 'a "a'" tf 'Т | тц "ЦТТ-ea ц" ц-Щ,

  y Р цццціц 'a -ццц' ц "ц-Щ" ц цдцдц "ц '" ц ццдцц ц цц-тццц' a "ц-

  ' "Y' ццц" цццд.

  цццц'цц цц ц "ц" "ц '" "цц" ц "" "цццццццццццц:

  = Лa; ь = ЛЬ; = Лс

  a = Х; = ~ Л; з = ~ Л '

  ЩЦ Л Р "ццццццццццц -ц-цц" ц;

  Ла, ЛЬ, Лс Р ЦД-ц'цц "ццццццццццц ццКЦдцц" ^ 'цц ЦДцц "ццц" ц ццШ "ццццццц' ЦШ ццц 'ццццц-ц'цц цццц -ццц'ц'цц -" - цдцц "цццц . 2.

  сдццццд 2

  мц "" цц -ц "ццц ццц-цццдцц

  Мцц X Y X2 X * Y x2 * y X3 X4

  1997 411 95G.2G 168921.GG 39G532.2G 1.6G5V8 6.943ц7 2.853цЮ

  1998 493 1G51.5G 243G49.GG 518389.5G 2.556ц8 1.198ц8 5 • 9G7ц1G

  1999 9G8 1522.6G 824464.GG 138252G.8G 1.255ц9 7.486ц8 6.797ц11

  2GGG 121G 2223.4G 14641GG.GG 269G314.GG 3.255ц9 1.772ц9 2.143ц12

  2GG1 15GG.3 3262.GG 225G9GG.G9 4893978.6G 7.342ц9 3.377ц9 5 • G67ц12

  2GG2 1695 3532.5G 2873G25.GG 5987587.5G 1 • G15ц1G 4.87ц9 8.254ц12

  X 6217.3G 12542.2G 7824459.G9 15863322.6G 2.242 1G 1.G96 1G 1.62З 1З

  цццц- 'цц 1G36.22 2G9G.37

  м "цд''ц" цццц. 2 -ц-цц "a '" ц "тцц'ЦЦ -цдц'ц'цц -" - цдццц: 12542 .5 = б - a + б217 .3 - Ь + 7824459 .09 - з,

  < 158б3322.б = б217.3 - a + 7824459.09 - Ь + 1095б22б78 0 - з,

  2241808049 0 = 7824459 .09 - a + 1095б22б78 0 -Ь + 1б2317б0б8 3725 - з.

  A =

  Aa =

  Ab =

  Ac =

  ццццПцц "цц" ц "" "цццццццццццц, ц" ц-вц "

  6 6217.3 7824459.09

  6217.3 7824459.09 1095622678 0

  7824459.09 1095622678 0 1623176068 3725

  6217.3 7824459.09 12542.5

  7854459.09 10956226780 15863322.6

  10956226780 16231760683725 22418080490

  6 7824459.09 125425

  6217.3 10956226780 15863322.6

  7824459.09 16231760683725 22418080490

  6 6217.3 12542.5

  6217.3 7824459.09 15863322.6

  7824459.09 1095622678 0 2241808049 0

  = L3G4 * 1G18;

  = 7 ^ 873 * 1G23;

  = L715 * 1G21;

  = 7 ^ 797 * 1G17 ^

  л цццц цццц "цццц цц" "" ц "-ццц 'ц' цПІ-ї-цццПЦ: a = 6, G3 * 1G5; b = 1,315 * 1G3; c = G, 598 •

  A

  Y = G, 598 * x2 + 1315 * x + 6, G3 * 1G5

  з ццццц "ц" "ц ц" ц "-цц" ццц ЦЦЦ0 цц ццццц "" -цц -ццц 'ц "ц-ПЩ" ц ццццц "ц'" ц ццццц "ц ццццГц 'ц цц" ц цц "ц" ц "" ц 'ц "- ц ц цц-іццц' ц" ц - ' "ц" IW'WW

  1500 3

  0

  411

  493

  цц-Бцццц "ц" цц o цццц 'ц ццццц-цц "цц цц' ціц 'цШц -ццц' цц

  цццццццц ц цц "ццц" Ц "ц" "ц'ц" - "ц:

  R =

  Z (y - Ух Z (У - Уср)

  = 0,96 •

  e ццціц 'ц ц "цц o цццц' цц ццццццц цццццц ц 1,! Ц" -цццццццц-цццц "ц" -ццц "Ц" цц - ' "ц -цПЦц ЦЦ" ццццццц "цц цццц'цц "ц

  ццц цц "ц" цц ццц цццц- ^ o-'цццц, ц "Ц-цц" цц-цццц "цЩцц 0цц-цціц-ццц цц '' цц цц" ц ццц цццц "ц" ц "" ц ' "-цццццц цц" ц "ц" цц-U ц "ц" -цц ццц ццц "ццц -ццц'ц" ц-ПЩ "ц ццццц" ц ' "ц ццццц, ццц ц цццціц'ц

  2

  цц "ц цц" Ц "ц" "ц 'ц" - ц. ЛЦ 'цц ", ц" Ц "ЦЦ цццц" "~ цц, -" "ц'" ц ц 'цц "цц ц' ц" ц "-цц 'цц-ШЦ" -ц "Ш' ц", ц ццц ц ц-ццц "ц 'ЩЦ-Щ ц"' цц 'цГЦцццц' ". цц "ц ццц" ц "" ц ' "-цццццц ц ццццццццц цц" -ц "ц"' цццццц 'ЦШ ^' "ц '" ц ц' цШцццц ццц ц "ццццццццц 'ц цц" цщ ц 'цц 0 ццц ццц жцц "ц цццц",' ц ццц ц ццЩ цц цц "ц" цццц "цц" ' "' ц" ццц " 'Щ" -ц, ц "цццц' цц" ццц, ц ' ц-Гццццц ' "," ц ц'цГц'цЩ ццц' "ц" цц- ".

  Ц-цц -ццц'ццц - "" ц ' "цц'цц ццц" ццц "ццццц цц-цц - ццццГц'" ц

  цц "ц цц"! ' "ц" "ц' ц" - "ц ц Ц" -цц 'ц -цц "ц' ПЦ 'цц цц' ц - цц -" "ц '" цц' ц-

  ц "ц 60-ц ц" цц ц ц "ццц-ц" "ц" ц цц, ц "ццц -ццц 'ц" ц-Ш' цШццццц "ц 'цТТТттцц-цц ц цц-Гццц' ц" ц ' "ц" Гцц "цццц цццццц ццц цц" ц цц "ц цц" ц 'ц "- ц 3,6 цццц, ц"' ццццц ццццц-ШЦЦ ц "ц" ц 'цГццццц' "" - цц ц 'цц - ц "ц 'ТТТц цц' ц 'ц-ццц'цПЦ" цц.

  ц цц "ц цц" ццц "" ц ЩцЩц-ПТЦ ", Гц" " '" ццц ццц "ц" цццццц "цц" ц "ц -ццц'цц" ццццццц'ц "ццццц-ццц, ц' ццццц "ц цц" ц'ц-цццццШцц-ц'цц цц "" цццц''цц цццццццЩцц ц "ц цццццц'цц ц" ц-ц'ццц ц "цГцц '" -цц цц' цц ццц ццццц '-ц ццццц "ц '-ц цццц- ццц" ц' цц "ц, Гц" цц ццццц ццц ц "ццц цц цц" ц ^ цц ц ц ццццц ццц "ц" ц! ц-цц'цц, ц "ц" цц ц ццц-ццццццц ' "-цццц" "цццццц. ц'цц ц'цц ц "-ц ццц 'цП1' цц" ц "ц цццГцц цц -" ц "ц цццццц ццц ццццц ццццц" ц ' "ц ццццц ццц" ц'ццц "цццццц'" ц -цццц , ццц - ццц ц "-" ццц, цц '-цц ц' ц ц "цц" цЩц -ццццГццц цц ццц "цц [1]. сцццПТ-цц-цццПТцццццццццц-цц-ПТ-ццццц ц "ццц 'ц" - "- ц" ШЦЦ ": ц ц" -цц "Гц' ц" ' "ц" ццццц "ццц ц-ццц' цЦТц "ццц-цццц-ШцццццЦ" ц "ц" цц ццц "цц" ц.

  Ц "ццц" ц '' ЦПТ-цц "ц цццц ц 'цШцц' цц'цц -ццц-цц" цц цц "- цццц-ц" ", цццццццЩцШц ц ццц" ц "ц ц ццц" ц'ццц "ц ццццццц -ццц-ццц"

  "Цццц" "(цц-. 1).

  Заробітня плата

  цц-. 1. цццц ц 'цц цц' цц 'цц -ццц-цц "ццц - ^" - ццц-цц "", цццццццЩцШц ц ццц "ц'ццц" ц

  КЦ цц - 'цц ццц' ", Гц" ццц "ццц 'цц" ц "ц, --ц-цццц ц ццц" ц' ц " '" ц "ц" ццц ц, Гц "ццццГц'ц ццццц" ц ' "ц ццццц, ц" ц-Гцц "цПТццц" ц' цц "", ц "ц" -ццц цццццГц-цц ццццц цц -Гцц ц "" "цц" ц ц "- ццц-ццц м" ц -Лццц-Щ Гц "ц" ццц цПТГц-цц 'цц "ц" ццц ц "-ц-ццц' цц 'ццццццЩц-ПТ ц цццццц-цц-ццц ц' ц ц" цццц'цц ццц "ц, цццц "-ццццц''цц цццц цц'ц".

  ццц ' "ццц-ПГ'Гцццц' ц", Гц " 'ц" цц "цц" ц "-ццц-цц" "ццТТццц ц' ЦШ цц" ц цц "ццц" ц ЩцЩц-ПТ "ц" ц цццццц- ццццццц 'цц цц'цц'цц -ццц-цц [2]. м " '" ц "ц -цц" ц ц "- ццц-цц" - "цццццц ццц" ццц цц "ц" ццц "цГц-цц'цц цццццццЩцц, цц -Гцц Гцц" ц "-ццц' цц - "" цц ц "ццццц ццц" цц ццццц "ц '" ц

  ццццц ццц "ц 'ццц" (ц "ццц' цццццццц Гц-цц -ц" цц 'цц "ц" ццц цццццц' ц ц "ццц ц 'цц цццццццц), ц" ц "ццц' ц цц -ц ц "ццц ц '-ц цццц-П1ц ц" - цццц-цц' 'цц --ц-цццЩ ц ццц "ццц. ццц -цц "ц цццц-ццццЩц-ПТ 'ц" -ццц-цц цц (цц-. 2).

  Заробітня плата

  підприємство

  працівник

  податки

  Допомога

  держава Непрацездатні

  г

  цц-. 2. до "ццШ-цц" ц цццц ц 'ЦП ^ ц' цц'цц -ццц-цц "ццц - ^^ '- ццц-цц" ", цццццццЩцШц ц ццц" ц'ццц "ц

  з ццццц "-ц" ц "цццц цц-ШЦЦ 'цц' цц -ццц-ццц, цц 'цц' ццццццЩ" цц 'ц цццццц --- ццццц ц ццц "ц, цц" ццц ц ц ШццШц "" "ц ц цц", цц " '-ц цццц-ШЦ цц" "ц' ц" "ц цц -ц" "-ц" Щццц ' "" цц-ццГццц -ццПТццШцц "ц"' ц '- ц ' "ц" ц "ц' ццццц '" ц цц' ц '-цц "цц' цц, цц 'ццц цц" -ц "' ццццццЩц-ШЦ цц ц" ц цц ", ц ц" " "цц ц" - ццц-ццц -цц ' "ццц-Щ [" ццц --цц-ццц' ' "ц.

  ж ццццц "ццц ццццц, ц цццц цц-ШЦ ц" --- ццц-ццц '' "ц ц" ццццц цц, "ц '" -ЩНШц цц, ц "ц" ц ц "ц" ццц цццц' ццц " цц- "ц'ц" ццц ' "ц ццццц" ц' "ц ццццц. цц " 'ццц" "цццГцццц" цц ццццц "ццц ццц" ц' цц "ц р -ц" цц ццц, -ц 'ц-ццццц, ццццццц, -ц "ц" цц [4].

  ццццьц '-ц цц "ццц" г "ц ццц ц' цШц" ц "ц" ц ц "" ' "ц" "цццц цццц-ццц цц-ц ЦШ - ^' ццццц '" -цц ц "цц, цццц-ццццЩц -"-

  ц "ц 'ццццц'-цц" цццц "'" ц ЦП ц "ц" ц 'ц ц цц' ц, "гь" -цццццццц-цццц --ц цццц '' "ц 'ццццц' - цц "" ц ' "ц" цц' ццц "ццц ц 'цГц" цц ц' ццццц "ц" ц -ц "ц 'ВТЦ цц' ц Р -ццц 'ццц цц" ц "цц' цц '" ц "ц" ц "цц 'цццц' ЦШ мцц цц" " 'ц ц" ццц - "ц -цц цц" -ц "-ццц'ццццц цццц"' ц ц "-ц" ц ццц ц "- ШЦ 'цц ц "ц' ПЛ -ццц 'ццц цц" ц "цц' цц '" ц "ц" ц "цц, ццц ццц ц цц'ц' ц ц" ццццц-цццц-ццц ц "цццц ц --ц-цц ц цццц " 'цц ццццц"' ц "цц 'цц" цц, "гь" ц "ц" ццц ц "-ццц" Г ^ "ц" ццц ЦШ "цц цццц"' ццц 'ЦШ ццц ц ццц 'цццццШ цц "ц цц" ц "ц"

  "Ц 'ц" - "ц.

  про -ц "цГцц" ц --ц ц-цц "цц 'цц ц" ц' "ц -ццц 'ц цццц"' "ц," цццГцц ц цц-Ш цц-ц "ц цццц ц" ц "ц 'ц ц цц' ц 'ц" ц' цц, ц, "" ц цц цццц, ц ц "ццц цццццццц '", Гц "ц ^' - ццц-ццц ц цццццццц, 'цццц" цц, ццццццц, -цццццццц-цц цц "ц" цц-цццц "ццц'цц" ц "цццццц" 'ццц' "ц" ццццц'ццц'цШ-ц "ц'Шццц 'ц.

  Н цццццц " '' цц цц" ццц, ЩцЩ ц цц-Ш ццц-цццццц цц "ццц '" "ццц" ц "

  "Ццц'цц" ц, ц "ц" "ТТПТ] т-П Т '^^ т ^ -тт ^^ т ^ тц' ц" ц "цццц-цццц" ц ццц "ц" ц цц " '" " цШц - ц "ц", цццц "ц" ц "ц цццц 'ццц"' ццц ' "-ц-цц" ц "цццц-ц" ц "ццццццццц. ЛЦ - ццццц "ццццццц ццц" Гцц -ццц ц "цц" цЩц ц " '- ццццц" цццц -ц "ц ццц цц-ш цц'цц ц" цц' ц ццццц "ц '" ц ццццц, цц 'Щ "-цц ц, ццц -ццц-цццц, -ц" ц' Ш ц цц 'ц. ЛЦ ' "ц цц ццц' ццц цц ццццц ц" - цццццц '' "ц ц" цццццц ц "ццццц ц" ц "ц" ц ц -ццц 'цц "Г; "Ц ц ц" цц ^ '- ц "Ц" ц ццц -ццццццц ц "цц' ц цццц цццц ццццц 'ццц' ЦШ" цц цццц " 'ццц' цц цццццГцц ц" ц 'Пц цц' ц. м-цц ц "-ццц ц 'цШцц" ц цццц ццц цц Гцццц цццц Гц' цц ц -ц-цц "-" ццццц цццц, цц '-ц "' -'- ц -ц-цц" ц - ц-цц "-" ццццц ' "ц цццццц' ц-ццц'цШццццц ццГцц" ц,

  ц "ц" цц ц цц цццц "ццццццПЦц -" ццц 'цц "ццц' цц" ц ццццц 'ццц' цПТцц цццц " 'ЦЦЦ'" ц ццц Ц ццц 'ЦЦЦЦЦЦ Ц "Ц" ШЦ цц' Ц 'ц -ццц 'ЦШ ццц "ц цц ГЦцц" ц "" ццц цц -ЦЦЦЦ -ц-цц "ц ц" цц цццццц ц "цц ц цццц' ц" ц, 'цц "цПц цц-ШЦ цц'ц" ціц- ц "ц цццц-ц" "- цц" ц цццц " 'ЦЦЦ'цц,'" ц "цц" цц '' цц цц "ццц" ц 'ц "" ц'ц "-" "", -ццц 'цц-ццццц цц'цц' цц ц "ц" ц "ц 'ц-ццц'цШ

  c ццц "" цццц "", -ццц 'ШПццццц "ц' цЩццц ^^ т ^ т ЩЦцЩц-Ш ц -" цц "" цц-ццццц 'ц "ц" цццццццц "ццШ" цц' цц -ц " ц 'ШЦ цц' ц 'ц-ццц' цШц -цЩц -ц "ццц ц" ццццц "-" "ц" ццццц цц-цц і-вц ц ц цціц-ццц ццц "ц" ц "цццццццШ цц" ццц "цццц -ц" цц 'ц "ц' ц" ццц ' "ц ццццц" ц' "ц ццццц, ц" ц "цц ц ц-В0 ц ц" ццццццц 'цц "цццц ццц ц" ц "ц ц 'цц ццц ццц "цц" ц' ц "ццц '" ц ццццц "ц'" ц ццццц ц "ццц 'цццц ццц" "ц'" цццц ц ц ццццц ' "ц" ццццц цццц

  e цц цццццВЦ-цц '' цц "цц" цццЩцШ "ц '' '-ЩЦ-ШЦ ццццц" -ц "Ц" ц ц -ццц' цц "Ц" ц ццц-ццццццц, "-" ц 'ц "ц ц -ццццццціц-цц" 'ццццццц' цц "ц" - цццццц '' "ц ц" цццццц ц "ц" ццц ц 'цц -ц "ц' ШЦ цц 'ц' ц-ццц 'цШц "--- цц ц" цц ' "-ЦЦЦЦ ц-В0 ц' цц -цц цццц ц" ц-цц -ц цццц ццПЦццц ' "-ЦЦ Р цц" "цц цц' '" -цц, - "ццццц ' "ц -цццц ц цц-ццц, вц" цц цццц -ц "ц цццццц-цццццц' ц ццц'ц, 'ц' -ц ЦДЛ-ц ц ц" - цццццц '' "ц ц" " "ц ц

  ійcццЛcoцЛ

  1 e • H • ЦЦЦ ц " '" цц мц "ц'" ццц "цц 'цц ц" "ццццц" цц' цц ц - "ццццц '" ц ццц "ЦЦР H •: йццццццц-ццц цц'цц ЗЛцццц" цЩЩ 2GG2 • P 192 - •

  2 ^ ццццццццЦц-ц "ц ццц 'цц" цц' цц ц ц "-цц-ццц" -цццццццццццц h -'ццццццц ' "ц -цццццц' цц єцц - ц 5 ^ н •: ццццццц" '' "- цццццццц-ццц цц 'цц 3H -'ццццццц' ЦШ ццц-цц »2GGG ^

  3 ^ Мц "ц-ццц ц" -ццццццц'ц ц цц "ццц" "ц: o ЦТТ, т '" ц ц "-" ццц н •, 2GGG ^

  4 ^ H цц ' "ц цц"' "" ц! Цц "ц цццццццц: Ц-ц" ц "ц-цц" ЦДЛ ^ ц "ц цц" 'цц "ц н •, 1999.,


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити